ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15980
Απαλαγάκη Χ.

Το έργο «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ» παρουσιάζει με τρόπο απλό και κατανοητό, αλλά και ταυτόχρονα πλήρη, τις βασικότερες τροποποιήσεις, που έχουν επέλθει στον ΚΠολΔ από μία σειρά νόμων και συγκεκριμένα από τους Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, Ν 4411/2016 και Ν 4446/2016.

Επεξηγούνται ζητήματα, τα οποία προβλημάτισαν τον νομικό κόσμο ως προς την εφαρμογή τους, όπως οι αλλαγές στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη, ιδίως όσον αφορά στην άσκηση της αγωγής, την κατάθεση των προτάσεων, το τέλος δικαστικού ενσήμου, τις ένορκες βεβαιώσεις, τους μάρτυρες, η αναμόρφωση του κεφαλαίου των ειδικών διαδικασιών, οι αλλαγές στα ένδικα μέσα (νέα παράβολα για την άσκηση ενδίκων μέσων) και οι τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναμόρφωση της ανακοπής κατά της εκτέλεσης σε ό, τι αφορά κυρίως την προθεσμία άμυνας του καθ’ ου η εκτέλεσε σε συνάρτηση με την κατάργηση της αναστολής, αλλά και την ανάγκη περαίωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με τη διενέργεια πλειστηριασμού σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες και πολυσυζητημένες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, τις οποίες αποσαφηνίζει η συγγραφέας.

Το έργο «Συστηματική παρουσίαση των βασικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ» συνοδεύεται από την αιτιολογική έκθεση του Ν 4335/2015, από πίνακες αντιστοιχίας άρθρων τροποποιητικών νόμων και άρθρων του ΚΠολΔ, καθώς και από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό της πράξης.

Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. IX
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. XI
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠολΔ Σελ. 1
Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη δομή του ΚΠολΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις Σελ. 3
Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 11
1. Γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 11
1.1. Η τροποποίηση του άρθρου 16 Σελ. 11
1.2. Υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο - Τύπος για τη χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας (άρθρα 94 και 96) Σελ. 12
2. Η άσκηση της αγωγής Σελ. 13
3. Η τροποποίηση επιμέρους διατάξεων που συνέχονται με τη νέα δομή της τακτικής διαδικασίας ή την επιδίωξη της εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς Σελ. 19
4. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων Σελ. 19
4.1. Κατάθεση προτάσεων Σελ. 19
4.2. Προσδιορισμός δικασίμου και εκδίκαση της υποθέσεως (237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ) Σελ. 24
4.3. Η κατ’ εξαίρεση εξέταση μαρτύρων σε διαφορετική δικάσιμο Σελ. 26
4.4. Κατάργηση του άρθρου 269 ή άλλως του συστήματος συγκεντρώσεως στον 1ο βαθμό Σελ. 28
5. Ανταγωγή Σελ. 29
6. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη (Προσεπίκληση, ανακοίνωση, παρεμβάσεις) Σελ. 31
7. Τέλος δικαστικού ενσήμου Σελ. 33
8. Ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 35
9. Μάρτυρες Σελ. 37
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 37
III. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Σελ. 42
ΙV. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 42
1. Παράβολα ασκήσεως ενδίκων μέσων Σελ. 42
2. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 45
3. Έφεση Σελ. 46
4. Αναίρεση Σελ. 47
V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελ. 51
VI. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Σελ. 53
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4335/2015 με άρθρα ΚΠολΔ Σελ. 71
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρου Ν 4370/2016 με άρθρο ΚΠολΔ Σελ. 86
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρου Ν 4411/2016 με άρθρο ΚΠολΔ Σελ. 87
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Ν 4446/2016 με άρθρα ΚΠολΔ Σελ. 87
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν 4335/2015, Ν 4370/2016, Ν 4411/2016 ΚΑΙ Ν 4446/2016 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Σελ. 89
Γενικές Διατάξεις Σελ. 91
Άρθρο 14. — Αρμοδιότητα ειρηνοδικείων και μονομελών πρωτοδικείων λόγω ποσού Σελ. 91
Άρθρο 16. — Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου χωρίς διάκριση αξίας Σελ. 91
Άρθρο 17. — Αρμοδιότητα μονομελών πρωτοδικείων Σελ. 93
Άρθρο 47. — Μη παραπομπή σε κατώτερο δικαστήριο. Όχι ένδικα μέσα Σελ. 93
Άρθρο 58. — Πώς προτείνεται. Συζήτηση. Αποχή Σελ. 93
Άρθρο 79. — Παρέμβαση τρίτου Σελ. 94
Άρθρο 89. — Πώς και πότε ασκείται η προσεπίκληση Σελ. 94
Άρθρο 91. — Ανακοίνωση δίκης. Πώς ασκείται Σελ. 94
Άρθρο 94. — Παράσταση με δικηγόρο ή χωρίς δικηγόρο Σελ. 95
Άρθρο 115. — Έγγραφη προδικασία. Προφορική συζήτηση και προτάσεις Σελ. 95
Άρθρο 116. — Καλοπιστία, ειλικρίνεια και επιμέλεια Σελ. 95
Άρθρο 116Α. — Διαμεσολάβηση Σελ. 96
Άρθρο 117. — Ουσιώδη στοιχεία της εκθέσεως Σελ. 96
Άρθρο 118. — Στοιχεία δικογράφων Σελ. 97
Άρθρο 119. — Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης. Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων Σελ. 97
Άρθρο 126. — Σε ποιον γίνεται η επίδοση Σελ. 98
Άρθρο 128. — Πώς γίνεται η επίδοση σε κατοικία Σελ. 98
Άρθρο 143. — Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. Ποιες επιδόσεις μπορούν να γίνουν σε αυτόν Σελ. 100
Άρθρο 147. — Αναστολή προθεσμιών Σελ. 100
Άρθρο 148. — Παράταση προθεσμιών Σελ. 101
Άρθρο 190. — Κατάλογος εξόδων και εκκαθάριση Σελ. 101
Άρθρο 192. — Εκκαθάριση εξόδων Σελ. 101
Άρθρο 200. — Ορισμός δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή Σελ. 102
Άρθρο 204. — Ποινή για αναληθή στοιχεία και δηλώσεις Σελ. 102
Άρθρο 205. — Χρηματικές ποινές σε στρεψοδίκους Σελ. 102
Άρθρο 207. — Ποινές σε άτομα που θορυβούν. Ποινές σε δικηγόρους Σελ. 103
Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Σελ. 103
Άρθρο 208. — [Υποχρέωση του ειρηνοδίκη για απόπειρα συμβιβασμού]. Σελ. 103
Άρθρο 209. — Αίτηση του διαδίκου για συμβιβασμό Σελ. 103
Άρθρο 210. — Ελεύθερη εκτίμηση των περιστατικών Σελ. 104
Άρθρο 211. — [Επιβολή όρκου για το συμβιβασμό] Σελ. 104
Άρθρο 212. — Πρακτικό για το συμβιβασμό. Σελ. 104
Άρθρο 213. — Αίτηση συμβιβαστικής επέμβασης Σελ. 105
Άρθρο 214Γ. — Προσφυγή σε διαδικασία διαμεσολάβησης Σελ. 105
Άρθρο 215. — Πώς ασκείται η αγωγή. Σελ. 105
Άρθρο 223. — Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος Σελ. 106
Άρθρο 226. — Ορισμός δικασίμου. Εγγραφή στο πινάκιο. Αναβολή. Νέα συζήτηση Σελ. 106
Άρθρο 228. — Προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων Σελ. 108
Άρθρο 229. — [Επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο] Σελ. 108
Άρθρο 230. — Επίσπευση συζήτησης Σελ. 108
Άρθρο 231. — [Προφορική πρόσθετη παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο] Σελ. 108
Άρθρο 232. — Προδικαστικές ενέργειες του δικαστηρίου Σελ. 108
Άρθρο 233. — Ενέργειες του δικαστή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 109
Άρθρο 237. — Προθεσμία καταθέσεως προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων. Αντίκρουση και συμπλήρωση. Ορισμός δικαστών. Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Ανάληψη «σχετικών» Σελ. 110
Άρθρο 238. — Παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές Σελ. 113
Άρθρο 241. — Αναβολή για σπουδαίο λόγο. Παρέχεται μόνο μία φορά Σελ. 113
Άρθρο 244. — [Παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο για συνεκδίκαση] Σελ. 114
Άρθρο 245. — Αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων Σελ. 115
Άρθρο 251. — [Καθοδήγηση των διαδίκων από τον ειρηνοδίκη] Σελ. 115
Άρθρο 254. — Επανάληψη συζητήσεως για τη συμπλήρωση κενών Σελ. 115
Άρθρο 260. — Ματαίωση της συζητήσεως Σελ. 116
Άρθρο 263. — Χρόνος προτάσεως ορισμένων ενστάσεων Σελ. 116
Άρθρο 268. — Άσκηση ανταγωγής. Προϋποθέσεις και συνέπειες Σελ. 116
Άρθρο 269. — [Προβολή ισχυρισμών μέχρι το τέλος της συζήτησης. Προϋποθέσεις.] Σελ. 117
Άρθρο 270. — [Προφορικότητα διαδικασίας. Αποδεικτικά μέσα.] Σελ. 117
Άρθρο 271. — Ερημοδικία εναγομένου Σελ. 117
Άρθρο 272. — Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής Σελ. 117
Άρθρο 273. — Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος Σελ. 118
Άρθρο 274. — Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος Σελ. 118
Άρθρο 275. — Ερημοδικία επί ομοδικίας Σελ. 119
Άρθρο 276. — Ερημοδικία προσώπων του άρθρου 87 Σελ. 119
Άρθρο 277. — Προσεπίκληση του υποχρέου προς αποζημίωση Σελ. 119
Άρθρο 286. — Σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης Σελ. 120
Άρθρο 287. — Πώς και πότε επέρχεται διακοπή της δίκης Σελ. 121
Άρθρο 293. — Διαδικασία και αποτελέσματα συμβιβασμού Σελ. 121
Άρθρο 294. — Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Πότε απαράδεκτη Σελ. 121
Άρθρο 297. — Πώς γίνεται η παραίτηση από το δικόγραφο ή το δικαίωμα Σελ. 122
Άρθρο 305. — Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτότυπο της απόφασης Σελ. 122
Άρθρο 311. — [Υπόδειξη του ειρηνοδίκη για την άσκηση ενδίκων μέσων.]. Σελ. 122
Άρθρο 317. — Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης Σελ. 122
Άρθρο 318. — Διαδικασία συζήτησης της αίτησης Σελ. 123
Άρθρο 340. — Ελεύθερη εκτίμηση και κατά συνείδηση κρίση Σελ. 123
Άρθρο 370. — Διορισμός και αντικατάσταση πραγματογνωμόνων Σελ. 123
Άρθρο 393. — Πότε δεν επιτρέπεται απόδειξη με μάρτυρες λόγω ποσού Σελ. 124
Άρθρο 394. — Πότε επιτρέπεται ανεξάρτητα από το ποσό Σελ. 124
Άρθρο 396. — Εξέταση μαρτύρων Σελ. 125
Άρθρο 398. — Κλήτευση μαρτύρων. Συνέπειες μη προσέλευσης Σελ. 125
Άρθρο 400. — Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν ως μάρτυρες Σελ. 125
Άρθρο 421. — Ένορκες βεβαιώσεις Σελ. 126
Άρθρο 422. — Επίδοση κλήσης Σελ. 126
Άρθρο 423. — Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης Σελ. 126
Άρθρο 424. — Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης Σελ. 126
Άρθρο 461. — Πώς προτείνεται η πλαστογραφία Σελ. 126
Άρθρο 466. — Αξία μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ Σελ. 127
Άρθρο 468. — Πώς ασκείται η αγωγή. Προθεσμία επίδοσης Σελ. 127
Άρθρο 469. — Συζήτηση της αγωγής. Περιορισμός ερημοδικίας. Αποκλίσεις από τις δικονομικές διατάξεις Σελ. 128
Άρθρο 472. — [Αντιπροσώπευση του διαδίκου από άλλα πρόσωπα] Σελ. 128
Άρθρο 484. — Ανέφικτη ή ασύμφορη διανομή. Πλειστηριασμός Σελ. 128
Ένδικα μέσα και ανακοπές Σελ. 129
Άρθρο 495. — Άσκηση Σελ. 129
Άρθρο 498. — Πώς γίνεται ο προσδιορισμός δικασίμου ένδικου μέσου Σελ. 131
Άρθρο 502. — Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 131
Άρθρο 505. — Προκαταβολή εξόδων και παραβόλου ερημοδικίας Σελ. 132
Άρθρο 512. — Ανέκκλητες αποφάσεις Σελ. 133
Άρθρο 518. — Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της Σελ. 133
Άρθρο 524. — Διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 133
Άρθρο 527. — Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών Σελ. 134
Άρθρο 538. — Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με αναψηλάφηση Σελ. 135
Άρθρο 544. — Λόγοι αναψηλαφήσεως Σελ. 135
Άρθρο 546. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση Σελ. 137
Άρθρο 548. — Διαδικασία Σελ. 137
Άρθρο 560. — Κατά αποφάσεων κατωτέρων δικαστηρίων Σελ. 138
Άρθρο 562. — Απαράδεκτα Σελ. 138
Άρθρο 564. — Προθεσμία αναιρέσεως Σελ. 139
Άρθρο 565. — Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση Σελ. 140
Άρθρο 568. — Προσδιορισμός δικασίμου Σελ. 140
Άρθρο 569. — Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 141
Άρθρο 571. — Πρόταση εισηγητή. Διάταξη ματαίωσης της συζήτησης Σελ. 142
Άρθρο 574. — Συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 143
Άρθρο 575. — Αναβολή της συζήτησης. Σελ. 144
Άρθρο 580. — Διαδικασία μετά την αναίρεση Σελ. 144
Άρθρο 581. — Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής Σελ. 145
Άρθρο 585. — Πώς ασκείται Σελ. 146
Ειδικές διαδικασίες Σελ. 146
Άρθρο 591. — Έρευνα της διαδικασίας Σελ. 146
Άρθρο 592. — Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 148
Άρθρο 593. — Μόνο με αγωγή Σελ. 149
Άρθρο 594. — Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση Σελ. 149
Άρθρο 595. — Σημασία ερημοδικίας Σελ. 150
Άρθρο 596. — Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες Σελ. 150
Άρθρο 597. — Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ. Σελ. 150
Άρθρο 598. — Προθεσμία αναψηλάφησης Σελ. 150
Άρθρο 599. — Παραίτηση από τα ένδικα μέσα Σελ. 150
Άρθρο 600. — Προδικαστικά ζητήματα Σελ. 150
Άρθρο 601. — Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 151
Άρθρο 602. — Δεδικασμένο Σελ. 151
Άρθρο 603. — Κατά ποίων στρέφεται η αγωγή αναγνώρισης ή ακύρωσης γάμου Σελ. 151
Άρθρο 604. — Συμμετοχή εισαγγελέα Σελ. 152
Άρθρο 605. — Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών Σελ. 152
Άρθρο 606. — Επί υιοθεσίας Σελ. 152
Άρθρο 607. — Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις Σελ. 153
Άρθρο 608. — Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 153
Άρθρο 609. — Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 153
Άρθρο 610. — Σώρευση αγωγών Σελ. 155
Άρθρο 611. — Υποχρεωτική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς Σελ. 155
Άρθρο 612. — Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή Σελ. 155
Άρθρο 613. — Απόδοση ή παράδοση τέκνου Σελ. 155
Άρθρο 614. — Υπαγόμενες διαφορές Σελ. 156
Άρθρο 615. — Προθεσμία από το δικαστήριο Σελ. 158
Άρθρο 616. — Εκτέλεση κατά υπομισθωτών Σελ. 158
Άρθρο 617. — Επανεγκατάσταση στο μίσθιο Σελ. 158
Άρθρο 618. — Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων Σελ. 159
Άρθρο 619. — Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης Σελ. 159
Άρθρο 620. — Δεδικασμένο Σελ. 159
Άρθρο 621. — Κατά τόπον αρμοδιότητα. Ομοδικία. Μη εμφάνιση διαδίκου Σελ. 159
Άρθρο 622. — Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων. Σελ. 159
Άρθρο 622Α. — Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 160
Άρθρο 622Β. — Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους Σελ. 161
Άρθρο 623. — Πότε μπορεί να ζητηθεί Σελ. 161
Άρθρο 624. — Πότε δεν μπορεί να ζητηθεί Σελ. 161
Άρθρο 625. — Αρμόδιος δικαστής Σελ. 162
Άρθρο 626. — Στοιχεία αίτησης Σελ. 162
Άρθρο 627. — Διαδικασία έκδοσης Σελ. 162
Άρθρο 628. — Απόρριψη της αίτησης Σελ. 162
Άρθρο 629. — Παραδοχή της αίτησης Σελ. 163
Άρθρο 630. — Περιεχόμενο της διαταγής Σελ. 163
Άρθρο 630Α. — Επίδοση διαταγής πληρωμής Σελ. 163
Άρθρο 631. — Τίτλος εκτελεστός Σελ. 164
Άρθρο 632. — Ανακοπή. Προθεσμία. Χορήγηση αναστολής. Διαδικασία εκδίκασης. Σελ. 164
Άρθρο 633. — Απόφαση επί της ανακοπής Σελ. 165
Άρθρο 634. — Διακοπή παραγραφής Σελ. 165
Άρθρο 635. — Πού γίνεται η επίδοση της ανακοπής Σελ. 166
Άρθρο 636. — Επίδοση στο εξωτερικό Σελ. 166
Άρθρο 637. — Πότε ζητείται Σελ. 166
Άρθρο 638. — Ποιος την εκδίδει Σελ. 166
Άρθρο 639. — Στοιχεία αίτησης Σελ. 166
Άρθρο 640. — Τι περιέχει η διαταγή Σελ. 167
Άρθρο 641. — Πότε απορρίπτεται η αίτηση. Συνέπειες Σελ. 168
Άρθρο 642. — Ανακοπή κατά διαταγής Σελ. 168
Άρθρο 643. — Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής Σελ. 168
Άρθρο 644. — Αποτελέσματα ανακοπής Σελ. 168
Άρθρο 645. — Σώρευση αιτημάτων στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου Σελ. 168
Άρθρα 646 - 681Δ. — [Καταργήθηκαν] Σελ. 169
Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 169
Άρθρο 682. — Πότε διατάσσονται Σελ. 169
Άρθρο 686. — Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση Σελ. 169
Άρθρο 689. — Κατά αλλοδαπού δημοσίου Σελ. 170
Άρθρο 690. — Αρκεί η πιθανολόγηση Σελ. 170
Άρθρο 691. — Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 171
Άρθρο 691Α. — Προσωρινή διαταγή Σελ. 171
Άρθρο 693. — Προθεσμία για την άσκηση αγωγής Σελ. 172
Άρθρο 696. — Ανάκληση ή μεταρρύθμιση Σελ. 172
Άρθρο 697. — Κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 173
Άρθρο 700. — Τρόπος εκτελέσεως της αποφάσεως. Προδικασία Σελ. 173
Άρθρο 702. — Διαφορές περί την εκτέλεση του μέτρου Σελ. 173
Άρθρο 724. — Προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής Σελ. 174
Άρθρο 727. — Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων Σελ. 174
Άρθρο 729. — Περιορισμός ποσού. Ασκηση αγωγής Σελ. 175
Άρθρο 729Α. — [Καθυστερούμενοι μισθοί] Σελ. 175
Άρθρο 730. — Εκδοση οριστικής αποφάσεως Σελ. 175
Άρθρο 734. — Διαδικασία. Εφεση. Προθεσμία Σελ. 176
Άρθρο 736. — [Επί αποφάσεων γενικών συνελεύσεων]. Σελ. 176
Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας Σελ. 176
Άρθρο 740. — Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 176
Άρθρο 747. — Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο Σελ. 177
Άρθρο 748. — Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις Σελ. 177
Άρθρο 749. — Οχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση Σελ. 178
Άρθρο 750. — Δικαιώματα του εισαγγελέα Σελ. 178
Άρθρο 751. — Μεταβολή του αιτήματος Σελ. 179
Άρθρο 754. — Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου Σελ. 179
Άρθρο 755. — [Συνοπτικά πρακτικά] Σελ. 179
Άρθρο 756. — [Απόφαση] Σελ. 179
Άρθρο 759. — Πώς γίνεται η απόδειξη Σελ. 179
Άρθρο 776. — Ειδικά βιβλία Σελ. 180
Άρθρο 782. — Βεβαίωση γεγονότων Σελ. 180
Άρθρο 786. — Διορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 180
Άρθρο 796. — Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου. Αυτεπάγγελτη ενέργεια δικαστηρίου Σελ. 181
Άρθρο 797. — Άδεια προς ενέργεια ορισμένων πράξεων Σελ. 182
Άρθρο 798. — Άλλες περιπτώσεις Σελ. 182
Άρθρο 799. — Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα Σελ. 183
Άρθρο 800. — Υιοθεσία. Ένδικα μέσα Σελ. 183
Άρθρο 804. — Επικοινωνία δικαστηρίου Σελ. 184
Άρθρο 808. — Διαδικασία. Κήρυξη ιδιόγραφης ως κυρίας Σελ. 185
Άρθρο 843. — Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος Σελ. 186
Άρθρο 851. — Ποιος μπορεί να τη ζητήσει Σελ. 186
Διαιτησία Σελ. 187
Άρθρο 867. — Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία Σελ. 187
Άρθρο 878. — Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία Σελ. 187
Άρθρο 879. — Κατάλογος διαιτητών Σελ. 188
Άρθρο 880. — Ορισμός μη υποχρεωτικός. Άρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων. Σελ. 188
Άρθρο 882. — Αμοιβή και έξοδα Σελ. 188
Άρθρο 898. — Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 190
Άρθρο 901. — Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 190
Αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 191
Άρθρο 908. — Εξαιρετικοί λόγοι Σελ. 191
Άρθρο 909. — Πότε αποκλείεται Σελ. 192
Άρθρο 912. — Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας Σελ. 192
Άρθρο 913. — Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 193
Άρθρο 914. — Επαναφορά των πραγμάτων Σελ. 193
Άρθρο 917. — Επί αντικαταστατών πραγμάτων Σελ. 193
Άρθρο 924. — Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση Σελ. 194
Άρθρο 933. — Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης Σελ. 194
Άρθρο 934. — Προθεσμία ανακοπής Σελ. 195
Άρθρο 937. — Παρέμβαση. Ένδικα μέσα Σελ. 196
Άρθρο 938. — [Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης] Σελ. 197
Άρθρο 939. — Γνωστοποίηση αναστολής Σελ. 197
Άρθρο 943. — Επί ακινήτου Σελ. 198
Άρθρο 947. — Επί παραλείψεως ή ανοχής Σελ. 199
Άρθρο 950. — Απόδοση ή παράδοση τέκνου Σελ. 200
Άρθρο 952. — Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων Σελ. 200
Άρθρο 953. — Κατάσχεση κινητών. Ποια δεν κατάσχονται Σελ. 201
Άρθρο 954. — Τρόπος κατάσχεσης. Έκθεση Σελ. 201
Άρθρο 955. — Επιδόσεις της έκθεσης Σελ. 203
Άρθρο 956. — Μεσεγγύηση, δημόσια κατάθεση Σελ. 204
Άρθρο 958. — Συνέπειες κατάσχεσης Σελ. 205
Άρθρο 959. — Πλειστηριασμός κινητών Σελ. 206
Άρθρο 960. — [Κατασχετήρια έκθεση. Δημοσίευση] Σελ. 208
Άρθρο 962. — Υποκείμενα σε φθορά Σελ. 208
Άρθρο 963. — [Κήρυξη] Σελ. 208
Άρθρο 965. — Κατακύρωση. Μη καταβολή εκπλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός Σελ. 208
Άρθρο 966. — Μη εμφάνιση πλειοδοτών Σελ. 211
Άρθρο 971. — Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα Σελ. 212
Άρθρο 972. — Αναγγελία. Διατυπώσεις και προθεσμία Σελ. 212
Άρθρο 973. — Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού Σελ. 213
Άρθρο 975. — Γενικά προνόμια Σελ. 214
Άρθρο 977. — Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη Σελ. 216
Άρθρο 978. — Τυχαία κατάταξη Σελ. 217
Άρθρο 979. — Ανακοπή κατά του πίνακα Σελ. 217
Άρθρο 980. — Διανομή πλειστηριάσματος Σελ. 218
Άρθρο 982. — Τι κατάσχεται. Εξαιρούμενα Σελ. 218
Άρθρο 983. — Πώς γίνεται Σελ. 220
Άρθρο 985. — Δήλωση του τρίτου. Παράλειψη και συνέπειες Σελ. 221
Άρθρο 988. — Υποχρέωση του τρίτου Σελ. 221
Άρθρο 993. — Πώς γίνεται Σελ. 222
Άρθρο 995. — Επιδόσεις της έκθεσης Σελ. 222
Άρθρο 997. — Συνέπειες κατάσχεσης Σελ. 225
Άρθρο 998. — Πλειστηριασμός ακινήτου Σελ. 226
Άρθρο 999. — [Επιδόσεις και δημοσιεύσεις] Σελ. 227
Άρθρο 1000. — Αναστολή πλειστηριασμού. Σελ. 228
Άρθρο 1001. — Κήρυξη. Περισσότερα ακίνητα Σελ. 228
Άρθρο 1001Α. — Κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν οικονομικό σύνολο Σελ. 229
Άρθρο 1009. — Τύχη μίσθωσης Σελ. 229
Άρθρο 1011. — Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου Σελ. 229
Άρθρο 1011Α. — Πλειστηριασμός πλοίου Σελ. 230
Άρθρο 1012. — Διατυπώσεις πλειστηριασμού πλοίου Σελ. 231
Άρθρο 1015. — Διατυπώσεις πλειστηριασμού αεροσκάφους Σελ. 232
Άρθρο 1021. — Εκούσιος πλειστηριασμός Σελ. 232
Άρθρο 1047. — Κατά ποίων και πώς διατάσσεται Σελ. 232
Άρθρο 1049. — Προδικασία εκτέλεσης. Διαδικασία σύλληψης Σελ. 233
Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 235
Άρθρο 1 άρθρο ένατο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) Σελ. 235
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 239
Αιτιολογική Έκθεση Ν 4335/2015 Σελ. 243
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 315
Back to Top