ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15829
Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου Ε.

Το έργο «Προσωπικά δεδομένα» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στην ελληνική έννομη τάξη και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, ιδίως ενόψει των πρόσφατων σχετικών νομοθετικών αλλαγών, με κορύφωση τον Κανονισμό 2016/679, που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ από τον Μάιο του 2018.

Το βιβλίο αναλύει και αξιολογεί τις βασικές έννοιες και αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα αντίστοιχα δικαιώματα του υποκειμένου αυτής, τη διασύνδεση αρχείων και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, αλλά και τη συμπληρωματική ρύθμιση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, λόγω των ανεξάντλητων τεχνολογικών δυνατοτήτων της επεξεργασίας τους.

Το έργο δεν εξαντλείται στον χώρο της επιστημονικής αναζήτησης, αλλά στοχεύει, μέσα από την εύληπτη και συστηματική διευθέτηση της σχετικής ύλης και την παράθεση πλήθους πρακτικών παραδειγμάτων και κωδικοποιημένης νομοθεσίας, να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για εκείνους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα άλλων, για εκείνους στους οποίους ανήκουν τα υπό επεξεργασία δεδομένα, αλλά και για εκείνους οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τους σχετικούς νομικούς κανόνες στη δικαστηριακή και διοικητική πράξη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 21
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ Σελ. 27
ΜΕΡΟΣ Α΄  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το Σύνταγμα και η ειδική ελληνική νομοθεσία  
ΕΙΣ.1. Το Σύνταγμα Σελ. 35
ΕΙΣ.2. Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Aπόρροια συνταγματικών επιταγών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας Σελ. 37
ΕΙΣ.2.1. Νομοθετικές επιλογές Σελ. 40
ΕΙΣ.2.2. Πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/11997 Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
Βασικές έννοιες και διακρίσεις  
Α.1. Προσωπικά δεδομένα Σελ. 43
Α.1.1. Έννοια Σελ. 43
Α.1.2. Απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Σελ. 45
Α.1.2.1 Απλά προσωπικά δεδομένα Σελ. 46
Α.1.2.2 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Σελ. 47
Α.1.3. Πρακτική σημασία της διάκρισης σε απλά και σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα Σελ. 52
Α.2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 53
Α.2.1. Ορισμός και μορφές επεξεργασίας Σελ. 53
Α.2.2. Επεξεργασίες ρυθμιζόμενες από το νόμο Σελ. 56
Α.2.2.1. Θετική οριοθέτηση Σελ. 56
Α.2.2.2. Αρνητική οριοθέτηση Σελ. 57
Α.2.3. Μέθοδος εξέτασης της νομιμότητας της επεξεργασίας Σελ. 58
Α.2.4. Νομοτεχνική παρατήρηση για τη χρήση του όρου «επεξεργασία» Σελ. 59
Α.3. Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων Σελ. 60
Α.4. Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία και τρίτος Σελ. 61
Α.5. Αρχείο προσωπικών δεδομένων Σελ. 63
Α.6. Αποδέκτης Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
Αρχές επεξεργασίας  
Β.1. H αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας Σελ. 69
Β.2. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 72
Β.2.1. Ποιοτικό και ποσοτικό κριτήριο Σελ. 73
Β.3. Η αρχή της ακρίβειας Σελ. 79
Β.4. Η αρχή της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Σελ. 82
Β.4.1. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων μετά  την καθορισμένη διάρκεια επεξεργασίας τους Σελ. 84
Β.5. Συνέπειες από τη μη τήρηση των αρχών επεξεργασίας Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  
Η συγκατάθεση του υποκειμένου  
Γ.1. Χαρακτηριστικά της συγκατάθεσης Σελ. 89
Γ.1.1. Ελεύθερη συγκατάθεση Σελ. 89
Γ.1.2. Ρητή συγκατάθεση Σελ. 91
Γ.1.3. Ειδική συγκατάθεση Σελ. 92
Γ.2. Η ενημέρωση ως προϋπόθεση της συγκατάθεσης Σελ. 93
Γ.3. Ο τύπος της συγκατάθεσης Σελ. 94
Γ.4. Επεξεργασία παράνομη παρά την ύπαρξη συγκατάθεσης Σελ. 94
Γ.5. Η ανάκληση της συγκατάθεσης Σελ. 95
Γ.6. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναγκαιότητας της συγκατάθεσης Σελ. 95
Γ.6.1. Επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου Σελ. 97
Γ.6.2. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
Γνωστοποίηση της επεξεργασίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Λήψη άδειας από την Αρχή  
Δ.1. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Σελ. 108
Δ.2. Λήψη άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών εδομένων Σελ. 109
Δ.3. Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Διασύνδεση αρχείων Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Διασυνοριακή ροή δεδομένων Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
Τα δικαιώματα του υποκειμένου  
Η.1. Δικαίωμα ενημέρωσης Σελ. 133
Η.1.1. Περιεχόμενο ενημέρωσης Σελ. 134
Η.1.2. Χρόνος ενημέρωσης Σελ. 135
Η.1.3. Τρόπος ενημέρωσης Σελ. 136
Η.1.4. Απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης Σελ. 138
Η.2. Δικαίωμα πρόσβασης Σελ. 138
Η.2.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος πρόσβασης Σελ. 138
Η.2.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης Σελ. 139
Η.2.3. Αποκλεισμός του δικαιώματος πρόσβασης Σελ. 141
Η.3. Δικαίωμα αντίρρησης Σελ. 142
Η.3.1. Δικαίωμα απόλυτης αντίρρησης Σελ. 143
Η.3.1.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος απόλυτης αντίρρησης Σελ. 143
Η.3.1.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος απόλυτης αντίρρησης Σελ. 144
Η.3.2. Δικαίωμα σχετικής αντίρρησης Σελ. 145
Η.3.2.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος σχετικής αντίρρησης Σελ. 145
Η.3.2.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος σχετικής αντίρρησης Σελ. 146
Η.3.2.3. Άρνηση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ικανοποιήσει το δικαίωμα σχετικής αντίρρησης Σελ. 147
Η.4. Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  
Επιβολή κυρώσεων  
Θ.1. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 152
Θ.1.1. Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης Σελ. 152
Θ.1.2. Πρόστιμα Σελ. 153
Θ.1.3. Ανάκληση της άδειας επεξεργασίας. Σελ. 155
Θ.1.4. Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή, επιστροφή ή κλείδωμα (δέσμευση) των σχετικών δεδομένων Σελ. 155
Θ.2. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 157
Θ.2.1. Κατηγορίες παραβάσεων και ποινές Σελ. 157
Θ.3. Αστικές κυρώσεις Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
Η Aρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  
Ι.1. Σύνθεση της Αρχής Σελ. 163
Ι.2. Αρμοδιότητες της Αρχής Σελ. 163
Ι.2.1. Διοικητικές - Ελεγκτικές αρμοδιότητες της Αρχής Σελ. 163
Ι.2.2. Κανονιστικές-Συμβουλευτικές αρμοδιότητες της Αρχής Σελ. 165
Ι.2.3. Αρμοδιότητες δημοσιοποίησης, απολογισμού και συνεργασιών της Αρχής Σελ. 167
Ι.3. Μητρώα της Αρχής Σελ. 168
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄  
Συμπληρωματική νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  
ΙΑ.1. Ιστορική διαδρομή της ρύθμισης - Εισαγωγική προσέγγιση Σελ. 171
ΙΑ.2. Υποχρεώσεις παρόχου Σελ. 175
ΙΑ.2.1. Τήρηση αρχών επεξεργασίας Σελ. 175
ΙΑ.2.2. Λήψη της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία Σελ. 177
ΙΑ.2.2.1. Παροχή συναφών τεχνικών δυνατοτήτων Σελ. 180
ΙΑ.2.3. Λήψη μέτρων ασφαλείας Σελ. 181
ΙΑ.2.4. Μη εγκατάσταση δικτυακών «κοριών», cookies κ.λ.π. χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου Σελ. 182
ΙΑ.3. Δικαιώματα χρήστη Σελ. 182
ΙΑ.3.1. Εξειδικευμένες μορφές του δικαιώματος ενημέρωσης Σελ. 183
ΙΑ.3.2. Εξειδικευμένες μορφές του δικαιώματος αντίρρησης Σελ. 184
ΙΑ.4. Κυρώσεις Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄  
Λοιπή προστασία των προσωπικών δεδομένων στον χώρο του Αστικού και Ποινικού Δικαίου  
ΙΒ.1. Αστικοδικαιική προστασία - Δικαίωμα στην προσωπικότητα Σελ. 188
ΙΒ.1.1. Περιεχόμενο προστασίας κατά τα άρθρα ΑΚ 57 επ. Σελ. 189
ΙΒ.2. Λοιπές μορφές αστικοδικαιικής προστασίας Σελ. 190
ΙΒ.3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων από λοιπές ποινικές διατάξεις Σελ. 191
ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Νομοθετήματα «Πρώτης γενιάς» Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄  
Νομοθετήματα «Δεύτερης γενιάς»  
ΙΔ.1. Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επιρροή της στις εθνικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες Σελ. 201
ΙΔ.2. Η Συμφωνία Σένγκεν και η Σύμβαση Εφαρμογής της Σελ. 202
ΙΔ.3. Οι «Κατευθυντήριες Αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε αυτοματοποιημένα αρχεία» του ΟΗΕ Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄  
Νομοθετήματα «Τρίτης γενιάς»  
ΙΕ.1. Η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. της 24.10.1995 (Αντικαθίσταται με τον Κανονισμό 679/2016 από 25.5.2018) Σελ. 207
ΙΕ.2. Η Σύσταση R(99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 23.2.1999 Σελ. 210
ΙΕ.3. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 210
ΙΕ.4. Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σελ. 211
ΙΕ.5. Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ., οι τροποποιήσεις της από την (καταργηθείσα) Οδηγία 2006/24/ΕΚ και  την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και ο συναφής Κανονισμός 611/2013 Σελ. 213
ΙΕ.6. Ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (έναρξη ισχύος 25.5.2018) Σελ. 216
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 219
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
I. (Σύμβαση 108/1981): Νόμος 2068/1992 Σελ. 241
II. Οδηγία 95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995 Σελ. 256
III. (Κωδικοποιημένος) Νόμος 2472/1997 Σελ. 287
IV. (Συμφωνία Σένγκεν): Νόμος 2514/1997 Σελ. 319
V. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 Σελ. 337
VI. (Κωδικοποιημένη) Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 Σελ. 368
VΙΙ. Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 Σελ. 394
VIII. (Κωδικοποιημένος) Nόμος 3471/2006 Σελ. 404
ΙΧ. (Κωδικοποιημένος) Νόμος 3917/2011 Σελ. 422
X. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2013 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2013 Σελ. 431
XI. Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 Σελ. 439
XII. Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 Σελ. 448
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΝΤΥΠΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Ια-Ιβ. Γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή/λήψη άδειας Σελ. 582
ΙΙ. Γνωστοποίηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης Σελ. 594
ΙΙΙ. Δήλωση/Αίτηση διασύνδεσης αρχείων Σελ. 599
IV. Γνωστοποίηση διαβίβασης δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 601
V. Αίτηση άρθρου 13 Ν 2472/1997 Σελ. 604
VI. Προσφυγή/Καταγγελία προς την Αρχή Σελ. 605
VII. Υποβολή ερωτήματος/Αίτηση για χορήγηση δεδομένων/ Αίτηση για γνωμοδότηση Σελ. 609
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 615
Back to Top