ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17623
Κουκούλης Α. Ν.

Στο έργο «Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας» αναλύονται σύγχρονα θέματα ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος, την υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς, το ιατρικό σφάλμα, το ιατρικό απόρρητο, την τήρηση ιατρικού αρχείου, τα ιατρικά συμβούλια, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, την αμοιβή του ιατρού, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, οι μεταμοσχεύσεις, η ύπαρξη και το τέλος του προσώπου και η ζημιογόνος τεκνοποίηση.

Περαιτέρω, στο βιβλίο παρουσιάζονται με σαφή και παραστατικό λόγο όλα τα ζητήματα που αφορούν το ιατρικό δίκαιο και την ιατρική δεοντολογία παρέχοντας πλήθος παραδειγμάτων. Το έργο διευκολύνει την κατανόηση του πεδίου της ιατρικής ευθύνης τόσο από νομικούς όσο και από ιατρούς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XI
Ι. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σελ. 1
II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Σελ. 4
1. Υποχρεώσεις των ιατρών, οι οποίες απορρέουν από το λειτούργημά τους Σελ. 4
2. Το καθήκον επιμέλειας Σελ. 7
3. Υποχρεώσεις των ιατρών για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας Σελ. 14
4. Υποχρεώσεις των ιατρών που απορρέουν από την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον ασθενή του Σελ. 16
5. Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς (καθήκον αληθείας) Σελ. 22
6. Σύγκρουση καθηκόντων Σελ. 30
7. Υποχρεώσεις ιατρού σε ασθενείς τελικού σταδίου Σελ. 32
III. H ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Σελ. 34
1. Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης Σελ. 34
2. Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς Σελ. 35
3. Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης Σελ. 38
4. Η περίπτωση του ανήλικου ασθενούς Σελ. 39
5. Αυτόγνωμη ιατρική πράξη Σελ. 42
ΙV. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Σελ. 43
1. Έννοια ιατρικού σφάλματος - Μορφές ιατρικής αμέλειας Σελ. 43
2. Είδη ιατρικής ευθύνης Σελ. 54
3. Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful birth) / Zημιογόνος ζωή (wrongful life) Σελ. 55
V. ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σελ. 59
1. Θεμελίωση ευθύνης κλινικής Σελ. 59
2. Η θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου Νοσοκομείου Σελ. 60
VI. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Σελ. 62
1. Έννοια ιατρικού απορρήτου & προστασία Σελ. 62
2. Λόγοι άρσης του ιατρικού απορρήτου Σελ. 64
3. Θάνατος του ασθενούς και ιατρικό απόρρητο Σελ. 66
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
VII. ΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Σελ. 67
VIII. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σελ. 71
IX. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Σελ. 73
X. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελ. 77
ΧΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ Σελ. 82
XΙI. H ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Σελ. 83
XΙII. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Σελ. 85
XIV. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Σελ. 87
1. Έννοιες Σελ. 87
2. Σκοπός Σελ. 87
3. Υποχρέωση ενημέρωσης Σελ. 88
4. Επιτρεπτό αφαίρεσης από ζώντα δότη και συναίνεση αυτού Σελ. 89
5. Επιτρεπτό αφαίρεσης από θανόντα δότη και αναγκαίες συναινέσεις Σελ. 90
6. Ιχνηλασιμότητα Σελ. 92
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) Σελ. 93
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Σελ. 93
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων Σελ. 93
Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα; Σελ. 94
Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων; Σελ. 94
Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων Σελ. 94
Παροχή διαφανών πληροφοριών Σελ. 95
Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων Σελ. 95
Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων Σελ. 96
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») Σελ. 96
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Νομοθεσία Σελ. 97
1. Ν 3418/2005 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Σελ. 97
2. N 2619/1998 - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική [Σύμβαση Οβιέδο] Σελ. 120
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 131
ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 137
Back to Top