Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Ν 3691/2008)

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12222
Τσιρίδης Π.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 440
  • ISBN: 978-960-272-574-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει τις ποινικές διατάξεις του νέου Νόμου 3691/2008 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 3η Κοινοτική Οδηγία 2005/60/ΕΚ. Παράλληλα παρουσιάζονται και οι μεταβολές που επήλθαν στις επιμέρους διατάξεις, υπό το καθεστώς ισχύος των  νόμων 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008, καθώς και τα σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δικαίου που προκύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Επίσης εξετάζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Δικηγόρων και των Συμβολαιογράφων, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών για τους πελάτες τους.  Το έργο συμπληρώνεται από Παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το νέο νόμο (3691/2008) όσο και την Αιτιολογική Έκθεση, βιβλιογραφία (ελληνική-ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρηστικό θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τον εφαρμοστή του νόμου, τον δικηγόρο, τον συμβολαιογράφο και γενικότερα τον κάθε απασχολούμενο με σχετικές υποθέσεις.
Ι. Η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη διεθνή κοινότητα και στην ΕΕ Σελ. 1
II. Η προσαρμογή της νομοθεσίας μας προς τις 3 κοινοτικές ΟδηγίεςΣελ. 10
III. Το αρχικό Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της 3ης Οδηγίας και οι επελθούσες αλλαγέςΣελ. 13
Α. Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας της τρίτης Οδηγίας 2005/60/ΕΚΣελ. 14
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 14
2. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 20
3. Επιμέρους διατάξειςΣελ. 20
i. Νομιμοποίηση εσόδων (άρθρο 2)Σελ. 20
ii. Εγκληματικές δραστηριότητες - Βασικά αδικήματα (άρθρο 3)Σελ. 22
iii. Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 45)Σελ. 25
iv. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων ('Αρθρο 46)Σελ. 30
v. Αρμοδιότητες της αρχής (άρθρο 7 παρ. 6 εδ. ε)Σελ. 32
vi. Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας (άρθρο 12) Σελ. 32
vii. Κεφάλαιο Ε': Υποχρεώσεις αναφοράς και απαγόρευσης γνωστοποίησης (άρθρο 26-31)Σελ. 33
4. ΕπίμετροΣελ. 35
Β. Παρατηρήσεις που έγιναν αποδεκτές από το ΝομοσχέδιοΣελ. 36
IV. Ο νέος Νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ν 3691/2008)Σελ. 40
V. Βασικά αδικήματαΣελ. 41
VI. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)Σελ. 47
Α. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 47
Β. Η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδωνΣελ. 55
1. H τυποποίηση των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων υπό το καθεστώς ισχύος των Ν 2331/1995 και Ν 3424/2005Σελ. 55
2. Επελθούσες μεταβολές με το Ν 3691/2008Σελ. 59
3. Η «τοποθέτηση» και «διακίνηση» εσόδωνΣελ. 65
4. Η νομιμοποίηση εσόδων από τον ίδιο τον αυτουργό του βασικού αδικήματος (αυτοξέπλυμα)Σελ. 69
5. Η σχέση μεταξύ του βασικού αδικήματος και της πράξης νομιμοποίησης εσόδωνΣελ. 80
6. Η προς νομιμοποίηση περιουσίαΣελ. 87
7. Ο όρος του διπλού αξιοποίνουΣελ. 92
Γ. Η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδωνΣελ. 97
Δ. Η Χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςΣελ. 104
VII. Νομολογιακή αντιμετώπιση ερμηνευτικών ζητημάτων κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, υπό το καθεστώς ισχύος των Ν 2331/95 και Ν 3424/2005Σελ. 105
Α. Αν συγκροτείται αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με μόνη την πραγμάτωση κάποιας από τις αναφερόμενες στο νόμο πράξεις νομιμοποίησης (αγορά, μεταβίβαση, μετατροπή κ.λπ.) ή απαιτείται επιπροσθέτως η πράξη νομιμοποίησης της περιουσίας αυτής να εξασφαλίζει κάποιον «νόμιμο τίτλο», που να δικαιολογεί έναντι της έννομης τάξης την κατοχή της «νομιμοποιηθείσας» περιουσίαςΣελ. 107
Β. Αν υποκείμενο της πράξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή μπορεί να είναι και οποιοδήποτε μεμονωμένο πρόσωποΣελ. 110
Γ. Αν υποκείμενο της εγκληματικής δραστηριότητας που παρήγαγε την προς νομιμοποίηση περιουσία πρέπει να είναι μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομοΣελ. 112
Δ. Αν δράστης της νομιμοποίησης εσόδων μπορεί να είναι ή όχι ο δράστης της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (προηγηθέντος βασικού αδικήματος), από την οποία προέκυψε η προς νομιμοποίηση περιουσίαΣελ. 114
VIII. Ζητήματα διαχρονικού δικαίουΣελ. 122
IX. Τα υπόχρεα πρόσωπαΣελ. 140
Α. Προσθήκη νέων υποχρέων προσώπωνΣελ. 140
Β. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων και ΣυμβολαιογράφωνΣελ. 143
X. Οι Δικηγόροι και Συμβολαιογράφοι ως υπόχρεα πρόσωπαΣελ. 144
A. Η σχέση των δικηγόρων με τη διαδικασία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρίαΣελ. 145
Β. Η ευρωπαϊκή νομοθετική κίνησηΣελ. 149
Γ. Οι αντιδράσεις των ευρωπαίων δικηγόρων κατά της Οδηγίας 2001/97/ΕΚΣελ. 152
Δ. Οι θέσεις τoυ CCBE ενώπιον του ΔΕΚΣελ. 155
1. Οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίουΣελ. 157
i. Η δικηγορική ανεξαρτησίαΣελ. 158
ii. Το επαγγελματικό απόρρητο του δικηγόρουΣελ. 159
iii. Η υποχρέωση πίστηςΣελ. 159
2. Οι αξιώσεις της δίκαιης δίκηςΣελ. 160
3. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωήςΣελ. 161
4. Η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 161
Ε. Η Απόφαση του ΔΕΚΣελ. 164
ΣΤ. Οι αποφάσεις του Γαλλικού και Βελγικού Συνταγματικού ΔικαστηρίουΣελ. 168
Ζ. Η ελληνική πραγματικότηταΣελ. 173
XI. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, ως υποχρέων προσώπωνΣελ. 175
Α. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, κατά το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 175
Β. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων, κατά το Ν 3691/2008Σελ. 177
Γ. Οι επιμέρους υποχρεώσειςΣελ. 179
1. Η υποβολή αναφοράς υπόπτων συναλλαγών στην Επιτροπή του άρθρου 7Σελ. 180
i. Η υποχρέωση υποβολής αναφοράς και το δικηγορικό απόρρητοΣελ. 185
ii. Η συσχέτιση της υποχρέωσης υποβολής αναφοράς με το άρθρο 232 ΠΚΣελ. 187
iii. Η εξαίρεση των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων από την υποχρέωση υποβολής αναφοράςΣελ. 194
iv. Η έκταση της εισαγόμενης εξαίρεσηςΣελ. 194
v. Η έννοια της «ύποπτης» και «ασυνήθους» συναλλαγήςΣελ. 202
vi. Η υποβολή αναφοράς Δικηγόρων σε ΕπιτροπήΣελ. 204
vii. Η ποινική ευθύνη των Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων για παραβίαση της υποχρέωσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγώνΣελ. 208
viii. Πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν στις συναλλαγές από την υποχρέωση αναφοράς των Δικηγόρων και ΣυμβολαιογράφωνΣελ. 211
2. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχέςΣελ. 215
3. Η απαγόρευση γνωστοποίησηςΣελ. 218
4. Η υποχρέωση αποφυγής διενέργειας συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιώνΣελ. 222
5. Η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτηΣελ. 224
i. Περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμελείαςΣελ. 225
ii. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειαςΣελ. 227
iii. Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειαςΣελ. 229
6. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειαςΣελ. 230
i. Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτηΣελ. 233
ii. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπαΣελ. 234
7. Η φύλαξη αρχείων και στοιχείωνΣελ. 236
8. Κριτική ως προς την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων σε Δικηγόρους και ΣυμβολαιογράφουςΣελ. 241
XII. Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των υπολοίπων υποχρέων φυσικών και νομικών προσώπωνΣελ. 244
Α. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές και οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι.Σελ. 244
Β. Οι υποχρεώσεις των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και φορολογικών συμβούλων σύμφωνα με τον Ν 3691/2008Σελ. 245
XIII. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 248
Α. Βασική ποινή για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος)Σελ. 248
Β. Επιβαρυντικές περιστάσειςΣελ. 249
Γ. Πλημμεληματικές μορφές νομιμοποίησης εσόδωνΣελ. 259
Δ. Η ποινή της νομιμοποίησης εσόδων σε σχέση με την ποινή για το βασικό αδίκημαΣελ. 264
Ε. Η δίωξη και καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων σε σχέση με το βασικό αδίκημαΣελ. 272
ΣΤ. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου ή απαλλαγής του υπαιτίου για πράξη νομιμοποίησης εσόδωνΣελ. 273
Ζ. Αρμόδιο δικαστήριο εκδίκασης των αδικημάτων του παρόντος νόμουΣελ. 276
XIV. Η δήμευση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 278
XV. Η αποζημίωση υπέρ του ΔημοσίουΣελ. 283
XVI. Οι δικονομικές διατάξεις του Νόμου 3691/2008Σελ. 287
XVΙI. Η διενέργεια από την Επιτροπή του άρθρου 7 διοικητικής έρευνας και ποινικής προκαταρκτικής εξέτασηςΣελ. 297
XVIIΙ. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 304
Ν 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166/5.8.2008) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξειςΣελ. 311
AITlOΛOΓlKH ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» Σελ. 369
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. XXIII
 
Back to Top