ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11763
Λάζος Γρ.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 408
  • ISBN: 978-960-272-435-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να μειώσει μια ανισορροπία σε βάρος της κριτικής εγκληματολογικής σκέψης στην ελληνόγλωσση εγκληματολογική βιβλιογραφία, μεταφέροντας μια ορολογία που έχει επικρατήσει εδώ και πολλά χρόνια στη διεθνή εγκληματολογική σκέψη. Εστιάζει σε θεωρίες, αντιλήψεις, προσεγγίσεις και τρόπους προβληματισμού, ενώ αφαιρέθηκαν από την παρουσίαση μια σειρά από «τοπία» εγκλήματος (π.χ. η εγκληματικότητα των ισχυρών ή το έγκλημα του δρόμου) και «τοπία» αντιμετώπισης του εγκλήματος (π.χ. το δικαστήριο, η αστυνομία, η φυλακή). Ειδικότερα, το έργο επιμερίζεται στα εξής κεφάλαια: Οι αφετηρίες της εγκληματολογικής σκέψης, Το μαρξιστικό ρήγμα, Το μικροκοινωνιολογικό άνοιγμα, Η διαμόρφωση της κριτικής εγκληματολογίας, Διαφορές και αντιθέσεις με τη συμβατική εγκληματολογία, Αξιολογική ουδετερότητα ή «με ποιους είμαστε;», Κοινωνική δικαιοσύνη, Ορισμός του εγκλήματος και νόμος, Βασικές προσεγγίσεις στην κριτική εγκληματολογία, Θεωρία και πράξη, Η νέα συγκυρία για την εγκληματολογία. Συμπληρώνεται με ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία (κυρίως ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
Εισαγωγή Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 7
Αφετηρίες Σελ. 7
Εγκληματολογία: Δύο ιδιαιτερότητες και ένας κριτικός ορισμός Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Οι αφετηρίες της εγκληματολογικής σκέψης Σελ. 11
Α. Κλασικισμός Σελ. 12
B. Θετικισμός Σελ. 22
Γ. Νεοκλασικισμός Σελ. 29
Δ. Η συνεισφορά του Εμίλ Ντυρκάιμ Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Το μαρξιστικό ρήγμα Σελ. 37
Α. Μαρξ και Μαρξική θεωρία Σελ. 37
Α1. Γενική θεωρία Σελ. 40
Α2. Οι «γκρίζες ζώνες» Σελ. 51
(α) Συνθήκες και όροι εργασίας Σελ. 52
(β) Η πρωταρχική συσσώρευση Σελ. 60
Α3. Ειδικές εστιάσεις Σελ. 64
(α) Η παραγωγικότητα του εγκλήματος Σελ. 65
(β) «Ετικέτα» και κοινωνική αντίδραση Σελ. 66
(γ) Ποινές και τιμωρία Σελ. 68
(δ) Το λούμπεν προλεταριάτο Σελ. 70
(ε) «Αίτιο του εγκλήματος είναι ο οικονομικός παράγοντας» Σελ. 71
(στ) Το πολιτικό ζήτημα Σελ. 73
Α4. Είναι δυνατή μια μαρξιστική εγκληματολογία; Σελ. 77
Β. Bonger Σελ. 78
Γ. Πασουκάνις Σελ. 82
Δ. Rusche και Kirchheimer (Ρούσσε και Κίρτσχάιμερ) Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Το μικροκοινωνιολογικό άνοιγμα Σελ. 97
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 113
Εμφάνιση και βασικές θέσεις της κριτικής εγκληματολογίας Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Η διαμόρφωση της κριτικής εγκληματολογίας Σελ. 115
Α. Ορισμένα αδρά χαρακτηριστικά Σελ. 115
Β. Αφετηρία της κριτικής εγκληματολογίας Σελ. 122
Γ. Η Νέα Εγκληματολογία Σελ. 131
Δ. Το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της κριτικής εγκληματολογίας Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Διαφορές και αντιθέσεις με τη συμβατική εγκληματολογία Σελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Αξιολογική ουδετερότητα ή «με ποιους είμαστε;» Σελ. 163
Α. Αξιολογική ουδετερότητα Σελ. 163
Β. «Με ποιους είμαστε;» Σελ. 171
Γ. Το ζήτημα της έκφρασης Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Κοινωνική δικαιοσύνη Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Ορισμός του εγκλήματος και νόμος Σελ. 195
Α. Ορισμένες πρώτες ανιχνεύσεις Σελ. 195
Β. Προσεγγίσεις συμπεριφοράς και προσεγγίσεις ορισμού Σελ. 199
Γ. Ο νόμος ως πολιτική απόφαση Σελ. 204
Δ. Ο νόμος ως κοινωνική κατασκευή Σελ. 206
E. Η αυθαιρεσία στον ορισμό του εγκλήματος Σελ. 212
ΣΤ. Εργαλειακή και δομική προσέγγιση Σελ. 215
Ζ. Οι μετά το νόμο «γκρίζες ζώνες» Σελ. 219
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 231
Θεωρία και πράξη Σελ. 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Βασικές προσεγγίσεις στην κριτική εγκληματολογία Σελ. 233
Α. Νεομαρξισμός Σελ. 235
Β. Καταργητισμός Σελ. 241
Γ. Φεμινισμός Σελ. 252
Δ. Αντιπειθαρχισμός Σελ. 272
Ε. Μεταμοντερνισμός Σελ. 289
ΣΤ. Αριστερός ρεαλισμός Σελ. 306
Ζ. Η νέα εγκληματοποίηση και το «δεύτερο μέτωπο» Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Θεωρία και πράξη Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - Η νέα συγκυρία για την εγκληματολογία Σελ. 335
Α. Γενικά Σελ. 337
Β. Το Δυτικό Πανεπιστήμιο: Βλοσυρός και χαμογελαστός εξαναγκασμός Σελ. 342
Γ. Η κριτική εγκληματολογία στη Λατινική Αμερική Σελ. 350
Αντί επιλόγου Σελ. 355
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 357
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 391
Back to Top