ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


(Ελεύθερου και Αθέμιτου)
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10688
Τζουγανάτος Δ.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 252
  • ISBN: 960-272-117-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η εξέταση του δικαίου των «καθέτων περιορισμών» του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε των συμβάσεων αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής. Αναλύεται η εξέλιξη του αμερικανικού αντιμονοπωλιακού δικαίου και η επίδρασή της στην αναμόρφωση της αντιμετώπισης των συμβάσεων διανομής στο κοινοτικό δίκαιο. Ερμηνεύονται οι κυριότερες διατάξεις του Κανονισμού 2790/99 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάζονται οι επιπτώσεις της αναθεώρησης του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και οι συζητούμενες προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου. Τέλος, επανατοποθετείται το ζήτημα της προστασίας των δικτύων διανομής έναντι της λεγόμενης «γκρίζας αγοράς». Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσον οι αλλαγές του κοινοτικού δικαίου, όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό 2790/99, και οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του γερμανικού UWG, που αποτέλεσε το πρότυπο του Έλληνα νομοθέτη του Ν 146/14, δικαιολογούν ενίσχυση της προστασίας των δικτύων διανομής με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Το πρόβλημαΣελ. 1
Β. Η σύμβαση διανομής και οι περιορισμοί τηςΣελ. 4
Γ. Περιορισμοί της διανομής και συμφέροντα των υποκειμένων της αγοράςΣελ. 7
Ι. Τα συμφέροντα του προμηθευτήΣελ. 8
1) Κάθετοι περιορισμοί: Per se σύννομοι;Σελ. 8
2) Κάθετοι περιορισμοί: υποκατάστατα συμπράξεων ή/και μέσα τιμολογιακών διακρίσεων;Σελ. 15
α) Κάθετοι περιορισμοί ως σύμπραξη μεταξύ των διανομέωνΣελ. 16
β) Κάθετοι περιορισμοί ως σύμπραξη μεταξύ παραγωγώνΣελ. 18
γ) Κάθετοι περιορισμοί ως μέσο τιμολογιακών διακρίσεωνΣελ. 19
ΙΙ. Τα συμφέροντα των μελών του δικτύου, των ανεξαρτήτων εμπόρων και των καταναλωτώνΣελ. 20
ΙΙΙ. Οι κάθετοι περιορισμοί μεταξύ προστασίας του ενδοδικτυακού ανταγωνισμού των διανομέων και του ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτώνΣελ. 21
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Οι περιορισμοί της διανομής στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (αμερικάνικο, κοινοτικό και ελληνικό)Σελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι περιορισμοί της διανομής στο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 24
Α. Η στάση της νομολογίαςΣελ. 25
Ι. Περιορισμοί που αφορούν την τιμή μεταπώλησηςΣελ. 25
1) Καθορισμός συγκεκριμένης ή κατώτατης τιμής μεταπώλησηςΣελ. 25
2) Καθορισμός ανώτατης τιμής μεταπώλησηςΣελ. 31
3) Προτεινόμενες ή ενδεικτικές τιμές μεταπώλησηςΣελ. 34
ΙΙ. Μη τιμολογιακοί περιορισμοί του διανομέαΣελ. 35
1) Γεωγραφικοί/πελατειακοί περιορισμοί και "ρήτρα καταστήματος"Σελ. 35
2) Συμβάσεις αποκλειστικής διανομήςΣελ. 42
Β. Γενική εκτίμηση και νομολογιακές τάσειςΣελ. 44
Ι. Ο rule of reason και τα προβλήματα της εφαρμογής τουΣελ. 45
Διάκριση με κριτήριο την ισχύ του προμηθευτή στη σχετική αγορά ("market power screens")Σελ. 45
ΙΙ. Η διαφορετική προσέγγιση τιμολογιακών και μη τιμολογιακών περιορισμώνΣελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κοινοτικό δίκαιο των περιορισμών της διανομήςΣελ. 53
Α. Από την "Consten & Grundig" μέχρι το "Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κάθετους περιορισμούς στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ"Σελ. 53
Ι. Συμβάσεις αποκλειστικής διανομήςΣελ. 56
1) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (ήδη 81 παρ. 1 ΕΚ)Σελ. 56
α) Αποκλειστική διάθεση μέσω εμπορικών αντιπροσώπωνΣελ. 56
αα) Η Ανακοίνωση της 24.12.1962 της ΕπιτροπήςΣελ. 56
ββ) Η πρακτική της Επιτροπής και του ΔΕΚΣελ. 58
β) Συμβάσεις αποκλειστικής διανομής μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου ομίλουΣελ. 60
γ) Συμβάσεις αποκλειστικής διανομής ήσσονος σημασίαςΣελ. 63
2) Ομαδικές εξαιρέσεις για τις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής (Κανονισμοί 67/67 και 1983/83)Σελ. 68
α) Κανονισμός 67/67 "περί της εφαρμογής του άρθρου 85 παρ. 3 ΣυνθΕΚ σε κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής διανομής"Σελ. 70
β) Κανονισμός 1983/83 "σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 ΣυνθΕΚ σε κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής διανομής"Σελ. 73
αα) ΓενικάΣελ. 73
ββ) Γεωγραφικοί περιορισμοί στη σύμβαση αποκλειστικής διανομήςΣελ. 75
η γεωγραφική προστασία του αποκλειστικού διανομέαΣελ. 75
i) Η υποχρέωση του προμηθευτή για αποκλειστικό εφοδιασμό του διανομέα της περιοχή ισχύος της σύμβασης (άρθρο 1)Σελ. 75
ii) Η υποχρέωση του προμηθευτή να μην ανταγωνίζεται τον διανομέα (άρθρο 2 παρ. 1)Σελ. 77
iii) Απαγόρευση "ενεργητικής πολιτικής πωλήσεων" από άλλους διανομείς του δικτύου (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ~)Σελ. 78
iv) Ο διανομέας ως αποκλειστική πηγή προμήθειας στην περιοχή ισχύος της σύμβασης (άρθρο 3 περ. γ~)Σελ. 80
v) Παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών (άρθρο 3 περ. δ~)Σελ. 81
γγ) Καθορισμός τιμής μεταπώλησης, συνιστώμενες τιμές και πελατειακοί περιορισμοίΣελ. 83
3) Αδυναμίες της ρύθμισης των συμβάσεων αποκλειστικής διανομήςΣελ. 85
ΙΙ. Συμβάσεις επιλεκτικής διανομήςΣελ. 86
1) "Ανοικτά" και "κλειστά" δίκτυα επιλεκτικής διανομήςΣελ. 90
2) "Κλειστά" δίκτυα επιλεκτικής διανομήςΣελ. 92
α) "Απλά" δίκτυαΣελ. 92
β) Δίκτυα με "πρόσθετα" κριτήρια επιλογής ή "ενισχυμένες δεσμεύσεις" των μεταπωλητώνΣελ. 99
3) Αδυναμίες στην αντιμετώπιση των συστημάτων επιλεκτικής διανομήςΣελ. 105
ΙΙΙ. Kάθετοι περιορισμοί στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού: η επιτακτική ανάγκη μιας νέας ρυθμιστικής προσέγγισηςΣελ. 109
Β. Η προπαρασκευαστική φάσηΣελ. 112
Ι. Το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής "για τους κάθετους περιορισμούς στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ"Σελ. 112
ΙΙ. Η Συνέχεια (Follow-up) στο Πράσινο ΒιβλίοΣελ. 117
Σχέδιο Ανακοίνωσης για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε κάθετους περιορισμούςΣελ. 117
Γ. Η υλοποίηση της αναθεώρησηςΣελ. 120
Ι. Ο Κανονισμός 1215/99 "για την τροποποίηση του Κανονισμού 19/65 περί εφαρμογής του άρθρου 81 παρ. 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών"Σελ. 120
ΙΙ. Ο Κανονισμός 1216/99 "για την τροποποίηση του κανονισμού αριθμ. 17- Πρώτος κανονισμός εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης"Σελ. 122
ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 2790/99 "για την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών"Σελ. 123
1) Το μερίδιο αγοράς ως κριτήριο εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 123
2) Πεδίο εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 128
α) Συμφωνίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 128
β) Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 132
3) Μη απαλλασσόμενες κάθετες συμφωνίεςΣελ. 135
Μη απαλλασσόμενοι συμβατικοί όροιΣελ. 135
α) Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας (άρθρο 4)Σελ. 135
β) Περιορισμοί εκτός ομαδικής απαλλαγής (άρθρο 5)Σελ. 143
4) ʼρση του ευεργετήματος της ομαδικής απαλλαγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εθνική αρχή κράτους-μέλουςΣελ. 146
5) Κήρυξη του Κανονισμού ανεφάρμοστουΣελ. 148
6) Το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης των αγοραστών (διανομέων)Σελ. 150
7) Η εφαρμογή του άρθρου 81 ΕΚ σε μη καλυπτόμενες από την ομαδική απαλλαγή κάθετες συμφωνίεςΣελ. 151
α) Αποκλειστική διανομήΣελ. 153
αα) ΓενικάΣελ. 153
ββ) Αποκλειστική διανομή με υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς προϊόντων ορισμένου προμηθευτή ("single branding") ή με υποχρέωση αποκλειστικής προμήθειαςΣελ. 155
i) Αποκλειστική διανομή προϊόντων ορισμένου προμηθευτήΣελ. 155
ii) Αποκλειστική διανομή και αποκλειστική προμήθειαΣελ. 156
γγ) Αποκλειστική διανομή με υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσηςΣελ. 156
β) Επιλεκτική διανομήΣελ. 157
αα) ΓενικάΣελ. 157
ββ) Επιλεκτική διανομή με ρήτρα κατανομής πελατών (με ρήτρα αποκλειστικής κατανομής πελατείας)Σελ. 159
Δ. Ριζική αλλαγή πολιτικής έναντι των κάθετων περιορισμών ή απλές διορθωτικές κινήσεις με το νέο καθεστώς του Κανονισμού 2790/99;Σελ. 160
Ι. Ο Κανονισμός 2790/99 μεταξύ οικονομικής ανάλυσης και ασφάλειας δικαίουΣελ. 160
ΙΙ. Οι Κανονισμοί ομαδικής απαλλαγής και οι προοπτικές εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Το ελληνικό δίκαιο των περιορισμών της διανομήςΣελ. 177
Α. Η πρακτική της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 177
Ι. Συμβάσεις αποκλειστικής διανομήςΣελ. 178
ΙΙ. Συμβάσεις επιλεκτικής διανομήςΣελ. 183
ΙΙΙ. Κατάχρηση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (2α ν.703/77)Σελ. 188
Β. Η αντιμετώπιση των κάθετων περιορισμών στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού μετά τον Κανονισμό 2790/99Σελ. 191
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η αναθεώρηση του δικαίου των κάθετων περιορισμών και η προστασία των δικτύων διανομής έναντι "διαταράξεων" από ανεξάρτητους εμπόρουςΣελ. 196
Α. Η προστασία του δικτύου περιορισμένης διανομής έναντι αθέμιτης πρόκλησης ή αθέμιτης εκμετάλλευσης "διαρροών" του (ειδικότερα: η προστασία του δικτύου αποκλειστικής διανομής)Σελ. 196
Ι. Η "διατάραξη" του δικτύου περιορισμένης διανομής στο γερμανικό δίκαιο κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού 
198  
ΙΙ. Η στροφή της νομολογίας του ΒGH σχετικά με την εκμετάλλευση της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεωνΣελ. 202
1) BGH, αποφάσεις της 15.7.1999 "Aussenseiteranspruch" και 1.12.1999 "Aussenseiteranspruch ΙΙ"Σελ. 202
2) BGH, απόφαση της 15.7.1999 "Entfernung der Herstellernummer"Σελ. 204
3) Συνέπειες της αναθεώρησης της νομολογίας του BGHΣελ. 206
ΙΙΙ. Η διατάραξη του δικτύου περιορισμένης διανομής ως παράβαση του άρθρου 1 ν.146/14 (οι ειδικές πρόσθετες περιστάσεις)Σελ. 208
Β. Η προστασία των δικτύων περιορισμένης διανομής έναντι αθέμιτου τρόπου διάθεσης των προϊόντων του από τρίτους (ειδικότερα: η προστασία του δικτύου επιλεκτικής διανομής μεταξύ δικαίου σημάτων και δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού)Σελ. 210
Ι. Οι θέσεις της θεωρίαςΣελ. 211
ΙΙ. Η νομολογίαΣελ. 216
Γ. Επανεξέταση της προστασίας των δικτύων περιορισμένης διανομής μετά την εισαγωγή του Κανονισμού 2790/99;Σελ. 220
Ι. Προστασία της υπόστασης του δικτύου επιλεκτικής διανομήςΣελ. 220
ΙΙ. Η παρακολούθηση των δικτύων επιλεκτικής διανομής με την τοποθέτηση κωδικών στα προϊόνταΣελ. 222
ΙΙΙ. H προστασία των δικτύων επιλεκτικής διανομής: αντιτιθέμενα συμφέροντα και ελεύθερος ανταγωνισμόςΣελ. 226
Δ. Συμπεράσματα για την προστασία δικτύων περιορισμένης διανομής στο ελληνικό δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και των σημάτωνΣελ. 230
Back to Top