ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14623
Πιτσιρίκος Ι.
Καράκωστας Ι.

Το παρόν έργο με τίτλο «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελείται από 35 συνολικά μελέτες, στις οποίες επιχειρείται να καταδειχθεί αφενός για ποιον λόγο ανακύπτουν ορισμένα νομικά προβλήματα και αμφισβητήσεις κατά την αντιμετώπιση ορισμένων ʽʼπραγματικώνʼʼ αφετέρου ποιος είναι ο κατά το δυνατόν ορθολογικότερος εφαρμοστέος κανόνας δικαίου, προκειμένου να επέλθει η αρμόζουσα -κατά τη θεωρία και νομολογία- έννομη συνέπεια.

Τον συγγραφέα έχουν απασχολήσει θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, όπως τα κριτήρια ερμηνείας των δικαιοπραξιών και ο αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή τους, θέματα μίσθωσης και υπομίσθωσης, η δυνατότητα καλόπιστης κτήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η ευθύνη εργοδότη και εργολάβου στη σύμβαση έργου, ζητήματα κατά τη σύμβαση μεταφοράς, κατά τη σύμβαση μεσιτικής εντολής, τραπεζικοί ΓΟΣ, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), το ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, η έννομη θέση κυρίου του ακινήτου επί εικονικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, ποικίλα ζητήματα κληρονομικού δικαίου και πολλά άλλα.

Οι «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελούν ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν στο Ιδιωτικό Δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΛΙΓEΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. IX
ΤΜΗΜΑ Α΄  
[1] Τα κριτήρια ερμηνείας των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173, 200) και ο αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή τους 
Εισαγωγή: Η δικαιοπραξία και ο νόμοςΣελ. 1
Α΄ μέρος: Η δήλωση βουλήσεως και τα στοιχεία του πραγματικού τηςΣελ. 2
Β΄ μέρος: Η καθαυτό ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεωςΣελ. 4
Ι. Τα ερμηνευτικά κριτήρια των ΑΚ 173, 200Σελ. 4
ΙΙ. Η εφαρμογή των κριτηρίωνΣελ. 7
ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από τον κανόνα συνδυαστικής εφαρμογής των ΑΚ 173, 200Σελ. 10
Γ΄ μέρος: Πλήρωση των κενών της δικαιοπραξίαςΣελ. 12
Δ΄ μέρος: Σχέση μεταξύ γενικών και ειδικών ερμηνευτικών και συμπληρωματικών κανόνωνΣελ. 15
Ε΄ μέρος: Αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή των ερμηνευτικών κριτηρίωνΣελ. 16
Ι. Η θέση του Ελληνικού ΑκυρωτικούΣελ. 16
ΙΙ. Και οι σαφείς δηλώσεις βουλήσεως υπόκεινται σε ερμηνείαΣελ. 18
ΙΙΙ. Περιθώρια αναιρετικού ελέγχου στο πλαίσιο της κρατούσας γνώμης στη νομολογίαΣελ. 22
Επίλογος: Η θέση της νομολογίας αποτέλεσμα των αναγκών της πρακτικήςΣελ. 24
Ελληνική βιβλιογραφία 
Συστηματικά έργα - Μονογραφίες - Συμβολές σε κατʼ άρθρον ερμηνείεςΣελ. 25
Άρθρα - Μελέτες - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 26
Αλλοδαπή βιβλιογραφία 
Άρθρα - ΜελέτεςΣελ. 26
ΣυλλογέςΣελ. 26
Δικαστικές Αποφάσεις 
Αρείου ΠάγουΣελ. 27
ΕφετείωνΣελ. 28
ΣυντομογραφίεςΣελ. 28
[2] Σχέση μίσθωσης και υπομίσθωσης κατά τον Αστικό Κώδικα και το ΠΔ 34/1995 
Εισαγωγή - Σύγκρουση αντιμαχόμενων αναγκών: της ανάγκης προστασίας του έμπορου μισθωτή και της ανάγκης διασφάλισης των συμφερόντων του εκμισθωτή από την ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτονΣελ. 29
ΜΕΡΟΣ Α΄: Η παραχώρηση της χρήσης και η διάκρισή της από συγγενείς έννοιεςΣελ. 30
Ι. Ορολογικός προσδιορισμός της παραχώρησης της χρήσηςΣελ. 30
ΙΙ. Διάκριση παραχώρησης της χρήσης και εκχώρησηςΣελ. 32
ΙΙΙ. Διάκριση της παραχώρησης της χρήσης από τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης (άρθρο 12 ΠΔ 34/1995)Σελ. 33
IV. Παραχώρηση της χρήσης και άσκηση διακατοχικών πράξεων από τον μισθωτή μέσω βοηθητικών προσώπωνΣελ. 35
ΜΕΡΟΣ Β΄: Η υπομίσθωση υπό το πρίσμα της αρχής της σχετικότητας των ενοχώνΣελ. 36
Ι. Η υπομίσθωση ως μισθωτική σχέσηΣελ. 36
ΙΙ. Η συμφωνημένη μεταξύ μισθωτή-υπομισθωτή χρήσηΣελ. 37
ΙΙΙ. Εμπραγμάτωση του δικαιώματος του υπομισθωτή;Σελ. 38
α. Ο ορισμένος χρόνος της κύριας μίσθωσης και η πάροδός τουΣελ. 38
β. Οι διαπλεκόμενες μεταξύ των μερών σχέσειςΣελ. 39
IV. Αντίκρουση της κρατούσας γνώμηςΣελ. 41
α. Η υπομίσθωση είναι σχέση αυτοτελής έναντι της κύριας μίσθωσηςΣελ. 41
β. Δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει από τον υπομισθωτή την απόδοση του μισθίου παρά τη μη λύση της υπομίσθωσης;Σελ. 42
V. Δικαιολογητική βάση των υποστηριζόμενων θέσεωνΣελ. 44
α. Προστασία των δικαιωμάτων του εκμισθωτή στην ιδιοκτησία τουΣελ. 44
β. Η καλή πίστη του παραχωρησιούχου ως λόγος γενεσιουργός δικαιωμάτων τουΣελ. 45
γ. Και αν λήξει η προστασία του νόμου για τον μισθωτή ο υπομισθωτής-έμπορος θα μείνει απροστάτευτος;Σελ. 46
Σύνοψη συμπερασμάτων-συστηματική εναρμόνισή τουςΣελ. 47
[3] Η δυνατότητα καλόπιστης κτήσεως δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
Εισαγωγή: Αυτοτελής ρύθμιση της μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος στο έργοΣελ. 50
ΜΕΡΟΣ Α΄: Το πρόβλημα των εφαρμοστέων στη μεταβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεωνΣελ. 51
Ι. Η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητού πράγματοςΣελ. 51
1. ΘεμελίωσηΣελ. 51
2. ΚριτικήΣελ. 53
ΙΙ. Η (ανάλογη;) εφαρμογή των διατάξεων για την εκχώρησηΣελ. 54
1. Επιχείρημα de lege lata από την ΑΚ 470Σελ. 54
2. ΚριτικήΣελ. 55
ΙΙΙ. Το πρόβλημα των εφαρμοστέων διατάξεων, ως πρόβλημα περαιτέρω έννομων συνεπειών για τον πνευματικό δημιουργόΣελ. 57
1. Το επίπεδο προστασίας των άυλων αγαθών στην ΕλλάδαΣελ. 57
2. Τα άτοπα στα οποία οδηγεί η αποδοχή της καλόπιστης κτήσεως υπό το καθεστώς των διατάξεων της εκχωρήσεωςΣελ. 59
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αντιπαραβολή της νομικής κατάστασης στην καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού πράγματος και στην καλόπιστη κτήση άυλων αγαθώνΣελ. 61
Ι. Οι αξιολογήσεις του νομοθέτη στην ΑΚ 1036 ως κανόνα δικαίου που καθιερώνει θεσμό συστατικό δικαιώματοςΣελ. 61
ΙΙ. Η ενσυνείδητη (bewusstsein) πρόκληση της εμπιστοσύνης των τρίτωνΣελ. 63
 
ΙΙΙ. Φαινόμενο κυριότητας πράγματος και φαινόμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 66
1. Η έννοια της αντικειμενικής εξωτερικής κατάστασης στο φαινόμενο δικαίουΣελ. 66
2. Σύγκριση της νομής ως πραγματικής φυσικής εξουσίασης και της απλής δυνατότητας άσκησης των εξουσιών του πνευματικού δημιουργούΣελ. 67
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Η αντιμετώπιση του προβλήματος de lege lataΣελ. 69
Ι. Η στηριζόμενη στις γενικές ρήτρες στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντωνΣελ. 69
ΙΙ. Η περίπτωση της δυνάμει φαινομένου δικαίου πληρεξουσιότηταςΣελ. 72
Επίλογος-Προτάσεις de lege ferendaΣελ. 75
[4] Κρίσιμα και αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα ευθύνης σε σχέσεις παροχής υπηρεσιών στον ΑΚ και στο άρθρο 8 Ν 2251/1994 
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η ρύθμιση του ΑΚΣελ. 78
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 78
§1: Τα σημεία επαφής της συμβάσεως εντολής με τις συμβάσεις έργου ή εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στις διατάξεις του ΑΚΣελ. 79
Ι. Εννοιολογικά γνωρίσματαΣελ. 79
1. Η έννοια της υποθέσεως και του έργουΣελ. 80
2. Ο άμισθος χαρακτήρας της εντολής ως διαφοροποιητικό της στοιχείο από τη σύμβαση έργου και εργασίαςΣελ. 81
ΙΙ. Η «έμμισθη» εντολή για παροχή υπηρεσιώνΣελ. 82
§2: Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη των μερών στη σύμβαση εντολήςΣελ. 86
Ι. Ως προς τον εντολοδόχοΣελ. 86
ΙΙ. Ως προς τον εντολέαΣελ. 88
ΙΙΙ. Λύση της εντολήςΣελ. 89
1. Δικαίωμα καταγγελίας του εντολοδόχουΣελ. 89
2. Δικαίωμα ανακλήσεως του εντολέαΣελ. 90
3. Λύση για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των μερώνΣελ. 90
 
§3: Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη εργοδότη και εργολάβου στη σύμβαση έργουΣελ. 90
Ι. Υποχρεώσεις του εργοδότηΣελ. 90
1. Κύριες υποχρεώσειςΣελ. 90
2. Παρεπόμενες υποχρεώσειςΣελ. 92
3. Εξασφάλιση του εργολάβουΣελ. 93
ΙΙ. Υποχρεώσεις του εργολάβουΣελ. 93
1. Αυτοπρόσωπη εκτέλεσηΣελ. 93
2. Έγκαιρη έναρξη και εύρυθμη συνέχισηΣελ. 93
α. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του εργοδότη-Σχέση με τις γενικές διατάξειςΣελ. 93
β. Δικαίωμα διορθώσεως κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργουΣελ. 95
3. Ευθύνη του εργολάβου για ελαττώματα ή ελλείψεις του έργουΣελ. 95
α. Ευθύνη για πραγματικό ελάττωμαΣελ. 96
β. Ευθύνη για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότηταςΣελ. 97
γ. Συνέπειες από την άσκηση αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβήςΣελ. 97
δ. Σχέση των δικαιωμάτων μεταξύ τους και με άλλα δικαιώματα παρεχόμενα από τις γενικές διατάξειςΣελ. 98
δα. Σχέση δικαιωμάτων μεταξύ τουςΣελ. 98
δβ. Σχέση των δικαιωμάτων από τις ΑΚ 688-690 με τα δικαιώματα από τις γενικές διατάξεις για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 99
δγ. Σχέση των ΑΚ 688-690 με τις γενικές διατάξεις για την ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης ή απάτης (ΑΚ 140 επ., 147)Σελ. 100
4. Απαλλαγή του εργολάβου από την ευθύνηΣελ. 103
α. Λόγω πταίσματος του εργοδότηΣελ. 103
β. Λόγω εγκρίσεως του έργουΣελ. 103
ΙΙΙ. Κατανομή του κινδύνου σε περίπτωση τυχαίας καταστροφής ή χειροτερεύσεως του έργουΣελ. 103
IV. Λύση της συμβάσεως έργου με καταγγελία από τον εργοδότη (ΑΚ 700) ή με υπαναχώρηση λόγω υπερβάσεως των τιμών του προϋπολογισμού (ΑΚ 696-697)Σελ. 104
1. ΚαταγγελίαΣελ. 104
2. Υπαναχώρηση λόγω ουσιώδους υπερβάσεως του προϋπολογισμούΣελ. 104
3. Υπαναχώρηση για μη έγκαιρη έναρξη και επιβράδυνση εκτελέσεως του έργου (ΑΚ 686)Σελ. 105
 
§4: Εμπλοκή του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της συμβάσεως έργου στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 106
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Ειδική ρύθμιση για την προστασία του καταναλωτήΣελ. 112
§5: Η ευθύνη λόγω παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 8 Ν 2251/1994Σελ. 112
Ι. Οι προϋποθέσεις γενικά και ιδίως η προϋπόθεση του «παρανόμου»Σελ. 112
ΙΙ. Παροχή ανεξάρτητων επαγγελματικών υπηρεσιώνΣελ. 114
1. Θετική ενέργειαΣελ. 114
2. Παράλειψη παροχής υπηρεσίαςΣελ. 117
ΙΙΙ. Το πταίσμα του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 117
1. Η υπαιτιότητα ως ουσιαστική προϋπόθεση της ευθύνηςΣελ. 117
2. Η αντιστροφή του βάρους αποδείξεωςΣελ. 119
IV. Η ζημίαΣελ. 120
1. ΈννοιαΣελ. 120
2. Η μη υλική ζημίαΣελ. 121
V. Ο αιτιώδης σύνδεσμοςΣελ. 125
VI. Συνυπαιτιότητα, μείωση ή άρση της ευθύνης (συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος), απαλλακτικές ρήτρες, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 125
1. ΣυνυπαιτιότηταΣελ. 126
2. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντοςΣελ. 127
3. Απαλλακτικές ρήτρεςΣελ. 129
4. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 129
[5] Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησία - Αποδυνάμωση δικαιώματος 
I. Πραγματικά περιστατικάΣελ. 133
II. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησίαΣελ. 134
1. Η άρχουσα γνώμηΣελ. 134
2. ΑντίκρουσηΣελ. 137
 
III. Η θεμελίωση της ενστάσεως αποδυναμώσεως δικαιώματοςΣελ. 138
1. Η συμβολή του ίδιου του δικαιούχουΣελ. 138
2. Ανάγκη περιορισμού μιας ενδεχόμενης «καταχρηστικής» επικλήσεως του θεσμού της αποδυναμώσεωςΣελ. 140
α. Το κριτήριο των αφόρητα δυσμενών συνεπειώνΣελ. 140
β. Τροποποίηση του κριτηρίουΣελ. 141
IV. ΑΠ 115/2000Σελ. 143
[6] Το βιβλιάριο υγείας εργαζόμενων ως προϋπόθεση του κύρους της συμβάσεως εργασίας και οι συνέπειες από την έλλειψή του 
Ι. Το νομικό πλαίσιοΣελ. 147
Α. Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΣελ. 147
Β. Τα κίνητρα του νομοθέτηΣελ. 149
ΙΙ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία εφαρμογής του άρθρου 14 του Υγειονομικού Κανονισμού από τη νομολογίαΣελ. 151
Α. ΥποχρεούμενοιΣελ. 151
Β. Μη υποχρεούμενοιΣελ. 153
ΙΙΙ. Ειδικές διατάξειςΣελ. 155
Α. Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσειςΣελ. 155
α. Η ρύθμισηΣελ. 155
1. ΥπόχρεοιΣελ. 155
2. Εξαιρούμενοι από την υποχρέωση ξενοδοχοϋπάλληλοιΣελ. 157
β. Η εφαρμογή της ρύθμισης από τη νομολογίαΣελ. 157
1. Απλοί ξενοδοχοϋπάλληλοιΣελ. 157
2. Ξενοδοχοϋπάλληλοι με πολλαπλές αρμοδιότητεςΣελ. 159
Β. Υποχρεούμενοι με βάση άλλες ειδικές διατάξειςΣελ. 160
ΙV. Η νομική φύση της σχετικής υποχρεώσεως και οι έννομες συνέπειες από την παράβασή τηςΣελ. 161
Α. Συνέπειες αστικού και ποινικού δικαίουΣελ. 161
α. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 161
β. Αστικές συνέπειεςΣελ. 163
1. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίουΣελ. 163
2. Δικονομικές αντανακλάσειςΣελ. 164
Β. Δυνατότητα επικυρώσεως;Σελ. 166
V. Η νομική βάση για τη στήριξη των αξιώσεων του μισθωτούΣελ. 168
Α. Η αναδρομική νομιμοποίηση της αιτίας του «πλουτισμού» του εργοδότηΣελ. 168
Β. Αθεράπευτη ακυρότητα της εργασιακής συμβάσεως - Ο ρόλος των ΑΚ 904 επ.Σελ. 169
α. Διάκριση σε σύμβαση εργασίας ορισμένου και αόριστου χρόνουΣελ. 169
β. Το περιεχόμενο της αξιώσεως για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχώνΣελ. 172
γ. Διάκριση σε παροχές εκ της συμβάσεως και παροχές εκ του νόμουΣελ. 173
VI. Δικονομικό ζήτημα: Αναγκαιότητα της επίκλησης των πραγματικών περιστατικών από τα οποία προκύπτει η ακυρότητα της εργασιακής συμβάσεως;Σελ. 176
[7] Δικαίωμα προσδοκίας του καταπιστευματοδόχου για κτήση κυριότητας επί κληρονομιαίου ακινήτου πριν την επαγωγή του καταπιστεύματος - Συνένωση τίτλου ιδιοκτησίας από καταπίστευμα με κοινό τίτλο διʼ ανταλλαγής ποσοστών - Διαίρεση του δικαιώματος προσδοκίας κτήσεως κυριότητας σε αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γνωμοδότηση) 
ΤΕΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΣελ. 180
Ι. Απάντηση στο Αʼ ΕρώτημαΣελ. 180
1. Η ΑΚ 1940 και η διορθωτική ερμηνευτική παρέμβαση επʼαυτήςΣελ. 180
2. Επικουρική βάση θεμελιώσεως του επιτρεπτού της υπέρ του βεβαρημένου παραιτήσεως του καταπιστευματοδόχου από το δικαίωμα προσδοκίαςΣελ. 183
α. Ο ρόλος της ΑΚ 1937 §2Σελ. 183
β. Η «μεθόδευση» της διαθέσεως του δικαιώματος προσδοκίας του καταπιστευματοδόχουΣελ. 185
3. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την άποψη του φορολογικού δικαίουΣελ. 185
ΙΙ. Απάντηση στο Βʼ ΕρώτημαΣελ. 187
1. Σύγκριση της ανταλλαγής ποσοστών εξ αδιαιρέτου πλήρους και υπό αίρεση κυριότηταςΣελ. 187
α. Η δια οιονεί ανταλλαγής ποσοστών «συνένωση» του δικαιώματος κυριότητας με το δικαίωμα προσδοκίας κτήσεως κυριότηταςΣελ. 187
β. Μεταγραφή τίτλου για δικαίωμα υπό αίρεση ή υπό προθεσμίαΣελ. 187
2. Η πρακτική πραγμάτωση της ενοποίησηςΣελ. 189
ΙΙΙ. Απάντηση στο Γʼ ΕρώτημαΣελ. 190
1. Η νομοθετική κατάστρωση της συστάσεως πλήρους οροφοκτησίαςΣελ. 190
 
2. Arg. από το επιτρεπτό της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας επί μέλλοντος να οικοδομηθεί ακινήτουΣελ. 191
3. Η νομική θέση του οροφοκτήτη-καταπιστευματοδόχουΣελ. 193
[8] Νόμιμη μοίρα - Κατάλειψη μέρους. Αναγνώριση διαθήκης ως έγκυρης - Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα. Παραγραφή αγωγής περί κλήρου. Αποσβεστικά αποτελέσματα δημόσιας κατάθεσης ως προς τις υποχρεώσεις κληρονόμων έναντι μεριδούχου. Διόρθωση ανακριβούς κληρονομητηρίου (γνωμοδότηση) 
ΙστορικόΣελ. 194
Ι. Απάντηση στο 1ο ΕρώτημαΣελ. 195
1. Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με διαθήκηΣελ. 195
2. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας επί εγκαταστάσεως σε δήλο πράγμαΣελ. 196
ΙΙ. Απάντηση στο 2ο και 3ο ΕρώτημαΣελ. 198
1. Αγωγή περί κλήρου και χρόνος παραγραφής τηςΣελ. 198
2. Σχέση της αγωγής περί κλήρου με άλλες τυχόν αξιώσεις. Παραγραφή των τελευταίωνΣελ. 200
III. Απάντηση στο 4ο ΕρώτημαΣελ. 202
1. Η δημόσια κατάθεση του καταλειφθέντος στον μεριδούχο χρηματικού ποσού ως λόγος αποσβεστικός της μεταξύ του τιμώμενου μεριδούχου και των λοιπών εγκαταστατών κληρονόμων ενοχήςΣελ. 202
2. Νομική θέση του μεριδούχου πριν την «καταβολή»Σελ. 203
IV. Απάντηση στο 5ο ΕρώτημαΣελ. 204
1. Μερική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίραςΣελ. 204
2. Η προσέγγιση του όρου «παραίτηση» υπό το πρίσμα της ΑΚ 1826Σελ. 205
α. Η σχέση «παραίτησης» και «αποποίησης» στην ολική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίραςΣελ. 205
β. Η σχέση «παραίτησης» και «αποποίησης» στη μερική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίραςΣελ. 206
βα. Το πρόβλημαΣελ. 206
ββ. Η παραίτηση από κάθε αξίωση για το ελλείπον ως παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης της σχετικής ακυρότηταςΣελ. 206
i. Η κρατούσα στη θεωρία και στη νομολογία γνώμηΣελ. 207
ii. Η αντίκρουση της κρατούσας γνώμηςΣελ. 209
iii. Η περί σχετικής ακυρότητας άποψη ως απόρροια της προστασίας της ιδιωτικής αυτονομίας του μεριδούχουΣελ. 210
V. Ατελή στοιχεία του κληρονομητηρίου-ΣυνέπειεςΣελ. 211
1. Ιδιότητα κληρονόμου-Κληρονομική μερίδα-Καταλειπόμενα αντικείμεναΣελ. 211
2. Αντικατάσταση ατελούς κληρονομητηρίουΣελ. 212
[9] Σύμβαση μεταφοράς. Αξίωση του αποστολέα να απαιτήσει τη μεταφορά των εμπορευμάτων και αξίωση για παράδοση του πράγματος στον παραλήπτη μόνο επί αντικαταβολή της αξίας του. Τροπή τους σε δευτερογενή αξίωση αποζημιώσεως. Εφαρμοστέες περί παραγραφής διατάξεις επί συρροής των αξιώσεων αυτών 
I. Το πρόβλημαΣελ. 214
II. Απορρόφηση ή αυτοτέλεια των ενοχών;Σελ. 215
III. Το ζήτημα της παραγραφής των δευτερογενών αξιώσεωνΣελ. 216
1. Η θέση της ΕφΑθ 8200/1989Σελ. 216
2. Η δική μας θέσηΣελ. 217
ΒιβλιογραφίαΣελ. 219
Δικαστικές αποφάσειςΣελ. 220
Αρείου ΠάγουΣελ. 220
ΕφετείωνΣελ. 220
ΠρωτοδικείωνΣελ. 221
[10] Εγκατάσταση κληρονόμου σε δήλο πράγμα - Ερμηνεία διαθήκης - Αποκλεισμός συζύγου από την εξ αδιαθέτου διαδοχή - Έκπτωση κληρονόμου - Τύχη μεταβίβασης του κληρονομικού μεριδίου του κληρονόμου που εξέπεσε, όταν αυτή γίνεται με τη συναίνεση του δικαιούχου ή όταν την εγκρίνει ο δικαιούχος (γνωμοδότηση) 
ΙστορικόΣελ. 222
Ι. Συνύπαρξη περισσότερων λόγων επαγωγής-Ερμηνεία διαθήκηςΣελ. 223
1. Το νομικά δυνατό της συρροής εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχήςΣελ. 223
2. Η εγκατάσταση στην επικαρπία και στην ψιλή κυριότητα και η σχέση της με την εγκατάσταση σε ποσοστόΣελ. 223
α. Η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα ως ʽʼδήλο πράγμαʼʼΣελ. 223
β. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ΑΚ 1801, 1802 στην εγκατάσταση σε δήλο πράγμαΣελ. 224
3. Η ερμηνευτική προσέγγιση του γράμματος της διαθήκης με συνδυαστική εφαρμογή των ΑΚ 173, 200Σελ. 226
4. Επέλευση εξ αδιαθέτου διαδοχής ως προς τη μη περιληφθείσα στη διαθήκη περιουσίαΣελ. 227
ΙΙ. Προσβολή διαθήκης-Αποκλεισμός συζύγου από το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμαΣελ. 227
1. Τα δυνατά νομικά θεμέλια της αγωγής για ακύρωση της διαθήκηςΣελ. 227
α. Ακυρωσία διαθήκης λόγω πλάνης ως προς τον γάμο (ΑΚ 1785)Σελ. 228
β. Ακυρωσία διαθήκης λόγω πλάνης στη βούληση (ΑΚ 1784)Σελ. 229
γ. Η διαφορά των δυο νομικών βάσεωνΣελ. 230
γα. Το βάρος απόδειξηςΣελ. 230
γβ. Ακύρωση της διαθήκης ως προς τη σύζυγο-Τύχη των λοιπών διατάξεωνΣελ. 231
2. Η αγωγή αποκλεισμού της συζύγου από το εξ αδιαθέτου κλη
Back to Top