ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 52.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 119,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17528
Αθανασίου Λ., Αντάπασης Α.
Αντάπασης Μ., Κωνσταντινίδης Μ.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1024
  • ISBN: 978-960-654-012-7
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%

Το βιβλίο «Ναυτικό Δίκαιο» αποτελεί το συνδυασμένο καταστάλαγμα 57 συναπτών ετών διδασκαλίας του Ναυτικού Δικαίου στα απαιτητικά αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής Αθηνών: 38 για τον αείμνηστο Καθηγητή Α. Αντάπαση (1970-2008) και 19 για τη συγγραφέα Λ. Αθανασίου. Εξετάζει σε βάθος από μια σύγχρονη προοπτική το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της εμπορικής ναυτιλίας:

• τη γενική εισαγωγή του ναυτικού δικαίου

• τις ιστορικές του διαδρομές

• τις πηγές και τον συσχετισμό με άλλους τομείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου

• τον ορισμό του πλοίου και την ανάλυση κάθε είδους υποθηκών και κατασχέσεων πλοίων

• την έννοια και το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ναύλων και της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών

• τα θέματα ευθύνης από ρύπανση.

Στο τέλος ένα μοναδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στο ναυτικό δίκαιο της ΕΕ. Η λεπτομερής ανάλυση περιγράφει τόσο τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες περιέχονται σε συμβάσεις ελληνικού δικαίου ή διεθνούς δικαίου, όπως εφαρμόζονται εσωτερικά και διεθνώς, όσο και την εφαρμογή τους από τα δικαστήρια σε όλες τις μεγάλες δικαιοδοσίες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, ΕΕ, μεταξύ άλλων).

Το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Παραπομπές βασικής βιβλιογραφίας Σελ. XLI
Συντομογραφίες Σελ. ΧLIIΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σελ. 3
Ι. Ναυτικές σχέσεις Σελ. 3
ΙΙ.Ιδιωτικό (εμπορικό) ναυτικό δίκαιο ή ναυτικό δίκαιο υπό στενή έννοια Σελ. 3
ΙΙΙ. Δημόσιο ναυτικό δίκαιο Σελ. 4
Α. Διοικητικό ναυτικό δίκαιο Σελ. 4
Β. Ποινικό ναυτικό δίκαιο Σελ. 5
Γ. Οικονομικό ναυτικό δίκαιο Σελ. 6
ΙV. Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο Σελ. 7
Α. Δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 7
Β. Ιδιωτικό διεθνές ναυτικό δίκαιο Σελ. 8
V. Δικονομικό ναυτικό δίκαιο Σελ. 8
§ 2. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 12
Ι. Ιστορικές πηγές Σελ. 13
Α. Αρχαίοι χρόνοι Σελ. 13
Α.1. Ελληνική και ελληνιστική περίοδος Σελ. 13
Α.2. Ρωμαϊκή περίοδος Σελ. 17
Β. Βυζαντινοί και ευρωπαϊκοί μεσαιωνικοί χρόνοι Σελ. 20
Β.1. Βυζαντινοί χρόνοι Σελ. 20
Β.2. Ευρωπαϊκοί μεσαιωνικοί χρόνοι Σελ. 23
Γ. Νεότεροι χρόνοι Σελ. 27
Γ.1. Ηπειρωτικές ναυτικές νομοθεσίες Σελ. 27
Γ.2. Αγγλοσαξονικές νομοθεσίες Σελ. 30
ΙΙ. Ισχύουσες πηγές Σελ. 32
A. Εσωτερικές πηγές Σελ. 32
A.1. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) Σελ. 32
A.2. Ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ) Σελ. 33
Α.3. Οι εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού Σελ. 34
Α.4. Οι γενικές διατάξεις Σελ. 34
Β. Διεθνείς πηγές Σελ. 34
Β.1. Διεθνείς συμβάσεις Σελ. 35
α. Πολυμερείς συμβάσεις Σελ. 35
α.1. Συμβάσεις που κατάρτισε η Διεθνής Ναυτική Επιτροπή Σελ. 36
α.2. Συμβάσεις που κατάρτισαν Οργανισμοί του ΟΗΕ Σελ. 38
α.3. Πρακτικές δυσκολίες και μειονεκτήματα Σελ. 41
(i) Χρόνος προπαρασκευής και έναρξης ισχύος Σελ. 41
(ii) Εφαρμογή Σελ. 41
(iii) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 43
(iv) Αμοιβαιότητα – Επιφυλάξεις Σελ. 44
(v) Νομοθετική υπεροχή Σελ. 45
(vi) Ερμηνεία Σελ. 48
β. Διμερείς συμβάσεις Σελ. 51
Β.2. Μέθοδοι εναρμόνισης Σελ. 53
α. Αναγκαστικοί ελάχιστοι όροι Σελ. 54
β. Πρότυποι νόμοι Σελ. 54
β.1. Ο Πρότυπος Νόμος για την Εμπορική Διαιτησία Σελ. 54
β.2. Ο Πρότυπος Νόμος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Σελ. 55
β.3. Ο Πρότυπος Νόμος για τη Διασυνοριακή Αφερεγγυότητα Σελ. 55
β.4. Αρχές των Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων Σελ. 55
γ. Κατευθυντήριες γραμμές ή αρχές Σελ. 56
δ. Πρότυποι κανόνες & ελάχιστοι όροι ενδοτικού χαρακτήρα Σελ. 57
ε. Εμπορικοί όροι Σελ. 58
στ. Στερεότυπες συμβάσεις Σελ. 59
ζ. Παρατηρήσεις Σελ. 60
Γ. Eνωσιακές Πηγές Σελ. 61
§ 3.ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 62
Ι. Ναυτικό Δίκαιο & θαλάσσια ασφάλεια Σελ. 62
Α. Τα υπό διακινδύνευση αγαθά: Ανθρώπινη ζωή και περιβάλλον Σελ. 62
Β. Ρυθμιστική διεύρυνση Σελ. 63
Γ. Η ενδυνάμωση του κράτους λιμένος Σελ. 63
ΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο και Τεχνολογία Σελ. 65
Α. Από τα εμπορευματοκιβώτια στη συνδυασμένη μεταφορά Σελ. 66
Β. Αυτοματοποίηση Σελ. 67
Γ. Ναυτιλία και ψηφιακή τεχνολογία Σελ. 70
ΙΙΙ. Ελληνικό ναυτικό δίκαιο: ανάγκη ανακαίνισης Σελ. 71
ΙV. Περίγραμμα της ύλης Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ
§ 4. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΤΙΚO ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σελ. 78
Ι. Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία Σελ. 78
ΙΙ. Κατασκευές ανθρώπινες Σελ. 81
Α. Κατασκευές μορφής μη καθορισμένης Σελ. 81
Β. Κατασκευές μεγέθους μη καθορισμένου Σελ. 82
ΙΙΙ. Κατασκευές συγκρατούμενες στο υδάτινο στοιχείο Σελ. 84
Α. Αυτοκινούμενες ή ετεροκινούμενες Σελ. 84
Β. Υποβρύχια σκάφη Σελ. 86
Γ. Αμφίβια αυτοκίνητα Σελ. 87
Δ. Σκάφη «χωρίς εκτόπισμα» ή «δυναμικώς υποστηριζόμενα» Σελ. 87
Δ.1. Υδροπτέρυγα Σελ. 87
Δ.2. Αερόστρωμνα σκάφη ή οχήματα Σελ. 88
Δ.3. Αεροσκάφη - Υδροπλάνα Σελ. 90
Ε. Ναυπηγούμενα πλοία και στατικά ναυπηγήματα Σελ. 91
ΣT. Ναυάγια Σελ. 92
ΙV. Προορισμός Σελ. 96
Α. Ναυσιπλοΐα Σελ. 96
Β. Άλλος σκοπός Σελ. 96
Γ. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα Σελ. 97
Γ.1. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα προορισμένα προς άμεση εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών Σελ. 98
α. Πολεμικά πλοία Σελ. 98
β. Πλοία παρέχοντα άλλες δημόσιες υπηρεσίες Σελ. 99
Γ.2. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα χρησιμοποιούμενα προς εκτέλεση πράξεων εμπορικών και βιομηχανικών Σελ. 102
V.Εξωτερικά στοιχεία ή όροι της έννοιας του πλοίου και του στατικού ναυπηγήματος Σελ. 104
§ 5.ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ: Ο ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ Σελ. 106
Ι. Θαλάσσιες ζώνες Σελ. 106
Α. Γενικά Σελ. 106
Β. Θαλάσσιες περιοχές όπου το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία Σελ. 107
Γ. Θαλάσσιες ζώνες όπου το παράκτιο κράτος ασκεί ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα Σελ. 111
Δ. Ανοικτή θάλασσα Σελ. 114
ΙΙ. Ειδικότερα, οι λιμένες Σελ. 118
Α. Δικαίωμα (; ) πρόσβασης Σελ. 119
Β. Όψεις κυριαρχίας του παράκτιου κράτους Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ
§ 6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ Σελ. 124
Ι. Πλοίο Σελ. 124
Α. Μορφή Σελ. 125
Β. Μέγεθος Σελ. 126
Γ. Αυτοδύναμη κίνηση Σελ. 127
Δ. Χώρος κίνησης Σελ. 129
ΙΙ. Πλωτό ναυπήγημα Σελ. 131
ΙΙΙ. Πλοίο και βοηθητικό ναυπήγημα κατά τον ΚΔΝΔ Σελ. 133
ΙV. Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 134
Α. Η έννοια του πλοίου σε αλλοδαπές έννομες τάξεις Σελ. 134
Β. Η έννοια του πλοίου σε διεθνείς ναυτικές συμβάσεις Σελ. 137
§ 7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Σελ. 139
I. Εθνικότητα Σελ. 139
A. Διεθνές δίκαιο Σελ. 139
Α.1. Ο περιορισμός του «γνήσιου δεσμού» Σελ. 139
Α.2. Κατηγοριοποίηση νηολογίων με βάση το γνήσιο δεσμό Σελ. 141
Β. Επιταγές του Ενωσιακού Δικαίου Σελ. 144
Γ. Ελληνική ρύθμιση Σελ. 146
Γ.1. Κτήση της ελληνικής εθνικότητας Σελ. 146
α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 147
β. Ειδικότερα ως προς τα πλοία που νηολογούνται ως κεφάλαια εξωτερικού Σελ. 149
γ. Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 150
Γ.2. Απώλεια της ελληνικής εθνικότητας Σελ. 153
ΙΙ. Νηολόγηση Σελ. 154
Α. Νηολόγια Σελ. 154
Β. Εγγραφή Σελ. 155
Γ. Διαγραφή Σελ. 156
ΙΙΙ. Λοιπά στοιχεία εξατομίκευσης Σελ. 157
Α. Όνομα Σελ. 157
Β. Καταμέτρηση της χωρητικότητας Σελ. 158
Β.1. Χωρητικότητα Σελ. 158
Β.2. Υποχρέωση καταμέτρησης – Αρμόδιες αρχές Σελ. 159
Β.3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης Σελ. 159
IV. Νηογνώμονες Σελ. 161
Α. Έννοια και λειτουργία Σελ. 161
Α.1. Έννοια Σελ. 161
Α.2. Εντατικοποίηση του δημόσιου ρόλου Σελ. 162
Α.3. Αδειοδότηση - εξουσιοδότηση - εποπτεία Σελ. 162
Β. Ευθύνη Σελ. 163
Β.1. Ενδοσυμβατική Σελ. 163
Β.2. Αδικοπρακτική Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΛΟΙΟ Ή ΠΛΩΤΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ
§ 8.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 166
Ι. Ναυπήγηση Σελ. 166
Α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 166
Β. Μορφές ναυπήγησης Σελ. 168
Β.1. Ναυπήγηση κατ’ οικονομία Σελ. 168
Β.2. Ναυπήγηση κατά παραγγελία Σελ. 169
α. Η νομική φύση της σύμβασης Σελ. 169
β. Οι διάφορες απόψεις ως προς τον κύριο στη ναυπήγηση κατά παραγγελία Σελ. 173
γ. Συμβατικές διαρρυθμίσεις Σελ. 177
Γ. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 179
ΙΙ. Χρησικτησία Σελ. 179
§ 9. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. 181
Ι. Συμβατική μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου Σελ. 181
Α. Προϋποθέσεις έγκυρης συμβατικής μεταβίβασης Σελ. 181
Β. Η εφαρμογή της ΑΚ 479 στη συμβατική μεταβίβαση πλοίου Σελ. 186
Β.1. Προϋποθέσεις Σελ. 186
Β.2. Αποτελέσματα Σελ. 187
ΙΙ. Κληρονομία και κληροδοσία πλοίου Σελ. 191
ΙII. Εγκατάλειψη πλοίου στον ασφαλιστή Σελ. 192
IV. Διάθεση από συμπλοιοκτήτη της μερίδας του υπέρ των λοιπών συμπλοιοκτητών Σελ. 194
V. Εκποίηση πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό Σελ. 195
Α. Πλειστηριασμός κοινού πλοίου Σελ. 196
Β. Πλειστηριασμός πλοίου συμπλοιοκτησίας Σελ. 197
Γ. Εκποίηση ναυαγίου ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος επικίνδυνου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό Σελ. 199
§ 10.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Σελ. 201
Ι. Προϋποθέσεις εγκυρότητας Σελ. 202
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών Σελ. 203
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
§ 11. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σελ. 209
Ι.Δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας και προνόμια κατάταξης των δανειστών εν γένει Σελ. 209
ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη των ναυτικών προνομίων Σελ. 210
ΙΙΙ. Ο περιορισμός των ναυτικών προνομίων Σελ. 214
Α. Στο διεθνές πεδίο Σελ. 214
Β. Στο εσωτερικό πεδίο Σελ. 215
§ 12.ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ Σελ. 217
Ι. Η ΔΣ 1926 για τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες Σελ. 217
ΙΙ.Η ΔΣ 1967 για τη διεθνή ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικών με τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες Σελ. 219
ΙΙΙ. Η ΔΣ 1993 για τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
§ 13. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ Σελ. 228
Ι. Γενικά: Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 228
ΙΙ. Απλή ναυτική υποθήκη Σελ. 230
Α. Έννοια Σελ. 230
Β. Σύσταση Σελ. 231
Β.1. Τίτλος Σελ. 231
Β.2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση Σελ. 233
Β.3. Αντικείμενο Σελ. 234
Γ. Εγγραφή Σελ. 236
Δ. Αποτελέσματα Σελ. 238
Δ.1. Υπόσταση από την εγγραφή Σελ. 238
Δ.2. Λοιπά αποτελέσματα της εγγραφής υποθήκης Σελ. 239
Δ.3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ενυπόθηκου οφειλέτη Σελ. 242
Δ.4. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή Σελ. 244
α. Πριν από τη λήξη της ασφαλιζόμενης με την υποθήκη απαίτησης Σελ. 244
α.1. Άμεση εξόφληση χρέους Σελ. 244
α.2. Ασφάλιση του πλοίου Σελ. 245
β. Μετά τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 249
Ε. Κατάργηση Σελ. 250
Ε.1. Απόσβεση Σελ. 250
α. Απόσβεση της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 250
β. Απόσβεση της υποθήκης για λόγους σχετικούς με το αντικείμενό της Σελ. 251
γ. Απόσβεση για λόγους σχετικούς με τον τίτλο εγγραφής της υποθήκης Σελ. 252
δ. Απόσβεση για λόγους σχετικούς με το δικαίωμα της υποθήκης Σελ. 252
ε. Αποτελέσματα της απόσβεσης Σελ. 252
Ε.2. Εξάλειψη Σελ. 253
ΙΙ. Προτιμώμενη ναυτική υποθήκη Σελ. 254
Α. Γενικά: Ratio και ρύθμιση Σελ. 254
Β. Έννοια Σελ. 255
Γ. Σύσταση Σελ. 256
Γ.1. Τίτλος Σελ. 256
Γ.2. Αντικείμενο Σελ. 260
Γ.3. Εγγραφή Σελ. 262
Δ. Αποτελέσματα Σελ. 264
Δ.1. Αποτελέσματα της εγγραφής Σελ. 264
Δ.2. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή πριν τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 265
Δ.3. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή μετά τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 266
α. Δικαίωμα επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 266
β. Δικαίωμα ανάληψης της διαχείρισης του πλοίου Σελ. 267
γ. Δικαίωμα ιδιωτικής πώλησης Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΙ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
§ 14. ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ: ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σελ. 272
Ι. Έννοια, ειδικότερα χαρακτηριστικά και νομική φύση Σελ. 272
Α. Έννοια Σελ. 272
B. Ειδικότερα χαρακτηριστικά Σελ. 273
Γ. Νομική φύση Σελ. 276
II. Άσκηση των ναυτικών προνομίων Σελ. 278
Α. Έκταση της εξασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 278
Β. Αντικείμενο Σελ. 279
Β.1. Το πλοίο Σελ. 279
Β.2. Ο ναύλος Σελ. 280
Γ. Αποτελέσματα Σελ. 281
Γ.1. Εξουσία δίωξης Σελ. 281
α. Του πλοίου Σελ. 282
β. Του ναύλου Σελ. 284
Γ.2. Εξουσία προτίμησης Σελ. 285
α. Ο κανόνας της προτίμησης των ναυτικών προνομίων Σελ. 285
β. Η κατάταξη των ναυτικών προνομίων inter se Σελ. 286
Δ. Απόσβεση Σελ. 286
Δ.1. Γενικοί λόγοι Σελ. 286
Δ.2. Ειδικοί λόγοι Σελ. 288
§ 15. ΟΙ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σελ. 291
Ι. Απαιτήσεις απορρέουσες ή σχετιζόμενες με υπηρεσίες προς το πλοίο Σελ. 291
Α. Οι συναφείς με τη ναυσιπλοΐα του πλοίου φόροι Σελ. 291
Β. Τα δικαστικά έξοδα που έγιναν για το κοινό συμφέρον των δανειστών Σελ. 293
Γ. Τα τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν το πλοίο Σελ. 295
Δ. Τα δικαιώματα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και τα πρόστιμα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Σελ. 299
Ε. Απαιτήσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος από τη σύμβαση εργασίας Σελ. 300
Ε.1. Πρόσωπα εξασφαλιζόμενα από το προνόμιο Σελ. 301
Ε.2. Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες από το προνόμιο Σελ. 303
Ε.3. Απαιτήσεις μη εξασφαλιζόμενες με το προνόμιο Σελ. 307
ΣΤ. Έξοδα φύλαξης και συντήρησης του πλοίου από τον κατάπλου του στον τελευταίο λιμένα Σελ. 308
ΣΤ.1. Τελευταίος λιμένας Σελ. 309
ΣΤ.2. Έξοδα φύλαξης και συντήρησης Σελ. 311
Ζ. Έξοδα και αμοιβές για θαλάσσια αρωγή, διάσωση και ναυαγιαίρεση Σελ. 314
Z.1. Θαλάσσια αρωγή και διάσωση Σελ. 314
Ζ.2. Το ειδικότερο ζήτημα της ναυαγιαίρεσης Σελ. 317
II. Απαιτήσεις για ζημίες προξενηθείσες από το πλοίο Σελ. 319
ΙΙΙ.Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες με ναυτικά προνόμια επί πλοίων νηολογημένων ως κεφαλαίων εξωτερικού Σελ. 322
Α. Γενικά για το καθεστώς των νηολογημένων ως κεφαλαίων εξωτερικού πλοίων Σελ. 322
Β. Πλοία μη βαρυνόμενα με υποθήκη ή βαρυνόμενα με απλή υποθήκη Σελ. 323
Γ. Πλοία βαρυνόμενα με προτιμώμενη υποθήκη Σελ. 324
Γ.1. Διατυπωθείσες ερμηνείες επί του αρχικού όρου Σελ. 324
Γ.2. Η τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων Σελ. 325
Γ.3. Ειδικά ζητήματα Σελ. 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
§ 16. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Σελ. 332
Ι. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 334
Α. Αντικειμενικά όρια Σελ. 334
Α.1. Η έννοια του πλοίου Σελ. 334
Α.2. Η σημαία του προς κατάσχεση πλοίου Σελ. 335
II. Έννοια και όροι Σελ. 337
Α. Κατάσχεση Σελ. 337
Β. Ναυτική απαίτηση Σελ. 338
Γ. Σύνδεση πλοίου και ασφαλιστέας απαίτησης Σελ. 343
Δ. Δικαιοδοσία και τοπική αρμοδιότητα Σελ. 344
Ε. Δικαιοδοσία ως προς την ουσία της διαφοράς Σελ. 346
III. Συνέπειες Σελ. 347
Α. Ακινητοποίηση Σελ. 348
Β. Αποδέσμευση Σελ. 349
IV. Παρατηρήσεις Σελ. 352
§ 17. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ Σελ. 353
Ι. Εφαρμοζόμενες διατάξεις επί αναγκαστικής κατάσχεσης πλοίου Σελ. 353
ΙΙ. Απαιτήσεις από εφοπλισμό Σελ. 356
ΙΙΙ. Έκθεση κατάσχεσης και επίδοση Σελ. 357
Α. Στοιχεία έκθεσης κατάσχεσης Σελ. 357
Β. Ζητήματα σχετικά με την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 358
V. Συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης Σελ. 359
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
§ 18. ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ Σελ. 365
Ι. Έννοια Σελ. 365
ΙΙ. Μορφές Σελ. 366
Α. Η εταιρική άσκηση εκμετάλλευσης ως κανόνας Σελ. 366
Β. Συμπλοιοκτησία Σελ. 368
Γ. Ειδικές εταιρικές μορφές Σελ. 372
Γ.1. Ναυτική εταιρεία Σελ. 372
Γ.2. Ειδική Ναυτική Επιχείρηση (Ε.Ν.Ε.) Σελ. 375
Δ. Αλλοδαπές εταιρείες Σελ. 377
Δ.1. Η πρακτική της σύστασης αλλοδαπών εταιρειών Σελ. 377
Δ.2. Το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του Ν 791/1978 Σελ. 378
ΙΙΙ. Διαχείριση πλοίων Σελ. 382
Α. Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαχειριστριών πλοίων Σελ. 382
Β. Συμβάσεις διαχείρισης πλοίων Σελ. 384
Β.1. Συμβάσεις τεχνικής διαχείρισης πλοίων άλλων Σελ. 384
Β.2. Συμβάσεις τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης Σελ. 385
Β.3. Η νομική θέση του διαχειριστή πλοίου Σελ. 387
α. Σε σχέση με τον πλοιοκτήτη – ενδοσυμβατική ευθύνη Σελ. 387
β. Έναντι των τρίτων Σελ. 387
β.1. Ο κανόνας: έλλειψη ευθύνης Σελ. 387
β.2. Οι εξαιρέσεις Σελ. 389
§ 19. ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ Σελ. 393
Ι. Έννοια Σελ. 393
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 393
Α. Πλοίο Σελ. 393
Β. Χρησιμοποίηση πλοίου άλλου Σελ. 394
Γ. Εκμετάλλευση πλοίου άλλου Σελ. 396
Δ. Ναυτική ή τεχνική διεύθυνση ξένου πλοίου Σελ. 397
Ε. Εκμετάλλευση «δι’ εαυτόν» ξένου πλοίου Σελ. 398
ΙΙΙ. Δημοσιότητα της εφοπλιστικής ιδιότητας Σελ. 401
Α. Καταχώριση δήλωσης στο νηολόγιο Σελ. 402
Β. Συνέπειες Σελ. 404
Β.1. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 405
Β.2. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας Σελ. 407
ΙΙΙ.Το ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση διαχωρισμού ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης Σελ. 411
Α. Η ευθύνη του εφοπλιστή Σελ. 411
Β. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου Σελ. 412
Β.1 Η κρατούσα άποψη Σελ. 413
Β.2. H πιο σωστή άποψη Σελ. 417
Γ. Οι κυριότερες ναυτικές νομοθεσίες Σελ. 422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ
§ 20. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Σελ. 427
Ι. Έννοια Σελ. 427
ΙΙ. Βασικές αρχές Σελ. 430
Α. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και ο καταρχήν ενδοτικός χαρακτήρας των εθνικών ρυθμίσεων περί ναύλωσης Σελ. 430
Β. Αρχή της διαπραγματευτικής ισότητας των μερών Σελ. 431
Γ. Η ερμηνεία των όρων της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 432
Γ.1. Αυστηρή γραμματική ερμηνεία των όρων του ναυλοσυμφώνου Σελ. 432
Γ.2. Συστηματική ερμηνεία εντός του πλαισίου του ναυλοσυμφώνου Σελ. 434
Γ.3. Συστηματική ερμηνεία στο πλαίσιο του νομικού χαρακτηρισμού της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 434
ΙΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 435
ΙV. Ναύλωση υπό ευρεία έννοια Σελ. 437
Α. Διαφορές κατά κυριολεξία ναύλωσης και σύμβασης μεταφοράς Σελ. 437
Α.1. Διάκριση βάσει χρησιμοποιούμενου εγγράφου Σελ. 438
Α.2. Διάκριση βάσει του είδους του μεταφορικού έργου Σελ. 438
Α.3. Διάκριση βάσει της διαμεσολάβησης ναυλομεσίτη Σελ. 438
Α.4. Διάκριση λόγω ατομικότητας της σύμβασης Σελ. 439
Α.5. Το επικρατέστερο κριτήριο Σελ. 439
Β. Ενδιάμεσες συμβατικές μορφές Σελ. 439
Β.1. Το «trip charterparty» Σελ. 440
Β.2. Το «slot charterparty» Σελ. 441
Β.3. Το «contract of affreightment» Σελ. 441
Γ. Νομοθετικό καθεστώς της ναύλωσης και της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 442
V. Μορφές ναύλωσης Σελ. 443
Α. Η παραχώρηση της χρήσης πλοίου γυμνού Σελ. 444
Α.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 444
Α.2. Πρότυπο Ναυλοσύμφωνο Σελ. 446
Β. Χρονοναύλωση (ή ναύλωση κατά χρόνο) Σελ. 449
Β.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 449
Β.2. Πρότυπο ναυλοσύμφωνο Σελ. 450
α. Οι βασικές υποχρεώσεις του εκναυλωτή Σελ. 450
β. Οι βασικές υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 453
Γ. Ναύλωση κατά ταξίδι Σελ. 456
Γ.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 457
Γ.2. Πρότυπο ναυλοσύμφωνο Σελ. 457
Γ.3. Σύγκριση χρονοναύλωσης και ναύλωσης κατά ταξίδι Σελ. 459
Δ. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου Σελ. 460
§ 21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Σελ. 465
Ι. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή Σελ. 465
Α. Υποχρεώσεις που αφορούν το πλοίο Σελ. 466
Α.1. Επιλογή και καταλληλόλητα του πλοίου Σελ. 466
Α.2. Ο χρόνος στη ναύλωση Σελ. 468
α. Άφιξη Σελ. 469
α.1. Τόπος φόρτωσης Σελ. 469
α.2. Ενδεδειγμένη θέση φόρτωσης Σελ. 471
α.3. Ρήτρα αζήμιας υπαναχώρησης («cancelling clause») Σελ. 471
α.4. Υπόσχεση ως προς την ημερομηνία άφιξης («estimated time of arrival») Σελ. 472
β. Αναμονή, υπεραναμονή, ανθυπερμονή Σελ. 473
β.1. Αναμονή ή σταλία (laytime) Σελ. 473
(i) Ειδοποίηση ετοιμότητας («notice of readiness») Σελ. 475
(ii) Διακοπή του χρόνου αναμονής Σελ. 475
(iii) Ρήτρα επιτάχυνσης («dispatch clause») Σελ. 476
β.2. Υπεραναμονή ή επισταλία («demurrage») Σελ. 477
β.3. Ανθυπερμονή Σελ. 478
γ. Τήρηση πορείας Σελ. 479
δ. Παράδοση και επαναπαράδοση του πλοίου Σελ. 481
δ.1. Παράδοση του πλοίου Σελ. 482
δ.2. Επαναπαράδοση του πλοίου από το ναυλωτή Σελ. 484
(i) Τύπος και σημείο επαναπαράδοσης Σελ. 484
(ii) Ειδικές ρήτρες Σελ. 485
(iii) Χρόνος επαναπαράδοσης Σελ. 485
(iv) Πρόωρη επαναπαράδοση («early redelivery») Σελ. 486
Β. Υποχρεώσεις που αφορούν το φορτίο Σελ. 488
Β.1. Κατά τη φόρτωση Σελ. 489
Β.2. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς Σελ. 490
Β.3. Κατά την εκφόρτωση και την παράδοση Σελ. 491
ΙΙ. Υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 493
Α. Υποχρέωση καταβολής ναύλου Σελ. 494
Β. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις Σελ. 496
§ 22. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Σελ. 497
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο και συμβατικές διαμορφώσεις Σελ. 497
Α. Ο κανόνας: απαγόρευση απαλλαγής από την ευθύνη Σελ. 497
Β. Η απόκλιση: η συμβατική απαλλαγή από την ευθύνη Σελ. 498
Β.1. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή αναφορικά με τις υποχρεώσεις του πριν από την φόρτωση και μετά από την εκφόρτωση Σελ. 498
Β.2. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις κοινής αβαρίας Σελ. 499
Β.3. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις φόρτωσης φορτίου επί του καταστρώματος Σελ. 500
Β.4. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις μεταφοράς ζώντων ζώων Σελ. 500
Β.5. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις εξαιρετικής και ασυνήθιστης μεταφοράς Σελ. 501
ΙΙ. Η ευθύνη του εκναυλωτή Σελ. 501
Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του εκναυλωτή Σελ. 502
Β. Οι προϋποθέσεις γέννησης και οι ιδιαίτεροι λόγοι της ευθύνης του εκναυλωτή Σελ. 503
ΙΙΙ. Ζημία Σελ. 506
ΙV. Λόγοι ανευθύνου Σελ. 507
V. Ποσοτικός περιορισμός ευθύνης Σελ. 508
VI. Παύση ευθύνης εκναυλωτή Σελ. 510
§ 23. ΛΗΞΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Σελ. 512
Ι. Υπαναχώρηση Σελ. 512
ΙΙ. Αδυναμία παροχής Σελ. 514
Α. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών vs. Frustration Σελ. 517
Α.1. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 517
Α.2. Frustration-breach of contract στο Αγγλοσαξονικό δίκαιο Σελ. 518
§ 24. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Σελ. 520
I. Ρήτρες off-hire Σελ. 520
Α. Εισαγωγή Σελ. 520
Β. Παράδειγμα ρήτρας off-hire Σελ. 520
Γ. Προϋποθέσεις και συνέπειες από την επίκληση του όρου off-hire Σελ. 521
Δ. Επιπλέον επισημάνσεις Σελ. 524
ΙΙ. Ρήτρες σχετικά με την ταχύτητα και την κατανάλωση καυσίμου Σελ. 525
Α. Το ζήτημα Σελ. 525
Β. Περιγραφή της συμφωνίας Σελ. 526
Γ. Οι κρίσιμες περίοδοι και η κατά προσέγγιση υπόσχεση Σελ. 528
Γ.1. Περίοδοι καλού καιρού Σελ. 529
Γ.2. Εξαιρετέες περίοδοι Σελ. 531
Γ.3. Κατά προσέγγιση Σελ. 532
Δ. Οι προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης Σελ. 533
Ε. Οι συνέπειες Σελ. 535
ΙΙΙ. Ρήτρες FIO-FIOST Σελ. 536
A. Η έννοια των ρητρών FIO-FIOST Σελ. 536
A.1. Oι υλικές πράξεις της φόρτωσης και της εκφόρτωσης Σελ. 537
A.2. Tο κόστος διενέργειας της φόρτωσης και της εκφόρτωσης Σελ. 537
A.3. H ευθύνη από την φόρτωση και την εκφόρτωση Σελ. 537
B. Οι συνέπειες από την ενσωμάτωση στο ναυλοσύμφωνο ρητρών FIO-FIOST Σελ. 538
IV. Ρήτρες «συμβατικών παραγραφών» Σελ. 539
A. Το περιεχόμενο της ρήτρας Σελ. 539
B. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή Σελ. 540
Γ. Συνέπειες στο αγγλικό και στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 541
V. Ρήτρες πειρατείας Σελ. 542
A. Ratio και παράδειγμα ρήτρας πειρατείας Σελ. 542
B. Το περιεχόμενο της ρήτρας Σελ. 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
§ 25. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 547
Ι. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 547
Α. Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ (N 2107/1992) Σελ. 547
Α.1. Η στάθμιση συμφερόντων Σελ. 548
Α.2. Οι ρυθμιστικές λύσεις Σελ. 549
Α.3. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 549
Β. Κανόνες Αμβούργου Σελ. 552
Γ. Κανόνες Ρότερνταμ Σελ. 553
ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 554
Α. Τα νομοτυπικά χαρακτηριστικά της σύμβασης – συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 554
Β. Διάκριση μεταφορέα από διαμεσολαβούντα πρόσωπα Σελ. 556
Γ. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης με βάση τους ΚΧΒ: έγγραφο, φορτίο, στάδια Σελ. 558
Γ.1. Έγγραφο Σελ. 558
Γ.2. Φορτία Σελ. 559
Γ.3. Στάδια Σελ. 560
ΙΙΙ. Τα έγγραφα μεταφοράς Σελ. 561
Α. Η φορτωτική Σελ. 561
Α.1. Έκδοση και περιεχόμενο Σελ. 561
α. Έκδοση Σελ. 561
β. Περιεχόμενο Σελ. 562
Α.2. Λειτουργίες Σελ. 564
α. Αποδεικτική Σελ. 564
β. Αξιογραφική Σελ. 565
β.1. Ως ενοχικό αξιόγραφο Σελ. 566
β.2. Ως τίτλος παραστατικός των πραγμάτων Σελ. 568
β.3. Ενστάσεις Σελ. 569
Α.3. Εκπλήρωση μη συμβατή με τους όρους φορτωτικής – καθαρή φορτωτική – Το ζήτημα της επιστολής αποζημίωσης (LOI) Σελ. 572
α. Έννοια και λειτουργία της επιστολής αποζημίωσης (LOI) Σελ. 572
β. Καθαρή φορτωτική και επιστολή αποζημίωσης Σελ. 574
γ. Περί της εγκυρότητας της επιστολής αποζημίωσης Σελ. 576
δ. Η επιστολή αποζημίωσης στο ναυλοσύμφωνο Σελ. 579
Β. Ρήτρες στη φορτωτική Σελ. 580
Β.1. Ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 581
α. Ρήτρες με παρεκτεινόμενο δικαστήριο εκτός ΕΕ Σελ. 582
α.1. Ως δικονομική συμφωνία - υπό το καθεστώς του ΚΠολΔ Σελ. 582
(i) ως προς το κύρος Σελ. 582
(ii) ως προς τη δεσμευτικότητα Σελ. 585
α.2. Ουσιαστική αξιολόγηση υπό το πρίσμα των ΚΧΒ Σελ. 588
β. Ρήτρες με παρεκτεινόμενο δικαστήριο εντός ΕΕ Σελ. 590
β.1. Προϋποθέσεις κύρους και δεσμευτικότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 590
β.2. Ο ουσιαστικός έλεγχος της ρήτρας Σελ. 595
Β.2. Ρήτρα διαιτησίας Σελ. 598
α. Γενικά Σελ. 598
β. Το ζήτημα του τύπου Σελ. 601
β.1. Στη ρήτρα εσωτερικής διαιτησίας (867-869 ΚΠολΔ) Σελ. 601
β.2. Στη ρήτρα διεθνούς ημεδαπής διαιτησίας (N 2735/1999) Σελ. 601
β.3. Ρήτρες διεθνούς αλλοδαπής διαιτησίας Σελ. 602
γ. Σύγχρονα ζητήματα Σελ. 604
Β.3. Ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 606
Β.4. Ρήτρες στη φορτωτική ναυλοσυμφώνου Σελ. 607
α. Εγκυρότητα της ρήτρας παραπομπής Σελ. 607
α.1. Γενικά Σελ. 607
α.2. Ενσωμάτωση ρήτρας διαιτησίας Σελ. 609
α.3. Λοιπές ρήτρες Σελ. 612
β. Εντοπισμός του ναυλοσυμφώνου αναφοράς Σελ. 614
Γ. Υποκατάστατα της φορτωτικής Σελ. 616
Γ.1. Δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 617
Γ.2. Σύντομη φορτωτική Σελ. 618
Γ.3. Σημείωμα κράτησης θέσης Σελ. 619
Γ.4. Απόδειξη παραλαβής Σελ. 619
Γ.5. Διαταγή παράδοσης Σελ. 619
Γ.6. Διαφορτωτική Σελ. 620
Γ.7. Φορτωτική συνδυασμένης μεταφοράς Σελ. 621
Γ.8. Ηλεκτρονική φορτωτική Σελ. 622
§ 26. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σελ. 629
Ι. Υποχρεώσεις του μεταφορέα Σελ. 629
Α. Σχετικά με το πλοίο: Υποχρέωση αξιοπλοΐας Σελ. 629
Α.1. Γενικά Σελ. 629
Α.2. Χρόνος και τρόπος εκπλήρωσης Σελ. 630
α. «Πριν και κατά την έναρξη του πλου» Σελ. 630
β. Επίδειξη «προσήκουσας επιμέλειας» Σελ. 631
γ. Υποχρέωση προσωπική και πρoεξάρχουσα Σελ. 633
Α.3. Διακρίσεις Σελ. 637
α. Υλική αξιοπλοΐα Σελ. 637
α.1. Ικανότητα προς πλεύση Σελ. 637
α.2. Ικανότητα προς διατήρηση του φορτίου Σελ. 638
β. Νομική αξιοπλοΐα Σελ. 640
Β. Υποχρεώσεις σχετικές με το φορτίο Σελ. 641
Β.1. Η υποχρέωση μέριμνας για το φορτίο Σελ. 641
α. Τα κριτήρια αξιολόγησης της συμπεριφοράς του μεταφορέα Σελ. 641
β. Οι σχετικές με το φορτίο ενέργειες Σελ. 643
β.1. Φόρτωση - εκφόρτωση Σελ. 643
β.2. Φόρτωση επί του καταστρώματος - εμπορευματοκιβώτια Σελ. 644
β.3. Λοιπές ενέργειες επί του φορτίου Σελ. 647
(i) Στοιβασία Σελ. 647
(ii) Φύλαξη, μεταχείριση Σελ. 648
(iii) Οι ρήτρες FIO, FIOS, FIOST Σελ. 648
Β.2. Η παράδοση του φορτίου Σελ. 651
ΙΙ. Υποχρεώσεις του φορτωτή Σελ. 653
Α. Ελλειπτική αναφορά στους ΚΧΒ Σελ. 653
Α.1. Οι σχετικές με το φορτίο υποχρεώσεις Σελ. 653
Α.2. Οι σχετικές με το ναύλο υποχρεώσεις Σελ. 655
Β. Εκτενής ρύθμιση στους ΚΡ Σελ. 658
§ 27. TΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Σελ. 660
I. Αρχές και χαρακτηριστικά του συστήματος ευθύνης Σελ. 660
Α. Η κατάστρωση της ευθύνης ως νομοθετικός συμβιβασμός: Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 660
B. Τα ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 662
B.1 Ο συμβατικός μεταφορέας Σελ. 662
B.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας του μεταφορέα - εκδότη της φορτωτικής Σελ. 665
α. Το ζήτημα Σελ. 665
β. Ερμηνευτικές οδηγίες Σελ. 666
γ. Ρήτρα προσδιορισμού της ταυτότητας του μεταφορέα ("Identity of Carrier Clause") Σελ. 667
Γ. Η νόμιμη βάση ευθύνης Σελ. 670
Γ.1. Γενικά Σελ. 670
Γ.2. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 672
α. Κριτήρια- νομική θέση του μεταφορέα Σελ. 672
β. Η προστασία των προστηθέντων του μεταφορέα Σελ. 675
Δ. Το βάρος απόδειξης Σελ. 678
Ε. Σύγκριση με ΚΡ Σελ. 681
ΙΙ. Οι εξαιρούμενοι κίνδυνοι Σελ. 683
Α. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με την εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 683
Α.1. Ναυτικό πταίσμα Σελ. 683
α. Έννοια - διάκριση από το εμπορικό πταίσμα Σελ. 683
β. Παραδείγματα Σελ. 686
γ. Κριτική αξιολόγηση Σελ. 690
Α.2. Πυρκαγιά Σελ. 691
α. Το τεκμήριο Σελ. 691
β. Η ανατροπή Σελ. 692
Α.3. Διάσωση ή με πρόθεση τη διάσωση ζωής ή πραγμάτων στη θάλασσα Σελ. 694
Α.4. Κεκρυμμένα ελαττώματα Σελ. 694
Β. Κίνδυνοι εξωγενείς ως προς τον μεταφορέα Σελ. 696
Β.1. Κίνδυνοι ή ατυχήματα στη θάλασσα Σελ. 696
α. Έννοια Σελ. 696
β. Το στοιχείο της προβλεψιμότητας - απώλεια απαλλακτικής ενέργειας- βάρος απόδειξης Σελ. 697
γ. Παραδείγματα Σελ. 700
Β.2. Ανωτέρα βία Σελ. 701
Β.3. Πολεμικές ενέργειες & πράξεις των εχθρών της Πολιτείας Σελ. 702
Β.4. Κράτηση ή περιορισμός από κυβερνητικό ή νομοθετικό όργανο ή κατάσχεση βασισμένη σε δικαστική διαδικασία Σελ. 702
Β.5. Υγειονομικός περιορισμός Σελ. 703
Β.6. Απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις εργασίας ή εμπόδια που προκαλούν ολική ή μερική διακοπή εργασίας για οποιαδήποτε αιτία Σελ. 703
Β.7. Οχλοκρατία ή κοινωνικές αναταραχές Σελ. 705
Β.8. Κάθε άλλη αιτία μη οφειλόμενη σε πταίσμα του μεταφορέα Σελ. 705
Γ. Κίνδυνοι προκαλούμενοι από το φορτίο Σελ. 707
Γ.1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 707
Γ.2. Πράξη ή παράλειψη του φορτωτή, του κυρίου των πραγμάτων ή των αντιπροσώπων τους Σελ. 707
α. Ως λόγος απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη του (άρθ. 4§2(θ) ΚΧΒ) Σελ. 707
β. Ως λόγος ευθύνης του φορτωτή έναντι του μεταφορέα (άρθ. 4§3 ΚΧΒ) Σελ. 709
Γ.3. Απομείωση, εγγενές ελάττωμα, ιδιοσυστασία του φορτίου (άρθρ. 4§2 περ. (ιγ) ΚΧΒ) Σελ. 710
α. Η βασική ρύθμιση Σελ. 710
β. Η κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων Σελ. 712
Γ.4. Ανεπάρκεια συσκευασίας - ανακρίβεια διακριτικών σημείων & δηλώσεων ως προς το φορτίο Σελ. 713
α. Ως λόγος απαλλαγής από την ευθύνη του μεταφορέα έναντι τρίτων (άρθ. 4§2 (ιδ) & (ιε) ΚΧΒ) Σελ. 713
β. Ο ειδικός λόγος απαλλαγής του άρθ. 4§5 (θ) ΚΧΒ Σελ. 716
γ. Ευθύνη του φορτωτή για ανακρίβεια διακριτικών σημείων (άρθ. 3§5 ΚΧΒ) Σελ. 717
ΙΙΙ. Αναγκαστικό καθεστώς ευθύνης vs συμβατική ελευθερία Σελ. 718
Α. Καθεστώς μονομερώς αναγκαστικό Σελ. 718
Β. Ρήτρες σχετικές με το πεδίο εφαρμογής των ΚΧΒ Σελ. 719
Γ. Ρήτρες με άμεση επιρροή στην ευθύνη του μεταφορέα Σελ. 720
Δ. Ρήτρες με έμμεση επιρροή στην ευθύνη του μεταφορέα Σελ. 721
§ 28. Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Σελ. 724
Ι. Η αποκαταστατέα ζημία Σελ. 724
Α. Προσδιορισμός των αποκαταστατέων ζημιών Σελ. 724
Α.1. Θετικό και αρνητικό διαφέρον Σελ. 724
A.2. Καθυστέρηση Σελ. 727
B. Υπολογισμός της ζημίας Σελ. 729
ΙΙ. Ο περιορισμός της ευθύνης Σελ. 730
Α. Περιορισμός εκ του νόμου Σελ. 730
Α.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 730
Α.2. Αποκλίσεις από τα ποσοτικά όρια Σελ. 733
B. Μέθοδος περιορισμού Σελ. 734
B.1. Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) Σελ. 734
Β.2. Δέμα - μονάδα - κιλό Σελ. 737
α. Έννοια του «δέματος» Σελ. 737
β. Έννοια της «μονάδας» Σελ. 738
γ. Υπολογισμός με βάση το κιλό Σελ. 740
Β.3. Εμπορευματοκιβώτια Σελ. 740
Γ. Απώλεια του δικαιώματος περιορισμού Σελ. 743
Δ. Ο περιορισμός της ευθύνης στους ΚΡ Σελ. 744
ΙΙΙ. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης Σελ. 745
Α. Δήλωση απώλειας ή ζημίας Σελ. 745
Β. Παραγραφή Σελ. 747
§ 29. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σελ. 751
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 751
IΙ. Απουσία ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 753
III. Η ευθύνη του διοργανωτή συνδυασμένης δια θαλάσσης μεταφοράς Σελ. 755
Α. Συστήματα ευθύνης Σελ. 755
Α.1. Σύστημα κατακερματισμού της ευθύνης Σελ. 755
Α.2. Σύστημα της ενιαίας ευθύνης Σελ. 757
Β. Η ευθύνη του διοργανωτή συνδυασμένης μεταφοράς στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 758
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
§ 30. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Σελ. 762
Ι. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 762
Α. Σύντομη ιστορική επισκόπηση Σελ. 762
Β. Πεδίο εφαρμογής ratione loci Σελ. 765
ΙΙ. Η επίδραση του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου Σελ. 766
Α. Κανονισμός 392/2009 Σελ. 766
Β. Λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τους επιβάτες Σελ. 768
§ 31.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελ. 771
Ι. Διαμόρφωση του πλαισίου ευθύνης Σελ. 771
Α. Ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 771
Β. Ratione materiae: Καλυπτόμενες ζημίες Σελ. 772
Β.1. Σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής Σελ. 772
α. Η έννοια του επιβάτη Σελ. 772
β. Το περιεχόμενο των ζημιών Σελ. 773
Β.2. Υλικές ζημίες Σελ. 775
Γ. Χρονικά όρια της ευθύνης Σελ. 775
ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της ευθύνης Σελ. 776
Α. Νόμιμος λόγος ευθύνης Σελ. 776
Α.1. Σε περίπτωση ατομικού ατυχήματος Σελ. 777
Α.2. Σε περίπτωση ναυτικού συμβάντος Σελ. 777
Β. Ο περιορισμός της ευθύνης Σελ. 780
Γ. Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης Σελ. 782
Δ. Αναγκαστικό καθεστώς ευθύνης Σελ. 783
Ε. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης Σελ. 784
Ε.1. Δήλωση απώλειας ή ζημίας Σελ. 784
Ε.2. Παραγραφή Σελ. 785
Ε.3. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 786
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
§ 32.Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 789
Ι. Διεθνής ομοιόμορφη ρύθμιση: ΔΣ Λονδίνου (LLMC) 1976/1996 Σελ. 790
Α. Νομοθετική ωρίμανση Σελ. 790
Β. Τα χαρακτηριστικά της ΔΣ LLMC 1976/1996 Σελ. 793
ΙΙ. Η δικαιολογητική βάση του περιορισμού: το επιχείρημα της ασφαλισιμότητας Σελ. 794
ΙΙΙ. Το πρόβλημα της αναπροσαρμογής των ποσοτικών ορίων Σελ. 796
Α. Η μέθοδος της «σιωπηρής αποδοχής» Σελ. 796
Β. Έναρξη εφαρμογής των νέων ορίων στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 798
Γ. Τα ισχύοντα ποσοτικά όρια Σελ. 800
Γ.1. Για υλικές ζημίες Σελ. 800
Γ.2. Για ζημίες σε πρόσωπα εκτός πλοίου Σελ. 801
Γ.3. Για ζημίες επιβατών Σελ. 801
§ 33. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Σελ. 803
Ι. Η κατάστρωση Σελ. 803
Α. Οι δικαιούχοι Σελ. 803
Β. Το πλοίο Σελ. 805
Γ. Οι απαιτήσεις Σελ. 808
Γ.1. Υποκείμενες σε περιορισμό απαιτήσεις Σελ. 808
α. Απώλειες ή ζημίες σε πρόσωπα και πράγματα Σελ. 809
β. Απαιτήσεις από καθυστέρηση & προσβολή εξωσυμβατικών δικαιωμάτων Σελ. 811
γ. Απαιτήσεις σχετιζόμενες με ανέλκυση ναυαγίου (ή με το φορτίο του πλοίου) Σελ. 812
δ. Απαιτήσεις του μη υπεύθυνου προσώπου Σελ. 814
Γ.2. Εξαιρούμενες απαιτήσεις Σελ. 815
α. Θαλάσσια αρωγή – αβαρία Σελ. 815
β. Ρύπανση Σελ. 816
β.1. Ρύπανση από πετρέλαιο Σελ. 816
β.2. Το μεταβατικό καθεστώς της ρύπανσης από επιβλαβή φορτία (HNS) Σελ. 816
γ. Πυρηνική ενέργεια Σελ. 817
δ. Ναυτεργατικές απαιτήσεις Σελ. 818
ε. Μη προβλεπόμενες απαιτήσεις Σελ. 819
Δ. Καταλειπόμενος χώρος στον ΚΙΝΔ Σελ. 820
ΙΙ. Διαδικασία περιορισμού Σελ. 821
Α. Οι εναλλακτικές οδοί: Με ή χωρίς σύσταση κεφαλαίου Σελ. 821
Β. Ειδικότερα, η σύσταση κεφαλαίου Σελ. 823
Β.1. Εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις Σελ. 823
Β.2. Τόπος, χρόνος και διαδικασία σύστασης Σελ. 824
Β.3. Συνέπειες σύστασης Σελ. 826
Β.4. Διανομή κεφαλαίου Σελ. 829
ΙΙΙ. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού Σελ. 831
Α. Καταλογισμός Σελ. 831
B. Βαρύτητα του απαιτούμενου πταίσματος Σελ. 833
Γ. Επαναφορά στον κανόνα της απεριόριστης ευθύνης Σελ. 835
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
§ 34.ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Σελ. 837
Ι. Οι λόγοι διάσπασης του διεθνώς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 837
Α. Ναυτικά ατυχήματα Σελ. 837
B. Νομοθετικά αντανακλαστικά – σύντομη ιστορική επισκόπηση Σελ. 840
ΙΙ. Η ΔΣ 1992 (CLC) σχετικά με την ευθύνη για ρύπανση από πετρελαιοειδή Σελ. 842
Α. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής Σελ. 842
Α.1. Γεωγραφικά όρια Σελ. 842
Α.2. Έννοια πλοίου Σελ. 843
α. Κατασκευαστικό & λειτουργικό κριτήριο Σελ. 843
β. Γκρίζες ζώνες – ναυπηγήματα αποθήκευσης πετρελαίου & δραστηριότητες εξόρυξης Σελ. 844
Α.3. Έννοια ζημίας Σελ. 847
α. Ρύπανση από αργό πετρέλαιο Σελ. 847
β. Περιβαλλοντική ζημία Σελ. 848
γ. Προληπτικά μέτρα Σελ. 849
Β. Τα δομικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος ευθύνης Σελ. 851
Β.1. Ευθύνη του κυρίου του πλοίου Σελ. 852
Β.2. Ευθύνη αντικειμενική Σελ. 852
Β.3. Ευθύνη οριοθετημένη Σελ. 853
Β.4. Ευθύνη υποχρεωτικώς ασφαλισμένη Σελ. 856
α. Υποχρέωση και πιστοποίηση Σελ. 856
β. Ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή Σελ. 858
Β.5. Ευθύνη ποσοτικώς περιορισμένη Σελ. 859
α. Ποσοτικά όρια & περιορισμός Σελ. 859
β. Έκπτωση Σελ. 861
III. Η ΔΣ 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου (IOPC Fund) Σελ. 861
Α. Συμπληρωματικότητα των διεθνών συμβάσεων Σελ. 861
Β. Λειτουργία του Διεθνούς Κεφαλαίου Σελ. 862
Β.1. Πώς χρηματοδοτείται; Σελ. 862
B.2. Πότε καταβάλλει αποζημίωση; Σελ. 863
Γ. Κριτήρια αποζημίωσης Σελ. 864
Δ. Συμπληρωματικό Διεθνές Κεφάλαιο Σελ. 867
ΙV. Σύγχρονα θέματα Σελ. 868
Α. Περιοχές καταφυγής & ευθύνη του παράκτιου κράτους Σελ. 868
Β. Ρύπανση από υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης Σελ. 873
Β.1. Το πρόβλημα Σελ. 873
Β.2. Η αδυναμία αξιοποίησης ΔΣ Ευθύνης και Κεφαλαίου Σελ. 874
Β.3. Ρυθμιστικός κατακερματισμός Σελ. 877
α. Περιφερειακές συμβάσεις Σελ. 877
β. Ενωσιακές ρυθμίσεις Σελ. 878
γ. Εθνικό δίκαιο Σελ. 878
§ 35. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Σελ. 881
Ι. ΔΣ για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (HNS 1996/2010) Σελ. 881
Α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 881
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής – Σύγκριση με ΔΣ Ευθύνης Σελ. 883
Β.1. Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες Σελ. 883
Β.2. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 884
Β.3. Ζημία Σελ. 884
Γ. Δυσχέρειες εφαρμογής: η χρηματοδότηση & η λειτουργία του Κεφαλαίου Σελ. 885
IΙ.H ΔΣ αστικής ευθύνης για ζημίες ρύπανσης από καύσιμα δεξαμενής πλοίων (2001) Σελ. 887
Α. Αναγκαιότητα; Σελ. 887
Β. Αυτονομία καθεστώτος ευθύνης Σελ. 888
Γ. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 889
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
§ 36. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ Σελ. 891
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 891
Α. Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 892
Α.1. Ιδιωτικού δικαίου Σελ. 892
Α.2. Δημοσίου δικαίου Σελ. 892
Β. Εθνικές ρυθμίσεις Σελ. 893
II. Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 894
Α. Η έννοια του πλοίου Σελ. 894
Β. Η έννοια της σύγκρουσης Σελ. 895
B.1. Άμεση σύγκρουση Σελ. 895
B.2. Έμμεση σύγκρουση Σελ. 896
III. Η ειδική ρύθμιση της αστικής ευθύνης Σελ. 897
Α. Το πεδίο εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης Σελ. 897
Α.1. Ευθύνη του εκμεταλλευόμενου το πλοίο Σελ. 897
Α.2. Οι καλυπτόμενες ζημίες Σελ. 898
Β. Καθεστώς ευθύνης Σελ. 899
Β.1. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης Σελ. 899
α. Το πταίσμα του πλοίου Σελ. 899
β. Οι επιμέρους προϋποθέσεις Σελ. 900
Β.2. Η απαλλαγή από την ευθύνη Σελ. 901
α. Λόγω ανυπαίτιας σύγκρουσης Σελ. 901
β. Λόγω συνυπαίτιας σύγκρουσης Σελ. 902
IV. Η ικανοποίηση της ναυτικής απαίτησης από σύγκρουση πλοίων Σελ. 903
Α. Ναυτικό προνόμιο Σελ. 903
Β. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή Σελ. 904
Γ. Περιορισμός της ευθύνης Σελ. 904
Δ. Χρόνος παραγραφής Σελ. 905
§ 37. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 907
Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 907
Α. Σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων σε εθνικά ύδατα Σελ. 907
Β. Σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων σε διεθνή ύδατα Σελ. 908
ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 909
Α. Τα καλούμενα σε εφαρμογή κείμενα Σελ. 909
Α.1. Οι ΔΣ του 1952 Σελ. 909
Α.2. Ο ΚανΒρυξ I (bis) Σελ. 910
Β. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 911
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
§ 38.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 915
I. H διείσδυση του ενωσιακού δικαίου στη ρύθμιση της θαλάσσιας μεταφοράς Σελ. 915
ΙΙ. Συντονισμός ενωσιακού δικαίου και διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων Σελ. 917
Α. Από τη σκοπιά της ενωσιακής δράσης Σελ. 917
Β. Ως προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών Σελ. 919
§ 39. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Σελ. 923
Ι. Πρόσβαση στο νηολόγιο Σελ. 923
ΙΙ. Πρόσβαση στο φορτίο Σελ. 925
Α. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνείς μεταφοράς Σελ. 925
Β. Καταπολέμηση του προστατευτισμού τρίτων χωρών Σελ. 927
ΙΙΙ. Πρόσβαση στην ακτοπλοΐα Σελ. 929
ΙV. Πρόσβαση στους λιμένες Σελ. 932
Α. Η προεργασία Σελ. 932
Β. Ο Κανονισμός 352/2017 και η άτολμη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών Σελ. 933
§ 40. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σελ. 936
Ι. Ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 936
Α. Ναυτιλιακές διασκέψεις Σελ. 936
Β. Consortia Σελ. 938
II. Ενιαία εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού stricto sensu Σελ. 939
III. Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων Σελ. 942
Α. Γενικά Σελ. 942
Β. Παραδείγματα Σελ. 943
Β.1. Tonnage Tax Σελ. 943
Β.2. Μέτρα ελάφρυνσης εργασιακού κόστους Σελ. 945
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
§ 41.ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Σελ. 947
Ι. Αστική ευθύνη και αποζημίωση Σελ. 947
ΙΙ. Ποινική ευθύνη Σελ. 949
§ 42. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 952
Ι. Μέτρα που αφορούν το κράτος σημαίας Σελ. 952
Α. Μέτρα εποπτικού χαρακτήρα Σελ. 952
Β. Μέτρα κατασκευαστικά/λειτουργικά Σελ. 953
ΙΙ. Μέτρα που αφορούν το κράτος λιμένος Σελ. 955
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 959
Back to Top