ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αγορά φαρμάκων - Φαρμακαποθήκες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 44,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17429
Καπώνης Π.
Τσαντίλη Αν.

Tο Φαρμακευτικό Δίκαιο αποτελεί μέρος του Δικαίου Υγείας, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο χώρο του φαρμάκου και της υγείας, τόσο λόγω επιστημονικών καινοτομιών, αυξημένων απαιτήσεων για τη διάρκεια και την ποιότητα ζωής, αλλά και οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, επιβάλλει όχι απλά την περιγραφή των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων, αλλά και την ανάδειξη της δυναμικής των μελλοντικών εξελίξεων, κάτι που ο συγγραφέας κατανοεί απόλυτα και επιδιώκει με την 4η αναθεωρημένη έκδοση του Φαρμακευτικού Δικαίου.

Ξεκινώντας με την ανάλυση του όρου «αγορά φαρμάκου», ο οποίος υιοθετήθηκε το 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επανεξέταση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και το γενικό νομικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ελληνική νομοθεσία στην εμπορία φαρμάκων, ο συγγραφέας προσεγγίζει στη συνέχεια το πλαίσιο που διέπει τη διαφήμιση των φαρμάκων και τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί, την καταστροφή των φαρμάκων, καθώς και τις πατέντες των φαρμάκων, όπως και τα γενόσημα φάρμακα. Το βιβλίο εστιάζει κυρίως στη νομοθεσία που καθορίζει την αποθήκευση, διανομή, διακίνηση και εμπορία του φαρμάκου. Στην αλυσίδα αυτή οι φαρμακαποθήκες αποτελούν το συνεκτικό και ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ της παραγωγής των φαρμάκων και των φαρμακείων ανοικτών στο κοινό και είναι συνυφασμένες με την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, αφού έχουν εκ του νόμου τον χαρακτήρα Δημόσιας Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό δικαίως ο συγγραφέας αφιερώνει σημαντικό τμήμα του βιβλίου στο καθεστώς λειτουργίας των φαρμακαποθηκών (ιδιωτικών και συνεταιριστικών). Το θέμα της διανομής, αποθήκευσης και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων αναλύεται και τεκμηριώνεται με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού και κυρίως του Κοινοτικού δικαίου. Οι αναφορές του βιβλίου στις ιδιομορφίες των Φαρμακευτικών Εταιρειών και στις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ζητήματα που έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, συνδυάζοντας την οπτική της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας με τη λογική του Εμπορικού Δικαίου. Τέλος, το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες με αναφορές στη νομολογία των Δικαστηρίων. Ο αναγνώστης και μελετητής του εγχειριδίου καθίσταται κοινωνός της πολύπλοκης διαδικασίας της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πολιτικής των φαρμακευτικών εταιρειών και των κανονισμών που θέτουν οι Ρυθμιστικές Αρχές σε στενή αλληλεπίδραση με την κοινωνική πολιτική για τις φαρμακευτικές δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών κρατών.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο και αναπόσπαστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με ζητήματα που εμπίπτουν στην ύλη της φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο του φαρμακευτικού δικαίου εμπλουτισμένο με ερμηνεία και πλούσια ερμηνευτικά σχόλια του συγγραφέα.

Πρόλογος Άννας Τσαντίλη Σελ. VII
Ευχαριστίες Σελ. ΧΙ
Πρόλογος στην 1η έκδοση Σελ. ΧIII
Εισαγωγή στην 1η έκδοση Σελ. XVII
Εισαγωγή Σελ. 1
MEΡΟΣ Α΄ - Η αγορά του φαρμάκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Αγορά φαρμάκων
1Α. Εισαγωγικά Σελ. 3
1Β. Πίνακας σχετικής νομοθεσίας Σελ. 16
1Γ. Νομικό περιβάλλον Σελ. 18
1Δ. Νομολογία Σελ. 25
1.1. Εμπορία φαρμάκων
1.1.1. Εισαγωγή Σελ. 27
1.1.2. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εμπορίας Σελ. 29
1.1.3. Εθνική Νομοθεσία Σελ. 29
1.1.4. Αγορανομικές Διατάξεις Σελ. 33
1.1.5. Καταστροφή φαρμάκων Σελ. 45
1.1.6. Άλλα νομοθετικά κείμενα Σελ. 47
1.1.7. Νομολογία Σελ. 48
1.2. Διαφήμιση φαρμάκων
1.2.1. Εισαγωγή Σελ. 50
1.2.2. Νομοθεσία για τη διαφήμιση Σελ. 54
1.2.3. Κοινοτικά Νομοθετικά κείμενα Σελ. 56
1.2.4. Εθνικά Νομοθετικά κείμενα Σελ. 64
1.3. Πατέντες Φαρμάκων - Γενόσημα (generics drugs)
1.3.1. Γενικά Σελ. 74
1.3.2. Πατέντα φαρμάκου - ορισμοί Σελ. 75
Περιεχόμενα
1.3.3. Γενόσημα φάρμακα - generics Σελ. 76
1.3.4. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 79
1.3.5. Νομοθετικά κείμενα Σελ. 88
MEΡΟΣ Β΄- Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Ιδιωτικές φαρμακαποθήκες
2.1. Εταιρίες φαρμακαποθηκών
2.1.1. Η χονδρική πώληση Σελ. 97
2.1.2. Η Οδηγία 2001/83/ΕΚ Σελ. 99
2.1.3. Η ΚΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013 Σελ. 106
2.1.4. Χρήσεις γης Σελ. 113
2.1.5. Εταιρικές μορφές Φαρμακαποθηκών Σελ. 113
2.2. Φαρμακαποθήκη ΑΕ & ΕΠΕ
2.2.1. Εισαγωγή Σελ. 117
2.2.2. Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακαποθήκης Σελ. 119
2.2.3. ΕΠΕ Φαρμακαποθήκης Σελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Διαδικασίες ίδρυσης - λειτουργίας
3.1. Ίδρυση φαρμακαποθήκης
3.1.1. Θεωρία Σελ. 135
3.1.2. Άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης Σελ. 137
3.1.3. Νομοθετικά κείμενα Σελ. 138
3.2. Συγκρότηση και λειτουργία φαρμακαποθήκης
3.2.1. Εισαγωγή Σελ. 143
3.2.2. Άδεια λειτουργίας φαρμακαποθήκης Σελ. 146
3.2.3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ Σελ. 153
3.2.4. Δικαιούμενοι χονδρεμπορικής πωλήσεως Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
3.3. Παράλληλες εισαγωγές - εξαγωγές φαρμάκων
3.3.1. Εισαγωγή Σελ. 175
3.3.2. Νομοθεσία για τις εισαγωγές - εξαγωγές (πίνακας) Σελ. 178
3.3.3. Νομοθετικά κείμενα Σελ. 183
3.3.4. Αποθήκευση παραφαρμακευτικών προϊόντων Σελ. 189
3.3.5. Νομολογία Σελ. 190
MEΡΟΣ Γ΄ Άλλες μορφές φαρμακαποθηκών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών
4.1. Φαρμακαποθήκες Συνεταιρισμών (ΣΥ.ΦΑ.)
4.1.1. Αρχικά Σελ. 195
4.1.2. Νομοθεσία αστικών συνεταιρισμών (πίνακας) Σελ. 202
4.1.3. Νομοθετικά κείμενα Σελ. 206
4.1.4. Νομολογία Σελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Logistics 3pl
4.2. Κέντρα Διανομής Φαρμάκων (Logistics Center)
4.2.1. Εισαγωγή Σελ. 236
4.2.2. Έννοια Κέντρου Διανομής Σελ. 237
4.2.3. Νομικό πλαίσιο 3pl logistics Σελ. 239
4.2.4. Ίδρυση Κέντρου Διανομής Σελ. 240
4.2.5. Νομοθετικά κείμενα εφοδιαστικής φαρμάκων Σελ. 242
MEΡΟΣ Δ΄ Εποπτεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Διοικητικά όργανα
5.1. Φαρμακευτικός Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ) (ΝΠΔΔ)
5.1.1. Εισαγωγικά στον ΠΣΦ Σελ. 275
5.1.2. Νομοθεσία για ΠΣΦ. Σελ. 277
5.1.3 Πειθαρχικά Συμβούλια Σελ. 295
5.2. Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)
5.2.1. Ιστορική εισαγωγή Σελ. 300
5.2.2. Σχετική νομοθεσία. Σελ. 303
5.2.3. Συνεταιριστικές Αρχές Σελ. 304
5.2.4. Γνωμοδoτήσεις Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - GDPR - ΓΚΠΔ
5.3. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία
5.3.1. Εισαγωγικά στον ΓΚΠΔ Σελ. 318
5.3.2. Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σελ. 322
5.3.3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 Σελ. 366
5.3.4. Νομολογία Σελ. 382
MEΡΟΣ Ε΄ Παραρτήματα
Παράρτημα Ι ΔΕΚ C-53/03/31.5.2005 Σελ. 387
Παράρτημα ΙΙ Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομέλεια) Απόφαση 193/ΙΙΙ/ 2001 Σελ. 389
Παράρτημα III ΔΕΚ C-531/06 & C-171, 172/07 της 19.5.2009 Σελ. 390
Βιβλιογραφία Σελ. 391
Χρονολογικό ευρετήριο νομοθετημάτων Σελ. 393
Back to Top