ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11926
Τριανταφυλλίδης Χ.
Απαλαγάκη Χ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 568
  • ISBN: 978-960-272-508-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με άξονα τα ζητήματα της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ενδελεχή και ακριβή παρουσίαση των προβλημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων στα πλαίσια των Κανονισμών 44/2001 και 2201/2003, της Συμβάσεως του Λουγκάνο, καθώς και της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης. Αποτελείται από τρία μέρη και αρχικά παρουσιάζεται το ζήτημα της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος για λήψη ασφαλιστικών μέτρων τόσο στην εθνική του όσο και στη διεθνή του διάσταση με βάση τη νομολογία του ΔΕΚ. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα ζητήματα που προκύπτουν από την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων με βάση το ελληνικό δίκαιο, τα κυριότερα εθνικά δίκαια ευρωπαϊκών χωρών, τους Κανονισμούς 44/2001 και 2201/2003 και τη Σύμβαση του Λουγκάνο. Τέλος, το τρίτο μέρος πραγματεύεται τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, τόσο με βάση τα εθνικά δίκαια όσο και με βάση τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958, με ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε η υιοθέτηση του πρότυπου νόμου της UNCITRAL στο ελληνικό και στα αλλοδαπά δίκαια. Το έργο συμπληρώνεται με χρήσιμα συμπεράσματα και πλούσια βιβλιογραφία.
«Εκδόσεις Αστικού Δικονομικού Δικαίου» - Η νέα σειράΣελ. IΧ
Πρόλογος Σελ. ΧΙ
ΣυντομογραφίεςΣελ. ΧΧΙΙΙ
§1. Eισαγωγή Σελ. 1
§2. Η συνταγματική διάσταση της προσωρινής δικαστικής προστασίας  
Ι. Οι απόψεις της θεωρίαςΣελ. 5
ΙΙ. Οι θέσεις της ελληνικής νομολογίας Σελ. 9
IΙΙ. H νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με την υποχρέωση θέσπισης κανόνων προσωρινής δικαστικής προστασίαςΣελ. 10
ΙV. Συνέπειες από την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τρίτων προσώπων. Σελ. 11
§3. Συγκριτική επισκόπηση  
ΕισαγωγικάΣελ. 15
Ι. ΓερμανίαΣελ. 15
1. ArrestΣελ. 15
α. Φύση και προϋποθέσειςΣελ. 15
β. Το προνόμιο από την επιβολή ArrestΣελ. 18
γ. Ένδικα βοηθήματα ή μέσα Σελ. 19
2. Einstweilige Verf?gung (προσωρινή διαταγή) Σελ. 20
α. Προϋποθέσεις και διαχωρισμός Σελ. 20
β. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 21
3. Ασφαλιστικά μέτρα σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και διαφορών γονέων και τέκνωνΣελ. 22
4. SchutzschriftΣελ. 23
5. Η εκτέλεση στην αλλοδαπή ως λόγος για την λήψη της Arrest κατά την §917 Abs. ΙΙ ΖΡΟΣελ. 24
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 24
α. Αντίθεση της §917 Abs. 2 ΖΡΟ στο άρθρο 7 ΣυνθΕΟΚ;Σελ. 27
β. H διεθνής δικαιοδοσία των γερμανικών δικαστηρίωνΣελ. 32
γ. H άποψη του ΔΕΚΣελ. 33
δ. Συνέπειες της αποφάσεως στη ΓερμανίαΣελ. 35
ΙΙ. ΓαλλίαΣελ. 36
1. Saisie arr?t και mesures conservatoiresΣελ. 37
a) Saisie-gagerieΣελ. 37
β) saisie foraineΣελ. 38
γ) saisie revendicationΣελ. 38
δ) hypoth?que judiciaire conservatoireΣελ. 38
ε) Nantissement conservatoire du fonds de commerceΣελ. 39
2. Οrdonnance de r?f?r?Σελ. 39
3. R?f?r? provision Σελ. 40
ΙΙΙ. ΑγγλίαΣελ. 41
1. Έννοια και περιεχόμενο των interlocutory injunctionsΣελ. 41
α. H απόφαση American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. Σελ. 42
β. Injunctions και πτώχευσηΣελ. 44
γ. Νομολογιακά παραδείγματα prohibitory injunctionsΣελ. 44
δ. Applications ex parteΣελ. 45
ε. ΑρμοδιότηταΣελ. 45
2. Undertaking as to damagesΣελ. 46
3. Freezing (mareva) injunctionΣελ. 47
α. ΕισαγωγικάΣελ. 47
β. Προϋποθέσεις-Νομική φύσηΣελ. 48
γ. Περιεχόμενο Σελ. 52
δ. Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμούΣελ. 52
ε. Πρόσθετα μέτραΣελ. 54
στ. Δικαιώματα τρίτων στο δεσμευμένο πράγμαΣελ. 55
ζ. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 55
η. Τελικές σκέψειςΣελ. 55
4. Αnti-suit injunctionsΣελ. 56
5. Search (πρώην Αnton Piller) ΟrderΣελ. 57
α. Έννοια και περιεχόμενοΣελ. 57
β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 60
γ. Δέσμευση τρίτων προσώπωνΣελ. 62
6. Writ ne exeat regnoΣελ. 62
7. Υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 63
ΙV. ΙταλίαΣελ. 65
1. ΕισαγωγικάΣελ. 65
2. Δικαιοδοσία και αρμοδιότηταΣελ. 65
3. Αrresto-sequestro conservativoΣελ. 66
4. Προσωρινά μέτρα Σελ. 67
5. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 68
V. ΑυστρίαΣελ. 69
VΙ. Ελβετία Σελ. 70
1. ΕισαγωγικάΣελ. 70
2. Γενικές προϋποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 70
3. Εx parte ασφαλιστικά μέτραΣελ. 73
4. Η προσωρινότητα των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 74
5. Προσωρινή προστασία για χρηματικές απαιτήσειςΣελ. 74
α. ArrestΣελ. 74
β. Provisorische Pf?ndung (συντηρητική κατάσχεση) Σελ. 75
γ. G?terverzeichnis (περιουσιακός κατάλογος) Σελ. 76
δ. Retentionsrecht του δανειστή/μισθωτή (δικαίωμα ενεχύρου) Σελ. 76
ε. Προσωρινή επιδίκαση διατροφήςΣελ. 76
στ. Προσωρινή προστασία για εμπράγματες απαιτήσειςΣελ. 77
ζ. ΔεδικασμένοΣελ. 77
η. Ένδικα μέσαΣελ. 77
6. Η ρύθμιση της Art. 271 SchKG του ελβετικού δικαίουΣελ. 78
VII. ΟλλανδίαΣελ. 79
1. Conservatoir beslagΣελ. 80
2. VremdenlingenbeslagΣελ. 81
3. Kort gedingΣελ. 81
4. 'Αλλα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 82
ΣυμπεράσματαΣελ. 82
Μέρος πρώτο Διεθνής δικαιοδοσία κατά το ελληνικό δίκαιο, τους Kανονισμούς (ΕΚ) 44/2001,2201/2003 και τη Σύμβαση του ΛουγκάνοΣελ. 85
§4. Διεθνής δικαιοδοσία κατά το εσωτερικό ελληνικό δίκαιο  
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 87
1. Απαρίθμιση και διακρίσεις των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 87
2. Καθ'ύλη και κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 89
3. Ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Σελ. 90
ΙΙ. Γενικός κανόνας και ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις επί ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 91
ΙΙΙ. Έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 94
IV. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας ειδικότεραΣελ. 95
1. Η δωσιδικία της περιουσίαςΣελ. 95
2. Η δωσιδικία του τόπου εκτελέσεως του ασφαλιστικού μέτρου Σελ. 96
3. Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτουΣελ. 98
4. Το στοιχείο του επείγοντος στο επίπεδο της διεθνούς δικαιοδοσίας των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 99
V. Ασφαλιστικά μέτρα με διασυνοριακή ισχύΣελ. 100
VΙ. Θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας επί ασφαλιστικών μέτρων με συμφωνία παρεκτάσεωςΣελ. 102
1. ΠροδιάθεσηΣελ. 102
2. H ρύθμιση του ελληνικού δικαίουΣελ. 103
§5. Διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Κανονισμό 44/2001 και τη Σύμβαση των Βρυξελλών της 27. 9. 1968  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 105
ΙΙ. Η έννοια των ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 31 Καν 44/2001Σελ. 110
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 110
1. Η εκτέλεση στην αλλοδαπή ως βάση διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 112
2. Αποκλεισμός των ex parte μέτρωνΣελ. 113
3. Η παυλιανή αγωγή και η δυνατότητα υπαγωγής της στην έννοια του ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 115
α. Έννοια της καταδολιευτικής (παυλιανής) αγωγής με βάση τις αποφάσεις ΔΕΚ Reichert I και IIΣελ. 115
β. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 § 5 Καν 44/2001 (άρθρο 16 § 5 ΣυμΒρ) Σελ. 117
γ. Η δυνατότητα υπαγωγής της παυλιανής αγωγής στα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 118
δ. Η αξιοποίηση του άρθρου 22 § 1 Καν 44/2001 για την υπαγωγή της προσημειώσεως υποθήκης στην αποκλειστική δωσιδικία του τόπου του ακινήτου Σελ. 121
4. Η έννοια του ασφαλιστικού μέτρου κατά το άρθρο 31 Καν 44/2001 στις αποφάσεις Van Uden και Mietz/Intership.Σελ. 122
α. Η απόφαση Van Uden Σελ. 122
β. Η απόφαση Mietz/Intership. Σελ. 124
5. Η συντηρητική απόδειξη και η δυνατότητα υπαγωγής της στο άρθρο 31 Καν 44/2001.Σελ. 124
ΕισαγωγήΣελ. 124
α. Discovery στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 126
β. Pre-trial discovery κατά το αμερικανικό δίκαιοΣελ. 128
γ. Η απόφαση του ΔΕΚ Paul Dairy/Unibel  
δ. Υπαγωγή της συντηρητικής αποδείξεως στο άρθρο 31 Καν 44/2001Σελ. 137
6. Τελικές παρατηρήσεις για την έννοια των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 139
ΙΙΙ. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 31 Καν 44/2001Σελ. 141
1. Οι βάσεις που προβλέπονται για την ουσία (κύρια δίκη). Σελ. 141
2. Θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας σε υπέρμετρες βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 143
α. Η άποψη του ΔΕΚ στην απόφαση Van Uden/DecolineΣελ. 143
β. Η άποψη της ελληνικής θεωρίας-Τοποθέτηση του συγγραφέαΣελ. 146
3. Η δυνατότητα θεμελιώσεως της διεθνούς δικαιοδοσίας του τόπου εκτελέσεως στο άρθρο 31 Καν 44/2001Σελ. 151
α. Η απόφαση ΔΕΚ Denilauler/CouchetΣελ. 151
β. Η απόφαση Babanaft International Co SA v. BassatneΣελ. 154
4. Δυνατότητα θεμελιώσεως του πραγματικού συνδετικού στοιχείου σε υπέρμετρες δικαιοδοτικές βάσεις;Σελ. 155
5. Η σύνδεση του ζητήματος του πραγματικού συνδετικού στοιχείου με την έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας εκ μέρους του δικαστηρίου της χώρας αναγνωρίσεωςΣελ. 157
6. Η εξάρτηση της προσωρινά επιδικασθείσας παροχής από εγγυοδοσίαΣελ. 158
7. Το πρόβλημα των ρυθμιστικών ασφαλιστικών μέτρων που καταδικάζουν σε παροχήΣελ. 161
ΕισαγωγικάΣελ. 161
α. Οι απόψεις της θεωρίας. Σελ. 163
β. Η δικαιολόγηση των ρυθμιστικών ασφαλιστικών μέτρων στο ελληνικό δίκαιο. Σελ. 172
γ. Το πρόβλημα της θεμελιώσεως δικαιοδοσίας στην δημόσια τάξη. Σελ. 173
ΙV. Οι βάσεις των εθνικών δικαίων Σελ. 174
1. ΓερμανίαΣελ. 174
α. Δωσιδικίες του τόπου εκτελέσεως και της κύριας δίκηςΣελ. 174
β. Δωσιδικία της περιουσίαςΣελ. 177
2. ΓαλλίαΣελ. 179
α) Saisie conservatoireΣελ. 179
β) Saisie arr?tΣελ. 180
γ) Ordonnance de r?f?r?Σελ. 181
3. ΑγγλίαΣελ. 182
α. Διεθνής δικαιοδοσία για τη λήψη worldwide freezing injunctionΣελ. 182
β. Διεθνής δικαιοδοσία για anti-suit injunctionsΣελ. 187
4. ΑυστρίαΣελ. 188
5. ΟλλανδίαΣελ. 190
6. ΕλβετίαΣελ. 191
7. Διεθνής δικαιοδοσία για λήψη ασφαλιστικών μέτρων με βάση συμφωνία παρεκτάσεωςΣελ. 193
α. ΓερμανίαΣελ. 193
β. ΑυστρίαΣελ. 194
γ. ΕλβετίαΣελ. 194
δ. Κανονισμός 44/2001Σελ. 195
§6. Διεθνής δικαιοδοσία κατά τη Σύμβαση του Λουγκάνο  
Ι. H σημασία της Συμβάσεως του ΛουγκάνοΣελ. 197
1. Ιστορική διαδρομήΣελ. 200
2. Το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 202
3. Η δικαιοδοσίαΣελ. 204
ΙΙ. Η έννοια του ασφαλιστικού μέτρου κατά το άρθρο 24 ΣυμΛουγκΣελ. 204
ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία με βάση τη ΣυμΛουγκΣελ. 206
1. Διεθνής δικαιοδοσία του forum rei sitaeΣελ. 208
2. Δωσιδικία της περιουσίαςΣελ. 211
3. Δωσιδικίες του ελβετικού δικαίουΣελ. 211
α. Δωσιδικίες των Art. 4 και 10 IPRGΣελ. 212
β. Διεθνής δικαιοδοσία επί λοιπών προσωρινών μέτρωνΣελ. 213
§7. Διεθνής δικαιοδοσία κατά τον Κανονισμό 2201/2003  
Ι. Η προϊστορία του Κανονισμού 2201/2003Σελ. 215
ΙΙ. Η διεύρυνση μετά τη συνάντηση κορυφής του ΤάμπερεΣελ. 218
ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 2201/2003Σελ. 219
1. Η ρύθμιση για τα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 219
2. Τα ασφαλιστικά μέτρα κατά το άρθρο 20 Καν 2201/2003Σελ. 225
3. Η έμμεση εισαγωγή του θεσμού forum non conveniensΣελ. 228
Μέρος δεύτερο Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 231
§8. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων με βάση το ελληνικό δίκαιο  
Ι. Γενική εισαγωγήΣελ. 233
1. Αναγνώριση και εκτέλεση υπό την ΠολΔ και τον ΚΠολΔ 1968Σελ. 233
α. Η ρύθμιση στην ΠολΔΣελ. 233
β. Η ρύθμιση στον ΚΠολΔ 1968Σελ. 235
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 235
1. Αναγνώριση και εκτέλεση με βάση τον ΚΠολΔΣελ. 235
2. Σχέση με άλλες συμβάσεις Σελ. 239
3. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως/κηρύξεως εκτελεστότητας ειδικότεραΣελ. 240
α. Η προϋπόθεση της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 240
β. Η προϋπόθεση του δεδικασμένουΣελ. 242
γ. Η προϋπόθεση της μη στερήσεως του δικαιώματος ακροάσεωςΣελ. 245
δ. Αντίθεση στη δημόσια τάξηΣελ. 246
§9. Αναγνώριση και εκτέλεση με βάση τα εθνικά δίκαια  
Ι. ΓερμανίαΣελ. 253
1. Αναγνώριση/εκτέλεση κατά το εσωτερικό γερμανικό δίκαιοΣελ. 253
2. Αναγνώριση/εκτέλεση σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσειςΣελ. 254
ΙΙ. ΑυστρίαΣελ. 255
1. Αναγνώριση/εκτέλεση κατά το εσωτερικό αυστριακό δίκαιοΣελ. 255
2. Αναγνώριση/εκτέλεση σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσειςΣελ. 256
ΙΙΙ. ΑγγλίαΣελ. 257
ΙV. ΓαλλίαΣελ. 258
V. ΕλβετίαΣελ. 259
1. Αναγνώριση/εκτέλεση κατά το αυτόνομο ελβετικό δίκαιοΣελ. 259
2. Αναγνώριση/εκτέλεση σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσειςΣελ. 260
VI. Αναγνώριση και εκτέλεση με βάση τα λοιπά ευρωπαϊκά δίκαιαΣελ. 260
VII. Αναγνώριση και εκτέλεση με βάση διμερείς συμβάσεις κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 262
VIIΙ. Παρέκβαση: Η Σύμβαση της Χάγης του 1970 για τη διεθνή διεξαγωγή αποδείξεωνΣελ. 263
§10. Αναγνώριση και εκτέλεση κατά τον Κανονισμό 44/2001  
Ι. Οι λόγοι αρνήσεως αναγνωρίσεως και εκτελέσεως κατά τον Καν 44/2001Σελ. 267
ΕισαγωγικάΣελ. 267
1. Η δημόσια τάξη στο άρθρο 34 § 1 Καν 44/2001Σελ. 268
α. Η δημόσια τάξη στα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 269
β. Η απόφαση Turner/GrovitΣελ. 272
γ. Freezing/Mareva injunction και αντίθεση με την δικονομική δημόσια τάξηΣελ. 279
2. Προστασία του δικαιώματος υπερασπίσεωςΣελ. 281
α. ΕισαγωγικάΣελ. 281
β. Πλασματική επίδοση και ασφαλιστικά μέτραΣελ. 283
γ. Το ζήτημα της προσβολής του δικαιώματος υπερασπίσεως στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων ειδικότεραΣελ. 291
δ. Σύγκριση με άλλες συνοπτικές διαδικασίες. Η διαταγή πληρωμής στο ελληνικό, γερμανικό και αυστριακό δίκαιοΣελ. 304
ε. Η απόφαση Klomps/Michel Σελ. 306
στ. Η διαδικασία exequatur υπό τον Καν 44/2001 και τη ΣυμΒρ κατά την έκδοση ex parte ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 308
ζ. Η δυνατότητα θεραπείας των ελαττωμάτων επιδόσεωςΣελ. 318
3. Απόφαση ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος αναγνωρίσεωςΣελ. 319
ΕισαγωγικάΣελ. 319
α. Η απόφαση Gubisch/PalumboΣελ. 319
β. Η απόφαση ΔΕΚ Solo Kleinmotoren/BochΣελ. 321
γ. Η Απόφαση ΔΕΚ Italian Leather /WECO Σελ. 322
ΙΙ. Παρέκβαση: Tα ασφαλιστικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 47 Καν 44/2001 Σελ. 326
1. Ασφαλιστικά μέτρα πριν από την κήρυξη της εκτελεστότηταςΣελ. 327
2. Ασφαλιστικά μέτρα μετά την κήρυξη εκτελεστότητας Σελ. 331
§11. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις  
Ι. Η ρύθμιση του Σχεδίου για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο ως προς τα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 335
ΙΙ. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός ΤίτλοςΣελ. 336
1. Οι ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά μέτραΣελ. 337
§12. Εκκρεμοδικία και σχετικές διαδικασίες  
Ι. Κανονισμός 44/2001 Σελ. 343
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 343
1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 345
α. Ταυτότητα διαδίκωνΣελ. 345
2. Κοινή απαίτησηΣελ. 347
γ. Έννοια του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου Σελ. 348
3. Εκκρεμοδικία και ασφαλιστικά μέτραΣελ. 349
4. Εκκρεμοδικία και αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεωνΣελ. 352
5. Νομολογιακά παραδείγματα για τη σχέση κύριας δίκης και δίκης ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 354
α. Η απόφαση Societe AljoroΣελ. 354
β. H απόφαση Continental Bank v. Aiakos Compania NavieraΣελ. 354
ΙΙ. Η ρύθμιση της εκκρεμοδικίας στη ΣυμΛουγκΣελ. 356
ΙΙΙ. Η ρύθμιση της εκκρεμοδικίας στον Καν 2201/2003Σελ. 357
§13. Αναγνώριση και εκτέλεση με βάση τη Σύμβαση του Λουγκάνο και τον Κανονισμό 2201/2003  
Ι. Aναγνώριση και εκτέλεση με βάση τη ΣυμΛουγκΣελ. 359
ΙΙ. Αναγνώριση και εκτέλεση κατά τον Καν 2201/2003Σελ. 360
1. Η δυνατότητα αναγνωρίσεως αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων in globoΣελ. 360
2. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως ειδικότεραΣελ. 363
α. Τα γενικά χαρακτηριστικά των λόγων αρνήσεως αναγνωρίσεωςΣελ. 363
β. Αντίθεση στη δημόσια τάξηΣελ. 364
Μέρος τρίτο Σημεία τομής ασφαλιστικών μέτρων και διαιτησίας αναφορικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 367
§14. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων από διαιτητικά δικαστήρια  
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 369
Ι. Ελληνικό δίκαιοΣελ. 370
1. Απόψεις θεωρίας και νομολογίας στο δίκαιο πριν και μετά το ν. 2735/1999Σελ. 370
ΙΙ. Αλλοδαπά δίκαια Σελ. 372
1. Θεωρία. Σελ. 372
2. Ο χαρακτήρας των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 373
3. Συνοπτική παρουσίαση των απόψεων του γερμανικού δικαίου υπό το καθεστώς πριν την εισαγωγή του πρότυπου νόμου UNCITRALΣελ. 374
4. Οι τρέχουσες αλλοδαπές ρυθμίσεις Σελ. 375
5. Τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα μετά τον πρότυπο νόμο UNCITRALΣελ. 378
6. H ταχύτητα της διαδικασίας ως λόγος προσφυγής στη διαιτησίαΣελ. 380
ΙII. Η ρύθμιση των διαιτητικών ασφαλιστικών μέτρων στο αγγλικό δίκαιο και η αγγλική νομολογίαΣελ. 381
1. Η ρύθμιση των διαιτητικών ασφαλιστικών μέτρων στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 381
2. Τα κατ'ιδίαν μέτρα του forum arbitri στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 383
α. Επιτρεπόμενα μέτρα Σελ. 383
β. Αποκλειόμενα μέτρα Σελ. 384
ΙV. Επιτρεπόμενα και αποκλειόμενα μέτρα σε διεθνές επίπεδοΣελ. 385
V. H εξάρτηση της επιβολής ρυθμιστικών μέτρων από την καταβολή εγγυοδοσίαςΣελ. 386
1. Παρουσίαση των διεθνών ρυθμίσεων για την ερημοδικίαΣελ. 388
VI. Λήψη ex parte μέτρων από διαιτητικά δικαστήριαΣελ. 389
VIΙ. Διεθνής δικαιοδοσία των διαιτητικών δικαστηρίων για λήψη discovery Σελ. 393
VIIΙ. Διεθνής δικαιοδοσία των διαιτητικών δικαστηρίων κατά το αυστριακό δίκαιοΣελ. 394
VIV. Ο χαρακτήρας της αποφάσεως των διαιτητών όταν διατάσσουν ασφαλιστικά μέτραΣελ. 396
X. Η ρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεωνΣελ. 398
§15. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν από διαιτητικά δικαστήρια  
Ι. Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 1ης Ιουνίου 1958Σελ. 401
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 401
2. Κριτική ανάλυση των απόψεωνΣελ. 403
α. Οι απόψεις που έχουν εκφρασθεί στη θεωρία και τη νομολογίαΣελ. 403
β. Η έλλειψη εναρμονίσεως των εθνικών δικαιϊκών ρυθμίσεων ως επιχείρημα κατά της αναγνωρίσεως/εκτελέσεως. Σελ. 409
ΙΙ. Αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών ασφαλιστικών μέτρων με βάση διμερείς συμβάσειςΣελ. 410
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 413
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 419
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 503
 
Back to Top