Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ


Αιτιολογικές προσεγγίσεις, πρόληψη και κοινωνικός έλεγχος

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18189
Χάιδου Α.

Η 3η εμπλουτισμένη έκδοση του έργου «Εγκληματικότητα Ανηλίκων» κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ουσιαστικών αλλαγών που επήλθαν στην αντιμετώπιση των ανήλικων δραστών και τη μεταχείρισή τους στο πλαίσιο του επίσημου κοινωνικού ελέγχου μετά τις τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ.

 Στο βιβλίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης, και οι νομοθετικές αλλαγές σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
  • οι επιμέρους τροποποιήσεις στη σωφρονιστική νομοθεσία και στο εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας
  • μελέτη της ιδιαιτερότητας της υπό εξέταση ηλικιακής ομάδας ως προς τα αίτια και τη διαδικασία εγκληματογένεσης
  • εξωιδρυματική και ιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων
  • ανάλυση της έννοιας, του ρόλου και της άσκησης του κοινωνικού ελέγχου (άτυπου και επίσημου) ως αναγκαίου στοιχείου για τη σωστή κοινωνικοποίηση του νέου ατόμου – ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όργανα άσκησης, κ.λπ.
  • ανάλυση της βαρύνουσας σημασίας μια σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανηλίκους, τόσο στο πλαίσιο της πρόληψης όσο και στο πλαίσιο της καταστολής
  • πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση)
  • εύχρηστο παράρτημα νομοθετικών κειμένων

Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση και επικαιροποίηση, με βάση την πληθώρα των νομοθετικών και οργανωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στο υπό εξέταση ζήτημα, αλλά και η ανάδειξη του μείζονος σημασίας −ιδιαίτερα όσον αφορά τους ανηλίκους− ζητήματος της πρόληψης της παραβατικής συμπεριφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠρΟλογος 3ης Εκδοσης Σελ. VII
ΠρΟλογος 2ης Εκδοσης Σελ. VII
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελ. 1
Ο ανήλικος παραβάτης – εγκληματίας Σελ. 2
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σελ. 5
Α. Βιολογικοί παράγοντες Σελ. 8
Σωματική τυπολογία Σελ. 8
Κληρονομικότητα Σελ. 11
Οργανικές δυσλειτουργίες Σελ. 17
Β. Ψυχοπαθολογικά αίτια Σελ. 22
Γ. Ψυχολογικές θεωρίες Σελ. 27
Διαμόρφωση της αντικοινωνικής προσωπικότητας Σελ. 28
Η συμβολή του Adler Σελ. 31
Δ. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Σελ. 33
Κοινωνική δομή και κοινωνικοποίηση Σελ. 33
Ανομία και υποπολιτισμικές προσεγγίσεις Σελ. 39
Αλληλεπίδραση - στιγματισμός Σελ. 50
E. Πολυπαραγοντική προσέγγιση Σελ. 55
3. KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σελ. 63
Α. Ανεπίσημος κοινωνικός έλεγχος Σελ. 65
Θεωρίες ελέγχου Σελ. 66
Ο ρόλος της οικογένειας Σελ. 76
Σχέση σχολείου και εγκληματικότητας Σελ. 81
Ο ρόλος των ομάδων ομηλίκων και των συμμοριών Σελ. 83
Β. Πρόληψη της εγκληματικότητας Σελ. 85
Διεθνής προστασία Σελ. 86
Εθνική προστασία Σελ. 91
Γ. Επίσημος κοινωνικός έλεγχος Σελ. 103
H αντίδραση απέναντι στον ανήλικο εγκληματία Σελ. 105
Η αντιμετώπιση του ανήλικου εγκληματία στην Ελλάδα διαχρονικά Σελ. 112
Όργανα άσκησης επίσημου κοινωνικού ελέγχου Σελ. 124
α. Αστυνομία Σελ. 125
β. Εισαγγελέας ανηλίκων − Ανακριτής ανηλίκων Σελ. 127
γ. Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων − Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Σελ. 129
δ. Δικαστήρια ανηλίκων Σελ. 136
Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων από το 2003 έως το 2019 Σελ. 138
α. Αναμορφωτικά μέτρα Σελ. 141
β. Θεραπευτικά μέτρα Σελ. 146
γ. Ποινικός σωφρονισμός − Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 148
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 149
α. Αναμορφωτικά μέτρα Σελ. 152
1. Επίπληξη Σελ. 153
2. Ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του Σελ. 154
3. Ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια Σελ. 157
4. Ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων Σελ. 157
5. Συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης στις περιπτώσεις που υπάρχει θύμα Σελ. 158
6. Αποζημίωση του θύματος ή η κατ’ άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο Σελ. 161
7. Παρακολούθηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς Σελ. 161
8. Φοίτηση σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης Σελ. 162
9. Παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής Σελ. 162
10. Παροχή κοινωφελούς εργασίας Σελ. 163
11. Ανάθεση της επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων Σελ. 166
12. Τοποθέτηση σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής Σελ. 166
Διάρκεια, αντικατάσταση και άρση των αναμορφωτικών μέτρων Σελ. 168
β. Θεραπευτικά μέτρα Σελ. 169
Διάρκεια, αντικατάσταση και άρση των θεραπευτικών μέτρων Σελ. 172
γ. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 173
δ. Εκδίκαση ή έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους − Συρροή − Νεαροί ενήλικοι Σελ. 176
ε. Δικονομικές ρυθμίσεις Σελ. 179
4. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Σελ. 185
Α. Ο ανήλικος ως «αντικείμενο μεταχείρισης» Σελ. 192
B. Σωφρονισμός σε ελεύθερο περιβάλλον Σελ. 194
Εξωιδρυματικά μέτρα Σελ. 195
Απόλυση υπό όρο Σελ. 196
Μετασωφρονιστική αρωγή Σελ. 204
Γ. Σωφρονισμός σε κλειστό περιβάλλον Σελ. 206
Εγκλεισμός σε ίδρυμα αγωγής Σελ. 207
Εγκλεισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Σελ. 209
α. Εκπαίδευση και ελεύθερος χρόνος Σελ. 211
β. Συνθήκες της στέρησης της ελευθερίας Σελ. 214
γ. Η εργασία των κρατουμένων Σελ. 223
δ. Δικαιώματα των κρατουμένων Σελ. 228
ε. Πειθαρχικό καθεστώς Σελ. 230
Προσωρινή κράτηση (Περιοριστικοί όροι − Κατ’ οίκον περιορισμός) Σελ. 233
5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 237
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 241
Ξενόγλωσση Σελ. 248
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
[1] Σύνταγμα της Ελλάδας Σελ. 261
[2] Ποινικός Κώδικας Σελ. 264
[3] Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σελ. 273
[4] Νόμος 1756/1988 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών Σελ. 279
[5] Σωφρονιστικός Κώδικας Σελ. 281
[6] Νόμος 378/1976 Περί συστάσεως κλάδου και τακτικών θέσεων Επιμελητών Ανηλίκων παρά τοις Δικαστηρίοις Ανηλίκων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων Σελ. 293
[7] Νόμος 2646/1998 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις Σελ. 294
[8] Νόμος 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας] Σελ. 300
[9] Νόμος 3860/2010 Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων Σελ. 301
[10] Nόμος 3961/2011 Τροποποίηση του Ν 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις [Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας Ανηλίκων] Σελ. 304
[11] Νόμος 4521/2018 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις [Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών] Σελ. 305
[12] Νόμος 4538/2018 Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις Σελ. 308
[13] Νόμος 4689/2020 Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132/21.5.2016) Σελ. 311
[14] Προεδρικό Διάταγμα 49/1979 Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Σελ. 325
[15] Προεδρικό Διάταγμα 6/2021 Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Σελ. 329
[16] Κοινή Υπουργική Απόφαση 73461/9.10.2017 Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων Σελ. 334
[17] Υπουργική Απόφαση 47503/21.6.2005 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων Σελ. 339
Back to Top