ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ερμηνεία – Διαγράμματα – Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15727
Σταυρουλάκη Ε.
Παπαπαναγιώτου Λέζα Α.

Το έργο «Μεταναστευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Ιθαγένειας» αποτελεί μία αναλυτική ερμηνεία και παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Το έργο αποτελείται από θεωρία, πλούσια σχολιασμένα διαγράμματα, πίνακες, νομολογία, παραδείγματα τα οποία στοχεύουν στην κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου και στην πρακτική καθοδήγηση τόσο των νομικών όσο και των ενασχολούμενων γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας.

Ο τόμος είναι χωρισμένος σε τέσσερα Μέρη:

1. Στη μετανάστευση η οποία περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά

  • στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους σύμφωνα με το ΠΔ 106/2007
  • στην είσοδο και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών έλληνα πολίτη
  • στην είσοδο, διαμονή και εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογενείας τους
  • στην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και στη διαδικασία της απέλασης

2. Στο ειδικό καθεστώς των ομογενών που αφορά

  • στους ομογενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, την πρώην ΕΣΣΔ και τις λοιπές χώρες.

3. Στο δίκαιο της ιθαγένειας το οποίο αναφέρεται

  • στους τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας
  • στην απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας

4. Στην δικαστική προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις.

Επίσης, είναι ενημερωμένο με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές διοικητικές εγκυκλίους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους νόμους 4251/2014 και 3284/2004 αναφορικά με την εισαγωγή του Κώδικα Μετανάστευσης και την κύρωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν 4332/2015 και έως τον Ν 4384/2016 και ισχύουν, τις διατάξεις για την είσοδο και διαμονή χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις σύμφωνα με το Ν 4375/2016 και την επιστροφή των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σύμφωνα το Ν 3907/2011, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις περί απέλασης του Ν 3386/2005, την ΚΥΑ 4000/3/10-πβ΄/2012 για την παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία, όπως τροποποιήθηκε με την 4000/3/10-πγ΄/2015, την ΚΥΑ 4000/3/84/2014 για την παραμονή και εργασία ομογενών από την Τουρκία, το νόμο Ν 2790/2000 για τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και την ΚΥΑ 123/2016 για τους ομογενείς από τις λοιπές χώρες, την Ελληνοκαναδική Σύμβαση για την κινητικότητα των νέων (Ν 4091/2012),  καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).

 Η ακολουθητέα διαδικασία για την προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις που αφορούν στην είσοδο, διαμονή, εργασία, επιστροφή, απέλαση των υπηκόων τρίτων χώρων, καθώς και στην κτήση ή απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας παρατίθενται με εύχρηστο τρόπο και στοχεύουν στην ενημέρωση για τις απαραίτητες ενέργειες, που θα μπορούσαν να γίνουν από κάθε δικηγόρο που χειρίζεται στην πράξη ανάλογες υποθέσεις.

Τέλος, ξεχωριστή θέση στο βιβλίο κατέχουν τα υποδείγματα με σύντομες παρατηρήσεις για διάφορες διαδικασίες που άπτονται του θεματικού αντικειμένου του μεταναστευτικού δικαίου και του δικαίου της ιθαγένειας.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας, καθόσον εμβαθύνει στη θεωρία και κατευθύνει στην πρακτική.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
Α. Ο Κώδικας Μετανάστευσης Σελ. 17
Β. Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις Σελ. 22
Γ. Εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης Σελ. 24
Δ. Οι τροποποιήσεις του Ν 4332/2015 Σελ. 25
Ι. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 25
Α. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των συνόρων Σελ. 28
Β. Εφαρμογή ελέγχων κατά τη διέλευση φυσικών προσώπων Σελ. 35
1. Για τα πρόσωπα που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης Σελ. 36
2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, με το άρθρο 8 παρ. 3 του Κανονισμού ακολουθείται διεξοδικός έλεγχος Σελ. 37
Γ. Η σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων Σελ. 42
Δ. Η διέλευση Σελ. 44
ΙΙ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σελ. 50
Α. Η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Σελ. 52
Β. Η αξιολόγηση του πιθανού μέτρου Σελ. 57
ΙΙΙ. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Σελ. 58
IV. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ Σελ. 61
Α. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σελ. 61
1. Δομές Σελ. 68
2. Στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σελ. 70
Β. Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σελ. 74
1. Διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες Σελ. 75
2. Ο περιορισμός της ελευθερίας Σελ. 75
3. Μέριμνα για τα ευάλωτα πρόσωπα Σελ. 79
4. Αιτούντες διεθνή προστασία Σελ. 82
V. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - VISA Σελ. 82
Α. Η θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής (visa Shengen) Σελ. 84
1. Γενικές προϋποθέσεις για την έγκριση κάθε αιτήματος θεώρησης SHENGEN Σελ. 88
2. Θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα Σελ. 91
3. Ειδικές περιπτώσεις αιτήματος Θεώρησης SHENGEN - Μέλη οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 92
Β. Η θεώρηση εισόδου περιορισμένης εδαφικής ισχύος (visa LTV) Σελ. 94
Γ. Η θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας Σελ. 95
VI. Η ΕΙΣΟΔΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Σελ. 96
Α. Η καταγραφή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 96
1. Προϋποθέσεις καταγραφής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 97
2. Η καταγραφή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη οικογένειας πολίτη ΕΕ Σελ. 100
3. Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 102
Β. Το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 103
1. Χορήγηση δελτίου διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ που είναι υπηκόοι τρίτης χώρας Σελ. 107
2. Ανανέωση του δικαιώματος διαμονής στην περίπτωση διάστασης των συζύγων ή απουσίας του πολίτη τρίτης χώρας Σελ. 109
3. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής Σελ. 110
4. «Δελτίο μόνιμης διαμονής» μέλους οικογένειας πολίτη της ΕΕ που είναι υπήκοος τρίτης χώρας Σελ. 112
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας πολίτη της ΕΕ Σελ. 113
(α) Δικαιώματα Σελ. 113
(β) Υποχρεώσεις Σελ. 114
(γ) Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 114
Γ. Άδεια διαμονής σε σύντροφο πολίτη ΕΕ ή Έλληνα με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη Σελ. 114
Δ. Το δικαίωμα εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη Σελ. 116
1. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα Σελ. 119
(α) Αρχική χορήγηση Σελ. 119
(β) Ανανέωση δελτίου διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων Σελ. 119
2. Άδεια και δελτίο διαμονής σε γονείς και αδέλφια ανήλικων ημεδαπών Σελ. 120
(α) Νομιμοποίηση των παρανόμως διαμενόντων στη Χώρα γονέων ημεδαπών Σελ. 120
(β) Δελτίο διαμονής γονέων και αδελφών ανήλικων ημεδαπών Σελ. 121
3. Δελτίο διαμονής σε λοιπά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη Σελ. 121
4. Δελτίο μόνιμης διαμονής Σελ. 123
5. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής Σελ. 124
6. Μη αναγνώριση δικαιώματος χορήγησης άδειας ή δελτίου διαμονής Σελ. 126
Ε. Προϋποθέσεις και όροι έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής/ απέλασης σε βάρος πολιτών ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας ΕΕ ή Έλληνα Σελ. 127
ΣΤ. Περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών της οικογένειάς τους Σελ. 129
1. Σχετικά με τη δημόσια τάξη Σελ. 129
2. Σχετικά με τη δημόσια υγεία Σελ. 131
3. Υποχρέωση ενημέρωσης του ενδιαφερομένου Σελ. 131
4. Διαδικαστικές εγγυήσεις - Δικαίωμα προσφυγής Σελ. 132
VΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σελ. 133
Α. Η ενιαία άδεια διαμονής Σελ. 133
1. Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων της ενιαίας άδειας διαμονής Σελ. 133
2. Έννοια και δικαιούχοι της ενιαίας άδειας διαμονής Σελ. 136
B. Κατηγορίες και τύποι αδειών διαμονής Σελ. 140
Γ. Υπηρεσία υποβολής αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής Σελ. 141
Δ. Υποβολή της αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων Χωρών Σελ. 142
1. Υποχρέωση υποβολής παραβόλου Σελ. 142
(α) Χορήγηση του ηλεκτρονικού παραβόλου Σελ. 144
(β) Επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του καταβληθέντος ποσού Σελ. 145
(γ) Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής παραβόλου Σελ. 146
2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά Σελ. 146
Ε. Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διαμονής Σελ. 149
ΣΤ. Απόδειξη υποβολής αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής και νομιμότητα διαμονής στη χώρα Σελ. 152
Ζ. Έκδοση άδειας διαμονής Σελ. 154
Η. Γενικοί λόγοι απόρριψης χορήγησης και ανανέωσης καθώς και ανάκλησης αδειών διαμονής Σελ. 156
Θ. Η διαδικασία επίδοσης των αποφάσεων Σελ. 158
1. Επίδοση αδειών διαμονής Σελ. 158
2. Επίδοση δυσμενών πράξεων Σελ. 159
Ι. Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 160
IA. Επιτροπές Μετανάστευσης και ο ρόλος τους στη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής Σελ. 161
ΙΒ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης Σελ. 165
VΙΙI. Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ Σελ. 165
Α. Η άδεια διαμονής για εργασία Σελ. 168
1. Η διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία Σελ. 168
2. Η διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία Σελ. 170
3. Η διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου Σελ. 171
Β. Η θεώρηση εισόδου για συγκεκριμένο σκοπό και διάστημα Σελ. 172
1. Η εποχιακή εργασία Σελ. 172
(α) Η αίτηση μετάκλησης Σελ. 175
(i) Σχετικά με τη σύμβαση εργασίας Σελ. 176
(ii) Σχετικά με το κατάλυμα Σελ. 176
(β) Η έγκριση μετάκλησης Σελ. 177
(i) Οι κατηγορίες θεωρήσεων εισόδου Σελ. 178
(ii) Υποχρέωση αναχώρησης με τη λήξη της θεώρησης εισόδου και δυνατότητα παράτασης της θεώρησης εισόδου Σελ. 179
(iii) Ελληνο-αλβανική συμφωνία εποχιακής απασχόλησης Σελ. 181
(iν) Η επανείσοδος του ίδιου εργαζόμενου για εποχιακή απασχόληση Σελ. 181
(γ) Μη κάλυψη της θέσης εργασίας από τον μετακληθέντα εργαζόμενο Σελ. 182
(δ) Απόρριψη έγκρισης για θεώρηση εισόδου και η ανάκληση Σελ. 183
2. Η μετάκληση αλιεργατών Σελ. 185
(α) Η αίτηση μετάκλησης Σελ. 185
(β) Η έγκριση μετάκλησης Σελ. 186
3. Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία Σελ. 187
IΧ. Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 191
Α. Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό επιχειρήσεων Σελ. 191
Β. Μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος με σκοπό την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας Σελ. 199
1. Μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας Σελ. 200
2. Μετακίνηση πολιτών τρίτων χωρών από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης προμήθειας Σελ. 200
Χ. Η ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Σελ. 201
(i) Έννοιες και εφαρμογή των διατάξεων για τη Μπλε Κάρτα Σελ. 204
(ii) Περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Συνδικαλιστικά δικαιώματα Σελ. 205
(iii) Προσωρινή ανεργία Σελ. 207
(iv) Μισθός - Ασφαλιστικά δικαιώματα Σελ. 207
(v) Κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα Σελ. 209
(vi) Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της Μπλε Κάρτας της ΕΕ Σελ. 210
(vii) Υποχρέωση ενημέρωσης, ανταλλαγής στοιχείων και αποστολής στατιστικών στοιχείων στα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή (άρθρο 124 Κώδικα) Σελ. 212
(viii) Αλλαγή σκοπού Σελ. 212
Α. Η διαδικασία μετάκλησης για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 213
Β. Η θεώρηση εισόδου για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 214
Γ. Η αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 215
Δ. Η ανανέωση της άδειας διαμονής για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης Σελ. 217
Ε. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» Σελ. 219
ΣΤ. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Σελ. 220
Ζ. Υποχρέωση αποδοχής της επανεισδοχής του υπηκόου τρίτης χώρας κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα μετά από απόρριψη αίτησης χορήγησης «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Σελ. 225
Η. Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογενείας του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» και «Πρώην κάτοχου Μπλέ κάρτας της ΕΕ» Σελ. 226
1. Θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση Σελ. 226
2. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση Σελ. 226
3. Χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ Σελ. 227
ΧΙ. Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σελ. 228
Α. Άδεια διαμονής για απλές επενδύσεις Σελ. 228
1. Θεώρηση εισόδου για επενδυτική δραστηριότητα Σελ. 229
2. Χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 231
3. Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 231
4. Υποχρεώσεις επενδυτών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σελ. 232
Β. Άδεια διαμονής για στρατηγικές επενδύσεις Σελ. 232
1. Θεώρηση εισόδου για στρατηγικές επενδύσεις Σελ. 234
2. Χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 235
3. Ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 236
4. Βοηθητικό προσωπικό στρατηγικών επενδυτών που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες Σελ. 236
   
ΧΙΙ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σελ. 236
Α. Κατηγορίες αδειών διαμονής με πρόσβαση στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 238
Β. Κάτοχοι αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Σελ. 238
Γ. Προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα Σελ. 239
XΙΙΙ. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ Σελ. 240
Α. Το καθεστώς της ίσης μεταχείρισης Σελ. 240
Β. Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 241
Γ. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 246
Δ. Απόκλιση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος: η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας Σελ. 249
Ε. Απόρριψη αιτήματος του επί μακρόν διαμένοντος και ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος αυτού Σελ. 252
ΣΤ. Επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος Σελ. 253
Ζ. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας Σελ. 255
1. Δικαίωμα κινητικότητας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ Σελ. 255
2. Ζητήματα σχετικά με την κινητικότητα σε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ των δικαιούχων διεθνούς προστασίας κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα Σελ. 257
Η. Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ Σελ. 257
Θ. Δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των κατόχων του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα ή όσων το απέκτησαν σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ και άσκησαν το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα Σελ. 263
Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτης Χώρας μετά την κτήση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα ή όσων το απέκτησαν σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και άσκησαν το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα Σελ. 263
XIV. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ Σελ. 268
Α. Αίτηση έγκρισης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης Σελ. 270
1. Η έννοια της επιμέλειας του τέκνου Σελ. 271
2. Η έννοια του μείζονος συμφέροντος του παιδιού Σελ. 272
3. H συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας για το/τη σύζυγο Σελ. 273
4. Προϋποθέσεις Σελ. 275
5. Επαρκές εισόδημα Σελ. 276
6. Σχετικά με το κατάλυμα Σελ. 279
7. Δικαιολογητικά Σελ. 280
8. Εξέταση της αίτησης Σελ. 280
9. Ο ρόλος των Αστυνομικών Αρχών Σελ. 282
10. Ο ρόλος των Προξενικών Αρχών Σελ. 282
11. Η απόφαση έγκρισης της θεώρησης εισόδου Σελ. 283
B. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης Σελ. 284
1. Για σύσταση οικογένειας εκτός Ελλάδας Σελ. 285
2. Σύσταση οικογένειας στην Ελλάδα από νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας Σελ. 286
3. Δικαίωμα στην εργασία των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας Σελ. 287
Γ. Τα κριτήρια ένταξης κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης - Μη εφαρμοστέα διάταξη Σελ. 287
Δ. Ανανέωση της άδειας διαμονής των συζύγων κατόχων άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης για αυτοτελή άδεια Σελ. 291
Ε. Απόρριψη, ανάκληση, μη ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης Σελ. 292
ΣΤ. Δικαιώματα των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας στην εκπαίδευση και την εργασία Σελ. 293
XV. ΤΕΚΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Σελ. 294
Α. Τα ανήλικα τέκνα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτης Χώρας Σελ. 294
Β. Νομιμοποίηση των ανηλίκων η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των Ελληνικών αρχών Σελ. 296
Γ. Τα τέκνα των υπηκόων τρίτης Χώρας μετά την ενηλικίωσή τους Σελ. 297
1. Η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς Σελ. 297
2. Η αυτοτελής άδεια διαμονής Σελ. 301
3. Η Ελληνοκαναδική Σύμβαση για την κινητικότητα των νέων Σελ. 303
XVI. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 308
Α. Άδεια διαμονής για σπουδές Σελ. 310
1. Χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών Σελ. 312
2. Καθορισμός των επαρκών πόρων Σελ. 313
3. Ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές Σελ. 314
4. Κινητικότητα σπουδαστών Σελ. 315
Β. Άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία Σελ. 316
Γ. Άδεια διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση Σελ. 318
Δ. Άδεια διαμονής για υπότροφους Σελ. 320
Ε. Άδεια διαμονής για συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα Σελ. 320
ΣΤ. Άδεια διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές Σελ. 321
Ζ. Άδεια διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Σελ. 321
Η. Άδεια διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους Σελ. 321
XVΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 322
Α. Ερευνητικός οργανισμός Σελ. 324
Β. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στον ερευνητή και στα μέλη της οικογένειάς του Σελ. 326
Γ. Η κινητικότητα του ερευνητή εντός των ορίων της ΕΕ Σελ. 327
Δ. Δικαίωμα του ερευνητή στην ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς Σελ. 328
XVIΙΙ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) Σελ. 328
Α. Ως ανεξάρτητα οικονομικά άτομα Σελ. 328
1. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα Σελ. 328
2. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε ανεξάρτητα οικονομικά άτομα Σελ. 329
Β. Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή Σελ. 330
1. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας (εθνικής θεώρησης εισόδου) για υποψήφιο αγοραστή ακινήτων Σελ. 333
2. Θεώρηση εισόδου μακράς διάρκειας και έκδοση άδειας διαμονής για μόνιμη άδεια επενδυτή Σελ. 334
(α) Για την περίπτωση αγοράς ακινήτου Σελ. 335
(β) Για την περίπτωση μίσθωσης Σελ. 335
3. Πληρεξουσιότητα σε συνήγορο για την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής Σελ. 336
4. Ανανέωση της άδειας διαμονής ως μόνιμη άδεια επενδυτή Σελ. 336
XΙΧ. Η ΕIΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ ΥΠΗΚOΩΝ ΤΡIΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ κ.ά. ΛΟΓΟΥΣ Σελ. 337
Α. Εγγραφή, μεταγραφή και πρόσληψη αθλητών - προπονητών Σελ. 338
Β. Προετοιμασία αθλητή ενόψει συμμετοχής του σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις Σελ. 339
Γ. Απασχόληση πνευματικών δημιουργών Σελ. 340
Δ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων Σελ. 340
Ε. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leaders) Σελ. 341
ΣΤ. Ανταποκριτές ξένου Τύπου Σελ. 342
Ζ. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών Σελ. 342
Η. Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης στο αντικείμενο των σπουδών τους Σελ. 343
Θ. Μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα για τη συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Σελ. 344
Ι. Άδεια διαμονής για φοίτηση σε αναγνωρισμένα από το Κράτος μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα Σελ. 344
ΙΑ. Εκπαιδευτικοί ξένων και μειονοτικών σχολείων της Θράκης Σελ. 346
ΙΒ. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών Σελ. 346
ΙΓ. Σπουδή - Γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου Σελ. 346
ΙΔ. Γνωριμία του μοναχικού βίου ή μοναχισμό Σελ. 347
   
XΧ. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Σελ. 348
Α. Ενήλικα τέκνα μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής - Τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα Σελ. 348
Β. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών ή ειδικών προξενικών υπαλλήλων Σελ. 348
Γ. Εργαζόμενοι ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών διπλωματικών αποστολών Σελ. 349
XΧΙ. ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ Σελ. 349
Α. Ορισμοί Σελ. 350
Β. Διαδικασία Σελ. 352
1. Προθεσμία περίσκεψης Σελ. 353
2. Ενημέρωση Σελ. 354
3. Χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής Σελ. 354
4. Αλλαγή σκοπού Σελ. 355
5. Μη ανανέωση και ανάκληση της άδειας διαμονής Σελ. 356
XΧΙΙ. ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Σελ. 356
Α. Θύματα εμπορίας ανθρώπων μη συνεργαζόμενα με τις αρχές Σελ. 356
Β. Θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων Σελ. 357
Γ. Θύματα ενδοοικογενειακής βίας Σελ. 358
Δ. Απασχολούμενοι με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους Σελ. 360
XΧΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Σελ. 362
Α. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας Σελ. 362
Β. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης Σελ. 363
Γ. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία Σελ. 364
   
XΧΙV. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σελ. 365
Α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού Σελ. 365
Β. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία Σελ. 366
Γ. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση Δικαστηρίου σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή ή για τα οποία είναι εκκρεμής η διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των Ελληνικών αρχών Σελ. 367
Δ. Άδεια διαμονής κατόπιν απόρριψης της αίτησης για διεθνή προστασία Σελ. 368
1. Πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία Σελ. 368
2. Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 370
Ε. Άδεια διαμονής σε αιτούντες διεθνή προστασία Σελ. 371
XΧV. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΔΤΟ Σελ. 373
Α. Άδεια διαμονής μετά από ανάκληση της Ελληνικής Ιθαγένειας Σελ. 373
Β. Άδεια διαμονής μετά από απόρριψη χορήγησης ή ανανέωσης ΕΔΤΟ Αλβανών υπηκόων Σελ. 374
XΧVΙ. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Σελ. 376
Α. Άδεια διαμονής σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους δημοσίου συμφέροντος Σελ. 376
1. Λόγω πράξεων κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης Σελ. 376
2. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος Σελ. 376
Β. Η διαρκής νομιμοποίηση Σελ. 377
1. Η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 Κώδικα Μετανάστευσης Σελ. 379
(α) Υποβολή αίτησης και χορήγηση άδειας διαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σελ. 380
(β) Υποβολή αίτησης και χορήγηση άδειας διαμονής από τις κατά τόπον αρμό­διες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Σελ. 382
2. Η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους - Μεταβατική διάταξη Σελ. 390
(α) Η απόδειξη μακράς διαμονής στη Χώρα Σελ. 390
(β) Η χορήγηση άδειας διαμονής Σελ. 391
3. Αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με τη Χώρα και έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, για τον υπολογισμό της επταετούς διαμονής Σελ. 392
XΧVII. Η ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σελ. 394
XΧVΙΙΙ. ΕΚΚΡΕΜΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 2010 Σελ. 397
XXΙΧ. ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Σελ. 397
Α. Η ειδική βεβαίωση λόγω αναστολής εκτέλεσης απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής Σελ. 398
Β. Η ειδική βεβαίωση λόγω περιοριστικών όρων ή απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα Σελ. 399
Γ. Η ειδική βεβαίωση για τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης Χώρας Σελ. 400
Δ. Άλλες περιπτώσεις χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής Σελ. 402
XXΧ. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Σελ. 403
Α. Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με τη δικαστική απόφαση Σελ. 403
Β. Οι ενέργειες του ενδιαφερομένου Σελ. 405
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ  
Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελ. 409
Α. Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 409
1. Σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και με το δικαίωμα απουσίας τους από το Ελληνικό έδαφος Σελ. 409
2. Σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και με την ασφάλισή τους Σελ. 410
3. Σχετικά με την προστασία των υπηκόων τρίτων χωρών από φυλετικές ή άλλες διακρίσεις Σελ. 411
4. Σχετικά με την εκπαίδευση Σελ. 411
Β. Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών Σελ. 412
1. Σχετικά με τις μεταβολές στη ζωή και τη δραστηριότητα των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 412
2. Σχετικά την ανανέωση της άδειας διαμονής Σελ. 413
3. Σχετικά με τα αλλοδαπά έγγραφα Σελ. 413
ΙI. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελ. 414
Α. Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας Σελ. 414
Β. Ίση μεταχείριση εποχιακά εργαζομένων Σελ. 416
ΙIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Σελ. 418
Α. Συναλλαγές των υπηρεσιών με υπηκόους τρίτων χωρών Σελ. 418
Β. Υποχρεώσεις Συμβολαιογραφών Σελ. 420
IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ Σελ. 420
Α. Σχετικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, διευθυντών ξενοδοχείων και όσων υποβάλλουν δηλώσεις ή βεβαιώσεις για να υποβληθούν σε υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο Σελ. 420
Β. Σχετικά με τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 421
Γ. Σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα Σελ. 421
Δ. Υποχρεώσεις μεταφορέων και κυρώσεις για την παράβασή τους Σελ. 422
1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί Σελ. 423
2. Εταιρείες ή πρόσωπα που εκτελούν δημόσια μεταφορά προσώπων Σελ. 424
3. Δαπάνες διαβίωσης και έξοδα επαναπροώθησης των υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 425
Ε. Κακουργήματα του άρθρου 29 παρ. 5, 6, 8 και 30 του Κώδικα Μετανάστευσης (Αρμοδιότητα Δικαστηρίου - Διαδικασία - Αποκτηθείσα περιουσία) Σελ. 425
V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Σελ. 428
Α. Απαγόρευση πρόσληψης παρανόμως διαμένοντα ή νομίμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας Σελ. 429
   
Β. Κυρώσεις για απασχόληση νομίμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς όμως πρόσβαση στην εργασία Σελ. 430
Γ. Κυρώσεις για απασχόληση παρανόμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας Σελ. 431
Δ. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για απασχόληση με σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων χωρών σε πορνεία Σελ. 434
Ε. Υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι σε απασχολούμενους από αυτόν παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών Σελ. 434
1. Σχετικά με τις αμοιβές Σελ. 435
2. Σχετικά με τις εισφορές Σελ. 436
ΣΤ. Υποχρεώσεις και κυρώσεις του εργοδότη σχετικά με την εποχική εργασία Σελ. 436
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  
Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Σελ. 442
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής διοικητικής απέλασης και προστασία από την απέλαση Σελ. 445
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της επιστροφής Σελ. 446
1. Οι παρανόμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτης χώρας Σελ. 447
2. Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν 3907/2011 περί επιστροφής Σελ. 449
Γ. Η διοικητική κράτηση πριν και μετά την έκδοση διοικητικής πράξης απέλασης ή επιστροφής Σελ. 453
1. Οι αντιρρήσεις σαρανταοκταώρου πριν την έκδοση της δυσμενούς πράξης Σελ. 453
2. Η συνέχιση της κράτησης Σελ. 456
3. Οι αντιρρήσεις κατά της κράτησης Σελ. 461
Δ. Η διοικητική πράξη απέλασης ή επιστροφής Σελ. 463
1. Η προσφυγή κατά της εκδοθείσας από τις αστυνομικές αρχές πράξης επιστροφής ή απέλασης Σελ. 466
2. Η αίτηση θεραπείας ή επανεξέτασης κατά της πράξης επιστροφής επιβαλλόμενης από τις αρχές έκδοσης αδειών διαμονής Σελ. 467
Ε. Η οικειοθελής αναχώρηση Σελ. 468
   
ΣΤ. Η απομάκρυνση Σελ. 476
1. Αναβολή απομάκρυνσης Σελ. 477
2. Προστασία ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και αγαθών Σελ. 479
3. Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 481
4. Δαπάνες απομάκρυνσης Σελ. 483
Ζ. Απαγόρευση εισόδου Σελ. 484
1. Απαγόρευση/άρνηση εισόδου από Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές με απόφαση απόρριψης της αίτησης χορήγησης θεώρησης εισόδου Σελ. 485
2. Aπαγόρευση/άρνηση εισόδου από τις Ελληνικές Αρχές Ελέγχου Σελ. 486
Η. Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και το ΣΠΣ Σελ. 492
1. Ο Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών Σελ. 492
2. Εγγραφή στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ ή SIS) Σελ. 497
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σελ. 505
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  
Ι. ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΤΟ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ Σελ. 507
Α. Είσοδος στην Ελλάδα των ελληνικής καταγωγής αλβανών υπηκόων και των μελών της οικογένειάς τους Σελ. 508
1. Χορήγηση θεώρησης εισόδου Σελ. 508
2. Εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου Σελ. 511
Β. Διαδικασία υποβολής αίτησης και κτήσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 514
1. Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής και έκδοσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 514
2. Η υποβολή της αίτησης Σελ. 514
3. Yποβολή αίτησης χορήγησης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ από ομογενείς που διέμεναν στην Ελλάδα πριν το 1990 Σελ. 515
4. Η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών Σελ. 516
5. Η υποβολή των δικαιούχων ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ σε δακτυλοσκόπηση Σελ. 516
6. Η έκδοση και η διάρκεια ισχύος των ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 517
7. Η διαδικασία ανανέωσης της ΑΔΕΤ Σελ. 519
8. Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομογενή Σελ. 520
9. Διατήρηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από αλλοδαπούς συζύγους πολιτογραφημένων Ελλήνων Σελ. 521
ΙΙ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Σελ. 521
Α. Λόγοι απόρριψης της αίτησης χορήγησης/ανανέωσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ και ανάκλησης των χορηγηθέντων δελτίων Σελ. 521
B. Η υποβολή μη γνήσιων εγγράφων για την απόκτηση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 522
1. Η υποβολή μη γνήσιων πιστοποιητικών ως προς την ένδειξη της εθνικότητας Σελ. 522
2. Η υποβολή μη γνήσιων πιστοποιητικών πλην των σχετικών ως προς την ένδειξη της εθνικότητας Σελ. 523
Γ. Απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις - Διαδικασία- Περιεχόμενο - Άμυνα Σελ. 526
1. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ - Ανάκληση χορηγηθέντων Σελ. 526
2. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθεισών για λόγους δημόσιας τάξης Σελ. 528
3. Άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ και/ή ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθέντων Σελ. 528
4. Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Σελ. 530
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Σελ. 530
Α. Δικαιώματα Σελ. 531
Β. Υποχρεώσεις Σελ. 531
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ Σελ. 533
Α. Χορήγηση θεώρησης εισόδου Σελ. 533
Β. Διαδικασία υποβολής αίτησης και κτήσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 535
1. Υπηρεσίες υποδοχής, καταγραφής και έκδοσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 535
2. Η υποβολή της αίτησης Σελ. 536
3. Υποβολή αίτησης χορήγησης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ από ομογενείς που διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα Σελ. 536
4. Η υποβολή των δικαιούχων ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ σε δακτυλοσκόπηση Σελ. 537
5. Η έκδοση και η διάρκεια ισχύος των ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 538
6. Η διαδικασία ανανέωσης της ΑΔΕΤ Σελ. 540
7. Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής στους συζύγους ομογενούς Σελ. 541
ΙΙ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Σελ. 542
Α. Απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις - Διαδικασία - Περιεχόμενο - Άμυνα Σελ. 542
1. Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ - Ανάκληση χορηγηθέντων Σελ. 543
2. Άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ και/ή ΑΔΕΤ - Ανάκληση χορηγηθέντων Σελ. 543
3. Η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής Σελ. 544
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Σελ. 545
Α. Δικαιώματα Σελ. 545
Β. Υποχρεώσεις Σελ. 546
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ - ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩHΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Ι. ΚΤΗΣΗ ΕΔΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Σελ. 548
Α. Δικαιούχοι ΕΔΤΟ Σελ. 548
Β. Διαδικασία έκδοσης ΕΔΤΟ Σελ. 549
Γ. Έκδοση ΕΔΤΟ για τους διαμένοντες στην Κύπρο ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ Σελ. 551
Δ. Μέλη οικογένειας κατόχων ΕΔΤΟ Σελ. 552
Ε. Αυτοτελής άδεια μελών οικογένειας κατόχων ΕΔΤΟ Σελ. 553
ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΔΤΟ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 554
ΙΙΙ. ΛοιπΑ μΕτρα για την ομαλΗ προσαρμογΗ και κοινωνικΗ Ενταξη των παλιννοστοΥντων ομογενΩν Σελ. 555
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ - ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ  
Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ Σελ. 557
ΙΙ. ΧΟΡHΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝEΩΣΗ ΤΗΣ AΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝHΣ ΣΤΑ ΜEΛΗ ΟΙΚΟΓEΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤOΧΩΝ ΛΗΓΜEΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ Σελ. 558
ΙΙΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ Σελ. 559
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σελ. 563
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  
Ι. ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Σελ. 570
A. Αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 570
B. Κτήση ιθαγένειας με τη γέννηση δυνάμει του δικαίου του εδάφους Σελ. 571
ΙΙ. ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΗ Ή ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Σελ. 573
Α. Κτήση ιθαγένειας με τη γέννηση και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο Σελ. 576
Β. Κτήση ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα Σελ. 579
Γ. Κτήση ιθαγένειας με αποφοίτηση από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σελ. 583
Δ. Η δυνατότητα εξελληνισμού των ονομάτων για τους αιτούντες την κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή αποφοίτησης από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σελ. 585
Ε. Εναλλακτικός τρόπος υποβολής δήλωσης - αίτησης κτήσης ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης Σελ. 585
1. Υποβολή αιτήματος δια πληρεξουσίου Δικηγόρου Σελ. 586
2. Υποβολή αιτήματος από εξουσιοδοτημένο γονέα Σελ. 586
3. Υποβολή αιτήματος με συστημένη ταχυδρομική επιστολή Σελ. 586
ΣΤ. Εκκρεμείς κατΑ άρθρα 1 και 24 Ν 3838/2010 αιτήσεις Σελ. 587
ΙΙΙ. ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Σελ. 588
Α. Η πράξη αναγνώρισης Σελ. 588
Β. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 589
IV. ΜΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ Σελ. 590
V. MΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Σελ. 591
VΙ. ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Σελ. 592
A. Υποβολή δήλωσης και αίτηση πολιτογράφησης Σελ. 592
1. Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Σελ. 593
(α) Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης Σελ. 593
(β) Να μην έχει ποινικό κώλυμα Σελ. 594
(γ) Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα Σελ. 596
(δ) Να αποδεικνύει τον απαιτούμενο χρόνο διαμονής Σελ. 596
(ε) Να κατέχει συγκεκριμένους τίτλους νόμιμης διαμονής Σελ. 599
2. Δικαιολογητικά πολιτογράφησης Σελ. 601
(α) Έγγραφα προσκομιζόμενα από τον υποβάλλοντα την αίτηση αλλοδαπό Σελ. 602
(β) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σελ. 603
3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Σελ. 604
(α) Απαρίθμηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης Σελ. 604
(β) Ο έλεγχος της ύπαρξης των ουσιαστικών προϋποθέσεων Σελ. 604
(i) Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης Σελ. 604
(ii) Ο έλεγχος της Επιτροπής Πολιτογράφησης Σελ. 606
(iii) Η διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων Σελ. 607
(γ) Η κλήση σε συνέντευξη Σελ. 607
(δ) Η συνέντευξη Σελ. 609
(i) Η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας Σελ. 609
(ii) Η ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας Σελ. 610
(ε) Η σύνταξη και κοινοποίηση του πρακτικού και εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης (άρθρο 7 παρ. 6 ΚΕΙ) Σελ. 615
(στ) Αμφιβολίες και αντιρρήσεις ως προς την ορθότητα της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης Σελ. 616
(i) Το Συμβούλιο Ιθαγένειας Σελ. 616
(ii) Οι αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου Σελ. 616
(iii) Αμφιβολίες του Υπουργού Εσωτερικών ως προς την ορθότητα της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης Σελ. 616
(ζ) Προθεσμίες κατά την εξέταση της αίτησης πολιτογράφησης Σελ. 616
(η) Απόφαση πολιτογράφησης και ορκωμοσία Σελ. 617
VΙI. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σελ. 619
Α. Η εθνική καταγωγή του ενδιαφερομένου Σελ. 620
Β. Η Ελληνική εθνική συνείδηση Σελ. 620
Γ. Διαδικασία - Απόφαση - Ορκομωσία Σελ. 621
VIΙΙ. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ Σελ. 622
Α. Δικαιούχοι κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 622
Β. Υποβολή αίτησης και διαδικασία Σελ. 623
1. Η συνέντευξη ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΕΙ Σελ. 625
2. Ο ρόλος των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. β΄ΚΕΙ Σελ. 625
Γ. Η χορήγηση βεβαίωσης Σελ. 627
Δ. Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας και ορκωμοσία Σελ. 628
ΙΧ. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ Σελ. 629
Α. Αμφιβολίες ως προς την ομογενειακή ιδιότητα του ενδιαφερομένου Σελ. 630
Β. Δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης στην Επιτροπή Πολιτογράφησης Σελ. 631
Γ. Ολοκλήρωση της Πολιτογράφησης Σελ. 631
Χ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ Σελ. 631
Α. Διαδικασία επανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 631
Β. Εκκρεμή αιτήματα των θυμάτων του ολοκαυτώματος κατά τη δημοσίευση του Ν 4018/2011 Σελ. 633
1. Αιτήματα ανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 633
2. Αιτήματα ανάκλησης αποφάσεων περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων των δήμων ως ανυπάρκτων Σελ. 633
   
ΧΙ. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 8.5.1984 Ή ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 16.7.1982 Σελ. 634
Α. Ιθαγένεια τέκνου γεννημένου από Ελληνίδα μητέρα πριν την 8.5.1984 Σελ. 635
Β. Ιθαγένεια τέκνου γεννημένου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα πριν την 16.7.1982 Σελ. 637
Γ. Το επώνυμο των τέκνων που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια δυνάμει του άρθρου 14 ΚΕΙ Σελ. 638
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  
Ι. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Σελ. 641
Α. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας Σελ. 641
1. Κατόπιν βούλησης ή ανάληψης δημόσιας υπηρεσίας σε αλλοδαπό Κράτος Σελ. 641
2. Αίτηση αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας από πολυιθαγενή Σελ. 642
3. Διαδικασία Σελ. 642
Β. Η αφαίρεση της ιθαγένειας από την Πολιτεία Σελ. 643
Γ. Λόγω δήλωσης αποποίησης Σελ. 644
Δ. Μετά την ενηλικίωση του τέκνου αλλοδαπού πολιτογραφηθέντος Έλληνα ή που κατέστη Έλληνας με δήλωση των γονέων Σελ. 645
Ε. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό Σελ. 647
ΣΤ. Λόγω κτήσης με το γάμο με Έλληνα πολίτη Σελ. 647
ΙΙ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Σελ. 648
Α. Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου της με αλλοδαπό Σελ. 648
Β. Τέκνο Ελληνίδας που απέβαλε την Ελληνική ιθαγένεια λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα Σελ. 649
Γ. Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας μετά την απώλεια της με βάση τα άρθρα 16 και 18 ΚΕΙ Σελ. 649
   
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σελ. 653
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ  
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Σελ. 653
Α. ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 653
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 654
ΙΙ. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Σελ. 655
Α. Ο αιτών, η ομοδικία και σώρευση των αιτημάτων σε κοινό δικόγραφο Σελ. 655
Β. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης - Κατάθεση δικογράφου - Κοινοποίηση Σελ. 656
Γ. Λόγοι Ακύρωσης - Πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης και περίληψη Σελ. 658
Δ. Η Εκδίκαση - Εκπροσώπηση των μερών - Νομιμοποίηση - Υπόμνημα Σελ. 659
ΙΙΙ. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 661
Α. Η αίτηση αναστολής Σελ. 661
Β. Η προσωρινή διαταγή Σελ. 665
Γ. Η ανάκληση και η υποβολή νέας αίτησης αναστολής Σελ. 666
IV. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σελ. 666
V. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν 3900/2010 Σελ. 667
VI. Η ΕΦΕΣΗ Σελ. 668
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ - Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Σελ. 671
   
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση ακύρωσης κατά δυσμενούς πράξης της Διοίκησης που έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής του Σελ. 675
2. Υπόμνημα υποστήριξης ισχυρισμών της αίτησης ακύρωσης και αντίκρουσης των ισχυρισμών της Διοίκησης Σελ. 690
3. Αίτηση αναστολής κατά δυσμενούς πράξης της Διοίκησης που ανακάλεσε ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 699
4. Κατάσταση σχετικών επί αιτήσεως αναστολής Σελ. 711
5. Αντιρρήσεις 48ώρου Σελ. 714
6. Προσφυγή κατά πράξης επιστροφής ή απέλασης Σελ. 719
7. Αντιρρήσεις κατά της κράτησης Σελ. 725
8. Αίτηση παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης Σελ. 732
9. Αίτηση επανεξέτασης άρθρου 24 περ. γ΄ Κώδικα Μετανάστευσης Σελ. 737
10. Αίτηση Θεραπείας Σελ. 741
11. Αντιρρήσεις πριν την ανάκληση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ ή την απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 746
12. Προσφυγή μετά την ανάκληση ΕΔΤΟ/ΑΔΕΤ Σελ. 753
13. Αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπής δικαστικής απόφασης Σελ. 762
14. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης Σελ. 769
15. Αιτιολογία εντύπου αίτησης πολιτογράφησης Σελ. 773
16. Αντιρρήσεις κατά της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης Σελ. 776
17. Ενημερωτικό έγγραφο προς τον εντολέα σχετικά με την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους Σελ. 783
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 789
Back to Top