ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΤΑ


Εισαγωγή - Μελέτες - Νομολογία - Νομοθεσία - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11184
Λεκέας Σ.
  • Έκδοση: 2004
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 896
  • ISBN: 960-272-238-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το έργο αυτό καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της νομικής πρακτικής που αφορά τα πράγματα κοινής χρήσεως και κοινωφελούς εξυπηρετήσεως του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνεται η ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα προορισμού, παραχώρησης, δημιουργίας και κατάργησης κοινόχρηστων χώρων, τελών χρήσεως, εισφορών, απαλλοτριώσεων, δικονομικών, ποινικών θεμάτων κ.λπ. Επιπλέον, παρατίθενται νομολογία της τελευταίας εικοσαετίας ταξινομημένη κατά θεματικές ενότητες και κατάλογος των σχετικών με τα ζητήματα αυτά μελετών για τη διευκόλυνση της έρευνας του αναγνώστη. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται με 28 υποδείγματα δικογράφων για πρακτικά θέματα, όπως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για παρεμπόδιση χρήσης κοινόχρηστης οδού, αίτηση ακυρώσεως για αλλαγή χρήσης χώρου, λήψη αδείας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, προσβολή πράξης εγκατάστασης σταθμού αιολικής ενέργειας, κατάτμηση δασικής έκτασης και ακύρωσης οικοδομικής άδειας, κήρυξη έκτασης αναδασωτέας, μήνυση για διατάραξη, παρακώλυση των συγκοινωνιών και παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων κ.ά.
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ|1 
1. Έννοια, γενικά, δημιουργία / κατάργηση κοινοχρήστων χώρων, απαλλοτριώσεις (1-14)|9 
2. Οδοί, πλατείες, άλση, πάρκα (15-21)|15 
3. Αιγιαλός, παραλία, θάλασσα (22-31)|19 
4. Δάση (32-39)|23 
5. Πολεοδομία (40-47)|25 
6. Ρέοντα ύδατα (48-52)|31 
7. Προσωπικότητα (53-58)|33 
8. Παραχώρηση κοινοχρήστων κ.λπ., δικαιώματα (59-71)|37 
9. Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (72-79)|41 
10. Αγροτικά, βοσκή, εποικιστικά (80-92)|45 
11. Ιεροί Ναοί, θρησκευτικές δραστηριότητες (93-98)|49 
12. ΟΤΑ, χρησικτησία, παρέμβαση (99-107)|51 
13. Εκλογές (108-110)|53 
14. Εμπορικές μισθώσεις (111-116)|55 
15. Δικονομία, ποινικά θέματα, κυρώσεις (117-127)|57 
ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ|63 
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|81 
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ|83 
1. Γενικά θέματα, Ιδιότητες κοινοχρήστων, προορισμός χρήσης κοινοχρήστου χώρου, χρήση του χώρου|107 
α. Ιδιότητες - χαρακτηριστικά κοινοχρήστων χώρων (1-26)|110 
β. Ο πολίτης και οι κοινόχρηστοι χώροι (27-32)|116 
γ. Απώλεια κυριότητας και κοινοχρηστοποίηση χώρων (33-46)|117 
δ. Δρόμοι, πλατείες, στοές (47-58)|120 
ε. Αιγιαλός, ύδατα, κοιμητήρια (59-60)|122 
στ. Προορισμός/χρήση των κοινοχρήστων χώρων (61-91)|122 
ζ. Παρεμπόδιση χρήσεως κοινοχρήστου (92-93)|129 
η. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (94-98)|130 
θ. Μη κοινόχρηστοι χώροι (99)|132 
ι. Αναδασμός (100)|132 
ια. Διάφορα θέματα (101-103)|132 
2. Ρυθμίσεις πολεοδομίας στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων|133 
α. Διαφύλαξη - Επαύξηση κοινόχρηστων χώρων (104-144)|137 
β. Κοινωφελής χώροι, κοινή ωφέλεια (145-170)|149 
γ. Κοινόχρηστος χαρακτήρας, Ιδιωτική βούληση (171-188)|158 
δ. Πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, οικοδομική άδεια (189-209)|162 
ε. Μόνη δίοδος σε κοινόχρηστο χώρο (210-211)|169 
στ. Ρυμοτομικό σχέδιο (212-214)|169 
ζ. Οικοδομικοί συνεταιρισμοί (215-218)|170 
η. Διάφορα θέματα (219-244)|170 
3. Οδοί, πλατείες, άλση, πάρκα|175 
α. Χαρακτήρας κοινοχρήστου (245-269)|177 
β. Βούληση ιδιοκτήτη (270-277)|183 
γ. Κατάργηση, προσκύρωση (278-280)|184 
δ. Δίοδος, δουλεία (281-288)|185 
ε. Ιδιωτική οδός (289-304)|187 
στ. Αγροτική οδός (305-310)|191 
ζ. Πλατεία (311-313)|192 
η. Διάφορα (314-318)|193 
4. Αιγιαλός, παραλία, θάλασσα|195 
α. Ιδιότητα, όρια (319-332)|197 
β. Κοινόχρηστο, δημοσίου (333-351)|199 
γ. Διαπλάτυνση (352-353)|202 
δ. Παραλία (354-355)|203 
ε. Αμφισβητήσεις ιδιωτών (356-357)|203 
στ. Παραχώρηση χρήσης (358-368)|203 
ζ. Δικονομικά θέματα, κυρώσεις (369-387)|206 
5. Ρέοντα ύδατα, ρέματα, κοίτη ποταμού|211 
α. Αέναη ροή, κοινόχρηστα (388-397)|212 
β. Ποταμός μη πλεύσιμος (398-401)|214 
γ. Πηγές, βρύση (402-404)|215 
δ. Ελκόμενο νερό (405-406)|216 
ε. Ρέματα (407-420)|216 
στ. Χείμαρρος (421-423)|219 
ζ. Διάφορα θέματα (424-426)|220 
6. Δικαίωμα προσωπικότητας και κοινόχρηστοι χώροι|221 
α. Έννοια, προστασία (427-451)|222 
β. Δικονομικά θέματα (452-463)|226 
7. Παραχώρηση χρήσεως, δικαιώματα|229 
α. Παραχώρηση, ανάκληση, μη αναίρεση κοινής χρήσης (464-474)|230 
β. Όχι μεταβίβαση παραχώρησης (475-478)|232 
γ. Παραχώρηση, μίσθωση (479-482)|233 
δ. Περιπτώσεις παραχώρησης (483-487)|234 
ε. Προστασία, αποζημίωση (488-491)|234 
στ. Εκτελεστή διοικητική πράξη (492-501)|235 
8. Τέλη χρήσεως - εισφορές|239 
α. Γενικά, υπόχρεοι (502-523)|240 
β. Αέρας άνω του κ.χ. (524-526)|244 
γ. Υπέδαφος (527-540)|244 
δ. Τέλη διαφήμισης (541-545)|247 
ε. Αυθαίρετη χρήση, πρόστιμο (546-551)|248 
στ. Αιτιολογημένη κρίση (552-554)|249 
ζ. Εισφορές, σε γη, χρήμα (555-562)|249 
9. Πολιτικά κόμματα, εκλογές (563-569)|253 
10. Ιεροί ναοί, θρησκευτικέςδραστηριότητες (570-574)|257 
11. Αγροτικά, βοσκή, εποικιστικά|259 
α. Εποικιστικές εκτάσεις (575-587)|260 
β. Αγροκτήματα, βοσκή (588-591)|262 
γ. Αγροτικός κώδικας (592-594)|263 
12. Απαλλοτριώσεις προς δημιουργία κοινοχρήστων χώρων|265 
α. Συντέλεση απαλλοτρίωσης (595-603)|266 
β. Ανοχή ιδιοκτήτη (604-607)|268 
γ. Κυριότητα στους ΟΤΑ, δημόσιο (608-611)|269 
δ. Μεταφορά συντελεστή δόμησης (612-614)|270 
ε. Υπόχρεοι αποζημίωσης (615-625)|270 
13. Χρησικτησία υπέρ ΟΤΑ (626-630)|275 
14. Παρέμβαση ΟΤΑ (631-634)|277 
15. Παραχώρηση χώρων σε κοινή χρήση|279 
α. Βούληση ιδιοκτήτη, αποζημίωση (ν. 1337/82) (635-648)|280 
β. Επίσπευση, τεκμήριο παραχώρησης (649-664)|283 
γ. Σχηματισθέντες κ.χ. (665-674)|286 
δ. Διάφορα θέματα (675-683)|288 
16. Κατεδάφιση αυθαιρέτων (684-693)|291 
17. Δάση (694-700)|295 
18. Δικονομικά θέματα, ποινικά, πρόστιμα|299 
α. Πολιτικά δικαστήρια (701-714)|301 
β. Ειρηνοδικείο (715-724)|303 
γ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών (725-729)|305 
δ. Συμβούλιο Επικρατείας, τ.δ.δ. (730-751)|306 
ε. Ποινικά, πρόστιμα (752-756)|311 
19. Εμπορικές μισθώσεις (757-762)|313 
20. Διάφορα θέματα (763-787)|315 
ΙV. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|321 
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ|323 
1. Γενικά|337 
[1] Σύνταγμα|337 
‘Αρθ. 5|337 
‘Αρθ. 24|338 
‘Αρθ. 117|339 
[2] Αστικός Κώδικας|340 
‘Αρθ. 57 [Δικαίωμα στην προσωπικότητα]|340 
‘Αρθ. 281 [Κατάχρηση δικαιώματος]|341 
‘Αρθ. 369 [Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο]|341 
‘Αρθ. 948 [Κινητά και ακίνητα]|341 
‘Αρθ. 966 [Πράγματα εκτός συναλλαγής]|341 
‘Αρθ. 967 [Κοινόχρηστα]|341 
‘Αρθ. 968 [Κυριότητα σε κοινόχρηστα]|341 
‘Αρθ. 969|341 
‘Αρθ. 970|342 
‘Αρθ. 971|342 
‘Αρθ. 972 [Αδέσποτα, έρημος κλήρος]|342 
‘Αρθ. 1012 [Υποχρέωση παροχής διόδου]|342 
‘Αρθ. 1033 [Κτήση ακινήτου με σύμβαση]|342 
‘Αρθ. 1073|342 
‘Αρθ. 1076|342 
[3] Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα|343 
‘Αρθ. 51|343 
‘Αρθ. 55|343 
[4] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας|344 
‘Αρθ. 15 [Εξαιρετική αρμοδιότητα ειρηνοδικείου χωρίς διάκριση αξίας]|344 
‘Αρθ. 29 [Δωσιδικία τοποθεσίας ακινήτων]|344 
[5] Ποινικός Κώδικας|345 
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών  
‘Αρθ. 290 [Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών]|345 
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τελικές διατάξεις  
‘Αρθ. 458 [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων]|345 
[6] ΝΟΜΟΣ 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»|346 
‘Αρθ. 2 § 1 [Ορισμοί]|347 
‘Αρθ. 4 [Σήμανση οδών με πινακίδες]|350 
‘Αρθ. 10 [Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης]|364 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Κανόνες Οδικής Συμπεριφοράς 
‘Αρθ. 12 [Γενικές διατάξεις]|367 
‘Αρθ. 29 [Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους,οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες]|369 
‘Αρθ. 34 § 2 [Στάση και στάθμευση]|371 
‘Αρθ. 47 [Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς]|372 
‘Αρθ. 48 [Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου]|373 
‘Αρθ. 49 [Αγώνες στις οδούς και στις πίστες]|374 
‘Αρθ. 50 [Τεκμήριο υπαιτιότητας]|375 
[7] ΝΟΜΟΣ 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις»|376 
‘Αρθ. 8 §§ 1-7|376 
[8] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»|381 
‘Αρθ. 98 § 9 [Οικιστική ανάπτυξη]|381 
[9] ΝΟΜΟΣ 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»|382 
‘Αρθ. 3 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|382 
[10] ΝΟΜΟΣ 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»|388 
‘Αρθ. 48 [Οδοί] |388 
[11] Α.Ν. 1539/1938 «Περί Προστασίας των δημοσίων κτημάτων»|390 
‘Αρθ. 22|390 
‘Αρθ. 23|391 
[12] Π.Δ. της 16/23.8.1977 «Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής)»|392 
‘Αρθ. 3 §§ 4, 5, 10|392 
[13] Ν.Δ. 1044/1971 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του α.ν. 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστήσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου" κυρωθέντος διά του ν. 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν»|395 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Περίπτερα Δικαιούχοι 
‘Αρθ. 13|395 
[14] Ν.Δ. 917/1971 «Περί εγκαταστάσεωςδημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινοχρήστους χώρους»|397 
‘Αρθ. 1|397 
‘Αρθ. 2|397 
‘Αρθ. 3|398 
[15] Ν.Δ. 690/1948 «Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων»|399 
‘Αρθ. 1|399 
[16] Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|405 
‘Αρθ. 20|405 
2. Πολεοδομία|409 
[17] ΝΟΜΟΣ 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις»|409 
‘Αρθ. 16 [Εξασφάλιση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων σε παλιά σχέδια πόλεως]|409 
‘Αρθ. 20 [Εισφορά σε γη]|414 
‘Αρθ. 21 [Εισφορά σε χρήμα]|416 
‘Αρθ. 29 §§ 1α-γ|417 
‘Αρθ. 30|418 
‘Αρθ. 31|419 
[18] ΝΟΜΟΣ 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Oικοδομικός Κανονισμός" και άλλες σχετικές διατάξεις»|421 
‘Αρθ. 2 §§ 1, 3|421 
‘Αρθ. 6 § 3|422 
[19] ΝΟΜΟΣ 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» |423 
ΜΕΡΟΣ Α~ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
‘Αρθ. 2 §§ 1-6 [Ορισμοί]|423 
‘Αρθ. 6 § 3 [Αρτιότητα οικοπέδων]|424 
‘Αρθ. 10 §§ 1-2 [Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών]|424 
‘Αρθ. 25 § 1 [Δουλείες σε ακίνητα]|425 
[20] ΝΟΜΟΣ 1337/1983 «Επέκταση τωνπολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξηκαι σχετικές ρυθμίσεις»|426 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων Περιοχές επεκτάσεων - Πολεοδομικές ενότητες 
‘Αρθ. 8 [Εισφορά σε γη]|426 
‘Αρθ. 12 §§ 1-4, 7 [Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης]|432 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Αυθαίρετες κατασκευές 
‘Αρθ. 15 [Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων]|437 
‘Αρθ. 22 [Κύρωση αποφάσεων]|440 
‘Αρθ. 28 [Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων]|440 
‘Αρθ. 42 § 4 [Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Δεύτερη κατοικία μέσα στις Ζ.Ο.Ε.]|441 
[21] ΝΟΜΟΣ 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών»|442 
‘Αρθ. 22 §§ 4-5 [Αναγκαστικαί απαλλοτριώσεις] |442 
[22] ΝΟΜΟΣ 4060/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νομοθεσίας»|443 
‘Αρθ. 9 εδ. β~|443 
[23] Π.Δ. της 14.7/27.7.1999 «Κώδικας βασικήςπολεοδομικής νομοθεσίας»|444 
‘Αρθ. 153 [Περιεχόμενο σχεδίων Τρόπος σύνταξης διαγραμμάτων]|445 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η~ - Δόμηση εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 
‘Αρθ. 162 §§ 1-2 [Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης]|453 
‘Αρθ. 190 [Ίδρυση κοιμητηρίων και περιορισμοί στη δόμηση γύρω από αυτό]|455 
‘Αρθ. 242 §§ 2-6 [Ορισμοί]|461 
‘Αρθ. 246 [Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους]|461 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ - Απαλλοτριώσεις ακινήτωνγια πολεοδομικούς σκοπούς 
‘Αρθ. 276 [Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κτίρια κοινής ωφέλειας]|464 
‘Αρθ. 282 [Απαλλοτρίωση ακινήτων για δημιουργία χώρων κτιρίων κοινής ωφέλειας]|465 
‘Αρθ. 287 [Απαλλοτρίωση κτιρίων που προβλέπονται για χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων]|465 
‘Αρθ. 291 [Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και τη διαπλάτυνση οδών]|466 
‘Αρθ. 292 [Αναλογισμός αποζημίωσης για τη διάνοιξη και διαπλάτυνση πλατειών και ευρέωνκοινόχρηστων χώρων]|467 
‘Αρθ. 293 [Αναλογισμός αποζημίωσης σε ειδικές περιπτώσεις]|469 
‘Αρθ. 315 [Δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων ή προαιρετικών ΧΣΑ]|470 
‘Αρθ. 316 [Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων διαμόρφωσης ΧΣΑ]|473 
‘Αρθ. 317 [Έναρξη επιβολής υποχρεώσεων δημιουργίας ΧΣΑ]|474 
‘Αρθ. 318 [Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΧΣΑ]|474 
‘Αρθ. 323 [Κριτήρια, όροι και διαδικασία δημιουργίας ΧΣΑ άνω των 50 θέσεων]|475 
‘Αρθ. 367 [Πεζοδρόμια]|481 
‘Αρθ. 411 [Απαγόρευση δημιουργίας κοινόχρηστωνχώρων]|484 
‘Αρθ. 415 [Κοινοχρησία ρυμοτομουμένων ακινήτων χωρίς αποζημίωση]|485 
‘Αρθ. 416 [Εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι με επίσπευση των ιδιοκτητών]|486 
[24] Π.Δ. της 20.8.1985 «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ./τος (ΦΕΚ Δ~ 181)»|489 
‘Αρθ. 3 §§ 1, 4|489 
‘Αρθ. 5|490 
‘Αρθ. 6|492 
‘Αρθ. 8 §§ 2-3|492 
[25] Ν.Δ. 8 της 9/9.6.1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»|494 
Στοαί 
‘Αρθ. 25 Α~) Εσωτερικαί στοαί|494 
Β~) Εξωτερικαί στοαί|495 
[26] Π.Δ. της 3/22 Απρ. 1929 «Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού του Κράτους»|496 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ - Γενικοί κανόνες δια την σύνταξιν και έγκρισιν των σχεδίων ρυμοτομίας 
‘Αρθ. 18 § 6|496 
‘Αρθ. 20|497 
[27] Ν.Δ. της 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|500 
‘Αρθ. 21|500 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ~ - Γενικές Διατάξεις 
‘Αρθ. 70|501 
[28] Απόφ. οικ. 52488/2002 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΕμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»|502 
‘Αρθ. 1ο|502 
‘Αρθ. 2ο|503 
‘Αρθ. 3ο|503 
‘Αρθ. 4ο|504 
‘Αρθ. 5ο|505 
‘Αρθ. 6ο|505 
‘Αρθ. 7ο|505 
‘Αρθ. 8ο|505 
[29] Απόφ. οικ. 52716/2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής»|506 
[30] Εγκύκλιος 56990/12/28.3.2002 «ΓΟΚ - ‘Αρθρο 19 - Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής»|508 
3. Οδοί|509 
[31] ΝΟΜΟΣ 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»|509 
‘Αρθ. 1 [Γενική διαίρεσις των οδών]|510 
‘Αρθ. 2 [Χαρακτηρισμός Εθνικών οδών]|510 
‘Αρθ. 3 [Χαρακτηρισμός επαρχιακών οδών]|510 
‘Αρθ. 4 [Χαρακτηρισμός Δημοτικών και Κοινοτικών οδών]|510 
‘Αρθ. 5 [Υπόχρεοι προς κατασκευήν, ανακαίνισιν-συντήρησιν οδών]|511 
‘Αρθ. 6 [Ταμεία Οδοποιίας Νομών]|512 
‘Αρθ. 7 [Πόροι Ταμείων Οδοποιίας]|513 
‘Αρθ. 8 [Ειδικόν τέλος χρήσεως οδών]|514 
‘Αρθ. 9 [Εισφοραί Δήμων και κοινοτήτων υπέρ της Επαρχιακής οδοποιίας]|515 
‘Αρθ. 10 [Διοικούσα Επιτροπή Τ.Ο.]|515 
‘Αρθ. 11 [Προσωπικόν Τ.Ο.]|516 
‘Αρθ. 12 [Εξουσιοδότησις ρυθμίσεως δια β.δ. ωρισμένων θεμάτων]|516 
‘Αρθ. 13 [Ατέλειαι και Προνομίαι]|517 
‘Αρθ. 14 [Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας]|518 
‘Αρθ. 15 [Μεταβατικαί και τελικαί διατάξεις]|518 
[32] ΝΟΜΟΣ 6317/1934 «Περί χαρακτηρισμού εθνικών οδών επί πλέον των χαρακτηρισθεισών κατά τας διατάξεις των ν. 3406 και 4098»|519 
‘Αρθ. 1|519 
‘Αρθ. 2|520 
‘Αρθ. 3|520 
‘Αρθ. 4|520 
[33] Π.Δ. 347/1993 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας»|521 
‘Αρθ. 1|522 
‘Αρθ. 2|522 
‘Αρθ. 3|524 
‘Αρθ. 4|525 
[34] Π.Δ. 10/1992 «Αναπροσδιορισμός θέσεων σταθμών διοδίων και καθορισμός των ειδικών τελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια)»|526 
‘Αρθ. 1 [Αναπροσδιορισμός θέσεων Σταθμών Διοδίων]|526 
‘Αρθ. 2|527 
[35] Π.Δ. 39/1986 «Προσδιορισμός της θέσεως λειτουργίας σταθμού διοδίων στα νέα τμήματαεθνικών οδών α) Κατερίνης-Θεσ/νίκης και β) Κόμβου Χαλάστρας (ανισόπεδος κόμβος Αξιού) -Βαθυλάκου - Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα) καθορισμός εναλλακτικών μεθόδων διαχωρισμού των οχημάτων για την είσπραξη των ειδικώντελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια) καικαθορισμός των τελών στα τμήματα του άξονα εθνικών οδών Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης-Ευζώνων»|529 
‘Αρθ. 1 [Προσδιορισμός σταθμού διοδίων]|529 
‘Αρθ. 2 [Τέλη κυκλοφορίας]|530 
‘Αρθ. 3 [Μέθοδοι εισπράξεως ειδικών τελών (διοδίων)]|530 
‘Αρθ. 4 [Καταργούμενες διατάξεις]|533 
‘Αρθ. 5|533 
[36] Ν.Δ. 3905/1958 «Περί επιβολής ειδικών πόρων υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας δια την βελτίωσιν του δικτύου των οδών της Χώρας, Αστυνομίας των οδών και άλλων τινών διατάξεων»|534 
‘Αρθ. 1 [Επιβολή διοδίων]|535 
‘Αρθ. 2|537 
‘Αρθ. 3 [Τρόπος εισπράξεως φορολογίας]|539 
‘Αρθ. 4 §§ 3-4 [Εκμίσθωσις χώρων εκατέρωθεν των οδών]|540 
‘Αρθ. 5|540 
‘Αρθ. 6 [Πόροι Τ.Ε.Ο. και διάθεσις]|540 
‘Αρθ. 7|541 
‘Αρθ. 8|542 
‘Αρθ. 9 [Ειδικαί Υπηρεσίαι συντηρήσεως Εθνικών οδών]|542 
‘Αρθ. 10|542 
‘Αρθ. 12|543 
‘Αρθ. 13|543 
[37] Β.Δ. της 9/20.8.1955 «Περί καθορισμού των Εθνικών οδών κατά τας διατάξεις του Νόμ. 3155/1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»|544 
‘Αρθ. μόνον|544 
[38] Β.Δ. της 10/15.6.1955 «Περί συγκροτήσεως Δ. Επιτροπών Ταμείων οδοποιϊας και περί λειτουργίας εν γένει τούτων»|547 
‘Αρθ. 1 [Συγκρότησις Διοικούσης Επιτροπής Τ.Ο.]|547 
‘Αρθ. 2 [Προσόντα και ασυμβίβαστα μελών]|548 
‘Αρθ. 3 [Θητεία - Παραίτησις]|549 
‘Αρθ. 4 [Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος]|549 
‘Αρθ. 5 [Συνεδριάσεις Διοικούσης Επιτροπής]|550 
‘Αρθ. 6 [Εσωτερικός Οργανισμός]|550 
‘Αρθ. 7 [Γραφείο Ταμείου Οδοποιΐας]|551 
‘Αρθ. 8 [Γραμματεύς της διοικούσης Επιτροπής]|551 
‘Αρθ. 9 [Καθήκοντα και ευθύναι ΔιοικούσηςΕπιτροπής]|551 
‘Αρθ. 10 [Περιπτώσεις απολύσεως και αντικαταστάσεως αιρετών μελών - Πειθαρχικαί ποιναί]|551 
‘Αρθ. 11 [Επικύρωσις των αποφάσεων της Διοικούσης Επιτροπής]|552 
‘Αρθ. 12 [Διορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων]|552 
‘Αρθ. 13 [Μεταβίβασις αρμοδιότητας Διοικούσης Επιτροπής εις Νομομηχανικόν]|553 
‘Αρθ. 14 [Σύνταξις και έγκρισις μελετών, έργων και προμηθειών]|553 
‘Αρθ. 15 [Εκτέλεσις έργων και προμηθειών]|554 
‘Αρθ. 16 [Τετραετές πρόγραμμα έργων]|555 
‘Αρθ. 17 [Μίσθωσις μηχανημάτων υπό Τ.Ο.]|556 
[39] Β.Δ. της 1/13.6.1955 «Περί της οικονομικής διαχειρίσεως των Ταμείων Οδοποιΐας»|557 
‘Αρθ. 1 [Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων]|557 
‘Αρθ. 2 [Απολογισμός]|558 
‘Αρθ. 3 [Διαχείρισις Τ.Ο. υπό Τραπέζης Ελλάδος]|558 
‘Αρθ. 4 [Περί της Εισπράξεως και αποδόσεως των εσόδων των Τ.Ο.]|558 
‘Αρθ. 5 [Πληρωμαί]|560 
‘Αρθ. 6 [Τηρητέα βιβλία]|561 
‘Αρθ. 7 [Επιμερισμός δαπάνης έργου εις πλείονας χρήσεις]|561 
‘Αρθ. 8 [Δάνεια]|561 
‘Αρθ. 9 [Ευθύναι διαχειριστών]|562 
‘Αρθ. 10 [Διατάξεις περί παραγραφής, κατασχέσεως, τόκου, κ.λπ.]|562 
[40] Π.Δ. της 25/28.11.1929 «Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων»|563 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Χαρακτηρισμός οδών 
‘Αρθ. 1|563 
‘Αρθ. 2|563 
‘Αρθ. 3|565 
‘Αρθ. 4|566 
‘Αρθ. 5|566 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Εθνικαί οδοί  
‘Αρθ. 6|567 
‘Αρθ. 7|567 
‘Αρθ. 8|569 
‘Αρθ. 9|570 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Επαρχιακαί οδοί 
‘Αρθ. 10|572 
‘Αρθ. 11|574 
‘Αρθ. 12|574 
‘Αρθ. 13|576 
‘Αρθ. 14|577 
‘Αρθ. 15|578 
‘Αρθ. 16|579 
‘Αρθ. 17|580 
‘Αρθ. 18|582 
‘Αρθ. 19|582 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ~ - Δημοτικαί και κοινοτικαί οδοί  
‘Αρθ. 20|582 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε~ - Οδοί εγκεκριμέναι δια προγενεστέρων νόμων  
‘Αρθ. 21|583 
‘Αρθ. 22|583 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ~ - Γενικαί και ειδικαί διατάξεις 
‘Αρθ. 23|584 
‘Αρθ. 24|586 
‘Αρθ. 25|588 
‘Αρθ. 26|588 
‘Αρθ. 27|589 
‘Αρθ. 28|591 
‘Αρθ. 29|592 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ~ - Μεταβατικαί διατάξεις  
‘Αρθ. 30|593 
‘Αρθ. 31|593 
‘Αρθ. 32|594 
‘Αρθ. 33|594 
‘Αρθ. 34|594 
‘Αρθ. 35|595 
‘Αρθ. 36|595 
[41] Υ.A. Οικ 1037084/289/0015/Πολ. 1114/26.4.2001 «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών»|596 
[42] Υ.A. Δ16γ/015/510/Γ/1996 «Καθορισμός ειδικού τέλους κυκλοφορίας (Διόδια) στους Σταθμούς Διοδίων του Τ.Ε.Ο.»|599 
[43] Υ.Α. ΠερΧωρΔημΈργων Δ1ε/οικ. 5554της 2/8 Μαΐου 1991 «Καθορισμός Βασικού Εθνικού Οδικού Δικτύου»|603 
[44] Υ.Α. ΟικΔΕ Γ 46988/18-23.12.1963 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεωςτων υπ’ αριθ. Γ.27926/1962 και Γ.27000/1959κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων»|605 
[45] Υ.A. ΟικΣυγκΔΕ Δ16γ/03/341/Γ «Καθορισμός τελών διέλευσης (διόδια) των οχημάτων των διερχομένων από την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου - Πρέβεζας»|607 
4. Αιγιαλός - Παραλία|609 
[46] Αστικός Kώδικας|609 
‘Αρθ. 1071 [Νησί σε ποταμό]|609 
‘Αρθ. 1072 [Κοίτη που εγκαταλείφθηκε]|609 
[47] ΝΟΜΟΣ 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»|610 
‘Αρθ. 1 [Ορισμοί]|610 
‘Αρθ. 2 [Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και χρησιμότητα αυτών]|611 
‘Αρθ. 13 [Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας]|612 
‘Αρθ. 14 [Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων]|613 
‘Αρθ. 15 [Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις]|616 
‘Αρθ. 16 [Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων]|617 
‘Αρθ. 17 [Αιγιαλός σε περιοχές εθνικής άμυνας και ασφάλειας]|618 
‘Αρθ. 19 [Χερσαία ζώνη λιμένα]|619 
‘Αρθ. 24 [Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα]|619 
‘Αρθ. 27 [Προστασία αιγιαλού, παραλίας και άλλων χώρων]|621 
‘Αρθ. 29 [Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις]|623 
‘Αρθ. 31 [Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων]|624 
‘Αρθ. 34 [Μεταβατικές και τελικές διατάξεις]|624 
[48] A.N. 522/1968 «Περί παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν θαλασσίων περιοχών και άλλων τινών συναφών διατάξεων»|625 
‘Αρθ. 1|625 
‘Αρθ. 2|625 
‘Αρθ. 3|626 
‘Αρθ. 4|626 
‘Αρθ. 5|626 
‘Αρθ. 6|627 
‘Αρθ. 7|627 
‘Αρθ. 8|628 
‘Αρθ. 9|628 
[49] N.Δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού»|629 
‘Αρθ. 2|629 
5. Ρέοντα ύδατα - Ποταμοί|631 
[50] ΝΟΜΟΣ 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»|631 
‘Αρθ. 4 [Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων]|631 
‘Αρθ. 7 [Σχέδιο Διαχείρισης]|634 
‘Αρθ. 10 [Γενικοί κανόνες χρήσης των υδάτων]|634 
‘Αρθ. 13 [Διοικητικές κυρώσεις]|635 
‘Αρθ. 14 [Ποινικές κυρώσεις]|636 
[51] NΟΜΟΣ 550/1915 «Περί εκτελέσεως υδραυλικών εν γένει έργων»|637 
‘Αρθ. 10|637 
‘Αρθ. 12|637 
‘Αρθ. 17|638 
6. Δικαίωμα προσωπικότητας|639 
[52] Αστικός Κώδικας|639 
‘Αρθ. 59 [Ικανοποίηση ηθικής βλάβης]|639 
[53] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας|640 
‘Αρθ. 176 [Καταδίκη στην πληρωμή των εξόδων]|640 
‘Αρθ. 682 § 1 [Πότε διατάσσονται]|640 
‘Αρθ. 683 § 2 [Αρμόδιο δικαστήριο]|640 
‘Αρθ. 686 [Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση]|641 
‘Αρθ. 947 [Επί παραλείψεως ή ανοχής]|641 
7. Παραχώρηση χρήσεως|643 
[54] Β.Δ. 24.9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»|643 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
[...] 
Β. ΕΚ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
‘Αρθ. 13 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατείωνκαι λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|644 
[55] Απόφ. 38110/2002 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του ν. 2946/2001»|649 
‘Αρθ. 2 [Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους]|650 
8. Τέλη χρήσεως, εισφορές (βλ. και 9. ΟΤΑ, Δικαιοδοσία - παρεμβάσεις)|653 
[56] ΝΟΜΟΣ 1491/1984 «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση τηςαποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»|653 
‘Αρθ. 5 [‘Αδεια για εμπορική διαφήμιση]|653 
[57] ΝΟΜΟΣ 1416 της 20/21.2.1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»|654 
‘Αρθ. 57 [Τέλη διαφημίσεων και κοινοχρήστων χώρων]|654 
[58] ΝΟΜΟΣ 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»|656 
‘Αρθ. 9 [Εισφορά σε χρήμα]|656 
[59] ΝΟΜΟΣ 1144/1981 «Περί επικολλήσεως εντύπων, διενεργείας ετέρων συναφών πράξεων ως και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείον Εσωτερικών»|660 
‘Αρθ. 8 [Τέλος διαφημίσεων]|660 
‘Αρθ. 9|661 
[60] ΝΟΜΟΣ 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»|663 
‘Αρθ. 1 [Δικαίωμα χρήσεως βοσκών]|663 
‘Αρθ. 2 [Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων]|664 
‘Αρθ. 3 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|667 
‘Αρθ. 7 [Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κλπ.]|667 
‘Αρθ. 15 [Εισφορά λόγω τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως]|668 
[61] Ν.Δ. 703 της 12/16.10.1970 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»|669 
‘Αρθ. 3 [Διαρρύθμισις τέλους χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων]|669 
[62] Ν.Δ. 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»|674 
‘Αρθ. 1 [Δικαιώματα χρήσεως δημοτικών και κοινοτικών σφαγείων]|674 
‘Αρθ. 3 [Δικαίωμα βοσκής]|676 
‘Αρθ. 4|677 
‘Αρθ. 5|678 
‘Αρθ. 6 [Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων ανηκόντων εις Δήμους ή Κοινότητας]|678 
‘Αρθ. 7 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων οδών και πλατειών και κοινοχρήστων χώρων]|678 
‘Αρθ. 8 [Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα]|679 
‘Αρθ. 9 [Τέλη διαφημίσεων]|679 
‘Αρθ. 10|680 
‘Αρθ. 11 [Τέλη χρήσεως δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων έργων ή υπηρεσιών]|680 
[63] Β.Δ. 24.9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»|682 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
[...] 
Β. ΕΚ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
‘Αρθ. 13 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατείωνκαι λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|682 
2. Σταθμικά και μετρικά 
[...] 
‘Αρθ. 15 [Τέλος διαφημίσεως]|682 
‘Αρθ. 18|683 
Δ~ ΕΞ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - 3. Επεκτάσεως σχεδίου πόλεως 
‘Αρθ. 53|683 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙΕΙΣΠΡΑΞΙΣΕΣΟΔΩΝ 
[...] 
Γ~ Επίλυσις φορολογικών διαφορών 
[...] 
‘Αρθ. 73 [Πρόστιμα]|683 
[64] Ν.Δ. 17.7/16.8.1923 «Σχέδιο Πόλεως»|685 
‘Αρθ. 9 § 3|685 
9. ΟΤΑ, Δικαιοδοσία - Παρεμβάσεις (Βλ. και 8. Τέλη χρήσεως, εισφορές και 10. Πολιτικά κόμματα, εκλογές)|687 
[65] ΝΟΜΟΣ 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»|687 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ - Έσοδα - Φορολογία ΟΤΑ πρώτου βαθμού 
‘Αρθ. 7 §§ 2, 7, 11, 26 [Έσοδα - Φορολογία OΤΑ πρώτου βαθμού]|687 
[66] ΝΟΜΟΣ 1416/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»|690 
‘Αρθ. 49 [Παραχώρηση δικαιώματος αμμοληψίας και κοινόχρηστων χώρων]|690 
 
[67] Π.Δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο, “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν»|691 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ - Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων 
‘Αρθ. 24 §§ 1-2 [Αρμοδιότητες]|691 
‘Αρθρο 241 §§ 1 εδ. δ~, 2-3 [Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση αναγνωρίσεως δήμου ή κοινότητας]|695 
[68] ΒΔ 24.9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»|696 
‘Αρθ. 12 [Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων]|696 
Β. ΕΚ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
‘Αρθ. 13 [Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειώνκαι λοιπών κοινοχρήστων χώρων]|698 
2. Σταθμικά και μετρικά 
‘Αρθ. 14|699 
‘Αρθ. 15 [Τέλος διαφημίσεως]|699 
‘Αρθ. 16 §§ 1-3, 6|702 
4. Χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών 
‘Αρθ. 19|704 
5. Εισιτηρίων λεωφορείων αυτοκινήτων 
‘Αρθ. 20 § 1|705 
6. Καθαριότητος  
‘Αρθ. 21|705 
7. Φωτισμού 
‘Αρθ. 22|707 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ - ΕΠΙΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙΕΙΣΠΡΑΞΙΣΕΣΟΔΩΝ 
Α~ ΕΠΙΒΟΛΗ 
‘Αρθ. 65|707 
[69] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»|708 
‘Αρθ. 98 §§ 2, 4, 9 [Οικιστική ανάπτυξη]|708 
10. Πολιτικά κόμματα - Εκλογές|711 
[70] ΝΟΜΟΣ 1491/1984 «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»|711 
‘Αρθ. 4 § 1 [Προεκλογική περίοδος]|711 
[71] Π.Δ. 55/1999 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»|713 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α~ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 
‘Αρθ. 31 § 3 [Προεδρικά Διατάγματα προκήρυξης εκλογών και κατανομής Βουλευτικών εδρών]|713 
‘Αρθ. 97 §§ 1, 3 [Προεκλογική περίοδος - Προβολή πολιτικών κομμάτων κ.λπ.]|713 
11. Ιεροί Ναοί - Θρησκευτική δραστηριότητα|715 
[72] Ν.Δ. 17.7/16.8.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|715 
‘Αρθ. 2 § 1 περ. β~|715 
‘Αρθ. 29|716 
‘Αρθ. 37 § 3|716 
12. Αγροτικά, βοσκή, εποικιστικά|717 
[73] ΝΟΜΟΣ 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων»|717 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ~ - Γενικαί Διατάξεις 
‘Αρθ. 20 [Έργα και χώροι κοινής ωφελείας]|717 
‘Αρθ. 24 [Ποινικαί κυρώσεις]|719 
[74] ΝΟΜΟΣ 666 της 24/27.8.1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»|720 
‘Αρθ. 1 [Μεταβίβασις γεωργικών κλήρων]|720 
‘Αρθ. 3 [Παραχώρησις αυθαιρέτως κατεχομένων κοινοχρήστων εκτάσεων]|721 
‘Αρθ. 5 [Διοικητική αποβολή]|724 
‘Αρθ. 6 [Παραχώρησις κοινοχρήστων και διαθεσίμων μικροεκτάσεων]|726 
[75] Α.Ν. 431 της 20/23.5.1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»|727 
‘Αρθ. 7|727 
[76] ΝΟΜΟΣ 3194 της 20/22.4.1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της “περί Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης κειμένης Νομοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας”»|729 
‘Αρθ. 29 § 3|729 
[77] Β.Δ. της 29.10/6.12.1949 «Περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων»|730 
‘Αρθ. 31 [Συνεταιρικοί κλήροι]|730 
‘Αρθ. 123 [Διάθεσις γαιών υπέρ Νομικών Προσώπων]|731 
‘Αρθ. 164 §§ 1-5, 9, 12-13 [Κοινοτικός κλήρος]|734 
[78] Ν.Δ. 3958 της 1/2 Ιουλίου 1959 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινων του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων»|736 
‘Αρθ. 1 § 10 [Ανασύστασις Αρχείων]|736 
13. Απαλλοτριώσεις|737 
[79] Αστικός Kώδικας|737 
‘Αρθ. 1017|737 
[80] ΝΟΜΟΣ 5269/1931 «Περί αδειών οικοδομήςεπί των ρυμοτομουμένων ακινήτων»|738 
‘Αρθ. 6 §§ 1, 3|738 
[81] Ν.Δ. 17.7/16.8.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|740 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α~ - Σύνταξις, έγκρισις και εφαρμογή σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών και γενικοί όροι αναπτύξεως αυτών 
‘Αρθ. 1 § 3γ|740 
‘Αρθ. 2 § 1|740 
‘Αρθ. 22 § 1|741 
‘Αρθ. 32|741 
‘Αρθ. 33|742 
‘Αρθ. 34|744 
‘Αρθ. 37|745 
14. Παραχώρηση σε κοινή χρήση|747 
[82] Ν.Δ. 690/1948 «Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων»|747 
‘Αρθ. 1 §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8|747 
‘Αρθ. 3 § 4|747 
[83] Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»|750 
‘Αρθ. 2 §§ 1, 2|750 
‘Αρθ. 3 § 2|750 
‘Αρθ. 9 § 1 |751 
‘Αρθ. 20|751 
‘Αρθ. 34 § 3 εδ. γ~|751 
15. Κατεδάφιση αυθαιρέτων|753 
[84] ΝΟΜΟΣ 2145/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων»|753 
‘Αρθ. 45|753 
[85] ΝΟΜΟΣ 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»|756 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β~ - Αυθαίρετες κατασκευές 
‘Αρθ. 15 § 2 [Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων]|756 
‘Αρθ. 16 § 2 [Ένταξη αυθαιρέτων σε πολεοδομικά σχέδια]|756 
[86] Π.Δ. της 14.7/27.7.1999 «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»|758 
ΜΕΡΟΣ IV - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α~ - Αυθαίρετες κατασκευές 
Τμήμα I - Γενικές διατάξεις 
‘Αρθ. 386 § 2 [Αυθαίρετα πριν την 31.1.1983. Αναστολή κατεδάφισης]|758 
16. Δάση|761 
[87] ΝΟΜΟΣ 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»|761 
‘Αρθ. 98 §§ 1-2, 4, 9 [Οικιστική ανάπτυξη]|761 
[88] ΝΟΜΟΣ 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»|763 
‘Αρθ. 48 [Οδοί]|763 
‘Αρθ. 71 § 4 [Ανεπίτρεπτος μεταβολή χρήσεως]|764 
[89] Ν.Δ. 86 της 10/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ»|765 
‘Αρθ. 52 [Απαλλοτρίωσις δια δασικάς οδούς κλπ.]|765 
‘Αρθ. 227 [Δασικαί οδοί]|766 
‘Αρθ. 228 [Αστυνομία δασικών οδών]|766 
‘Αρθ. 229 [Διάνοιξις προσωρινών οδών]|766 
‘Αρθ. 230 [Σύνταξις μελετών δασικών οδών]|766 
‘Αρθ. 231 [Εκτέλεσις έργων]|766 
‘Αρθ. 232 [Εποπτεία και έλεγχος]|767 
‘Αρθ. 233 [Δασικαί οδοί συμπίπτουσαι προς επαρχιακάς και εθνικάς]|767 
‘Αρθ. 234 [Κατασκευή δασικών οδών υπό Β.Ε. Ιδρύματος και Β. Προνοίας]|768 
‘Αρθ. 235 [Εκτέλεσις δασικών οδών υπό δασικής υπηρεσίας]|768 
17. Δικονομικά θέματα|769 
[90] Α.Ν. 263/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων»|769 
‘Αρθ. 1|769 
[91] Α.Ν. 1539/1938 «Περί Προστασίας των δημοσίων κτημάτων»|771 
‘Αρθ. 23|771 
18. Εμπορικές μισθώσεις|773 
[92] ΝΟΜΟΣ 813/1978 «Περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων»|773 
‘Αρθ. 3|773 
[93] Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»|774 
‘Αρθ. 4 § 1ε [Μη προστατευόμενες μισθώσεις]|774 
V. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ|775 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ|777 
ΕΥΡΕΤΗΡΙO ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ|779 
1. Κοινόχρηστη οδός, παρεμπόδιση, παραχώρηση με βούληση του κυρίου, 281 ΑΚ|783 
α) Αίτηση|783 
β) Ανακοπή|785 
2. Κοινόχρηστη οδός, συντήρηση από Δ/Κ, παρεμπόδιση χρήσεως (περίφραξη κ.λπ.)|787 
Αίτηση|787 
3. Οδός, αγροτική οδός, ατραπός, ιδιότητα κ.χ., έννοια κ.χ., απόδειξη, εξυπηρέτηση αγροτεμαχίων|791 
Αγωγή|791 
4. Αλλαγή χρήσης χώρου, κοινόχρηστο - πράσινο, σχολικό κτίριο, ακύρωση πράξεων διοίκησης,νομιμοποίηση, προθεσμία / γνώση|795 
Αίτηση|795 
5. Χρήση κοινοχρήστου χώρου, πράσινο, πολεοδομία, απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, δικαίωμα προσωπικότητας|799 
Αίτηση ακυρώσεως|799 
6. Δικαίωμα προσωπικότητας - Οδός, πεζοδρόμιο, εγκαταστάσεις, εμπόδια χρήσεως. Θέματα αποζημίωσης|801 
Αγωγή|801 
7. Χρήση γενικής κατοικίας, ρυμοτομικό σχέδιο, οικισμός, φυσικό περιβάλλον, ρέματα|803 
Αίτηση|803 
8. Σταθμός αιολικής ενέργειας, φυσιογνωμία περιοχής, οικότοπος, φυσικό περιβάλλον|807 
Αίτηση ακυρώσεως|807 
9. Δάση, κατάτμηση δασικής έκτασης, ακύρωση οικοδομικής αδείας, χαρακτήρας κ.χ.|809 
Αίτηση|809 
10. Κήρυξη έκτασης αναδασωτέας|811 
Αίτηση ακυρώσεως|811 
11. Αναδάσωση, δάση, επίσπευση πλειστηριασμού από το Δημόσιο|813 
Αίτηση ακυρώσεως|813 
12. Λατομεία, προστασία περιβάλλοντος, δάση, προορισμός κ.χ., διάταξη κοίτης ποταμού, φυτικός πλούτος|815 
Αίτηση ακυρώσεως|815 
13. Οριοθέτηση ποταμού, δικαίωμα προσωπικότητας, κατάργηση π.δ., προστασία περιβάλλοντος|817 
Αίτηση|817 
14. Αιγιαλός, όρια, πλεύσιμος ποταμός, λίμνη, λιμνοθάλασσα|819 
Αίτηση ακυρώσεως|819 
15. Αιγιαλός, παραλία, δικαίωμα προσωπικότητας, παραχώρηση χρήσεως, μισθώσεις|821 
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων|821 
16. Αιγιαλός, μεταβολή με έργα, άδεια έργων κ.λπ.|823 
Μήνυση|823 
17. Ρέοντα ύδατα, ρύπανση, υποβάθμιση υδάτων, έλλειψη αδείας|825 
Μήνυση|825 
18. Οδοί, διατάραξη συγκοινωνιών 290 ΠΚ, παρακώλυση συγκοινωνιών 292 ΠΚ, παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων 293 ΠΚ|827 
Μήνυση|827 
19. Γενικά, παράβαση διοικητικών νόμων,απαγορευτική διάταξη|829 
Μήνυση|829 
20. Αμφισβήτηση διακατοχής κτήματος, παραβίαση Εισαγγελικής απόφασης επί διαφοράς άρθρου 22 α.ν. 1539/1938|831 
Μήνυση|831 
21. Δημόσιο κτήμα, αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος|833 
Μήνυση|833 
22. Θέατρα κλπ. σε κοινόχρηστους χώρους|835 
Μήνυση|835 
23. Αναδασμός παραμέληση καθηκόντων Δημάρχων, Προέδρων|837 
Μήνυση|837 
24. Δασική έκταση, υποχρεώσεις, τουριστική αξιοποίηση|839 
Μήνυση|839 
25. Δασική έκταση, διάνοιξη οδών|841 
Μήνυση|841 
26. Υδραυλικά έργα, κατασκευές σε χώρους των|843 
Μήνυση|843 
27. Αιγιαλός, όχθη θαλάσσης, λίμνες,ποταμοί (άρθρο 421 ΠΚ)|845 
Μήνυση|845 
28. Βεβαίωση τελών κ.λπ. προσφυγή σε Επιτροπή|847 
Προσφυγή|847 
Back to Top