Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

Ζητήματα Κατανομής της Ευθύνης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17190
Αλεξανδράκης Φ.
Αθανασίου Λ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθανασίου Λ.

Το έργο «Η ρήτρα vetting στη ναύλωση δεξαμενοπλοίων: Ζητήματα κατανομής της ευθύνης» εξετάζει διεξοδικά ένα σύγχρονο θέμα στο χώρο του ναυτικού δικαίου. Η βιβλιογραφική και επιστημονική επεξεργασία του vetting μέχρι σήμερα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τεράστιας πρακτικής σημασίας που έχει η διαδικασία αυτή στη ναυτιλιακή αγορά. Και τούτο διότι υπάρχουν ακόμα αρκετές πτυχές του θέματος, ιδίως νομικές, που δεν έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό και να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης όσο και για τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνιση του ελέγχου vetting και στην υιοθέτησή του ως μια άτυπη πρακτική από τις πετρελαϊκές εταιρείες, μέσω της οποίας αποφάσιζαν πριν από κάθε ναύλωση κατά πόσο το υποψήφιο πλοίο είναι επιλέξιμο και ασφαλές για τη μεταφορά του φορτίου τους ή την προσέγγιση των εγκαταστάσεών τους. Εν συνεχεία, αναλύεται πώς η πρακτική αυτή λόγω της σημασίας της μετατράπηκε σε συμβατικό δικαίωμα των ναυλωτών μέσω αντίστοιχων ρητρών στα ναυλοσύμφωνα και τα ερμηνευτικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από τη χρήση τους, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και καθίσταται εύληπτη για τον αναγνώστη η τεχνική οργάνωση της διαδικασίας vetting.

Στο δεύτερο μέρος του έργου ο συγγραφέας πραγματεύεται ζητήματα ευθύνης που μπορούν να ανακύψουν από την παραβίαση της ρήτρας vetting˙ αφενός μεν σε συμβατικό επίπεδο μεταξύ εκναυλωτή και ναυλωτή, αναλύοντας τα δικαιώματα που έχει ο τελευταίος σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας τόσο από τη σκοπιά του αγγλικού όσο και από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου˙ αφετέρου δε στις σχέσεις του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, όπου μετά την απόφαση σταθμό (Erika) για το θέμα, το vetting μετατράπηκε από δικαίωμα σε υποχρέωση επιμέλειας των ναυλωτών, η παράβαση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην ευθύνη τους για την αποκατάσταση ζημιών από ρύπανση.

Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό Σημείωμα Σελ. IX
Πίνακας Συντομογραφιών Σελ. XVΙΙ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ι. Η γέννηση της διαδικασίας vetting: Τα μεγάλα ναυτικά ατυχήματα
Α. Η κινδυνώδης θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου Σελ. 1
Β. Το ατύχημα Torrey Canyon: Τα προβλήματα που ανέδειξε και οι λύσεις που υιοθετήθηκαν Σελ. 4
Γ. Το ατύχημα Exxon Valdez και η αντίδραση των ΗΠΑ Σελ. 11
Δ. Η απομάκρυνση από την πλοιοκτησία και η στροφή προς τη ναύλωση και τις καθετοποιημένες δομές Σελ. 14
Ε. Το ατύχημα Erika και η ανάδειξη του vetting σε καθοριστικό παράγοντα Σελ. 25
ΙΙ. Διάρθρωση της ύλης Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
Ι. Η ναύλωση δεξαμενοπλοίων και η διαμόρφωση της ρήτρας vetting: Λειτουργία και σημασία
Α. Η σημασία της ρήτρας
1. Η δημιουργία του φαινομένου sub-standard shipping Σελ. 33
2. Το vetting ως εργαλείο καταπολέμησης του sub-standard shipping Σελ. 37
Β. Η εξέλιξη του vetting και η σύγχρονη πραγματικότητα
1. Οι απαρχές του vetting και η ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή του Σελ. 43
2. Η δημιουργία του προγράμματος SIRE και η σύγχρονη πραγματικότητα Σελ. 48
Γ. Το vetting ως συμβατικό δικαίωμα του ναυλωτή
1. Η μετατροπή της άτυπης πρακτικής του vetting σε συμβατικό δικαίωμα Σελ. 54
2. Η πολυμορφία των ρητρών vetting και τα ερμηνευτικά προβλήματα Σελ. 58
i. Ο όρος “oil major” Σελ. 60
ii. Η αλλαγή της στάσης των πετρελαϊκών κατά τον έλεγχο και η επίδραση στην ερμηνεία των ρητρών Σελ. 64
ΙΙ. Η διαδικασία vetting
Α. Το vetting department μιας εταιρίας και οι επιθεωρητές Σελ. 76
Β. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας vetting
1. Το στάδιο αναζήτησης πλοίου Σελ. 82
2. Στάδιο pre-vetting Σελ. 85
3. Έναρξη ελέγχου vetting - Uniform Vessel Inspection Procedure Σελ. 86
i. Inspection Element Σελ. 87
α. Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια Σελ. 87
β. Οι οδηγίες προς τους επιθεωρητές Σελ. 90
γ. Τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής επιθεώρησης και η σημασία τους για την απόφαση του vetting department της εταιρίας Σελ. 95
γγ1. Γενικές πληροφορίες Σελ. 97
γγ2. Πιστοποιητικά έγγραφα Σελ. 101
γγ3. Πλήρωμα Σελ. 109
γγ4. Πλοήγηση/Συστήματα επικοινωνιών/Ασφαλής Διαχείριση Σελ. 113
γγ5. Πρόληψη της ρύπανσης και θαλάσσια ασφάλεια Σελ. 117
γγ6. Λοιπά στοιχεία που ελέγχονται Σελ. 121
ii. Report Element - Οι διευκρινίσεις του εκμεταλλευόμενου Σελ. 124
Γ. Η απόφαση του vetting department Σελ. 127
1. Η επίδραση της αλλαγής της στάσης των πετρελαϊκών στο αποτέλεσμα του ελέγχου vetting Σελ. 128
2. Η χρονική ισχύς της απόφασης Σελ. 134
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VETTING ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ι. Η σημασία του vetting για την κατανομή της ευθύνης στις σχέσεις εκναυλωτή - ναυλωτή
Α. Η υποχρέωση του εκναυλωτή Σελ. 141
1. Η φύση της υποχρέωσης Σελ. 142
i. Η διάκριση των όρων στο αγγλικό δίκαιο Σελ. 143
ii. Η ένταξη της ρήτρας vetting σε μια από τις κατηγορίες όρων Σελ. 146
2. Η έκταση και η διάρκεια της υποχρέωσης Σελ. 153
Β. Δικαιώματα ναυλωτή
1. Το δικαίωμα αποζημίωσης Σελ. 162
i. Το vetting value ως ζημία Σελ. 164
ii. Η περίπτωση του loss of profits Σελ. 168
iii. Οι λύσεις επί εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου Σελ. 172
α. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 172
β. Ειδικότερα η περίπτωση καταβολής μειωμένου ναύλου Σελ. 174
2. Το δικαίωμα off-hire Σελ. 178
3. Δικαίωμα καταγγελίας Σελ. 189
ΙΙ. Η σημασία του vetting για την ευθύνη του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων από θαλάσσια ρύπανση Σελ. 199
Α. Νομοθετικό καθεστώς ευθύνης του ναυλωτή Σελ. 201
Β. Η έννοια του ναυλωτή Σελ. 208
1. Χρονοναυλωτής Σελ. 209
2. Ναυλωτής κατά ταξίδι Σελ. 211
3. Ναυλωτής γυμνού σκάφους Σελ. 211
Γ. Η ευθύνη του ναυλωτή υπό τη CLC Σελ. 218
1. Άρση του ανευθύνου λόγω επίμεμπτης συμπεριφοράς Σελ. 220
i. Προσωπική πράξη ή παράλειψη Σελ. 222
ii. Βαρύτητα απαιτούμενου πταίσματος Σελ. 225
2. Η περίπτωση του vetting Σελ. 228
i. Υπόθεση Erika Σελ. 228
ii. Συμπεράσματα της απόφασης Σελ. 236
α. Η πλημμέλεια του ελέγχου και η αναγωγή του vetting σε υποχρέωση επιμέλειας Σελ. 236
β. Ο de facto ναυλωτής και η προσωπική πράξη Σελ. 253
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 258
Βιβλιογραφία Σελ. 261
Ελληνική Σελ. 261
Αλλοδαπή Σελ. 266
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 277
Back to Top