ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Προστασία της ιδιοκτησίας και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10064
Δρόσος Γ.
  • Έκδοση: 1997
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 221
  • ISBN: 100-000-103-00
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία μελέτη με αντικείμενο τη συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και τις προϋποθέσεις για τη λήψη νόμιμων μέτρων που περιορίζουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία. Οι μελετώμενες συνταγματικές διατάξεις εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύστημα προστασίας της ιδιοκτησίας με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό και την επεξεργασία της συνταγματικής έννοιας "ιδιοκτησία", των συνταγματικών θεμιτών περιορισμών και των συνταγματικών προϋποθέσεων ως προς την επιβολή των περιορισμών αυτών. Για την πληρότητα της μελέτης αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στην προστασία της ιδιοκτησίας κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς δίνει μία νέα διάσταση της ιδιοκτησίας στο ελληνικό συνταγματικό δίκαιο. Ακολουθεί εκτενές βιβλιογραφικό δελτίο.
I. Εισαγωγικά στοιχεία για τη μελέτη της συνταγματικής έννοιας της ιδιοκτησίαςΣελ. 15
1. Φιλοσοφικά θεμέλια της έννοιας της ιδιοκτησίας (Locke)Σελ. 15
2. Σύντομη αναγωγή στις ιστορικές καταβολές της έννοιας της ιδιοκτησίαςΣελ. 22
3. Η κοινωνική δέσμευση της ιδιοκτησίαςΣελ. 25
ΙΙ. Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 41
1. Η διορθωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 41
2. Το περιεχόμενο του άρθρου 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 47
2. Α. Η διάταξηΣελ. 47
2. Β. Οι τρεις κανόνες του άρθρου 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 50
2. Γ. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου ως ερμηνευτική αρχήΣελ. 53
3. Η έκταση της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 59
3. Α. Η έννοια ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 59
3. Β. Οι επιμέρους προϋποθέσεις του θεμιτού των περιορισμών της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 62
3. Β. 1. Ο νόμοςΣελ. 62
3. Β. 2. Οι όροι των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίουΣελ. 63
3. Β. 3. Οι λόγοι δημόσιας ωφέλειαςΣελ. 65
3. Β. 4. Η δίκαιη ισορροπία και η αποζημίωσηΣελ. 67
αποκατάστασηΣελ. 67
4. Το θέμα της καταβολής αποζημίωσης για παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου ΠρωτοκόλλουΣελ. 70
5. Παράρτημα: η παρεχόμενη από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου προστασία της ιδιοκτησίας ως ελάχιστο κοινό επίπεδο προστασίας της ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 74
6. Δικαστικές αποφάσεις κατά της Ελλάδας για πλημμελή προστασία της ιδιοκτησίας κατά την ΕΣΔΑΣελ. 79
ΙΙI. Διάγραμμα του συνταγματικού πλαισίου προστασίας και περιορισμών της ιδιοκτησίας κατά το ισχύον ΣύνταγμαΣελ. 85
1. Η εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά τα ελληνικά ΣυντάγματαΣελ. 85
2. Οι ισχύουσες συνταγματικές διατάξειςΣελ. 88
Γενική περιγραφήΣελ. 88
3. Η διεύρυνση της προστασίας της ιδιοκτησίας μέσω της εξέλιξης των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεωνΣελ. 93
IV. Ιδιοκτησία και κυριότηταΣελ. 99
1. ΓενικάΣελ. 99
2. Ζητήματα ορολογίαςΣελ. 101
3. Η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας ως έννοια ευρύτερη της κατά το αστικό δίκαιο έννοιας της κυριότηταςΣελ. 105
3. Α. Το γραμματικό-συστηματικό επιχείρημαΣελ. 106
3. Β. Το τελολογικό επιχείρημαΣελ. 121
3. Γ. Το επιχείρημα συγκριτικού δικαίουΣελ. 123
3. Γ. 1. Η γερμανική και η ιταλική ρύθμισηΣελ. 123
3. Γ. 2. Η κατοχύρωση της ιδιοκτησίας κατά την ΕΔΣΑΣελ. 129
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 130
V. Η Ιδιοκτησία ως θεσμός και ως δικαίωμαΣελ. 131
1. Η ιδιοκτησία ως θεσμόςΣελ. 131
2. H ιδιοκτησία ως ατομικό δικαίωμαΣελ. 134
VI. Νόμιμα περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας και αποζημίωσηΣελ. 139
1. Στέρηση, έννοια και οικονομική αξία της ιδιοκτησίαςΣελ. 139
2. Περιορισμοί της ιδιοκτησίας και κοινωνική δέσμευση της ιδιοκτησίαςΣελ. 148
3. Στέρηση και περιορισμοί της ιδιοκτησίας και αποζημίωση: μία γενική επισκόπησηΣελ. 158
4. Η διαβάθμιση των περιορισμών της ιδιοκτησίας και η διαβάθμιση της υποχρέωσης για αποζημίωσηΣελ. 168
5. Η προστασία της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας σε παραδείγματα από την ελληνική νομολογίαΣελ. 171
VII. Επίμετρο: η τιμή μιας αξίαςΣελ. 177
1. Η είσοδος του άρθρου 24 Σ στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 177
2. Περιβάλλον και ιδιοκτησίαΣελ. 185
2. Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 185
2. Β. Η σχέση των άρθρων 17 και 24 Σ τη νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 188
3. Η επικράτηση, εν τέλει, του άρθρου 24 Σ κατά την νομολογία του ΣτΕΣελ. 195
4. Έχει τιμή η αξία;Σελ. 200
Back to Top