ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11345
Σιδέρης Δ.
Κουκιάδης Ι.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 376
  • ISBN: 960-272-284-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα νομικής ανάλυσης και σύνθεσης του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου για την αφερεγγυότητα του εργοδότη, που είναι παράλληλα εμπλουτισμένη με αρκετές πληροφορίες συγκριτικού δικαίου και στην οποία ο αναγνώστης βρίσκει απάντηση σε όλη τη σωρεία των νομικών ερωτημάτων που τίθενται από τη στιγμή που σταματά η πληρωμή των μισθών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

Παράλληλα διαπιστώνεται από τον συγγραφέα ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν τίθενται σε δεύτερη μοίρα τα μεγάλα πολιτικοοικονομικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης στην προσπάθειά του να δώσει προτεραιότητα στην προστασία των μισθών σε σχέση με τις απαιτήσεις των διαφόρων πιστωτών.

Χωρίζεται σε πέντε ενότητες που αφορούν τα εξής θέματα: Πτώχευση του εργοδότη (η επίδραση της πτώχευσης του εργοδότη στη σύμβαση εργασίας, η προστασία των εργατικών απαιτήσεων στη διαδικασία της πτώχευσης, ειδικά θέματα), Εξυγίανση της επιχείρησης (εκκαθάριση της επιχείρησης, ειδικά θέματα), Αφερεγγυότητα του εργοδότη στους ομίλους επιχειρήσεων, Αυτοδύναμη προστασία των εργαζομένων και, τέλος, Κοινοτικό δίκαιο προστασίας από την αφερεγγυότητα του εργοδότη.

Το έργο συμπληρώνεται με εκτενέστατη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση.
Εισαγωγή Σελ. 27
Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 35
Α. Αγγλία Σελ. 35
Β. Γαλλία Σελ. 39
Γ. Γερμανία Σελ. 43
Δ. Ιταλία Σελ. 49
ΜΕΡΟΣ Α' ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α. Η επίδραση της πτώχευσης στην ατομική σύμβαση εργασίας Σελ. 51
Ι. Η πτώχευση ως σπουδαίος λόγος λύσης της ατομικής σύμβασης εργασίας Σελ. 51
ΙΙ. Η αξίωση του εργαζομένου για αποζημίωση Σελ. 56
ΙΙΙ. Συνομολόγηση της πτώχευσης ως σπουδαίου λόγου λύσης της ατομικής σύμβασης εργασίας Σελ. 59
Β. Η επίδραση της πτώχευσης στη συλλογική σύμβαση εργασίας Σελ. 61
Γ. Η πτώχευση ως γεγονός ανώτερης βίας Σελ. 66
I. Η ανώτερη βία στο ενοχικό δίκαιο Σελ. 66
II. Η ανώτερη βία στο εργατικό δίκαιο Σελ. 68
1. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω ανώτερης βίας Σελ. 69
2. Η ανώτερη βία ως λόγος απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής του μισθού Σελ. 70
3. Η πτώχευση ως γεγονός ανώτερης βίας Σελ. 72
Δ. Η υποχρέωση απασχόλησης του μισθωτού Σελ. 75
Ε. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον σύνδικο της πτώχευσης Σελ. 80
Ι. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας και μισθοί υπερημερίας Σελ. 80
ΙΙ. Αποζημίωση απόλυσης Σελ. 82
1. Η άμεση καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης Σελ. 82
2. Ο χαρακτήρας της αποζημίωσης απόλυσης ως πτωχευτικό ή ομαδικό πίστωμα Σελ. 87
ΣΤ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  
Α. Προστασία των εργατικών απαιτήσεων στον πτωχευτικό συμβιβασμό Σελ. 93
Ι. Ο συμβιβασμός στις εργατικές απαιτήσεις Σελ. 93
ΙΙ. Παραίτηση του μισθωτού από τις αξιώσεις του Σελ. 99
ΙΙΙ. Ο συμβιβασμός στη διαδικασία της πτώχευσης Σελ. 104
1. Συμβιβασμός από το σύνδικο της πτώχευσης Σελ. 104
2. Συμβιβασμός από την ομάδα των πιστωτών (πτωχευτικός συμβιβασμός) Σελ. 105
Β. Προστασία των αποδοχών στο στάδιο της ένωσης των πιστωτών Σελ. 110
Ι. Ο προνομιακός χαρακτήρας των εργατικών απαιτήσεων Σελ. 110
ΙΙ. Το προηγούμενο δίκαιο Σελ. 112
ΙΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 118
1. Φύση του προνομίου Σελ. 120
2. Υποκείμενα του προνομίου Σελ. 121
3. Αντικείμενο του προνομίου Σελ. 123
4. Έκταση του προνομίου Σελ. 125
5. Αναγγελία των εργατικών απαιτήσεων Σελ. 127
6. Αναγκαστική εκτέλεση και πτώχευση Σελ. 131
7. Σύγκριση του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων με τα προνόμια των υπόλοιπων απαιτήσεων Σελ. 136
α) Απαιτήσεις εξοπλισμένες με ειδικό προνόμιο, ενέχυρο ή υποθήκη Σελ. 136
β) Απαιτήσεις του Δημοσίου Σελ. 137
γ) Απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης Σελ. 138
δ) Αξιολόγηση Σελ. 138
IV. Τοκοφορία των εργατικών απαιτήσεων Σελ. 140
V. Διεθνής αφερεγγυότητα Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Πτώχευση και ομαδικές απολύσεις Σελ. 147
Β. Πτώχευση και μεταβίβαση επιχείρησης Σελ. 151
ΜΕΡΟΣ Β' ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α. Εισαγωγικά Σελ. 159
Β. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 161
Ι. Το προηγούμενο δίκαιο Σελ. 161
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 164
Γ. Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης του άρθρ. 44 και 45 ν. 1892/1990 Σελ. 167
Δ. Η εκκαθάριση του άρθρ. 46 ν. 1892/1990 Σελ. 175
Ι. Αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας Σελ. 176
1. Η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας ως συνέπεια της θέσης της επιχείρησης σε καθεστώς εκκαθάρισης Σελ. 176
2. Προσωρινή παραμονή μέρους του προσωπικού της επιχείρησης Σελ. 183
ΙΙ. Εργατικές απαιτήσεις Σελ. 188
Ε. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46α ν. 1892/1990 Σελ. 194
ΣΤ. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46β ν. 1892/1990 Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Εκκαθάριση της επιχείρησης και ομαδικές απολύσεις Σελ. 198
Β. Εκκαθάριση και μεταβίβαση της επιχείρησης Σελ. 203
1. Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης κατά τα άρθρ. 44 και 45 ν. 1892/1990 Σελ. 204
2. Η εκκαθάριση του άρθρ. 46 ν. 1892/1990 Σελ. 206
3. Η ειδική εκκαθάριση του άρθρ. 46α ν. 1892/1990 Σελ. 207
ΜΕΡΟΣ Γ' ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α. Εισαγωγικά Σελ. 213
Β. Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης Σελ. 218
Γ. Η αφερεγγυότητα του εργοδότη στον όμιλο επιχειρήσεων Σελ. 226
I. Η κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου Σελ. 226
1. Δογματική επεξεργασία Σελ. 226
2. Συγκριτικές παρατηρήσεις Σελ. 229
3. Ευθύνη μελών της διοίκησης της εταιρίας Σελ. 232
II. Η κάμψη της νομικής αυτοτέλειας στον όμιλο επιχειρήσεων Σελ. 233
ΜΕΡΟΣ Δ' ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Εισαγωγικά Σελ. 237
Α. Απεργία Σελ. 239
Ι. Ο νόμιμος ή παράνομος χαρακτήρας της απεργίας Σελ. 239
ΙΙ. Καταλήψεις των χώρων εργασίας Σελ. 240
Β. Επίσχεση εργασίας Σελ. 242
Γ. Προστασία de lege ferenda Σελ. 245
ΜΕΡΟΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
Α. Εισαγωγικά Σελ. 247
Β. Η οδηγία 80/987/ΕΟΚ Σελ. 253
Γ. Η νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με την οδηγία 80/987/ΕΟΚ Σελ. 264
Ι. Συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο Σελ. 264
ΙΙ. Κριτική και αξιοποίηση των αποφάσεων του ΔΕΚ Σελ. 269
Δ. Η συμμόρφωση του εθνικού νομοθέτη με την οδηγία 80/987/ΕΟΚ Σελ. 276
Ι. Η πορεία προς την έκδοση του π.δ. 1/1990 Σελ. 276
ΙΙ. Το π.δ. 1/1990 Σελ. 282
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 284
α) Εργαζόμενοι Σελ. 284
β) Εργοδότες Σελ. 286
γ) Ανεξόφλητες αποδοχές Σελ. 289
2. Κριτική του νομοθετικού συστήματος Σελ. 291
Ε. Η οδηγία 2002/74/ΕΚ Σελ. 299
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 303
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 306
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 373
Back to Top