ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11336
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 468
  • ISBN: 960-272-279-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα πορίσματα του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο», που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα 12-14 Νοεμβρίου 2004. Στο ανωτέρω Συνέδριο, μετά από τις γενικές εισηγήσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό και ειδικότερα στο ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο (Λ. Γεωργακόπουλος, Π. Γέσιου-Φαλτσή), αναπτύχθηκαν ζητήματα αναφορικά με τα ασφαλιστικά μέτρα στις Εταιρίες και την Κεφαλαιαγορά (Π. Αδαμίδης, Χ. Μαστροκώστας, Μ. Παπαντώνη, Δ. Τσιμπανούλης, Γ. Κωστόπουλος, Α. Σπυρίδωνος, Ε. Σκαλίδης), τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Ε. Κινινή, Γ. Δελλής, Ν. Ελευθεριάδης, Σ. Αλεξανδρής, Σ. Αναστασοπούλου, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Χ. Χρυσάνθης) και τα ασφαλιστικά μέτρα σε επί μέρους εμπορικές υποθέσεις (Α. Δημολίτσα, Π. Μάζης, Χ. Χρυσανθάκης, Γ. Βελέντζας, Ν. Μουσάς, Δ. Σκαρίπας). Τέλος, τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λ. Γεωργακόπουλος.
ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις 
Τα ασφαλιστικά μέτρα ιδίως στο Εμπορικό Δίκαιο Σελ. 3
Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ασφαλιστικά μέτρα και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο Σελ. 11
Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ 
ΕΝΟΤΗΤΑ II. Τα ασφαλιστικά μέτρα στις Εταιρίες και την Κεφαλαιαγορά 
Η προληπτική λειτουργία των ασφαλιστικών μέτρων στις καταχωρίσεις στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών Σελ. 45
Πολύκαρπος Θ. Αδαμίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. (Harvard) 
Η δικαστική παρέμβαση με ασφαλιστικά μέτρα στις διαφορές περί τη σύνθεση των εταιρικών οργάνων (Στην Ανώνυμη Εταιρία) Σελ. 70
Χρήστος Ι. Μαστροκώστας, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. 
Η δικαστική παρέμβαση με ασφαλιστικά μέτρα στις διαφορές περί τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων Σελ. 102
Μαρία Κ. Παπαντώνη, Επικ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Παν/μίου 
Ασφαλιστικά μέτρα στις σχέσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τα μέλη του και τις εισηγμένες εταιρίες Σελ. 121
Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur., Δικηγόρος 
Συμμετοχή ή μη συμμετοχή στη γσ με ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 136
Γεώργιος Κωστόπουλος, Δικηγόρος 
Η προστασία της μειοψηφίας με ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 144
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνoς, Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M. 
Αναστολή εκτέλεσης με ασφαλιστικά μέτρα αποφάσεων των εταιρικών οργάνων της ανώνυμης εταιρίας (αε) (Δικαιοπολιτικός προβληματισμός και δογματική σύλληψη) Σελ. 173
Ελευθ. Σκαλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 195
Έφη Ι. Κινινή, Δ.Ν., Δικηγόρος 
Προσωρινή προστασία και ελεύθερος ανταγωνισμός Το δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, μεταξύ ρυθμιστικής και δικαιοδοτικής λειτουργίας της εθνικής και της κοινοτικής έννομης τάξης Σελ. 256
Γεώργιος Ι. Δελλής, Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος 
Ασφαλιστικά μέτρα που τείνουν στη συνέχιση των διαρκών συμβάσεων, ιδίως των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής Σελ. 298
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης, Δρ. Ν., Δικηγόρος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Η προσωρινή προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων Σελ. 317
Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, Δικηγόρος, LL.M. 
Ασφαλιστικά μέτρα και προστασία των τίτλων των έργων Σελ. 338
Σοφία Αναστασοπούλου, Δικηγόρος, D.E.A. 
Ασφαλιστικά μέτρα και Franchising Σελ. 352
Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη, Αν. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος 
Η δέσμευση από τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και ο παρεμπίπτων έλεγχός τους από τα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 374
Χρήστος Σπ. Χρυσάνθης, Δικηγόρος, LL.M., Δ.Ν. 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Τα ασφαλιστικά μέτρα σε επιμέρους εμπορικές υποθέσεις 
Τα ασφαλιστικά μέτρα στη διεθνή εμπορική διαιτησία Σελ. 389
Αντωνιάς Κ. Δημολίτσα, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Διαιτησίας και τ. μέλος του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ΔΕΕ  
Προληπτικά συλλογικά ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 410
Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δικηγόρος, Δ.Ν. 
Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διοικητικές διαφορές Μία ιδιόμορφη (;) περίπτωση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές (Συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σε σχέση με την εφαρμογή του Ν 2522/1997 στις ακυρωτικές - προσυμβατικές διαφορές) Σελ. 424
Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου) 
Αίτημα για επίδειξη εγγράφων τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζικό απόρρητο Σελ. 439
Γιάννης Ε. Βελέντζας, Δικηγόρος, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Νομολογιακές εξελίξεις ασφαλιστικών μέτρων στο ασφαλιστικό δίκαιο H υπό προϋποθέσεις προσωρινή επιδίκαση ασφαλίσματος Σελ. 446
Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, LL.M. (UC Berkeley) 
Δικαστική μεσεγγύηση και επιταγές Σελ. 455
Δημήτριος Γ. Σκαρίπας, Δικηγόρος Αθηνών 
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σύνθεση - Συμπεράσματα 
Τα εμπόδια μιας ριζικής ανανέωσης του συστήματος των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 465
Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Back to Top