ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10678
Κινινή Ε.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 112
  • ISBN: 960-272-110-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά της Εταιρείας Δικαίου Ανταγωνισμού και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της συμπεριφοράς των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατά τις διατάξεις του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται κυρίως το καθεστώς της διττής εποπτείας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατά το Ν. 2121/1993 και το Ν. 703/1977 και ο έλεγχος της άσκησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τα άρθρα 28 επ. και 81 επ. της ΣυνθΕΚ, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ. Στο δεύτερο και κύριο μέρος του βιβλίου εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σύστασης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και οι συμβάσεις αμοιβαίας αντιπροσώπευσης μεταξύ εθνικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης αποτελούν απαγορευμένες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων. Δεδομένης της μονοπωλιακής θέσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης επιχειρείται, επίσης, η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων περιπτώσεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης τόσο στην εσωτερική σχέση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και δικαιούχων, όσο και στην εξωτερική σχέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες, που απασχόλησαν μέχρι σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΚ.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ι. Σκοπός και σημασία της συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 13
ΙΙ. Η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης 
1. Εποπτεία κατά το ν. 2121/93Σελ. 15
α. Έγκριση λειτουργίαςΣελ. 16
β. Διαρκής έλεγχος κατά τη λειτουργίαΣελ. 19
2. Σχέση μεταξύ της εποπτείας κατά το ν. 2121/93 και το ν. 703/77Σελ. 21
ΙΙΙ. Η σημασία των άρθρων 28 επ. (πρώην 30 επ.) ΣυνθΕΚΣελ. 25
1. Βασικές αρχές της σχέσης μεταξύ των άυλων δικαιωμάτων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των υπηρεσιώνΣελ. 26
2. Η έννοια του ειδικού αντικειμένου ως κρίσιμη έννοια προς απόφανση βάσει των άρθρων 81 και 82 (πρώην 85 και 86) ΣυνθΕΚΣελ. 30
3. Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος του δημιουργούΣελ. 32
Β. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ι. Απαγόρευση συμπράξεων (συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών) κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚΣελ. 38
1. Η πράξη σύστασης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 39
α. Ο δημιουργός ως «επιχείρηση» κατά το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 39
β. Η σύσταση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και η απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 703/77Σελ. 40
αα. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ως συμφωνία επιχειρήσεωνΣελ. 41
ββ. Ο προκαλούμενος περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 44
γ. Τελολογική συστολή του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 703/77 - ImmanenztheorieΣελ. 44
δ. Η εξαίρεση του άρθρου 30 του Γερμανικού Νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού (GWB)Σελ. 46
2. Οι συμβάσεις αμοιβαιότητας μεταξύ εθνικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 49
α. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ως «επιχείρηση» κατά το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 49
β. Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 86 παρ. 2 (πρώην 90 παρ. 2) ΣυνθΕΚΣελ. 51
γ. Απαγόρευση συμπράξεων (συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών) μεταξύ εθνικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 54
αα. Έννοια συμβάσεων αμοιβαιότηταςΣελ. 55
ββ. Σκοπός συμβάσεων αμοιβαιότηταςΣελ. 56
γγ. Συμβάσεις αμοιβαιότητας και άρθρο 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚΣελ. 57
δ. Ενδεχόμενη συλλογική δεσπόζουσα θέση εθνικών οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 63
ΙΙ. Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης κατά τα άρθρα 2 του ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚΣελ. 67
1. Δεσπόζουσα θέση οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 68
α. Οριοθέτηση σχετικής αγοράςΣελ. 68
β. De facto μονοπώλιο οργανισμών συλλογικής διαχείρισηςΣελ. 69
2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 71
α. Στην εσωτερική σχέση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 71
αα. Επιβολή μη δίκαιων όρωνΣελ. 72
1. Υπόθεση SABAM IΣελ. 72
2. Υπόθεση καταστατικό εταιρίας GEMAΣελ. 74
3. Υπόθεση SACEM/Greenwich FilmΣελ. 76
ββ. Διακριτική μεταχείρισηΣελ. 77
β. Στην εξωτερική σχέση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστώνΣελ. 80
αα. Η άδεια για το σύνολο του ρεπερτορίου («blanket licensing»)Σελ. 80
1. Υποθέσεις SACEM I και SACEM IIΣελ. 81
2. Νομολογία δικαστηρίων Ηνωμένων ΠολιτειώνΣελ. 83
ββ. Το ύψος των δικαιωμάτωνΣελ. 85
1. Κριτήρια εκτίμησης του ύψους των τιμώνΣελ. 87
2. Λόγοι που δικαιολογούν το ύψος των τιμώνΣελ. 90
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 93
Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 101
Ε. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 110
 
 
Back to Top