ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 35,00 € Ειδική Τιμή 29,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15785
Κιτρομηλίδης Π.

Κατ’ εξοχήν αντικείμενο της πολιτικής θεωρίας είναι η κριτική εξέταση του χαρακτήρα και των σκοπών της πολιτείας. Η πολιτική θεωρία, από την αρχαιότητα, αποπειράται να κατανοήσει τη λειτουργία της πολιτείας και των θεσμών που την απαρτίζουν, προβληματίζεται όμως συγχρόνως και επί του ερωτήματος πώς η πολιτεία ως φορέας της συλλογικής ζωής και οι επί μέρους θεσμοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν για να υπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς τους. Αυτός ο προβληματισμός δημιουργεί μια ενδιάθετη κριτική δυναμική ως προσδιοριστικό στοιχείο του έργου της πολιτικής θεωρίας.

Στη δυναμική αυτή συμβάλλει το βιβλίο «Νεότερη Πολιτική Θεωρία» με την ανάλυση των θεωριών του Κοινωνικού Συμβολαίου, όπως τις στοχάστηκαν οι Thomas Hobbes, John Locke και Jean-Jacques Rousseau, καθώς και με την ανάπτυξη του ωφελιμιστικού φιλελευθερισμού, όπως εκπροσωπήθηκε από τους Jeremy Bentham και John Stuart Mill. Τέλος, στην έκτη έκδοση προστέθηκε και τρίτο μέρος με τίτλο «Ελευθερία και νεωτερικότητα», ώστε να ολοκληρωθεί η ανασκόπηση των θεωριών της πολιτικής ελευθερίας, οι οποίες εμφανίστηκαν ως διανοητική και πολιτική έκφραση της ανόδου της νεωτερικότητας στη δυτική κοινωνία (βλ. Montesquieu, Benjamin Constant και Alexis de Tocqueville).

Η θεωρία του κράτους, η θεωρία της ιδιοκτησίας, η φυσική και ηθική ελευθερία, η θεωρία της ωφελιμότητας, το ιδεώδες της ωφελιμιστικής δημοκρατίας, ο γαλλικός διαφωτισμός, οι βάσεις της δημοκρατίας, αναλύονται διεξοδικά και με σαφήνεια, με αποτέλεσμα το βιβλίο «Νεότερη Πολιτική Θεωρία» να έχει μεγάλη παιδευτική αξία.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σελ. vii
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. ix
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. xii
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ Σελ. xiv
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  
THOMAS HOBBES Σελ. 9
I. Οι προθέσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του Hobbes: η εισαγωγή στον Λεβιάθαν Σελ. 10
II. Θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς Σελ. 13
III. Θεωρία της πολιτικής υποχρέωσης Σελ. 16
IV. Θεωρία του κράτους Σελ. 21
V. Σχόλιο περί ελευθερίας Σελ. 23
JOHN LOCKE Σελ. 25
I. Οι γνωσιολογικές προϋποθέσεις του φιλελευθερισμού Σελ. 27
II. Φυσική ζωή και κοινωνικό συμβόλαιο Σελ. 28
III. Θεωρία της ιδιοκτησίας Σελ. 30
IV. Περιορισμένη διακυβέρνηση και επανάσταση Σελ. 34
V. Η ιδέα της ανοχής Σελ. 39
JEAN - JACQUES ROUSSEAU Σελ. 43
I. Η γενεαλογία της ανισότητας και το απατηλό συμβόλαιο Σελ. 45
II. Φυσική και ηθική ελευθερία Σελ. 49
III. Η γενική βούληση Σελ. 51
IV. Ο πολίτης και ο νομοθέτης Σελ. 55
   
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ  
JEREMY BENTHAM Σελ. 63
Ι. Ωφελιμισμός και νομοθεσία Σελ. 65
II. Η ποινική θεωρία ως κοινωνική αγωγή Σελ. 69
III. Από τη μεταρρύθμιση στη δημοκρατία Σελ. 72
IV. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία και σύγχρονο κράτος Σελ. 76
JOHN STUART MILL Σελ. 79
I. Τα όρια του ωφελιμισμού Σελ. 81
II. Ελευθερία και πολιτισμός Σελ. 85
III. Το νόημα της δημοκρατίας Σελ. 92
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ  
MONTESQUIEU Σελ. 105
I. Το περίγραμμα της πολιτικής θεωρίας του Montesquieu Σελ. 106
ΙΙ. Η καταγγελία του δεσποτισμού Σελ. 110
ΙΙI. Οι εναλλακτικές δυνατότητες Σελ. 125
IV. To πολίτευμα των ελεύθερων θεσμών Σελ. 133
BENJAMIN CONSTANT Σελ. 139
Ι. Ρομαντισμός και κριτική της νεωτερικότητας Σελ. 141
ΙΙ. Η ελευθερία κατά τους νεοτέρους Σελ. 142
ΙΙΙ. Απειλές της τυραννίας Σελ. 145
IV. Οι αβέβαιες ελπίδες της προόδου Σελ. 148
ALEXIS DE TOCQUEVILLE Σελ. 149
I. Η νεωτερικότητα ως πολιτική συνείδηση Σελ. 150
II. Η ανακάλυψη της δημοκρατίας Σελ. 151
III. Η Αμερική ως νεωτερικότητα Σελ. 157
IV. Η Επανάσταση ως ιστορικό πεπρωμένο; Σελ. 161
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 165
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 187
Back to Top