ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


Γενικές έννοιες & Ειδικά ζητήματα

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14786
Λιούρδη Α.

Το έργο «Ιατρική ποινική ευθύνη» έρχεται να καλύψει στην ελληνική βιβλιογραφία την έλλειψη ενός Γενικού Μέρους του Ιατρικού Ποινικού Δικαίου. Επίσης για πρώτη φορά στη χώρα μας τίθεται σε μονογραφικό επίπεδο η προβληματική της Ιατρικής των Καταστροφών. Ως ιατρική των καταστροφών νοείται εκείνο το τμήμα της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την αναγνώριση και την ιατρική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με πολυάριθμα θύματα μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς μαζικές καταστροφές.

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η πραγμάτευση ορισμένων από τα πιο σημαντικά σύγχρονα προβλήματα της ιατρικής ποινικής ευθύνης. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία ιστορική αναδρομή, αναλύονται οι βασικές έννοιες στο Ιατρικό Δίκαιο, καθώς και η ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης, η ποινική ευθύνη από αμέλεια στις ιατρικές επεμβάσεις και η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται η ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού, η ποινική ευθύνη ιατρών και οροθετικών ασθενών, η ιατρική ποινική ευθύνη στη γυναικολογία, τη μαιευτική και την επείγουσα ιατρική και εντατικολογία.

Η εξέταση των ανωτέρω θεμάτων γίνεται μεν από καθαρά ποινική σκοπιά, λαμβάνονται ωστόσο πάντοτε υπόψη οι σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, στην ιατρική τεχνολογία, αλλά και η εμπειρία δεκάδων ιατρών, καθιστώντας το παρόν έργο απαραίτητο βοήθημα τόσο των νομικών όσο και των ιατρών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
Iατρική ποινική ευθύνη - Ιστορική αναδρομή 
I. Βαβυλωνιακός κώδικαςΣελ. 7
II. Η βίβλος των ΑιγυπτίωνΣελ. 8
III. Αρχαίο ελληνικό δίκαιοΣελ. 9
IV. Ρωμαϊκό δίκαιο - Ελληνορωμαϊκή περίοδοςΣελ. 11
V. Βυζαντινή περίοδοςΣελ. 13
VI. Δυτική ΕυρώπηΣελ. 16
VII. Συνοπτική αναφορά στις θέσεις της θεωρίας από τον 19ο αιώνα έως σήμεραΣελ. 18
VIIΙ. Η ιατρική ευθύνη στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώναΣελ. 19
Οι βασικές έννοιες στο Ιατρικό Δίκαιο 
Ι. Ιατρική επιστήμηΣελ. 21
ΙI. Ιατρικό λειτούργημαΣελ. 21
ΙII. Ιατρική πράξηΣελ. 23
ΙII.1. ΄Εννοια της «ιατρικής πράξης» κατά τον ΚΙΔΣελ. 23
ΙII.2. Διάκριση των «ιατρικών πράξεων»Σελ. 25
ΙII.2.1. Ιατρικές πράξεις stricto sensuΣελ. 25
IΙΙ.2.2. Ιατρικές πράξεις lato sensuΣελ. 26
IV. Ιατρικό σφάλμα στο στάδιο της διάγνωσηςΣελ. 27
V. Ιατρικές αποφάσεις ως ιατρικές πράξειςΣελ. 29
VΙ. Ασθενής - Οικείοι αυτούΣελ. 30
VΙ.1. ΄Εννοια «ασθενούς»Σελ. 30
VΙ.2. ΄Εννοια «οικείων»Σελ. 31
Ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 33
Ι.1. Oι υποστηριχθείσες θεωρίεςΣελ. 33
Ι.2. Θεωρίες που στηρίζονται στους λόγους άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξηςΣελ. 34
Ι.3. Θεωρίες που αποκλείουν την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της σωματικής βλάβηςΣελ. 36
Ι.3.1. Η θεωρία του αποτελέσματοςΣελ. 37
Ι.3.2. Θεωρία lex artisΣελ. 39
Ι.3.2.1. Lex artis (σωματική - βιολογική θέση)Σελ. 40
Ι.3.2.2. Lex artis (θέση με έμφαση στην αυτονομία του ατόμου)Σελ. 40
Ι.3.3. Ενδιάμεσες θεωρίεςΣελ. 41
Ι.3.3.1. Τροποποιημένη θεωρία του αποτελέσματοςΣελ. 41
Ι.3.3.2. Η διδύναμη λύση [zweispurige L?sung]Σελ. 41
ΙΙ. Συνοπτική συγκριτική επισκόπησηΣελ. 42
ΙΙ.1. ΓερμανίαΣελ. 42
ΙΙ.2. ΑυστρίαΣελ. 42
ΙIΙ. Κρατούσα θεωρία για το ποινικά επιτρεπτό των ιατρικών πράξεων στην ΕλλάδαΣελ. 43
Ποινική ευθύνη από αμέλεια στις ιατρικές επεμβάσεις 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 47
ΙΙ. Κατηγορίες ιατρικών επεμβάσεων και ποινική ευθύνη του ιατρούΣελ. 47
ΙΙ.1. Κινδυνώδεις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις ή «εγχειρήσεις των ποσοστών» ή «εγχειρήσεις των πιθανοτήτων»Σελ. 48
ΙΙ.2. Θεραπευτικές επεμβάσεις με δεδομένη την πρόκληση σωματικής βλάβηςΣελ. 49
ΙΙ.3. Εξαιρετικές Ιατρικές Πράξεις («αυτογνώμονες ιατροχειρουργικές επεμβάσεις»)Σελ. 49
ΙΙ.4. Ανακουφιστική ιατρικήΣελ. 51
ΙΙ.5. Αποτυχημένες ιατρικές πράξειςΣελ. 52
ΙΙI. Ειδικά η ποινική ευθύνη του χειρουργού στα επιμέρους στάδια της επέμβασηςΣελ. 53
ΙΙI.1. Πριν την επέμβασηΣελ. 53
ΙΙI.2. Κατά την επέμβασηΣελ. 55
ΙΙI.3. Στο μετεγχειρητικό στάδιοΣελ. 56
Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς 
Ι. Σχέση ιατρού - ασθενούςΣελ. 59
ΙΙ. Νομικές ρυθμίσειςΣελ. 60
ΙΙ.1. Συνταγματική κατοχύρωσηΣελ. 60
ΙΙ.2. Νομοθετική κατοχύρωσηΣελ. 61
ΙΙ.3. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)Σελ. 62
ΙΙ.3.1. Μέχρι ποιο σημείο δεσμεύεται ο ιατρός;Σελ. 62
ΙΙ.3.2. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές του ΚΙΔΣελ. 62
ΙII. Η συναίνεση του ασθενούς από πλευράς ποινικού δικαίουΣελ. 63
III.1. Δογματική αξιολόγηση της συναίνεσηςΣελ. 63
ΙII.2. Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσηςΣελ. 65
ΙV. Εικαζόμενη συναίνεσηΣελ. 71
V. Υποθετική συναίνεση (hypotetische Einwilligung)Σελ. 73
V.1. Η έννοια της υποθετικής συναίνεσηςΣελ. 73
V.2. Σχέση εικαζόμενης και υποθετικής συναίνεσηςΣελ. 74
V.3. Η νομολογιακή διάπλαση της έννοιας της υποθετικής συναίνεσηςΣελ. 75
V.4. Η νομολογία του γερμανικού Ακυρωτικού επί της υποθετικής συναίνεσης ειδικότεραΣελ. 76
V.5. Δογματική ένταξη της υποθετικής συναίνεσης κατά τη θεωρίαΣελ. 78
V.6. Κριτική - ΣυμπεράσματαΣελ. 84
VI. Τρόπος και είδος της ενημέρωσηςΣελ. 86
VII. Ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς κατά τον ΚΙΔ και τον Ν. 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»Σελ. 88
VIII. Παραίτηση του ασθενούς από το δικαίωμα ενημέρωσηςΣελ. 91
IX. Άρνηση ενημέρωσης και ταυτόχρονη άρνηση θεραπευτικής αγωγήςΣελ. 92
X. Ειδικότερα για το «θεραπευτικό προνόμιο»Σελ. 93
XI. Πλημμελής ενημέρωση και ποινική ευθύνη του ιατρούΣελ. 94
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
Ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 101
ΙΙ. Μορφές κατανομής ιατρικών αρμοδιοτήτων και σχετική ποινική ευθύνηΣελ. 102
ΙΙ.1. Οριζόντια κατανομήΣελ. 102
ΙΙ.2. Κάθετη κατανομήΣελ. 102
ΙΙΙ. Απόδοση ευθύνης στον ειδικευόμενο - ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 103
Ποινική ευθύνη ιατρών και οροθετικών ασθενών 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 105
IΙ. Ευθύνη του ιατρού απέναντι στους οροθετικούς ασθενείςΣελ. 106
ΙΙ.1. Καθήκον ενημέρωσης του οροθετικού ασθενούς από ιατρόΣελ. 107
ΙΙ.2. Άρνηση του ιατρού να παρέξει ιατρική συνδρομή σε οροθετικό ασθενήΣελ. 108
ΙΙ.3. Ευθύνη ιατρού στις περιπτώσεις που η επιμόλυνση με τον ιό HIV δεν είναι ακόμα ανιχνεύσιμηΣελ. 111
ΙΙ.4. Ποινική ευθύνη επί παραβιάσεως ιατρικού απορρήτου του οροθετικού ασθενούςΣελ. 111
ΙΙ.5. Ιατρική ευθύνη για αιματολογικές εξετάσεις που διενεργούνται προς ανίχνευση του ιού HIV εν αγνοία του ασθενούςΣελ. 115
ΙΙ.6. Σχετικά με την υποχρέωση να ενημερώνεται ο/η σύντροφος του οροθετικού ασθενούς για την ασθένειά του, παρά την επιθυμία του τελευταίουΣελ. 116
IΙ.7. Ποινική ευθύνη επί αρνήσεως διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από αρμόδιο φορέα λόγω «αδυναμία[ς] προφυλάξεως των ασχολουμένων με τη σχετική εξέταση υπαλλήλων του από ενδεχόμενο κίνδυνο μεταδόσεως του ιού του AIDS σε αυτούς»Σελ. 117
ΙII. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούςΣελ. 117
ΙII.1. Μετάδοση του ιού σε άλλονΣελ. 118
ΙII.1.1. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς ο οποίος, ενώ γνωρίζει ότι πάσχει από τον ιό, τον μεταδίδει σε άλλον που αγνοεί την υφιστάμενη κατάστασηΣελ. 118
ΙII.1.2. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς ο οποίος δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας του ιού και τον μεταδίδει σε άλλονΣελ. 119
ΙII.1.3. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς που με απροφύλακτη σεξουαλική επαφή μεταδίδει τον ιό σε άλλον, ο οποίος γνωρίζει την οροθετικότητά τουΣελ. 122
ΙII.1.4. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς ο οποίος κατά την ερωτική επαφή με άλλο πρόσωπο μεταδίδει τον ιό αν και είχε λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξηςΣελ. 123
III.2 Ειδικότερες περιπτώσεις ευθύνης οροθετικών ασθενώνΣελ. 124
III.2.1. Ευθύνη της οροθετικής εγκύου απέναντι στο έμβρυοΣελ. 124
III.2.2. Ευθύνη αιμοδοτών - ευθύνη ιατρικού προσωπικούΣελ. 124
III.2.3. Ευθύνη του οροθετικού συζύγου έναντι του μη οροθετικού και πιθανή ευθύνη του ιατρούΣελ. 125
IV. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 126
Ιατρική ποινική ευθύνη στη γυναικoλογία και μαιευτική 
Ι. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 127
IΙ. Νομικό status του εμβρύου κατά το ά. 304 ΠΚΣελ. 127
IΙΙ. Η αξιολογική σχέση μεταξύ «εμβρύου» και «ανθρώπου» κατά τον Ποινικό ΚώδικαΣελ. 129
IV. Η προστασία του εμβρύου υπό το φως του ά. 2 ΕΣΔΑΣελ. 130
V. Αντιμετώπιση του εμβρύου ανάλογα με το τρίμηνο κύησης και το επιτρεπτό άμβλωσηςΣελ. 131
V.1. Δικαιώματα γυναίκας και εμβρύου σε σύγκρουσηΣελ. 131
V.2. Σχετικά με το κριτήριο βιωσιμότητας του εμβρύουΣελ. 132
V.3. Οι νομικά αρρύθμιστες περιπτώσειςΣελ. 133
V.4. Ο ρόλος του πατέρα του εμβρύου στην απόφαση της εγκύου να διακόψει την κύησηΣελ. 134
VΙ. Η νομική αξιολόγηση της καισαρικής τομής κατόπιν παραπλανήσεως της εγκύουΣελ. 135
VΙΙ. Ζητήματα σχετικά με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγήΣελ. 136
VΙΙ.1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 136
VΙΙ.2. Έμβρυο in vitro: νομική φύση του γονιμοποιημένου ωαρίουΣελ. 136
VΙΙ.3. Τα πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια ως αντικείμενο επιστημονικής έρευναςΣελ. 137
VΙΙ.4. Λήψη βλαστοκυττάρωνΣελ. 139
VΙΙ.5. Χρήσεις βλαστοκυττάρωνΣελ. 139
VΙΙ.6. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 140
Ιατρική των καταστροφών 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 145
ΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοίΣελ. 146
ΙΙ.1. Ιατρική των καταστροφώνΣελ. 146
ΙΙ.1.1. Γενικότερα για το ζήτημα της αντιμετώπισης των καταστροφώνΣελ. 147
ΙΙ.1.2. H ιατρική των καταστροφών στην ΕλλάδαΣελ. 148
ΙΙ.2. Επείγουσα Ιατρική - ΕντατικολογίαΣελ. 150
ΙΙ.3. Ομοιότητες και διαφορές των παραπάνω ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων στην αντιμετώπιση των ασθενών από ποινική σκοπιάΣελ. 150
ΙΙΙ. Το κριτήριο για τον «διαχωρισμό» (Triage)Σελ. 151
ΙΙΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 151
ΙΙΙ.2. Βασικές υποχρεώσεις των ιατρώνΣελ. 152
ΙΙΙ.3. «Διαχωρισμός» (Triage) - Έννοια - Ιστορική αναδρομήΣελ. 153
ΙΙΙ.3.1. ΄ΕννοιαΣελ. 153
ΙΙΙ.3.2. Ιστορική αναδρομήΣελ. 153
ΙΙΙ.3.3. Αρχές του «διαχωρισμού» (Triage)Σελ. 154
ΙV. Η διαδικασία του «διαχωρισμού» (Triage)Σελ. 156
ΙV.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 156
ΙV.2. «Τα χρώματα του πεπρωμένου»Σελ. 156
V. Τα δικαιικά κριτήρια του «διαχωρισμού» (Triage)Σελ. 158
V.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 158
V.2. Ο «Διαχωρισμός» (Triage) κατά το δίκαιο και την ηθικήΣελ. 158
V.2.1. Απόψεις εναντίον της εφαρμογής του «διαχωρισμού» (Triage)Σελ. 158
V.2.2. Η θέση της ιατρικής επιστήμης για τον «διαχωρισμό» (Triage)Σελ. 159
V.2.3. Ποινική ευθύνη των ιατρών σε περιπτώσεις «διαχωρισμού» (Triage)Σελ. 160
V.2.4. Ειδικά κριτήρια σχετικά για την ιατρική επέμβαση εντός του αυτού επιπέδου («χρώματος»)Σελ. 160
VΙ. Η ρύθμιση στον ΚΙΔ και η διερεύνηση της ποινικής ευθύνης του ιατρούΣελ. 163
VΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 163
VΙ.2. Το οφειλόμενο «καθήκον βοηθείας» του ιατρού και η σχετική «παράλειψη» σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφήςΣελ. 165
VΙΙ. Σύγκρουση καθηκόντων και μαζικές καταστροφέςΣελ. 168
VΙΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 168
VΙΙ.2. Ζητήματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά τον «διαχωρισμό» (Triage) των ασθενώνΣελ. 169
VΙΙ.3. Το πρόβλημα της σύγκρουσης ισοδυνάμων καθηκόντωνΣελ. 170
VΙΙ.3.1. Ιατρικό «τραγικό ηθικό δίλημμα»Σελ. 171
VΙΙ.3.2. Η σύγκρουση ισοδυνάμων καθηκόντων σωτηρίας ως λόγος άρσης του αδίκουΣελ. 172
VΙΙ.3.3. Η σύγκρουση ισοδυνάμων καθηκόντων σωτηρίας ως λόγος άρσης του καταλογισμούΣελ. 178
VΙΙ.3.4. Η λύση του προβλήματος: Η θέση του ΜυλωνόπουλουΣελ. 179
VΙΙ.3.4.1. Ιατρικές υπηρεσίες από μη ειδικό ιατρό στην ιατρική των καταστροφώνΣελ. 181
VΙΙ.3.4.2. Υποχρεώσεις του ειδικευόμενου ιατρού στην ιατρική των καταστροφώνΣελ. 181
VΙΙ.3.5. Το πρόβλημα της συναίνεσης του ασθενούς στην ιατρική των καταστροφών και γενικότερα στις κατεπείγουσες περιπτώσειςΣελ. 182
KΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287/28.11.2005)Σελ. 183
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 213
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 229
 
Back to Top