ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12592
Βελισσαροπούλου Καράκωστα Ι., Τρωιάνος Σ.
  • Εκδοση: 4η 2010
  • Σελίδες: 270
  • ISBN: 978-960-272-735-5
Στην παρούσα τέταρτη, βελτιωμένη, έκδοση του εγχειριδίου «Ιστορία Δικαίου» οι συγγραφείς έκριναν σκόπιμο, οκτώ έτη μετά την κυκλοφορία της τρίτης έκδοσης, να προσαρμόσουν ορισμένα κεφάλαια στα πορίσματα πρόσφατων ερευνών με παράλληλη ενημέρωση, όπου ήταν αυτό αναγκαίο, της ενδεικτικής βιβλιογραφίας. Η «Ιστορία Δικαίου» χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: α) το πρώτο μέρος αφορά στα δίκαια της ελληνικής αρχαιότητας, τα οποία διακρίνονται σε τρεις αδρές περιόδους: τους αρχαϊκούς χρόνους, τους κλασικούς χρόνους και, τέλος, την ελληνιστική εποχή, β) το δεύτερο μέρος αφορά στο ρωμαϊκό δίκαιο, γ) στο τρίτο μέρος εξετάζεται το βυζαντινό δίκαιο, και δ) στο τέταρτο μέρος αναλύονται το μεταβυζαντινό και νεότερο δίκαιο έως και την εποχή της Αντιβασιλείας και του νομοθετικού έργου του Maurer.

Το εγχειρίδιο «Ιστορία Δικαίου» συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία, παρατιθέμενη στην αρχή κάθε μέρους του έργου και πέραν των αναγκών της οικείας πανεπιστημιακής διδασκαλίας τις οποίες άριστα εξυπηρετεί, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ανάγνωσμα για νομικούς και μη.
Εισαγωγή: Χρονικό και γεωγραφικό πλαίσιοΣελ. 1
Ι. Χρονικό πλαίσιο Σελ. 1
1. Μινωικοί (2000-1450 π.Χ.) και μυκηναϊκοί (1600-1200 π.Χ.) χρόνοιΣελ. 1
2. Αρχαϊκοί χρόνοι (8ος-6ος αιώνας).Σελ. 1
3. Κλασικοί χρόνοι (5ος-4ος αιώνας π.Χ.).Σελ. 1
4. Ελληνιστικοί χρόνοι (301 π.Χ.-212 μ.Χ.).Σελ. 2
5. Ρωμαϊκοί χρόνοιΣελ. 3
Α. Αρχαϊκοί χρόνοιΣελ. 3
Β. Προκλασικοί χρόνοιΣελ. 3
Γ. Κλασικοί χρόνοι (τέλη 1ου αιώνα π.Χ. έως μέσα 3ου μ.Χ.)Σελ. 3
Δ. Μετακλασικοί χρόνοι (τέλη 3ου αιώνα μ.Χ. έως 533-534 μ.Χ.)Σελ. 3
6. Βυζαντινοί χρόνοιΣελ. 4
7. Μεταβυζαντινή περίοδοςΣελ. 4
8. Νεότεροι χρόνοιΣελ. 4
ΙΙ. Γεωγραφικό πλαίσιο Σελ. 5
1. Ελληνική αρχαιότηταΣελ. 5
2. Ρωμαϊκοί χρόνοιΣελ. 5
3. Βυζαντινοί χρόνοιΣελ. 6
4. Μεταβυζαντινοί χρόνοιΣελ. 6
5. Νεότεροι χρόνοιΣελ. 6
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 7
1. Το πρόβλημα της ενότητας ή πλειονότητας των αρχαίων ελληνικών δικαίωνΣελ. 7
Ι. Αρχαϊκοί χρόνοι Σελ. 7
2. Από τα μυκηναϊκά στα ομηρικά βασίλεια και τις απαρχές της πόλεωςΣελ. 7
3. Ο δικαστικός αγώνας των ομηρικών χρόνωνΣελ. 9
4. Θέμις-δίκη-νόμοςΣελ. 10
5. ΝομοθεσίαΣελ. 11
6. ΖάλευκοςΣελ. 12
7. ΧαρώνδαςΣελ. 13
8. ΛυκούργοςΣελ. 13
9. ΔράκωνΣελ. 14
10. ΣόλωνΣελ. 14
11. Κοινά χαρακτηριστικά των αρχαϊκών μεταρρυθμίσεωνΣελ. 14
12. Ο «κώδικας» της ΓόρτυνοςΣελ. 17
II. Κλασικοί χρόνοι (5ος-4ος αι. π.Χ.) Σελ. 18
1. Πολιτειακό πλαίσιοΣελ. 18
13. Νομοκρατία και ολιγονομίαΣελ. 18
14. Θεμελιώδεις αρχές του αθηναϊκού πολιτεύματοςΣελ. 20
15. Οι πολίτεςΣελ. 20
16. Ο 'Αρειος ΠάγοςΣελ. 21
17. Η βουλήΣελ. 22
18. Η εκκλησία του δήμουΣελ. 24
19. Οι αρχέςΣελ. 24
20. Δοκιμασία αρχόντωνΣελ. 25
21. Η απονομή της δικαιοσύνης. ΔιαιτησίαΣελ. 26
22. Πολιτειακή και ιδιωτική απονομή της δικαιοσύνηςΣελ. 26
23. Ιδιωτική διαιτησίαΣελ. 28
24. ΗλιαίαΣελ. 30
25. Πρ?ξιςΣελ. 32
26. Τα φονικά δικαστήριαΣελ. 33
2. Το ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 35
27. Η έλλειψη οριοθέτησης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίουΣελ. 35
28. Τα υποκείμενα του δικαίουΣελ. 36
Α. Οικογενειακό δίκαιοΣελ. 36
29. ΟίκοςΣελ. 36
30. Ο γάμοςΣελ. 37
31. Συστατικές πράξεις του γάμουΣελ. 37
32. ΠροίκαΣελ. 38
33. Λύση του γάμουΣελ. 38
34. Σχέσεις γονέων και τέκνωνΣελ. 39
35. ΥιοθεσίαΣελ. 40
36. ΕπίκληροςΣελ. 41
Β. Κληρονομικό δίκαιοΣελ. 41
37. ΑγχιστείαΣελ. 41
38. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχήΣελ. 41
39. Εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχήΣελ. 42
40. Η επαγωγή της κληρονομίαςΣελ. 42
Γ. Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 43
41. Είδη πραγμάτωνΣελ. 43
42. Κινητά και ακίνηταΣελ. 43
43. Ουσία φανερά (ή εμφανής) και ουσία αφανήςΣελ. 43
44. Πατρώα και επικτητάΣελ. 43
45. Η κυριότηταΣελ. 44
46. Ο σχετικός χαρακτήρας της κυριότηταςΣελ. 44
47. Περιεχόμενο του δικαιώματος κυριότηταςΣελ. 44
48. Κυριότητα και νομήΣελ. 45
49. Απόλυτα και σχετικά δικαιώματαΣελ. 45
50. Περιορισμοί της κυριότηταςΣελ. 46
51. Τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 47
52. Φυσικοί ή πρωτότυποι τρόποι κτήσεως της κυριότηταςΣελ. 47
53. Παράγωγοι τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 47
54. ΧρησικτησίαΣελ. 48
55. Εμπράγματη ασφάλειαΣελ. 49
56. ΕνέχυροΣελ. 49
57. Πρ?σις ?π? λύσειΣελ. 49
58. ΥποτίθεσθαιΣελ. 49
59. ΑποτίμημαΣελ. 50
60. Υποθηκικοί όροιΣελ. 50
Δ. Ενοχικό δίκαιο Σελ. 51
61. Η υποχρέωση για παροχήΣελ. 51
62. ΣυναλλάγματαΣελ. 51
63. Προϋποθέσεις της ενοχικής ευθύνηςΣελ. 52
64. Ο άτυπος χαρακτήρας των συμβάσεωνΣελ. 52
65. Συνθήκη - συγγραφή - ομολογίαΣελ. 53
III. Ελληνιστικό δίκαιο Σελ. 53
66. Οι μεταβολέςΣελ. 53
1. Πολιτειακό πλαίσιοΣελ. 54
67. Η βασιλείαΣελ. 54
68. Η μοναρχική ιδεολογίαΣελ. 54
69. Η διοίκησηΣελ. 55
70. Η απονομή της δικαιοσύνηςΣελ. 55
71. Η απονομή της δικαιοσύνης στις ελληνιστικές πόλειςΣελ. 55
72. Η απονομή της δικαιοσύνης στις ελληνιστικές μοναρχίες - Το πρόβλημα της πλειονότητας δικαίωνΣελ. 56
73. Ιεράρχηση των κανόνων δικαίουΣελ. 56
74. Το παράδειγμα της ελληνιστικής ΑιγύπτουΣελ. 57
2. Ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 58
75. Η «νομική κοινή»Σελ. 58
76. Η ανάπτυξη του εθιμικού δικαίουΣελ. 59
Α. Οικογενειακό δίκαιο Σελ. 60
77. Ο ελληνιστικός γάμοςΣελ. 60
78. Προϋποθέσεις έγκυρου γάμουΣελ. 61
79. Συγγραφή συνοικισίαςΣελ. 61
80. ΔιαζύγιοΣελ. 63
81. Σχέσεις γονέων και τέκνωνΣελ. 63
82. ΥιοθεσίαΣελ. 63
83. Η επίκληροςΣελ. 64
Β. Κληρονομικό δίκαιο Σελ. 64
84. Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχήΣελ. 64
85. Εκ διαθήκης διαδοχήΣελ. 64
86. Επαγωγή της κληρονομίαςΣελ. 65
87. Δωρεά αιτία θανάτουΣελ. 65
88. Γονική παροχήΣελ. 65
Γ. Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 66
89. Η ορολογία της κυριότηταςΣελ. 66
90. Αντικείμενα και φορείς των εμπράγματων δικαιωμάτωνΣελ. 66
91. Τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 66
92. ΧρησικτησίαΣελ. 67
93. Προστασία της κυριότηταςΣελ. 67
94. ΕμφύτευσιςΣελ. 68
95. Εμπράγματη ασφάλειαΣελ. 68
96. ?ν? ?ν πίστειΣελ. 68
97. ΥποθήκηΣελ. 69
98. ΥπάλλαγμαΣελ. 69
99. ΕνέχυροΣελ. 70
100. ΑντίχρησιςΣελ. 70
Δ. Ενοχικό δίκαιο Σελ. 70
101. Ορολογία του ενοχικού δικαίουΣελ. 70
102. Οφειλή και ευθύνηΣελ. 71
103. Έγγραφες και άγραφες συμβάσειςΣελ. 72
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΡΩΜΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 75
104. Ρωμαϊκή κατάκτηση και εκρωμαϊσμός του δικαίουΣελ. 75
Ι. Δίκαιο της αυτοκρατορίας, δίκαιο των επαρχιών και τοπικά δίκαιαΣελ. 75
105. ΈννοιαΣελ. 75
1. Το δίκαιο της αυτοκρατορίας Σελ. 76
106. LegesΣελ. 76
107. Έννοια του όρου lexΣελ. 77
108. Η ρωμαϊκή ολιγονομία και οι mores maiorumΣελ. 78
109. Ο Δωδεκάδελτος (lex duodecim tabularum) και ο Ακουίλιος νόμος (lex Aquilia)Σελ. 78
110. Αυτοκρατορικές διατάξεις (constitutiones)Σελ. 81
111. Νομικό θεμέλιο της αυτοκρατορικής εξουσίαςΣελ. 81
112. Princeps legibus solutusΣελ. 82
113. Το νομολογιακό δίκαιοΣελ. 82
114. Η νομική επιστήμηΣελ. 83
115. Η μέθοδος των νομικών του κλασικού δικαίουΣελ. 85
116. Η δικαιοπλαστική δύναμη της νομικής επιστήμηςΣελ. 85
117. Ius publice respondendiΣελ. 86
118. Ο Αναφορικός Νόμος (lex citationis)Σελ. 86
2. Το δίκαιο των επαρχιών Σελ. 88
119. ΠεριεχόμενοΣελ. 88
3. Τα τοπικά δίκαια Σελ. 88
120. Οι αλληλεπιδράσειςΣελ. 88
121. Το έθιμοΣελ. 88
122. Η επικράτηση μετά το 212 παράνομων εθίμωνΣελ. 89
123. Θεωρία του εθίμουΣελ. 91
124. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας του εθίμουΣελ. 91
125. Η νομική γλώσσα των ρωμαϊκών επαρχιώνΣελ. 91
ΙΙ. Ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 93
126. Πρόσωπα, πράγματα και αγωγέςΣελ. 93
1. Τα πρόσωπα - Οικογενειακό δίκαιο Σελ. 93
127. Τα υποκείμενα του δικαίουΣελ. 93
128. Ο ρωμαϊκός γάμοςΣελ. 93
129. Προϋποθέσεις του γάμουΣελ. 94
130. Η συζυγική εξουσία (manus)Σελ. 95
131. Περιουσιακές συνέπειες του γάμουΣελ. 95
132. Η προίκα (dos)Σελ. 95
133. Επιστροφή των προικώωνΣελ. 98
134. Οι παρακρατήσεις (retentiones)Σελ. 99
135. Περιορισμοί διαθέσεως των προικώωνΣελ. 100
136. Λύση του γάμουΣελ. 101
137. Η πατρική εξουσίαΣελ. 101
138. Υιοθεσία και εισποίησηΣελ. 102
2. Κληρονομικό δίκαιο Σελ. 103
139. HereditasΣελ. 103
140. Bonorum possessioΣελ. 103
141. Η εξ αδιαθέτου διαδοχήΣελ. 104
142. Η εκ διαθήκης διαδοχήΣελ. 105
143. Οι αναγκαίοι κληρονόμοιΣελ. 106
3. Εμπράγματο δίκαιο Σελ. 107
144. ΝομήΣελ. 107
145. ΚυριότηταΣελ. 108
146. Η κυριότητα του αρχαϊκού δικαίουΣελ. 108
147. Προκλασική κυριότηταΣελ. 109
148. Η κυριότητα του κλασικού ρωμαϊκού δικαίουΣελ. 110
149. Η κυριότητα του μετακλασικού δικαίουΣελ. 110
150. Περιορισμοί της κυριότηταςΣελ. 111
151. Τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 111
152. Παράγωγοι τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 111
153. Πρωτότυποι ή φυσικοί τρόποι κτήσης της κυριότηταςΣελ. 112
154. ΧρησικτησίαΣελ. 112
155. Εμπράγματη ασφάλειαΣελ. 114
156. Νόμιμη υποθήκηΣελ. 114
4. Ενοχικό δίκαιο Σελ. 114
157. ObligatioΣελ. 114
158. Η διαίρεση των ενοχών (summa divisio obligationum)Σελ. 115
159. Ενοχές από σύμβασηΣελ. 115
160. Ταξινόμηση των συμβάσεωνΣελ. 116
161. Οι αδικοπραξίεςΣελ. 117
162. Η θέση του ρωμαϊκού δικαίου στις μεταγενέστερες έννομες τάξεις της ΕυρώπηςΣελ. 118
163. Usus modernus pandectarumΣελ. 122
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 127
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 127
1. Η γένεση τoυ βυζαντινoύ δικαίoυΣελ. 127
164. Η oριoθέτηση της εξελικτικής πoρείας τoυ δικαίoυΣελ. 127
165. Μέθoδoι πρoσέγγισης τoυ πρoβλήματoςΣελ. 127
166. Η επίδραση τoυ ΧριστιανισμoύΣελ. 128
167. Η διαίρεση τoυ ρωμαϊκoύ κράτoυςΣελ. 129
168. Μεταβoλές στo ύφoς των νόμωνΣελ. 129
169. Διαφoρoπoιήσεις στις διακρίσεις των νόμωνΣελ. 130
170. Οι πρώτες κωδικoπoιητικές πρoσπάθειεςΣελ. 131
171. Η ιoυστινιάνεια κωδικoπoίηση και oι στόχoι τηςΣελ. 132
172. Η ιστoρική «συνέχεια» των ρυθμίσεων και η έννoιά τηςΣελ. 133
173. Ο εξελληνισμός της νoμoθεσίας Σελ. 134
174. Ο συλλεκτικός / κωδικoπoιητικός χαρακτήρας της νoμικής συγγρα­φι­κής παραγωγήςΣελ. 136
175. Η δικαϊκή αλληλoυχία, στoιχείo της πoλιτικής θεωρίας των ΒυζαντινώνΣελ. 136
2. Οι πηγές τoυ βυζαντινoύ δικαίoυ. Διακρίσεις, ιδιαίτερα γνωρίσματα, λειτoυργικότηταΣελ. 138
176. Οι πηγές γενικώςΣελ. 138
177. Οι πηγές τoυ δικαίoυ ως έντεχνoς λόγoςΣελ. 139
178. Ύφος των constitutiones principumΣελ. 140
179. Σκοπός του προοιμίουΣελ. 140
180. Περιεχόμενο του προοιμίουΣελ. 141
181. Η αφορμή του νόμου (narratio)Σελ. 142
182. Ο επίλογοςΣελ. 143
183. Ύφος και μορφή των νόμων κατά τους μεταϊουστινιάνειους χρόνουςΣελ. 145
184. Το ύφος της επιστημονικής νομικής παραγωγήςΣελ. 146
185. Η λειτoυργικότητα των νoμικών κειμένωνΣελ. 146
186. Το πρόβλημα των αντιφατικών ρυθμίσεωνΣελ. 146
187. Η έλλειψη καταργητικών διατάξεωνΣελ. 147
188. Η δεσμευτικότητα του νόμουΣελ. 147
189. Τα αίτια της διάστασης μεταξύ έννομης τάξης και δκαστηριακής πρακτικήςΣελ. 147
3. Η έρευνα των πηγών τoυ βυζαντινoύ δικαίoυΣελ. 149
190. Η ιστoρία της έρευναςΣελ. 149
191. Η έρευνα του βυζαντινού δικαίου κατά τον 19ο και τον 20ό αιώναΣελ. 150
192. Τα βoηθήματαΣελ. 152
ΙΙ. Η κατάταξη των πηγών του βυζαντινού δικαίου κατά περιόδουςΣελ. 155
1. Η διάκριση σε περιόδους Σελ. 155
Α. Από τον Διοκλητιανό στον Ιουστινιανό Σελ. 155
193. Το κοσμικό δίκαιοΣελ. 155
194. Το κανονικό δίκαιο κατά τους 4ο και 5ο αιώνεςΣελ. 156
Β. Η ιουστινιάνεια εποχή Σελ. 156
195. Η ιουστινιάνεια κωδικοποίησηΣελ. 156
196. Οι αντικήνσορεςΣελ. 157
197. Το κανονικό δίκαιο κατά τους ιουστινιάνειους χρόνουςΣελ. 158
Γ. Από τους διαδόχους του Ιουστινιανού μέχρι τους ΜακεδόνεςΣελ. 158
198. Το έργο των σχολαστικώνΣελ. 158
199. Οι νομοκάνονεςΣελ. 159
200. Η ενίσχυση του κανονικού δικαίουΣελ. 159
201. Ύφεση της επιστημονικής νομικής παραγωγής και ανάγκη νέων νομοθετικών κειμένωνΣελ. 160
202. Η Εκλογή των ΙσαύρωνΣελ. 160
203. Το ποινικό δίκαιο της ΕκλογήςΣελ. 160
204. Το Παράρτημα της ΕκλογήςΣελ. 161
205. Το κανονικό δίκαιο της εποχής των ΙσαύρωνΣελ. 161
Δ. Από τους Μακεδόνες μέχρι την άλωση του 1204 Σελ. 161
206. Η μακεδονική αναγέννησηΣελ. 161
207. Η «ανακάθαρσις»Σελ. 162
208. Η ΕισαγωγήΣελ. 162
209. Το νομοθετικό έργο του Λέοντος του ΣοφούΣελ. 163
210. Οι νεαρές των μεταγενέστερων αυτοκρατόρωνΣελ. 163
211. Το διδασκαλείον των νόμωνΣελ. 164
212. Συλλογές και συμπιλήματα. Η ιστορική συνέχεια του δικαίουΣελ. 164
213. Η νομική παραγωγή της εποχής των Κομνηνών. Η λήξη της «αναγέννησης»Σελ. 165
214. Η άνθηση του κανονικού δικαίουΣελ. 166
215. Ο μοναχισμόςΣελ. 167
Ε. Από την άλωση του 1204 μέχρι την κατάλυση του βυζαντινού κράτους Σελ. 167
216. Τα αίτια του μαρασμού της νομικής επιστήμηςΣελ. 167
217. Η διείσδυση του κανονικού δικαίου στο πολιτειακό δίκαιοΣελ. 168
218. Συλλεκτικά έργα πολιτειακού δικαίουΣελ. 168
219. Συλλεκτικά έργα εκκλησιαστικού δικαίουΣελ. 169
ΙΙΙ. Το βυζαντινό πολίτευμα Σελ. 170
1. Ο αυτοκράτορας Σελ. 170
220. ΓενικάΣελ. 170
2. Φραγμοί στην απολυταρχική εξουσία του αυτοκράτορα Σελ. 171
221. Ηθικοί φραγμοίΣελ. 171
222. Θεσμικοί φραγμοίΣελ. 171
223. Η σύγκλητοςΣελ. 171
224. Οι δήμοιΣελ. 172
225. Ο στρατόςΣελ. 173
226. Η ΕκκλησίαΣελ. 173
IV. Πολιτεία και Εκκλησία: Τα σημεία επαφής των δύο έννομων τάξεων και η σχέση νόμων και κανόνωνΣελ. 174
1. Πολιτεία και Εκκλησία στο Βυζάντιο Σελ. 174
227. Το πρόβλημαΣελ. 174
228. 'Αμεσες και έμμεσες επεμβάσεις της πολιτειακής εξουσίας στο χώρο της ΕκκλησίαςΣελ. 175
229. ΣυναλληλίαΣελ. 176
2. Η σχέση νόμων και κανόνων Σελ. 177
230. Η γένεση του προβλήματοςΣελ. 177
231. Η σύγκρουση νόμων και ιερών κανόνων από πλευράς πολιτειακού νομοθέτηΣελ. 177
232. Η τυπική ένταξη των ιερών κανόνων στο πολιτειακό δίκαιοΣελ. 178
233. Τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα και οι συνέπειες
Back to Top