ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Εννοιολογική οριοθέτηση - Δικονομική μεταχείριση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11424
Μαργαρίτης Λ.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 242
  • ISBN: 960-272-326-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του θεσμού της συνάφειας, η οποία βρίσκει τη δικονομική της έκφραση στο σύνολο των διαδικαστικών σταδίων της ποινικής δίκης: την κίνηση (ή όχι) της ποινικής δίωξης, την προδικασία, την παραπομπή του κατηγορουμένου, τη συζήτηση στο ακροατήριο, την άσκηση των ενδίκων μέσων και την εκτέλεση της ποινής. Πρόκειται δηλαδή για θεσμό που διαπερνά την ποινική διαδικασία σε όλο της το φάσμα: από την εναρκτήρια μέχρι και την τελική φάση. Ο συγγραφέας αναλύει ζητήματα σχετικά με τις μορφές της συνάφειας, τον νομοθετικό αποκλεισμό της, τις δικονομικές της συνέπειες, την αρμοδιότητα συνεκδικάσεως συναφών εγκλημάτων, την κάμψη του άρθρου 128 ΚΠΔ με ειδικές δικονομικές προβλέψεις, την εμφάνιση της συνάφειας μεταξύ κοινών ποινικών δικαστηρίων και ειδικών ποινικών δικαστηρίων (δικαστήρια ανηλίκων, στρατιωτικά δικαστήρια, Ειδικό Δικαστήριο), τα ένδικα μέσα εναντίον βουλευμάτων και αποφάσεων στα συναφή εγκλήματα, την έκλειψη των λόγων συνάφειας, την αρμοδιότητα εκδικάσεως συναφών εγκλημάτων, καθώς και τον αναιρετικό έλεγχο εφαρμογής των άρθρων 128, 129 και 131 ΚΠΔ. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, υποδείγματα δικογράφων, αλφαβητικό ευρετήριο και το βιβλιογραφικό έργο του συγγραφέα.
1. Εισαγωγικές διαπιστώσεις Σελ. 1
2. Γενικότερες διευκρινίσεις Σελ. 3
3. Μορφές συνάφειας γενικά Σελ. 7
4. Μορφές συνάφειας ειδικότερα Σελ. 9
5. Νομοθετικός αποκλεισμός της συνάφειας Σελ. 23
6. Δικονομικές συνέπειες της συνάφειας γενικά Σελ. 31
7. Αρμοδιότητα συνεκδικάσεως συναφών εγκλημάτων (άρθρο 128 ΚΠΔ) Σελ. 37
8. Κάμψη του άρθρου 128 ΚΠΔ με ειδικές Σελ. δικονομικέ
9. Κοινά ποινικά δικαστήρια - Ειδικά ποινικά δικαστήρια - Συνάφεια Σελ. 65
Ι. Κοινά ποινικά δικαστήρια - δικαστήρια ανηλίκων Σελ. 65
ΙΙ. Κοινά ποινικά δικαστήρια - στρατιωτικά δικαστήρια Σελ. 74
ΙΙΙ. Κοινά ποινικά δικαστήρια - Βουλή και Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 86
10. Ένδικα μέσα εναντίον βουλευμάτων και αποφάσεων και συναφή εγκλήματα Σελ. 97
I. Αμετάκλητα βουλεύματα Συμβουλίου Εφετών και συναφή εγκλήματα Σελ. 97
II. Παραπομπή κατηγορουμένου με απευθείας κλήση στο ακροατήριο και συναφή εγκλήματα Σελ. 106
III. Έφεση - Αναίρεση κατά βουλεύματος και συναφή εγκλήματα Σελ. 107
IV. Έφεση εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως και συρροή Σελ. εγκλημάτων
V. Έφεση εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως και συναφή (: πέραν των συρρεόντων) εγκλήματα Σελ. 115
VI. Όρια εκκλητού καταδικαστικών αποφάσεων και συναφή εγκλήματα Σελ. 119
VII. Επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων και συναφή εγκλήματα Σελ. 122
VIII. Έκτακτες διαδικασίες - Ένδικα βοηθήματα - Οιονεί ένδικα μέσα και συναφή εγκλήματα Σελ. 126
11. Έκλειψη λόγων συνάφειας και αρμοδιότητα εκδικάσεως συναφών εγκλημάτων (άρθρο 131 ΚΠΔ) Σελ. 133
I. Η εισάγουσα τον κανόνα γενική ρύθμιση του άρθρου 131 ΚΠΔ Σελ. 133
II. Η εισάγουσα την εξαίρεση ειδική ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν 663/1977 Σελ. 136
12. Αναιρετικός έλεγχος εφαρμογής των άρθρων 128, 129 και 131 ΚΠΔ Σελ. 139
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελ. 143
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Σελ. 143
Ποινικός Κώδικας Σελ. 147
Σύνταγμα Σελ. 149
Στρατιωτικός Ποινίκος Κώδικας Σελ. 150
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Σελ. 151
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 157
1. Γενικά Σελ. 158
2. Αρμοδιότητα λόγω συνάφειας Σελ. 161
3. Ένδικα μέσα Σελ. 173
4. Περιπτωσιολογία Σελ. 180
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Σελ. 183
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 189
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 199
1. Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία Συγγραφέα Σελ. 199
2. - Βιβλιογραφικό Έργο Συγγραφέα Σελ. 201
Ι. - Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο Σελ. 201
Α. - Μονογραφίες - Εκτενή Έργα Σελ. 201
Β. - Αυτοτελείς Μελέτες Σελ. 201
Γ. - Βοηθητικά Έργα Σελ. 203
Δ. - Νομικά Κείμενα Ευρύτερου Ποινικού Περιεχομένου (= Απόψεις) Σελ. 203
Ε. - Πρακτική Εφαρμογή Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου Σελ. 204
Στ. - Παρατηρήσεις στη Νομολογία Σελ. 205
ΙΙ. - Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Σελ. 205
Α. - Μονογραφίες - Εκτενή Έργα Σελ. 205
Β. - Αυτοτελείς Μελέτες Σελ. 205
Γ. - Βοηθητικά Έργα Σελ. 207
Δ. - Νομικά Κείμενα Ευρύτερου Δικονομικού Περιεχομένου (= Απόψεις) Σελ. 207
Ε. - Πρακτική Εφαρμογή Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Σελ. 208
Στ. - Παρατηρήσεις στη Νομολογία Σελ. 222
ΙΙΙ. - Συμμετοχή σε Συλλογικά Έργα Σελ. 210
ΙV. - Επιμέλεια Συλλογικών Έργων Σελ. 210
Back to Top