ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

• Προσωπικά δεδομένα
• Πνευματική ιδιοκτησία
• Πολιτιστική κληρονομιά

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17507
Κανελλοπούλου Μπότη Μ.
Μήτρου Λ.

Το βιβλίο «Αρχεία και Δίκαιο» αφορά το διακλαδικό δίκαιο των αρχείων. Καλύπτει τον νέο Ν 4610/2019 για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αρχειακό υλικό (αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον και δικαίωμα στη λήθη), την Οδηγία 790/2019 για την πνευματική ιδιοκτησία (διατάξεις για τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο, τη μαζική ψηφιοποίηση έργων σε αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, την εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων κ.λπ.) και τον Ν 3028/2002 όπως έχει εφαρμογή σε αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά. 

Το βιβλίο στοχεύει σε μια ολοκληρωτική εικόνα των διατάξεων που αφορούν τα αρχεία στην Ελλάδα σήμερα, αλλά πολλές από τις ανωτέρω διατάξεις έχουν άμεση εφαρμογή και στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία. Ενδιαφέρει συνεπώς όχι μόνο τα αρχεία, αλλά και τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, (και επομένως και τους αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους και μουσειολόγους).

Ενδιαφέρει τους επιστήμονες της πληροφόρησης γενικά, τους πληροφορικούς και τεχνολόγους της πληροφορίας, τους ερευνητές και ιστορικούς, τους νομικούς/δικηγόρους ειδικούς στα προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για την πρόσβαση στην πληροφορία γενικότερα, καθώς αυτή ελέγχεται από ένα πλέγμα κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα Σελ. ΧΙII
Συντομογραφίες Σελ. ΧΧΙΙΙ
I. Αρχεία και δίκαιο
1. Ορισμοί Σελ. 1
2. Αναλογικά και ψηφιακά - αλλά πάντα αρχεία Σελ. 10
3. Τα αρχεία ως πρόκληση για τους νομικούς Σελ. 16
II. Αρχεία και προσωπικά δεδομένα
Αρχικές παρατηρήσεις Σελ. 25
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Σελ. 29
Αυτοματοποιημένη ή μη επεξεργασία δεδομένων / σύστημα αρχειοθέτησης και αρχεία Σελ. 34
4. Προσωπικά δεδομένα και αρχεία Σελ. 38
α. Η έννοια Σελ. 38
β. Ένα παράδειγμα προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας στο πλαίσιο συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας Σελ. 45
γ. Ένα παράδειγμα προσωπικών δεδομένων σε αρχεία- το αρχείο του (αναμορφωτικού) Σχολείου Κοριτσιών του Wisconsin Σελ. 46
Επεξεργασία και αρχεία Σελ. 47
Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα αρχεία Σελ. 51
Η αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων και η μόνιμη διατήρησή τους στα αρχεία: η αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον Σελ. 67
α. Περί ελαχιστοποίησης Σελ. 67
β. Ελαχιστοποίηση και αρχεία - το δικαίωμα στη λήθη Σελ. 68
γ. Η ρύθμιση του Κανονισμού Σελ. 73
δ. Αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον Σελ. 75
i. H έννοια Σελ. 75
ii. Ερμηνεία Σελ. 79
8. Εξαίρεση για τους σκοπούς της επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων Σελ. 89
α. To παλαιότερο καθεστώς επεξεργασίας για ερευνητικούς σκοπούς Σελ. 94
β. Διαφοροποιήσεις της Αρχής μετά τον Κανονισμό Σελ. 98
γ. Ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση και ιστορική έρευνα Σελ. 101
9. Νόμος για τα ΓΑΚ και νόμος για τα προσωπικά δεδομένα Σελ. 105
10. Ιδιωτικά αρχεία, ιδιωτικές επιθυμίες και κλειστά αρχεία Σελ. 116
α. Ιδιωτικά αρχεία - η νομική φύση τους Σελ. 116
β. Δωρεά ιδιωτικών αρχείων στο κράτος και σχετικοί όροι Σελ. 121
III. Aρχεία και πνευματική ιδιοκτησία
1. Γενικά Σελ. 127
2. Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 131
α. Έργο και πρωτοτυπία Σελ. 131
β. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα Σελ. 135
γ. Χρόνος προστασίας Σελ. 138
3. Πνευματική ιδιοκτησία και αρχεία: τα κυριότερα ζητήματα Σελ. 139
4. Το ζήτημα της αναλογικής/ψηφιακής αναπαραγωγής έργων από χρήστες μέσα στα αρχεία Σελ. 142
5. Το ζήτημα της αναπαραγωγής/ψηφιοποίησης και δημοσίευσης έργων που κατέχουν τα αρχεία από τα αρχεία για τους δικούς τους σκοπούς Σελ. 148
α. Βασικές αρχές Σελ. 148
β. Αναπαραγωγή και ηθικό δικαίωμα δημιουργού Σελ. 150
6. Ειδικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την αναπαραγωγή σε αρχεία για συγκεκριμένους λόγους Σελ. 152
α. Διατήρηση και μεταβίβαση Σελ. 152
β. Παρουσίαση/διάθεση στο κοινό και έρευνα/ ιδιωτική μελέτη Σελ. 163
7. Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων του ίδιου του αρχείου Σελ. 164
α. Το αρχείο ως δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρωτότυπα έργα κατά τον Ν 2121/1993 Σελ. 164
β. Το αρχείο και τα δικαιώματά του σε βάσεις δεδομένων του Σελ. 167
γ. Εξουσίες του αρχείου όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων του Σελ. 176
8. Tο ζήτημα των ορφανών έργων και η χρήση τους στα αρχεία Σελ. 181
α. Η Οδηγία 2012/28/ΕΚ Σελ. 190
β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Ελλάδα - Tο άρθρο 27Α Ν 2121/1993. Σελ. 196
γ. Βάσεις επιμελούς αναζήτησης προτεινόμενες στην Ελλάδα Σελ. 199
δ. Κριτική και προτάσεις Σελ. 205
9. Τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο και η πιθανή χρήση τους στα αρχεία Σελ. 213
α. Διατάξεις της Οδηγίας 790/2019 για τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο Σελ. 218
β. Κριτική Σελ. 225
10. Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων και τα αρχεία Σελ. 229
α. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 790/2019 για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων Σελ. 240
β. Κριτική: το δικαίωμα στην ανάγνωση ως δικαίωμα στην εξόρυξη Σελ. 243
11. Η Πρόταση Διεθνούς Συνθήκης της IFLA για τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες Σελ. 246
ΙV. Αρχεία και πολιτιστική κληρονομιά
1. Πολιτιστική κληρονομιά - βασικές έννοιες Σελ. 253
2. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχεία Σελ. 258
α. Η ειδική προστασία των δημόσιων αρχείων κατά τον Ν 4610/2019 Σελ. 260
β. Προστασία ιδιωτικών αρχείων με τον Ν 4610/2019 Σελ. 263
3. Τα αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά κατά τον Ν 3028/2002 Σελ. 274
α. Δεσμεύσεις για τα αρχεία-μνημεία Σελ. 282
4. Τα αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά στο φορολογικό δίκαιο Σελ. 287
α. Ελληνικό φορολογικό δίκαιο και μνημεία Σελ. 282
β. Ο Νόμος Πολιτιστικών Δωρεών (Cultural Gifts Scheme) in Lieu της Αγγλίας Σελ. 292
γ. Ειδική νομοθεσία σε άλλες έννομες τάξεις Σελ. 297
δ. Προστασία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχεία Σελ. 298
ε. Διεθνείς διαμάχες και διεκδικήσεις αρχείων Σελ. 303
i. Αρχεία και πολιτιστικός διεθνισμός Σελ. 303
ii. Οι διεκδικήσεις και αντιδικίες για τα αρχεία στον κόσμο - Mερικά παραδείγματα Σελ. 307
V. Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 317
Παράρτημα Σελ. 325
Bιβλιογραφία Σελ. 379
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 411
Back to Top