Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


Ερευνα και πειραματισμός με αντικείμενο τον άνθρωπο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11711
Πλεύρης Α.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 336
  • ISBN: 978-960-272-422-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο πραγματεύεται τις ποινικές πτυχές της ιατρικής πράξης συγκρίνοντας ημεδαπά και αλλοδαπά νομοθετικά κείμενα και εξετάζοντας τον νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005). Μετά από κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις του συγγραφέα, αναλύονται ζητήματα σχετικά με τα αγαθά που θίγει η ιατρική πράξη (ζωή, σωματική ακεραιότητα), την ποινική ευθύνη στην ιατρική πράξη και τις θεωρίες που υποστηρίζονται σχετικά, τη θεραπευτική έρευνα, τον πειραματισμό με αντικείμενο τον άνθρωπο και τέλος, την ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών ή συμμετεχόντων σε πειράματα. Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση των τελικών συμπερασμάτων του συγγραφέως και πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη. Απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους, ιατρούς, αλλά και σε κάθε πολίτη που θέλει να αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις για τα εν λόγω ζητήματα.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
I. ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 1
II. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Σελ. 5
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ Σελ. 10
Β. ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
I. ΖΩΗ Σελ. 21
II. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σελ. 25
1. Απλή σωματική βλάβη Σελ. 25
2. Εξ αμελείας σωματική βλάβη Σελ. 33
3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη Σελ. 34
4. Βαριά σωματική βλάβη Σελ. 38
5. Θανατηφόρα σωματική βλάβη Σελ. 42
III. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Σελ. 43
IV. ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 45
Γ. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
I. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ Σελ. 47
II. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Σελ. 51
1. Θεωρία του αποτελέσματος Σελ. 52
2. Lege artis - θεωρία Σελ. 54
3. Ενδιάμεσες θεωρίες Σελ. 58
i. Τροποποιημένη θεωρία του αποτελέσματος Σελ. 58
ii. Η Δισυπόστατη λύση Σελ. 59
ΙΙΙ. ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 59
IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Σελ. 61
V. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Σελ. 65
Δ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 71
ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σελ. 72
1. Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική Σελ. 72
2. Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική Σελ. 78
3. Διακήρυξη του Ελσίνκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Σελ. 80
4. Οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο Σελ. 84
5. Υπουργική Απόφαση Α6/10983/1 Σελ. 86
6. Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) Σελ. 89
ΙΙΙ. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Σελ. 92
1. Συναίνεση Σελ. 95
2. Θεραπευτικό όφελος/Αναλογία οφελών-κινδύνων Σελ. 117
IV. ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 120
Ε. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 125
II. ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 134
III. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Σελ. 136
1. Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική Σελ. 136
2. Πρόσθετο Πρωτόκολλο Σελ. 137
3. Διακήρυξη του Ελσίνκι Σελ. 140
4. Οδηγία 2001/20/ΕΚ Σελ. 142
5. Υπουργική Απόφαση Α6/10983/1 Σελ. 145
6. Νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) Σελ. 147
ΙV. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Σελ. 150
V. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Σελ. 153
VI. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΦΕΛΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σελ. 165
1. Όφελος Σελ. 165
2. Κίνδυνος (Ρίσκο) Σελ. 167
3. Αναλογία Σελ. 169
VII. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σελ. 170
VIII. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 175
1. Θεραπευτικός πειραματισμός Σελ. 176
2. Πειραματισμός με όφελος για άλλους ασθενείς Σελ. 179
3. Πειραματισμός με όφελος για μελλοντικό ασθενή Σελ. 181
4. Επιστημονικός πειραματισμός Σελ. 182
5. Αυτο-Πειραματισμός Σελ. 185
ΙΧ. ΣΥΝΟΨΗ Σελ. 189
ΣΤ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 195
ΙΙ. ΑΤΟΜΑ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ Σελ. 197
ΙΙΙ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ Σελ. 199
1. Εικαζόμενη συναίνεση Σελ. 199
2. Συναίνεση διά αντιπροσώπου Σελ. 204
ΙV. ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Σελ. 207
1. Θεραπευτική επέμβαση Σελ. 207
2. Θεραπευτική έρευνα Σελ. 215
3. Πειραματισμός με αντικείμενο τον ανήλικο Σελ. 222
V. ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ Σελ. 229
1. Εισαγωγή Σελ. 229
2. Θεραπευτική επέμβαση Σελ. 234
3. Θεραπευτική έρευνα Σελ. 239
4. Πειραματισμός Σελ. 246
VI. ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 254
VII. ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Σελ. 260
1. Θεραπευτική επέμβαση Σελ. 262
2. Έρευνα/Πειραματισμός στον φυλακισμένο Σελ. 266
3. Σύνοψη Σελ. 270
Ζ. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 273
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 299
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 299
ΞΕΝΗ Σελ. 303
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 313
Back to Top