ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Γενικές έννοιες & ειδικά ζητήματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18190
Λιούρδη Α.

Το έργο «Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο» καλύπτει στην ελληνική βιβλιογραφία την έλλειψη ενός Γενικού Μέρους του κλάδου αυτού. Μέσα από μία ιστορική αναδρομή, αναλύονται οι βασικές έννοιες στο Ιατρικό Δίκαιο, η ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης, η ποινική ευθύνη από αμέλεια στις ιατρικές επεμβάσεις και η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς.

Το βιβλίο δεν αποτελεί απλό εγχειρίδιο Ιατρικού Ποινικού Δικαίου, αλλά μονογραφική πραγμάτευση ορισμένων, παλαιότερων και σύγχρονων προβλημάτων του εν λόγω κλάδου, όπως είναι:

  • η ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης
  • η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς
  • η ποινική ευθύνη ειδικευόμενων και ιατρών
  • η ευθύνη οροθετικών ασθενών
  • η ιατρική ποινική ευθύνη στη γυναικολογία, μαιευτική, επείγουσα ιατρική και εντατικολογία
  • η ιατρική των καταστροφών

Η εξέταση των εν λόγω θεμάτων γίνεται μεν από καθαρά ποινική σκοπιά, λαμβάνονται, ωστόσο, υπόψη οι σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη και τεχνολογία. Η έκδοση συμπληρώνεται με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και απευθύνεται σε νομικούς της θεωρίας και της πράξης, αλλά και φοιτητές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXI
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
Iατρική ποινική ευθύνη - Ιστορική αναδρομή
I. Βαβυλωνιακός κώδικας Σελ. 5
II. Η βίβλος των Αιγυπτίων Σελ. 6
III. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο Σελ. 7
IV. Ρωμαϊκό δίκαιο - Ελληνορωμαϊκή περίοδος Σελ. 8
V. Βυζαντινή περίοδος Σελ. 11
VI. Δυτική Ευρώπη Σελ. 13
VII. Συνοπτική αναφορά στις θέσεις της θεωρίας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα Σελ. 15
VIIΙ. Η ιατρική ευθύνη στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα Σελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Οι βασικές έννοιες στο Ιατρικό Δίκαιο
Ι. Ιατρική επιστήμη Σελ. 17
ΙI. Ιατρικό λειτούργημα Σελ. 17
ΙII. Ιατρική πράξη
ΙII.1. Έννοια της «ιατρικής πράξης» κατά τον ΚΙΔ Σελ. 18
ΙII.2. Διάκριση των «ιατρικών πράξεων»
ΙII.2.1. Ιατρικές πράξεις stricto sensu Σελ. 21
IΙΙ.2.2. Ιατρικές πράξεις lato sensu Σελ. 22
IV. Ιατρικό σφάλμα στο στάδιο της διάγνωσης Σελ. 22
V. Ιατρικές αποφάσεις ως ιατρικές πράξεις Σελ. 24
VΙ. Ασθενής - Οικείοι αυτού
VΙ.1. ΄Εννοια «ασθενούς» Σελ. 26
VΙ.2. ΄Εννοια «οικείων» Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ποινική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 28
Ι.1. Oι υποστηριχθείσες θεωρίες Σελ. 28
Ι.2. Θεωρίες που στηρίζονται στους λόγους άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης Σελ. 29
Ι.3. Θεωρίες που αποκλείουν την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της σωματικής βλάβης Σελ. 31
Ι.3.1. Η θεωρία του αποτελέσματος Σελ. 32
Ι.3.2. Θεωρία lex artis Σελ. 34
Ι.3.2.1. Lex artis (σωματική - βιολογική θέση) Σελ. 35
Ι.3.2.2. Lex artis (θέση με έμφαση στην αυτονομία του ατόμου) Σελ. 35
Ι.3.3. Ενδιάμεσες θεωρίες Σελ. 35
Ι.3.3.1. Τροποποιημένη θεωρία του αποτελέσματος Σελ. 35
Ι.3.3.2. Η διδύναμη λύση [zweispurige Lösung] Σελ. 36
ΙΙ. Συνοπτική συγκριτική επισκόπηση Σελ. 36
ΙΙ.1. Γερμανία Σελ. 36
ΙΙ.2. Αυστρία Σελ. 37
ΙIΙ. Κρατούσα θεωρία για το ποινικά επιτρεπτό των ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ποινική ευθύνη από αμέλεια στις ιατρικές επεμβάσεις
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 40
ΙΙ. Κατηγορίες ιατρικών επεμβάσεων και ποινική ευθύνη του ιατρού Σελ. 40
ΙΙ.1. Κινδυνώδεις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις ή «εγχειρήσεις των ποσοστών» ή «εγχειρήσεις των πιθανοτήτων» Σελ. 41
ΙΙ.2. Θεραπευτικές επεμβάσεις με δεδομένη την πρόκληση σωματικής βλάβης Σελ. 42
ΙΙ.3. Εξαιρετικές Ιατρικές Πράξεις («αυτογνώμονες ιατροχειρουργικές επεμβάσεις») Σελ. 42
ΙΙ.4. Ανακουφιστική ιατρική Σελ. 44
ΙΙ.5. Αποτυχημένες ιατρικές πράξεις Σελ. 45
ΙΙI. Ειδικά η ποινική ευθύνη του χειρουργού στα επιμέρους στάδια της επέμβασης
ΙΙI.1. Πριν την επέμβαση Σελ. 46
ΙΙI.2. Κατά την επέμβαση Σελ. 48
ΙΙI.3. Στο μετεγχειρητικό στάδιο Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς
Ι. Σχέση ιατρού - ασθενούς Σελ. 51
ΙΙ. Νομικές ρυθμίσεις
ΙΙ.1. Συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 52
ΙΙ.2. Νομοθετική κατοχύρωση Σελ. 53
ΙΙ.3. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005) Σελ. 54
ΙΙ.3.1. Μέχρι ποιο σημείο δεσμεύεται ο ιατρός; Σελ. 54
ΙΙ.3.2. Βασικές κατευθυντήριες γραμμές του ΚΙΔ Σελ. 54
ΙII. Η συναίνεση του ασθενούς από πλευράς ποινικού δικαίου
III.1. Δογματική αξιολόγηση της συναίνεσης Σελ. 55
ΙII.2. Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης Σελ. 57
ΙV. Εικαζόμενη συναίνεση Σελ. 62
V. Υποθετική συναίνεση (hypotetische Einwilligung) Σελ. 64
V.1. Η έννοια της υποθετικής συναίνεσης Σελ. 64
V.2. Σχέση εικαζόμενης και υποθετικής συναίνεσης Σελ. 65
V.3. Η νομολογιακή διάπλαση της έννοιας της υποθετικής συναίνεσης Σελ. 66
V.4. Η νομολογία του γερμανικού Ακυρωτικού επί της υποθετικής συναίνεσης ειδικότερα Σελ. 67
V.5. Δογματική ένταξη της υποθετικής συναίνεσης κατά τη θεωρία Σελ. 69
V.6. Κριτική - Συμπεράσματα Σελ. 74
VI. Τρόπος και είδος της ενημέρωσης Σελ. 76
VII. Ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς κατά τον ΚΙΔ και τον Ν 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» Σελ. 78
VIII. Παραίτηση του ασθενούς από το δικαίωμα ενημέρωσης Σελ. 81
IX. Άρνηση ενημέρωσης και ταυτόχρονη άρνηση θεραπευτικής αγωγής Σελ. 83
X. Ειδικότερα για το «θεραπευτικό προνόμιο» Σελ. 83
XI. Πλημμελής ενημέρωση και ποινική ευθύνη του ιατρού Σελ. 84
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 89
ΙΙ. Μορφές κατανομής ιατρικών αρμοδιοτήτων και σχετική ποινική ευθύνη Σελ. 90
ΙΙ.1. Οριζόντια κατανομή Σελ. 90
ΙΙ.2. Κάθετη κατανομή Σελ. 90
ΙΙΙ. Απόδοση ευθύνης στον ειδικευόμενο - Περιπτωσιολογία Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ποινική ευθύνη ιατρών και οροθετικών ασθενών
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 93
IΙ. Ευθύνη του ιατρού απέναντι στους οροθετικούς ασθενείς Σελ. 94
ΙΙ.1. Καθήκον ενημέρωσης του οροθετικού ασθενούς από ιατρό Σελ. 95
ΙΙ.2. Άρνηση του ιατρού να παρέξει ιατρική συνδρομή σε οροθετικό ασθενή Σελ. 96
ΙΙ.3. Ευθύνη ιατρού στις περιπτώσεις που η επιμόλυνση με τον ιό HIV δεν είναι ακόμα ανιχνεύσιμη Σελ. 98
ΙΙ.4. Ποινική ευθύνη επί παραβιάσεως ιατρικού απορρήτου του οροθετικού ασθενούς Σελ. 99
ΙΙ.5. Ιατρική ευθύνη για αιματολογικές εξετάσεις που διενεργούνται προς ανίχνευση του ιού HIV εν αγνοία του ασθενούς Σελ. 102
ΙΙ.6. Σχετικά με την υποχρέωση να ενημερώνεται ο/η σύντροφος του οροθετικού ασθενούς για την ασθένειά του, παρά την επιθυμία του τελευταίου Σελ. 104
IΙ.7. Ποινική ευθύνη επί αρνήσεως διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από αρμόδιο φορέα λόγω «αδυναμία[ς] προφυλάξεως των ασχολουμένων με τη σχετική εξέταση υπαλλήλων του από ενδεχόμενο κίνδυνο μεταδόσεως του ιού του AIDS σε αυτούς» Σελ. 104
ΙII. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς Σελ. 104
ΙII.1. Μετάδοση του ιού σε άλλον Σελ. 105
ΙII.1.2. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς ο οποίος δεν γνωρίζει ότι είναι φορέας του ιού και τον μεταδίδει σε άλλον Σελ. 106
ΙII.1.3. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς που με απροφύλακτη σεξουαλική επαφή μεταδίδει τον ιό σε άλλον, ο οποίος γνωρίζει την οροθετικότητά του Σελ. 109
ΙII.1.4. Ευθύνη του οροθετικού ασθενούς ο οποίος κατά την ερωτική επαφή με άλλο πρόσωπο μεταδίδει τον ιό αν και είχε λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης Σελ. 110
III.2 Ειδικότερες περιπτώσεις ευθύνης οροθετικών ασθενών Σελ. 110
III.2.1. Ευθύνη της οροθετικής εγκύου απέναντι στο έμβρυο Σελ. 110
III.2.2. Ευθύνη αιμοδοτών - ευθύνη ιατρικού προσωπικού Σελ. 111
III.2.3. Ευθύνη του οροθετικού συζύγου έναντι του μη οροθετικού και πιθανή ευθύνη του ιατρού Σελ. 111
IV. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄
Ιατρική ποινική ευθύνη στη γυναικολογία και μαιευτική
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 114
IΙ. Νομικό status του εμβρύου κατά το ά. 304 ΠΚ Σελ. 114
IΙΙ. Η αξιολογική σχέση μεταξύ «εμβρύου» και «ανθρώπου» κατά τον Ποινικό Κώδικα Σελ. 116
IV. Η προστασία του εμβρύου υπό το φως του ά. 2 ΕΣΔΑ Σελ. 117
V. Αντιμετώπιση του εμβρύου ανάλογα με το σταδιο κύησης και το επιτρεπτό της διακοπής της Σελ. 118
V.1. Δικαιώματα γυναίκας και εμβρύου σε σύγκρουση Σελ. 118
V.2. Η διακοπή της κύησης ειδικότερα Σελ. 119
V.3. Ο ρόλος του πατέρα του εμβρύου στην απόφαση της εγκύου να διακόψει την κύηση Σελ. 120
VΙ. Η νομική αξιολόγηση της καισαρικής τομής κατόπιν παραπλανήσεως της εγκύου Σελ. 121
VΙΙ. Ζητήματα σχετικά με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Σελ. 122
VΙΙ.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 122
VΙΙ.2. Έμβρυο in vitro: νομική φύση του γονιμοποιημένου ωαρίου Σελ. 122
VΙΙ.3. Τα πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια ως αντικείμενο επιστημονικής έρευνας Σελ. 123
VΙΙ.4. Λήψη βλαστοκυττάρων Σελ. 125
VΙΙ.5. Χρήσεις βλαστοκυττάρων Σελ. 125
VΙΙ.6. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Ιατρική των καταστροφών
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 130
ΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 131
ΙΙ.1. Ιατρική των καταστροφών Σελ. 131
ΙΙ.1.1. Γενικότερα για το ζήτημα της αντιμετώπισης των καταστροφών Σελ. 132
ΙΙ.1.2. H ιατρική των καταστροφών στην Ελλάδα Σελ. 134
ΙΙ.2. Επείγουσα Ιατρική - Εντατικολογία Σελ. 135
ΙΙ.3. Ομοιότητες και διαφορές των παραπάνω ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων στην αντιμετώπιση των ασθενών από ποινική σκοπιά Σελ. 136
ΙΙΙ. Το κριτήριο για τον «διαχωρισμό» (Triage) Σελ. 137
ΙΙΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 137
ΙΙΙ.2. Βασικές υποχρεώσεις των ιατρών Σελ. 137
ΙΙΙ.3. «Διαχωρισμός» (Triage) - Έννοια - Ιστορική αναδρομή Σελ. 138
ΙΙΙ.3.1. Έννοια Σελ. 138
ΙΙΙ.3.2. Ιστορική αναδρομή Σελ. 138
ΙΙΙ.3.3. Αρχές του «διαχωρισμού» (Triage) Σελ. 139
ΙV. Η διαδικασία του «διαχωρισμού» (Triage) Σελ. 141
ΙV.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 141
ΙV.2. «Τα χρώματα του πεπρωμένου» Σελ. 142
V. Τα δικαιικά κριτήρια του «διαχωρισμού» (Triage) Σελ. 143
V.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 143
V.2. Ο «Διαχωρισμός» (Triage) κατά το δίκαιο και την ηθική Σελ. 144
V.2.1. Απόψεις εναντίον της εφαρμογής του «διαχωρισμού» (Triage) Σελ. 144
V.2.2. Η θέση της ιατρικής επιστήμης για τον «διαχωρισμό» (Triage) Σελ. 145
V.2.3. Ποινική ευθύνη των ιατρών σε περιπτώσεις «διαχωρισμού» (Triage) Σελ. 145
V.2.4. Ειδικά κριτήρια σχετικά για την ιατρική επέμβαση εντός του αυτού επιπέδου («χρώματος») Σελ. 146
VΙ. Η ρύθμιση στον ΚΙΔ και η διερεύνηση της ποινικής ευθύνης του ιατρού Σελ. 149
VΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 149
VΙ.2. Το οφειλόμενο «καθήκον βοηθείας» του ιατρού και η σχετική «παράλειψη» σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής Σελ. 150
VΙΙ. Σύγκρουση καθηκόντων και μαζικές καταστροφές Σελ. 153
VΙΙ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 153
VΙΙ.2. Ζητήματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά τον «διαχωρισμό» (Triage) των ασθενών Σελ. 154
VΙΙ.3. Το πρόβλημα της σύγκρουσης ισοδυνάμων καθηκόντων Σελ. 155
VΙΙ.3.1. Ιατρικό «τραγικό ηθικό δίλημμα» Σελ. 156
VΙΙ.3.2. Η σύγκρουση ισοδυνάμων καθηκόντων σωτηρίας ως λόγος άρσης του αδίκου Σελ. 157
VΙΙ.3.3. Η σύγκρουση ισοδυνάμων καθηκόντων σωτηρίας ως λόγος άρσης του καταλογισμού Σελ. 163
VΙΙ.3.4. Η λύση του προβλήματος: Η θέση του Μυλωνόπουλου Σελ. 165
VΙΙ.3.4.1. Ιατρικές υπηρεσίες από μη ειδικό ιατρό στην ιατρική των καταστροφών Σελ. 166
VΙΙ.3.4.2. Υποχρεώσεις του ειδικευόμενου ιατρού στην ιατρική των καταστροφών Σελ. 167
VΙΙ.3.5. Το πρόβλημα της συναίνεσης του ασθενούς στην ιατρική των καταστροφών και γενικότερα στις κατεπείγουσες περιπτώσεις Σελ. 167
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν 3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287/28.11.2005) Σελ. 169
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 197
Αλλοδαπή Σελ. 203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 211
Back to Top