ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

Μορφές συλλογικής δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12663
Λαδάς Δ.
Adomeit K.
  • Έκδοση: 2011
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 192
  • ISBN: 978-960-272-788-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο του μποϋκοτάζ, το οποίο αποτελεί μορφή συλλογικής κυρίως δράσης που δεν ρυθμίζεται ρητά νομοθετικά. Αναλύεται το τριμερές μποϋκοτάζ, αναγκαίο στοιχείο του οποίου είναι η συλλογικότητα, καθώς και το διμερές μποϋκοτάζ, δηλαδή η άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλαγών από ένα πρόσωπο έναντι άλλου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ  (εργασιακές, καταναλωτικές σχέσεις), οι ιδεολογικές μορφές του και προσδιορίζονται τα κριτήρια του φαινομένου. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης του μποϋκοτάζ αναλύεται η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου, η ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσης καθώς η σχέση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δικαίου ανταγωνισμού. Περαιτέρω εξετάζεται η ελευθερία έκφρασης γνώμης ως συνισταμένης του μποϋκοτάζ (εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσεις, ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότητας, ελευθερία γνώμης εργαζομένου και του υποκινητή σε μποϋκοτάζ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του δικαιικού κλάδου του ανταγωνισμού στον οποίο το μποϋκοτάζ ρυθμίζεται ρητά όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ειδικότερα ζητήματα της εφαρμογής μποϋκοτάζ από επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. παραγωγών) για άσκηση πίεσης με σκοπό την αύξηση τιμής διάθεσης προϊόντος καθώς και περιπτώσεων στις οποίες υποκινητής του μποϋκοτάζ είναι ανταγωνιστική επιχείρηση όταν εταιρία παραβιάζει διατάξεις του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Κατόπιν εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι ειδικότερες εξουσίες που παρέχει η έννομη τάξη στις ενώσεις καταναλωτών και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα,  ως προς τις ενώσεις καταναλωτών αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των ενώσεων αυτών και τη συλλογική αγωγή ενώ ως προς το δεύτερο, ζητήματα σχετικά με τη συλλογικότητα της προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, τους σκοπούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τους άξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας κ.λπ. Τέλος στο πλαίσιο την ενότητας αυτής επιχειρείται κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζ. Την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης ακολουθεί η εξέταση της ειδικότερης εκδήλωσής της και συγκεκριμένα του εργασιακού αγώνα όπου αναλύονται ο θεμελιώδης χαρακτήρας, η νομοθετική ρύθμιση, η έννοια, οι βασικές μορφές και οι έννομες συνέπειες της απεργίας για να διερευνηθεί στη συνέχεια το θέμα της χρήσης του μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώνα (διακριτές φάσεις μποϋκοτάζ, το μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίας, μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενο, μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησης κ.λπ.). Τέλος παρατίθενται σε θέσεις τα πορίσματα της μελέτης, η οποία πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
Ι. Εισαγωγή στο ζήτημα  
1. Συλλογική δράση και αγοράΣελ. 1
2. Το φαινόμενο του μποϋκοτάζ - Θεμελιώδης προσέγγισηΣελ. 3
α. Τριμερές μπoϋκοτάζΣελ. 4
β. Διμερές μποϋκοτάζΣελ. 7
3. Τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ  
α. Ιδεολογικές μορφές Σελ. 8
β. Μποϋκοτάζ στις εργασιακές σχέσειςΣελ. 10
γ. Μποϋκοτάζ στις καταναλωτικές σχέσειςΣελ. 11
δ. Προσδιορισμός κριτηρίων μποϋκοτάζΣελ. 11
4. Μεθοδολογική προσέγγιση  
α. Ρύθμιση του φαινομένουΣελ. 16
β. Ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσηςΣελ. 18
γ. Συλλογικές συμβάσεις και δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 19
δ. Πρακτική διάσταση του μποϋκοτάζΣελ. 20
ε. Διαστρωμάτωση της μελέτηςΣελ. 21
ΙΙ. Μποϋκοτάζ και ελευθερία έκφρασης γνώμης  
1. Συνταγματικές πτυχές Σελ. 23
α. Εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσειςΣελ. 25
β. Ειδικά η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 26
γ. Ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότηταςΣελ. 28
δ. Οριοθέτηση της ελευθερίας έκφρασης γνώμηςΣελ. 30
ε. Η ελευθερία γνώμης του εργαζομένουΣελ. 32
στ. Η ελευθερία γνώμης του υποκινητή σε μποϋκοτάζΣελ. 35
2. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 36
ΙΙΙ. Μποϋκοτάζ στο δίκαιο του ανταγωνισμού  
1. Σχέση επιχειρηματικής ελευθερίας και ανταγωνισμούΣελ. 39
2. Συγκρουόμενα συμφέροντα των ανταγωνιστών στο πεδίο του ανταγωνισμούΣελ. 41
3. Μποϋκοτάζ από επαγγελματική ένωση για άσκηση πίεσης αύξησης τιμώνΣελ. 45
4. Μποϋκοτάζ από επιχείρηση για προάσπιση συμφερόντων καταναλωτών και εργαζομένωνΣελ. 50
5. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 51
IV. Συγκριτική επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων  
1. ΠροσέγγισηΣελ. 53
2. Ενώσεις καταναλωτών  
α. Θεσμικό πλαίσιοΣελ. 53
β. Εργαζόμενος - καταναλωτήςΣελ. 55
3. Σύστημα συλλογικής προστασίας καταναλωτώνΣελ. 59
α. Η συλλογική αγωγήΣελ. 60
αα. Προστατευόμενα με τη συλλογική αγωγή συμφέρονταΣελ. 60
ββ. Διαδικασία συλλογικής αγωγήςΣελ. 63
γγ. Πεδίο ισχύος απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 64
δδ. Δημοσιότητα της απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 66
β. Ασφαλιστικά μέτρα από ενώσεις καταναλωτώνΣελ. 66
γ. Ηθική βλάβηΣελ. 67
δ. Κριτική προσέγγιση της με συλλογική αγωγή αιτουμένης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη Σελ. 68
ε. Δικαστική υποστήριξη μελών ενώσεων καταναλωτώνΣελ. 69
στ. Συνοπτική αξιολόγηση των μέσων συλλογικού αγώνα των ενώσεων καταναλωτών - Ενδιάμεση παρατήρησηΣελ. 70
4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων  
α. Συλλογικότητα προάσπισης συμφερόντων εργαζομένωνΣελ. 71
β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 74
γ. Συλλογική διαπραγμάτευσηΣελ. 76
δ. Συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 80
αα. Όριο επιχειρηματικής πολιτικής και συλλογικές συμβάσειςΣελ. 83
ββ. Οριοθέτηση της συλλογικής δράσηςΣελ. 89
ε. Πεδίο ανάπτυξης της συλλογικής αυτονομίας και συλλογική δέσμευσηΣελ. 90
στ. Οικονομικοί όροι συμβάσεων εργασίας ρυθμιζόμενοι από νόμοΣελ. 94
ζ. 'Αξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίαςΣελ. 102
αα. Εργασιακός αγώναςΣελ. 102
ββ. Διαβουλεύσεις επί μεταβίβασης και παύσης λειτουργίας της επιχείρησηςΣελ. 103
γγ. Αναφορά στις ΑρχέςΣελ. 104
δδ. Ποινική προστασία συμφερόντων εργαζομένωνΣελ. 104
η. Δικαστική υποστήριξη εργαζομένωνΣελ. 105
5. Συλλογική προστασία παρεχόμενη από ανεξάρτητες αρχέςΣελ. 108
6. Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 110
7. Κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζΣελ. 112
V. Εργασιακός αγώνας  
1. Εδραίωση της συλλογικής αυτονομίας στο εργατικό δίκαιοΣελ. 115
2. Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της απεργίας  
α. Η συνταγματική κατοχύρωσηΣελ. 117
β. Διεθνείς πηγές για το δικαίωμα της απεργίαςΣελ. 118
γ. Η απεργία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 121
δ. Προάσπιση συλλογικών συμφερόντων κατά τη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 123
ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 128
3. Έννοια και βασικές μορφές της απεργίαςΣελ. 129
4. Εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμιση της απεργίας  
α. Τέλος της νομοθετικής ρύθμισηςΣελ. 133
β. Προϋποθέσεις νομιμότηταςΣελ. 134
γ. Απαγόρευση ανταπεργίαςΣελ. 136
δ. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργασιακός αγώναςΣελ. 137
ε. ΑπεργοσπάστεςΣελ. 139
5. Έννομες συνέπειες της απεργίαςΣελ. 140
6. Η απεργία ως έσχατο μέσο εργασιακού αγώναΣελ. 142
7. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 143
8. Το μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώναΣελ. 143
α. Διακριτές φάσεις μποϋκοτάζΣελ. 146
β. Μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίαςΣελ. 149
γ. Μποϋκοτάζ δεύτερης φάσης που διενεργείται από καταναλωτέςΣελ. 150
δ. Μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενοΣελ. 151
ε. Μποϋκοτάζ υπέρ εργαζομένων από άλλους φορείς προστασίας συλλογικών συμφερόντωνΣελ. 151
στ. Μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησηςΣελ. 153
ζ. Αστραπιαία ακτιβιστική δράση «Flash - Mob»Σελ. 153
η. Αξιολογική εκτίμησηΣελ. 155
VI. Σύνοψη σε θέσειςΣελ. 157
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 161
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 174
Back to Top