Ο ΝΟΜΟΣ 4009/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12828
Παπαθεοδώρου Θ.
Στην εν λόγω έκδοση παρουσιάζεται ο νέος Ν 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/6.9.2011) για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄2.11.2011) για την ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις. Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ριζικής μεταρρύθμισης που επέφερε ο νέος Ν 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/6.9.2011) στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον σε αυτά. Με το άρθρο 16 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα και διασφαλίζεται η προστασία της εντός αυτοδιοικούμενων πανεπιστημίων. Ο συνταγματικός νομοθέτης περιέλαβε με θεμελιώδεις αρχές τα ΑΕΙ, όπως αυτή του δημόσιου χαρακτήρα και της αυτοδιοίκησής τους. Σε αυτό το συνταγματικό πλαίσιο, μέχρι και τη θέσπιση του νέου Ν 4009/2011 για τα ΑΕΙ, ισχύον νομοθετικό καθεστώς αποτελούσε ο νόμος πλαίσιο 1268/1982, ο οποίος, τροποποιηθείς κατʼ επανάληψη, αποτελούσε τον «χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης».

Με το νέο Ν 4009/2011 για τη Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195/6.9.2011) αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση και τίθενται νέοι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ (οργάνωση προγραμμάτων σπουδών από τις σχολές, οι οποίες αποτελούν πλέον τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες, θεσμοθέτηση ενός νέου οργάνου, του Συμβουλίου για τη διοικητική οργάνωση των ΑΕΙ, εισαγωγή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου, κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου κ.ά.). Ο νέος νόμος, ενσωματώνοντας σημεία προηγούμενων διατάξεων, επιχειρεί να διαμορφώσει θεσμικές υποδοχές για τον μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας των ΑΕΙ, με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει τις νέες ρυθμίσεις ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να κατανοήσει τις θεσμικές αλλαγές που επέρχονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τον νέο νόμο. Στο ανά χείρας έργο προτάσσεται εκτεταμένη κριτική εισαγωγή του επιμελητή, με την οποία επιδιώκεται μια πρώτη αναλυτική προσέγγιση της νέας διοικητικής και οργανωτικής δομής των ΑΕΙ. Οι επιμέρους διατάξεις του νόμου συνοδεύονται από αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης του Νόμου. Παρατίθεται αυτούσια η σχετική έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, στην οποία εμπεριέχονται ενδιαφέρουσες απόψεις της θεωρίας και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί θεμάτων που ρυθμίζονται με τον νέο νόμο. Στο τέλος παρουσιάζονται σε Παράρτημα οι ρητά εξαιρούμενες από την κατάργηση διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν 4009/2011.

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να ενημερώσει πλήρως κάθε νομικό, καθηγητή, δικηγόρο, δικαστικό λειτουργό και φορέα της Ανώτατης εκπαίδευσης για το νέο καθεστώς των ΑΕΙ.
Ν 4009/2011 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
Εισαγωγικά σχόλια στον Ν 4009/2011 & κριτική ανάλυση της νέας διοικητικής και οργανωτικής δομής των ΑΕΙΣελ. 1
Ι. Το Συνταγματικό πλαίσιοΣελ. 2
ΙΙ. Οι νέες ρυθμίσεις για τη διοικητική και οργανωτική δομή των ΑΕΙΣελ. 5
Ν 4009/2011  
Δοuή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυuάτων  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ['Αρθρα 1-4]Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ['Αρθρα 5-6]Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ ['Αρθρο 7]Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ ['Αρθρα 8-13]Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ['Αρθρα 14-15]Σελ. 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙΣελ. 62
ΜΕΡΟΣ Α' ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ['Αρθρα 16-27]Σελ. 62
ΜΕΡΟΣ Β' ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ['Αρθρα 28-29]Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΣΠΟΥΔΕΣ ['Αρθρο 30]Σελ. 85
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ['Αρθρα 31-37]Σελ. 87
ΜΕΡΟΣ Β' ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ['Αρθρο 38]Σελ. 96
ΜΕΡΟΣ Γ' ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ['Αρθρο 39]Σελ. 98
ΜΕΡΟΣ Δ' ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ['Αρθρα 40-48]Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ['Αρθρα 49-55]Σελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ['Αρθρα 56-63]Σελ. 114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ['Αρθρα 64-75]Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ['Αρθρα 76-82]Σελ. 150
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Δοuή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυuάτωνΣελ. 179
Ι. Γενικές παρατηρήσεις επί του συνταγuατικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης και επί του ισχύοντος νοuοθετικού πλαισίουΣελ. 179
Α. Επί του συνταγuατικού πλαισίουΣελ. 179
Β. Επί του ισχύοντος νοuοθετικού πλαισίουΣελ. 181
ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του ΝσχΣελ. 182
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί uέρους άρθρων του ΝσχΣελ. 189
1. Επί του άρθρου 5Σελ. 189
2. Επί του άρθρου 8 παρ. 2 στοιχ. β' και 5 στοιχ. α'Σελ. 190
3. Επί του άρθρου 8 παρ. 4 στοιχ. β'Σελ. 196
4. Επί του άρθρου 8 παρ. 10 σε συνδυασuό προς τις παρ. 2 στοιχ. β' και 5 στοιχ. α'Σελ. 198
5. Επί του άρθρου 8 παρ. 14Σελ. 199
6. Επί του άρθρου 18 παρ. 5Σελ. 199
7. Επί του άρθρου 19 παρ. 1 και 2Σελ. 200
8. Επί του άρθρου 19 παρ. 4Σελ. 201
9. Επί του άρθρου 20 παρ. 2Σελ. 201
10. Επί του άρθρου 77Σελ. 202
11. Επί του άρθρου 80 παρ. 14 και 16 σε συνδυασuό προς το άρθρο 42 παρ. 1Σελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Α. Εξαιρούμενες από την κατάργηση διατάξεις (άρθρο 81 Ν 4009/2011)Σελ. 207
1. Ν 5343/1932 Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών ['Αρθρα 120-123, 326-333]Σελ. 207
2. Ν 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ['Αρθρα 13, 17, 23]Σελ. 214
3. Ν 2083/1992 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης ['Αρθρα 6, 8]Σελ. 216
4. Ν 2552/1997 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1, 4, 9]Σελ. 218
5. Ν 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 13, 15]Σελ. 220
6. Ν 3369/2005 Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 9, 10]Σελ. 228
7. Ν 3374/2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος ['Αρθρο 2]Σελ. 231
8. Ν 3391/2005 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 3, 5]Σελ. 232
9. Ν 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ['Αρθρο 1]Σελ. 235
10. Ν 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις ['Αρθρο 34]Σελ. 236
11. ΠΔ 265/1985 Διευκολύνσεις φοιτητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) για τις μετακινήσεις τους με τα μαζικά μέσα μεταφοράς ['Αρθρα 1-4]Σελ. 237
12. ΠΔ 160/2008 Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ ['Αρθρα 5-7, 22-28]Σελ. 241
Β. Βασικά ορόσημα για την εφαρμογή του νόμου για τα ΑΕΙΣελ. 250
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 255
Back to Top