ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11474
Τσούμας Β.
Δανηλάτου Α.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 268
  • ISBN: 960-272-345-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση του θεσμού από τη σκοπιά της νομικής καθημερινότητας.

Προηγείται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των ειδών του αλληλόχρεου λογαριασμού, των επί μέρους στοιχείων του (σύμβαση και απαίτηση), του κλεισίματος και του κατάλοιπού του.

Ειδικότερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που θέτει ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασμός και σε δικονομικά θέματα, με έμφαση στην αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού, στη διαταγή πληρωμής και στις ανακοπές των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ.

Τη θεωρία του αλληλόχρεου λογαριασμού συνοδεύει πλήρης σειρά των δημοσιευμένων στα νομικά περιοδικά της τελευταίας εικοσιπενταετίας δικαστικών αποφάσεων, καταχωρισμένων κατά θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση χαρακτηριστικών υποδειγμάτων, ένα εύχρηστο ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και βιβλιογραφία - δημοσιεύματα.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου του αλληλόχρεου λογαριασμού.
KEΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Έννοια Σελ. 7
1.- Ορισμός Σελ. 7
2.- Οι ρίζες του θεσμού Σελ. 7
3.- Νομοθεσία Σελ. 8
4.- Περιεχόμενο των διατάξεων Σελ. 9
5.- Σκοπός Σελ. 10
6.- Διαφορά από τον απλό λογαριασμό Σελ. 10
7.- Είδη αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 11
8.- Η έννοια της αποστολής Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχεία Σελ. 13
Α. Η σύμβαση Σελ. 13
1.- Χαρακτήρας της σύμβασης Σελ. 13
2.- Χαρακτηριστικά της σύμβασης Σελ. 14
3.- Χαρακτηριστικά της βασικής σχέσης την οποία εξυπηρετεί ο αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 16
4.- Συνένωση αλληλόχρεων λογαριασμών Σελ. 17
5.- Θεώρηση της σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 17
6.- Σχέσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού με άλλες συμβάσεις Σελ. 18
Β. Η απαίτηση Σελ. 20
1.- Απαιτήσεις που καταχωρούνται στο λογαριασμό – Χαρακτήρας των εισαγομένων απαιτήσεων Σελ. 20
2.- Τα στάδια της εισαγωγής των απαιτήσεων Σελ. 23
3.- Συνέπειες Σελ. 23
4.- Συνέπειες της απώλειας της αυτοτέλειας της απαίτησης και της αδυναμίας δικαστικής επιδίωξής της ικανοποίησής της Σελ. 25
5.- Διακανονισμός των απαιτήσεων Σελ. 26
6.- Πιστωτικοί τίτλοι Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 30
1.- Λόγοι του κλεισίματος Σελ. 30
2.- Περιοδικό κλείσιμο και συνέπειες Σελ. 32
3.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρεία Σελ. 33
4.- Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου Σελ. 33
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 34
6.- Χαρακτήρας του συμψηφισμού Σελ. 35
7.- Σφάλμα κατά την εκκαθάριση Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 37
1.- Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 37
2.- Ο χαρακτήρας της αναγνώρισης Σελ. 38
3.- Η απαίτηση επί του καταλοίπου Σελ. 39
4.- Σχέση με την αφηρημένη αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους Σελ. 40
5.- Αναγνώριση του καταλοίπου σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμού Σελ. 41
6.- Αμφισβήτηση του υπολοίπου Σελ. 41
7.- Αναδοχή χρέους Σελ. 42
8.-Υπερημερία του δανειστή ως προς την προσφορά της παροχής Σελ. 43
9.- Ειδικότερα θέματα Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Σελ. 55
1.- Νομοθετική πρόβλεψη Σελ. 55
2.- Διαφορές του τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού από τον μη τραπεζικό Σελ. 56
3.- Οι επιμέρους συμβάσεις Σελ. 57
4.- Το κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 57
5.- Το υπόλοιπο του λογαριασμού και η αναγνώριση του Σελ. 59
6.- Τα λογιστικά βιβλία Σελ. 60
7.- Διαφορά μεταξύ ανοίγματος πιστώσεως που τηρείται σε αλληλόχρεο λογαριασμό και τοκοχρεωλυτικού δανείου Σελ. 61
8.- Τόκοι – Ανατοκισμός Σελ. 61
9.- Τέλος χαρτοσήμου Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
Δικονομικά Σελ. 71
1.- Αγωγή Σελ. 71
2.- Η διαταγή πληρωμής Σελ. 78
3.- Η ανακοπή του άρθρου 632 (και 633) ΚΠολΔ Σελ. 81
4.- Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ Σελ. 83
5.- Η ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔ Σελ. 84
6. - Αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού (άρθρο 1000 ΚΠολΔ) Σελ. 85
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 86
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Περιεχόμενα Σελ. 91
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  
Η έννοια του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Επιμέρους στοιχεία Σελ. 115
1.- Η σύμβαση Σελ. 115
2.- Η απαίτηση Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 131
1.- Είδη Σελ. 131
2.- Λόγοι Σελ. 131
3.- Συνέπειες του περιοδικού κλεισίματος Σελ. 135
4.- Κλείσιμο του λογαριασμού σε περίπτωση που το ένα μέρος είναι εταιρεία - Ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου Σελ. 136
5.- Η εκκαθάριση του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Το υπόλοιπο (κατάλοιπο) του αλληλόχρεου λογαριασμού Σελ. 141
1.- Γένεση της ενοχής - Αναγνώριση Σελ. 141
2.- Αναγνώριση σε περίπτωση προσωρινού κλεισίματος του λογαριασμού Σελ. 146
3.- Αμφισβήτηση του υπολοίπου Σελ. 146
4.- Αναγνώριση χρέους Σελ. 148
5.- Τόκοι - ανατοκισμός Σελ. 149
6.- Εγγύηση Σελ. 155
7.- Ενέχυρο Σελ. 169
8.- Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Ο Τραπεζικός Αλληλόχρεος Λογιαριασμός Σελ. 171
1.- Σύμβαση πίστωσης Σελ. 171
2.- Το κλείσιμο του λογαριασμού Σελ. 174
3.- Τα λογιστικά βιβλία Σελ. 177
4.- Το τοκοχρεωλυτικό δάνειο Σελ. 187
5.- Τόκοι-ανατοκισμός Σελ. 189
6.- Αναγνώριση του καταλοίπου Σελ. 196
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
Δικονομικά Σελ. 199
1.- Στοιχεία της αγωγής για πληρωμή του καταλοίπου Σελ. 199
2.- Απόδειξη Σελ. 205
3.- Παραγραφή Σελ. 209
4.- Καταδολίευση Σελ. 211
5.- Διαταγή Πληρωμής Σελ. 213
6.- Αναγκαστική Εκτέλεση Σελ. 229
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
1.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρων Σελ. 235
2.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού με εγγυητή Σελ. 237
3.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ ΑΕ Σελ. 239
4.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (I) Σελ. 241
5.- Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (II) Σελ. 244
6.- Αγωγή εξ αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ εμπόρου και ΟΕ Σελ. 247
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 249
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Σελ. 263
Back to Top