ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ IV

Αναίρεση κατά αποφάσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 32€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14958
Μαργαρίτης Λ.
Χατζηιωάννου Κ.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον τέταρτο τόμο του έργου «Ποινική Δικονομία - Ένδικα Μέσα» και έχει ως αντικείμενο το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά αποφάσεων. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά αποφάσεων, με ιστορικές και δικαιοσυγκριτικές επισημάνσεις και αναφορές στις προπαρασκευαστικές εργασίες καθιέρωσης του θεσμού. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο περί παραδεκτού της αναιρέσεως, εξετάζονται οι υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις (τελειωτικές επί της κατηγορίας, κηρύττουσες καθʼ ύλη αναρμοδιότητα, προπαρασκευαστικές, παύουσες οριστικά ή κηρύττουσες απαράδεκτη την ποινική δίωξη κ.ά.), τα δικαιούμενα σε αναίρεση πρόσωπα (κατηγορούμενος, πολιτικώς ενάγων, αστικώς υπεύθυνος, εισαγγελείς πλημμελειοδικών και εφετών, μηνυτής-εγκαλών-τρίτος και εισαγγελέας Αρείου Πάγου), οι υπόλοιπες προϋποθέσεις παραδεκτού (έννομο συμφέρον, προθεσμία και διατυπώσεις άσκησης αναιρέσεως, παραίτηση από αναίρεση κ.ά.) και η κήρυξη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως ως απαραδέκτου.

Στη συνέχεια αναλύονται οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως και ειδικότερα η κυοφορία - εξέλιξη της διατάξεως του άρθρου 509 παρ. 2 ΚΠΔ, η λειτουργικότητα καθώς και οι προϋποθέσεις παραδεκτού των πρόσθετων λόγων. Ακολούθως αναπτύσσονται οι προτεινόμενοι κύριοι λόγοι αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠΔ και ειδικότερα η απόλυτη ακυρότητα, η σχετική ακυρότητα - έλλειψη ακροάσεως, η παράβαση διατάξεων αναφορικά με τη δημοσιότητα της διαδικασίας, η έλλειψη αιτιολογίας, η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η παραβίαση του δεδικασμένου, η καθʼ ύλην αναρμοδιότητα, η υπέρβαση εξουσίας και οι λόγοι αναιρέσεως της πολιτικής δικονομίας. Τέλος, ο συγγραφέας αναλύει τους αυτεπαγγέλτως ερευνώμενους λόγους αναιρέσεως, όπου εξετάζονται η φύση, οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής του άρθρου 511 ΚΠΔ, ο αναιρετικός έλεγχος της παραγραφής, η αναιρετική εφαρμογή επιεικέστερου νόμου και η αναιρετική εκτίμηση του δεδικασμένου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. Ιστορικές και δικαιοσυγκριτικές αναφορές της αναιρέσεως 
Α. Προεισαγωγικές επισημάνσειςΣελ. 3
Β. Γαλλικό δίκαιοΣελ. 4
Γ. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 6
Δ. Ιταλικό δίκαιοΣελ. 8
Ε. Βελγικό-Αγγλικό δίκαιοΣελ. 9
ΣΤ. Καταλήξεις - Συμπεράσματα σε πρώτη φάσηΣελ. 9
Ζ. Το πρόβλημα και οι διαστάσεις τουΣελ. 11
ΙΙ. Η αναίρεση κατά αποφάσεως στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  
I. Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσειςΣελ. 27
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο - κυοφορία - εξέλιξη διατάξεως άρθρου 504 ΚΠΔΣελ. 27
Β. Τελειωτικές επί της κατηγορίας αποφάσεις (: άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ)Σελ. 35
Γ. Κηρύττουσες καθ' ύλη αναρμοδιότητα αποφάσεις (: άρθρο 504 παρ. 2 ΚΠΔ)Σελ. 66
Δ. Το μέρος των αποφάσεων που αφορά απόδοση ή δήμευση (: άρθρο 504 παρ. 3 ΚΠΔ)Σελ. 76
Ε. Προπαρασκευαστικές αποφάσεις (: άρθρο 504 παρ. 4 ΚΠΔ)Σελ. 86
ΣΤ. Άλλες κατηγορίες αποφάσεων (αποφάσεις: παύουσες οριστικά ή κηρύσσουσες απαράδεκτη την ποινική δίωξη - δικαστηρίων ανηλίκων - πταισματοδικείων)Σελ. 89
ΙΙ. Δικαιούμενα σε αναίρεση πρόσωπα 
Α. Προϊσχύσαν δίκαιο - κυοφορία - εξέλιξη διατάξεων άρθρων 505 και 506 ΚΠΔΣελ. 99
Β. Ο κατηγορούμενοςΣελ. 108
Γ. Ο πολιτικώς ενάγωνΣελ. 125
Δ. Ο αστικώς υπεύθυνοςΣελ. 139
Ε. Οι εισαγγελείς πλημμελειοδικών και εφετώνΣελ. 143
ΣΤ. Οι: μηνυτής-εγκαλών-τρίτοςΣελ. 151
Ζ. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: αναίρεση με αποτελέσματαΣελ. 152
Η. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: αναίρεση υπέρ του νόμουΣελ. 176
ΙΙΙ. Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις παραδεκτού 
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 212
Β. Ύπαρξη εννόμου συμφέροντοςΣελ. 212
Γ. Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως 
1. Η ειδική πρόβλεψη του άρθρου 507 ΚΠΔΣελ. 221
2. Η γενική πρόβλεψη του άρθρου 473 ΚΠΔΣελ. 230
Δ. Διατυπώσεις ασκήσεως αναιρέσεωςΣελ. 240
Ε. ΠαραίτησηΣελ. 265
ΣΤ. Δεύτερη αναίρεση κατά της ίδιας αποφάσεωςΣελ. 269
IV. Κήρυξη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως ως απαραδέκτουΣελ. 279
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  
Ι. Κυοφορία - εξέλιξη διατάξεως άρθρου 509 παρ. 2 ΚΠΔΣελ. 295
ΙΙ. Λειτουργικότητα πρόσθετων λόγων αναιρέσεωςΣελ. 303
III. Προϋποθέσεις παραδεκτού των πρόσθετων λόγωνΣελ. 309
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ  
Ι. Οι (προτεινόμενοι κύριοι) λόγοι αναιρέσεωςΣελ. 337
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 346
B. Απόλυτη ακυρότητα (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ)Σελ. 364
1. Γενικές επισημάνσειςΣελ. 367
2. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 368
3. Η κυοφορία της διατάξεως Σελ. 370
4. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγουΣελ. 371
5. Ενδεικτικές περιπτώσεις πρόκλησης απόλυτης ακυρότηταςΣελ. 371
Γ. Σχετική ακυρότητα - Έλλειψη ακροάσεως (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ)Σελ. 487
1. Γενικές επισημάνσειςΣελ. 488
2. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 489
3. Η κυοφορία της διατάξεωςΣελ. 493
4. Ενδεικτικές περιπτώσεις σχετικών ακυροτήτων της κύριας και προπαρασκευαστικής διαδικασίαςΣελ. 495
5. Η έλλειψη ακροάσεωςΣελ. 508
Δ. Παράβαση διατάξεων αναφορικά με τη δημοσιότητα της διαδικασίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ΄ ΚΠΔ)Σελ. 528
1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 529
2. Δικαιολογητικός λόγοςΣελ. 530
3. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 532
4. Η κυοφορία της διατάξεωςΣελ. 532
5. Η δημοσιότητα της δίκης ως έκφανση της δίκαιης δίκηςΣελ. 533
6. Το ορισμένο του σχετικού λόγου αναιρέσεωςΣελ. 533
7. Κριτική της πάγιας νομολογίας για την αξιολόγηση της τήρησης της αρχής της δημοσιότητας της διαδικασίας αποκλειστικά βάσει των πρακτικώνΣελ. 536
8. Προσβολή της αρχής της δημοσιότητας όταν λαμβάνεται υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώστηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριοΣελ. 538
9. H διεξαγωγή της δίκης σε άλλη αίθουσαΣελ. 540
10. Η έμμεση δημοσιότηταΣελ. 540
11. Περιπτώσεις όπου κρίθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση των διατάξεων περί δημοσιότητας, λόγω συνδρομής ειδικών λόγων που περιορίζουν επιτρεπτά τη δημοσιότητα της δίκηςΣελ. 543
Ε. Έλλειψη αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ)Σελ. 546
1. Δικαιολογητικός λόγοςΣελ. 548
2. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 552
3. Η κυοφορία της διάταξηςΣελ. 553
4. To άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και η απαίτηση για αιτιολογία των αποφάσεωνΣελ. 555
5. Το ορισμένο του λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίαςΣελ. 560
6. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί ως περιοριστικός της απαίτησης για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία παράγονταςΣελ. 563
7. Η ανάγκη αιτιολόγησης του δόλουΣελ. 599
8. Η ανάγκη αιτιολόγησης της επιμέτρησης της ποινήςΣελ. 605
9. Η τυπική αιτιολογία και η παραπομπή του αιτιολογικού στο διατακτικό της αποφάσεωςΣελ. 609
10. Η αιτιολογία και η παράθεση μόνο των συμπερασμάτων του δικανικού συλλογισμούΣελ. 612
11. Η αιτιολογία και η μειοψηφία της αποφάσεωςΣελ. 614
12. Η αιτιολογία των αθωωτικών αποφάσεων Σελ. 617
13. Η αιτιολογία των αποφάσεων και τα αποδεικτικά μέσαΣελ. 620
14. Ενδεικτικές περιπτώσεις μη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στη νομολογίαΣελ. 629
15. Ζητήματα αιτιολογίας στους Ειδικούς Ποινικούς ΝόμουςΣελ. 643
16. Λοιπά ζητήματα αιτιολογίαςΣελ. 652
17. H αντιφατική και ασαφής αιτιολογίαΣελ. 657
18. Λοιπές περιπτώσεις έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίαςΣελ. 659
ΣΤ. Εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ) 
1. Γενικές επισημάνσεις Σελ. 663
2. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 666
3. Η κυοφορία της διατάξεωςΣελ. 669
4. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως Σελ. 670
5. Η εφαρμογή διατάξεων που αντίκεινται στο Σύνταγμα ή στο Κοινοτικό ΔίκαιοΣελ. 670
6. Εφαρμογή αυστηρότερου νόμουΣελ. 675
7. Η προϋπόθεση της «ουσιαστικής ποινικής διάταξης»Σελ. 677
8. Μη δυνατότητα αναιρετικού ελέγχου εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής δικονομικών διατάξεωνΣελ. 679
9. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή διατάξεων άλλων κλάδων του δικαίου Σελ. 681
10. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή αλλοδαπού ποινικού νόμουΣελ. 685
11. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή διεθνών διατάξεων Σελ. 686
12. H έλλειψη νόμιμης βάσεωςΣελ. 686
13. Ενδεικτικές παραδοχές της νομολογίας στο χώρο της έλλειψης νόμιμης βάσεως της αποφάσεωςΣελ. 694
14. Ο αναιρετικός έλεγχος των αόριστων νομικών εννοιώνΣελ. 703
Ζ. Η παραβίαση του δεδικασμένου (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ΄ ΚΠΔ)Σελ. 712
Η. Καθ' ύλην αναρμοδιότητα (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ζ΄ ΚΠΔ)Σελ. 763
Θ. Υπέρβαση εξουσίας (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ)Σελ. 791
Ι. Οι λόγοι αναιρέσεως της πολιτικής δικονομίας (: άρθρα 510 παρ. 2 ΚΠΔ και 559 ΚΠολΔ)Σελ. 832
II. Αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι λόγοι αναιρέσεως 
Α. Κυοφορία - Διαμόρφωση διατάξεως άρθρου 511 ΚΠΔΣελ. 859
Β. Φύση - προϋποθέσεις - έκταση εφαρμογής άρθρου 511 ΚΠΔΣελ. 865
Γ. Αναιρετικός έλεγχος της παραγραφής 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 879
2. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 881
3. Το κανονιστικό πλαίσιο στο διάστημα 1951-2003Σελ. 883
4. Το κανονιστικό πλαίσιο στο διάστημα από 2003 έως σήμεραΣελ. 926
Δ. Αναιρετική εφαρμογή επιεικέστερου νόμου 
1. Εισαγωγικές επισημάνσειςΣελ. 939
2. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 939
3. Προπαρασκευαστικές εργασίες συντάξεως ΠΚ και ΚΠΔΣελ. 949
4. Ισχύον δίκαιοΣελ. 953
5. Ερμηνεία και εφαρμογή ισχύοντος δικαίουΣελ. 953
Ε. Δεδικασμένο και αναιρετική εκτίμησή τουΣελ. 1008
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1013
 
Back to Top