90 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 55,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15725
Ζαχαριάδης Α., Μαργαρίτης Λ.
Βασιλειάδης Ν., Σκορδαλός Ι., Τσάκος Σ.

Το έργο «90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συλλογή 90 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην Ποινική Δικονομία.

Η ύλη των πρακτικών είναι διαρθρωμένη σε 11 κεφάλαια: Προκαταρκτική εξέταση, Ποινική δίωξη, Αρμοδιότητα, Δικαστικά πρόσωπα (αποκλεισμός - εξαίρεση - αποχή), Ακυρότητες, Πολιτική αγωγή, Προανάκριση, Ανάκριση, Ουσιαστική περάτωση κύριας ανακρίσεως, Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης και Απουσία του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, αίτηση ακύρωσης της απόφασης, απών κατηγορούμενος για κακούργημα άγνωστης ή γνωστής διαμονής). Σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται ειδική θεματική βιβλιογραφία, ενώ κάθε πρακτικό συνοδεύεται από αυτοτελή βιβλιογραφία και σχετική νομολογία.

Η έκδοση συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή, δικηγόρου, υποψήφιου δικαστή, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου νομικού για την εφαρμογή των ποινικών δικονομικών κανόνων στην πράξη.

Περιεχομενα

   
   
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. V
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (: άρθρο 31 ΚΠΔ) (Λάμπρος Μαργαρίτης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Σελ. 3
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Σελ. 7
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Σελ. 11
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Σελ. 15
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Σελ. 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ (: άρθρο 43 ΚΠΔ) (Λάμπρος Μαργαρίτης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 Σελ. 29
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Σελ. 36
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Σελ. 43
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Σελ. 49
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Σελ. 58
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Σελ. 65
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Σελ. 70
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Σελ. 76
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Σελ. 83
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Σελ. 88
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Σελ. 96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (: άρθρα 109-137 ΚΠΔ) (Αθανάσιος Ζαχαριάδης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Σελ. 102
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Σελ. 107
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Σελ. 114
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Σελ. 123
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Σελ. 129
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 Σελ. 139
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΟΧΗ: άρθρα 14-26 ΚΠΔ) (Λάμπρος Μαργαρίτης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Σελ. 155
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Σελ. 158
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Σελ. 165
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Σελ. 169
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 Σελ. 174
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 Σελ. 177
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Σελ. 183
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Σελ. 199
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 Σελ. 205
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Σελ. 209
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 Σελ. 215
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Σελ. 222
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ (: άρθρα 170-176 ΚΠΔ) (Αθανάσιος Ζαχαριάδης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Σελ. 237
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 Σελ. 246
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39 Σελ. 260
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Σελ. 273
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41 Σελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (: άρθρα 63-70, 82-88 ΚΠΔ) (Αθανάσιος Ζαχαριάδης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42 Σελ. 293
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43 Σελ. 297
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44 Σελ. 303
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 Σελ. 310
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46 Σελ. 319
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47 Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (: άρθρα 243-245 ΚΠΔ) (Λάμπρος Μαργαρίτης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48 Σελ. 345
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49 Σελ. 350
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 Σελ. 355
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 51 Σελ. 359
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 52 Σελ. 364
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 53 Σελ. 368
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54 Σελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΑΝΑΚΡΙΣΗ (: άρθρα 246-250, 270-304 ΚΠΔ) (Αθανάσιος Ζαχαριάδης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55 Σελ. 380
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56 Σελ. 389
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57 Σελ. 395
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58 Σελ. 406
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59 Σελ. 413
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ (: άρθρα 308-308Α ΚΠΔ) (Στέφανος Τσάκος)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60 Σελ. 427
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61 Σελ. 440
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62 Σελ. 450
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63 Σελ. 456
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64 Σελ. 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ (: άρθρο 322 ΚΠΔ) (Νικόλαος Βασιλειάδης)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65 Σελ. 475
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66 Σελ. 481
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67 Σελ. 487
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68 Σελ. 492
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69 Σελ. 497
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70 Σελ. 502
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71 Σελ. 508
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ (Λάμπρος Μαργαρίτης, Ιωάννης Σκορδαλός, Νικόλαος Βασιλειάδης)  
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (: άρθρο 341 ΚΠΔ)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 Σελ. 515
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 73 Σελ. 521
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 74 Σελ. 528
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 75 Σελ. 532
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 76 Σελ. 538
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 77 Σελ. 544
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 78 Σελ. 549
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 79 Σελ. 554
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 80 Σελ. 560
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ (: άρθρα 428-431 ΚΠΔ)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 81 Σελ. 565
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 82 Σελ. 570
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 83 Σελ. 576
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 84 Σελ. 582
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 85 Σελ. 590
Γ. ΑΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ Ή ΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (: άρθρα 432-435 ΚΠΔ)  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 86 Σελ. 597
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 87 Σελ. 601
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 88 Σελ. 609
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 89 Σελ. 615
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 90 Σελ. 622
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 631
Back to Top