ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΕΩΣ


Η ελλιπής τριτεγγύηση στη συναλλαγματική ως κεντρικό πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου της
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 15,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 00318
Μάρκου Ι.
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 219
  • ISBN: 960-272-008-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το τεκμήριο τριτεγγύησης στη συναλλαγματική, όπως ρυθμίζεται από το άρθρο 31 παρ. 4 β΄ του Ν. 5325/1932 "Περί συναλλαγματικής". Η μελέτη ασχολείται με ζητήματα όπως το αν η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 β΄ έχει δικονομικό ή ουσιαστικό χαρακτήρα, αν η προβλεπόμενη σε αυτή ρύθμιση συνιστά ρύθμιση των δικαιοπρακτούντων ή από τον νόμο κ.λπ. Ο συγγραφέας απομακρύνεται από τα πορίσματα της θεωρητικής και νομολογιακής αντιμετώπισης του θέματος και προσεγγίζει το ζήτημα πρωτότυπα, συμβάλλοντας στην ορθή αντιμετώπισή του. Η αναλυτική βιβλιογραφία και τα αλφαβητικά ευρετήρια διευκολύνουν τον ερευνητή στην αναζήτηση της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει.
Μέρος Α. Προβληματισμός και σκοπός της εργασίαςΣελ. 15
ΕισαγωγήΣελ. 15
ΙΙ. Εμφάνιση του προβλήματος στην πράξηΣελ. 18
ΙΙΙ. Υποστηριζόμενες απόψειςΣελ. 22
1. Διάταξη ουσιαστικού δικαίουΣελ. 22
2. Διάταξη δικονομικού δικαίουΣελ. 27
3. ʼλλες απόψειςΣελ. 33
α. Η λέξη "θεωρείται"Σελ. 33
β. Τεκμήριο διπλής φύσεωςΣελ. 33
γ. Η εκτός συναλλαγματικής έννομη σχέσηΣελ. 35
4. Πρόσθετα επιχειρήματαΣελ. 36
ΙV. Αίτια και κριτική της κρατούσας άποψηςΣελ. 37
1. Τα αίτιαΣελ. 37
2. Η κριτικήΣελ. 40
α. Γραμματική ερμηνεία της διάταξηςΣελ. 40
β. Στείρα τυπολατρείαΣελ. 42
γ. Αντίθεση στη συναλλακτική καλή πίστηΣελ. 43
3. ΣυγκεφαλαίωσηΣελ. 47
V. Στόχοι της μελέτης και διάρθρωση της ύληςΣελ. 49
1. Οι στόχοι της μελέτηςΣελ. 49
2. Η διάρθρωση της ύληςΣελ. 54
Μέρος Β. Δογματική και ερμηνεία της ερευνόμενης διάταξηςΣελ. 58
Ι. Η διάταξη ως κανόνας αυστηρού δικαίουΣελ. 58
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 58
2. Τυπική και ουσιαστική αυστηρότηταΣελ. 59
α. Αναγκαιότητα της διάκρισηςΣελ. 59
αα. Τυπισμός και δίκαιο συναλλαγματικήςΣελ. 59
ββ. "Ουσιώδη" και μη "ουσιώδη" τυπικά στοιχείαΣελ. 62
γγ. Πρακτική σημασία της διάκρισηςΣελ. 65
β. Τυπική αυστηρότηταΣελ. 68
αα. ΠεριεχόμενοΣελ. 68
ββ. ΣυνέπειεςΣελ. 70
γ. Ουσιαστική αυστηρότηταΣελ. 71
αα. Περιεχόμενο του τίτλουΣελ. 71
ββ. Δικαίωμα κατά το περιεχόμενο του τίτλουΣελ. 73
γγ. Σκοπός της ουσιαστικής αυστηρότηταςΣελ. 76
3. Η αυστηρότητα στην ερευνόμενη διάταξηΣελ. 78
α. Η "σημείωσις" ως "μη ουσιώδες" στοιχείοΣελ. 78
β. Η ανελαστική διατύπωση της διάταξηςΣελ. 79
γ. Ορισμός του τιμώμενου από το νόμοΣελ. 82
αα. Περιεχόμενο της αυστηρότηταςΣελ. 82
ββ. Επικουρική ρύθμισηΣελ. 84
4. Η ερευνόμενη διάταξη περιέχει ενδοτικό δίκαιοΣελ. 86
α. Η ιδιωτική αυτονομία στην τριτεγγύησηΣελ. 86
β. Η διάκριση των κανόνων αυστηρού δικαίουΣελ. 90
γ. Αυστηρότητα και αρχή της ιδιωτικής αυτονομίαςΣελ. 94
δ. Η ερευνόμενη διάταξη ως ενδοτικό δίκαιοΣελ. 97
ε. Διαστολή των κανόνων του ενδοτικού δικαίουΣελ. 99
αα. Ερμηνευτικοί και επικουρικοί κανόνες δικαίουΣελ. 99
ββ. Τα προσόντα του επικουρικού κανόνα δικαίουΣελ. 102
5. Η ερευνόμενη διάταξη και η ΕπιείκειαΣελ. 104
α. Διάκριση ενδοτικού και επιεικούς δικαίουΣελ. 104
β. Η διάταξη δεν περιέχει επιεικές δίκαιοΣελ. 105
6. Σύνοψη των γενομένων διαπιστώσεωνΣελ. 108
α. Η διάταξη περιέχει μη αναγκαστικό δίκαιοΣελ. 108
β. Η διάταξη περιέχει αυστηρό δίκαιοΣελ. 109
γ. Η διάταξη περιέχει συμπληρωτικό δίκαιοΣελ. 109
ΙI. Η ερμηνεία της ερευνόμενης διάταξηςΣελ. 112
1. Η ανάγκη λογικής ερμηνείαςΣελ. 112
α. Ο όρος "αυστηρό δίκαιο" είναι γενικόςΣελ. 112
β. Δικανική ασάφεια της διάταξηςΣελ. 114
γ. Αναζήτηση του νοήματος του νόμουΣελ. 116
δ. Έλλειψη ενιαίων ερμηνευτικών κανόνωνΣελ. 117
2. Bασικά κριτήρια ερμηνείας της διάταξηςΣελ. 121
α. Ο σκοπός της διάταξηςΣελ. 121
β. Η συστηματική του νόμουΣελ. 122
γ. Η διεθνής καταγωγή του νόμουΣελ. 123
3. Η "στενή" ερμηνεία του νόμουΣελ. 125
α. Έννοια της "στενής" ερμηνείαςΣελ. 125
β. Επιχειρήματα υπέρ της "στενής" ερμηνείαςΣελ. 127
γ. Η "στενή" ερμηνεία ως λογική ερμηνείαΣελ. 128
4. Η διάταξη ως συνολική ρύθμισηΣελ. 130
α. Ο σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 31Σελ. 130
β. Η αυτονομία της ιδιωτικής βούλησηςΣελ. 130
γ. Η ρύθμιση του άρθρου 31  4 εδάφ. β/ ως ειδικήΣελ. 131
δ. Το επιχείρημα a maiori ad minusΣελ. 132
ε. ΠορίσματαΣελ. 133
5. Σχέση προς τη διάταξη του άρθρ. 31 4 εδάφ. α/Σελ. 135
α. Πρωτεύων κανόνας δικαίουΣελ. 135
5. Σχέση προς τη διάταξη του άρθρ. 31 4 εδάφ. α/Σελ. 137
β. Δευτερεύων κανόνας δικαίουΣελ. 137
5. Σχέση προς τη διάταξη του άρθρ. 31 4 εδάφ. α/Σελ. 138
γ. Συμπλήρωση ελλείποντος στοιχείουΣελ. 138
5. Σχέση προς τη διάταξη του άρθρ. 31 4 εδάφ. α/Σελ. 140
δ. Αξιολογική υποταγήΣελ. 140
5. Σχέση προς τη διάταξη του άρθρ. 31 4 εδάφ. α/Σελ. 141
ε. Η λογική αντίφαση της κρατούσας άποψηςΣελ. 141
6. Ο σκοπός της ερευνόμενης διάταξηςΣελ. 144
α. Διάταξη ουσιαστικής αυστηρότηταςΣελ. 144
β. Τυπικά στοιχεία της τριτεγγύησηςΣελ. 148
γ. Ratio legis στην ερευνόμενη διάταξηΣελ. 151
δ. ΣυγκεφαλαίωσηΣελ. 154
7. Η διορθωτική ερμηνείαΣελ. 156
8. Ο νομικός όρος "σημείωσις"Σελ. 161
α. Ο όρος "σημείωσις" ή "σημειούται"Σελ. 161
β. Η συνήθης έννοια του όρουΣελ. 162
γ. Ο σημασιολογικός περίγυρος του όρουΣελ. 163
δ. Κριτήρια για την υπαγωγή της κρινόμενης περίπτωσης στην έννοια του όρου "σημείωσις"Σελ. 165
ε. ΣυμπέρασμαΣελ. 167
IΙΙ. Η διάταξη ως συμπληρωτικός κανόνας δικαίoυΣελ. 168
1. Αυτοτελής διάταξηΣελ. 168
2. Διάταξη με πλείονα χαρακτηριστικάΣελ. 168
3. Τα κατ/ιδίαν γνωρίσματαΣελ. 171
4. Διαστολή από τον ερμηνευτικό κανόνα δικαίουΣελ. 173
5. ΠλεονεκτήματαΣελ. 176
ΙV. Προσωρινά συμπεράσματαΣελ. 177
Μέρος Γ. Δυνατότητα ερμηνείας της συναλλαγματικήςκαι αντικείμενό τηςΣελ. 181
Ι. Τοποθέτηση του προβλήματοςΣελ. 181
ΙΙ. Ερμηνεία της δήλωσης του τριτεγγυητήΣελ. 183
1. Η ερμηνεία της σύμβασης "δόσης και λήψης"Σελ. 183
2. Η ερμηνεία της δήλωσης επί του τίτλουΣελ. 187
α. Η βασική αρχήΣελ. 187
β. Ερμηνευτικές αρχές της δήλωσης βουλήσεωςΣελ. 188
αα. "Υποκειμενική" ερμηνείαΣελ. 188
ββ. "Αντικειμενική" ερμηνείαΣελ. 189
γγ. Ερμηνεία του κειμένου του τίτλουΣελ. 190
δδ. Το προβάδισμα της ερμηνείας του κειμένου του τίτλουΣελ. 191
ΙΙΙ. Το κείμενο της συναλλαγματικήςΣελ. 193
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 193
2. Έννοια του κειμένουΣελ. 194
3. Ερμηνεία του κειμένουΣελ. 198
4. Προβολή των ενστάσεων του τριτεγγυητήΣελ. 202
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΕΩΣΣελ. 206
Τελικά συμπεράσματαΣελ. 206
ΒιβλιογραφίαΣελ. 209
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 215
Back to Top