Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 28€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 80,00 € Ειδική Τιμή 68,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18178
Χαραλαμπάκης Α.

Το έργο «Ποινικό Δίκαιο & Νομολογία» σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, που σηματοδότησαν την εξέλιξη αυτής, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (102 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

Πρόλογος Σελ. VII
1 | Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων
ΟλΑΠ 1/2014 Σελ. 1
2 | Ne bis in idem
ΟλΑΠ 1/2011 Σελ. 14
3 | Συρροή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων
ΑΠ 1077/2012 Σελ. 19
4 | Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ
ΟλΑΠ 1/2020 Σελ. 25
5 | Αξιόποινο πράξης που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
ΣυμβΕφΘεσ 28/2007 Σελ. 34
6 | Έγκληση του παθόντος ως προϋπόθεση δίωξης πράξεως που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό
ΑΠ 1283/1994 Σελ. 39
7 | Τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης
ΑΠ 1255/2005 Σελ. 43
8 | Χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης
ΑΠ 691/1997 Σελ. 46
9 | Έννοια του «υπαλλήλου» στον ΠΚ
ΑΠ 405/1999 Σελ. 51
10 | Έννοια του «εγγράφου»
ΟλΑΠ 2/2000 Σελ. 56
11 | Λευκός ποινικός νόμος - Αφηρημένη διακινδύνευση
ΠλημΜυτιλήνης 23/1995 Σελ. 60
12 | Διαρκές έγκλημα
ΟλΑΠ 684/1975 Σελ. 66
13 | Έννοια του «πολιτικού εγκλήματος»
ΑΠ 890/1976 Σελ. 77
14 | Πράξη - Ανακλαστικές κινήσεις
ΝαυτοδΠειρ 618/1997 Σελ. 85
15 | Αιτιώδης σύνδεσμος - Απαγόρευση αναδρομής
ΔΣτρΑερΑθ 224/1988 Σελ. 89
16 | Αιτιώδης σύνδεσμος - Νόμιμη εναλλακτική συμπεριφορά
ΑΠ 576/1992 Σελ. 96
17 | Παράλειψη - Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια
ΣυμβΑΠ 1193/2003 Σελ. 102
18 | Αναγκαίος δόλος
ΣυμβΑΠ 1649/2008 Σελ. 110
19 | Διαζευκτικός δόλος
ΑΠ 881/2014 Σελ. 116
20 | Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
ΑΠ 282/2013 Σελ. 120
21 | Γενικός δόλος
ΠλημΑθ 4530/2001 Σελ. 140
22 | Συγκλίνουσα αμέλεια
ΑΠ 2024/2007 Σελ. 146
23 | Ιατρικό σφάλμα
ΑΠ 625/2017 Σελ. 150
24 | Αμέλεια με παράλειψη
ΑΠ 123/2009 Σελ. 158
25 | Ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών
ΑΠ 122/2019 Σελ. 167
26 | Αμέλεια κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων
ΑΠ 39/2014 Σελ. 174
27 | Προϋποθέσεις της άμυνας
ΜοΕΘεσ 348/2003 Σελ. 179
28 | «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα
ΑΠ 1911/2019 Σελ. 185
29 | «Αναγκαία» προσβολή του επιτιθέμενου στην άμυνα
ΜοΕΑθ 516/2019 Σελ. 193
30 | Εξ αμελείας πρόκληση άμυνας - Υπέρβαση των ορίων της άμυνας
ΑΠ 1078/1991 Σελ. 198
31 | Κατάσταση ανάγκης - Παρών και άλλως αναπότρεπτος κίνδυνος
ΑΠ 953/2017 Σελ. 203
32 | Αντιστάθμιση συγκρουόμενων αγαθών στην κατάσταση ανάγκης
ΑΠ 453/2016 Σελ. 211
33 | Προσταγή ως λόγος άρσεως του αδίκου
ΑΠ 1579/2001 Σελ. 219
34 | Σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσεως του αδίκου
ΠλημΑθ 3654/1992 Σελ. 225
35 | Περιπώσεις «τραγικών ηθικών διλημμάτων»
ΣυμβΠλημΚαλαμ 50/2015 Σελ. 233
36 | Συκοφαντική δυσφήμηση - Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις
ΑΠ 451/2000 Σελ. 242
37 | Βρασμός ψυχικής ορμής - Λόγοι άρσεως του αδίκου
ΑΠ 1549/2012 Σελ. 247
38 | Βρασμός ψυχικής ορμής - Ελαφρυντικές περιστάσεις
ΑΠ 1294/2010 Σελ. 257
39 | Πραγματική πλάνη - Διάκριση από νομική πλάνη
ΑΠ 417/1993 Σελ. 266
40 | Πλάνη - Διαιρετό της συνείδησης του αδίκου
ΑΠ 1055/1998 Σελ. 273
41 | Συγγνωστή νομική πλάνη
ΟλΑΠ 1179/1986 Σελ. 279
42 | Πλάνη ως προς λόγο άρσεως του αδίκου
ΠλημΖακύνθου 47/1972 Σελ. 288
43 | Πλάνη ως προς την διαδρομή της αιτιότητας
ΑΠ 1172/2003 Σελ. 294
44 | Λόγοι άρσης του καταλογισμού πέρα από το θετό δίκαιο
ΑΠ 1493/2018 Σελ. 299
45 | Η έννοια του «αναπότρεπτου κινδύνου» στην κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό
ΠλημΗγουμ 682/2012 Σελ. 304
46 | Αρχή εκτελέσεως στην απόπειρα
ΑΠ 672/1994 Σελ. 309
47 | Η υπαναχώρηση από απόπειρα σύνθετου εγκλήματος
ΑΠ 1355/2008 Σελ. 317
48 | Απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως
ΠλημΚορίνθου 130/1977 Σελ. 323
49 | Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Απόπειρα εγκλήματος διακρινόμενου από το αποτέλεσμα
ΜΟΔΑθ 8/2013 Σελ. 333
50 | Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα
ΑΠ 727/1988 Σελ. 348
51 | Υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα
ΠλημΚερκ 127/2014 Σελ. 360
52 | Έμμεση αυτουργία
ΑΠ 1194/1990 Σελ. 369
53 | Η απόπειρα στην έμμεση αυτουργία
ΑΠ 1584/2001 Σελ. 380
54 | Έννοια συναυτουργίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις
ΑΠ 1358/2008 Σελ. 385
55 | Η συναυτουργία στην πλαστογραφία
ΟλΑΠ 50/1990 Σελ. 398
56 | Συναυτουργία στο στάδιο της απόπειρας
ΑΠ 1338/2005 Σελ. 402
57 | Διαδοχική συναυτουργία
ΑΠ 456/2004 Σελ. 409
58 | Παραυτουργία
ΑΠ 201/2010 Σελ. 415
59 | Προϋποθέσεις ηθικής αυτουργίας - «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα
ΑΠ 1633/2008 Σελ. 420
60 | Ηθική αυτουργία στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
ΑΠ 1082/2009 Σελ. 428
61 | Έννοια του «άμεσου συνεργού»
ΑΠ 1235/2005 Σελ. 433
62 | Αιτιότητα στη συνέργεια - Ουδέτερες ενέργειες
ΕφΚερκ 26/1999 Σελ. 445
63 | Ψυχική συνέργεια
ΑΠ 1673/2010 Σελ. 455
64 | Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία
ΕφΑθ 2028/2013 Σελ. 463
65 | Συμμετοχή σε μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα
ΑΠ 804/1996 Σελ. 472
66 | Ειδική παραγραφή - «κρυπτοαμνηστία»
ΟλΑΠ 11/2001 Σελ. 479
67 | Παραγραφή στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα
ΟλΑΠ 5/2002 Σελ. 490
68 | Αναστολή παραγραφής εγκλημάτων
ΟλΑΠ 1245/1986 Σελ. 497
69 | Ελαφρυντικές περιστάσεις - Πρότερος σύννομος βίος
ΑΠ 1466/2019 Σελ. 504
70 | Ελαφρυντικές περιστάσεις - Ειλικρινής μετάνοια
ΑΠ 1124/2017 Σελ. 508
71 | Ελαφρυντικές περιστάσεις - Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη
ΑΠ 496/2014 Σελ. 514
72 | Συρροή λόγων μείωσης της ποινής
ΜΟΕΙωαν 12/2018 Σελ. 523
73 | Νομική φύση της δήμευσης
ΑΠ 1149/2003 Σελ. 529
74 | Προϋποθέσεις της δήμευσης
ΣυμβΑΠ 303/1997 Σελ. 533
75 | Η αρχή της αναλογίας στην επιβολή της δήμευσης
ΟλΑΠ 212/1965 Σελ. 541
76 | Νομική φύση της εγκλήσεως - Αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως
ΟλΑΠ 1/2007 Σελ. 547
77 | Προθεσμία υποβολής εγκλήσεως επί κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος
ΑΠ 1045/2012 Σελ. 552
78 | Δικαιούχος εγκλήσεως επί ανηλίκου παθόντος
ΑΠ 1535/2007 Σελ. 556
79 | Υποβολή εγκλήσεως με παθούσα ανώνυμη εταιρεία
ΟλΑΠ 4/2006 Σελ. 565
80 | Η σχέση εγκλήσεως και δήλωσης συνέχισης της διαδικασίας κατ’ άρθρο 464 νέου ΠΚ
ΑΠ 773/2020 Σελ. 572
81 | Έμπρακτη μετάνοια
ΑΠ 850/2015 Σελ. 580
82 | Νομική φύση της συνολικής ποινής
ΟλΑΠ 5/2000 Σελ. 585
83 | Συνολική ποινή στην αναστολή και τη μετατροπή
ΑΠ 717/2006 Σελ. 589
84 | Αθροιστική έκτιση ποινών
ΑΠ 384/2015 Σελ. 593
85 | Μετατροπή ποινής πενταετούς κάθειρξης
ΟλΑΠ 6/2017 Σελ. 597
86 | Επιγενόμενη συρροή ποινών
ΑΠ 587/2003 Σελ. 604
87 | Η αρχή της απορρόφησης στην συρροή
ΑΠ 1794/2009 Σελ. 609
88 | Συρροή μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
ΑΠ 1232/2015 Σελ. 618
89 | Έννοια του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος
ΑΠ 72/1994 Σελ. 631
90 | Προϋποθέσεις της υφ’ όρον απόλυσης
ΟλΑΠ 4/1997 Σελ. 641
91 | Η έννοια των «ασελγών πράξεων» κατά το νέο δίκαιο
ΑΠ 1/2020 Σελ. 652
92 | Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ)
ΑΠ 416/2001 Σελ. 659
93 | Απάτη περί την πρόσληψη
ΑΠ 128/2018 Σελ. 662
94 | Διαχρονικό δίκαιο στα κατ’ εξακολούθησιν τελούμενα εγκλήματα
ΣυμβΕφΘεσ 821/2016 Σελ. 668
95 | Διαχρονικό δίκαιο επί παραβάσεως του νόμου περί ναρκωτικών
ΟλΑΠ 1/2015 Σελ. 675
96 | Ποινική ευθύνη των υπουργών
ΟλΑΠ 8/2008 Σελ. 685
97 | Η αμεσότητα του παρανόμου οφέλους στην κακουργηματική πλαστογραφία
ΟλΑΠ 3/2008 Σελ. 701
98 | Ταύτιση του δράστη της νομιμοποίησης και της προηγηθείσας δραστηριότητας
ΑΠ 454/2016 Σελ. 705
99 | Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πολιτικών προσώπων
ΣυμβΕιδΔικ 1/2011 Σελ. 727
100 | Αντικειμενική αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών
ΤρΠλημΠατρ 999/2017 Σελ. 738
101 | Εξωλογιστικός υπολογισμός φόρου και φορολογικά αδικήματα
ΑΠ 1992/2017 Σελ. 745
102 | Η μη εύλογη διάρκεια της διαδικασίας ως λόγος μείωσης της ποινής
ΑΠ 1070/2018 Σελ. 748
Back to Top