Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ Ι


Εισαγωγή - Παραδεκτό - Αποτελέσματα
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14211
Μαργαρίτης Λ.
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα ένδικα μέσα. Η αφορώσα τα ένδικα μέσα ποινικοδικονομική ύλη και ποσοτικά εκτεταμένη και ερμηνευτικά δυσπρόσιτη είναι. Και αυτό γιατί η μεν νομολογιακή και θεωρητική επεξεργασία της διαρκώς πυκνώνει, το δε αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο συνεχώς μεταβάλλεται. Έτσι, κάθε νέα συγγραφική προσπάθεια δεν μπορεί παρά και εργώδης και επίπονη να εμφανίζεται. Ειδικότερα, στα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του ποινικού δικονομικού δικαίου από μέρους της επιστήμης στη χώρα μας βαίνει, ποιοτικά και ποσοτικά, διαρκώς αυξανόμενη. Οι παλιότεροι, εγνωσμένου κύρους και αναμφισβήτητης ωριμότητας, θεωρητικοί μας έχουν να επιδείξουν βαρυσήμαντες συμβολές στην προαγωγή του κλάδου. Το παράδειγμά τους έχουν ακολουθήσει πολλοί νεότεροι, ικανοί και άξιοι, επιστήμονες, δίνοντας, με πολυάριθμες ενασχολήσεις όχι μόνον σε επίπεδο μελετών αλλά και σε επίπεδο μονογραφιών, νέα διάσταση στο συγκεκριμένο χώρο.

Εξάλλου, στο ίδιο χρονικό διάστημα η παραγωγή της νομολογίας των ποινικών μας δικαστηρίων, ιδιαίτερα αυτή του Ανώτατου Ακυρωτικού μας δικαστηρίου (και σε επίπεδο Τμημάτων και σε επίπεδο Ολομέλειας), ήταν εξαιρετικά πλούσια. Αξίζει να σημειωθούν δύο βασικά της γνωρίσματα: πρώτον, ο πολυφωνικός και συχνά μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της, γεγονός που αποδεικνύεται από την έλλειψη ομοφωνιών στη λήψη των αποφάσεων και την ανατροπή λύσεων που λίγο πριν είχαν υιοθετηθεί δεύτερον, η παρουσίασή της στο νομικό τύπο με κριτική μορφή, αφού η δημοσίευση των σχετικών δικαιοδοτικών κρίσεων συνοδεύεται κατά κανόνα από θεωρητικές παρατηρήσεις.

Τέλος, ο ποινικός δικονομικός μας νομοθέτης καθημερινά επιβεβαιώνει ότι είναι, πέραν από κάθε αμφιβολία, άξιος του ονόματός του. Σεβόμενος ευλαβικά την παράδοση που ο ίδιος δημιούργησε... πολλαπλασίασε γεωμετρικά την παραγωγή του, καθιστώντας έτσι τον μεν Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχεδόν αγνώριστο, το δε νομικό κόσμο της χώρας ιδιαίτερα ανασφαλή.

Μέσα από τις παραπάνω δυσκολίες, περνά και η παρούσα προσπάθεια. Το σύνολο της ύλης των ενδίκων μέσων προβλέπεται να καλυφθεί με τρεις τόμους: Ο πρώτος (Ι) περιλαμβάνει την εισαγωγή, το παραδεκτό και τα αποτελέσματα του ενδίκου μέσου ο δεύτερος (ΙΙ), τα ένδικα μέσα (έφεση - αναίρεση) κατά βουλευμάτων και ο τρίτος (ΙΙΙ), τα ένδικα μέσα (έφεση - αναίρεση) κατά αποφάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣελ. 59
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 59
II. Δικαιοδοτική κρίση (: βούλευμα - απόφαση) υποκείμενη σε ένδικο μέσοΣελ. 60
III. Πρόσωπο δικαιούμενο κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέσουΣελ. 63
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 63
Β. 'Ασκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέαΣελ. 66
Γ. 'Ασκηση ενδίκων μέσων από τον αστικώς υπεύθυνοΣελ. 77
Δ. 'Ασκηση ενδίκων μέσων από τον πολιτικώς ενάγονταΣελ. 81
Ε. 'Ασκηση ενδίκων μέσων από τον μηνυτή ή εγκαλούντα και τον τρίτοΣελ. 93
IV. Ύπαρξη εννόμου συμφέροντοςΣελ. 95
V. Εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσουΣελ. 105
VI. Τήρηση των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμοςΣελ. 144
Α. 'Ασκηση ενδίκου μέσου με αντιπρόσωποΣελ. 144
Β. Τρόπος (: τύπος) ασκήσεως του ενδίκου μέσουΣελ. 174
VII. Παραίτηση από ένδικο μέσοΣελ. 214
VIII. Κήρυξη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτουΣελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥΣελ. 251
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 251
II. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμαΣελ. 251
III. Ανασταλτικό αποτέλεσμαΣελ. 267
Α. Διαχρονική εξέλιξη κανονιστικού πλαισίουΣελ. 268
Β. Θεωρητική θεμελίωση του ανασταλτικού αποτελέσματοςΣελ. 270
Γ. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 471 παρ. 1 ΚΠΔΣελ. 273
Δ. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτωνΣελ. 275
Ε. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της εφέσεως κατά αποφάσεωνΣελ. 282
ΣΤ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της αναιρέσεως κατά αποφάσεωνΣελ. 333
Ζ. Αμφισβήτηση ανασταλτικής δυνάμεως του ενδίκου μέσουΣελ. 355
Η. Ανασταλτικό αποτέλεσμα και Μικτό ΟρκωτόΣελ. 363
IV. Επεκτατικό αποτέλεσμαΣελ. 373
V. Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένουΣελ. 396
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο - Εξέλιξη της ρυθμίσεωςΣελ. 397
Β. Διακλαδική προσέγγιση του θεσμούΣελ. 399
Γ. Συγκριτικού χαρακτήρα επισημάνσειςΣελ. 406
Δ. Θεωρητική θεμελίωση της αρχήςΣελ. 413
Ε. Χαρακτήρας της απαγορεύσεωςΣελ. 437
ΣΤ. Υποκειμενικά όρια της αρχήςΣελ. 453
Ζ. Αντικειμενικά όρια της αρχήςΣελ. 457
Η. Έμμεση - νομική χειροτέρευσηΣελ. 479
Θ. 'Αμεση - πραγματική χειροτέρευσηΣελ. 499
Ι. Ανάκληση χορηγηθέντων ευεργετημάτωνΣελ. 548
ΙΑ. Αναίρεση και μη χειροτέρευσηΣελ. 574
ΙΒ. Παραβίαση αρχής - Νομολογιακές παραδοχέςΣελ. 593
ΙΓ. ΕξαιρέσειςΣελ. 596
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 605
Back to Top