ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - Εύκαμπτο


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15906
Βλαχόπουλος Σπ.
Αρχοντάκη Α., Γαλάνη Ε., Δαρέλλη Δ., Δερβιτσιώτης Α., Δετσαρίδης Χ., Θεοδόσης Γ., Κουβαράς Η., Λαζαράκος Γ., Νάνου Μ., Ξηρός Θ., Παπαθωμάς Α., Παπανικολάου Α., Παπανικολάου Κ., Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Π., Παυλάκη Σοφία, Τάσσης Σ., Τσαντίλας Π., Τσιλιώτης Χ., Τσιρωνάς Α.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ανέκαθεν αποτελούσαν την «καρδιά» του δημοσίου δικαίου. Η προβληματική τους κυμαίνεται από την πραγμάτευση φιλοσοφικών εννοιών (όπως της ελευθερίας, της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας) μέχρι την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων (π.χ. συνταγματικότητα των τελών για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη). Ταυτόχρονα, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εκείνα που επιβεβαιώνουν την ενότητα του δικαίου και την ανεπάρκεια των αυστηρών διαχωριστικών γραμμών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου: Όχι μόνο επειδή αποτελούν το θεμέλιο αρχών του ιδιωτικού δικαίου (λ.χ. ελευθερία των συμβάσεων, ανταγωνισμός), αλλά και επειδή δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί ότι πολλές εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει αυξηθεί και αυτό είναι πλέον εμφανές και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής: Η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος βελτιώνει τη ζωή μας, ταυτόχρονα όμως αυξάνει τους κινδύνους για μια σειρά από δικαιώματα. Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, καλύπτει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή δεν περιορίζεται στα ατομικά και κοινωνικά. Αντιθέτως, προκειμένου να καταδειχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει και τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με το οργανωτικό μέρος του Συντάγματος και διδάσκονται στο πλαίσιο του αντίστοιχου μαθήματος. Περαιτέρω, ως συλλογικό έργο χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του κάθε συγγραφέα και από πλουραλισμό απόψεων σε ορισμένα θέματα. Οι συντελεστές του τόμου θεωρούν το χαρακτηριστικό αυτό ως πλεονέκτημα, αφού σκοπός ενός επιστημονικού συγγράμματος δεν είναι η παροχή «έτοιμης» γνώσης αλλά η άσκηση της κριτικής σκέψης του επιστήμονα και η γόνιμη αντιπαράθεση με τις απόψεις που διατυπώνονται σε αμφισβητούμενα ζητήματα.

Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε εννέα μέρη, τη γενική θεωρία, τα μητρικά δικαιώματα, τα δικαιώματα φυσικής υπόστασης και ιδιωτικού βίου, τα δικαιώματα πνευματικής έκφρασης, τα οικονομικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συλλογικής δράσης, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα έννομης προστασίας. Στα παραπάνω μέρη αναλύονται σε αυτοτελή κεφάλαια τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, με την παράθεση των αναγκαίων νομολογιακών παραπομπών, και της ειδικής ανά δικαίωμα βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης. Η έκδοση πλαισιώνεται από αναλυτική ενιαία ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο.

Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον έλληνα νομικό, δικηγόρο, δικαστή συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την ύλη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
[1] ΓενικΗ θεωρΙα των θεμελιωδΩν δικαιωμΑτων Σελ. 1
Ι. Εισαγωγή Σελ. 3
Α. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 3
Β. Ονομασίες, κατηγοριοποίηση, παλαιές και νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 5
Γ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως υπερεθνικό μέγεθος: Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο Σελ. 8
ΙΙ. Φορείς Σελ. 10
Α. Φυσικά πρόσωπα Σελ. 10
Β. Νομικά πρόσωπα Σελ. 13
ΙΙΙ. Αποδέκτες Σελ. 14
Α. Κρατική εξουσία Σελ. 14
Β. Ιδιώτες Σελ. 15
IV. Ισχύς Σελ. 17
Α. Αναστολή Σελ. 17
Β. Παραίτηση Σελ. 17
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 19
Α. Οριοθέτηση από το συνταγματικό κείμενο Σελ. 19
Β. Οριοθέτηση με βάση τον σκοπό του δικαιώματος Σελ. 19
VI. Περιορισμοί Σελ. 20
Α. Από το συνταγματικό κείμενο Σελ. 21
Β. Επιφύλαξη υπέρ του νόμου Σελ. 22
Γ. Σύγκρουση με άλλες συνταγματικές διατάξεις Σελ. 23
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ. Περιορισμοί των περιορισμών Σελ. 25
VII. Συρροή Σελ. 26
Α. Γενικές και ειδικές διατάξεις Σελ. 26
Β. Αληθείς συρροές Σελ. 27
VIII. Μέσα προστασίας Σελ. 28
IΧ. Θεμελιώδη δικαιώματα και συνταγματικές υποχρεώσεις Σελ. 29
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ «ΜΗΤΡΙΚΑ» ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[2] Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 33
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 34
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 35
Α. Σύνταγμα Σελ. 35
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 35
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 36
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 36
IV. Αποδέκτες Σελ. 37
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 38
A. Αξία του ανθρώπου Σελ. 38
B. Σωματική και ψυχική ακεραιότητα του ανθρώπου Σελ. 40
VΙ. Συρροή Σελ. 44
VII. Περιορισμοί Σελ. 45
[3] Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Σελ. 47
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 48
II. Νομικές βάσεις Σελ. 48
Α. Σύνταγμα Σελ. 48
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 49
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 49
III. Φορείς Σελ. 50
IV. Αποδέκτες Σελ. 51
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 53
A. Το περιεχόμενο της αρχής Σελ. 53
B. Η έκταση της δικαστικής προστασίας: επεκτατική εφαρμογή ευνοϊκής ρύθμισης; Σελ. 56
VI. Συρροή Σελ. 59
VII. Περιορισμοί Σελ. 60
VIII. Ειδικές μορφές της αρχής Σελ. 61
A. Ισότητα των δύο φύλων Σελ. 61
B. Ισότητα στα δημόσια βάρη Σελ. 64
Γ. Ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση Σελ. 65
Δ. Ισότητα στην αμοιβή εργασίας Σελ. 67
Ε. Ισότητα στην πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις Σελ. 68
[4] Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Σελ. 71
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 72
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 72
Α. Σύνταγμα Σελ. 72
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 72
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 72
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 72
IV. Αποδέκτες Σελ. 73
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 73
Επιμέρους εκδηλώσεις της προσωπικότητας Σελ. 76
1. Σεξουαλική ελευθερία και δικαίωμα μεταβολής φύλου Σελ. 76
2. Δικαίωμα στο όνομα, δικαίωμα στην εικόνα, δικαίωμα αναζήτησης της καταγωγής Σελ. 78
VΙ. Συρροή Σελ. 82
VII. Περιορισμοί Σελ. 82
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
[5] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ Σελ. 85
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 87
ΙΙ. Νομικές Βάσεις Σελ. 88
A. Σύνταγμα Σελ. 88
B. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 89
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 89
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 90
Α. Έναρξη της ανθρώπινης ζωής Σελ. 91
Β. Λήξη της ανθρώπινης ζωής Σελ. 94
ΙV. Αποδέκτες Σελ. 95
Α. Κράτος Σελ. 95
Β. Ιδιώτες Σελ. 95
V. Προστατευτικό πεδίο Σελ. 96
Α. Υποχρέωση ουσιαστικής προστασίας Σελ. 96
1. Αρνητική υποχρέωση Σελ. 96
2. Θετικές υποχρεώσεις Σελ. 97
i. Υιοθέτηση του κατάλληλου νομικού και διοικητικού πλαισίου Σελ. 97
ii. Λήψη προληπτικών μέτρων Σελ. 98
Β. Υποχρέωση δικονομικής προστασίας Σελ. 100
VI. Συρροή Σελ. 101
VII. Περιορισμοί Σελ. 101
Α. Διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων Σελ. 102
Β. Θανατική ποινή Σελ. 102
Γ. Χρήση θανάσιμης βίας από όργανα του κράτους Σελ. 103
Δ. Δικαίωμα αυτοσυντήρησης (κατάσταση άμυνας) Σελ. 104
Ε. Δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας της εγκύου Σελ. 104
VIIΙ. Δικαίωμα στον θάνατο; Σελ. 105
[6] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ (η φυσική ή κυρίως ελευθερία του προσώπου) Σελ. 109
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 110
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 111
Α. Σύνταγμα Σελ. 111
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 112
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 112
ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος Σελ. 112
IV. Αποδέκτες Σελ. 113
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 113
A. Η κυρίως προσωπική ελευθερία ή προσωπική ελευθερία εν γένει Σελ. 113
B. Εκφάνσεις – εξειδικεύσεις του δικαιώματος της εν γένει προσωπικής ελευθερίας – Το «τρισυπόστατο» της εν γένει (φυσικής) ελευθερίας του προσώπου Σελ. 114
Γ. Απαγόρευση δουλείας και ειλωτείας Σελ. 115
VI. Συρροή Σελ. 119
VIΙ. Περιορισμοί Σελ. 119
[7] Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ Σελ. 125
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 127
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 127
Α. Σύνταγμα Σελ. 127
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 128
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 128
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 128
IV. Αποδέκτες Σελ. 129
V. Περιορισμοί Σελ. 129
VI. Ειδικότερες εκδηλώσεις της προσωπικής ελευθερίας Σελ. 130
Α. Ελευθερία κίνησης, διαμονής και εγκατάστασης Σελ. 130
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 130
2. Νομικές βάσεις Σελ. 130
i. Σύνταγμα Σελ. 130
ii. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 131
iii. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 131
3. Φορείς Σελ. 131
4. Αποδέκτες Σελ. 132
5. Πεδίο προστασίας Σελ. 132
i. Ελευθερία κίνησης Ελλήνων πολιτών εντός της χώρας Σελ. 132
ii. Ελευθερία διαμονής και εγκατάστασης Σελ. 133
6. Συρροή Σελ. 133
7. Περιορισμοί Σελ. 134
Β. Η ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και εξόδου από τη χώρα Σελ. 138
1. Ελευθερία εισόδου Ελλήνων πολιτών στη χώρα Σελ. 138
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 138
ii. Νομικές βάσεις Σελ. 138
iii. Φορείς Σελ. 139
iv. Aποδέκτες Σελ. 139
v. Πεδίο προστασίας Σελ. 139
vi. Περιορισμοί Σελ. 140
2. Η ελευθερία εξόδου Ελλήνων πολιτών από την Ελλάδα Σελ. 141
i. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 141
ii. Νομικές βάσεις Σελ. 142
iii. Φορείς Σελ. 143
iv. Πεδίο προστασίας Σελ. 144
v. Περιορισμοί Σελ. 144
VII. Ειδικά θέματα: Αλλοδαποί Σελ. 145
[8] Η ΠροσωπικΗ ασφΑλεια Σελ. 147
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 149
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 149
Α. Σύνταγμα Σελ. 149
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 150
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 150
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 150
IV. Αποδέκτες Σελ. 150
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 151
Α. Το κυρίως περιεχόμενο της προσωπικής ασφάλειας (Βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις) Σελ. 151
B. Προϋποθέσεις, διαδικασία και θεσμικές εγγυήσεις για την σύλληψη και την προσωρινή κράτηση Σελ. 153
Γ. Ένταλμα σύλληψης και προσωρινής κράτησης Σελ. 154
Δ. Προσαγωγή στον ανακριτή Σελ. 159
Ε. Διάρκεια προσωρινής κράτησης Σελ. 160
Στ. Κυρώσεις για την παράνομη σύλληψη και κράτηση Σελ. 160
VI. Συρροή Σελ. 162
VII. Περιορισμοί Σελ. 162
[9] Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΟΛΑΣΜΟΥ Σελ. 163
Ι. Η αρχή της νομιμότητας των ποινών (Το δικαίωμα στη νόμιμη ποινή) Σελ. 166
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 166
Β. Νομικές βάσεις Σελ. 168
1. Σύνταγμα και εθνική νομοθεσία Σελ. 168
2. Δίκαιο της ΕΕ Σελ. 168
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 169
Γ. Φορείς Σελ. 169
Δ. Αποδέκτες Σελ. 170
Ε. Πεδίο προστασίας Σελ. 170
1. Οι συνταγματικές προϋποθέσεις του ποινικού κολασμού Σελ. 170
i. Η ύπαρξη εγκλήματος Σελ. 170
ii. Η ύπαρξη νόμου Σελ. 171
iii. Νόμος που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης Σελ. 173
iv. Η πρόβλεψη στο νόμο της αξιόποινης πράξης και ο ορισμός των στοιχείων της Σελ. 177
v. Μη επιβολή ποινής βαρύτερης από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β΄ Συντ.) Σελ. 178
2. Η ποινή Σελ. 179
i. Έννοια και όρια Σελ. 179
ii. Η προβληματική για τις πειθαρχικές, διοικητικές ποινές (κυρώσεις) Σελ. 179
ΣΤ. Συρροή Σελ. 181
Ζ. Περιορισμοί Σελ. 181
Η. Ειδικά θέματα Σελ. 183
1. Τεκμήριο αθωότητας Σελ. 183
2. Ne bis in idem Σελ. 184
ΙΙ. Συνταγματική οριοθέτηση μεθόδων κρατικής καταστολής και απαγορευμένες ποινές Σελ. 187
ΙΙΙ. Απαγόρευση γενικής δήμευσης και θανατικής ποινής Σελ. 190
IV. Αποζημίωση αδίκως ή παρανόμως καταδικασθέντων Σελ. 192
[10] Το ΔικαIωμα στο ΠεριβAλλον Σελ. 195
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 198
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 200
Α. Σύνταγμα Σελ. 200
Β. Δίκαιο της ΕΕ Σελ. 201
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 204
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 205
IV. Αποδέκτες Σελ. 207
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 207
Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 207
Β. Έκταση της έννομης προστασίας Σελ. 209
VI. Συρροή Σελ. 211
VII. Περιορισμοί Σελ. 212
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 215
Α. Φυσικό περιβάλλον Σελ. 215
Β. Οικιστικό περιβάλλον Σελ. 219
Γ. Πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 222
[11] Ο ΙδιωτικOς βIος, Η προστασIα προσωπικΩν δεδομΕνων και ΤΟ απορρητο τησ επικοινωνιασ Σελ. 225
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 228
ΙΙ. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το άσυλο της κατοικίας Σελ. 229
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 229
1. Σύνταγμα Σελ. 229
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 229
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 230
Β. Φορείς Σελ. 231
Γ. Αποδέκτες Σελ. 231
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 232
Ε. Περιορισμοί Σελ. 237
ΙΙΙ. Το δικαίωμα προστασίας του ατόμου από την αθέμιτη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9Α Συντ.) Σελ. 240
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 240
1. Σύνταγμα Σελ. 240
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 241
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 242
Β. Φορείς Σελ. 243
Γ. Αποδέκτες Σελ. 243
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 244
Ε. Περιορισμοί Σελ. 250
ΙV. Το απόρρητο της επικοινωνίας και η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 254
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 254
1. Σύνταγμα Σελ. 254
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 254
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 255
Β. Φορείς Σελ. 255
Γ. Αποδέκτες Σελ. 255
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 256
Ε. Περιορισμοί Σελ. 257
ΣΤ. Η απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων Σελ. 258
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
[12] Η θρησκεΥΤΙΚΗ ΕλευθερIα Σελ. 265
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 266
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 267
Α. Σύνταγμα Σελ. 267
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 267
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 267
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 267
IV. Αποδέκτες Σελ. 268
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 270
Α. Η θρησκευτική συνείδηση και η εκδήλωσή της Σελ. 270
Β. Η θρησκευτική λατρεία Σελ. 271
VI. Συρροή Σελ. 274
VII. Περιορισμοί Σελ. 274
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 275
Α. Η ίση μεταχείριση των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων Σελ. 275
Β. Καθεστώς θρησκευτικών λειτουργών Σελ. 276
Γ. Προσηλυτισμός Σελ. 277
Δ. Θρησκευτικά σύμβολα Σελ. 278
[13] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Σελ. 281
I. Εισαγωγή Σελ. 283
II. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 284
III. Νομικές βάσεις Σελ. 285
Α. Σύνταγμα Σελ. 285
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 285
Γ. Διεθνές δίκαιο Σελ. 286
ΙV. Φορείς Σελ. 286
V. Αποδέκτες Σελ. 287
VI. Πεδίο προστασίας δικαιωμάτων Σελ. 287
VII. Συρροή Σελ. 289
VΙΙΙ. Περιορισμοί Σελ. 289
ΙΧ. Ειδικά θέματα Σελ. 297
Α. Ηλεκτρονικός τύπος - Διαδίκτυο Σελ. 297
Β. Ελευθερία του τύπου και ιδιωτικότητα Σελ. 300
Γ. Δικαίωμα στην πληροφόρηση Σελ. 302
Δ. Η συνταγματική ρύθμιση της ραδιοτηλεόρασης Σελ. 303
[14] Η ΕλευθερIα της τEχνης Σελ. 307
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 308
Α. Σύνταγμα Σελ. 308
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 308
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 309
ΙΙ. Φορείς Σελ. 309
IΙΙ. Αποδέκτες Σελ. 311
ΙV. Πεδίο προστασίας Σελ. 311
V. Συρροή Σελ. 312
VI. Περιορισμοί Σελ. 313
[15] Η ΕλευθερΙα της επιστΗμης, Ερευνας και διδασκαλΙας. εκπαΙδευση - ακαδημαϊκΗ ελευθερΙα Σελ. 319
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 320
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 321
Α. Σύνταγμα Σελ. 321
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 321
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 321
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 322
IV. Αποδέκτες Σελ. 324
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 324
Α. Η ελευθερία της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας Σελ. 324
Β. Η ακαδημαϊκή ελευθερία Σελ. 325
Γ. Η ελευθερία της παιδείας Σελ. 326
VΙ. Συρροή Σελ. 328
VII. Περιορισμοί Σελ. 328
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 332
Α. Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ Σελ. 332
Β. Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας ανώτατης εκπαίδευσης Σελ. 334
Γ. Επαγγελματική εκπαίδευση Σελ. 336
Δ. Ιδιωτική εκπαίδευση Σελ. 337
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[16] Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σελ. 341
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 345
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 345
Α. Το Σύνταγμα του 1975 (Συντ. 75), όπως ισχύει Σελ. 345
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 348
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 351
1. Οικουμενικό Διεθνές Δίκαιο Σελ. 351
2. Περιφερειακό Διεθνές Δίκαιο - Η περίπτωση της ΕΣΔΑ και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της Σελ. 352
ΙΙΙ. Φορείς (Υποκειμενικό πεδίο προστασίας) - Η θεμελιοδικαιική ικανότητα Σελ. 353
Α. Τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 354
1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ανηλίκων Σελ. 354
2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των μη ημεδαπών Σελ. 355
Β. Τα νομικά πρόσωπα Σελ. 356
1. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ και άλλων ενώσεων ή ομάδων χωρίς νομική προσωπικότητα Σελ. 356
2. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ Σελ. 357
3. Το ζήτημα της θεμελιοδικαιικής ικανότητας των ΝΠΙΔ που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο ή σε λοιπά ΝΠΔΔ Σελ. 358
IV. Αποδέκτες Σελ. 359
Α. Γενικά Σελ. 359
Β. Η νομοθετική λειτουργία Σελ. 360
Γ. Η εκτελεστική λειτουργία - Ειδικότερα η Διοίκηση Σελ. 360
Δ. Η δικαστική λειτουργία Σελ. 362
Ε. Οι ιδιώτες ως αποδέκτες της οικονομικής ελευθερίας; Σελ. 362
V. Αντικειμενικό πεδίο προστασίας Σελ. 364
Α. Η επαγγελματική ελευθερία ή ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος Σελ. 365
Β. Η επιχειρηματική ελευθερία Σελ. 366
Γ. Η συμβατική ελευθερία Σελ. 367
Δ. Η ελευθερία του ανταγωνισμού Σελ. 369
Ε. Η ελευθερία κατανάλωσης Σελ. 370
ΣΤ. Η ελευθερία διαφήμισης Σελ. 370
Ζ. Η ελευθερία ίδρυσης κερδοσκοπικών ενώσεων Σελ. 371
VI. Συρροή Σελ. 372
VII. Περιορισμοί Σελ. 374
Α. Γενικά Σελ. 374
Β. Οι περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία καθ’ εαυτοί Σελ. 374
1. Γνήσιοι περιορισμοί Σελ. 374
2. Μη γνήσιοι ή εγγενείς περιορισμοί (οριοθέτηση του πεδίου προστασίας) Σελ. 378
Γ. Συνταγματική δικαιολόγηση των περιορισμών Σελ. 380
1. Η τριάδα του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. Σελ. 380
2. Τα όρια του άρθρου 106 παρ. 2 Συντ. Σελ. 382
Δ. Οι περιορισμοί των περιορισμών (Schranken-Schranken) Σελ. 383
1. Η αρχή της επιφύλαξης του νόμου Σελ. 383
2. Η αρχή της απαγόρευσης της παραβίασης του πυρήνα του δικαιώματος Σελ. 385
3. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 386
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 387
Α. Οικονομική ελευθερία και θεωρία του οικονομικού Συντάγματος Σελ. 387
Β. Οικονομική ελευθερία και κρατικός προγραμματισμός - παρεμβατισμός Σελ. 389
[17] Η προστασΙα της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σελ. 391
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 393
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 394
Α. Σύνταγμα Σελ. 394
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 395
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 396
III. Φορείς Σελ. 397
Α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα Σελ. 397
Β. Έλληνες και αλλοδαποί Σελ. 397
Γ. Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 398
Δ. Το κράτος και τα νομικά του πρόσωπα Σελ. 399
IV. Αποδέκτες Σελ. 403
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 404
Α. Το αντικείμενο προστασίας Σελ. 404
1. Η αρχική συσταλτική ερμηνεία του αντικειμένου προστασίας της ιδιοκτησίας Σελ. 405
2. Η συμβολή της ΕΣΔΑ στην προστασία της περιουσίας Σελ. 406
3. Η διεύρυνση του αντικειμένου προστασίας του άρθρου 17 Συντ. Σελ. 409
Β. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία Σελ. 410
VI. Συρροή Σελ. 412
VII. Περιορισμοί Σελ. 413
Α. Οι περιορισμοί του δικαιώματος Σελ. 413
1. Το γενικό συμφέρον Σελ. 414
2. Τα λοιπά δικαιώματα Σελ. 415
3. Οι περιορισμοί στην προστασία της ιδιοκτησίας στο Δίκαιο της ΕΕ και της ΕΣΔΑ Σελ. 416
4. Οι περιορισμοί των περιορισμών Σελ. 417
Β. Η στέρηση της ιδιοκτησίας - Αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 418
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 422
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
[18] Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ Σελ. 425
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 427
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 428
Α. Σύνταγμα Σελ. 428
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 428
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 429
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 430
ΙV. Αποδέκτες Σελ. 432
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 433
Α. Η έννοια της συνάθροισης Σελ. 433
Β. Είδη συνάθροισης Σελ. 435
Γ. Το περιεχόμενο της ελευθερίας συνάθροισης Σελ. 437
VI. Συρροή Σελ. 440
VII. Περιορισμοί Σελ. 441
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 446
[19] Η ελευθερΙα ενΩσεως Σελ. 449
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 451
II. Νομικές βάσεις Σελ. 453
Α. Σύνταγμα Σελ. 453
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 454
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 454
III. Φορείς Σελ. 455
IV. Αποδέκτες Σελ. 457
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 457
Α. Έννοια της ελευθερίας ένωσης Σελ. 457
Β. Περιεχόμενο της ελευθερίας ένωσης Σελ. 460
VI. Συρροή Σελ. 468
VII. Περιορισμοί Σελ. 470
Α. Γενικοί περιορισμοί Σελ. 470
Β. Διάλυση σωματείου Σελ. 471
Γ. Περιορισμοί λόγω ειδικών κυριαρχικών σχέσεων Σελ. 474
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 475
[20] Η ΣυνδικαλιστικH ΕλευθερIα Σελ. 479
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 480
ΙI. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23 παρ. 1 Συντ.) Σελ. 481
A. Νομικές βάσεις Σελ. 481
1. Σύνταγμα Σελ. 481
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 481
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 482
Β. Φορείς Σελ. 483
Γ. Αποδέκτες Σελ. 483
Δ. Περιεχόμενο Σελ. 484
Ε. Συρροή Σελ. 486
ΣΤ. Περιορισμοί Σελ. 487
ΙΙΙ. Η συλλογική αυτονομία (άρθρο 22 παρ. 2 και 3 Συντ.) Σελ. 487
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 487
1. Σύνταγμα Σελ. 487
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 487
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 488
Β. Φορείς Σελ. 488
Γ. Αποδέκτες Σελ. 489
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 489
Ε. Συρροή Σελ. 493
ΣΤ. Περιορισμοί Σελ. 493
ΙV. Η απεργία (άρθρο 23 παρ. 2 Συντ.) Σελ. 494
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 494
1. Σύνταγμα Σελ. 494
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 494
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 494
Β. Φορείς Σελ. 495
Γ. Αποδέκτες Σελ. 496
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 496
Ε. Συρροή Σελ. 497
ΣΤ. Περιορισμοί Σελ. 498
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
[21] ΤΟ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ Σελ. 503
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 504
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 505
Α. Σύνταγμα Σελ. 505
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 506
1. Το δικαίωμα της προστασίας της υγείας στο ενωσιακό δίκαιο - Το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Σελ. 506
2. Η προστασία της υγείας ως δικαίωμα του ανθρώπου - Η κατοχύρωσή του στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Σελ. 509
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 509
ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος της υγείας Σελ. 511
IV. Αποδέκτες Σελ. 513
V. Πεδίο προστασίας: Όρια και έκταση της προστασίας του δικαιώματος, υπό τη σκοπιά της αρχής του κοινωνικού κράτους Σελ. 515
Α. Η ευρεία θεώρηση του προστατευόμενου αγαθού Σελ. 515
Β. Η κατοχύρωσή του ως αρνητικού - ατομικού συνταγματικού δικαιώματος Σελ. 516
Γ. Η κατοχύρωσή του ως κοινωνικού δικαιώματος - Το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος Σελ. 517
Δ. Η νομολογιακή αντιμετώπιση του δικαιώματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 517
VI. Συρροή Σελ. 519
VII. Περιορισμοί Σελ. 520
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 521
[22] Το δικαΙωμα στην κοινωνικΗ ασφΑλιση Σελ. 523
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 525
II. Νομικές βάσεις Σελ. 526
Α. Σύνταγμα Σελ. 526
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 527
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 528
1. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) Σελ. 528
2. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 529
3. Στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Σελ. 530
4. Στο πλαίσιο διμερών σχέσεων Σελ. 531
III. Φορείς Σελ. 531
IV. Αποδέκτες Σελ. 532
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 532
A. Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 532
B. Ο πυρήνας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 533
VI. Γενικές αρχές συνταγματικού επιπέδου - Περιορισμοί Σελ. 537
[23] Το ΔικαΙωμα στην ΕργασΙα Σελ. 545
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 546
IΙ. Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 εδάφ. α΄ Συντ.) Σελ. 547
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 547
1. Σύνταγμα Σελ. 547
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 548
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 548
Β. Φορείς Σελ. 549
Γ. Αποδέκτες Σελ. 549
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 550
Ε. Συρροή Σελ. 552
ΣΤ. Περιορισμοί Σελ. 553
IΙΙ. Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 22 παρ. 4 Συντ.) Σελ. 553
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 553
1. Σύνταγμα Σελ. 553
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 554
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 554
Β. Φορείς Σελ. 554
Γ. Αποδέκτες Σελ. 555
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 555
Ε. Περιορισμοί Σελ. 556
ΙV. Η ισότητα αμοιβής (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β’ Συντ.) Σελ. 557
Α. Νομικές βάσεις Σελ. 557
1. Σύνταγμα Σελ. 557
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 557
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 557
Β. Φορείς Σελ. 558
Γ. Αποδέκτες Σελ. 558
Δ. Πεδίο προστασίας Σελ. 559
Ε. Συρροή Σελ. 562
ΣΤ. Περιορισμοί Σελ. 562
[24] Η ΠροστασΙα της οικογΕνειας, του γΑμου, της μητρΟτητας και της παιδικΗς ηλικΙας Σελ. 565
Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σελ. 569
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 569
1. Η έννοια της οικογένειας – Η οικογένεια ως αντικείμενο προστασίας του Συντάγματος Σελ. 569
2. Η ύπαρξη τέκνων και η προηγούμενη σύναψη γάμου ως προϋποθέσεις για τη σύσταση οικογένειας κατά το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ.; Σελ. 571
II. Νομικές βάσεις Σελ. 573
1. Σύνταγμα Σελ. 573
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 573
3. Διεθνές δίκαιο Σελ. 574
III. Φορείς Σελ. 575
IV. Αποδέκτες Σελ. 576
V. Περιεχόμενο του δικαιώματος - Πεδίο προστασίας Σελ. 576
1. Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. ως θεσμική εγγύηση Σελ. 576
2. Το άρθρο 21 παρ. 1 Συντ. ως κοινωνικό δικαίωμα Σελ. 578
3. Το ατομικό δικαίωμα για ίδρυση οικογένειας Σελ. 580
VI. Συρροή Σελ. 580
VII. Περιορισμοί Σελ. 581
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 581
1. Πολύτεκνες οικογένειες Σελ. 581
2. Δικαίωμα στη στέγαση Σελ. 583
Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Σελ. 585
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η έννοια γάμου Σελ. 585
II. Νομικές βάσεις Σελ. 586
1. Σύνταγμα Σελ. 586
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 586
3. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 586
III. Φορείς Σελ. 588
IV. Αποδέκτες Σελ. 588
V. Περιεχόμενο του δικαιώματος - Πεδίο προστασίας Σελ. 589
1. H ατομική ελευθερία σύναψης γάμου Σελ. 589
2. Κοινωνικό δικαίωμα Σελ. 589
3. Θεσμική εγγύηση Σελ. 590
VI. Συρροή Σελ. 590
VII. Περιορισμοί Σελ. 591
VIII. Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις Σελ. 592
IX. Ειδικά θέματα - Το Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 593
Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Σελ. 595
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 595
II. Νομικές βάσεις Σελ. 595
1. Σύνταγμα Σελ. 595
2. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 595
3. Διεθνές δίκαιο Σελ. 595
III. Φορείς Σελ. 596
IV. Αποδέκτες Σελ. 597
V. Περιεχόμενο του δικαιώματος – Πεδίο προστασίας Σελ. 597
VI. Συρροή Σελ. 599
VIΙ. Περιορισμοί Σελ. 600
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σελ. 601
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 601
II. Νομικές βάσεις Σελ. 601
III. Φορείς Σελ. 602
IV. Αποδέκτες Σελ. 603
V. Περιεχόμενο του δικαιώματος – Πεδίο προστασίας Σελ. 603
VI. Συρροή Σελ. 604
VIΙ. Περιορισμοί Σελ. 605
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σελ. 609
[25] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ Σελ. 610
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 611
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 612
Α. Το Σύνταγμα Σελ. 612
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 613
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 614
Δ. Εκτελεστικοί νόμοι Σελ. 615
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 616
IV. Αποδέκτες Σελ. 617
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 619
Α. Οι στιγμές ενεργοποίησης Σελ. 619
Β. Οι συνταγματικές αρχές Σελ. 619
Γ. Η οργάνωση και η άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Σελ. 626
VI. Συρροή Σελ. 635
VIΙ. Περιορισμοί - Στέρηση Σελ. 636
[26] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ Σελ. 637
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 638
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 638
Α. Το Σύνταγμα Σελ. 638
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 639
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 639
Δ. Εκτελεστικοί νόμοι Σελ. 640
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 641
IV. Αποδέκτες Σελ. 643
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 644
VΙ. Συρροή Σελ. 648
VIΙ. Περιορισμοί - Στέρηση Σελ. 648
Α. Γενικά Σελ. 648
Β. Τα κωλύματα εκλογιμότητας Σελ. 649
Γ. Τα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα Σελ. 654
Δ. Ο δικαστικός έλεγχος Σελ. 656
[27] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Σελ. 659
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 660
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 662
Α. Σύνταγμα Σελ. 662
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 662
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 662
Δ. Εκτελεστικός νόμος Σελ. 663
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 664
IV. Αποδέκτες Σελ. 666
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 667
Α. Το περιεχόμενο Σελ. 667
Β. Το πολιτικό κόμμα Σελ. 674
Γ. Η ίδρυση Σελ. 675
Δ. Το πολιτικό κόμμα στον εκλογικό αγώνα και στην εκλογική διαδικασία Σελ. 679
Ε. Το πολιτικό κόμμα στη Βουλή Σελ. 682
VΙ. Συρροή Σελ. 683
VΙΙ. Περιορισμοί - Στέρηση Σελ. 683
[28] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σελ. 687
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 688
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 689
Α. Σύνταγμα Σελ. 689
Β. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 689
Γ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 690
Δ. Εκτελεστικός νόμος Σελ. 690
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 691
ΙV. Αποδέκτες Σελ. 692
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 693
Α. Έννοια και μορφές Σελ. 693
Β. Οι δικαιούχοι Σελ. 696
Γ. Η κατανομή Σελ. 698
Δ. Η αρχή της διαφάνειας Σελ. 700
VI. Συρροή Σελ. 702
VII. Περιορισμοί - Στέρηση Σελ. 702
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[29] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΣΤΗ Σελ. 709
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 710
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 712
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 713
IV. Αποδέκτες Σελ. 715
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 716
VI. Συρροή Σελ. 720
VII. Περιορισμοί: Η ρήτρα «χωρίς τη θέλησή του» και η συνταγματική κατοχύρωση της διαιτησίας Σελ. 720
[30] Το δικαIωμα δικαστικHς προστασIας Σελ. 727
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 728
II. Νομικές βάσεις Σελ. 730
III. Φορείς Σελ. 731
IV. Αποδέκτες Σελ. 732
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 734
VI. Συρροή Σελ. 742
VII. Περιορισμοί Σελ. 742
[31] ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Σελ. 745
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 747
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 748
Α. Σύνταγμα Σελ. 748
Β. Νόμος Σελ. 749
Γ. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 750
Δ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 752
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 753
IV. Αποδέκτες Σελ. 754
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 755
Α. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της αναφοράς Σελ. 755
B. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της πρόσβασης Σελ. 756
Γ. Δικονομικά: τρόποι ικανοποίησης του δικαιώματος της πρόσβασης Σελ. 760
VΙ. Συρροή Σελ. 761
VII. Περιορισμοί Σελ. 762
Α. Περιορισμοί στο δικαίωμα της αναφοράς Σελ. 762
Β. Περιορισμοί στο δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στα έγγραφα Σελ. 762
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 764
Α. Η αναφορά σε σχέση με το έννομο συμφέρον του πολίτη για την υποβολή της Σελ. 764
Β. Το δικαίωμα πρόσβασης και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Σελ. 764
[32] Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ τησ προηγοYμενης ακρOασης Σελ. 767
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 769
ΙΙ. Νομικές βάσεις Σελ. 769
Α. Σύνταγμα Σελ. 769
Β. Νόμος Σελ. 770
Γ. Δίκαιο ΕΕ Σελ. 771
Δ. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 772
ΙΙΙ. Φορείς Σελ. 773
IV. Αποδέκτες Σελ. 773
V. Πεδίο προστασίας Σελ. 774
A. Το περιεχόμενο της αρχής Σελ. 774
B. Δικονομικά ζητήματα σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος ως λόγου ακύρωσης Σελ. 777
1. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της αρχής της προηγούμενης ακρόασης ως λόγου ακύρωσης Σελ. 777
2. Λυσιτέλεια της προβολής της αρχής της προηγούμενης ακρόασης ως λόγου ακύρωσης Σελ. 778
VΙ. Συρροή Σελ. 780
VII. Περιορισμοί Σελ. 780
Α. Το δημόσιο συμφέρον Σελ. 780
Β. Διοικητικές πράξεις δέσμιας αρμοδιότητας που στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα Σελ. 781
VIII. Ειδικά θέματα Σελ. 782
Α. Η αρχή της ακρόασης στο φορολογικό δίκαιο Σελ. 782
Β. Η άσκηση του δικαιώματος στο δίκαιο των αλλοδαπών Σελ. 783
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 787
ΙΙ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Σελ. 819
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 823
Back to Top