ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Νεώτερες εξελίξεις και προβληματισμοί

Συνέδριο της Ένωσης Μελών του ΝΣΚ και της ΕΑΑΔΗΣΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15643
Αλεφάντη Α., Αντωνίου Α., Αραβάνης Θ., Βλαχόπουλος Σπ., Γεραπετρίτης Γ., Γέροντας Α., Γιαννακούρου Γ., Γκανασούλης Γ., Γώγος Κ., Δετσαρίδης Χ., Καρατσώλης Κ., Κιουσοπούλου Λ., Κουλίδης Α., Κουλουμπίνη Ε. Ε., Λαζαράτος Π., Λευθεριώτου Ε., Λιγωμένου Α., Μαμαλούγκας Ν., Μαραγκού Γ., Μαριά Ε.– Α., Μέλισσας Δ., Μητκίδης Χ., Ντουχάνης Χ., Οικονόμου Δ., Σακελλαροπούλου Α., Σιούτη Γ., Τολέρης Ε., Χαροκόπου Α.

Ο παρών τόμος αποτυπώνει τις εργασίες του Συνεδρίου της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νεότερες εξελίξεις και προβληματισμοί" που έγινε στο Ναύπλιο στις 10-12 Οκτωβρίου 2014. Το Συνέδριο είχε τις δύο προαναφερόμενες θεματικές ενότητες που απαρτίστηκαν από εισηγήσεις που κάλυψαν σειρά επί μέρους ζητημάτων και των δύο αυτών κεντρικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο τόμος διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα στο Τμήμα Ι «Περιβάλλον» και στο Τμήμα ΙΙ «Δημόσιες συμβάσεις». Στο τμήμα Ι για το περιβάλλον έχουν παρατεθεί οι εισηγήσεις που αφορούν κατά σειρά τις θεματικές ενότητες για την αυθαίρετη δόμηση, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τα ειδικά ζητήματα  πολιτιστικού περιβάλλοντος, τις επεμβάσεις σε δάση και τη διαχείριση υδατικών πόρων και αποβλήτων και τα ειδικά ζητήματα δόμησης. Περαιτέρω, στο τμήμα ΙΙ για τις δημόσιες συμβάσεις υπάρχουν οι θεματικές ενότητες για τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, την ανάθεση δημόσιας σύμβασης και τις αναθέτουσες αρχές, τις ΣΔΙΤ, τις αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την δικαστική προστασία και τις εναλλακτικές μορφές (διαιτητική επίλυση διαφορών). Στον τόμο περιλαμβάνονται ακόμη σε ξεχωριστές ενότητες οι εναρκτήριες ομιλίες του Προέδρου του ΝΣΚ Μ. Απέσσου και του Διευθυντή στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. Nunes de Almeida, η καταληκτική ομιλία του Προέδρου ε.τ. του ΣτΕ κ. Ρίζου, καθώς επίσης και οι συνόψεις – συμπεράσματα του συνεδρίου αφενός στα ζητήματα περιβάλλοντος της Αντιπροέδρου ε.τ. ΣτΕ Α. Θεοφιλοπούλου και του Ομ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών Ι. Καράκωστα αφετέρου στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων του Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Παν/μίου Αθηνών Χ. Χρυσανθάκη και του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ Δ. Ράικου.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Μιχαήλ Απέσσος, Σελ. 17
Πρόεδρος ΝΣΚ
Joaquim Nunes de Almeida, Σελ. 21
Διευθυντής στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Περιβάλλον - Δημόσιες Συμβάσεις: Νεώτερες εξελίξεις - Προβληματισμοί Σελ. 29
Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις Σελ. 35
Γλυκερία Π. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωργία και περιβάλλον στο ευρωπαϊκό δίκαιο: Ιδιόμορφες δημόσιες συμβάσεις Σελ. 49
Ελένη Λευθεριώτου, Πάρεδρος ΝΣΚ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
Η αυθαίρετη δόμηση και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι και το νόμο 4014/2011 Σελ. 71
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Ταυτοποίηση - νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και πολιτική αξιοπιστία Σελ. 89
Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος
Νόμος 4178/2013 – Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις - Παρατηρήσεις – Προβληματισμοί Σελ. 100
Αθηνά Αλεφάντη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Αυθαίρετη δόμηση και ειδικότερες πτυχές κανόνων δικαίου Σελ. 113
Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μια πρώτη, συνολική, επισκόπηση των αλλαγών στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Σκέψεις και προβληματισμοί Σελ. 125
Γεωργία Γιαννακούρου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: μεθοδολογικά ζητήματα και ενσωμάτωση στο συνολικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού Σελ. 143
Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η νομολογία για το χωρικό σχεδιασμό και ο Ν 4269/2014: η περίπτωση των Eιδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού Σελ. 157
Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρος
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επιδράσεις της κρίσης στη νομοθεσία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 169
Νικόλαος Ρόζος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ., Δ.Ν.
Κριτήρια χαρακτηρισμού ακινήτων ως «μνημείων» και σχετικές σταθμίσεις στην σημερινή συγκυρία: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣΕ 1675/2014 παραπ. 7μ. (ήδη ΣΕ 3176/2015 7μ.) Σελ. 177
Θεόδωρος Αραβάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
Παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια - Προβλήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής πολιτικών προστασίας Σελ. 193
Γεώργιος Γκανασούλης, Γεν. Δ/ντής Πολεοδομίας ΥΠΕΝ
Δ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το κεφάλαιο των επιτρεπτών επεμβάσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στον πρόσφατο Ν. 4280/2014: Προτεραιότητες της κρίσης ή κρίση προτεραιοτήτων; Σελ. 219
Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος
Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των υδατικών πόρων ως προϋπόθεση της αδειοδότησης έργων Σελ. 257
Κωνσταντίνος Ε. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Οι σημαντικότερες διευκρινίσεις στο θέμα των αποβλήτων της πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ και του ΣτΕ Σελ. 269
Αγγελική Χαροκόπου, Δικηγόρος
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σύμπραξης δημόσιου ‑ ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Σελ. 297
Επαμεινώνδας Τολέρης, Διευθυντής ΥΠΕΝ
Αλέξανδρος Κουλίδης, Στέλεχος ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ
E. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Πολεοδόμηση και δάσος: Αλληλοαποκλεισμός ή συνύπαρξη; Σελ. 309
Χρήστος Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
Από τους Γ.Ο.Κ. στην αρχιτεκτονική του Ν.Ο.Κ. Σελ. 325
Δημήτρης Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, Δικηγόρος
Δόμηση στον αιγιαλό: Προστασία αιγιαλού και περιβαλλοντικό Σύνταγμα. Σελ. 339
Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος
Ο αιγιαλός και η παραλία – Η λειτουργία τους – Η περιβαλλοντική τους διάσταση Σελ. 352
Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Α. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις στις δημόσιες συμβάσεις - Με αφορμή τις ΣτΕ 451/2013, 1943/2013 Σελ. 361
Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Έγκριση επιμετρήσεων και λογαριασμών δημόσιου έργου μετά το Ν 4070/2012 (φ.82), που τροποποίησε το Ν 3669/2008 (φ.116) Σελ. 382
Αλέξανδρος Ροϊλός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το επείγον ως λόγος εξαίρεσης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες επί δημοσίων συμβάσεων Σελ. 391
Γιώργος Γεραπετρίτης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Η εξουσία του εθνικού νομοθέτη σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο να θεσπίζει κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων δημοσίων συμβάσεων, ως προς την τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Υπόθεση C‑465/11, ΔΕΚ 13-12-2012, Forposta SA Σελ. 405
Χρήστος Π. Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η επίδραση της νομολογίας των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση της νέας Οδηγίας 2014/24, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις Σελ. 424
Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Θέματα δημοσίων συμβάσεων στον τομέα περιβάλλοντος όπως προκύπτουν κατά την διαχείρισή τους από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ Σελ. 440
Νικόλαος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Υποδ. Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΑΤ)
Γ. ΣΔΙΤ
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - Ο έλεγχός τους από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα - Η περίπτωση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 451
Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν
Οι συμβάσεις παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σελ. 468
Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πτυχές της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού επί δημόσιων συμβάσεων Σελ. 497
Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν
Παράλληλες αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - Διασφάλιση της νομιμότητας ή ανασφάλεια δικαίου; Σκέψεις με αφορμή την ΕΣ 506/2014 (Τμήμα μείζονος – επταμελούς Σύνθεσης) Σελ. 509
Σπύρος Β. Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Ο έλεγχος των συμπληρωματικών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο - Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια Σελ. 513
Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος ΕλΣυν
Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Η αποζημίωση του αναδόχου κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο στο δίκαιο δημοσίων έργων Σελ. 527
Αποστόλης Γέροντας, Καθηγητής ΕΑΠ
Απαγορεύσεις τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων και δικαστική προστασία Σελ. 537
Κυριάκος Π. Παπανικολάου, Λέκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Διαιτητική επίλυση διαφορών από δημόσιες συμβάσεις και δημόσιο συμφέρον Σελ. 544
Αντώνης Αντωνίου, Πάρεδρος ΝΣΚ
ΣΥΝΟΨΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Α. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αγγελική Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ. Σελ. 563
Ιωάννης Καράκωστας, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Σελ. 569
Β. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών στο Τμήμα ΠΕ&ΔΔ Αθηνών, Δικηγόρος Σελ. 575
Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Σελ. 579
Back to Top