ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Θεμελιώδεις έννοιες - Οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας - Δικαιώματα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12336
Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Π.
Κίττας Χ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 352
  • ISBN: 978-960-272-608-2
Το παρόν έργο προσεγγίζει συστηματικά το δημόσιο δίκαιο της υγείας, έναν κλάδο του διοικητικού δικαίου που τα τελευταία χρόνια σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το οριοθετεί επιστημονικά ως έναν αυτόνομο κλάδο του δικαίου της κοινωνικής προστασίας και εξετάζει την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα δικαιώματα του χρήστη υπό το φως του ευρωπαϊκού δικαίου, περιλαμβάνοντας συγκριτικές αναφορές στα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας που έχουν αποτελέσει πηγή εμπνεύσεως του έλληνα νομοθέτη. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος οριοθετείται το δημόσιο δίκαιο της υγείας και εξετάζονται οι έννοιες της υγείας, το δικαίωμα προστασίας της στο Σύνταγμα και οι υπερκρατικές πηγές του δικαίου αυτού (διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η οργάνωση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας, με ειδικότερες αναφορές στα συστήματα προστασίας της υγείας και στο ελληνικό σύστημα υγείας. Στο τελευταίο μέρος εξετάζονται τα δικαιώματα του χρήστη της δημόσιας υπηρεσίας υγείας με βάση αφενός τις αρχές λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αφετέρου τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και ατομικές ελευθερίες. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), παράθεση σχετικών πηγών και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για τους ιατρούς και τους λειτουργούς της υγείας γενικότερα, όσο και για τους νομικούς που ασχολούνται με το δίκαιο της υγείας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 13
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΣελ. 15
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΣελ. 17
ΣΥΝΤOΜOΓΡΑΦΙΕΣΣελ. 19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. Υποτυπώδης ανάπτυξη του δημοσίου δικαίου της υγείας στο εσωτερικό δίκαιοΣελ. 25
2. Σταδιακή εδραίωση της αυτονομίας του δημοσίου δικαίου της υγείας στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 25
3. Σκοπός και μέθοδος της έρευναςΣελ. 27
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
4. Θεμελίωση του δημοσίου δικαίου της υγείας στην κοινωνική αλληλεγγύηΣελ. 33
ΠΡΩΤO KΕΦΑΛΑΙO Η ΕΝΝOΙOΛOΓΙΚΗ ΔΙΑΜOΡΦΩΣΗ ΤOΥ ΔΗΜOΣΙOΥ ΔΙΚΑΙOΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
I. Η έννοια της υγείαςΣελ. 34
5. Ορισμός της υγείαςΣελ. 34
6. Η υγεία ως ατομικό και συλλογικό αγαθόΣελ. 36
ΙΙ. Το δικαίωμα προστασίας της υγείας στο ΣύνταγμαΣελ. 38
7. Το ατομικό δικαίωμα στην προστασία της υγείαςΣελ. 38
8. Το κοινωνικό δικαίωμα στην προστασία της υγείαςΣελ. 40
9. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κοινωνικού δικαιώματοςΣελ. 50
ΙΙΙ. Το δημόσιο δίκαιο της υγείαςΣελ. 54
10. Ορισμός του δημοσίου δικαίου της υγείαςΣελ. 54
11. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας ως κλάδος του δικαίου της κοινωνικής προστασίαςΣελ. 58
12. Η διάκριση του δικαίου της υγείας από το δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως και το δίκαιο της κοινωνικής πρόνοιαςΣελ. 60
ΔΕΥΤΕΡO ΚΕΦΑΛΑΙO ΥΠΕΡΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤOΥ ΔΗΜOΣΙOΥ ΔΙΚΑΙOΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Ι. Το διεθνές δίκαιοΣελ. 65
13. Διακρίσεις των διεθνών συμβάσεων που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείαςΣελ. 65
14. Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που εξειδικεύουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείαςΣελ. 72
15. Σύγκριση της κατοχυρώσεως των δικαιωμάτων στην προστασία της υγείας, της κοινωνικής ασφαλίσεως και πρόνοιας σε διεθνές επίπεδοΣελ. 74
ΙΙ. Το ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 75
16. Oι διατάξεις για την εσωτερική αγοράΣελ. 75
17. Τα άρθρα 3, παρ. 1, εδ. ο' και 152 της ΣEΚ (άρθρο 169 ΣΛΕΕ)Σελ. 78
18. Η προστασία της υγείας ως δικαίωμα του ανθρώπουΣελ. 82
19. Η πολιτική της ΕΕ και οι δράσεις για την προστασία της υγείαςΣελ. 86
20. Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων του καταναλωτήΣελ. 90
21. Σύγκριση της νομικής κατοχυρώσεως των δικαιωμάτων στην προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και της υγείαςΣελ. 95
22. Κοινές αρχές των δικαιωμάτων στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτήΣελ. 97
23. Κοινές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα δικαιώματα στην προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτήΣελ. 104
ΠOΡΙΣΜΑΤΑΣελ. 107
24. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας ως ιδιαίτερος κλάδος του δικαίου της κοινωνικής προστασίαςΣελ. 107
25. Oι αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου παράγοντας συνοχής του δημοσίου δικαίου της υγείαςΣελ. 107
ΔΕΥΤΕΡO ΜΕΡOΣ Η OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
26. Η έννοια της δημόσιας υπηρεσίας προστασίας της υγείαςΣελ. 113
ΠΡΩΤO ΚΕΦΑΛΑΙO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
27. ΔιακρίσειςΣελ. 118
Ι. ΧαρακτηριστικάΣελ. 119
28. Τα πρότυπα Bismarck και BeveridgeΣελ. 119
29. Το σύστημα υγείας του Ηνωμένου ΒασιλείουΣελ. 124
30. To σύστημα υγείας της ΓαλλίαςΣελ. 130
ΙΙ. Κοινά προβλήματα και αρχές για την αντιμετώπισή τουςΣελ. 141
31. Η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείαςΣελ. 142
32. Η οργάνωση των συστημάτων υγείαςΣελ. 147
33. Το μέτρο της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην EEΣελ. 151
ΔΕΥΤΕΡO ΚΕΦΑΛΑΙO ΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  
Ι. Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματοςΣελ. 163
34. Η προστασία της υγείας πριν από τον Ν 1397/1983Σελ. 163
35. Η προστασία της υγείας μετά τον Ν 1397/1983Σελ. 168
36. Oι γενικές αρχές του EΣΥΣελ. 170
37. Η σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείαςΣελ. 183
38. Κανόνες, μέθοδοι και μέτρα αποδοτικής διαχειρίσεωςΣελ. 191
ΙΙ. Η επίδραση των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου στο EΣΥΣελ. 198
39. Ρυθμίσεις συμβατές με τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 199
40. Πεδία της νομοθεσίας για το EΣΥ δεκτικά προσαρμογώνΣελ. 201
ΠOΡΙΣΜΑΤΑΣελ. 205
41. O έλεγχος των δαπανών περνάει μέσα από τη συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας και των χρηστών στη λειτουργία του συστήματος υγείαςΣελ. 205
42. Ιδιότυπη μορφή ανταγωνισμού όσον αφορά στο μέτρο της υψηλής ποιότητας εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 206
43. Η οργάνωση του EΣΥ δεν εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότηταςΣελ. 206
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
44. Καθιέρωση και διακρίσεις των δικαιωμάτων του χρήστηΣελ. 211
ΠΡΩΤO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
45. Αναβάθμιση της θέσεως του χρήστη των υπηρεσιών υγείαςΣελ. 220
Ι. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείαςΣελ. 221
46. Η αρχή της ισότηταςΣελ. 221
47. Η αρχή της συνέχειαςΣελ. 228
ΙΙ. Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείαςΣελ. 233
48. Η αρχή της προσαρμοστικότηταςΣελ. 233
49. Η αρχή της οικονομικότηταςΣελ. 236
50. Η αρχή της ασφάλειαςΣελ. 242
51. Η δημοκρατία στην υγείαΣελ. 247
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  
52. Η ανάπτυξη αυτοτελών δικαιωμάτων για την προστασία του χρήστηΣελ. 251
Ι. O σεβασμός της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπουΣελ. 254
53. Η νομική κατοχύρωση της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπουΣελ. 254
54. Η ενημέρωσηΣελ. 256
55. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των πληροφοριών που αφορούν στην υγείαΣελ. 267
56. Η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου μπροστά στον πόνο και/ή στον θάνατοΣελ. 285
ΙΙ. O σεβασμός της αυτονομίας του ανθρώπουΣελ. 293
57. Η νομική κατοχύρωση της αυτονομίαςΣελ. 293
58. Η ελεύθερη επιλογή ιατρού στη δημόσια υπηρεσία υγείαςΣελ. 296
59. Η συναίνεση κύριο μέσο για την προστασία της φυσικής και της ψυχικής ακεραιότητας του χρήστηΣελ. 298
ΠOΡΙΣΜΑΤΑΣελ. 312
60. Oι αρχές λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείαςΣελ. 312
61. Η εξειδίκευση της αξίας και της αυτονομίας του ανθρώπου ασπίδα προστασίας απέναντι στους κινδύνους από την εξέλιξη της επιστήμης στην ιατρικήΣελ. 313
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 315
62. Το δημόσιο δίκαιο της υγείας εστιάζεται στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και στην υγειονομική δημόσια τάξηΣελ. 315
63. O δημόσιος τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ο κορμός του συστήματος υγείαςΣελ. 316
64. Η εμπέδωση της σχέσεως εμπιστοσύνης και της συνεργασίας του επαγγελματία υγείας με τον χρήστη τελικός σκοπός των δικαιωμάτων του χρήστηΣελ. 317
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕλληνικήΣελ. 319
ΞενόγλωσσηΣελ. 332
ΠηγέςΣελ. 343
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 347
 
Back to Top