ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11254
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2004
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 894
  • ISBN: 960-272-259-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή μελετών, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και σχολίων του Ε. Περάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουν γραφεί κατά την περίοδο 1973-2003 και έχουν δημοσιευθεί -ή είναι υπό δημοσίευση- στο νομικό τύπο. Η επιλογή της ύλης έγινε με βάση το ενδιαφέρον των υπό διαπραγμάτευση θεμάτων και είναι ταξινομημένη στις εξής θεματικές ενότητες: Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, Αλλες εταιρικές μορφές, Κοινοτικό εταιρικό δίκαιο, Δίκαιο του ανταγωνισμού και συστήματα διανομής, Δίκαιο του καταναλωτή και διαφήμιση, Πνευματική ιδιοκτησία, Τράπεζες και αξιόγραφα, Πτώχευση, Παραπτωχευτικές διαδικασίες, Διεθνές πτωχευτικό δίκαιο και Γενικό μέρος - Γενικά ζητήματα του εμπορικού δικαίου. Για την καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνουν στο τέλος ορισμένων μελετών κάποιες παρατηρήσεις, με αναφορές σε πιο πρόσφατη νομολογία ή σε νεότερες επιστημονικές απόψεις. Το έργο συμπληρώνεται με ευρετήριο των κυριοτέρων νομοθετημάτων που εμφανίζονται στο έργο, καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
1. Καταστατικές διαμορφώσεις της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 3
2. H «κωδικοποίηση» του καταστατικού Σελ. 24
3. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας διά συμψηφισμού Σελ. 32
4. Η «υποχρεωτική» αύξηση κεφαλαίου Σελ. 62
5. Η επιβίωση του κατ' άρθρο 18 § 3 N 2190/1920 δικαιώματος απευθείας διορισμού μελών του ΔΣ από μέτοχο μετά την απορρόφηση της εταιρίας από άλλη Σελ. 70
6. Οι «Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα» - Σκέψεις πάνω στην πρόσφατη (Οκτ. 99) Έκθεση της «Επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα» Σελ. 77
7. Η ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 82
8. Η ελληνική και διεθνής συζήτηση για την αποδοχή και τον περιορισμό της derivative actiοn του μετόχου ανώνυμης εταιρίας Σελ. 107
9. Εξωεταιρικές συμβάσεις. Ιδιαίτερα το ζήτημα του ΙΔ.Δ.Δ. Σελ. 129
10. Εξωεταιρικές συμβάσεις με αντικείμενο ενέργειες του ΔΣ Σελ. 135
11. Η εταιρική εμπλοκή λόγω συμμετοχών 50:50 Σελ. 138
12. Εκλογή ελεγκτών από μη τακτική συνέλευση Σελ. 160
13. Έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας και ανίχνευση της αφερεγγυότητας - Ζητήματα ελληνικού δικαίου με αναφορά στη γαλλική εμπειρία Σελ. 166
14. Ο έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας: Ένας απολογισμός Σελ. 181
15. Το πρόβλημα της αδρανούς εταιρίας Σελ. 196
16. Η περάτωση της ανώνυμης εταιρίας ως πρόβλημα εταιρικού δικαίου Σελ. 215
17. Εταιρική εκκαθάριση και απόσβεση υποθηκών των εκποιουμένων ακινήτων (με τον καθ.Στέλιο Κουσούλη) Σελ. 238
18. Η μορφολογία των εξαγορών Σελ. 248
19. Απόσχιση κλάδου και εισφορά του σε θυγατρική εταιρία Σελ. 273
20. Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας και η νομολογιακή τυποποίηση Σελ. 279
ΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
21. Η ομόρρυθμη εταιρία του ΠΔ 326/1994: Νέα εταιρική μορφή ή παραλλαγή της ΟΕ; Σελ. 285
22. Οι εταιρίες ορκωτών ελεγκτών Σελ. 292
23. Εξωεταιρικές σχέσεις στις προσωπικές εταιρίες, αναγωγική αξίωση και προσωπική κράτηση Σελ. 304
24. Εταίρος επε ως εξαιρετέος μάρτυρας Σελ. 309
ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
25. Οι νεώτερες κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Σελ. 313
26. Ο Κανονισμός 2157/2001 για την ευρωπαϊκή εταιρία (SE) - H αμφίβολη λύση ενός παλιού προβλήματος Σελ. 329
27. SE: Une sοci?t? pοur quelles entreprises? Σελ. 354
IV. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
28. Οι «δευτερεύοντες περιορισμοί» στο δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 363
29. Μποϋκοτάζ και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 380
30. Σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πετρελαιοειδών και δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 385
31. Αποκλειστικό δίκτυο διανομής και η «ευρωπαϊκή» εγγύηση Σελ. 390
32. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, σύμβαση διανομής και συμφωνία ελάχιστων πωλήσεων Σελ. 399
33. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στην εμπορικό αντιπροσωπεία Σελ. 405
V. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
34. Η έννοια του «καταναλωτή» κατά το νέο Ν 2251/1994 Σελ. 427
35. Η αξίωση για αποκατάσταση μέλλουσας ζημίας και η συλλογική αγωγή του Ν 2251/1994 Σελ. 433
36. Ορισμένες σκέψεις και επιφυλάξεις στην ΠΠρΑθ 1119/2002 (έλεγχος ΓΟΣ στα στεγαστικά δάνεια) Σελ. 435
37. H σχέση του δικαίου προστασίας του καταναλωτή με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 438
38. Σύγχρονα προβλήματα της διαφήμισης Σελ. 453
VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
39. Η ρήτρα «μη επανηχογράφησης» και η προστασία του «ρεπερτορίου» Σελ. 483
VII. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 
40. La respοnsabilit? du banquier en tant que dispensateur de cr?dit en drοit hell?nique Σελ. 497
41. Σφάλματα εγγραφών σε τραπεζικούς λογαριασμούς Σελ. 522
42. Παραγραφή τραπεζικών καταθέσεων και τρόποι διακοπής της (ΝΔ 1195/1942) Σελ. 524
43. Ανάκληση επιταγής και ακάλυπτη επιταγή Σελ. 533
44. Υποχρέωση ή μη σφράγισης εμφανισθείσας ακάλυπτης επιταγής, σε περίπτωση που ο κομιστής δεν επιθυμεί τη σφράγισή της Σελ. 538
VIII. ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
45. Το θετικό πτωχευτικό δίκαιο και τα συμφέροντα των πιστωτών Σελ. 545
46. H «πτωχευτικοποίηση» του δικαίου Σελ. 571
47. Η εκούσια δικαιοδοσία στην πτώχευση Σελ. 578
48. Συντρέχουσες πτωχεύσεις Σελ. 616
IΧ. ΠΑΡΑΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
49. Ζητήματα της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων κατά το άρθρο 46α Ν 1892/1990 Σελ. 647
50. Bελτίωση προσφορών σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 46α Ν 1892/1990 Σελ. 670
51. Η επωνυμία στο δίκαιο της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α Ν 1892/1990 Σελ. 678
52. Εκποίηση από τον εκκαθαριστή του άρθρου 46α Ν 1892/1990 στοιχείων του ενεργητικού χωρίς διαγωνισμό Σελ. 691
53. Λήξη της εκκαθάρισης του άρθρου 46α Ν 1892/1990 και λογοδοσία του εκκαθαριστή Σελ. 693
54. Η συμφωνία του άρθρου 44 Ν 1892/1990 και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί Σελ. 697
55. Η μη εκπλήρωση της συμφωνίας του άρθρου 44 Ν 1892/1990 αποτελεί λόγο ανάκλησης της επικυρωτικής απόφασης; Σελ. 700
56. Δυνατότητα νέας συμφωνίας του άρθρου 44 Ν 1892/1990 μετά την επικύρωση της πρώτης Σελ. 702
57. Ποιος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή υπερχρεωμένης επιχείρησης υπό επίτροπο κατά το άρθρο 45 Ν 1892/1990 Σελ. 706
Χ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
58. Οι προσπάθειες για μια κοινοτική σύμβαση αναγνώρισης των αλλοδαπών πτωχεύσεων Σελ. 711
59. Internatiοnal Insοlvency Law: Frοm Recοgnitiοn tο Cοοperatiοn - The pοint οf view οf Greek Law Σελ. 720
60. Μερικές σκέψεις για το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο μετά τον Κανονισμό 1346/2000 και τον πρότυπο νόμο της Uncitral Σελ. 753
61. Προσωπική κράτηση πτωχεύσαντος αλλοδαπού εμπόρου Σελ. 775
ΧΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
62. Το «κύριο» επάγγελμα και η εμπορική ιδιότητα Σελ. 779
63. Η απόδειξη (κυρίως με ομολογία) της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 781
64. Ίδρυση εταιρίας από ανήλικο και συναφή προβλήματα Σελ. 786
65. Ο περιορισμός της προσωπικής κράτησης με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (Ν 2462/1997) Σελ. 790
66. Το «απόσπασμα» εκ των εμπορικών βιβλίων Σελ. 792
67. Αίτηση επίδειξης εμπορικών βιβλίων - προσδιορισμός εγγραφών Σελ. 811
68. Το ΣχΕμπΚ και το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου» Σελ. 812
69. Les chambres de cοmmerce et d'industrie en drοit hell?nique Σελ. 835
70. H διάταξη του άρθρου 8 § 16 Ν 1882/1990 (θεώρηση συμφωνητικών) εφαρμοζό­μενη στη διαιτητική ρήτρα Σελ. 857
71. Η θεώρηση των ιδιωτικών συμφωνητικών και το άρθρο 8 § 16 Ν 1882/1990 - Νομολογιακές πρόοδοι Σελ. 859
72. Η νέα γαλλική εμπορική νομοθεσία: H Οrdοnnance 2000-912 («nοuveau cοde de cοmmerce») Σελ. 863
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 869
Back to Top