ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14741
Ιωάννου Χρ.
Φαρσεδάκης Ι.
This edition covers all the main provisions of Cypriot Immovable Property Law and the most important case law, as in force during the last years following the constant and frequent amendments of the relevant legislation. This book includes only the main judgments that have constituted and finally formed the case law of Cypriot Courts. This volume is complemented with an annex of the main cadastre documents, as well as an alphabetical index, which helps readers with their research
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
1. ΕΝΝΟΙΕΣΣελ. 1
2. ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Σελ. 2
3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣελ. 2
4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣελ. 3
4.1 Περίοδος της Τουρκοκρατίας Σελ. 3
4.2 Περίοδος της Αγγλοκρατίας μέχρι την 1.9.1946Σελ. 4
5. ΤΟ KTHΜATIKO ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣελ. 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 9
2. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 2-4)Σελ. 10
2.1 Ερμηνεία ΌρωνΣελ. 10
2.2 Οι Υπόλοιπες Εισαγωγικές Διατάξεις Σελ. 12
3. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ (ΑΡΘΡΑ 5-38)Σελ. 13
3.1 ΓενικάΣελ. 13
3.2 ΄Εκταση Ιδιωτικής Κυριότητας Σελ. 13
3.3 Παραγραφή ή Χρησικτησία (Prescription) ή Εχθρική Κατοχή (Adverse Possession)Σελ. 14
3.4 Παραγραφή - Eιδική διάταξη για τα κατεχόμενα ακίνηταΣελ. 16
3.5 ΔουλείεςΣελ. 16
3.5.1 Γενικά περί ΔουλειώνΣελ. 16
3.5.2 Τρόποι κτήσης δουλειώνΣελ. 17
3.5.3 Κατάργηση - Τροποποίηση δουλειών Σελ. 23
3.6 Διατάξεις σχετικά με τη Διακατοχή Κρατικής Ακίνητης ΙδιοκτησίαςΣελ. 25
3.6.1 Εξουσία για τη διάθεση Κρατικής Ακίνητης ΙδιοκτησίαςΣελ. 27
3.7 Διατάξεις σχετικά με τη Διακατοχή Κοινοτικής Ακίνητης ΙδιοκτησίαςΣελ. 28
3.8 Διατάξεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διακατοχής της ακίνητης ιδιοκτησίαςΣελ. 28
3.9 Διατάξεις ως προς τη Διακατοχή Ακινήτων κατεχομένων σε ιδανικές μερίδεςΣελ. 29
3.9.1 Συνιδιοκτησία Σελ. 29
3.9.2 Οικοδομήματα, δένδρα και φρέατα πάνω σε συνιδιόκτητη γηΣελ. 30
3.10 Διατάξεις που στοχεύουν στην κατάργηση της Δυαδικής ΙδιοκτησίαςΣελ. 31
3.10.1 Γενικά Σελ. 31
3.10.2 Διατάξεις για την Αναγκαστική Κατάργηση της Δυαδικής Ιδιοκτησίας Σελ. 33
3.11 Διατάξεις που στοχεύουν στον περιορισμό του Μικροτεμαχισμού και Πολυτεμαχισμού της Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σελ. 35
3.11.1 Κατώτατα επιτρεπτά εμβαδά τεμαχίων γης που προκύπτουν από το διαχωρισμό μεγαλύτερου ακινήτουΣελ. 35
3.11.2 Διακριτική εξουσία του Διευθυντή να επιτρέπει ή να απορρίπτει διαχωρισμό ακίνητης ιδιοκτησίαςΣελ. 38
3.12 Διατάξεις που στοχεύουν στον περιορισμό της Συνιδιοκτησίας Σελ. 38
3.12.1 ΓενικάΣελ. 38
3.12.2 Το Δικαίωμα ΕπιλογήςΣελ. 39
3.12.3 Πώληση Αδιανέμητου Ακινήτου σε Δημόσιο ΠλειστηριασμόΣελ. 40
3.12.4 Αναγκαστική διανομή ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ συγκυρίωνΣελ. 42
3.12.5 «Μισά» ΟικόπεδαΣελ. 43
3.13 Διαχωρισμός ακινήτου με συμφωνία των συγκυρίωνΣελ. 45
4. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) (ΑΡΘΡΑ 38Α-38ΛΓ)Σελ. 45
4.1 Εισαγωγή - ΈννοιεςΣελ. 45
4.2 Οι Κύριες Πρόνοιες που ρυθμίζουν τη Διακατοχή Κοινόκτητης ΟικοδομήςΣελ. 46
4.3 Διαχείριση Κοινόκτητης ΟικοδομήςΣελ. 49
4.4 Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Επιτροπής Σελ. 49
4.5 Καθήκοντα/Υποχρεώσεις Διαχειριστικής ΕπιτροπήςΣελ. 49
4.6 Εξουσίες Διαχειριστικής ΕπιτροπήςΣελ. 50
4.7 Διατυπώσεις Εγγραφής Κοινόκτητης ΟικοδομήςΣελ. 51
5. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 39-65)Σελ. 52
5.1 ΕισαγωγήΣελ. 52
5.2 Το Σύστημα Εγγραφής Τίτλων Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην ΚύπροΣελ. 52
5.3. Γενική και Σποραδική Εγγραφή Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σελ. 54
5.3.1 Γενική εγγραφή Σελ. 54
5.3.2 Σποραδική Εγγραφή Σελ. 54
5.3.3 Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα θρησκευτικού οργανισμούΣελ. 56
5.4 Επαρχιακά Κτηματολογικά ΓραφείαΣελ. 58
5.4.1 Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία και Κτηματικά ΜητρώαΣελ. 58
5.4.2 Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Αμμοχώστου και Κερύνειας και τα Κτηματικά Μητρώα τουςΣελ. 59
5.5 Τρόπος Καθορισμού Έκτασης Εγγεγραμμένης ΓηςΣελ. 60
5.6 Υιοθέτηση νέων σχεδίωνΣελ. 61
5.7 Παροχή πληροφοριών σε σχέση με τις καταχωρήσεις στα Κτηματικά και άλλα μητρώα που τηρούνται από το ΚτηματολόγιοΣελ. 62
5.8 Επίλυση συνοριακών διαφορώνΣελ. 63
5.9 Εξουσία του διευθυντή για διόρθωση λαθώνΣελ. 66
5.10 Οι λοιπές διατάξεις της ΕγγραφήςΣελ. 68
5.11 Διατάξεις ως προς δικαστικές διαδικασίες που αφορούν αξιώσεις επί ακίνητης ιδιοκτησίαςΣελ. 69
6. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ ΙV - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASES) (ΑΡΘΡΑ 65Α-65ΙΕα)Σελ. 69
6.1 ΓενικάΣελ. 69
6.2 Προϋποθέσεις Εγγραφής Μίσθωσης Σελ. 70
6.3 Αποτελέσματα Εγγραφής Μισθώσεως Σελ. 70
7. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ V - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ (TRUSTS) (ΑΡΘΡΟ 65ΙΕ)Σελ. 71
8. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (RESTRICTIVE COVENANTS) (ΑΡΘΡΑ 65ΙΣΤ-65Κ)Σελ. 71
9. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VΙA - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΑΡΘΡΑ 65ΚΑ-65ΚΘ)Σελ. 72
9.1 ΕισαγωγήΣελ. 72
9.2 Εξουσία του Διευθυντή για αναγκαστικό εκσυγχρονισμό εγγραφής Σελ. 73
10. ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VII - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 66-74)Σελ. 76
10.1 Κτηματολόγιο και Eκτίμηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σελ. 76
10.2 Γενική Εκτίμηση Ακίνητης ΙδιοκτησίαςΣελ. 78
11: ΚΕΦ. 224: ΜΕΡΟΣ VIII - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 75-86)Σελ. 79
11.1 ΕιδοποιήσειςΣελ. 79
11.2 Εφέσεις εναντίον αποφάσεων του ΔιευθυντήΣελ. 81
11.3 Οι υπόλοιπες ποικίλες διατάξεις του ΚΕΦ. 224Σελ. 85
11.3.1 Κοινοτάρχες και Πιστοποιητικά - Πιστοποίηση Υπογραφών σε ΈγγραφαΣελ. 85
11.3.2 Εξουσία εισόδου του Διευθυντή σε ακίνητη ιδιοκτησίαΣελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 87
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟ (άρθρα 1-2) - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (άρθρα 4-7) και ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (άρθρα 8-17Α) του Νόμου Αριθ. 9 του 1965)Σελ. 89
2.1 Γενικά θέματαΣελ. 89
2.2 ΈντυπαΣελ. 90
2.3 Πληρωμή Τελών και ΔικαιωμάτωνΣελ. 91
2.4 Γενικές Διατάξεις για την Αποδοχή Δηλώσεων Μεταβιβάσεων, Υποθηκών και άλλων εγγράφων δυνάμει του Νόμου 9/65Σελ. 91
2.4.1 Τόπος διενέργειας της δήλωσηςΣελ. 91
2.4.2 Χρόνος Αποδοχής ΔηλώσεωνΣελ. 92
2.4.3 Παρουσία των ΜερώνΣελ. 92
2.4.4 Ψευδείς δηλώσειςΣελ. 94
2.4.5 Παραλαβή, εξέταση και αποδοχή δήλωσης μεταβίβασης ή υποθήκηςΣελ. 94
2.4.6 Ταυτόχρονες δηλώσεις μεταβίβασης και υποθήκηςΣελ. 95
2.4.7 Ανταλλαγή Ακινήτων Σελ. 95
2.4.8 Εγγραφή Μεταβίβασης και ΥποθήκηςΣελ. 96
2.4.9 Τροποποίηση ΕγγραφήςΣελ. 97
3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΣελ. 98
3.1 Δηλώσεις και έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτουΣελ. 98
3.2 Μεταβίβαση ακινήτου υποκείμενου σε υποθήκηΣελ. 102
3.3 Πληρωμή μεταβιβαστικών Τελών (άλλως τελών Εγγραφής Τίτλου) Σελ. 103
3.4 Συνέπειες της Μεταβίβασης Ακινήτου Σελ. 105
4. ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΣελ. 106
4.1 ΓενικάΣελ. 106
4.2 Σύσταση ΥποθήκηςΣελ. 106
4.3 Συνέπειες της ΥποθήκηςΣελ. 107
4.4 Ειδικές υποχρεώσεις ενυπόθηκου οφειλέτη και δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστήΣελ. 109
4.5 Αντικατάσταση Εγγραφών σε υφιστάμενη υποθήκηΣελ. 109
4.6 Σύσταση Μεταγενέστερης ΥποθήκηςΣελ. 110
4.7 Μεταβίβαση ΥποθήκηςΣελ. 111
4.8. Τρόποι εξάλειψης του εμπραγμάτου βάρους της Υποθήκης Σελ. 111
4.8.1 Μερική Εξόφληση Υποθήκης και Απαλλαγή Ακινήτου από την Υποθήκη (Μερική Ακύρωση Υποθήκης)Σελ. 112
4.8.2 Εξόφληση ενυπόθηκου χρέους και εξάλειψη υποθήκηςΣελ. 113
4.8.3 Δικαστική Ακύρωση ΥποθήκηςΣελ. 113
5. ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣελ. 114
5.1 ΓενικάΣελ. 114
5.2 Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου με απόφαση του ΔιευθυντήΣελ. 115
5.3 Τρόπος διάθεσης του προϊόντος της πώλησης (εκπλειστηριάσματος)Σελ. 118
6. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣΣελ. 119
6.1 ΄Εννοια - ΓενικάΣελ. 119
6.2 Εμπράγματα βάρη Σελ. 120
6.2.1 Εγγραφή δικαστικής απόφασης (Μέμο ή Memorandum)Σελ. 123
6.2.2 Ένταλμα Πώλησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (WRIT)Σελ. 125
6.2.3 Απόφαση ή διάταγμα Δικαστηρίου για την πώληση ακινήτου για εξόφληση ενυπόθηκου χρέουςΣελ. 128
6.3 Απαγορεύσεις Σελ. 129
6.3.1 Προσωρινό ή Συντηρητικό Διάταγμα (Interim Order) Σελ. 129
6.3.2 Δικαστικό διάταγμα για το διορισμό κηδεμόνα ασώτουΣελ. 131
6.3.3 Κήρυξη προσώπου ως Φρενοβλαβούς Σελ. 131
6.3.4 Πτώχευση (Διατάγματα Διορισμού Συνδίκου Πτώχευσης)Σελ. 132
6.3.5 Διάταγμα διάλυσης εταιρείαςΣελ. 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΝΟΙΕΣΣελ. 135
2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣελ. 137
2.1 Απαλλοτριούσα ΑρχήΣελ. 137
2.2 Γνωστοποίηση ΑπαλλοτρίωσηςΣελ. 137
2.3 Διάταγμα ΑπαλλοτρίωσηςΣελ. 139
2.4 Υπολογισμός, προσφορά και πληρωμή της αποζημίωσηςΣελ. 141
2.5 Μεταβίβαση, χρήση και διάθεση της ιδιοκτησίας που απαλλοτριώθηκεΣελ. 142
2.6 Τρόπος παροχής των γνωστοποιήσεων και ειδοποιήσεωνΣελ. 144
2.7 Υποχρέωση διατήρησης της απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίαςΣελ. 145
3. ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΣελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Σελ. 147
2. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Σελ. 148
2.1 Γενικά Σελ. 148
2.2 Κατάθεση της Σύμβασης στο ΚτηματολόγιοΣελ. 149
2.3 Συνέπειες Κατάθεσης της ΣύμβασηςΣελ. 152
2.4 Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασηςΣελ. 153
2.5 Εκτέλεση της ΣύμβασηςΣελ. 154
2.6 Εκτέλεση δικαστικού διατάγματοςΣελ. 156
2.7 Κατάθεση Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης στο ΚτηματολόγιοΣελ. 157
2.8 Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 159
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝΣελ. 161
1. Αίτηση για παροχή πληροφοριών (Πιστοποιητικό Έρευνας) 
2. Σημείωμα Εγγραφής Συντηρητικού (ή Προσωρινού) Διατάγματος 
3. Πιστοποιητικό Κατάθεσης Συντηρητικού (ή Προσωρινού) Διατάγματος 
4. Σημείωμα Εγγραφής Δικαστικής Απόφασης (ΜΕΜΟ) 
5. Απόδειξη Εγγραφής Δικαστικής Απόφασης (ΜΕΜΟ) 
6. Ακύρωση Εγγραφής Δικαστικής Απόφασης (ΜΕΜΟ) 
7. Αίτηση Κατάθεσης Σύμβασης Πώλησης/Αντιπαροχής/Ανταλλαγής 
8. Αίτηση Κατάθεσης Σύμβασης Εκχώρησης 
9. Αίτηση για πώληση ενυπόθηκου ακινήτου με απόφαση Δικαστηρίου 
10. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Αδιανέμητου ακινήτου 
11. Αίτηση για πώληση Αδιανέμητου ακινήτου 
12. Αίτηση για πώληση Ακινήτου που βαρύνεται με Εγγραφή Δικαστικής Απόφασης (ΜΕΜΟ) 
13. Παραχώρηση Δικαιώματος Διόδου (εκούσια παραχώρηση) 
14. Αποποίηση δικαιώματος επιλογής συγκυρίου ακινήτου (option) να αγοράσει μερίδιο που πωλείται σε μη συγκύριο 
15. Αίτηση για διανομή συνιδιόκτητης ακίνητης ιδιοκτησίας/ αναπροσαρμογή συμφερόντων σε ακίνητη ιδιοκτησία 
16. Αίτηση για εξέταση Συνοριακής Διαφοράς 
17. Δήλωση Μεταβιβάσεως Ακινήτου 
17Α. Δήλωση Κατάθεσης Σύμβασης 
18. Σύμβαση και Δήλωση Υποθηκεύσεως Ακινήτου 
18Α. Δήλωση Κατάθεσης Σύμβασης Υποθήκης 
19. Δήλωση Μεταβίβασης Υποθήκης 
20. Έγγραφο Απαλλαγής Ακινήτου από Υποθήκη (Μερική Ακύρωση) 
21. Έγγραφο Εξάλειψης της Υποθήκης 
22. Ειδοποίηση προς Υπερήμερο Ενυπόθηκο Οφελέτη 
23. Αίτηση Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου 
24. Ειδοποίηση Αποκτώντος Μέρους προς το Δουλεύον Μέρος για Παροχή Διόδου 
25. Αίτηση του Αποκτώντος Μέρους για την Παροχή Διόδου 
26. Αίτηση για την προμήθεια επισήμων αντιτύπων του Κτηματικού Σχεδίου 
27. Έντυπο με τα στοιχεία της υποθήκης που απαιτούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 
28. Πιστοποιητικό του Διευθυντή Τ.Ε.Π. για Διευθέτηση Φορολογικής Υποχρέωσης Φόρου Ακίνητης Iδιοκτησίας/Κεφαλαιουχικών Κερδών 
ΜΗ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑΣελ. 216
29. Αίτηση για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα 
30. Αίτηση για διαχωρισμό οικοδομής (οριζόντιο ή κάθετο διαχωρισμό) 
31. Αίτηση για έκδοση πιστού αντιγράφου εγγράφου (που τηρείται από το Κτηματολόγιο ή βρίσκεται κάτω από τη φύλαξή του) 
32. Αίτηση για οριοθέτηση ακινήτου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΣελ. 220
33. Χειρόγραφο Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακινήτου 
34. Μηχανογραφημενο Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακινήτου 
35. Αντίγραφο Κτηματικού σχεδίου σε κλίμακα 1:5000 
36. Αντίγραφο Κτηματικού σχεδίου σε κλίμακα 1:2500 
37. Αντίγραφο Κτηματικού σχεδίου με συντεταγμένες (Ετοιμάζεται με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων (G.P.S.) κατά τη διαδικασία υιοθέτησης νέων σχεδίων) 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 225
 
Back to Top