ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15504
Παπαθεοδώρου Θ.

Η τρίτη έκδοση της παρούσας μελέτης παρακολουθεί το εγχείρημα της κωδικοποίησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και παράλληλα αναδεικνύει την ενοποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Το Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών αποτελεί μία συστηματική καταγραφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σε ζητήματα διαμονής, εργασίας, εκπαίδευσης και συμμετοχής των μεταναστών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει τους αλλοδαπούς αρχικά σε αναφορά με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και την «κοινοτικοποίηση» που χαρακτηρίζει πλέον τη μεταναστευτική πολιτική. Κατά σειρά παρουσιάζονται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πρόγραμμα της Χάγης και η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που τους διέπει εξειδικεύονται με την εξέταση σειράς κανόνων του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου όπως είναι Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις με κύριο ρυθμιστικό πεδίο τους αλλοδαπούς και τα ζητήματα που εγείρονται όσον αφορά στη μετακίνησή τους, τη διαμονή τους, την προστασία και τα δικαιώματά τους. Στην ενότητα αυτή αναλύεται και το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικών για τη μετανάστευση με την παγίωση του νομικού πλαισίου για τους αλλοδαπούς, την αγορά εργασίας και τη μετανάστευση, την ανάπτυξη πολιτικών ένταξης και το συντονισμό δράσεων για τη μεταναστευτική πολιτική.

Στο επίπεδο της Ελληνικής νομοθεσίας δίδεται αρχικά η ιστορική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με τους αλλοδαπούς, καθώς επίσης αναλύονται οι άξονες και οι θεσμοί που συνδέονται με τη σύγχρονη εθνική μεταναστευτική πολιτική.

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το ισχύον πλέον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε με τον Ν 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης) και τροποποιήθηκε με τον πρόσφατο Ν 4332/2015. Ζητήματα αναφορικά με την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, αδειών διαμονής (χορήγηση, ανανέωση και είδη αδειών διαμονής), απέλασης, ανεπιθύμητων αλλοδαπών και δημόσιας τάξης αποτελούν πεδίο έρευνας και ανάλυσης του μέρους αυτού της έκδοσης.

Σε ξεχωριστά κεφάλαια περιλαμβάνεται η ανάλυση του πλαισίου για τους ομογενείς, την πολιτογράφηση ομογενών και αλλοδαπών και τέλος η συγκριτική επισκόπηση της νομοθεσίας κρατών – μελών της ΕΕ για την απέλαση των αλλοδαπών.

Την έκδοση πλαισιώνουν αναλυτική βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο των βασικότερων όρων που απαντώνται στην μελέτη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Α. Δίκαιο και μετανάστευσηΣελ. 1
Β. Ορισμοί και διακρίσειςΣελ. 6
Γ. Η αριθμητική της μετανάστευσηςΣελ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ι. Η «κοινοτικοποίηση» της μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 15
Α. Η Συνθήκη του ΆμστερνταμΣελ. 16
Β. Τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του ΤάμπερεΣελ. 18
1. Ανάπτυξη σχέσεων εταιρικότητας με τις χώρες καταγωγής των μεταναστώνΣελ. 19
2. Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλουΣελ. 19
3. Δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 20
4. Διαχείριση των μεταναστευτικών ροώνΣελ. 20
Γ. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 21
Δ. Το Πρόγραμμα της ΧάγηςΣελ. 22
Ε. Η εφαρμογή του Προγράμματος της Χάγης: Η περιεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευσηΣελ. 25
ΣΤ. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Σελ. 28
1. Η Ευρώπη των δικαιωμάτωνΣελ. 29
2. Η Ευρώπη της ΔικαιοσύνηςΣελ. 29
3. Η Ευρώπη της προστασίαςΣελ. 30
4. Η πρόσβαση στην ΕυρώπηΣελ. 30
5. Η Ευρώπη της αλληλεγγύηςΣελ. 31
6. Η Ευρώπη σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιοΣελ. 31
Ζ. Η Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική σε κρίση Σελ. 32
ΙΙ. Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίουΣελ. 34
Α. Οδηγία 2001/40/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 35
Β. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρώνΣελ. 36
Γ. Απόφαση-πλαίσιο (2002/946/ΔΕΥ), για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονήςΣελ. 36
Δ. Οδηγία 2003/86/ΕΚ, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσηςΣελ. 37
Ε. Οδηγία 2003/109/ΕΚ, σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντωνΣελ. 39
ΣΤ. Οδηγία 2004/81/ΕΚ, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών - θύματα εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 40
Ζ. Κοινοτικός Κώδικας, σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006)Σελ. 42
Η. Οδηγία 2005/71/ΕΚ, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευναςΣελ. 43
Θ. Οδηγία 2008/115/ΕΚ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 44
Ι. Οδηγία 2009/50/ΕΚ, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσηςΣελ. 45
ΙΑ. Οδηγία 2014/36/EΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασίαΣελ. 47
ΙΙΙ. Το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικών για τη μετανάστευσηΣελ. 50
Α. Η παγίωση του νομικού πλαισίου για τους αλλοδαπούςΣελ. 50
Β. Η σύνδεση της μετανάστευσης με την αγορά εργασίαςΣελ. 51
Γ. Η ανάπτυξη των πολιτικών ένταξηςΣελ. 53
Δ. Ο συντονισμός των δράσεων μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ι. Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού νομοθετικού πλαισίουΣελ. 59
II. Άξονες και θεσμοί της σύγχρονης εθνικής μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 66
Α. Οι άξονες της μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 66
Β. Ο συντονισμός της μεταναστευτικής πολιτικήςΣελ. 68
ΙΙΙ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια (N 4251/2014) Σελ. 69
Α. Η είσοδος των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕλλάδαΣελ. 69
1. Η θεώρηση εισόδου (VISA)Σελ. 69
2. Η διέλευση υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 72
Β. Η διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην ΕλλάδαΣελ. 72
1. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονήςΣελ. 73
2. Η τυπολογία των αδειών διαμονήςΣελ. 75
2.1. Οι άδειες διαμονής για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότηταςΣελ. 75
2.1.1. Η μετάκληση για εργασία υπηκόου τρίτης χώραςΣελ. 75
2.1.2. Η άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασίαΣελ. 77
2.1.3. Η άδεια διαμονής για εποχική εργασίαΣελ. 78
2.1.4. Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότηταΣελ. 80
2.1.5. Άδεια διαμονής ειδικού σκοπούΣελ. 81
2.2. Άδεια για προσωρινή διαμονή - απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου Σελ. 83
2.3. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγουςΣελ. 84
2.3.1. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς και ανθρωπιστικούς λόγουςΣελ. 84
2.3.2. Άδεια διαμονής για άλλους λόγουςΣελ. 87
2.4. Άδειες διαμονής με σκοπό τις σπουδές, την εθελοντική υπηρεσία, την κατάρτισηΣελ. 87
2.5. Άδεια διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστώνΣελ. 88
2.6. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωσηΣελ. 90
2.7. Δελτίο διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα Σελ. 93
2.8. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειαςΣελ. 94
2.9. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάςΣελ. 96
3. Το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντωνΣελ. 96
4. Η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕλλάδαΣελ. 99
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 100
5.1 Τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 101
5.2 Το δικαίωμα στην εκπαίδευσηΣελ. 104
5.3 Οι υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 107
6. Η απέλαση των υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 109
6.1 Η διοικητική απέλασηΣελ. 109
6.1.1 Το θεσμικό πλαίσιοΣελ. 109
6.1.2 Ζητήματα και προβλήματα εφαρμογήςΣελ. 111
6.2. Η δικαστική απέλασηΣελ. 119
6.2.1. Το θεσμικό πλαίσιοΣελ. 119
6.2.2. Ζητήματα και προβλήματα εφαρμογήςΣελ. 121
7. Οι ανεπιθύμητοι αλλοδαποίΣελ. 125
8. Αλλοδαποί και Δημόσια ΤάξηΣελ. 126
8.1. Το θεσμικό πλαίσιοΣελ. 128
8.2. Αλλοδαποί και αντεγκληματική πολιτικήΣελ. 135
9. Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγήςΣελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  
1. ΟρισμόςΣελ. 147
2. Το νομικό καθεστώς των ομογενώνΣελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Η ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  
Α. Η Πολιτογράφηση των ομογενώνΣελ. 157
Β. Η Πολιτογράφηση των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στη χώραΣελ. 159
1. Το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο πολιτογράφησηςΣελ. 161
2. Ο N 3838/2010Σελ. 163
3. Ο N 4332/2015Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  
1. Η Γερμανική νομοθεσίαΣελ. 173
2. Η Βρετανική νομοθεσίαΣελ. 176
3. Η Ισπανική νομοθεσίαΣελ. 179
4. Η Ιταλική νομοθεσίαΣελ. 181
5. Η Γαλλική νομοθεσίαΣελ. 183
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 191
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 197
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 207
 
Back to Top