Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ


Σύγχρονη προσέγγιση του θεσμού
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 24,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 24,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11160
Κριτσέλη Ε.
  • Έκδοση: 2004
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 128
  • ISBN: 960-272-232-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη, η οποία αποτελεί τη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως, έχει ως αντικείμενο τον θεσμό της προκαταρκτικής εξέτασης. Εξετάζεται η προκαταρκτική εξέταση ως αυτοτελές στάδιο της ποινικής διαδικασίας και ειδικότερα το νομοθετικό της πλαίσιο, ο τρόπος διενέργειάς της και η σχέση της με την εν γένει ανακριτική διαδικασία. Στη συνέχεια, αφού καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού στον ελληνικό ποινικό δικονομικό χώρο, ερευνώνται τα δικονομικά αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης και η ύπαρξη και κατοχύρωση δικονομικών εγγυήσεων υπέρ του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Τέλος, η συγγραφέας καταλήγει στην ανάγκη αναβάθμισης του θεσμού, με σκοπό την επιτάχυνση της ποινικής δίκης και, κατ΄ ακολουθία, την ορθότερη απονομή της δικαιοσύνης.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 13
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Α. Αντικείμενο της μελέτης Σελ. 19
Β. Κρίσιμα ερωτήματα για την αναθεώρηση του θεσμού της προκαταρκτικής εξέτασης Σελ. 23
Γ. Η πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η προκαταρκτική εξέταση ως αυτοτελές στάδιο της ποινικής διαδικασίας 
Α. Εισαγωγικές διευκρινίσεις Σελ. 31
Β. Συγκριτική επισκόπηση του γαλλικού και του γερμανικού δικαίου 
Β.1. Ισχύουσες διατάξεις στο γαλλικό δίκαιο Σελ. 33
Β.2. Ισχύουσες διατάξεις στο γερμανικό δίκαιο Σελ. 36
Γ. Το νομοθετικό πλαίσιο της προκαταρκτικής εξετάσεως Σελ. 38
Δ. Γενικοί κανόνες για την άσκηση ποινικής διώξεως 
Δ.1. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά Σελ. 39
Δ.1.1. Συνέπειες ασκήσεως ποινικής διώξεως Σελ. 41
Δ.1.2. Αρμόδια αρχή πρός άσκηση ποινικής διώξεως (άρθρο 27 ΚΠΔ) Σελ. 43
Δ.1.3. Εξαιρέσεις του άρθρου 27 ΚΠΔ. - Η προβληματική ως πρός την νομιμότητά τους Σελ. 45
Δ.1.4 . Η επίδραση των εξαιρέσεων του άρθρου 27 ΚΠΔ στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 49
Δ.2. Τρόπος ασκήσεως ποινικής διώξεως - Οι θεμελιώδεις αρχές Σελ. 49
Δ.3. Μορφές κίνησης της ποινικής διώξεως Σελ. 52
Δ.4. Παραγγελία προς διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως Σελ. 54
Δ.5. Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου της προκαταρκτικής εξετάσεως Σελ. 55
Δ.6. Τρόπος λειτουργίας της προκαταρκτικής εξετάσεως Σελ. 57
Δ.7. Τρόπος διενεργείας προκαταρκτικής εξετάσεως. Έννομες συνέπειες 
Δ.7.1. Ποιός ασκεί προκαταρκτική εξέταση Σελ. 59
Δ.7.2. Προβλεπόμενες δικονομικές διατάξεις ως προς τον τρόπο διεξαγωγής Σελ. 60
Δ.7.3. Επιτρεπόμενες «ανακριτικές πράξεις» Σελ. 61
Δ.8. Ένταξη της προκαταρκτικής εξετάσεως στο προ της διώξεως στάδιο της ποινικής προδικασίας Σελ. 62
Δ.8.1. Οι αρχές της νομιμότητος και σκοπιμότητος στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 63
Δ.8.2. Η κρίση του «νόμω» και «ουσία» αβασίμουτης εγκλήσεως στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 64
Δ.8.3. Το «νόμω αστήρικτο» και το «νόμω αβάσιμο»στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 65
Δ.8.4. Όρια της Εισαγγελικής αρχής ως προς το «νόμω αβάσιμο» Σελ. 67
Δ.8.5. Το «ουσία αβάσιμο» στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 67
Δ.8.6. Οι όροι «άσκηση-έγερση-κίνηση» στην ποινική δίωξη. Η επίδρασή τους στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 69
Δ.9. Αστυνομική προάνακριση κατ' άρθρο 243 ΚΠΔ και προκαταρκτική εξέταση Σελ. 72
Δ.9.1. Νομικό πλαίσιο της αστυνομικής προανακρίσεως Σελ. 73
Δ.9.2. Συμπέρασμα Σελ. 75
Ε. Συμπερασματικές κρίσεις Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Δικονομικά αποτελέσματα 
Α. Η δικαιοδοτική εξουσία του εισαγγελέως κατά την διεξαγωγή προκαταρκτικής εξετάσεως Σελ. 81
Β. Η Εισαγγελική Αρχή στην ποινική διαδικασία 
Β.1. Ιστορική επισκόπηση Σελ. 84
Β.2. Ο θεσμός της Εισαγγελικής Αρχής στον ελληνικό ποινικό δικονομικό χώρο Σελ. 84
Γ. Η Εισαγγελική Αρχή ως διοικητική αρχή στην προκαταρκτική εξέταση Σελ. 86
Γ.1. Η Εισαγγελική Αρχή ως Δικαστική αρχή. Προβλεπόμενες διατάξεις Σελ. 88
Γ.2. Νομοθετική και νομολογιακή επισκόπηση Σελ. 89
Γ.3. Η Εισαγγελική αρχή ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή Σελ. 92
Γ.3.1. Εξωτερική ιεραρχική εξάρτηση του Εισαγγελέως από την εκτελεστική εξουσία Σελ. 92
Γ.3.2. Εσωτερική ιεραρχική εξάρτηση του Εισαγγελέως από ιεραρχικά προισταμένους Σελ. 94
Δ. Εισαγγελικές διατάξεις. Νομική φύση Σελ. 98
Δ.1. Η νομολογιακή απεικόνιση της εισαγγελικής διατάξεως Σελ. 102
Ε. Το δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος (άρθρο 48 ΚΠΔ) Σελ. 104
Ε.1. Νομική φύση της προσφυγής Σελ. 104
Ζ. Συμπερασματικές κρίσεις ως προς την εισαγγελική διάταξη Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Δικονομικές εγγυήσεις 
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 109
Β. Νομικό πλαίσιο Σελ. 110
Β.1. Ισχύουσες διατάξεις Σελ. 114
Β.2. Εξέταση του υπόπτου Σελ. 117
Β.3. Το δικαίωμα ακροάσεως και υπερασπίσεως Σελ. 119
Β.4. Συνέπειες από την μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 2δ ΚΠΔ Σελ. 121
Γ. Απόψεις της θεωρίας Σελ. 122
Δ. Απόψεις της νομολογίας Σελ. 123
Ε. Καταληκτικές θέσεις στην θεωρία Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ενδεικτική στατιστική απεικόνιση του θέματος Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Συμπεράσματα Σελ. 133
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 137
Back to Top