ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.35€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 31,00 € Ειδική Τιμή 26,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18438
Μηλαπίδου Μ.
Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ
Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.
Μάλος Γ.
Το έργο «Νομικά ζητήματα στην αρχή της ζωής – Υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ» συνιστά μια διεξοδική παρουσίαση των θεματικών που αφορούν την αρχή της ζωής και οι οποίες έχουν ήδη απασχολήσει τη νομολογία του ΕΔΔΑ. Η παρουσίαση των εν λόγω θεματικών –μέσω μιας προσέγγισης με ιστορικές, φιλοσοφικές και συγκριτικοδικαιικές αναφορές– σε συνδυασμό με τη συγκεντρωτική καταγραφή των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων, έρχεται να καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας. Το έργο απευθύνεται καταρχάς στον νομικό που ασχολείται σε ακαδημαϊκό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο με ένα πεδίο με ευρύτατες και ποικίλες διαστάσεις. Ταυτόχρονα, η ολοκληρωμένη καταγραφή της εν λόγω προβληματικής αφορά και επιστήμονες άλλων κλάδων, όπως γιατρούς, γενετιστές και βιολόγους, αλλά και θεολόγους και φιλοσόφους, που συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με προβληματισμούς και διλήμματα που άπτονται του χρόνου έναρξης της ανθρώπινης ζωής και τα οποία αποτυπώνουν τη διεπιστημονική διάσταση του κλάδου της Βιοηθικής.
Πρόλογος Σελ. VII
Αντί προλόγου Σελ. XI
Συντομογραφίες Σελ. XXI
I. Εισαγωγή Σελ. 1
II. Προστασία αγέννητης ζωής – Νομική φύση εμβρύου & γονιμοποιημένου ωαρίου
Α. Χρόνος έναρξης της ανθρώπινης ζωής – αναγνωριζόμενη προστασία σε εθνικό επίπεδο Σελ. 8
1. Αναγνώριση συνταγματικών δικαιωμάτων στο έμβρυο, στο γονιμοποιημένο ωάριο και στο γεννητικό υλικό Σελ. 9
2. Η νομική θέση του εμβρύου, του γονιμοποιημένου ωαρίου και του γεννητικού υλικού κατά το Αστικό Δίκαιο Σελ. 15
3. Ποινική προστασία ανθρώπου και εμβρύου - γονιμοποιημένου ωαρίου: μια διαφορετική προσέγγιση Σελ. 18
Β. Προστασία εμβρύου - γονιμοποιημένου ωαρίου και Άρθρα 2 & 8 της ΕΣΔΑ υπό το πρίσμα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ
1. Υπόθεση VO v. FRANCE Σελ. 21
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 21
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ - Παραβίαση του Άρθρου 2 της ΕΣΔΑ Σελ. 23
i. Ισχυρισμοί της αιτούσας Σελ. 23
ii. Ισχυρισμοί γαλλικού Κράτους Σελ. 23
iii. Παρεμβάσεις τρίτων Σελ. 24
γ. H απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 25
δ. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 27
2. Υπόθεση EVANS v. THE UNITED KINGDOM Σελ. 36
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 36
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ - Παραβίαση των Άρθρων 2, 8 και 14 της ΕΣΔΑ Σελ. 37
i. Ισχυρισμοί της αιτούσας Σελ. 38
ii. Ισχυρισμοί της κυβέρνησης Σελ. 38
γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 39
δ. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 41
3. Υπόθεση COSTA and PAVAN v. ITALY Σελ. 48
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 48
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ - Παραβίαση των Άρθρων 8 και 14 της ΕΣΔΑ Σελ. 49
i. Ισχυρισμοί προσφευγόντων Σελ. 49
ii. Ισχυρισμοί ιταλικής κυβέρνησης Σελ. 49
iii. Παρεμβάσεις τρίτων Σελ. 50
γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 50
δ. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 53
4. Υπόθεση PARILLO v. ITALY Σελ. 60
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 61
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ – Παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ και του Άρθρου 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Σελ. 61
i. Ισχυρισμοί της προσφεύγουσας Σελ. 62
ii. Ισχυρισμοί της ιταλικής κυβέρνησης Σελ. 63
iii. Παρεμβάσεις τρίτων Σελ. 64
γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 66
δ. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 68
III. Πραγματική αδυναμία τεκνοποίησης – Πρόσβαση στις μεθόδους ΙΥΑ
A. Η ιατρική αναγκαιότητα ως όρος πρόσβασης στην ΙΥΑ & η πραγματική αδυναμία τεκνοποίησης
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 71
2. Το περιεχόμενο των όρων Σελ. 74
3. Μια ερμηνευτική προσέγγιση Σελ. 79
Β. Πραγματική αδυναμία τεκνοποίησης & Άρθρα 8 και 12 της ΕΣΔΑ για τη δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ υπό το πρίσμα της απόφασης του ΕΔΔΑ DICKSON v. THE UNITED KINGDOM Σελ. 80
1. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 81
α. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ - Παραβίαση των Άρθρων 8 και 12 της ΕΣΔΑ Σελ. 82
i. Ισχυρισμοί των διαδίκων Σελ. 82
ii. Ισχυρισμοί της κυβέρνησης Σελ. 83
β. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 84
i. Παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 84
ii. Παραβίαση του Άρθρου 12 της ΕΣΔΑ Σελ. 87
iii. Σύμφωνη γνώμη του δικαστή Bratza Σελ. 87
iv. Κοινή διαφορετική άποψη των δικαστών Wildhaber, Zupančič, Jungwiert, Gyulumyan και Myjer Σελ. 88
2. Συνέπειες έκδοσης της απόφασης του ΕΔΔΑ Σελ. 89
3. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 90
IV. Ειδικοί όροι πρόσβασης στις μεθόδους ΙΥΑ – Πρόσβαση τρανσέξουαλ ατόμων στην ΙΥΑ
Α. Οι όροι πρόσβασης στις μεθόδους ΙΥΑ – Η περίπτωση των τρανσέξουαλ ατόμων
1. Ορισμοί και περιεχόμενο εννοιών Σελ. 94
2. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις προσφυγής στις μεθόδους ΙΥΑ Σελ. 96
3. Η περίπτωση της κρυοσυντήρησης Σελ. 99
4. Η «καταλλήλοτητα» των τρανσέξουαλ ατόμων να γίνουν γονείς Σελ. 103
Β. Προστασία ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ υπό το πρίσμα της απόφασης του ΕΔΔΑ X, Y and Z v. THE UNITED KINGDOM
1. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 109
α. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ - Παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 111
i. Ισχυρισμοί των διαδίκων Σελ. 111
ii. Ισχυρισμοί της κυβέρνησης Σελ. 111
β. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 112
i. Γενική προσέγγιση του Δικαστηρίου Σελ. 112
ii. Παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 113
iii. Σύμφωνη γνώμη του δικαστή Pettiti Σελ. 114
iv. Σύμφωνη γνώμη του δικαστή De Meyer Σελ. 115
v. Μερικώς μειοψηφούσα άποψη των δικαστών Casadevall, Russo και Makarczyk Σελ. 115
vi. Μειοψηφούσα άποψη του δικαστή Thór Vilhjálmsson Σελ. 116
vii. Μειοψηφούσα άποψη του δικαστή Foighel Σελ. 116
viii. Μειοψηφούσα άποψη του δικαστή Gotchev Σελ. 117
2. Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης Σελ. 117
V. Παρένθετη μητρότητα
Α. Η παρένθετη μητρότητα και το πολυδιάστατο της εφαρμογής
1. Το επιτρεπτό της παρένθετης μητρότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο Σελ. 122
2. Μορφές παρένθετης μητρότητας Σελ. 128
3. Η πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα Σελ. 129
α. Οι όροι εφαρμογής της μεθόδου Σελ. 129
β. Προβληματικές περιοχές Σελ. 129
i. Το ζήτημα του οικονομικού ανταλλάγματος Σελ. 130
ii. Ζητήματα της συμφωνίας για την παρένθετη μητρότητα Σελ. 131
iii. Ψυχολογική υποστήριξη της παρένθετης μητέρας Σελ. 133
iv. Ενημέρωση του παιδιού που θα γεννηθεί Σελ. 134
Β. Η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας υπό το πρίσμα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ
1. Υποθέσεις MENNESSON v. FRANCE & LABASSEE v. FRANCE Σελ. 137
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 137
i. Υπόθεση MENNESSON v. FRANCE Σελ. 137
ii.Υπόθεση LABASSEE v. FRANCE Σελ. 138
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις της ΕΣΔΑ – Παραβίαση Άρθρων 6, 8, 12 και 16 της ΕΣΔΑ Σελ. 140
i. Ισχυρισμοί προσφευγόντων Σελ. 140
ii. Οι Αποφάσεις του Δικαστηρίου Σελ. 140
2. Υπόθεση D. and OTHERS v. BELGIUM Σελ. 144
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 144
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις - Παραβίαση των Άρθρων 3, 6, 8 και 13 της ΕΣΔΑ Σελ. 146
i. Οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων Σελ. 146
ii. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 147
3. Υπόθεση PARADISO and CAMPANELLI v. ITALY Σελ. 149
α. Πραγματικά περιστατικά Σελ. 149
β. Προσβαλλόμενες διατάξεις - Παραβίαση του Άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 151
i. Οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων Σελ. 151
ii. Η απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 151
Γ. Σχολιασμός Δικαστικών Αποφάσεων
1. Προστασία του συμφέροντος του παιδιού υπό το πρίσμα της προστασίας της οικογενειακής ζωής Σελ. 155
2. Προτάσεις ενδεχόμενης κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης εφαρμογής της μεθόδου Σελ. 157
3. Συμβουλευτική Γνώμη ΕΔΔΑ (Request No. P16-2018-001) Σελ. 160
VI. Επίλογος Σελ. 161
Βιβλιογραφία
Ι. Ελληνική Σελ. 163
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 170
Παράρτημα Ι
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Άρθρον 1 - Υποχρέωση σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 177
Άρθρον 2 - Το δικαίωμα στη ζωή Σελ. 177
Άρθρον 3 - Απαγόρευση των βασανιστηρίων Σελ. 178
Άρθρον 4 - Απαγόρευση της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων Σελ. 178
Άρθρον 5 - Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια Σελ. 178
Άρθρον 6 - Δικαίωμα στην χρήση και απονομή Δικαιοσύνης Σελ. 179
Άρθρον 7 - Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου Σελ. 180
Άρθρον 8 - Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής Σελ. 180
Άρθρον 9 – Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας Σελ. 181
Άρθρον 10 - Ελευθερία έκφρασης Σελ. 181
Άρθρον 11 - Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι Σελ. 182
Άρθρον 12 - Δικαίωμα συνάψεως γάμου Σελ. 182
Άρθρον 13 - Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής Σελ. 182
Άρθρον 14 - Απαγόρευση των διακρίσεων Σελ. 182
Άρθρον 15 - Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Σελ. 182
Άρθρον 16 – Περιορισμοί στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών Σελ. 183
Άρθρον 17 – Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος Σελ. 183
Άρθρον 18 – Όρια στην χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα Σελ. 183
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Σελ. 183
Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας Σελ. 184
Παράρτημα ΙΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΔΔΑ ΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Σελ. 185
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 221
Back to Top