ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Η Ποινική Δικονομία σε πίνακες

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15809
Μαργαρίτης Λ.
Παπανδρέου Π.

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέβαλαν την εκπόνηση της τέταρτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4411/2016, Ν 4360/2016, Ν 4356/2015, Ν 4322/2015, Ν 4274/2014, Ν 4267/2014, Ν 4264/2014, Ν 4254/2014 και Ν 4251/2014, αλλά και εμπλουτισμένη με νέα Διαγράμματα, πάντοτε προς την κατεύθυνση να αποτελέσει το ανά χείρας σύγγραμμα ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο βοήθημα για τον εφαρμοστή της Ποινικής Δικονομίας στην πράξη.

Ειδικής αναφοράς χρήζει η διάταξη του άρθρου 65 του Ν 4356/2015, με την οποία εισήχθη εξαίρεση από την αποδεικτική απαγόρευση του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, δεν εφαρμόζεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η παρ. 2 του άρθρου 177 ΚΠΔ, ρύθμιση η οποία επέβαλε την εισαγωγή νέου Διαγράμματος στο παρόν έργο για την καταγραφή των νυν ισχυόντων στην οικεία θεματική.

Το έργο περιλαμβάνει 96 χρηστικούς πίνακες στους οποίους απεικονίζεται διαγραμματικά το σύνολο της ύλης της Ποινικής Δικονομίας, με συστηματοποιημένη και συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή αποτυπώνονται διαγραμματικά οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ για τα ποινικά δικαστήρια, τον αποκλεισμό, την εξαίρεση και την αποχή των δικαστικών προσώπων, την προκαταρκτική εξέταση, την ποινική δίωξη, την έγκληση και τα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα στον ΠΚ, τα προδικαστικά ζητήματα, την πολιτική αγωγή, τα δικαιώματα των διαδίκων, την αρμοδιότητα, τις δικονομικές ακυρότητες, τις αποδείξεις, τις αποδεικτικές απαγορεύσεις και τα αποδεικτικά μέσα, την αστυνομική προανάκριση, την περάτωση της προανάκρισης και κυρίας ανάκρισης, την έμπρακτη μετάνοια και την ποινική συνδιαλλαγή, τις ανακριτικές πράξεις, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, τον κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, τα είδη των βουλευμάτων, την προπαρασκευαστική διαδικασία, την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο, τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς στην ποινική δίκη, την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, την αποδεικτική διαδικασία, τις ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο, την εξέταση και την προστασία μαρτύρων, τα έγγραφα, τη δικαστική απόφαση, τη μεταβολή της κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ, το αυτόφωρο έγκλημα και την αυτόφωρη διαδικασία, τα δι’ εκθέσεως βεβαιούμενα εγκλήματα, τη διαδικασία κατ’ απόντων και φυγοδίκων, τη δικαστική συνδρομή, την αίτηση ακύρωσης της απόφασης, τα ένδικα μέσα εν γένει, τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων, τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων και κατά των αποφάσεων, την επανάληψη της διαδικασίας, την αποκατάσταση, την αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων, την εκτέλεση, τις εκτελεστές αποφάσεις, την αναβολή και διακοπή εκτέλεσης της ποινής, τον σχηματισμό συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων, τις αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση, το ποινικό μητρώο, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, και τέλος, τις ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς του Ν 4022/2011.

Τα «Διαγράμματα Ποινικής Δικονομίας» φιλοδοξούν, διαμέσου μιας επίπονης προσπάθειας τιθάσευσης μιας ύλης ιδιαίτερα εκτενούς, δογματικά δυσχερούς, θεωρητικά ελκυστικής και πρακτικά σημαντικής, να υλοποιήσουν δύο επιμέρους στόχους: α) τη διαγραμματική απεικόνιση των ποινικών δικονομικών ρυθμίσεων και εν τέλει της ποινικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της καλύτερης εντύπωσης αυτής και β) την επιβοήθηση του έργου των εφαρμοστών του δικαίου, αποτελώντας ένα εύχρηστο και ευέλικτο βοήθημα στα ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των θεσμών της ποινικής δίκης, στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σελ. I
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  
Ποινικά Δικαστήρια και Δικαστικά Πρόσωπα  
[1] Τα ποινικά δικαστήρια [άρθρα 1-13 ΚΠΔ] Σελ. 1
[2] Αποκλεισμός - Εξαίρεση - Αποχή δικαστικών προσώπων [άρθρα 14, 15, 23-26 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 3
[3] Αποκλεισμός - Εξαίρεση - Αποχή δικαστικών προσώπων [άρθρα 16-22 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 5
Ποινική δίωξη  
[4] Η προκαταρκτική εξέταση [άρθρα 31, 43, 47 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 7
[5] Η προκαταρκτική εξέταση [άρθρα 31 παρ. 2, 99Α, 233, 236Α, 238A, 238B ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 9
[6] Η ποινική δίωξη [Βασικές αρχές] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 11
[7] Η ποινική δίωξη [άρθρα 43, 47, 48, 244, 246 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 13
[8] Η ποινική δίωξη [άρθρα 43, 47 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 15
[9] Η έγκληση [άρθρα 46-53 ΚΠΔ, 117 επ. ΠΚ] Σελ. 17
[10] Τα κατ' έγκληση διωκόμενα εγκλήματα στον ΠΚ Σελ. 19
Προδικαστικά ζητήματα  
[11] Προδικαστικά ζητήματα [άρθρα 59-62 ΚΠΔ] Σελ. 21
Πολιτική αγωγή  
[12] Η πολιτική αγωγή στην Ποινική Δίκη [άρθρα 63, 64, 65, 66, 67, 70, 82 παρ. 2 ΚΠΔ, 914 επ. ΑΚ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 23
[13] Η πολιτική αγωγή στην Ποινική Δίκη [άρθρα 63, 64, 68, 82-84 ΚΠΔ, 261, 270, 914, 932, 937 ΑΚ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 25
[14] Η πολιτική αγωγή στην Ποινική Δίκη [άρθρα 63, 68, 69, 83-88, 171 παρ. 2 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 27
Διάδικοι στην ποινική δίκη  
[15] Τα δικαιώματα των διαδίκων [άρθρα 16, 96-108, 233, 236Α, 273, 274, 333, 340, 366, 369, 307, 308, 358, 480 ΚΠΔ] Σελ. 29
Αρμοδιότητα  
[16] Η Αρμοδιότητα [άρθρα 109-121 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 31
[17] Η Αρμοδιότητα [άρθρα 109-115 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ B΄ Σελ. 33
[18] Η Αρμοδιότητα [άρθρα 122-127 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 35
[19] H Αρμοδιότητα [άρθρα 128-131 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Δ΄ Σελ. 37
[20] H Αρμοδιότητα [άρθρα 136-137 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ E΄ Σελ. 39
Διαδικαστικές πράξεις  
[21] Οι δικονομικές ακυρότητες [άρθρα 170-176 ΚΠΔ] Σελ. 41
[22] Οι Αποδείξεις: Έννοια - Διακρίσεις - Βασικές αρχές [άρθρα 177-179 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 43
[23] Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις [άρθρα 177 ΚΠΔ, 9, 9Α, 19 Συντ., 65 Ν 4356/2015] - ΜΕΡΟΣ B΄ Σελ. 45
[24] Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα [άρθρα 180-239 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 47
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ  
Ανάκριση  
[25] Η αστυνομική προανάκριση [άρθρα 33, 34, 105, 243 παρ. 2, 239, 251 ΚΠΔ] Σελ. 49
[26] Η περάτωση της προανάκρισης [άρθρο 245 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 51
[27] Η περάτωση της προανάκρισης [άρθρα 111 αριθμ. 6, 245 παρ. 2 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 53
[28] Η κυρία ανάκριση [άρθρα 246-251 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 55
[29] Η κυρία ανάκριση [άρθρα 29 ΚΠΔ, Ν 3213/2003, Ν 4139/2013, Ν 1608/1950, Ν 4022/2011, 127 επ. ΠΚ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 57
Ανακριτικές πράξεις  
[30] Οι ανακριτικές πράξεις [άρθρα 239, 251-304, 180-238, 253Α, 253Β ΚΠΔ] Σελ. 59
[31] Οι έρευνες [άρθρα 253, 254-259 ΚΠΔ] Σελ. 61
[32] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 202, 229, 231, 272, 340, 346, 353, 375 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 63
[33] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 6 Συντ., 270, 272, 275, 276, 279, 282, 315, 337, 338, 445 ΚΠΔ,1 Ν 3251/2004] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 65
[34] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283, 296, 298, 299 ΚΠΔ, 2 περ. β΄ Ν 2475/1920] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 67
[35] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283Α ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Δ΄ Σελ. 69
[36] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283, 284, 287 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Ε΄ Σελ. 71
[37] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 282, 283, 276 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ Σελ. 73
[38] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρο 285 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Z΄ Σελ. 75
[39] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 286, 291 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Η΄ Σελ. 77
[40] Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [άρθρα 29, 286 παρ. 2, 308 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο, 4, 312, 319 παρ. 2 ΚΠΔ, 1 Ν 1608/1950, 7 Ν 2928/2001, 187-187Α ΠΚ, 5 παρ. 1 Ν 3213/2003] - ΜΕΡΟΣ Θ΄ Σελ. 79
Διαδικασία στα Δικαστικά Συμβούλια  
[41] Τα είδη των βουλευμάτων [άρθρα 305-307, 309-313, 315 ΚΠΔ] Σελ. 81
[42] Διαδικασία στα Δικαστικά Συμβούλια [άρθρα 306, 309 παρ. 1α΄, 2 ΚΠΔ] Σελ. 83
[43] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 308 παρ. 4, 270, 308 παρ. 1, 309 παρ. 1, 310 παρ. 1, 311, 313 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 85
[44] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 1 Ν 1608/1950, 308 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄ ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 87
[45] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για κακούργημα [άρθρα 308Α ΚΠΔ, Ν 1419/1984, Ν 2168/1993, Ν 2523/1997, Ν 2960/2001, Ν 3386/2005, Ν 4139/2013] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 89
[46] Η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για πλημμέλημα [άρθρα 246 παρ. 3β΄, 282, 308 παρ. 1, παρ. 3, 245 παρ. 2, 111 αριθμ. 6 ΚΠΔ, 43 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 4139/2013] - ΜΕΡΟΣ Δ΄ Σελ. 91
[47] H έμπρακτη μετάνοια - Η ποινική συνδιαλλαγή [άρθρα 308Β ΚΠΔ, 384, 406Α ΠΚ] Σελ. 93
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ  
Προπαρασκευαστική διαδικασία  
[48] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 320, 321, 326-328 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 95
[49] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 166 επ., 155 επ., 273, 320 παρ. 2-3, 323, 325 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 97
[50] Η προπαρασκευαστική διαδικασία [άρθρα 322, 324 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 99
Κύρια διαδικασία  
[51] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρα 333-338, 339, 340, 349, 350-369, 371, 373 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 101
[52] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρα 339, 340, 344, 346-348, 429, 432, 501 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 103
[53] Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο [άρθρο 349 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 105
[54] Ενστάσεις και ισχυρισμοί στην ποινική δίκη Σελ. 107
[55] Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων [άρθρο 341 ΚΠΔ] Σελ. 109
[56] Οι ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο [άρθρο 178 περ. α΄ ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 111
[57] Οι ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο [άρθρο 178 περ. α΄ ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 113
[58] Η εξέταση των μαρτύρων [άρθρα 326-328, 209-232, 350-362 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 115
[59] Η εξέταση των μαρτύρων [άρθρα 326-328, 209-232, 350-362 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ B΄ Σελ. 119
[60] Η προστασία των μαρτύρων [άρθρα 5 παρ. 5 Ν 2713/1999, 9 Ν 2928/2001, 8 Ν 3727/2008, 4 παρ. 2 Ν 4049/2012] Σελ. 121
[61] Τα έγγραφα [άρθρα 364-365 ΚΠΔ] Σελ. 123
[62] Η απολογία του κατηγορουμένου [άρθρα 245 παρ. 1, 270-272, 366-368 ΚΠΔ] Σελ. 125
[63] Η δικαστική απόφαση [άρθρα 370, 371 παρ. 3 ΚΠΔ] Σελ. 127
[64] Η μεταβολή της κατηγορίας - Περιπτωσιολογία Σελ. 129
Ειδικοί κανόνες διαδικασίας  
[65] Η διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου [άρθρα 377-408 ΚΠΔ] Σελ. 139
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
Συνοπτική διαδικασία  
[66] Το αυτόφωρο έγκλημα [άρθρο 242 ΚΠΔ] Σελ. 143
[67] Η αυτόφωρη διαδικασία στα πταίσματα [άρθρα 409-413 ΚΠΔ] Σελ. 145
[68] Η αυτόφωρη διαδικασία στα πλημμελήματα [άρθρα 417-426 ΚΠΔ] Σελ. 147
[69] Τα δι' εκθέσεως βεβαιούμενα εγκλήματα [άρθρα 414-416, 427 ΚΠΔ] Σελ. 149
Διαδικασία κατΑ απόντων και φυγοδίκων  
[70] Η διαδικασία κατ' απόντων και φυγοδίκων [άρθρα 429, 432-434 ΚΠΔ] Σελ. 151
[71] Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης [άρθρα 430-431 ΚΠΔ] Σελ. 153
[72] Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων [άρθρο 435 ΚΠΔ] Σελ. 155
[73] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 436-456 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 157
[74] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 436-456 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ B΄ Σελ. 159
[75] Η δικαστική συνδρομή [άρθρα 457-461 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 161
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Γενικοί ορισμοί  
[76] Τα ένδικα μέσα - Γενικοί ορισμοί [άρθρα 462-476, 484, 509, 510 ΚΠΔ] Σελ. 163
[77] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 474 παρ. 2, 502 παρ. 2, 470 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 165
[78] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 471, 497, 507 παρ. 1, 4 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 167
[79] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρα 497, 472 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 169
[80] Τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων [άρθρo 469 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Δ΄ Σελ. 171
Ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων  
[81] Τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων [άρθρα 473 παρ. 1, 477-485 ΚΠΔ] Σελ. 173
Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων  
[82] Τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων [άρθρα 473, 486-524, 435 παρ. 2 ΚΠΔ] Σελ. 175
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  
[83] Η επανάληψη της διαδικασίας [άρθρα 525-530 ΚΠΔ] Σελ. 177
[84] Η αποκατάσταση [άρθρα 59-66 ΠΚ, 531-532 ΚΠΔ] Σελ. 179
[85] Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [άρθρα 533-545, 525Α ΚΠΔ] Σελ. 181
ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
[86] Η εκτέλεση - Βασικές αρχές [άρθρα 546-572 ΚΠΔ] Σελ. 183
[87] Αποφάσεις εκτελεστές [άρθρα 546-554 ΚΠΔ] Σελ. 185
[88] Ο σχηματισμός συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων [άρθρα 94, 96, 97 ΠΚ, 551 ΚΠΔ] Σελ. 187
[89] Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [άρθρα 555-557, 559 ΚΠΔ] Σελ. 189
[90] Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [άρθρα 564, 566 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 191
[91] Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [άρθρα 565, 566 ΚΠΔ] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 193
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ  
[92] Το ποινικό μητρώο [άρθρα 573-580 ΚΠΔ] Σελ. 195
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
[93] Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [άρθρα 581-589 ΚΠΔ] Σελ. 197
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
[94] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 1, 2 παρ. 1, 3, 3Α, 4, 5 και 6 Ν 4022/2011] - ΜΕΡΟΣ Α΄ Σελ. 199
[95] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 1, 2 παρ. 2, 3, 3Α, 4, 5 και 6 Ν 4022/2011] - ΜΕΡΟΣ Β΄ Σελ. 201
[96] Ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος [άρθρα 3, 4 και 5 Ν 4022/2011] - ΜΕΡΟΣ Γ΄ Σελ. 203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 207
Back to Top