ἆδʼ ἔϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρικὴ πολιτειακὴ τάξις


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14904
Μαρκάκης Ι.
Λαζαράτος Π.

Το βιβλίο «ἆδʼ ϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρικὴ πολιτειακὴ τάξις» του Ιωάννη Μ. Μαρκάκη (εφέτη Δ.Δ.) πραγματεύεται την βασική πολιτειακή διάρθρωση (οργανωτική-λειτουργική) της Αρχαίας Κρήτης (δωρικής περιόδου), ήτοι τις θεμελιώδεις πολιτειακές αρχές και αξίες των πόλεων-κρατών της, καθώς και τα παθολογικά πολιτειακά φαινόμενα (πολιτειακές στάσεις) και τις συνέπειές των, με βάση τις σχετικές φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες. Το «αδʼ έfαδε πόλι» (αυτά απεφάσισε η πολιτική κοινότητα) στον τίτλο του βιβλίου προέρχεται από το προοίμιο του πρώτου στην Ελλάδα και την Ευρώπη γραπτού πολιτειακού (συνταγματικού) νόμου, γνωστού ως «Θεσμικού Νόμου της Δρήρου» (επιγραφή από την Δρήρο του 7ου π.Χ. αιώνα), στον οποίο και απαντάται, για πρώτη φορά, ο όρος «πόλις».

Με την προκειμένη μελέτη επιχειρείται η κατανόηση ενός αγνώστου, εν πολλοίς, αρχαιοελληνικού πολιτεύματος, αν και ιδιαιτέρως επαινουμένου από τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη, υπό μία δε αριστοτελική, κατά το δυνατόν, οπτική και με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των λησμονημένων στην εποχή μας πολιτειακών βάσεων της δωρικής Κρήτης και των εν γένει αξιών της, προς την κατεύθυνση μιας υπό τα σύγχρονα δεδομένα επανεκτιμήσεώς τους. Προκειμένου, τελικώς, να μην καταστούμε νέοι Ποσειδωνιάτες, κατά το ομώνυμο ποίημα του Καβάφη.

Το βιβλίο «ἆδʼ ϝαδε πόλι. Ἡ κρητική-δωρικὴ πολιτειακὴ τάξις» (έκδ. 2014) αποτελεί κοινή έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Ο πρόλογος του βιβλίου είναι από τον καθηγητή Πάνο Λαζαράτο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΣελ. 3
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 5
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. 13
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 19
ΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣελ. 29
Α. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣελ. 29
α. Οἱ ΚόσμοιΣελ. 30
β. Ἡ ΒουλήΣελ. 48
γ. Ἡ ἘκκλησίαΣελ. 54
δ. Τὰ λοιπὰ πολιτειακὰ ὄργαναΣελ. 59
Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣελ. 61
α. Ἡ νομοθετικὴ λειτουργίαΣελ. 62
β. Ἡ διοικητικὴ λειτουργίαΣελ. 66
γ. Οἱ περί τῆς νομοθετικῆς καὶ διοικητικῆς (κυβερνητικῆς)  
συμπράξεως ἐπιγραφικὲς μαρτυρίεςΣελ. 77
δ. Ἡ δικαστικὴ λειτουργίαΣελ. 87
Γ. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝΣελ. 94
α. ΠλάτωνΣελ. 94
β. ἈριστοτέληςΣελ. 96
γ. ΠολύβιοςΣελ. 98
δ. ΣτράβωνΣελ. 99
 
Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 100
ΙΙΙ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣΣελ. 107
Α. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΣελ. 107
α. Ἡ «φυσιολογία» τῶν περὶ τὸν 4ο αἰῶνα π.Χ. στάσεωνΣελ. 107
β. Τὰ ὑποκειμενικὰ αἴτιαΣελ. 112
γ. Οἱ πολιτειακὲς συνέπειεςΣελ. 116
δ. Οἱ λοιπὲς συνέπειεςΣελ. 118
ε. Ἡ ἀληθὴς ἰατρείαΣελ. 119
Β. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥΣελ. 120
α. Οἱ στάσεις τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου – Ἡ δημοκρατικὴ  
διάθεσις τοῦ κρητικοῦ πολιτεύματοςΣελ. 121
β. Οἱ σχετιζόμενες ἐπιγραφικὲς μαρτυρίεςΣελ. 125
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 126
ΙV. ΣΥΝΟΨΗΣελ. 131
V. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΜΑΡΤΥΡΙΩΝΣελ. 133
VI. Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ (ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΗΡΟΥΣελ. 179
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 181
Back to Top