ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 TOMOI)


Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920
Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: 191,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 191,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14614
Περάκης Ε.
  • Εκδοση: 3η 2014
  • Σχήμα: 17X24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2884
  • ISBN: 978-960-562-209-1
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας

Η έκδοση του συλλογικού έργου «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας – Κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920» περιλαμβάνει την κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών". Στο τέλος του τόμου 2 παρατίθεται το κείμενο των διατάξεων που έχουν τροποποιηθεί πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν επέλθει από την προηγούμενη έκδοση, τον Μάρτιο του 2010, μέχρι και τον Ν 4156/2013, καθώς και παράρτημα νομολογίας με όλες τις αποφάσεις των ετών 2010-2013 των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων για την ανώνυμη εταιρία.

Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920, ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ.

Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.)

Σκοπός της έκδοσης είναι να προσφέρει κυρίως στον νομικό της πράξης που ασχολείται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 1
ΠροδιάθεσηΣελ. 3
I. Γενικά - Σημασία του δικαίου της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 3
II. Η ιστορική διαδρομή της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 5
III. Η κανόνες που διέπουν την ανώνυμη εταιρία 
1. Γενικά περί των πηγώνΣελ. 6
2. Ειδικά ο Ν 2190/1920Σελ. 7
3. 'Αλλοι ειδικοί νόμοιΣελ. 9
4. Οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης (corporate goνernance, gouνernement d'entreprise)Σελ. 9
5. Το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 11
6. Το ΣύνταγμαΣελ. 11
IV. Η ανώνυμη εταιρία ως «εταιρική μορφή»Σελ. 11
V. Η ανώνυμη εταιρία ως «εταιρικός τύπος» 
1. Έννοια του εταιρικού τύπουΣελ. 13
2. Εταιρική μορφή και εταιρικός τύποςΣελ. 13
3. Νομοθετικές διαμορφώσεις - Η «μικρή α.ε.»Σελ. 14
4. Ερμηνευτικές προσαρμογές - Η υποχρέωση πίστεως του μετόχουΣελ. 15
5. Συμβατική απομάκρυνση από τον «τύπο»Σελ. 16
VI. Το «εταιρικό συμφέρoν» (ιδίως μετά το άρθρο 2 § 1 Ν 3016/2002) - Η «εταιρική κοινωνική ευθύνη» (ΕΚΕ) 
1. Το εταιρικό συμφέρονΣελ. 17
2. Η εταιρική κοινωνική ευθύνηΣελ. 18
VII. Εταιρικό δίκαιο και οικονομική κρίσηΣελ. 19
ΙΙ. Η «εισηγμένη» Ανώνυμη Εταιρία στον ΚΝ 2190/1920Σελ. 21
Ι. Εισαγωγή μετοχών ανώνυμης εταιρίας σε οργανωμένη αγορά Σελ. 24
ΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής 
1. Ο σκοπός της προστασίας του μετόχου -επενδυτή Σελ. 25
2. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίουΣελ. 27
α. ΕποπτείαΣελ. 27
β. ΜητρώοΣελ. 29
γ. Δημόσια εγγραφήΣελ. 29
δ. ΚεφάλαιοΣελ. 30
ε. ΜετοχέςΣελ. 30
στ. Διοικητικό συμβούλιοΣελ. 33
ζ. Γενική συνέλευσηΣελ. 36
η. Τακτικός έλεγχοςΣελ. 39
θ. Έκτακτος έλεγχοςΣελ. 39
ι. Οικονομικές καταστάσειςΣελ. 40
ια. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 41
ιβ. ΛύσηΣελ. 42
ιγ. Εξαγορά μετοχώνΣελ. 42
ΙΙΙ. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Εταιρικό ΔίκαιοΣελ. 45
Ι. Εισαγωγικά - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και όμιλοι εταιριώνΣελ. 47
ΙΙ. Η σύνδεση των επιχειρήσεων - Το εταιρικό δίκαιο των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 50
1. Συμμετοχική σύνδεσηΣελ. 50
2. Δικαιοπρακτική σύνδεσηΣελ. 55
3. Εν τοις πράγμασιν (de facto) σύνδεσηΣελ. 57
4. Η σημασία της συνδέσεωςΣελ. 58
ΙΙΙ. Οι έννομες σχέσεις στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις - Το κοινό δίκαιο των ομίλων εταιριώνΣελ. 60
1. Ζητήματα ευθύνης στους ομίλους εταιριώνΣελ. 60
2. Ειδικά η έννοια του «συμφέροντος»Σελ. 64
IV. Οι «ενδοομιλικές συναλλαγές»Σελ. 65
1. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο ελληνικό δίκαιο ελέγχου της αγοράςΣελ. 66
2. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο ελληνικό φορολογικό δίκαιοΣελ. 75
V. Ειδικά θέματα των συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 80
1. Λογιστικό και φορολογικό δίκαιοΣελ. 80
2. Εργατικό δίκαιοΣελ. 81
3. Δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 83
4. Δίκαιο οργανωμένης αγοράςΣελ. 83
5. Πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 84
6. Δίκαιο δημοσίων έργωνΣελ. 84
7. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 85
8. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 86
IV. Φορολογία εισοδήματος ΑΕΣελ. 89
I. Η ανώνυμη εταιρία ως υποκείμενο του φόρου εισοδήματοςΣελ. 89
II. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματοςΣελ. 90
III. Χρόνος επιβολής του φόρουΣελ. 91
IV. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος Σελ. 92
V. Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματοςΣελ. 93
VI. ΔήλωσηΣελ. 94
VII. Υπολογισμός του φόρουΣελ. 94
VIII. Καταβολή του φόρουΣελ. 95
IX. Φορολογία μερισμάτωνΣελ. 96
'Αρθρο 1 - Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχωνΣελ. 97
Ι. Εισαγωγή - Οι θεμελιακές αρχές και τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 99
ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της ΑΕ 
1. Η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας 
α. ΈννοιαΣελ. 100
β. ΣυνέπειεςΣελ. 101
2. Η εμπορική ιδιότητα της ΑΕ 
α. ΈννοιαΣελ. 101
β. ΣυνέπειεςΣελ. 101
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ΑΕ 
1. Η νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 102
2. Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείωνΣελ. 103
IV. H άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΑΕ ως εξαίρεση στην αρχή της αυτοτέλειας και της έλλειψης υποχρεώσεων των μετόχων 
1. Η θεωρίαΣελ. 104
2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 105
3. ΣυνέπειεςΣελ. 106
4. Η φιλική άρση της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 106
5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιπτώσεις άρσης νομικής προσωπικότηταςΣελ. 107
6. 'Αλλες εξαιρέσεις από την αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων των μετόχωνΣελ. 107
'Αρθρο 2 - Περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 109
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 112
ΙΙ. Περιεχόμενο του καταστατικού 
1. Φύση του καταστατικούΣελ. 112
2. Ελάχιστο περιεχόμενοΣελ. 113
3. Παράλειψη διατάξεων του Ν 2190/1920Σελ. 114
4. Εκφάνσεις καταστατικής ελευθερίαςΣελ. 115
III. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (άρθρο 6 Ν 3016/2002) 
1. Η ρύθμιση του άρθρουΣελ. 116
ΙV. Εξωεταιρικές συμφωνίες 
1. Φύση και λειτουργίαΣελ. 117
2. Η σχέση των συμφωνιών με το καταστατικόΣελ. 119
V. Η ευθύνη των ιδρυτών από πλημμέλειες κατά το ιδρυτικό στάδιο 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 120
2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης 
α. Υποκειμενικό πεδίοΣελ. 121
β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 121
Παράρτημα άρθρου 2: Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυμης εταιρίας μετά το N 3604/2007 Σελ. 122
'Αρθρον 3 - Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχέςΣελ. 129
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 134
ΙΙ. Προνομιούχες μετοχές 
1. Η ρύθμιση των προνομιούχων μετοχών μετά το N 3604/2007 Σελ. 134
2. Προνομιούχες μετοχές και κοινοτικό δίκαιοΣελ. 135
3. Προνομιούχες μετοχές στο πλαίσιο του N 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίαςΣελ. 135
4. Έννοια και διακρίσεις των προνομιούχων μετοχών 
α. ΈννοιαΣελ. 136
β. ΔιακρίσειςΣελ. 136
5. Σημασία των προνομιούχων μετοχώνΣελ. 137
6. Τα προνόμια 
α. Τα προνόμια της παρ. 1Σελ. 137
β. Τα προνόμια της παρ. 2Σελ. 138
7. Ο περιορισμός του άρθρου 44α του KN 2190/1920Σελ. 140
8. Πλειονότητα κατηγοριών προνομιούχων μετοχών και αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 140
9. Καταστατική πρόβλεψη και διαδικασία έκδοσης προνομιούχων μετοχώνΣελ. 140
10. Το δικαίωμα μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές (παρ. 3 και παρ. 5 εδ. 3 και 4) Σελ. 141
11. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου (παρ. 5 εδ. 1 και 2) 
α. ΓενικάΣελ. 142
β. ΔιαδικασίαΣελ. 142
γ. ΠροσβολήΣελ. 143
δ. ΣυνέπειεςΣελ. 144
12. Μεταβίβαση προνομιούχων μετοχώνΣελ. 144
13. Προνομιούχες μετοχές στη συγχώνευση και διάσπασηΣελ. 144
ΙΙΙ. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές 
1. Εισαγωγή Σελ. 145
2. Σκοπός Σελ. 146
3. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 146
4. Δεσμευμένες μετοχές και εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρίεςΣελ. 147
5. Εισαγωγή και άρση της δέσμευσηςΣελ. 148
6. Εξωεταιρικές συμβάσειςΣελ. 148
7. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 3 παρ. 7 μορφές περιορισμού στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών 
α. Η έγκριση της μεταβίβασης από την πλευρά της εταιρίας Σελ. 149
β. Το δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως (right of first refusal)Σελ. 151
γ. Η υπόδειξη του αποκτώντος εκ μέρους της εταιρίαςΣελ. 155
8. Υποχρέωση εξαγοράς (παρ. 8)Σελ. 156
9. Περιορισμοί κατά τη μεταβίβαση μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών (παρ. 9)Σελ. 156
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 3α-3βΣελ. 159
Ι. Η έκδοση ομολογιακού δανείου ως μέσο χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 161
ΙΙ. Το κανονιστικό πλαίσιο των ομολογιακών δανείων στην ελληνική έννομη τάξη - Ο Ν 3156/2003Σελ. 162
ΙΙΙ. Έννοια και μορφές εμφάνισης του ομολογιακού δανείουΣελ. 164
IV. Η έννομη σχέση ανάμεσα στην εκδότρια εταιρία και τον ομολογιούχο δανειστή Σελ. 166
V. Το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείουΣελ. 168
VI. Ερμηνεία των όρων του ομολογιακού δανείουΣελ. 168
VII. Η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών σε ομάδαΣελ. 169
VΙΙΙ. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστώνΣελ. 171
'Αρθρον 3α - [Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες]Σελ. 175
Ι. ΓενικάΣελ. 177
ΙΙ. Νομική φύσηΣελ. 178
ΙΙΙ. Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες 
1. Τακτική έκδοσηΣελ. 179
2. Έκτακτη έκδοσηΣελ. 181
ΙV. Δικαίωμα προτίμησης 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 181
2. Σκοπός και περιεχόμενο του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 182
3. Φορείς του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 183
4. Αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 183
V. Το δικαίωμα μετατροπής 
1. Νομική φύση και διαμόρφωση του δικαιώματοςΣελ. 184
2. Έμμεση επιβάρυνση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχωνΣελ. 185
3. Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπήςΣελ. 186
VΙ. Λόγος και τιμή μετατροπήςΣελ. 187
VΙΙ. Διατυπώσεις μετά την αύξηση κεφαλαίουΣελ. 188
VΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα μετατρέψιμων ομολογιών 
1. Η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ως μέτρο άμυνας της εκδότριας εταιρίας έναντι επιθετικών εξαγορώνΣελ. 188
2. Squeeze-outΣελ. 190
3. DelistingΣελ. 191
CHECK LISTS 
Για τη διαδικασία έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείουΣελ. 193
Για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείουΣελ. 194
Για τη μετατροπή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείουΣελ. 194
'Αρθρο 3β - [Έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη]Σελ. 197
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά των κερδοφόρων ομολογιώνΣελ. 197
ΙΙ. Νομική φύσηΣελ. 199
ΙΙΙ. Διαδικασία έκδοσηςΣελ. 199
'Αρθρο 3γ - Σελ. 200
'Αρθρον 4 - Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίουΣελ. 201
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 207
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη της κρατικής παρέμβασης κατά το στάδιο της ίδρυσης των ανωνύμων εταιριώνΣελ. 208
ΙΙΙ. Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας 
1. Οι γενικές προϋποθέσειςΣελ. 209
2. Οι «ειδικές» ανώνυμες εταιρίεςΣελ. 209
ΙV. Η κρατική εποπτεία στο στάδιο της ίδρυσης της ανώνυμης εταιρίας, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 
1. Ο φορέας άσκησης δημόσιας εποπτείαςΣελ. 211
2. Ο τύπος της εγκριτικής πράξηςΣελ. 211
3. Η φύση και το εύρος του διοικητικού ελέγχουΣελ. 213
V. Η κρατική εποπτεία κατά την τροποποίηση του καταστατικού, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 
1. Περιεχόμενο, τύπος και διαδικασία τροποποίησηςΣελ. 215
2. Η έγκριση της τροποποίησης από την εποπτεύουσα αρχή και τα επόμενα στάδιαΣελ. 216
3. Η διατύπωση «ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού»Σελ. 218
VΙ. Η μειωμένη διοικητική εποπτεία επί «μικρών» ανωνύμων εταιριών κατά την παρ. 2α του άρθρου 4 
1. Ο δραστικός περιορισμός του προληπτικού ελέγχου νομιμότηταςΣελ. 218
2. Ο «απομειωμένος» έλεγχος για τις «μικρές» ανώνυμες εταιρίες και η σχέση του με τη γενική κρατική εποπτεία των άρθρων 51 επ.Σελ. 220
3. Το όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ ως κριτήριο εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 4Σελ. 222
4. Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 4Σελ. 222
VIΙ. Η έννομη προστασία κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν 2190/1920Σελ. 224
VIII. H μείωση κεφαλαίου - Γενικά εισαγωγικά 
1. Ιστορικά στοιχεία και πηγές 
α. ΙστορικάΣελ. 225
β. ΠηγέςΣελ. 225
2. Ratio Legis 
α. Αναγκαιότητα «δέσμευσης» ενεργητικού της αεΣελ. 225
β. Αφηρημένη δέσμευσηΣελ. 226
γ. Αναγκαιότητα ρύθμισης της μείωσηςΣελ. 226
3. Έννοια, είδη και σκοποί της μειώσεως κεφαλαίου 
α. Έννοια μειώσεωςΣελ. 227
β. Είδη μειώσεωςΣελ. 227
γ. Σκοποί μειώσεωςΣελ. 229
δ. Επιτρεπτοί σκοποί μειώσεως κεφαλαίουΣελ. 231
4. Τεχνικές μειώσεως 
α. ΓενικάΣελ. 232
β. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχώνΣελ. 232
γ. Ακύρωση μετοχώνΣελ. 233
δ. Συνένωση μετοχώνΣελ. 234
5. Ανάλογη εφαρμογή για άλλα αποθεματικάΣελ. 234
6. Το προϊσχύσαν καθεστώςΣελ. 235
7. Οι αλλαγές που επέφερε η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμισηΣελ. 235
8. Αξιολόγηση της ρύθμισηςΣελ. 236
IX. Η διαδικασία ως την ενεργοποίηση της απόφασης για τη μείωση (παρ. 3) 
1. Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις 
α. Όργανο, απαρτία και πλειοψηφίαΣελ. 236
β. Αρμόδια ΣυνέλευσηΣελ. 236
2. Περιεχόμενο και ενδεχόμενη αναγκαιότητα της πρόσκλησης 
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 236
β. ΑναγκαιότηταΣελ. 237
3. Περιεχόμενο της απόφασης για τη μείωσηΣελ. 237
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 237
β. Ευχέρεια αποκλίσεων από την πρόσκλησηΣελ. 238
4. Όρια της εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης 
α. Ειδικά όριαΣελ. 238
β. Γενικά όριαΣελ. 238
γ. Πρακτικά όριαΣελ. 238
5. Έναρξη ισχύος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
α. Έναρξη ισχύοςΣελ. 239
β. Γένεση αξιώσεωςΣελ. 239
6. Παθολογία της απόφασης της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 239
X. Περιορισμοί καταβολών στους μετόχους (παρ. 4) 
1. ΓενικάΣελ. 240
2. Αξιώσεις για τις οποίες ισχύει η προστασία των ρυθμίσεων του άρθρου 4 
α. Η έννοια της δημοσιότηταςΣελ. 240
β. Χρονικό σημείο αποκοπήςΣελ. 240
γ. Έννοια της απαίτησηςΣελ. 241
δ. Έννοια ληξιπρόθεσμων οφειλώνΣελ. 242
ε. ΣυμπεράσματαΣελ. 242
3. Κύκλος δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθεί 
α. Τα ζητήματαΣελ. 242
β. Δανειστές που πρέπει να ικανοποιηθούνΣελ. 242
γ. Έκταση ικανοποίησης ή διασφάλισης των δανειστώνΣελ. 244
δ. ΣύνοψηΣελ. 244
4. Έναρξη και έκταση δυνατότητας καταβολών 
α. Χρονική διάρκεια απαγόρευσηςΣελ. 244
β. Έκταση απαγόρευσηςΣελ. 245
γ. Καταβολή επί ζημία των νέων δανειστώνΣελ. 245
δ. Θέση του μετόχουΣελ. 245
ε. Μετατροπή προϊόντος μείωσης σε αποθεματικόΣελ. 246
στ. Μετατροπή σε χρέοςΣελ. 246
ζ. Τακτικό αποθεματικόΣελ. 246
η. Καταβολές από μελλοντικά κέρδηΣελ. 247
θ. Καταβολή με απαλλαγή αποπληρωμήςΣελ. 247
5. Συνέπειες προώρου καταβολής 
α. Ακυρότητα καταβολήςΣελ. 247
β. Ιασιμότητα της ακυρότηταςΣελ. 248
6. H διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 
α. Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων και περιεχόμενο αυτώνΣελ. 248
β. Χρονικό σημείο έναρξης 60ημέρουΣελ. 249
γ. Λειτουργία των αντιρρήσεωνΣελ. 249
δ. Προσφυγή της αε στην εκουσία δικαιοδοσίαΣελ. 249
ε. Βάρος απόδειξηςΣελ. 249
στ. Πολλαπλές αιτήσειςΣελ. 249
ζ. ΔιαδικαστικάΣελ. 250
η. Αντικείμενο της απόφασηςΣελ. 250
7. Έννοια της επαρκούς ασφάλειας 
α. ΈννοιαΣελ. 250
β. Ασφάλειες από μετόχουςΣελ. 250
XI. Η ειδική ρύθμιση για τις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρίες (παρ. 4α) 
1. Ratio LegisΣελ. 251
2. Εκτίμηση και αποτελέσματα 
α. ΕκτίμησηΣελ. 251
β. Επιδείνωση της θέσης των παλαιών μετόχωνΣελ. 252
XII. Έγκριση από άλλες κατηγορίες μετόχων (παρ. 5) 
1. Ratio LegisΣελ. 252
2. Ερμηνεία 
α. Η ρύθμισηΣελ. 253
β. Πολλαπλές συνελεύσειςΣελ. 253
γ. Θιγόμενα δικαιώματαΣελ. 253
δ. Φύση της συνέλευσηςΣελ. 253
ε. ΔιαδικασίαΣελ. 253
στ. Συνέπειες έλλειψης απόφασηςΣελ. 253
CHECK LISTS 
Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 255
Για την τροποποίηση Καταστατικού ΑΕΣελ. 258
Για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΣελ. 261
'Αρθρον 4α - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείαςΣελ. 263
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 264
ΙΙ. Προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 4α ΚΝ 2190/1920 
1. Ιδρυθείσα εταιρίαΣελ. 265
2. Οι λόγοι ακυρότηταςΣελ. 265
ΙΙΙ. Η κήρυξη της ακυρότηταςΣελ. 267
IV. Θεραπεία της ακυρότηταςΣελ. 268
'Αρθρον 5 - [Επωνυμία της ΑΕ]Σελ. 271
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 272
ΙΙ. Η επωνυμία της ΑΕΣελ. 272
ΙΙΙ. Η αναγκαιότητα ύπαρξης επωνυμίας για την ΑΕΣελ. 273
IV. Το περιεχόμενο της επωνυμίας της ΑΕ 
1. Οι γενικές αρχές περί εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 273
2. Τα δύο μέρη της επωνυμίας κατά το άρθρο 2Σελ. 273
3. Η χρήση ονόματος φυσικού προσώπουΣελ. 274
4. Περαιτέρω δυνατό περιεχόμενοΣελ. 276
5. Προστασία και απώλεια της επωνυμίας ΑΕΣελ. 277
V. Διακριτικός τίτλος ΑΕΣελ. 278
'Αρθρο 6 - [Έδρα της εταιρίας]Σελ. 279
Ι. Ουσιαστικό δίκαιο 
1. Έννοια της έδρας στο ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 282
2. Σημασία της έδρας στο ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 283
ΙΙ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
1. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο εν στενή εννοία 
α. Το συνδετικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στα νομικά πρόσωπαΣελ. 284
β. Έκταση εφαρμογής της lex societatisΣελ. 294
2. Δικονομικό διεθνές δίκαιοΣελ. 303
3. Πτωχευτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 305
4. Διοικητικό διεθνές δίκαιοΣελ. 305
ΙΙΙ. Δίκαιο ΑλλοδαπώνΣελ. 306
'Αρθρο 7 - Σελ. 308
'Αρθρο 7α - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότηταΣελ. 309
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 314
ΙΙ. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που υποβάλλονται σε δημοσιότηταΣελ. 315
1. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στη σύσταση της ΑΕ και στο καταστατικό της (άρθρο 7α § 1 στοιχ. α΄ και β΄)Σελ. 316
2. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στο διορισμό και στην παύση των διαχειριστών, εκπροσώπων, ελεγκτών και εκκαθαριστών (άρθρο 7α § 1 στοιχ. γ΄ και ια΄)Σελ. 316
3. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στο κεφάλαιο (άρθρο 7α § 1 στοιχ. ε΄ και στ΄)Σελ. 318
4. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 7α § 1 στοιχ. ζ΄, η΄, ιβ΄)Σελ. 318
5. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στην ακύρωση και ανατροπή αποφάσεων της ΓΣ (άρθρο 7α § 1 στοιχ. ι΄) Σελ. 319
6. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στη λύση και στην εξαφάνιση της εταιρίας (άρθρο 7α § 1 στοιχ. θ΄, ι΄) - Η διαγραφή της εταιρίας από το ΜΑΕ (άρθρο 7α § 1 στοιχ. ιγ΄) 
α. Λύση εταιρίαςΣελ. 319
β. Διαγραφή εταιρίας από το ΜΑΕ.Σελ. 320
7. Δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 7α (άρθρο 7α § 1 στοιχ. ιδ΄)Σελ. 321
ΙΙΙ. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που υποβάλλονται σε δημοσιότητα 
1. ΓενικάΣελ. 322
2. Πεδίο εφαρμογής των §§ 2 και 3 
α. Αλλοδαπή κεφαλαιουχική εταιρίαΣελ. 323
β. ΥποκατάστημαΣελ. 324
3. Δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιριών από κοινοτικές χώρες 
α. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στην κύρια εταιρίαΣελ. 325
β. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στο υποκατάστημαΣελ. 327
4. Δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιριών τρίτων χωρών 
α. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στην κύρια εταιρίαΣελ. 328
β. Πράξεις και στοιχεία που αφορούν στο υποκατάστημαΣελ. 329
5. Αποκλίσεις των διατυπώσεων δημοσιότητας κύριας εταιρίας και υποκαταστήματος (άρθρο 7α § 4)Σελ. 329
6. Σύσταση περισσοτέρων υποκαταστημάτωνΣελ. 330
'Αρθρο 7β - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότηταςΣελ. 331
I. ΕισαγωγικάΣελ. 337
ΙΙ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)Σελ. 337
ΙΙΙ. Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΜΑΕ) 
1. ΓενικάΣελ. 338
2. Τα «κοινά» («νομαρχιακά», «τοπικά») ΜΑΕ (άρθρο 7β § 1 στοιχ. α΄) και τα «ειδικά» ΜΑΕ (άρθρο 7β § 8)Σελ. 338
3. Το κεντρικό ΜΑΕΣελ. 340
4. Τα στοιχεία του ΜΑΕΣελ. 340
5. Τα στοιχεία του ΚΜΑΕΣελ. 341
6. Η διαδικασία καταχώρισης στο ΜΑΕΣελ. 341
IV. Το Τεύχος (Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ)Σελ. 342
V. Προθεσμίες καταχώρισης στο ΜΑΕΣελ. 343
VΙ. Τα υπόχρεα και αρμόδια για την τήρηση της δημοσιότητας πρόσωπαΣελ. 343
VIΙ. Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 344
VΙIΙ. Ελαττωματική καταχώριση και διαγραφή από το ΜΑΕΣελ. 346
ΙΧ. Ένδικη προστασία κατά των πράξεων της υπηρεσίας ΜΑΕΣελ. 347
Χ. Οι συνέπειες της δημοσιότητας 
1. Οι συνέπειες της καταχώρισης στο ΜΑΕ 
α. Συστατική ενέργειαΣελ. 349
β. Θεραπευτική ενέργειαΣελ. 351
γ. Δηλωτική ενέργειαΣελ. 352
2. Οι συνέπειες της δημοσίευσης στο ΤεύχοςΣελ. 353
ΧΙ. Η δημοσιότητα της ΑΕ ειδικότερα 
1. Πρόσβαση τρίτων στα δημοσιευθέντα στοιχεία (Τυπική δημοσιότητα)Σελ. 354
2. Ουσιαστική δημοσιότηταΣελ. 355
α. Πεδίο εφαρμογής της ουσιαστικής δημοσιότηταςΣελ. 356
β. Η μη αντιταξιμότητα (άρθρο 7β § 13 εδ. α΄)Σελ. 357
γ. Προϋποθέσεις της μη αντιταξιμότηταςΣελ. 357
δ. Έννομες συνέπειες της μη αντιταξιμότητας (άρθρο 7β § 13 εδ. α΄ και § 15)Σελ. 358
ε. Η αντιταξιμότητα (άρθρο 7β § 13 εδ. β΄)Σελ. 359
στ. Προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των τρίτωνΣελ. 360
ΧΙΙ. Δημοσιότητα Ευρωπαϊκής (Ανώνυμης) ΕταιρίαςΣελ. 362
ΧΙΙΙ. Προοπτικές του παραγώγου κοινοτικού δικαίουΣελ. 362
CHECK LIST 
Για τη διαδικασία δημοσίευσης στοιχείων Ανωνύμων Εταιριών στο ΜΑΕΣελ. 364
'Αρθρον 7γ - Στοιχεία εντύπων της εταιρείαςΣελ. 367
Ι. Τα μέσα επικουρικής δημοσιότηταςΣελ. 368
ΙΙ. Στοιχεία εντύπων της αε Σελ. 368
ΙΙΙ. Συνέπειες παράλειψης των απαιτούμενων στοιχείωνΣελ. 370
'Αρθρον 7δ - Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιοΣελ. 371
Ι. Το ιδρυτικό στάδιο της αε. Θέση του νομικού ζητήματοςΣελ. 373
ΙΙ. Η νομική θέση των ιδρυτώνΣελ. 374
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7δΣελ. 375
1. Πράξεις των ιδρυτώνΣελ. 375
2. Στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίαςΣελ. 375
3. Κατά το ιδρυτικό στάδιοΣελ. 376
ΙV. Ευθύνη ιδρυτώνΣελ. 377
V. Ανάληψη υποχρεώσεων από αε 
1. Νομική φύση της ανάληψηςΣελ. 378
2. Προθεσμία ανάληψηςΣελ. 379
3. Συνέπειες ανάληψηςΣελ. 379
4. Ex lege ευθύνηΣελ. 380
VI. Κτήση δικαιωμάτων από την αε 
1. ΓενικάΣελ. 380
2. Κτήση ακινήτωνΣελ. 380
'Αρθρο 7ε - Ελαττώματα διορισμού εκπροσώπων της εταιρείαςΣελ. 383
Ι. ΓενικάΣελ. 384
ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 
1. Oρισμός/Εκλογή προσώπων με οργανική εξουσία εκπροσώπησηςΣελ. 385
2. Ελάττωμα ορισμού/εκλογήςΣελ. 385
3. Τήρηση δημοσιότηταςΣελ. 386
4. 'Αγνοια του τρίτουΣελ. 386
ΙΙΙ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 387
ΙV. Συστηματική θεμελίωσηΣελ. 387
V. Εφαρμογή της διάταξης στα ημεδαπά υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριώνΣελ. 388
'Αρθρον 8 - Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείαςΣελ. 389
Ι. Η διάρθρωση του άρθρου 8Σελ. 392
ΙΙ. Ο θεσμός του μετοχικού κεφαλαίου 
1. ΓενικάΣελ. 392
2. Η παραδοσιακή αντίληψη για το μετοχικό κεφάλαιο και τους μηχανισμούς προστασίας του Σελ. 393
3. Η αρχή της πραγματικής καταβολής και διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 394
4. Η κριτική στο θεσμό του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 396
ΙΙΙ. Η κάλυψη του καταστατικά προβλεπόμενου μετοχικού κεφαλαίου (παρ. 1) 
1. Ο κανόνας της ενιαίας ίδρυσηςΣελ. 397
2. Η σύμβαση ανάληψης μετοχών 
α. Σύμβαση ανάληψης μετοχών και καταστατικόΣελ. 398
β. Νομική φύση της σύμβασης ανάληψηςΣελ. 398
γ. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 399
IV. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 400
V. Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου (παρ. 5)Σελ. 401
VI. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από το όριο της παρ. 2Σελ. 402
Παράρτημα άρθρου 8 - Η υποκεφαλαιοδότηση στην Ανώνυμη ΕταιρίαΣελ. 403
Ι. Έννοια και μορφές της υποκεφαλαιοδότησηςΣελ. 404
ΙΙ. Πραγματική υποκεφαλαιοδότησηΣελ. 405
ΙΙΙ. Ονομαστική υποκεφαλαιοδότησηΣελ. 408
'Αρθρο 8α - Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών ΑξιώνΣελ. 413
Ι. Εισαγωγή Σελ. 415
ΙΙ. Η δημόσια προσφορά ως μηχανισμός κάλυψης μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 415
ΙΙΙ. Διενέργεια δημόσιας προσφοράς σύμφωνα με το Ν 3401/2005 
1. Έννοια δημόσιας προσφοράςΣελ. 416
2. Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίουΣελ. 417
3. 'Αδεια Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 418
4. Σύμπραξη αναδόχου Σελ. 418
5. Η ειδική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 419
6. Κατανομή μετοχών και προσδιορισμός τιμής διάθεσηςΣελ. 419
7. Διαφήμιση δημόσιας προσφοράςΣελ. 420
8. Δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευσηΣελ. 420
IV. Η κάλυψη ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφοράΣελ. 422
'Αρθρο 8β - Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχώνΣελ. 425
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 428
ΙΙ. Η μετοχή και η διάκριση αυτής σε ονομαστική και ανώνυμη (παρ. 1)Σελ. 429
ΙΙΙ. Υποχρέωση έκδοσης μετοχικών ή προσωρινών τίτλων (παρ. 2 και 3)Σελ. 430
IV. Μετοχική έννομη σχέση μη ενσωματωμένη σε μετοχικό τίτλο (παρ. 4)Σελ. 431
V. Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ (παρ. 5 και 6) 
1. Ανώνυμες μετοχέςΣελ. 432
2. Ονομαστικές μετοχέςΣελ. 432
3. Το ζήτημα του εγγράφου τύπου κατά τη μεταβίβαση μη εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών (άρθρο 79 παρ. 4 του Ν 2238/1994)Σελ. 433
VI. Η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχωνΣελ. 434
VΙΙ. 'Αυλες μετοχές (παρ. 7) 
1. Η πορεία προς την αποϋλοποίηση των μετοχώνΣελ. 435
2. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 436
3. Βεβαιώσεις της ΕΧΑΕΣελ. 437
4. Η μεταβίβαση άυλων τίτλων Σελ. 438
5. Ευθύνη κατά τη μεταβίβαση άυλων τίτλων με εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγήςΣελ. 441
6. Ανακοινώσεις του ΧΑΣελ. 441
VIΙ. Απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου 
1. Μη εισηγμένες στο ΧΑ μετοχέςΣελ. 442
2. 'Αυλες μετοχέςΣελ. 442
IX. Επιβάρυνση μετοχών με ενέχυρο ή επικαρπία 
1. Μη εισηγμένες στο ΧΑ μετοχέςΣελ. 443
2. 'Αυλες μετοχέςΣελ. 444
Χ. Μεταβίβαση άυλων μετοχών λόγω οιονεί καθολικής διαδοχήςΣελ. 444
ΧΙ. Συγκυριότητα μετοχώνΣελ. 445
ΧΙΙ. Μεταβίβαση μετοχών και πώληση επιχείρησης (share deal)Σελ. 445
XIΙΙ. Φορόλογηση της μεταβίβασης μετοχών Σελ. 446
CHECK LISTS 
Νομικός έλεγχος σε περίπτωση αγοράς πλειοψηφικής συμμετοχής σε ΑΕ - Κατάλογος απαιτούμενων στοιχείωνΣελ. 447
Για τη διαδικασία πώλησης και μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχώνΣελ. 455
Για την έκδοση έγκυρων τίτλων μετοχών ΑΕΣελ. 457
Παράρτημα άρθρου 8β - Η αναγκαστική κατάσχεση μετοχώνΣελ. 459
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 460
ΙΙ. Η αναγκαστική κατάσχεση ενσώματων μετοχών 
1. Η επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεωςΣελ. 461
2. Οι έννομες συνέπειες της κατασχέσεωςΣελ. 462
3. Το εύρος της κατασχέσεωςΣελ. 462
4. Η αναγκαστική εκποίηση των μετοχώνΣελ. 464
ΙΙΙ. Η αναγκαστική κατάσχεση άϋλων μετοχών 
1. Οριοθέτηση του ζητήματοςΣελ. 464
2. Η επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεωςΣελ. 465
3. Οι συνέπειες της αναγκαστικής κατασχέσεωςΣελ. 468
4. Η αναγκαστική εκποίηση των άϋλων μετοχώνΣελ. 469
'Αρθρο 9 - Αποτίμηση των εταιρικών εισφορώνΣελ. 471
Ι. ΣκοπόςΣελ. 474
II. Η σχέση ανάμεσα στην εισφορά σε είδος και την εισφορά σε χρήμαΣελ. 474
IΙΙ. Απομείωση της κρατικής εποπτείαςΣελ. 474
IV. Έννοια της εισφοράς σε είδοςΣελ. 475
V. Ανάληψη υποχρέωσης εισφοράς σε είδοςΣελ. 475
VI. Προϋποθέσεις της εισφοράς σε είδος 
1. Καταστατική πρόβλεψη Σελ. 475
2. Εισφορά δεκτική χρηματικής αποτίμησης και αποτύπωση στο ενεργητικό του ισολογισμούΣελ. 476
3. ΜεταβιβάσιμοΣελ. 477
4. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 478
5. Η εκτίμηση της εισφοράς σε είδος 
α. ΓενικάΣελ. 479
β. Η διαδικασία εκτίμησης των εισφορών σε είδοςΣελ. 480
γ. Συνέπειες από την υπερεκτίμησηΣελ. 481
6. Καλυμμένη εισφορά σε είδοςΣελ. 481
VII. Εισφορά σε είδος κατά την αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 9 § 5)Σελ. 482
'Αρθρον 9α - Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορώνΣελ. 485
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 487
ΙΙ. ΣκοπόςΣελ. 488
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής 
1. Κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράςΣελ. 488
2. Προηγούμενη αποτίμηση από ανεξάρτητο ειδικό εμπειρογνώμοναΣελ. 490
3. Υποχρεωτικοί λογαριασμοί του προηγούμενου έτουςΣελ. 490
IV. Δήλωση του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 491
V. Αύξηση κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920Σελ. 491
'Αρθρον 10 - Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικούΣελ. 493
I. Εισαγωγή Σελ. 495
II. ΣκοπόςΣελ. 495
III. Η σχέση ανάμεσα στο άρθρο 10 και στο άρθρο 23α παρ. 2 Σελ. 496
IV. Η σχέση του άρθρου 10 με τη διδασκαλία για τις καλυμμένες εισφορές σε είδος Σελ. 497
V. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 497
VI. Απαγορευόμενες συμβάσεις κατά την παρ. 1 
1. Νομική φύση των συμβάσεωνΣελ. 498
2. ΣυμβαλλόμενοιΣελ. 498
3. Αντικείμενο της σύμβασηςΣελ. 499
4. ΤίμημαΣελ. 500
5. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασηςΣελ. 500
VII. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 10 (παρ. 4) Σελ. 501
VIII. Έγκυρη σύναψη συμβάσεων κατά την παρ. 2Σελ. 502
ΙΧ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 502
'Αρθρο 11 - Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίουΣελ. 503
Ι. Εισαγωγικά- ΔιακρίσειςΣελ. 507
ΙΙ. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου 
1. ΈννοιαΣελ. 508
2. Προθεσμία καταβολής 
α. Ως προς το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 509
β. Επί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορέςΣελ. 510
3. Τρόποι καταβολής 
α. Δικαιολογητικοί σκοποί Σελ. 512
β. Καταβολή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμόΣελ. 513
γ. Εναλλακτικοί τρόποι καταβολής κεφαλαίου μη εισηγμένων εταιριών Σελ. 519
4. Συνέπειες μη (εμπρόθεσμης) καταβολής 
α. Ως προς τα μετοχικά δικαιώματαΣελ. 524
β. Ως προς τη δικαστική κήρυξη ακυρότητας ή λύση της εταιρίαςΣελ. 525
γ. Δικαιώματα της εταιρίας Σελ. 526
δ. Επαναφορά του κεφαλαίου με απόφαση διοικητικού συμβουλίουΣελ. 527
ε. Εποπτικές κυρώσειςΣελ. 529
ΙΙΙ. Η πιστοποίηση της καταβολής 
1. ΓενικάΣελ. 529
2. ΠροθεσμίαΣελ. 532
3. ΔημοσιότηταΣελ. 533
4. Συνέπειες μη προσήκουσας πιστοποίησηςΣελ. 533
'Αρθρον 11α - [Διαίρεση μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές]Σελ. 537
I. Γενικά σχόλια για το άρθρο 
1. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 542
2. Περιεχόμενο και κριτική 
α. Πρώτη παράγραφοςΣελ. 542
β. Δεύτερη παράγραφοςΣελ. 543
ΙΙ. Έννοια και λειτουργία της μετοχής 
1. ΈννοιαΣελ. 543
2. Χαρακτηριστικά και λειτουργίαΣελ. 544
3. Είδη μετοχών 
α. Μέθοδοι κατηγοριοποίησηςΣελ. 545
β. Εφικτοί συνδυασμοίΣελ. 546
4. Διακρίσεις από άλλες μορφές 
α. Ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 546
β. Μετατρέψιμες ομολογίεςΣελ. 547
ΙΙΙ. Η μετοχή ως τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου 
1. Περιεχόμενο και λειτουργία 
α. Η μετοχή ως λογιστικό μέγεθοςΣελ. 547
β. ΛειτουργίαΣελ. 547
γ. Ισοτιμία των μετοχώνΣελ. 547
δ. Έννοια της εισφοράςΣελ. 547
2. Αξία της μετοχής 
α. Η αξία της μετοχήςΣελ. 548
β. Εταιρικές παράμετροι που περιπλέκουν την εκτίμηση της αξίας της μετοχήςΣελ. 550
3. Αρχές που διέπουν τη μετοχή ως τμήμα του κεφαλαίου 
α. Αρχή του αμεταβλήτου (ή αδιαιρέτου)Σελ. 551
β. Αρχή της ισοτιμίαςΣελ. 551
4. Ευχέρεια της εταιρίας να ρυθμίζει τον αριθμό των μετοχώνΣελ. 551
IV. Η μετοχή ως μετοχική σχέση 
1. Φύση της μετοχικής σχέσης 
α. ΈννοιαΣελ. 552
β. Η ιδιαιτερότητα της έννομης σχέσηςΣελ. 552
2. Δημιουργία, μεταβίβαση και λήξη μετοχικής σχέσης 
α. Δημιουργία και μεταβίβασηΣελ. 553
β. Λήξη και απώλειαΣελ. 554
3. Αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση 
α. Ισότητα δικαιωμάτωνΣελ. 554
β. Αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 556
γ. Αρχή του αδιασπάστου της μετοχικής σχέσηςΣελ. 558
δ. Αρχή του ευχερώς μεταβιβάσιμουΣελ. 559
ε. Αρχή της αυτοτέλειαςΣελ. 560
4. Μετοχικό δικαίωμα 
α. ΓενικάΣελ. 561
β. ΔιάκρισηΣελ. 561
γ. Ατομικά δικαιώματα του μετόχουΣελ. 562
δ. Μη ατομικά δικαιώματαΣελ. 562
ε. Περαιτέρω προσδιορισμός μετοχικών δικαιωμάτωνΣελ. 562
στ. 'Αλλες ειδικές περιπτώσειςΣελ. 562
5. Μετοχικές υποχρεώσεις 
α. ΓενικάΣελ. 563
β. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράςΣελ. 563
γ. Η υποχρέωση πίστηςΣελ. 563
δ. Πιθανή ευθύνη σε περίπτωση άρσης νομικής προσωπικότηταςΣελ. 568
ε. Υποχρέωση επιστροφής μερισμάτων που εισπράχθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 46αΣελ. 568
στ. Υποχρέωση του πλειοψηφούντος μετόχου για εξαγορά μετοχών μειοψηφίαςΣελ. 568
ζ. Υποχρέωση ανοχής εξαγοράς μετοχώνΣελ. 568
η. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης της μειοψηφίας από την πλειοψηφίαΣελ. 568
θ. Ειδικές υποχρεώσεις από άλλους νόμουςΣελ. 569
ι. Υποχρεώσεις από συμφωνίες μετόχωνΣελ. 569
6. Τα μετοχικά «βάρη»Σελ. 569
V. Η μετοχή ως μετοχικός τίτλοςΣελ. 569
VI. Υποχρεωτικώς ονομαστικές μετοχές 
1. ΓενικάΣελ. 570
2. Δικαιολογητική βάση και ενδεικτικές περιπτώσειςΣελ. 570
'Αρθρον 12 - Μερική καταβολή κεφαλαίουΣελ. 573
Ι. Εισαγωγικές σκέψεις - Έννοια τμηματικής καταβολήςΣελ. 576
ΙΙ. Προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής 
1. Ολοσχερής κάλυψηΣελ. 577
2. Ελάχιστη άμεση καταβολήΣελ. 577
3. Τύπος ανεξόφλητων μετοχώνΣελ. 578
4. Ανώτατη προθεσμία αποπληρωμήςΣελ. 578
5. Δημοσιότητα τμηματικής συγκέντρωσηςΣελ. 579
6. Απαγόρευση αύξησης μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 579
7. Καταστατική πρόβλεψηΣελ. 580
ΙIΙ. Παροχή εξασφαλίσεων για το ανεξόφλητο μέροςΣελ. 581
ΙV. Απαγορεύσεις τμηματικής καταβολής 
1. Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριοΣελ. 581
2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιοΣελ. 582
3. Εξόφληση με εισφορά σε είδοςΣελ. 582
V. Μεταβίβαση ανεξόφλητων μετοχώνΣελ. 583
VI. Μη εμπρόθεσμη καταβολή οφειλόμενης δόσης 
1. Η διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 περ. ε'Σελ. 584
α. Πρόσκληση και προθεσμία για καταβολήΣελ. 585
β. Αναγκαστική εκποίηση μετοχώνΣελ. 585
γ. Μείωση μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 588
2. Ικανοποίηση των αξιώσεων της εταιρίας με τις γενικές διατάξειςΣελ. 589
'Αρθρο 12α - [Κήρυξη μετοχών ως ανισχύρων]Σελ. 591
Ι. Το νομοθετικό πλαίσιο της κηρύξεως μετοχών ως ανισχύρωνΣελ. 592
ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 12α Ν 2190/1920Σελ. 593
ΙΙΙ. Η διαδικασία κηρύξεως μετοχών ως ανισχύρων 
1. Φύση και διάρθρωση της διαδικασίαςΣελ. 594
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίαςΣελ. 595
3. Υποκείμενα της διαδικασίαςΣελ. 596
4. ΄Εναρξη, πρόοδος και ολοκλήρωση της διαδικασίαςΣελ. 597
5. Η απόφαση περί κηρύξεως του τίτλου ως ανισχύρουΣελ. 599
'Αρθρα 13 (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών) και 13α (Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου)Σελ. 603
Ι. Εισαγωγή - Το μετοχικό κεφάλαιο και η σημασία της αύξησής τουΣελ. 619
ΙΙ. Γενικές αρχές, προϋποθέσεις και ελαττώματα της αύξησης κεφαλαίου 
1. Η νομική φύση της αύξησηςΣελ. 621
2. Νομική σχέση μετόχου και αε κατά την αύξηση του κεφαλαίου (σύμβαση ανάληψης μετοχών)Σελ. 622
3. Προϋποθέσεις για μια ανεπίληπτη αύξηση κεφαλαίου 
α. Η αύξηση κεφαλαίου είναι χρηματοοικονομικώς επιβεβλημένη 
i. Αρχή του καθορισμού του αναγκαίου μεγέθους του κεφαλαίου - Καταχρηστική αύξηση (281 ΑΚ) - Παράβαση υποχρέωσης πίστης (741, 747, 288 ΑΚ)Σελ. 623
ii. Αρχή της άριστης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων Σελ. 625
β. Αρμοδιότητα (κατ' αρχήν) της γσΣελ. 626
γ. Προστασία της θέσης των μετόχων - Η συνταγματική διάστασηΣελ. 627
δ. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της απόφασης αύξησης μκ (άρθρο 13 §§ 5 και 6) 
i. Το ποσό (ύψος) της αύξησηςΣελ. 630
ii. Ο τρόπος κάλυψηςΣελ. 631
iii. Ο αριθμός και το είδος των νέων μετοχώνΣελ. 633
iv. Η ονομαστική αξία των νέων μετοχώνΣελ. 634
v. Προθεσμία κάλυψηςΣελ. 634
vi. Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών - Εξουσιοδότηση του δσΣελ. 635
4. Είδη αύξησης μκ 
α. ΓενικάΣελ. 637
β. Τακτική και έκτακτηΣελ. 637
γ. Πραγματική ή ονομαστικήΣελ. 637
δ. Κύκλος προσώπων που καλύπτουν το κεφάλαιο της αύξησηςΣελ. 638
ε. Αύξηση με εισφορά σε χρήμα ή είδος (άρθρο 13 παρ. 11)Σελ. 638
στ. Έκδοση νέων μετοχών ή αύξηση της ονομαστικής αξίας τουςΣελ. 638
5. Περιορισμοί κατά την αύξηση του μκΣελ. 639
α. ΓενικάΣελ. 639
β. Ειδικότερα 
i. Εκκαθάριση της εταιρίας Σελ. 640
ii. ΠτώχευσηΣελ. 640
iii. Απαγόρευση νέας αύξησης μκ, αν εκκρεμεί προηγούμενη αύξησηΣελ. 641
iv. Απαγόρευση του καταστατικούΣελ. 641
6. Αύξηση μκ σε αε με περισσότερες κατηγορίες μετοχών (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. γ΄ και 12) 
α. Γενικά - Ο σκοπός της διάταξηςΣελ. 641
β. Προϋποθέσεις 
i. Πρόβλεψη στο καταστατικό διαφόρων κατηγοριών μετοχώνΣελ. 642
ii. Αρνητικός επηρεασμός δικαιωμάτωνΣελ. 642
γ. ΔιαδικασίαΣελ. 644
δ. Ελαττωματικότητα ή έλλειψη απόφασης ειδικής συνέλευσηςΣελ. 645
ΙΙΙ. Τακτική αύξηση μκ 
1. Έννοια - Αναγκαίο ποσοστό - ΠεριεχόμενοΣελ. 646
2. Η διαδικασία της αύξησης 
α. Διάσπασή της σε δύο φάσειςΣελ. 646
β. Στάδια συντέλεσης της αύξησης 
i. Απόφαση της γσΣελ. 647
ii. Έγκριση της αύξησης από τη ΔιοίκησηΣελ. 647
iii. Υποβολή σε δημοσιότηταΣελ. 648
iv. Διάκριση χρόνου συντέλεσης αύξησης μκ και χρόνου απόκτησης των νέων μετοχικών δικαιωμάτωνΣελ. 648
γ. Η αύξηση ως πραγματική μεταβολήΣελ. 648
i. Κάλυψη του μκΣελ. 649
ii. Καταβολή του μκΣελ. 649
iii. Πιστοποίηση καταβολήςΣελ. 650
δ. Μερική κάλυψη (άρθρο 13α)Σελ. 650
ε. Αξίωση έκδοσης και παράδοσης των τίτλωνΣελ. 651
IV. Έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (13 παρ. 1-4) 
1. Η λειτουργία της έκτακτης αύξησης 
α. Ο σκοπός Σελ. 652
β. Το σύστημα - Τα αρμόδια όργαναΣελ. 652
γ. Η πρακτικήΣελ. 653
δ. Τα στάδια της έκτακτης αύξησης κεφαλαίουΣελ. 653
2. Νομική φύση της έκτακτης αύξησης Σελ. 654
3. Γενικές προϋποθέσεις (13 παρ. 1-4) - Διαδικασία 
α. Παροχή εξουσιοδότησης (δοτή εξουσία)Σελ. 655
β. Σύνδεση με τροποποίηση του καταστατικούΣελ. 655
γ. Μη υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του αποθεματικού (13 παρ. 4 εδ. α΄)Σελ. 656
δ. Μη αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 657
ε. Περιεχόμενο παρεχόμενης εξουσιοδότησης 
i. Υποχρεωτική αναφορά ορισμένου ποσού ή ποσοστού αύξησηςΣελ. 658
ii. Αυστηρά προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμαΣελ. 658
iii. Έλλειψη δέσμευσης των οργάνωνΣελ. 659
iv. Παράλληλη ενάσκηση αρμοδιότητας (13 παρ. 4 εδ. γ΄)Σελ. 659
στ. Περιορισμοί κατά την έκταση και το χρονικό περιθώριο 
i. Όρια αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίουΣελ. 660
ii. Έκτακτη αύξηση με απόφαση του δσ (άρθρο 13 παρ. 1)Σελ. 661
iii. Έκτακτη αύξηση μκ με απόφαση της συνήθους γσ (άρθρο 13 παρ. 2)Σελ. 663
ζ. Κάλυψη - Καταβολή - Πιστοποίηση του αυξηθέντος μκΣελ. 664
V. Δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 13 παρ. 7 έως 12) 
1. Η κατοχύρωση της δυναμικής θέσης του μετόχου (διατήρηση του εταιρικού status quo)Σελ. 664
 
2. Η λειτουργία του δικαιώματος ως αντιστάθμισμα της συρρίκνωσης της μετοχικής αξίας 
α. Μείωση της αξίας της μετοχής 
i. Διαφορά τρέχουσας αξίας και τιμής έκδοσηςΣελ. 665
ii. Μαθηματική απόδειξη της προς τα κάτω προσαρμογήςΣελ. 666
iii. Κρίσιμοι παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής έκδοσηςΣελ. 667
iv. Το δικαίωμα προτίμησης ως μέσο μεταφοράς αξίας από την παλαιά στη νέα μετοχήΣελ. 667
β. Συρρίκνωση του μερίσματος και του ποσοστού συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισηςΣελ. 668
γ. Αποδυνάμωση της εμβέλειας της ψήφουΣελ. 669
3. Φορείς του δικαιώματος προτίμησης (δικαιούχοι) 
α. Παλαιοί μέτοχοιΣελ. 670
β. Κατηγορίες μετόχων (άρθρα 13 παρ. 7 εδ. γ' και 12)Σελ. 670
γ. ΕπικαρπωτέςΣελ. 670
δ. Ενεχυρούχοι δανειστέςΣελ. 672
4. Η νομική φύση του δικαιώματος προτίμησης 
α. Δικαίωμα προσδοκίας ή μελλοντικό δικαίωμα;Σελ. 673
β.Τρόποι δικαιοπρακτικής θεμελίωσής του 
i. Ως μονομερής δικαιοπραξία με αυτοδύναμα διαπλαστικό περιεχόμενοΣελ. 674
ii. Ως πρόταση προς κατάρτιση σύμβασηςΣελ. 674
iii. Ως αποδοχή προτάσεως της εταιρίαςΣελ. 675
γ. Η ανάληψη μετοχών στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 676
5. Χρόνος δημιουργίας των νέων μετοχικών σχέσεωνΣελ. 677
α. Εταιρίες μη εισηγμένες στο ΧΑΑΣελ. 677
β. Εταιρίες εισηγμένες στο ΧΑΑΣελ. 678
6. ΝομιμοποίησηΣελ. 679
7. Παρεχόμενη προστασία επί προσβολής του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 680
8. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 παρ. 7-9, 10 εδ. δ΄ και 11-12) 
α. Επέκταση με το καταστατικό στις εισφορές σε είδος ή με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείουΣελ. 682
β. Τασσόμενη προθεσμία και πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 παρ. 8 και 9)Σελ. 686
γ. Ελεύθερη διάθεση από το δσ (άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ΄) - Εκποίηση αδιάθετων υπολοίπωνΣελ. 687
δ. 'Ασκηση του δικαιώματος προτίμησης σε ΑΕ με περισσότερες κατηγορίες μετοχών (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. γ' και δ΄)Σελ. 688
ε. Έμμεση άσκηση του δικαιώματος προτίμησης διά αναδόχου τράπεζας (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. δ΄)Σελ. 689
στ. 'Ασκηση δικαιώματος προτίμησης σε διαφορετικές εισφορές (μετρητά και σε είδος) (άρθρο 13 παρ. 11)Σελ. 691
ζ. 'Ασκηση δικαιώματος προτίμησης σε ΑΕ με διαφορετικές κατηγορίες μετοχών (άρθρο 13 παρ. 12)Σελ. 691
η. Μεταβίβαση (εκχώρηση) του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 692
VI. O αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. α΄, β΄και γ΄) 
1. Γενικά 
α. Ο αποκλεισμός της προτίμησης ισοδυναμεί με μερικό αποκλεισμό από την εταιρίαΣελ. 693
β. Η συνταγματική πτυχήΣελ. 693
γ. Το αντεπιχείρημα της κεφαλαιαγοράςΣελ. 694
δ. Η στάση της νομολογίαςΣελ. 694
ε. Εκ του νόμου αποκλεισμόςΣελ. 694
2. Νομική φύση απόφασης αποκλεισμούΣελ. 694
3. Τυπικές προϋποθέσεις αποκλεισμού 
α. Απόφαση καταστατικής γσ (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. α΄)Σελ. 695
β. Πρόσκληση της γσ με σαφές περιεχόμενοΣελ. 696
γ. Έκθεση του δσ (άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β΄) 
i. Ως βάση πληροφόρησηςΣελ. 696
ii. Ως θεμέλιο δικαστικού ελέγχουΣελ. 697
iii. Συνέπειες ελαττωματικότηταςΣελ. 699
iv. Αιτιολόγηση της τιμής έκδοσηςΣελ. 700
v. Προθεσμία υποβολής της έκθεσηςΣελ. 700
vi. ΣυμπέρασμαΣελ. 701
4. Ουσιαστικές προϋποθέσεις 
α. ΓενικάΣελ. 701
β. Δογματικά θεμέλια ουσιαστικού ελέγχου 
i. Η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης Σελ. 703
ii. Το εταιρικό συμφέρονΣελ. 704
iii. Η υποχρέωση πίστηςΣελ. 708
γ. Προς ελαστικοποίηση των κριτηρίων ελέγχου;Σελ. 719
5. Τυποποίηση περιπτώσεων αυξήσεως με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης που προάγουν το εταιρικό συμφέρον 
α. Εξυγίανση της εταιρίαςΣελ. 720
β. Διάθεση μετοχών στους εργαζόμενουςΣελ. 720
γ. Εισαγωγή μετοχών στο χρηματιστήριοΣελ. 720
δ. Αύξηση κεφαλαίου με υψηλή τιμή έκδοσης των νέων μετοχώνΣελ. 721
ε. Λήψη αμυντικών μέτρωνΣελ. 722
στ. Διεύρυνση της μετοχικής βάσης ενόψει συνεργασίαςΣελ. 723
6. Η ιδιαίτερη προβληματική του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης επί εισφορών σε είδος 
α. Η αναζήτηση πρόσφορων κριτηρίων ελέγχουΣελ. 723
β. Περιπτωσιολογία αύξησης μκ με εισφορά είδουςΣελ. 725
7. Δικονομικά-Το βάρος απόδειξηςΣελ. 726
VΙI. Αύξηση μκ με ίδια εταιρικά μέσα 
1. Γενικά 
α. Αντιδιαστολή προς την αύξηση με εισφορέςΣελ. 729
 
β. Η νομική φύση της αύξησης κεφαλαίου με εταιρικά μέσα 
i. Η κεφαλαιοδότηση στην αεΣελ. 730
ii. Η αύξηση κεφαλαίου με εταιρικά μέσα ως πραγματική αύξηση Σελ. 730
γ. Η σύνδεση της αύξησης κεφαλαίου με ίδια μέσα, με άλλες μορφές αύξησης 
i. Επιτρεπτοί - ανεπίτρεπτοι συνδυασμοίΣελ. 732
ii. Σύνδεση των δύο μέτρων σε μία ενιαία απόφασηΣελ. 733
δ. Εξουσιοδότηση για μελλοντική αύξησηΣελ. 733
2. Αύξηση του μκ με κεφαλοποίηση των αποθεματικώνκαι της υπεραξίας παγίων 
α. Έννοια-προέλευσηΣελ. 733
β. Λόγοι που την επιβάλλουνΣελ. 734
γ. Ειδικότερα: Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων 
i. Η αντιμετώπιση από τους φορολογικούς νόμουςΣελ. 735
ii. Προϋποθέσεις - Διαδικασία αύξησης κεφαλαίουΣελ. 735
3. Αύξηση του μκ με κεφαλαιοποίηση κερδών (αυτοχρηματοδότηση) 
α. Έννοια κερδών από νομικής απόψεωςΣελ. 740
β. Κεφαλαιοποίηση των κερδών χρήσης (stock dividend) 
i. Η σκοπιμότητα από οικονομικής απόψεωςΣελ. 741
ii. Προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησηςΣελ. 742
γ. Αύξηση μκ με τροπή κερδών σε κεφάλαιο για χάρη των εργαζομένωνΣελ. 744
4. Αύξηση μκ με κεφαλαιοποίηση του παθητικού 
α. Έννοια-ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 744
β. Αύξηση μκ με κεφαλαιοποίηση (συμψηφισμό) χρεώνΣελ. 744
γ. Αύξηση μκ με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Σελ. 746
δ. Αύξηση μκ για την ανταλλαγή ιδρυτικών τίτλων σε μετοχέςΣελ. 747
VIII. Δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock purchase option) (άρθρο 13 παρ. 13 και 14) 
1. Η προβληματικήΣελ. 748
2. Η εισαγωγή του θεσμού στο ελληνικό δίκαιο - Δικαιούχα πρόσωπαΣελ. 750
3. Νομική φύση - Διαδικασία υλοποίησηςΣελ. 751
4. Φορολογικές ρυθμίσειςΣελ. 753
5. Ζητήματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίουΣελ. 754
CHECK LISTS 
Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΣελ. 756
Για τη θέσπιση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)Σελ. 760
'Αρθρο 14 - [Ονομαστική αξία μετοχών]Σελ. 763
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 764
II. H ονομαστική αξία της μετοχής (άρθρο 14 παρ. 1) 
1. ΈννοιαΣελ. 765
2. Η ratio της διάταξηςΣελ. 765
3. ΔιακρίσειςΣελ. 766
4. Ονομαστική αξία και αρχή της ισότηταςΣελ. 766
ΙΙΙ. Η τιμή έκδοσης της μετοχής 
1. ΓενικάΣελ. 767
2. Η ονομαστική αξία ως κατώτατο όριο της τιμής έκδοσης (άρθρο 14 παρ. 2)Σελ. 768
3. Έκδοση μετοχής υπέρ το άρτιον (άρθρο 14 παρ. 3)Σελ. 768
4. Έκδοση μετοχών υπό το άρτιοΣελ. 769
'Αρθρον 15 - [Ιδρυτικοί τίτλοι]Σελ. 771
I. Οι ιδρυτικοί τίτλοι γενικά 
1. Έννοια και λειτουργία των ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 773
2. Η νομική φύση των ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 774
II. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι 
1. Προϋποθέσεις έκδοσης των κοινών ιδρυτικών τίτλων 
α. Αιτία παροχής Σελ. 775
β. Χρόνος έκδοσης Σελ. 775
γ. Πρόβλεψη στο καταστατικό Σελ. 776
δ. Δικαιούχοι των κοινών ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 776
ε. Σύμβαση Σελ. 776
στ. Διάρκεια των κοινών ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 777
2. Περιορισμοί στην έκδοση των κοινών ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 777
3. Δικαιώματα από τους κοινούς ιδρυτικούς τίτλουςΣελ. 777
4. Η εξαγορά των κοινών ιδρυτικών τίτλων από την αε 
α. Γενικά Σελ. 778
β. Ο χρόνος εξαγοράςΣελ. 779
γ. Η τιμή εξαγοράςΣελ. 780
IΙΙ. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 
1. Προϋποθέσεις έκδοσης των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων 
α. Αντάλλαγμα παροχής Σελ. 780
β. Χρόνος έκδοσης Σελ. 781
γ. Πρόβλεψη στο καταστατικό Σελ. 781
δ. Δικαιούχοι των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων Σελ. 781
ε. Σύμβαση Σελ. 781
στ. Διάρκεια των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων Σελ. 781
2. Δικαιώματα από τους εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλουςΣελ. 782
3. Εξαγορά των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων από την αεΣελ. 783
ΙΙΙ. Προστασία των ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 783
'Αρθρον 15α - [Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου]Σελ. 785
I. H απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου γενικά 
1. Έννοια της απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 786
2. Νομική φύση της απόσβεσης Σελ. 787
II. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου 
1. Μετοχές επικαρπίαςΣελ. 788
2. Τακτική/Έκτακτη Απόσβεση Σελ. 788
3. Τρόποι απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 789
4. Η πραγματοποίηση της απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 790
ΙΙΙ. Συνέπειες της απόσβεσηςΣελ. 790
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 15β-17αΣελ. 791
Ι. Η διάρθρωση των άρθρων 15β-17αΣελ. 791
ΙΙ. Ο λόγος ρύθμισης των περιπτώσεων κτήσεως δικαιωμάτων επί ιδίων μετοχώνΣελ. 791
ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις με το Ν 3604/2007Σελ. 792
'Αρθρον 15β - [Κάλυψη ιδίων μετοχών]Σελ. 793
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 794
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της διάταξηςΣελ. 794
ΙΙΙ. Δυνατότητα εξαιρέσεων στην απαγόρευσηΣελ. 794
IV. Κυρώσεις από την παράβαση της διάταξηςΣελ. 794
'Αρθρο 16 - Ίδιες μετοχέςΣελ. 797
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 801
ΙΙ. Η ρύθμιση του άρθρου 16Σελ. 801
1. Οι προϋποθέσεις κτήσης ιδίων μετοχών 
α. Απόφαση γενικής συνέλευσηςΣελ. 803
β. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση χειραγώγησης της τιμής των μετοχώνΣελ. 804
γ. Η πράξη απόκτησηςΣελ. 806
2. Η περίπτωση απόκτησης μετοχών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους αξίαςΣελ. 807
3. Η περίπτωση απόκτησης ιδίων μετοχών για διανομή στο προσωπικό της εταιρίαςΣελ. 807
4. Εξαιρέσεις στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις των άρθρων 16 παρ. 1 και 2Σελ. 808
5. Οι κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων του άρθρου 16Σελ. 809
6. Η ρύθμιση της κατοχής μετοχών από την ίδια την ΑΕΣελ. 810
7. Προθεσμία διακράτησης των μετοχών στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 16Σελ. 811
'Αρθρο 16α - Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχώνΣελ. 813
Ι. ΓενικάΣελ. 816
ΙΙ. Τα συμβαλλόμενα μέρη κατά το άρθρο 16αΣελ. 817
ΙΙΙ. Οι συναλλαγές που καταλαμβάνονται από την απαγόρευση 
1. ΠροκαταβολέςΣελ. 818
2. Χορήγηση δανείωνΣελ. 818
3. Παροχή εγγυήσεωνΣελ. 818
IV. Προϋποθέσεις υπό τις οποίες αίρεται η απαγόρευση 
1. Εύλογοι όροι αγοράς (παρ. 1 υπό α)Σελ. 820
2. Απόφαση της γενικής συνέλευσης (παρ. 1 υπό β)Σελ. 820
3. Διατήρηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 44α παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 ορίου (παρ. 1 υπό γ)Σελ. 821
V. Επιτρεπόμενες υπό όρο οι συναλλαγές της παρ. 1Σελ. 821
VI. Συνέπειες από την παράβαση του άρθρου 16αΣελ. 822
'Αρθρο 17 - Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτωνΣελ. 825
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 827
ΙΙ. Η απαγόρευση σύστασης ενεχύρουΣελ. 827
ΙΙΙ. Η ρύθμιση της κτήσης μετοχών από εξαρτημένη εταιρία 
1. Τελολογία της διάταξηςΣελ. 828
2. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 828
3. ΣυνέπειεςΣελ. 829
4. ΕξαιρέσειςΣελ. 830
'Αρθρο 17α - Ίδιες μετοχέςΣελ. 831
Ι. Η ρύθμιση του άρθρου 17αΣελ. 831
'Αρθρο 17β - Εξαγοράσιμες μετοχέςΣελ. 833
Ι. Εξαγοράσιμες Μετοχές. Έννοια και Λειτουργία 
1. ΕισαγωγήΣελ. 837
2. Οικονομική Λειτουργία της εξαγοράςΣελ. 838
3. Σύντομη Συγκριτική ΕπισκόπησηΣελ. 840
ΙΙ. Ειδικότερα Ζητήματα 
1. Νομική ΦύσηΣελ. 841
2. Νομική Θέση ΜετόχουΣελ. 843
3. Διάκριση των εξαγοράσιμων μετοχών από άλλα μορφώματαΣελ. 844
4. Λογιστική ΑντιμετώπισηΣελ. 845
5. Συστημικοί Κίνδυνοι 
α. Κίνδυνος για τα συμφέροντα των ΔανειστώνΣελ. 846
β. Κίνδυνος για την εταιρίαΣελ. 846
γ. Κίνδυνος για τους μετόχουςΣελ. 846
δ. Κίνδυνοι για την κεφαλαιαγοράΣελ. 847
ΙΙΙ. Διαδικασία ΕξαγοράςΣελ. 847
1. Καταστατική ΠρόβλεψηΣελ. 847
2. Καθορισμός των προϋποθέσεων και τρόπων εξαγοράς στο καταστατικόΣελ. 848
α. Call Option/Put Option/ Υποχρεωτική εξαγορά Σελ. 850
β. Τιμή εξαγοράςΣελ. 852
γ. Τρόποι εξαγοράςΣελ. 853
δ. Χρόνος εξαγοράςΣελ. 854
3. Αρμόδιο Όργανο για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράςΣελ. 855
4. Απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχωνΣελ. 855
5. Ανώτατο όριοΣελ. 856
6. Μετοχές πλήρως αποπληρωμένες Σελ. 856
7. Τρόποι χρηματοδότησης της εξαγοράςΣελ. 856
V. Πραγματοποίηση της εξαγοράς 
1. Αστικές συνέπειεςΣελ. 857
2. Καμία συμμετοχή της τακτικής ΓΣ ή της συνέλευσης των προνομιούχων μετόχωνΣελ. 858
3. Απόδοση εισφοράςΣελ. 859
V. Συνέπειες της εξαγοράς 
1. Τύχη των μετοχών και μείωση του κεφαλαίουΣελ. 859
2. Συνέπειες στην έννομη σχέση μεταξύ εταιρίας και μετόχων Σελ. 860
3. Δημοσιότητα Σελ. 861
VI. Φορολογική ΜεταχείρισηΣελ. 861
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 18-22βΣελ. 863
Ι. Η επίδραση των ιδιαιτεροτήτων της ανώνυμης εταιρίας στο ρόλο του δ.σ. και ο δυϊσμός των μελών του 
1. Η επίδραση των ιδιαιτεροτήτων της ανώνυμης εταιρίας στο ρόλο του δ.σ.Σελ. 865
2. Ο δυϊσμός των μελών του δ.σ. της ανώνυμης εταιρίας ως απόρροια της διαχρονικής εξέλιξης της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 866
ΙΙ. Η έννομη σχέση των μελών του δ.σ. με την εταιρία 
1. Η προσέγγιση περί του ενιαίου χαρακτήρα της έννομης σχέσης που φέρει τα χαρακτηριστικά της εντολήςΣελ. 867
2. Η προσέγγιση περί του διττού χαρακτήρα της έννομης σχέσης που συνίσταται στην οργανική και την υποκείμενη σχέση μεταξύ των μελών του δ.σ. και της εταιρίαςΣελ. 868
ΙΙΙ. De facto διοικητικό συμβούλιο και διοικητές της ανώνυμης εταιρίας 
1. De facto διοικητικό συμβούλιοΣελ. 870
2. De facto διοικητέςΣελ. 870
IV. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά το δ.σ. των ανωνύμων εταιριών και η επιρροή του κοινοτικού δικαίου 
1. Συστηματική κατηγοριοποίηση των διατάξεων που εφαρμόζονται στο δ.σ. ανωνύμων εταιριών Σελ. 872
2. Η εθνική προέλευση του ελληνικού δικαίου του δ.σ. των ανωνύμων εταιριών και η πρόταση πέμπτης ΟδηγίαςΣελ. 873
V. Εταιρική διακυβέρνηση 
1. Το δυαδικό και το μονιστικό σύστημα διοίκησης στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 876
2. Διαφαινόμενες τάσεις στην εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης εν γένει (σε συνέχεια των πρώτων συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης)Σελ. 878
'Αρθρον 18 - Εκπροσώπηση της εταιρείαςΣελ. 881
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 887
ΙΙ. Η εκπροσωπευτική εξουσία του δ.σ.: Γενική θεώρηση Σελ. 888
ΙΙΙ. Σύνθεση του δ.σ. 
1. Οι γενικές προϋποθέσεις 
α. Αριθμός μελών δ.σ. και κατανομή αρμοδιοτήτων και ιδιοτήτων μεταξύ τουςΣελ. 889
β. Εκλογιμότητα μελών δ.σ. και ασυμβίβασταΣελ. 890
γ. Επιβολή από τη νομοθεσία ή το καταστατικό συγκεκριμένων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα μέλη ή μέλη του δ.σ. Σελ. 892
δ. Αποδοχή της ιδιότητας του συμβούλουΣελ. 893
2. Ειδικές προϋποθέσεις για τις εταιρίες οι μετοχές ή οι κινητές αξίες των οποίων αποτελούν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγοράΣελ. 893
α. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3016/2002 και διάκριση μεταξύ εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του δ.σ.Σελ. 893
β. Καθήκοντα μελών του δ.σ. ανάλογα με το αν είναι εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικάΣελ. 894
γ. Η Σύσταση 2005/162/ΕΚ της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 896
δ. Ασυμβίβαστα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του δ.σ.Σελ. 898
3. 'Αλλες ειδικές προϋποθέσεις για ορισμένες κατηγορίες ανωνύμων εταιριώνΣελ. 900
 
IV. Η εκλογή μελών του δ.σ. και η απώλεια της ιδιότητάς τους 
1. Ο γενικός κανόνας της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης για την εκλογή μελών του δ.σ.Σελ. 902
α. Η γενική ρύθμιση περί αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης για την εκλογή των μελών του δ.σ.Σελ. 902
β. Δυνατότητα εκλογής μελών του δ.σ. βάσει καταλόγωνΣελ. 903
γ. Δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών από τη γενική συνέλευση Σελ. 904
2. Οι αποκλίσεις από το γενικό κανόνα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσηςΣελ. 905
α. Δυνατότητα διορισμού μελών δ.σ. από μεμονωμένους μετόχουςΣελ. 905
β. Δυνατότητα διορισμού «προσωρινού» δ.σ. ή «προσωρινών» συμβούλων Σελ. 906
γ. Δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του δ.σ. σε περίπτωση που μέλος ή μέλη του απωλέσουν την ιδιότητά τουςΣελ. 908
3. Ειδικά: ο διορισμός προσωρινού δ.σ. από το δικαστήριοΣελ. 910
α. Έλλειψη διοίκησηςΣελ. 910
β. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών του δ.σ. και της εταιρίαςΣελ. 912
4. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους του δ.σ.Σελ. 914
V. Η επίδοση δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε ανώνυμη εταιρία 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 914
2. Ο παραλήπτης των επιδιδόμενων εγγράφωνΣελ. 915
3. Ο τόπος διενέργειας της επιδόσεωςΣελ. 917
4. Μορφές έμμεσης επιδόσεως Σελ. 919
5. Επίδοση στο εξωτερικό, καθώς και κατά τις διατάξεις περί αγνώστου διαμονήςΣελ. 920
'Αρθρο 19 - Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίουΣελ. 921
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 922
ΙΙ. Ο χρόνος θητείας των μελών του δ.σ. και η δυνατότητα παράτασής της 
1. Τα ζητήματα που ανέκυψαν από την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου 5/2004Σελ. 923
2. Η νέα διάταξη του άρθρου 19 για την παράταση της θητείας των μελών του δ.σ.Σελ. 924
ΙΙΙ. Επανεκλέξιμο και ελεύθερα ανακλητό των μελών του δ.σ. 
1. Το επανεκλέξιμο και οι τρόποι ανάκλησης των μελών του δ.σ.Σελ. 925
2. Οι λόγοι ανάκλησης μελών του δ.σ. και τα αποτελέσματα που επιφέρειΣελ. 927
'Αρθρο 20 - Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 929
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 931
ΙΙ. Συχνότητα και τόπος συνεδριάσεων του δ.σ.Σελ. 931
 
ΙΙΙ. Τρόπος σύγκλησης του δ.σ. 
1. Ο γενικός κανόνας σύγκλησης του δ.σ. από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή τουΣελ. 933
2. Ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 934
IV. Πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων που λαμβάνονται στο δ.σ.Σελ. 935
CHECK LIST 
Για τη σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΣελ. 937
'Αρθρο 21 - Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιοΣελ. 939
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 940
ΙΙ. Η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων του δ.σ. 
1. Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων του δ.σ. Σελ. 941
2. Η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων του δ.σ.Σελ. 942
ΙΙΙ. Ειδικά ζητήματα 
1. Αντιπροσώπευση μελών του δ.σ.Σελ. 943
2. Δυνατότητα συνεδρίασης του δ.σ. με πρακτικά «δια περιφοράς» Σελ. 943
'Αρθρον 22 - Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 945
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 949
ΙΙ. Θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο να αποφασίζει το δ.σ. και πρόσωπα που καταρχήν ασκούν την εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία 
1. Θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το δ.σ. 
α. Επισκόπηση των αρμοδιοτήτων του δ.σ./Διάρθρωση της εξεταζόμενης ύληςΣελ. 950
β. Διοίκηση της εταιρίας και εταιρικός σκοπόςΣελ. 950
γ. Ο κύριος ρόλος του δ.σ. και τα όρια των αρμοδιοτήτων τουΣελ. 951
δ. Υποχρεωτικότητα της άσκησης της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 953
2. Πρόσωπα που καταρχήν ασκούν την εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία Σελ. 953
ΙΙΙ. Έκταση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας 
1. Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας 
α. Εισαγωγικά/Διάρθρωση της εξεταζόμενης ύληςΣελ. 954
β. Θεωρία της ultra vires και θεωρία της ProkuraΣελ. 954
γ. Απεριόριστο της εκπροσωπευτικής εξουσίας των μελών του δ.σ. σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο των ανωνύμων εταιριώνΣελ. 955
δ. Μη περιορίσιμο της εκπροσωπευτικής εξουσίας των μελών του δ.σ. σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο των ανωνύμων εταιριώνΣελ. 956
2. Έκταση της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 957
IV. Δυνατότητες ανάθεσης και υποανάθεσης της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των μελών του δ.σ. 
1. Οι δυνατότητες ανάθεσης της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των μελών του δ.σ.Σελ. 958
2. Ανάθεση σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εν όλω ή εν μέρει και διάρκεια της ανάθεσηςΣελ. 959
3. Η φύση των εξουσιών των υποκατάστατων και ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του δ.σ. ως συλλογικού οργάνου σε περίπτωση ανάθεσης δραστηριοτήτων τουΣελ. 960
4. Η διαφορά μεταξύ υποκατάστατου και πληρεξουσίουΣελ. 961
5. Οι δυνατότητες υποανάθεσης της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των μελών του δ.σ.Σελ. 961
V. Ειδικά: Η ανάθεση της άσκησης εσωτερικού ελέγχου 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 962
2. Το περιεχόμενο της νέας διάταξης περί ανάθεσης της άσκησης εσωτερικού ελέγχου 
α. Εισαγωγικά/Διάρθρωση της εξεταζόμενης ύληςΣελ. 962
β. Οι εναλλακτικές δυνατότητες των ανωνύμων εταιριών για την καθιέρωση και ανάθεση του συστήματος εσωτερικού ελέγχουΣελ. 963
γ. Περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχουΣελ. 964
3. Επισκόπηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την άσκηση εσωτερικού ελέγχου σε ειδικές κατηγορίες ανωνύμων εταιριών 
α. Εισαγωγικά/Διάρθρωση της εξεταζόμενης ύληςΣελ. 965
β. Ανώνυμες εταιρίες οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες των οποίων πρόκειται να ή έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγοράΣελ. 966
γ. Ανώνυμες εταιρίες που είναι «δημόσιες επιχειρήσεις»Σελ. 967
δ. Επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 967
'Αρθρον 22α - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 969
Ι. Το σύστημα εσωτερικής ευθύνης των μελών του δ.σ. 
1. Η ratio της καθιέρωσης συστήματος εσωτερικής ευθύνης των μελών του δ.σ.Σελ. 974
2. Η οριοθέτηση του μέτρου της εσωτερικής ευθύνης κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Σελ. 975
3. Αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 22α - Διάρθρωση της εξεταζόμενης ύλης Σελ. 977
ΙΙ. Υποχρεώσεις των μελών του δ.σ. 
1. Οι δύο βασικοί πυλώνες των υποχρεώσεων των μελών του δ.σ.Σελ. 978
2. Υποχρέωση επιμελούς άσκησης των καθηκόντων των μελών του δ.σ. 
α. Συνολική θεώρηση των κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογείται η τήρηση της υποχρέωσης επιμελούς άσκησης των καθηκόντων των μελών του δ.σ.Σελ. 979
β. Η έννοια του εταιρικού συμφέροντος με βάση τη μονιστική και την πλουραλιστική θεώρησηΣελ. 980
γ. Η έννοια του εταιρικού συμφέροντος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 981
δ. Οι δυσχέρειες αξιολόγησης της τήρησης από τα μέλη του δ.σ. της υποχρέωσης επιμελούς άσκησης των καθηκόντων τους Σελ. 982
3. Υποχρέωση πίστης των μελών του δ.σ. έναντι της εταιρίας 
α. Γενικό περιεχόμενο της υποχρέωσης πίστης των μελών του δ.σ. Σελ. 982
β. Η υποχρέωση τήρησης από τα μέλη του δ.σ. των απορρήτων της επιχείρησηςΣελ. 983
γ. Γενικά: οι νέες διατάξεις περί συγκρούσεων συμφερόντων του ΚΝ 2190/1920Σελ. 984
δ. Ειδικά: Η απαγόρευση επιδίωξης ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίαςΣελ. 985
ε. Ειδικά: η υποχρέωση έγκαιρης αποκάλυψης στα λοιπά μέλη του δ.σ. των ιδίων συμφερόντων τουςΣελ. 986
ΙΙΙ. Εσωτερική ευθύνη των μελών του δ.σ. και των τρίτων προσώπων στα οποία ανατίθενται εξουσίες του και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ευθύνη 
1. Η εσωτερική ευθύνη των μελών του δ.σ. και των τρίτων προσώπων στα οποία ανατίθενται εξουσίες του Σελ. 987
2. Η εξαίρεση από την ευθύνη εφόσον αποδειχθεί ότι κατεβλήθη η επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ή εφόσον υπάρχει σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης 
α. Η εξαίρεση από την ευθύνη εφόσον το μέλος του δ.σ. αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματίαΣελ. 989
β. Η εξαίρεση από την ευθύνη εφόσον υπάρχει σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσηςΣελ. 991
3. Η καθιέρωση του «κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης» ως λόγου εξαίρεσης από την ευθύνη των μελών του δ.σ. 
α. ΕισαγωγικάΣελ. 992
β. Η ratio του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης Σελ. 992
γ. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσηςΣελ. 993
δ. Αξιολόγηση της ρητής θεσμοθέτησης του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσηςΣελ. 996
ΙV. Οι προϋποθέσεις παραίτησης ή συμβιβασμού της εταιρίας με απόφαση του δ.σ. από (ή για) αξιώσεις της προς αποζημίωση έναντι των μελών του δ.σ. και η παραγραφή αυτών 
1. Οι προϋποθέσειςΣελ. 997
2. Η παραγραφήΣελ. 998
V. Συνολική επισκόπηση των λοιπών -εκτός της εσωτερικής- ευθυνών των μελών του δ.σ. 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 999
2. Ευθύνη έναντι των μετόχωνΣελ. 1000
α. Έμμεση ζημία των μετόχων Σελ. 1000
β. 'Αμεση ζημία των μετόχωνΣελ. 1001
3. Ευθύνη έναντι των εταιρικών δανειστών 
α. Γενικό πλαίσιοΣελ. 1001
β. Προσωπική ευθύνη των μελών του δ.σ. σε περίπτωση υπαίτιας παρέλκυσης και υπαίτιας πρόκλησης πτώχευσης Σελ. 1002
4. Ευθύνη έναντι του Δημοσίου Σελ. 1003
α. Ποινική ευθύνη των μελών του δ.σ. για φορολογικές παραβάσεις και μη καταβολή χρεών προς το ΔημόσιοΣελ. 1004
β. Αλληλέγγυα ευθύνη των διοικητών ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 1005
γ. Προσωπική κράτηση των διοικητών ανώνυμης εταιρίας Σελ. 1006
'Αρθρον 22β - 'Ασκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 1009
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 1011
ΙΙ. 'Ασκηση αξιώσεων κατά μελών του δ.σ. ή τρίτων προσώπων 
1. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής άσκησης της εταιρικής αγωγής, δικαίωμα παραίτησης της μειοψηφίας και ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του δ.σ. 
α. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής άσκησης της εταιρικής αγωγήςΣελ. 1013
β. Δικαίωμα παραίτησης της μειοψηφίας από την άσκηση εταιρικής αγωγήςΣελ. 1014
γ. Ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του δ.σ.Σελ. 1015
2. Αξιολόγηση της διεύρυνσης των δυνατοτήτων άσκησης εταιρικής αγωγής για τους μετόχους της μειοψηφίας και της μη εισαγωγής στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν 3604/2007 της derivative actionΣελ. 1016
ΙΙΙ. Δυνατότητα διορισμού ειδικών εκπροσώπων για τη διεξαγωγή της δίκης 
1. Ο θεσμός των ειδικών εκπροσώπωνΣελ. 1019
2. Νομιμοποιούμενοι για το διορισμό ειδικών εκπροσώπων και αντικατάσταση ειδικών εκπροσώπωνΣελ. 1021
'Αρθρο 23 - Απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 1025
Ι. Εισαγωγικά 
1. Σκοπός και συστηματική ένταξη της διάταξης 
α. Σκοπός και λειτουργίαΣελ. 1030
β. Συστηματική ένταξηΣελ. 1031
2. Μορφές και επικινδυνότητα ενδοεταιρικού ανταγωνισμούΣελ. 1032
3. Ενδοτικός χαρακτήραςΣελ. 1033
4. Αστική ευθύνηΣελ. 1034
ΙΙ. Προϋποθέσεις απαγόρευσης ανταγωνισμού 
1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης 
α. Σύμβουλοι με οποιαδήποτε συμμετοχή στη διεύθυνσηΣελ. 1035
β. ΔιευθυντέςΣελ. 1037
γ. Καταρχήν έλλειψη απαγόρευσης σε βάρος μετόχωνΣελ. 1038
2. Πράξεις ανταγωνισμού 
α. ΓενικάΣελ. 1040
β. Πράξεις που υπόκεινται στον εταιρικό σκοπόΣελ. 1040
γ. Ένταξη των «επιχειρηματικών ευκαιριών» (corporate opportunities) στη ρυθμιστική εμβέλεια της διάταξηςΣελ. 1041
δ. Δραστηριότητα για ίδιο ή αλλότριο λογαριασμόΣελ. 1042
ε. Συμμετοχή σε εταιρίεςΣελ. 1043
στ. Πρόσθετες παράμετροι ως προς την αξιολόγηση απαγορευμένης ανταγωνιστικής δραστηριότηταςΣελ. 1043
3. 'Αδεια της γενικής συνέλευσης 
α. Νομική φύση - Καταστατική άρση της απαγόρευσηςΣελ. 1045
β. Προϋποθέσεις έγκυρης άδειαςΣελ. 1046
γ. ΑποτελέσματαΣελ. 1048
ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες πράξεων ανταγωνισμού χωρίς νόμιμη άδεια 
1. Αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 1049
2. Δικαίωμα οικονομικής υποκατάστασης της ΑΕ στη θέση του υπόχρεουΣελ. 1050
3. Αξίωση απόδοσης ή εκχώρησης απαίτησης αμοιβήςΣελ. 1051
4. Σχέση μεταξύ δικαιωμάτων αποζημίωσης και υποκατάστασηςΣελ. 1052
5. Συμμετοχή σε εταιρίαΣελ. 1052
6. Λοιπές αξιώσειςΣελ. 1053
ΙV. Ειδικά θέματα 
1. Νομιμοποίηση Σελ. 1056
2. Παραγραφή Σελ. 1056
3. Δικονομικά Σελ. 1058
'Αρθρο 23α - Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 1059
Ι. ΓενικάΣελ. 1063
II. Υποκείμενα των απαγορεύσεων (παρ. 5) 
1. Μέλη του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 1065
2. Πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίαςΣελ. 1066
3. Σύζυγοι και συγγενείς των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίαςΣελ. 1067
4. Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα υποκείμενα των απαγορεύσεων της παρ. 5Σελ. 1067
5. Πρόσωπα προβλεπόμενα από το καταστατικόΣελ. 1067
6. Νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την ανώνυμη εταιρία ή προσωπικές εταιρίες στις οποίες μετέχει η ανώνυμη εταιρία (παρ. 6)Σελ. 1067
7. Πρακτικοί συνδυασμοί των υποκειμένων της απαγόρευσηςΣελ. 1068
ΙΙΙ. Αντικείμενα των απαγορεύσεων (παρ. 1) 
1. Χορήγηση δανείωνΣελ. 1068
2. Παροχή πιστώσεωνΣελ. 1068
3. Παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών (παρ. 1 στοιχ. α)Σελ. 1069
4. Επιτρεπτή υπό προϋποθέσεις η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών (παρ. 1 στοιχ. β)Σελ. 1070
IV. Αντικείμενα των περιορισμών και διαδικασία ελέγχου (παρ. 2-4)Σελ. 1071
V. Συνέπειες από την παράβαση του άρθρου 23α 
1. Αστικές κυρώσειςΣελ. 1072
2. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 1073
VI. Πράξεις που αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας (παρ. 2 εδ. β)Σελ. 1074
CHECK LIST 
Για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών κατά την έννοια του άρθρου 23α παρ. 1 υπέρ προσώπων της παρ. 5 του εν λόγω άρθρουΣελ. 1075
'Αρθρον 24 - [Αμοιβές προς μέλη του ΔΣ]Σελ. 1077
Ι. Η γενική προβληματική - Τα προστατευτέα συμφέρονταΣελ. 1079
ΙΙ. Νομική βάση της αξίωσης για καταβολή αμοιβών στα μέλη του δσΣελ. 1080
ΙΙΙ. Η συστηματική του άρθρου 24 - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1082
IV. Σχέση άρθρων 24 και 23α ΚΝ 2190/1920Σελ. 1082
V. Οι κατ' ιδίαν ρυθμίσεις 
1. Αμοιβές από κέρδη (24 § 1) 
α. Ο προσδιορισμός του ποσούΣελ. 1083
β. Νομική βάση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από κέρδηΣελ. 1084
γ. Εύρος της εξουσίας της γσ Σελ. 1085
2. 'Αλλες, εκτός μισθού, αμοιβές (ή αποζημιώσεις) (24 § 2) 
α. Είδος παρεχόμενων υπηρεσιώνΣελ. 1085
β. Μορφή αμοιβήςΣελ. 1086
γ. Προϋποθέσεις καταβολήςΣελ. 1087
δ. Δικαστικός έλεγχοςΣελ. 1087
3. Αμοιβές λόγω ειδικής σχέσης (παροχή υπηρεσιών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κ.λπ.)Σελ. 1090
Παράρτημα άρθρου 24 - Η φορολογία των αμοιβών που καταβάλλονται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 1093
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1094
 
ΙΙ. Αμοιβές καταβαλλόμενες δυνάμει συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας ή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών 
1. Ο μισθός ή αμοιβή που λαμβάνουν τα μέλη του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσειςΣελ. 1094
2. Ο μισθός που λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίεςΣελ. 1095
3. Η αμοιβή που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματοςΣελ. 1095
ΙΙI. Εκτός μισθού αμοιβές ή αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 1095
IV. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τη διάθεση κερδώνΣελ. 1096
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον: ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 25 -35γΣελ. 1097
Ι. Γενικά Σελ. 1099
ΙΙ. Η γενική συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της Α.Ε.Σελ. 1101
ΙΙΙ. Αρχές λειτουργίαςΣελ. 1103
ΙV. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1104
V. Είδη γενικών συνελεύσεωνΣελ. 1105
1. Τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευσηΣελ. 1106
2. Συνήθης ή καταστατική γενική συνέλευσηΣελ. 1106
3. Αρχική ή επαναληπτική γενική συνέλευσηΣελ. 1107
4. Ιδιαίτερες γενικές συνελεύσειςΣελ. 1107
5. Καθολική γενική συνέλευσηΣελ. 1108
VΙ. Σύγκληση και συγκρότηση γενικής συνέλευσηςΣελ. 1108
1. ΣύγκλησηΣελ. 1108
2. ΣυγκρότησηΣελ. 1109
VIΙ. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης 
1. Νομική φύση της απόφασηςΣελ. 1111
2. Ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1112
'Αρθρο 25 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευσηΣελ. 1115
Ι. ΓενικάΣελ. 1117
ΙΙ. Ο τόπος διεξαγωγής της ΓΣ 
1. Η προηγούμενη ρύθμισηΣελ. 1118
 
2. Η νέα ρύθμιση: Η απορρύθμιση της διοικητικής εποπτείας και η αρχή της αυτοδιάθεσης των δικαιωμάτων των μετόχων 
α. Ο κανόνας της εγγύτητας στην έδρα της εταιρίαςΣελ. 1119
β. Ο κανόνας της έδρας της οργανωμένης αγοράς, για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίεςΣελ. 1120
γ. Ο κανόνας της αυτοδιάθεσης των μετόχων για τις μη εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 1121
ΙΙΙ. Η φυσική συνάθροιση των μετόχων ως αίτημα του Ν 2190/1920;Σελ. 1124
1. Η φυσική διεξαγωγή της συνέλευσης ως στοιχείο του υποστατού της απόφασης;Σελ. 1124
2. Η φυσική διεξαγωγή της συνέλευσης ως συμμετοχικό αίτημα του μετόχουΣελ. 1127
α. Η απόφαση διά περιφοράςΣελ. 1128
β. Η διεξαγωγή της συνέλευσης με τηλεδιάσκεψηΣελ. 1128
γ. Η Καθολική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 1129
ΙV. Η υποχρέωση διεξαγωγής τακτικής γενικής συνέλευσηςΣελ. 1130
'Αρθρο 26 - Πρόσκληση της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1133
Ι. ΓενικάΣελ. 1137
II. Αρμοδιότητα σύγκλησης της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1138
III. H πρόσκληση της ΓΣΣελ. 1142
ΙV. Η προθεσμία δημοσίευσης της πρόσκλησηςΣελ. 1142
V. Περιεχόμενο της πρόσκλησηςΣελ. 1144
1. Το οίκημα της συνεδρίασης της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1145
2. Χρόνος συνεδρίασης της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1145
3. Θέματα ημερήσιας διάταξηςΣελ. 1146
4. Πληροφορίες ως προς τους δικαιούμενους συμμετοχής και οδηγίες συμμετοχήςΣελ. 1151
VΙ. Δημοσιότητα της πρόσκλησης 
1. ΓενικάΣελ. 1152
2. Τοιχοκόλληση της πρόσκλησηςΣελ. 1152
3. Δημοσίευση της πρόσκλησηςΣελ. 1153
4. Πρόσθετες διατυπώσεις δημοσιότηταςΣελ. 1155
VIΙ. Εξαιρέσεις - περιορισμοί διατυπώσεων πρόσκλησης και δημοσιότηταςΣελ. 1156
1. Καθολική ΓΣΣελ. 1156
2. Καταστατικές αποκλίσεις από τους κανόνες δημοσιότηταςΣελ. 1159
3. Η ενημέρωση του μετόχου μέσω ηλεκτρονικών μέσων στις εισηγμένες εταιρίες (Η διάταξη του άρθρου 18 του N 3556/2007)Σελ. 1162
VIII. Το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ «σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών»Σελ. 1163
IΧ. Συνέπειες της μη τήρησης των διατυπώσεων σύγκλησης Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 1167
CHECK LIST 
Για τη σύγκληση και συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ΑΕΣελ. 1171
'Αρθρον 26α - [Διατυπώσεις ενημέρωσης της Διοίκησης]Σελ. 1177
Ι. ΓενικάΣελ. 1178
ΙΙ. Περιεχόμενο της διάταξηςΣελ. 1178
ΙΙΙ. Συνέπειες παράβασηςΣελ. 1179
ΙV. Ειδικά το θέμα της επαναληπτικής γενικής συνέλευσηςΣελ. 1179
V. Ειδικά οι εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 1180
'Αρθρο 27 - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευσηΣελ. 1183
Ι. ΓενικάΣελ. 1184
ΙΙ. Το δικαίωμα χορήγησης Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ΕκθέσεωνΣελ. 1185
III. Κατάρτιση και τοιχοκόλληση πίνακα των δικαιούχων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μετόχων (παρ. 2) 
1. ΓενικάΣελ. 1189
2. Το παλαιό δίκαιο περί κυρώσεων των ελαττωμάτων του πίνακα συμμετοχήςΣελ. 1192
3. Η νέα ρύθμισηΣελ. 1193
IV. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 27Σελ. 1194
V. Ειδικά το θέμα της σύνταξης και διάθεσης στους μετόχους σχεδίων αποφάσεωνΣελ. 1196
'Αρθρο 28 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευσηΣελ. 1199
Ι. ΓενικάΣελ. 1204
ΙΙ. Το ουσιαστικό δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣΣελ. 1205
ΙΙΙ. Οι διατυπώσεις συμμετοχής 
1. ΓενικάΣελ. 1206
2. Η δέσμευση των μετοχώνΣελ. 1207
3. Ειδικές περιπτώσεις δέσμευσης 
α. Εισηγμένες ΕταιρίεςΣελ. 1209
β. Προσωρινοί τίτλοιΣελ. 1211
γ. Μη εκδοθέντες μετοχικοί τίτλοιΣελ. 1211
δ. Αδυναμία κατάθεσης εκδοθέντων μετοχικών τίτλωνΣελ. 1211
ε. Μετ' αναβολή ΓΣΣελ. 1212
4. Καταχώρηση δικαιούμενων συμμετοχής στον πίνακα του άρθρου 27Σελ. 1212
5. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία δέσμευσης των μετοχών Σελ. 1214
6. Συνέπειες παράβασης των κανόνων συγκρότησηςΣελ. 1215
7. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της διαδικασίας συμμετοχής στη ΓΣΣελ. 1217
α. Το προτεινόμενο καθεστώς για τις μη εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 1218
β. Ο κανόνας της «ημερομηνίας καταγραφής» για τις εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 1220
IV. Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 
1. Συμμετοχή στη ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψηςΣελ. 1224
2. Η ψήφος από απόσταση Σελ. 1227
3. Η συμμετοχή στη ΓΣ διά αντιπροσώπου (proxy voting)Σελ. 1233
'Αρθρο 29 - ΑπαρτίαΣελ. 1239
Ι. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 1241
ΙΙ. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας 
1. Νόμιμα ποσοστά απαρτίας 
α. Απλή απαρτίαΣελ. 1242
β. Αυξημένη απαρτίαΣελ. 1243
γ. Θέματα αυξημένης απαρτίαςΣελ. 1244
δ. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 1246
2. Καταστατικά ποσοστά απαρτίαςΣελ. 1247
3. Υπολογισμός των ποσοστών απαρτίας Σελ. 1248
'Αρθρον 30 - [Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων]Σελ. 1249
Ι. Το δικαίωμα ψήφου 
1. Η φύση και ο αναγκαστικός χαρακτήρας του δικαιώματος ψήφουΣελ. 1251
2. Νόμιμοι περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου Σελ. 1253
3. Εξωεταιρικές συμφωνίεςΣελ. 1254
ΙΙ. Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 1257
'Αρθρον 30α - ['Ασκηση δικαιώματος ψήφου από ενεχυρούχους δανειστές - επικαρπωτές]Σελ. 1259
Ι. ΓενικάΣελ. 1260
ΙΙ. Η σύμβαση ψήφου μεταξύ ενεχυρούχου δανειστή και ενεχυριάσαντοςΣελ. 1261
ΙΙΙ. Η σύμβαση ψήφου μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κυρίουΣελ. 1265
ΙV. Η λειτουργία της καταστατικής απαγόρευσης του άρθρου 30αΣελ. 1266
 
'Αρθρο 30β - [Πιστωτικά ιδρύματα]Σελ. 1269
Ι. ΓενικάΣελ. 1270
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1271
ΙΙΙ. Περιεχόμενο της ρύθμισηςΣελ. 1272
IV. Επαναπροσεγγίζοντας τη ρύθμιση του άρθρου 30β. Το ζήτημα των συλλογικών λογαριασμών 
1. Το ζήτημα των συλλογικών λογαριασμώνΣελ. 1274
2. Η ένταξη του ζητήματος των συλλογικών λογαριασμών στο εταιρικό δίκαιοΣελ. 1276
3. Η ρύθμιση του 30β στα πλαίσια της προβληματικής των συλλογικών λογαριασμών Σελ. 1280
'Αρθρον 31 - ΠλειοψηφίαΣελ. 1285
Ι. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 1286
ΙΙ. Απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας 
1. Νόμιμα ποσοστά πλειοψηφίαςΣελ. 1287
2. Καταστατικά ποσοστά πλειοψηφίαςΣελ. 1288
'Αρθρον 32 - Πρακτικά γενικής συνέλευσηςΣελ. 1291
Ι. Τήρηση πρακτικώνΣελ. 1292
ΙΙ. Υπογραφή «διά περιφοράς»Σελ. 1294
ΙΙΙ. Προσυπογραφή συμβολαιογράφουΣελ. 1294
'Αρθρον 33 - [Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης]Σελ. 1297
Ι. Η αμφισημία του χαρακτηρισμού της γ.σ. ως ανωτάτου οργάνουΣελ. 1298
ΙΙ. Η δυνατότητα ανάμειξης της γ.σ. στην εταιρική διοίκηση 
1. Η άποψη περί γενικής αρμοδιότητας της γ.σ.Σελ. 1299
2. Η άποψη περί ειδικής αρμοδιότητας της γ.σ.Σελ. 1300
III. Οι σχέσεις των οργάνων ως ζήτημα δικαιοπρακτικής αυτονομίας 
1. Οι κατευθύνσεις του νέου εταιρικού δικαίουΣελ. 1302
2. Όρια μετοχικής παρέμβασης στην εταιρική διοίκησηΣελ. 1303
ΙV. Η δεσμευτικότητα της απόφασης της γ.σ.Σελ. 1304
'Αρθρον 34 - Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1307
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1309
ΙΙ. Απαρίθμηση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτωνΣελ. 1309
ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από την αποκλειστική αρμοδιότηταΣελ. 1311
ΙV. Αρρύθμιστες αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης 
1. Κριτήρια οριοθέτησηςΣελ. 1313
2. Παραδείγματα εφαρμογήςΣελ. 1315
'Αρθρον 35 - [Απαλλαγή οργάνων διοίκησης και ελεγκτών]Σελ. 1319
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1320
ΙΙ. Αντικείμενο και διαδικασία της απαλλαγής 
1. Αντικείμενο της απαλλαγής Σελ. 1320
2. Αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασηςΣελ. 1321
3. Διαδικασία λήψης της απόφασης 
α. Συνδυασμός με ψήφιση ισολογισμούΣελ. 1321
β. Ιδιαιτερότητες της ψηφοφορίαςΣελ. 1321
4. Χαρακτηριστικά της απόφασηςΣελ. 1322
ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες 
1. Συνέπειες της απαλλαγής: σχέση με το άρθρο 22α παρ. 4Σελ. 1323
2. Συνέπειες της άρνησης απαλλαγήςΣελ. 1324
'Αρθρo 35α - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1325
Ι. Εισαγωγή: H ελαττωματικότητα των αποφάσεων ΓΣστο N 2190/1920 και στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 1329
ΙΙ. Η ελαττωματικότητα της ψήφουΣελ. 1333
ΙΙΙ. Η ακυρώσιμη απόφαση 
1. ΓενικάΣελ. 1333
2. Λόγοι ακυρωσίας (άρθρο 35α §§ 1, 2) 
α. Λήψη της απόφασης με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό - Λήψη απόφασης από ΓΣ που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί (άρθρο 35α § 1, εδ. α΄ και β΄)Σελ. 1334
β. Λήψη απόφασης από ΓΣ χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες (άρθρο 35α § 2 περ. α΄)Σελ. 1342
γ. Αποφάσεις κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίαςΣελ. 1346
3. Η αγωγή ακύρωσης (άρθρο 35α § 3, 6-11) 
α. ΓενικάΣελ. 1350
β. Δικαίωμα ακύρωσης - Ενεργητική/παθητική νομιμοποίηση (άρθρο 35α § 3, 7 εδ. α΄, 8 εδ. α΄)Σελ. 1350
γ. ΔικονομικάΣελ. 1356
4. Οι αξιώσεις αποζημίωσηςΣελ. 1358
'Αρθρo 35β- Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1363
Ι. Εισαγωγή - Η ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ υπό το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 1364
ΙΙ. Οι λόγοι ακυρότητας στο ισχύον δίκαιο (άρθρο 35β § 1) 
1. H λήψη απόφασης από ΓΣ που συγκροτήθηκε χωρίς προηγούμενη σύγκλησή της (άρθρο 35β §§ 1-3) 
α. ΓενικάΣελ. 1365
β. H περίπτωση της σύγκλησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 § 2αΣελ. 1368
γ. H περίπτωση της καθολικής συνέλευσης (άρθρο 26 § 3) - Η δήλωση μετόχου ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νόμιμα (άρθρο 35β § 3)Σελ. 1369
2. H κατά περιεχόμενο αντίθεση της απόφασης στο νόμο ή στο καταστατικό (άρθρο 35β § 1) 
α. Αντίθεση στο νόμοΣελ. 1369
β. Αντίθεση στο καταστατικόΣελ. 1370
ΙΙΙ. Η προβολή της ακυρότητας (άρθρο 35β §§ 4, 5) 
1. Διατυπώσεις - Δικονομικά 
α. Δικαστική ή και εξώδικη προβολή της ακυρότητας;Σελ. 1370
β. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα - διαδικαστικές προϋποθέσειςΣελ. 1372
γ. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 1374
δ. Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 1374
ε. Ενέργεια της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότηταΣελ. 1375
στ. Δημοσιότητα της απόφασης (άρθρο 35β § 6) - Προστασία καλοπίστων τρίτωνΣελ. 1376
ΙV. Η θεραπεία της ακυρότητας (άρθρο 35β § 4) 
1. H παρέλευση θεραπευτικής προθεσμίαςΣελ. 1376
2. Οι ανεπίδεκτες θεραπείας αποφάσειςΣελ. 1378
3. Επανάληψη της απόφασηςΣελ. 1378
'Αρθρο 35γ - Ανυπόστατες αποφάσειςΣελ. 1379
Ι. Εισαγωγή - Το ανυπόστατο των αποφάσεων Γ.Σ. υπό το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 1379
ΙΙ. Η ρητή αναγνώριση του ανυποστάτου με το νέο άρθρο 35γΣελ. 1380
ΙII. Οι λόγοι ανυποστάτου (§ 2)Σελ. 1382
ΙV. Η μεταχείριση της ανυπόστατης απόφασης (§ 1)Σελ. 1385
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον: ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  
'Αρθρο 36 - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστέςΣελ. 1387
Ι. Το άρθρο προ και μετά το Ν 3604/2007 - ΔιευκρινίσειςΣελ. 1392
ΙΙ. Ο τακτικός έλεγχος της ΑΕ 
1. Εισαγωγικά - ΙστορικάΣελ. 1393
2. Η ανάγκη τακτικού ελέγχου στην ΑΕΣελ. 1393
3. Η νομοθετική αναγνώριση της ανάγκης ελέγχου - Η διπλή νομοθετική πραγματικότητα και η άρση της από το Ν 3693/2008 - Ιδία θέση ως προς τη σχέση Ν 3693/2008 και ΠΔ 226/1992Σελ. 1394
4. Διακρίσεις από άλλες μορφές και είδη ελέγχουΣελ. 1397
5. Χαρακτηριστικά του τακτικού ελέγχουΣελ. 1398
6. Η αποτυχία του τακτικού ελέγχου;Σελ. 1399
ΙΙΙ. Ο τακτικός ελεγκτής 
1. Ο τακτικός ελεγκτής εταιρικό όργανο και δη αναγκαστικό και αναγκαίο;Σελ. 1399
2. Ο ελεγκτής δημόσιος λειτουργός;Σελ. 1400
3. Ικανότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και ανιδιοτέλεια ελεγκτήΣελ. 1401
4. Ο «κοινός» ελεγκτής - Ταυτόχρονα ιστορική ανασκόπησηΣελ. 1403
5. Ορκωτός ελεγκτής, ΣΟΕΛ, ελεγκτικές εταιρίες και κοινοπραξίες - Ταυτόχρονα ιστορική ανασκόπησηΣελ. 1403
6. Ο νόμιμος ελεγκτήςΣελ. 1406
7. Ελεγκτικά γραφείαΣελ. 1406
ΙV. Ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών προϋπόθεση λήψης απόφασης από τη ΓΣ (άρθρο 36 παρ. 2) 
1. Η «αξίωση» του νομοθέτηΣελ. 1407
2. Η ελαττωματική έκθεση των ελεγκτώνΣελ. 1408
3. Έλεγχος από αναρμόδια πρόσωπαΣελ. 1408
4. Παράλειψη ελέγχου τροποποιηθέντων ετήσιων λογαριασμώνΣελ. 1409
5. Χαρακτηριστικά της άκυρης αποφάσεως της ΓΣΣελ. 1409
V. Υπαγωγή στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών (36 παρ. 1) 
1. Ιστορική αναφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών με βάση το Ν 2190/1920Σελ. 1409
2. Υποχρεωτικός έλεγχος νόμιμων και όχι ορκωτών ελεγκτώνΣελ. 1410
3. Το άρθρο 42α παρ. 6 Ν 2190/1920Σελ. 1410
4. Υποχρεωτική υπαγωγή με βάση το ΠΔ 226/1992 Σελ. 1411
5. Υποχρεωτική υπαγωγή με βάση τον Ν 3693/2008Σελ. 1412
6. Προαιρετική υπαγωγή στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών Σελ. 1412
VI. Ο διορισμός του ορκωτού ελεγκτή (άρθρο 36 παρ. 3) και εν γένει του τακτικού ελεγκτή 
1. Γενικά περί διορισμού του ελεγκτήΣελ. 1412
2. Εκλογή εταιρίας (ελεγκτικού γραφείου) ή ελεγκτή;Σελ. 1416
VII. Ανακοίνωση του διορισμού και αποδοχή του (36 παρ. 4)Σελ. 1417
VIII. Η σχέση ελεγκτή και ελεγχόμενης εταιρίας 
1. Ο ελεγκτής του Ν 3693/2008Σελ. 1418
2. Ο ορκωτός ελεγκτής Σελ. 1420
ΙΧ. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτών του Ν 3693/2008 
1. Γενικά Σελ. 1420
2. Η πρόωρη λήξη της θητείας των ελεγκτώνΣελ. 1421
Χ. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών (36 παρ. 4)Σελ. 1422
'Αρθρο 36α - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστέςΣελ. 1423
Ι. Το άρθρο προ και μετά το Ν 3604/2007 και το Ν 3693/2008Σελ. 1424
ΙΙ. Υπαγωγή στον έλεγχο των «κοινών» ελεγκτών (36α παρ. 1, 2)Σελ. 1425
ΙΙΙ. Οι ελεγκτές και τα προσόντα τους προ του Ν 3693/2008 - ταυτόχρονα ιστορική ανασκόπηση και μετά από αυτόνΣελ. 1425
IV. Ο διορισμός του «κοινού» ελεγκτή (άρθρο 36α παρ. 3) 
1. ΓενικάΣελ. 1427
2. Οι αναπληρωτές ελεγκτέςΣελ. 1427
V. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών (άρθρο 36α παρ. 3) 
VI. Αμοιβή (άρθρο 36α παρ. 3)Σελ. 1428
'Αρθρο 37 - [Διενέργεια τακτικού ελέγχου και ευθύνη ελεγκτών]Σελ. 1431
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1436
ΙΙ. Χρονικά όρια, διακρίσεις του τακτικού ελέγχου και οριοθέτησή του έναντι του εσωτερικού ελέγχου 
1. Διάκριση του τακτικού ελέγχου από τον εσωτερικό έλεγχοΣελ. 1436
2. Ο εσωτερικός και ο τακτικός ελεγκτήςΣελ. 1437
3. Χρονικά όρια και διακρίσεις του ελέγχουΣελ. 1437
III. Η έκταση και τα όρια όσον αφορά το αντικείμενο του ελέγχου 
1. Παρακολούθηση της διαχειριστικής κατάστασης και όχι διαχείρισηΣελ. 1439
2. Έλεγχος μόνο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας κατά την παρακολούθηση της διαχείρισηςΣελ. 1440
3. Ιδίως ο λογιστικός έλεγχοςΣελ. 1440
4. Διαχειριστικές πράξεις υποκείμενες σε έλεγχοΣελ. 1441
5. Ειδικά η περίπτωση των υποδείξεων των ελεγκτών προς τους διοικούντεςΣελ. 1442
IV. Τα χαρακτηριστικά της διενέργειας ελέγχου 
1. ΓενικάΣελ. 1443
2. Αυτοπρόσωπη και ατομική ενάσκηση καθηκόντων Σελ. 1443
3. Υποχρέωση πίστης και ιδίως εχεμύθειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντωνΣελ. 1444
4. Υποχρέωση διενέργειας ελέγχου με αντικειμενικότητα Σελ. 1445
5. Υποχρέωση διενέργειας ελέγχου σύμφωνα με το νόμο αλλά και τους ελεγκτικούς κανόνες, τις ελεγκτικές αρχές και μεθόδους - Τα ελεγκτικά πρότυπαΣελ. 1445
6. Δειγματοληπτικός και όχι καθολικός έλεγχοςΣελ. 1446
7. Τα χρονικά όρια απασχόλησης από ορκωτούς ελεγκτέςΣελ. 1446
V. Η πρώτη χρονικά κύρια υποχρέωση των ελεγκτών: παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της εταιρίας 
1. ΓενικάΣελ. 1447
2. Ειδικά ο λογιστικός έλεγχος υπό το πρίσμα του N 2190/1920Σελ. 1447
3. Η διενέργεια του ελέγχου, ιδίως δε του λογιστικού, σύμφωνα με την ελεγκτική Σελ. 1448
VI. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 1449
VII. Η έκθεση των ελεγκτών (άρθρο 37 παρ. 1, εδ. 3 - 5, παρ. 5) 
1. Διάκριση από άλλες ελεγκτικές εκθέσειςΣελ. 1450
2. Γενικά η έκθεση των ελεγκτών, η δημοσιότητα, ο χρόνος υποβολής και «νέες» πληροφορίεςΣελ. 1451
3. Δομή, περιεχόμενο και είδη εκθέσεωνΣελ. 1452
4. Αποδεικτική ισχύςΣελ. 1454
5. Τα όρια του ελέγχουΣελ. 1454
VIII. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις των ελεγκτών (άρθρο 37 παρ. 1, εδ. 2, παρ. 2)Σελ. 1456
ΙΧ. Δικαίωμα γνώσης εγγράφων και εν γένει πληροφόρησης (άρθρο 37 παρ. 1 εδ. 1) 
1. Γενικά τα δικαιώματα των ελεγκτώνΣελ. 1458
2. Ειδικά το δικαίωμα γνώσης εγγράφων και εν γένει πληροφόρησηςΣελ. 1458
Χ. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι απαγορεύσεις των ελεγκτών (άρθρο 37 παρ. 4) 
1. ΓενικάΣελ. 1460
2. Τα κωλύματα που αφορούν όλους τους ελεγκτέςΣελ. 1460
3. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι απαγορεύσεις των ορκωτών ελεγκτών Σελ. 1462
ΧΙ. Η ευθύνη των ελεγκτών (άρθρο 37 παρ. 3) 
1. ΓενικάΣελ. 1462
2. Ευθύνη έναντι της εταιρίαςΣελ. 1463
3. Ευθύνη έναντι τρίτωνΣελ. 1468
'Αρθρο 37α - [Πλεονεκτήματα λόγω ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές]Σελ. 1471
'Αρθρο 38 - [Δικαίωμα αίτησης σύγκλησης ΓΣ]Σελ. 1473
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1474
ΙΙ. Ο δικαιολογητικός σκοπός θέσπισης του άρθρου 38 παρ. 1Σελ. 1474
ΙΙΙ. Διευκρινίσεις στο γράμμα του άρθρου 38Σελ. 1474
ΙV. Ο δικαιούμενος προς άσκηση του σχετικού δικαιώματος και το χρονικό πεδίο της άσκησηςΣελ. 1475
V. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 1475
VI. Η υποχρέωση του ΔΣΣελ. 1477
VII. Παράλειψη του ΔΣ να συγκαλέσει τη ΓΣΣελ. 1477
'Αρθρον 39 - Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 1479
Ι. Η προστασία της μειοψηφίας γενικά 
1. Το ζήτημα της προστασίας της μειοψηφίας Σελ. 1484
2. Τρόποι ενίσχυσης της μειοψηφίας στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 1485
3. «Μεγάλη» και «μικρή» μειοψηφία Σελ. 1488
4. Φύση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 1488
5. Περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας Σελ. 1490
6. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο άρθρο 39 
α. Ισχύον δίκαιο Σελ. 1491
β. Η προσαρμογή με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ Σελ. 1491
ΙΙ. Δικαίωμα αίτησης σύγκλησης γενικής συνέλευσης (39 παρ. 1)Σελ. 1492
1. Γενικά Σελ. 1493
2. Δικαιούμενοι Σελ. 1493
3. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος Σελ. 1495
4. Η υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου για σύγκληση γενικής συνέλευσης Σελ. 1496
5. Δικαστική παρέμβαση σε περίπτωση μη σύγκλησης Σελ. 1497
IΙΙ. Δικαίωμα προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη (39 παρ. 2) 
1. Γενικά Σελ. 1498
2. Δικαιούμενοι Σελ. 1499
3. Η άσκηση του δικαιώματος Σελ. 1499
4. Εκπλήρωση - παράβαση υποχρέωσης δημοσίευσηςΣελ. 1500
ΙV. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων (προτεινόμενη παρ. 2α άρθρου 39) 
1. Εισαγωγικά - 'Αρθρο 6 Οδηγίας 2007/36/ΕΚΣελ. 1501
2. Η ενσωμάτωση στον ΚΝ 2190/1920Σελ. 1502
V. Δικαίωμα αίτησης αναβολής λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση (39 παρ. 3) 
1. Γενικά Σελ. 1504
2. Δικαιούμενοι Σελ. 1505
3. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος Σελ. 1505
4. Αντικείμενο της αναβολής Σελ. 1507
5. Μια μόνο αναβολή Σελ. 1508
6. Συνέπειες της αίτησης αναβολής Σελ. 1508
7. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση Σελ. 1509
VI. Δικαίωμα αίτησης πληροφοριών (39 παρ. 4-6) Σελ. 1510
1. Εισαγωγικά 
α. Η ενημέρωση των μετόχων γενικάΣελ. 1511
β. Η ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 4-6 Σελ. 1513
2. Η άσκηση των επί μέρους δικαιωμάτων-Προϋποθέσεις 
α. ΔικαιούμενοιΣελ. 1515
β. Τρόπος άσκησηςΣελ. 1516
γ. Αίτηση ενόψει έκτακτης ή τακτικής γενικής συνέλευσηςΣελ. 1517
3. Αντικείμενο της αίτησης 
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 1518
β. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας (ατομικό δικαίωμα - παρ. 4 εδ. α')Σελ. 1518
γ. Ανακοίνωση καταβολών ποσών ή άλλων παροχών προς ορισμένα πρόσωπα (μειοψηφία 1/20 - παρ. 4 περ. β')Σελ. 1520
δ. Πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας (μειοψηφία 1/5 - παρ. 5)Σελ. 1520
4. Η παροχή των πληροφοριών 
α. Υπόχρεοι και τρόπος παροχής των πληροφοριώνΣελ. 1521
β. Αποδέκτες των πληροφοριώνΣελ. 1522
5. 'Αρνηση παροχής πληροφοριών 
α. Το δικαίωμα άρνησηςΣελ. 1523
β. Περιπτώσεις «αποχρώντος ουσιώδους λόγου»Σελ. 1524
γ. Δικαστική προστασία σε περίπτωση άρνησηςΣελ. 1526
VII. Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση (39 παρ. 7) Σελ. 1529
1. Γενικά Σελ. 1529
2. Δικαιούμενοι Σελ. 1530
3. Η άσκηση του δικαιώματος Σελ. 1530
4. Η διεξαγωγή ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση Σελ. 1531
'Αρθρον 39α - 'Ασκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειώνΣελ. 1533
'Αρθρο 40 - Αίτηση έκτακτου ελέγχουΣελ. 1537
Ι. Έκτακτος έλεγχος, τακτικός έλεγχος, δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 1540
ΙΙ. Η εξέλιξη του εκτάκτου ελέγχουΣελ. 1541
ΙΙΙ. Προλεγόμενα περί του ισχύοντος καθεστώτος του εκτάκτου ελέγχουΣελ. 1542
ΙV. Αρμόδιο δικαστήριο και τηρητέα διαδικασία 
1. Εκουσία δικαιοδοσίαΣελ. 1543
2. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 1545
V. Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση του δικαιώματος έκτακτου ελέγχου 
1. Μειοψηφίες των μετόχωνΣελ. 1546
2. 'Αλλα πρόσωπαΣελ. 1547
VΙ. 'Ασκηση του δικαιώματος ελέγχου από τη μικρή μειοψηφία 
1. ΓενικώςΣελ. 1548
2. Ιστορική βάση αιτήσεωςΣελ. 1548
3. ΠιθανολόγησηΣελ. 1548
4. Οι προς πιθανολόγηση πράξειςΣελ. 1550
5. Νομολογία παραβατικών πράξεωνΣελ. 1551
6. Προθεσμία υποβολής αίτησηςΣελ. 1553
7. Απόδειξη κατοχής των μετοχώνΣελ. 1553
VΙΙ. 'Ασκηση του δικαιώματος ελέγχου από τη μεγάλη μειοψηφία 
1. ΓενικώςΣελ. 1555
2. Ιστορική βάση της αιτήσεωςΣελ. 1556
3. Πλήρης απόδειξηΣελ. 1556
4. Γενικώς ως προς τις προς απόδειξη πράξεις διαχείρισηςΣελ. 1557
5. Ειδικότερα οι πράξεις που συνιστούν μη χρηστή και συνετή διαχείρισηΣελ. 1557
6. Νομολογία μη χρηστών και συνετών πράξεωνΣελ. 1558
7. Η εταιρική πορείαΣελ. 1559
8. Συνάφεια εταιρικής πορείας και εταιρικής διαχείρισηςΣελ. 1559
9. Σύνοψη ιδίας θέσης και κριτική της νομολογίαςΣελ. 1559
10. Εκπροσώπηση στο ΔΣΣελ. 1561
IΧ. Η άσκηση του δικαιώματος έκτακτου ελέγχου από τρίτους Σελ. 1561
Χ. Έκταση και περιεχόμενο του διατασσομένου ελέγχουΣελ. 1562
'Αρθρο 40α - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχουΣελ. 1565
Ι. Το άρθρο προ και μετά το Ν 3604/2007Σελ. 1566
ΙΙ. Οι έκτακτοι ελεγκτέςΣελ. 1566
ΙΙΙ. Ο διορισμόςΣελ. 1567
ΙV. Οι υποχρεώσεις των ελεγκτώνΣελ. 1568
V. Η αμοιβή των ελεγκτώνΣελ. 1569
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον: ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 41-44Σελ. 1571
Ι. Ένα κεφάλαιο αλλιώτικο από τα άλλαΣελ. 1572
ΙΙ. Η νομική θεώρηση των διατάξεωνΣελ. 1572
ΙΙΙ. Η παρακολούθηση της αναλύσεωςΣελ. 1573
IV. Το κύρος τροποποιήσεων που έχουν θεσπισθεί με Π.Δ/μαΣελ. 1574
'Αρθρον 41 - [Βιβλία της ανώνυμης εταιρείας και απογραφή]Σελ. 1579
Ι. Τα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας 
1. Κατηγορίες και είδη βιβλίων 
α. Κατηγορίες Α, Β και Γ του ΚΒΣΣελ. 1581
β. Ημερολόγιο και καθολικόΣελ. 1581
γ. Τα βιβλία της Γ' κατηγορίαςΣελ. 1581
δ. Το διπλογραφικό σύστημαΣελ. 1582
2. Αποδεικτική δύναμη και κύρος των βιβλίωνΣελ. 1583
3. Συνέπειες μη τηρήσεως ή ελλιπούς τηρήσεως των βιβλίωνΣελ. 1584
4. Η γλώσσα των βιβλίων (παρ. 3)Σελ. 1584
5. Νόμισμα τηρήσεως βιβλίωνΣελ. 1585
ΙΙ. Απογραφή (παρ. 1-2) 
1. Εισαγωγικά - ΈννοιαΣελ. 1586
2. Χρόνος διενέργειας 
α. Απογραφή ενάρξεωςΣελ. 1588
β. Απογραφή τέλους χρήσεωςΣελ. 1589
γ. Λύση λόγω συγχωνεύσεως ή διασπάσεωςΣελ. 1589
δ. Μετασχηματισμός κατά το Ν 2166/1993Σελ. 1590
3. Τρόπος απογραφήςΣελ. 1590
4. Ελλείμματα και πλεονάσματαΣελ. 1592
5. Συνέπειες μη συντάξεως απογραφήςΣελ. 1594
'Αρθρον 42 - [Διάρκεια εταιρικής χρήσης]Σελ. 1595
Ι. Εταιρική χρήση και διάρκειά της 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1596
2. Δωδεκάμηνη χρήσηΣελ. 1596
3. Χρήση βραχύτερη του δωδεκαμήνου 
α. Πρώτη και τελευταία χρήση Σελ. 1597
β. Μετασχηματισμός Σελ. 1597
γ. Μετασχηματισμός που εκτείνεται σε δυο χρήσειςΣελ. 1597
4. Χρήση μακρότερη του δωδεκαμήνου 
α. Η πρώτη εταιρική χρήσηΣελ. 1598
β. Μετασχηματισμός. ΠεριορισμοίΣελ. 1599
γ. Παράταση με μετάθεση χρόνου λήξεωςΣελ. 1599
δ. Περίοδος εκκαθαρίσεωςΣελ. 1599
5. Χρόνος λήξεως της χρήσεως 
α. Ο κανόναςΣελ. 1600
β. Η εξαίρεσηΣελ. 1600
γ. Μετάθεση χρόνου λήξεωςΣελ. 1600
ΙΙ. Αυτοτέλεια χρήσεων 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1601
2. Ρυθμίσεις του Ν 2190/1920Σελ. 1601
3. Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων στη φορολογία εισοδήματοςΣελ. 1602
4. Τακτοποίηση εσφαλμένων εγγραφώνΣελ. 1603
'Αρθρον 42α - Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)Σελ. 1605
Ι. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (παρ. 1-4) 
1. Οικονομικές καταστάσεις (ετήσιοι λογαριασμοί)Σελ. 1609
2. Ισολογισμός. ΈννοιαΣελ. 1610
3. Ισολογισμός. ΑρχέςΣελ. 1612
α. Η αρχή της «πραγματικής εικόνας»Σελ. 1612
β. Η αρχή της αναλυτικότηταςΣελ. 1614
γ. Η αρχή της σαφηνείας Σελ. 1614
δ. Η αρχή της οικονομίαςΣελ. 1615
ε. Η αρχή της συνεχείαςΣελ. 1615
στ. Η αρχή της συντηρητικότητας ή συνέσεωςΣελ. 1616
ζ. ΔιάφοραΣελ. 1616
4. Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως 
α. Τα αποτελέσματα χρήσεως κατά το Ν 2190/1920Σελ. 1617
β. Τα αποτελέσματα χρήσεως σε σχέση με το φορολογητέο εισόδημα. Λογιστικές διαφορέςΣελ. 1617
5. Ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (Π.Δ.Α.)Σελ. 1618
6. Το ΠροσάρτημαΣελ. 1619
7. Καταστάσεις ταμειακών ροών και μεταβολής ιδίων κεφαλαίωνΣελ. 1619
8. Αποδεικτική ισχύς των ο.κ.Σελ. 1619
ΙΙ. Ε.Ε.Χ. και Αμοιβαία ΚεφάλαιαΣελ. 1620
ΙΙΙ. Έγκριση και υπογραφή του Ισολογισμού (παρ. 5) 
1. Η σύνταξη των ο.κ. 
α. Αρμοδιότητα συντάξεωςΣελ. 1621
β. Χρόνος συντάξεως οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 1622
2. Η υπογραφή των ο.κ. κατά το Ν 2190/1920?Σελ. 1623
3. Προσόντα του Διευθυντή Λογιστηρίου Σελ. 1624
4. Διαδικασία δημοσιότητας και έγκρισης?Σελ. 1624
5. ΚυρώσειςΣελ. 1625
IV. Συνοπτικός ισολογισμός (παρ. 6-8) 
1. Τι είναι συνοπτικός ισολογισμόςΣελ. 1625
2. Ποιες είναι μικρού μεγέθους ανώνυμες εταιρίεςΣελ. 1626
3. Μεταπήδηση εταιρειών στην κατηγορία των μικρού μεγέθους?Σελ. 1627
4. Μικρού μεγέθους εταιρείες. Μεταπήδηση στην κατηγορία των μεγάλωνΣελ. 1627
'Αρθρον 42β - Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»Σελ. 1629
I. Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμούΣελ. 1631
1. 42β παρ. 1Σελ. 1631
2. 42β παρ. 2Σελ. 1632
3. 42β παρ. 3Σελ. 1632
4. 42β παρ. 4Σελ. 1633
5. 42β παρ. 5Σελ. 1633
6. 42β παρ. 7Σελ. 1634
7. 42β παρ. 8Σελ. 1634
ΙΙ.Υποκαταστήματα (Υ/Κ) (42β παρ. 6)Σελ. 1634
'Αρθρον 42γ - Δομή του ΙσολογισμούΣελ. 1637
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1638
ΙΙ. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
1. Εισαγωγικά 
α. Η εισαγωγή των Λογιστικών ΣχεδίωνΣελ. 1639
β. Υποχρέωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ.Σελ. 1640
γ. Αναλυτική Λογιστική και Κλαδικά Λογιστικά ΣχέδιαΣελ. 1640
2. Η δομή του Ε.Γ.Λ.Σ. 
α. Τα πέντε μέρηΣελ. 1641
β. Οι ΟμάδεςΣελ. 1641
γ. Οι Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κ.λπ. λογαριασμοίΣελ. 1642
δ. Λογαριασμοί Ισολογισμού και ΑποτελεσματικοίΣελ. 1642
ΙΙΙ. Η δομή του ισολογισμού 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1643
2. Υπόδειγμα Ισολογισμού 
α. Γενικές Κατηγορίες Περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1643
β. Περαιτέρω ανάλυσηΣελ. 1644
3. Καθαρά θέση ή Καθαρό ενεργητικό ή Καθαρά περιουσίαΣελ. 1645
'Αρθρον 42δ - Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»Σελ. 1647
Ι. Η δομή του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» (ΛΑΧ) 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1648
2. Υπόδειγμα Ε.Γ.Λ.Σ. Γενική διάταξη κατηγοριών κονδυλίωνΣελ. 1648
3. Υπόδειγμα Ε.Γ.Λ.Σ. περαιτέρω ανάλυσηΣελ. 1649
4. Υπόδειγμα Ε.Γ.Λ.Σ. πλήρης διάταξηΣελ. 1649
ΙΙ. Η δομή του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (ΠΔΑ)Σελ. 1650
'Αρθρον 42ε - Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»Σελ. 1653
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1660
ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τα κονδύλια Ενεργητικού του Ισολογισμού 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1660
2. Οφειλόμενο κεφάλαιοΣελ. 1661
3. Έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) (§ 1)Σελ. 1661
4. Πάγιο Ενεργητικό 
α. Τι περιλαμβάνειΣελ. 1662
β. Πάγιο Ενεργητικό - ΟρισμόςΣελ. 1663
γ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (§ 4)Σελ. 1663
δ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (§ 3)Σελ. 1664
ε. Συμμετοχές (§ 5)Σελ. 1665
στ. Μακροπρόθεσμες ΑπαιτήσειςΣελ. 1665
5. Κυκλοφορούν 
α. ΕισαγωγικάΣελ. 1665
β. Είδη Κυκλοφορούντος ΕνεργητικούΣελ. 1666
γ. Αποθέματα. ΟρισμοίΣελ. 1667
δ. Αποθέματα. ΠαρατηρήσειςΣελ. 1668
ε. ΑπαιτήσειςΣελ. 1668
στ. ΧρεόγραφαΣελ. 1668
ζ. Ίδιες μετοχέςΣελ. 1668
ΙΙI. Ειδικές διατάξεις για τα κονδύλια Παθητικού του Ισολογισμού 
1. Ίδια κεφάλαια 
α. ΓενικάΣελ. 1669
β. Μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 1669
γ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιονΣελ. 1669
δ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΣελ. 1670
ε. Επιχορηγήσεις επενδύσεωνΣελ. 1672
στ. Αποθεματικά ΚεφάλαιαΣελ. 1672
ζ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίουΣελ. 1672
η. Δάνεια αναπληρωματικά κεφαλαίουΣελ. 1673
2. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (§ 14) 
α. ΓενικάΣελ. 1674
β. Αποζημιώσεις προσωπικούΣελ. 1675
γ. Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεωνΣελ. 1676
δ. Υποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικούΣελ. 1677
3. ΥποχρεώσειςΣελ. 1677
ΙV. Μεταβατικοί λογαριασμοί και Λογαριασμοί τάξεως 
1. Μεταβατικοί λογαριασμοίΣελ. 1678
2. Λογαριασμοί τάξεωςΣελ. 1678
V. Ειδικές διατάξεις για τα κονδύλια του Λ.Α.Χ. 
1. Κύκλος εργασιών (οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών)Σελ. 1679
2. Οι εκπτώσειςΣελ. 1680
'Αρθρον 43 - Κανόνες αποτίμησηςΣελ. 1681
Ι. Γενικές αρχές 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1691
2. Η αρχή της συντηρητικότηταςΣελ. 1692
3. Συνέχιση της δραστηριότητας της επιχειρήσεωςΣελ. 1693
4. Πάγια εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησηςΣελ. 1693
5. Χωριστή αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικούΣελ. 1694
6. 'Ανοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών χρήσεωνΣελ. 1694
II. Έννοιες 
1. Τιμή κτήσης 
α. Γενικός ορισμόςΣελ. 1694
β. Ειδικοί κανόνες για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχείαΣελ. 1695
2. Κόστος ιδιοκατασκευής 
α. Γενικός ορισμόςΣελ. 1696
β. Ειδικοί κανόνες για τα αποθέματαΣελ. 1696
3. Τρέχουσα τιμή (αγοράς ή αναπαραγωγής) ή τιμή αντικαταστάσεως (replacement cost) 
α. Γενικός ορισμόςΣελ. 1697
β. Ειδικοί κανόνες για τις συμμετοχές και τα χρεόγραφαΣελ. 1697
4. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίαΣελ. 1698
IΙΙ. Η αποτίμηση 
1. Η αποτίμηση των παγίωνΣελ. 1698
2. Η αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφωνΣελ. 1699
3. Η αποτίμηση των αποθεμάτωνΣελ. 1700
4. Η αποτίμηση των υποπροϊόντων και υπολειμμάτωνΣελ. 1701
5. Η αποτίμηση των συμπαραγώγωνΣελ. 1701
6. Η αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντωνΣελ. 1702
7. Η μέθοδος υπολογισμού της τιμής κτήσεως 
α. ΕισαγωγήΣελ. 1702
β. Οι μέθοδοι του Ε.Γ.Λ.ΣΣελ. 1703
8. Η αποτίμηση των απαιτήσεωνΣελ. 1704
IV. Οι συναλλαγματικές διαφορές 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1705
2. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και διαθέσιμαΣελ. 1705
3. Κινητές αξίες σε ξένο νόμισμαΣελ. 1706
4. Περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικόΣελ. 1707
5. Υποκαταστήματα εξωτερικού 
α. ΕισαγωγικάΣελ. 1707
β. Τύχη των συναλλαγματικών διαφορώνΣελ. 1708
γ. Δάνειο σε συνάλλαγμα του υποκαταστήματοςΣελ. 1708
6. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
α. Ισοτιμία μετατροπής Σελ. 1708
β. Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών ή πιστωτικών διαφορώνΣελ. 1708
V. Αποσβέσεις 
1. ΈννοιαΣελ. 1710
2. ΑποσβέσειςΣελ. 1711
3. Αποσβέσεις. ΜέθοδοιΣελ. 1711
4. Αποσβέσεις. Βάση υπολογισμούΣελ. 1713
5. Αποσβέσεις. ΠοσοστάΣελ. 1714
6. Αποσβέσεις. Υποχρεωτικός χαρακτήραςΣελ. 1715
7. «Αποσβέσεις» λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 1716
α. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεωςΣελ. 1717
β. Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιώνΣελ. 1717
γ. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων Σελ. 1717
δ. Έρευνα - Ανάπτυξη - Πνευματική Ιδιοκτησία Σελ. 1718
ε. Βιομηχανική ΙδιοκτησίαΣελ. 1718
στ. Λοιπές Ασώματες ΑκινητοποιήσειςΣελ. 1718
ζ. Υπεραξία επιχειρήσεων Σελ. 1718
η. Τήρηση βιβλίων σε ξένο νόμισμαΣελ. 1719
8. ΔιάφοραΣελ. 1720
'Αρθρον 43α - Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 1721
Ι. Εισαγωγή. Χαρακτήρας του προσαρτήματοςΣελ. 1729
ΙΙ. Το περιεχόμενο του προσαρτήματοςΣελ. 1731
1. Στοιχεία και πληροφορίες απαιτούμενα από τα άρθρα 42α-43Σελ. 1731
2. Επεξηγήσεις των στοιχείων του ισολογισμού και του Λ.Α.Χ.Σελ. 1733
3. Πρόσθετες πληροφορίες επί του ισολογισμού και του Λ.Α.Χ.Σελ. 1734
III. Συνοπτικό ΠροσάρτημαΣελ. 1735
IV. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1736
2. Ιστορική καταγωγή της διατάξεωςΣελ. 1736
3. Γενικό περιεχόμενοΣελ. 1737
4. Ειδικότερες πληροφορίεςΣελ. 1738
5. Μη τήρηση διατάξεως. ΣυνέπειεςΣελ. 1739
V. Ειδικές υποχρεώσεις ελεγκτώνΣελ. 1740
'Αρθρον 43β - Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)Σελ. 1743
Ι. Η δημοσιότητα 
1. Γενικός κανόναςΣελ. 1745
2. Συνοπτικός ισολογισμόςΣελ. 1746
3. Δημοσίευση στον πολιτικό και οικονομικό τύποΣελ. 1746
4. Πρόσθετες διατυπώσειςΣελ. 1747
5. Συνέπειες ελλείψεως δημοσιότητας 
α. ΓενικάΣελ. 1748
β. Έλλειψη διατυπώσεων δημοσιότητας. ΑκυρότηταΣελ. 1748
γ. Ισχύς ο.κ. ως προς τρίτουςΣελ. 1749
δ. Μη διανομή μερίσματοςΣελ. 1750
ε. Μη υποβολή στην Εποπτεύουσα ΑρχήΣελ. 1750
στ. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 1750
ΙΙ. Η διαδικασία εγκρίσεως των Ο.Κ.Σελ. 1750
α. Η σύνταξη των ο.κ.Σελ. 1751
β. Υπογραφή των ο.κ.Σελ. 1751
γ. Έγκριση από το Δ.Σ.Σελ. 1751
δ. Έκθεση ΕλεγκτώνΣελ. 1751
ε. Σύγκληση Γ.Σ.Σελ. 1751
στ. Υποβολή στην Εποπτεύουσα ΑρχήΣελ. 1751
ζ. ΔημοσίευσηΣελ. 1751
η. Υποβολή στην Εποπτεύουσα ΑρχήΣελ. 1751
θ. Καταχώριση στο ΜΑΕΣελ. 1752
ι. Διαδικασία Γ.Σ.Σελ. 1752
ια. Χορήγηση αντιγράφωνΣελ. 1752
ιβ. Έγκριση από την τακτική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 1752
ιγ. Υποβολή στην Εποπτεύουσα ΑρχήΣελ. 1752
CHECK LIST 
Για τη διαδικασία Εγκρίσεως Οικονοuικών Καταστάσεων (O.Κ.)Σελ. 1753
'Αρθρον 43γ - Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξίαΣελ. 1755
Ι. Προέλευση της διατάξεωςΣελ. 1759
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής 
1. Οι ορισμοί. ΓενικάΣελ. 1760
2. Ορισμός χρηματοοικονομικών μέσωνΣελ. 1760
3. Τα παράγωγαΣελ. 1761
4. Οι εξαιρέσειςΣελ. 1764
ΙΙΙ. Κανόνες αποτίμησης 
1. Η εύλογη αξία. ΟρισμόςΣελ. 1765
2. Η αποτίμηση στην εύλογη αξία. Ο κανόναςΣελ. 1765
3. Η εξαίρεσηΣελ. 1766
4. Τα μέσα αντιστάθμισης κινδύνων (hedging)Σελ. 1767
IV. Συναλλαγματικές διαφορέςΣελ. 1767
V. Λογιστική μεταχείρισηΣελ. 1767
'Αρθρον 44 - [Τακτικό Αποθεματικό]Σελ. 1769
Ι. Έννοια. Αποθεματικά και ΠροβλέψειςΣελ. 1771
ΙΙ. Είδη αποθεματικών 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1772
2. Νόμιμα ή υποχρεωτικά και προαιρετικά ή εκούσιαΣελ. 1772
3. Ειδικού σκοπού και ελεύθεραΣελ. 1773
4. Εμφανή και αφανήΣελ. 1775
5. ΨευδοαποθεματικάΣελ. 1777
ΙΙΙ. Το τακτικό αποθεματικό 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1778
2. Όροι και περιορισμοί σχηματισμούΣελ. 1778
3. Φορολογικά θέματαΣελ. 1779
IV. Αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων 
1. ΕισαγωγήΣελ. 1780
2. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 1781
3. Ο ισχύων Ν 3299/2004Σελ. 1783
V. Η φορολογία, κεφαλαιοποίηση και διανομή των αποθεματικών 
1. Η φορολόγησηΣελ. 1784
2. Η κεφαλαιοποίησηΣελ. 1785
3. Διανομή αποθεματικώνΣελ. 1786
VΙ. Περιορισμοί σε σχέση με το ύψος αποθεματικώνΣελ. 1787
'Αρθρο 44α - [Μετοχικό κεφάλαιο]Σελ. 1789
I. Εισαγωγή 
1. Έννοια του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1791
2. Περιεχόμενο της αρχής της προστασίας του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1792
II. Το πραγματικό του άρθρου 44α παρ. 1 ΚΝ 2190/1920Σελ. 1793
1. Ποσοτικοί περιορισμοί 
α. Το μετοχικό κεφάλαιοΣελ. 1793
β. Τα νόμιμα αποθεματικάΣελ. 1794
γ. Τα καταστατικά αποθεματικάΣελ. 1794
2. Η έννοια της διανομής 
α. Εταιρικού δικαίου διανομέςΣελ. 1794
β. Κεκρυμμένες διανομέςΣελ. 1795
3. Η απαγόρευση 
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 1796
β. Τάσεις επέκτασης της απαγόρευσηςΣελ. 1797
4. Λήπτες της διανομήςΣελ. 1797
α. Διεύρυνση του κύκλου των προσώπωνΣελ. 1798
β. Κρίσιμο χρονικό σημείο Σελ. 1799
5. Ειδικά θέματα 
α. Πιστώσεις της εταιρίας προς τους μετόχουςΣελ. 1799
β. Πιστώσεις των μετόχων προς την εταιρίαΣελ. 1800
III. Το πραγματικό του άρθρου 44α παρ. 2 ΚΝ 2190/1920Σελ. 1802
IV. Χρόνος διανομής μερίσματοςΣελ. 1802
'Αρθρο 45 - [Διανομή κερδών]Σελ. 1803
I. ΕισαγωγήΣελ. 1805
1. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδηΣελ. 1805
2. Η αξίωση καταβολής μερίσματος 
α. Γένεση της αξίωσηςΣελ. 1806
β. Νομική φύση της αξίωσηςΣελ. 1807
γ. Ποιες μετοχές παρέχουν αξίωση στο μέρισμαΣελ. 1807
δ. Υποκείμενο της αξίωσης Σελ. 1808
ε. Παραγραφή της αξίωσης και τύχη διανεμητέου και μη εισπραχθέντος μερίσματος Σελ. 1808
II. Η διαδικασία διανομής κερδώνΣελ. 1809
1. Τα καθαρά κέρδη ως μέγεθος αναφοράς για τη διανομή μερισμάτωνΣελ. 1809
2. Κράτηση για το τακτικό αποθεματικόΣελ. 1810
3. Διανομή «πρώτου μερίσματος»Σελ. 1810
4. Διάθεση του υπολοίπου των κερδών 
α. Διάθεση κατά τους ορισμούς του καταστατικού ή της γενικής συνέλευσηςΣελ. 1811
β. Δυνατότητα κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου των κερδώνΣελ. 1812
III. ΜερισματόγραφαΣελ. 1813
IV. Εικονικά κέρδηΣελ. 1814
Παράρτημα άρθρου 45 - Ο προσδιορισμός των κερδών της ανώνυμης εταιρίας για σκοπούς φορολογίας εισοδήματοςΣελ. 1815
Ι. Λογιστικός προσδιορισμόςΣελ. 1815
ΙΙ. Έκπτωση δαπανών 
1. ΓενικάΣελ. 1816
2. Οι εκπιπτόμενες δαπάνεςΣελ. 1817
ΙΙΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμόςΣελ. 1819
'Αρθρο 46 - [Διανομή προσωρινών μερισμάτων]Σελ. 1821
I. Το προσωρινό μέρισμα ως προκαταβολή μέλλουσας απαίτησηςΣελ. 1822
II. Αρμόδιο εταιρικό όργανο για τη λήψη της απόφασης περί διανομής προσωρινού μερίσματοςΣελ. 1822
III. Προϋποθέσεις και περιορισμοί στη διανομή προσωρινού μερίσματοςΣελ. 1823
IV. Επιστροφή του προσωρινού μερίσματοςΣελ. 1823
'Αρθρο 46α - [Επιστροφή παρανόμως διανεμηθέντων κερδών]Σελ. 1825
I. ΕισαγωγήΣελ. 1825
II. Η αξίωση επιστροφήςΣελ. 1825
III. Προστασία του καλόπιστου λήπτηΣελ. 1827
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον: ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ  
'Αρθρον 47 - [Μείωση των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕ]Σελ. 1829
Ι. Εισαγωγή στη λύση της ΑΕ Σελ. 1832
ΙΙ. Μείωση ενεργητικού στο 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου 
1. Σκοπός διάταξης Σελ. 1832
2. Έννοια «ιδίων κεφαλαίων»Σελ. 1833
3. Σύγκληση της ΓΣ προς λήψη μέτρωνΣελ. 1833
'Αρθρον 47α - Λόγοι λύσεως της εταιρείαςΣελ. 1835
Ι. Εισαγωγή στη λύση της ΑΕ 
1. Έννοια λύσης της ΑΕ Σελ. 1837
 
2. Αποκλειστικότητα ή μη της λύσης εκ των άρθρων του ΚΝ 2190/1920 
α. Αποκλειστικότητα ως προς τους λόγους λύσηςΣελ. 1838
β. Αποκλειστικότητα ως προς τη διαδικασίαΣελ. 1839
ΙΙ. Αναλυτικά οι λόγοι λύσης εκ του άρθρου 47α 
1. Πάροδος χρόνου διαρκείαςΣελ. 1841
2. Απόφαση της ΓΣΣελ. 1842
3. Πτώχευση της ΑΕΣελ. 1843
ΙΙΙ. Διορισμός εκκαθαριστών Σελ. 1845
1. Μέλη ΔΣ ως εκκαθαριστές - καταστατικοί εκκαθαριστέςΣελ. 1845
2. Διορισμός εκκαθαριστών εκ της ΓΣ Σελ. 1846
3. Διορισμός εκκαθαριστών εκ του δικαστηρίου (άρθρα 48, 48α)Σελ. 1848
ΙV. Αναβίωση της ΑΕΣελ. 1851
'Αρθρον 48 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρονΣελ. 1855
Ι. Εισαγωγή 
1. Η ενσωμάτωση των νέων ρυθμίσεων μέσω του Ν 3604/2007Σελ. 1857
2. Η λύση της ΑΕ για τους λόγους εκ του άρθρου 48Σελ. 1857
ΙΙ. Εκούσια δικαιοδοσία αντί της διοικητικής παρέμβασηςΣελ. 1858
ΙΙΙ. Λόγοι λύσης εταιρίας Σελ. 1859
1. Μη καταβολή μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1859
2. Καθαρό ενεργητικό κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1860
3. Μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων τριών ετώνΣελ. 1861
ΙV. Ο έχων έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρίαςΣελ. 1861
V. Διαδικασία λύσης 
1. Αίτηση έχοντος έννομο συμφέρονΣελ. 1862
2. Εκδίκαση της αίτησης Σελ. 1863
3. 'Ασκηση παρέμβασης από την εταιρία ή τρίτουςΣελ. 1864
4. Δυνατότητα προσωρινής εκτελεστότητας - ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 1865
5. Η δυνατότητα διορισμού προσωρινής διοίκησης Σελ. 1865
6. Έκδοση απόφασης 
α. Υποχρεωτική ή προαιρετική η λύση της ΑΕΣελ. 1865
β. Ειδικά η εύλογη προθεσμία άρσης λόγων λύσηςΣελ. 1866
γ. Ειδικά η διαταγή προσωρινών μέτρων για τη ρύθμιση εταιρικών μέτρωνΣελ. 1867
δ. Συνέπειες και δεσμευτικότητα απόφασηςΣελ. 1867
7. Προσβολή απόφασηςΣελ. 1868
8. Δημοσίευση της αίτησης και της απόφασηςΣελ. 1869
'Αρθρο 48α - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχωνΣελ. 1871
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 1873
ΙΙ. Καταστατικές αποκλίσεις Σελ. 1874
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής 
1. Μέτοχος ή μέτοχοι μη εισηγμένης ΑΕ Σελ. 1875
2. Εκπροσώπηση τουλάχιστον 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1875
3. Σπουδαίος λόγος που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της ΑΕΣελ. 1875
4. Περιπτώσεις σπουδαίου λόγου 
α. Ειδικά οι καταστάσεις εκ της ίσης συμμετοχήςΣελ. 1877
β. 'Αλλοι πιθανοί λόγοι λύσης Σελ. 1878
IV. Διαδικασία δικαστικής λύσης 
1. Αγωγή Σελ. 1878
2. Εκδίκαση αγωγής και δυνατότητα παρέμβασηςΣελ. 1880
3. Ειδικά ο ορισμός προσωρινής διοίκησης Σελ. 1881
4. Έκδοση απόφασηςΣελ. 1882
5. Προσβολή απόφασης Σελ. 1884
CHECK LIST 
Για τη λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 48αΣελ. 1885
'Αρθρο 49- Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισηςΣελ. 1887
Ι. Εισαγωγικά στη διαδικασία εκκαθάρισης 
1. Έννοια και σκοπόςΣελ. 1891
2. Έννομες συνέπειες από την έναρξη της εκκαθάρισης 
α. Έννομες συνέπειες για την ΑΕΣελ. 1892
β. Έννομες συνέπειες για τα όργανα της ΑΕΣελ. 1894
γ. Έννομες συνέπειες για τους μετόχουςΣελ. 1894
ΙΙ. Εκκαθαριστές 
1. Έννοια και διορισμόςΣελ. 1895
2. Αρμοδιότητες και πράξεις εκκαθαριστών 
α. Πλαίσιο αρμοδιοτήτωνΣελ. 1895
β. Οικονομικές καταστάσεις - AπογραφήΣελ. 1897
γ. Αναστολή εκποίησης και δικαστική αποτίμησηΣελ. 1898
δ. Εξόφληση εταιρικών δανειστώνΣελ. 1899
ε. Είσπραξη εταιρικών απαιτήσεων Σελ. 1900
3. Λήψη αποφάσεων, ευθύνη και αμοιβή εκκαθαριστών Σελ. 1900
ΙΙΙ. Ειδικά η εφαρμογή των άρθρων 1913 επ. ΑΚ 
1. Η ανάγκη κάλυψης του ρυθμιστικού κενούΣελ. 1902
2. Διενέργεια εκκαθάρισης με βάση τα άρθρα 1913 επ. ΑΚΣελ. 1903
ΙV. Υπέρβαση πενταετίας - Σχέδιο επιτάχυνσης 
1. Ανάγκη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης και χρονικά όρια αυτήςΣελ. 1905
2. Έγκριση από τη ΓΣ Σελ. 1906
3. Έγκριση σχεδίου από το δικαστήριοΣελ. 1907
V. Λήξη διαδικασίας εκκαθάρισης 
1. Δημοσίευση ισολογισμού και διανομή περισσεύματος 
α. Δημοσίευση τελικών οικονομικών καταστάσεων Σελ. 1908
β. Διανομή περισσεύματος - Επιστροφή των εισφορών Σελ. 1909
2. Τέλος εκκαθάρισης και διαγραφή εταιρίαςΣελ. 1911
VI. Επαναλειτουργία-αναβίωση της εκκαθάρισηςΣελ. 1913
CHECK LIST 
Για τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηςΣελ. 1916
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 49α-49γΣελ. 1921
Ι. Έννοια Σελ. 1925
ΙΙ. Λόγοι εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας 
1. Λόγοι προς όφελος της εταιρίας - Εταιρικό συμφέρον 
α. Δικαιώματα μειοψηφίας Σελ. 1925
β. Επίτευξη συγκέντρωσης και ελέγχου του συνόλου των μετοχώνΣελ. 1926
γ. Αποφυγή οικονομικού κόστους και απώλειας χρόνουΣελ. 1926
δ. Λήψη αποφάσεων με βάση το σύνολο των μετοχώνΣελ. 1926
ε. Αύξηση αγοραίας αξίας εταιρίαςΣελ. 1926
2. Λόγοι προς όφελος της μειοψηφίας 
α. Αποφυγή άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίαςΣελ. 1926
β. Δικαίωμα εξόδου μετά από εξαγορά εταιρίαςΣελ. 1926
γ. Ελευθερία παύσης της μετοχικής σχέσηςΣελ. 1927
ΙΙΙ. Συνταγματικότητα των ρυθμίσεωνΣελ. 1927
IV. Εύρος εφαρμογής 
1. Είδη ανωνύμων εταιριών Σελ. 1928
2. Εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριοΣελ. 1928
3. Εταιρία υπό σύσταση Σελ. 1928
4. Εταιρία υπό εκκαθάριση ή σε πτώχευσηΣελ. 1929
5. Ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 1929
V. Αποκλίνουσες καταστατικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες 
1. Περιορισμοί εκ του καταστατικού 
α. Περιορισμοί ως προς τη δικαιωματική εξαγοράΣελ. 1929
β. Περιορισμοί ως προς την υποχρεωτική εξαγοράΣελ. 1930
2. Περιορισμοί εξ εξωεταιρικών συμφωνιών 
α. Περιορισμοί ως προς τη δικαιωματική εξαγοράΣελ. 1930
β. Περιορισμοί ως προς την υποχρεωτική εξαγοράΣελ. 1930
3. Μείωση των προϋποθέσεων εξαγοράς 
α. Μείωση των προϋποθέσεων εξαγοράς μέσω του καταστατικούΣελ. 1930
β. Μείωση των προϋποθέσεων εξαγοράς μέσω εξωεταιρικής συμφωνίαςΣελ. 1931
'Αρθρο 49α - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρίαΣελ. 1933
Ι. Προϋποθέσεις εξαγοράς των μετοχών από την εταιρία 
1. Μέτοχος μειοψηφίας Σελ. 1935
2. Χαρακτηριστικά μετοχώνΣελ. 1936
3. Ασύμφορη η παραμονή στην ΑΕ 
α. Έννοια του ασυμφόρου.Σελ. 1937
β. Βαθμός - ένταση «του ασύμφορου»Σελ. 1937
4. Περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος εξαγοράς 
α. Λόγοι εξαγοράς εκ του νόμουΣελ. 1937
β. Καταστατικοί λόγοι εξόδουΣελ. 1938
5. Παράσταση σε ΓΣ και αντίθεση σε λήψη της απόφασηςΣελ. 1939
6. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγήςΣελ. 1940
ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος 
1. Αγωγή 
α. Είδος αγωγήςΣελ. 1940
β. Περιεχόμενο αγωγής Σελ. 1940
2. Εκδίκαση αγωγήςΣελ. 1941
3. Περιεχόμενο απόφασης 
α. Διαταγή απόκτησης των μετοχών Σελ. 1942
β. Ορισμός ανταλλάγματος εξαγοράς και καταβολής του Σελ. 1942
ΙΙΙ. 'Αρνηση ύψους ανταλλάγματος από μέτοχοΣελ. 1943
ΙV. Πάροδος προθεσμίας ολοκλήρωσης εξαγοράςΣελ. 1943
V. Προσβολή απόφασης 
1. Λόγοι προσβολής Σελ. 1943
2. Ειδικά η καταχρηστική άσκηση δικαιώματοςΣελ. 1944
VI. Ολοκλήρωση της εξαγοράς 
1. Μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 1945
2. Αποπληρωμή ανταλλάγματος εξαγοράςΣελ. 1945
VII. Συνέπειες μη ολοκλήρωσης - Λύση εταιρίαςΣελ. 1945
CHECK LIST 
Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 49αΣελ. 1947
'Αρθρο 49β - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών από τον πλειοψηφούντα μέτοχοΣελ. 1949
I. ΕισαγωγήΣελ. 1950
II. Προϋποθέσεις 
1. Επιφύλαξη για τις διατάξεις του Ν 3461/2006 (δημόσια πρόταση)Σελ. 1950
2. Μειοψηφούντες μέτοχοι Σελ. 1950
3. Πλειοψηφία μετόχου που απέκτησε το 95% επί του μετοχικού κεφαλαίου 
α. Ένας πλειοψηφών μέτοχοςΣελ. 1951
β. Αποκλίνουσες περιπτώσεις (συνδεδεμένες επιχειρήσεις, συγγενικά πρόσωπα, εξωεταιρικές συμφωνίες)Σελ. 1951
γ. Απόκτηση του 95% επί του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 1952
ΙΙΙ. Διαδικασία και συνέπειες άσκησης δικαιώματος 
1. Αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 49αΣελ. 1953
2. Η εναγόμενη πλευράΣελ. 1953
3. Ειδικά ο υπολογισμός του ανταλλάγματος με βάση τη χρηματιστηριακή αξίαΣελ. 1953
IV. Η προσβολή της απόφασηςΣελ. 1954
CHECK LIST 
Για το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 49βΣελ. 1955
'Αρθρο 49γ - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχοΣελ. 1957
I. Προϋποθέσεις 
1. Επιφύλαξη για τις διατάξεις του N 3461/2006 (δημόσια πρόταση)Σελ. 1960
2. Πλειοψηφών μέτοχος Σελ. 1960
3. Μειοψηφούντες μέτοχοι - δικαιούχοι ανταλλάγματοςΣελ. 1961
4. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αίτησηςΣελ. 1962
II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματοςΣελ. 1962
1. Αίτηση προς το δικαστήριο Σελ. 1963
2. Εκδίκαση της αίτησηςΣελ. 1963
3. Περιεχόμενο απόφασηςΣελ. 1965
4. Κατάθεση του ανταλλάγματος σε πιστωτικό ίδρυμα Σελ. 1965
5. Είσπραξη ανταλλάγματος από δικαιούχους Σελ. 1966
6. Δημόσια δήλωση - Ολοκλήρωση μεταβίβασηςΣελ. 1966
III. Προσβολή απόφασης 
1. Εφαρμοζόμενες διατάξειςΣελ. 1967
2. Συνέπειες προσβολής απόφασης Σελ. 1967
3. Λόγοι προσβολής της απόφασης Σελ. 1968
 
CHECK LIST 
Για το δικαίωμα της πλειοψηφίας να εξαγοράσει τις μετοχές της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 49γΣελ. 1970
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον: ΑΛΛΟΔΑΠΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ  
'Αρθρα 50 & 50α - Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην ΕλλάδαΣελ. 1973
Ι. Γενικά 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1977
2. Το δικαίωμα εγκατάστασης και η θέσπιση περιορισμών 
α. Ελληνικό δίκαιο Σελ. 1979
β. Διεθνείς συνθήκεςΣελ. 1980
γ. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 1981
3. Το ζήτημα της απόφασης της διοίκησης για την εγκατάστασηΣελ. 1983
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής άρθρων 50 και 50α 
1. Η αλλοδαπή αεΣελ. 1985
2. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα 
α. Η ίδρυση υποκαταστήματος ή πρακτορείουΣελ. 1985
β. Δραστηριότητες εκτός πεδίου εφαρμογήςΣελ. 1986
ΙΙΙ. Οι κατά τα άρθρα 50 και 50α υποχρεώσεις 
1. Κατά την εγκατάσταση 
α. Υποβολή αντιγράφου της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού, εάν αυτό αποτελεί χωριστή πράξη, καθώς και κάθε τροποποίησης των εγγράφων αυτών (άρθρο 50α)Σελ. 1987
β. Υποβολή αντιγράφου του εγγράφου πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου ή πράκτορα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαιραιτήτως και διορισμό αντικλήτου (άρθρο 50 παρ. 1)Σελ. 1987
γ. Αναφορά πληροφοριών ως προς i) το έτος σύστασης της αε και ii) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που την εκπροσωπούν στην έδρα της (άρθρο 50 παρ. 1)Σελ. 1989
δ. Πρόσθετα στοιχεία κατά τη διοικητική πρακτικήΣελ. 1989
2. Κατά τη λειτουργίαΣελ. 1990
3. Επικύρωση - μετάφραση εγγράφωνΣελ. 1990
4. ΔημοσιότηταΣελ. 1991
5. ΚυρώσειςΣελ. 1991
IV. Ειδικές ρυθμίσεις 
1. ΑΕ χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 1992
2. Προνομιακό καθεστώςΣελ. 1994
CHECK LISTS 
Για την εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ στην Ελλάδα Σελ. 1996
Για την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα κατά το καθεστώς του Ν 3427/2005, Κεφάλαιο Στ' / Υπαγωγή ημεδαπών εταιριών στις διατάξεις του Ν 3427/2005, Κεφάλαιο Στ' - Σειρά ενεργειώνΣελ. 1999
'Αρθρο 50β - [Επιστολές και έγγραφα παραγγελίας]Σελ. 2003
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 2003
ΙΙ. Οι υποχρεωτικές ενδείξειςΣελ. 2004
ΙΙΙ. ΚυρώσειςΣελ. 2004
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 50γ-50εΣελ. 2005
Ι. Η κοινοτική Οδηγία 89/117/ΕΟΚΣελ. 2005
ΙΙ. Το ΠΔ 382/1994Σελ. 2007
'Αρθρο 50γ - Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)Σελ. 2009
Ι. Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 50γ-50εΣελ. 2009
ΙΙ. Γλώσσα δημοσίευσης εγγράφωνΣελ. 2011
'Αρθρο 50δ - Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)Σελ. 2013
Ι. Υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και άλλων ετήσιων εγγράφων των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 2016
ΙΙ. Υποχρέωση δημοσίευσης συμπληρωματικών πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα στην ΕλλάδαΣελ. 2017
'Αρθρο 50ε - Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)Σελ. 2019
Ι. Υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και άλλων ετήσιων εγγράφων των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 2020
ΙΙ. Υποχρέωση δημοσίευσης συμπληρωματικών πληροφοριακών στοιχείων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα 
1. Υποχρέωση δημοσίευσης συμπληρωματικών πληροφοριακών στοιχείωνΣελ. 2020
2. Υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 2021
ΙΙΙ. Συσχετισμός μεταχείρισης υποκαταστημάτων κοινοτικών και μη κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 2022
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
'Αρθρο 51 - Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείαςΣελ. 2023
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 2024
ΙI. Η ιστορική εξέλιξη της κρατικής εποπτείας επί των ανωνύμων εταιριώνΣελ. 2025
ΙΙΙ. Δικαιολόγηση και οριοθέτηση της κρατικής εποπτείαςΣελ. 2026
ΙV. Η κρατική εποπτεία, ratione personae 
1. Ο φορέας άσκησης της κρατικής εποπτείαςΣελ. 2028
2. Οι υπαγόμενες στον έλεγχο εταιρίεςΣελ. 2029
V. Η κρατική εποπτεία, ratione materiaeΣελ. 2030
1. Τα μέσα άσκησης της κρατικής εποπτείαςΣελ. 2030
2. Οι έννομες συνέπειες από τη διαπίστωση παρανομιώνΣελ. 2031
VI. Φύση των πράξεων κρατικής εποπτείας και έννομη προστασία κατ' αυτών 
1. Φύση των πράξεων κρατικής εποπτείαςΣελ. 2032
2. Μέσα έννομης προστασίας 
α. Εξωδικαστική προστασίαΣελ. 2033
β. Ακυρωτικός έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 2034
γ. Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σελ. 2035
δ. Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήριαΣελ. 2036
VII. Αντί συμπεράσματος: Απόπειρα για μία συστηματική θεώρηση της κρατικής εποπτείας πάνω στις ανώνυμες εταιρίεςΣελ. 2036
'Αρθρο 52 - [Εποπτεία κατά την ίδρυση της εταιρίας]Σελ. 2039
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
1. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 2039
2. Ένταξη του άρθρου 52 στο σύστημα του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το Ν 3604/2007Σελ. 2040
ΙΙ. Το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείαςΣελ. 2040
1. Ο «εν γένει» έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 2040
2. Η διοικητική εποπτεία επί της καταβολής του κεφαλαίουΣελ. 2041
3. Η διοικητική εποπτεία επί της αξίας των εισφορών σε είδοςΣελ. 2043
'Αρθρον 53 - [Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρίας]Σελ. 2045
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 2046
1. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 2046
2. Το άρθρο 53 στο σύστημα του Ν 2190/1920 μετά το Ν 3604/2007Σελ. 2046
ΙΙ. Οι φορείς, τα αντικείμενα και οι μορφές της κρατικής εποπτείαςΣελ. 2047
1. Ο γενικός έλεγχος κανονιστικής συμμόρφωσηςΣελ. 2047
2. Ο ειδικός έλεγχος για την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών στοιχείωνΣελ. 2048
3. Οι καταργηθείσες μορφές κρατικής εποπτείαςΣελ. 2048
'Αρθρον 53α - [Ειδικότερη εποπτεία]Σελ. 2049
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον: ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
'Αρθρον 54 - [Εκπροσώπηση μη υφιστάμενης ή χωρίς άδεια ΑΕ]Σελ. 2053
I. ΓενικάΣελ. 2054
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
1. Όσον αφορά την παρ. 1 του άρθρου 54Σελ. 2055
2. Όσον αφορά την παρ. 2 του άρθρου 54Σελ. 2058
ΙΙΙ. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2059
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2059
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2059
'Αρθρον 55 - [Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχή]Σελ. 2061
I. ΓενικάΣελ. 2062
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2062
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2064
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2065
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2065
'Αρθρον 56 - [Ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό]Σελ. 2067
I. ΓενικάΣελ. 2069
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2072
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2073
V. Προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράςΣελ. 2073
VΙ. ΣυμπέρασμαΣελ. 2074
'Αρθρον 57 - [Παραβάσεις σχετικά με τον ισολογισμό]Σελ. 2077
I. ΓενικάΣελ. 2078
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
1. Η πράξη υπό στοιχείο α'Σελ. 2079
2. Η πράξη υπό στοιχείο β'Σελ. 2080
3. Η πράξη υπό στοιχείο γ'Σελ. 2081
4. Η πράξη υπό στοιχείο δ'Σελ. 2082
5. Η πράξη υπό στοιχείο ε'Σελ. 2083
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2084
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροή, πολιτική αγωγήΣελ. 2085
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2085
'Αρθρον 58 - [Πλαστά πιστοποιητικά για την κατάθεση μετοχών]Σελ. 2087
I. ΓενικάΣελ. 2088
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
1. Η υπό στοιχείο α' πράξηΣελ. 2089
2. Η υπό στοιχείο β' πράξηΣελ. 2090
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2090
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2091
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2091
'Αρθρον 58α - [Παραβάσεις στους τομείς της διοίκησης και διαχείρισης]Σελ. 2093
I. ΓενικάΣελ. 2095
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
1. Η περ. α' Σελ. 2095
2. Η περ. β' Σελ. 2097
3. Η περ. γ' Σελ. 2098
4. Η περ. δ' Σελ. 2099
5. Η περ. ε'Σελ. 2100
6. Η περ. στ' Σελ. 2100
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 2101
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2101
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2102
'Αρθρον 59 - [Παραποίηση ψηφοφορίας Γενικής Συνέλευσης ΑΕ]Σελ. 2103
I. ΓενικάΣελ. 2104
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2105
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2107
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2107
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2108
'Αρθρον 60 - [Συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης ΑΕ]Σελ. 2109
I. ΓενικάΣελ. 2110
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2110
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2112
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2112
V. Συμπέρασμα Σελ. 2112
'Αρθρον 61 - [Παράλειψη υποβολής εγγράφων και παροχής πληροφοριών]Σελ. 2113
I. ΓενικάΣελ. 2114
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2115
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2116
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2116
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2116
'Αρθρον 62 - [Κρατική εποπτεία ΑΕ]Σελ. 2117
I. ΓενικάΣελ. 2118
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2119
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2120
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2120
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2120
'Αρθρο 62α - [Παραβάσεις δημοσίευσης και υποβολής στοιχείων]Σελ. 2121
I. ΓενικάΣελ. 2122
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2123
III.Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2124
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2124
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2124
'Αρθρο 62β - [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων]Σελ. 2125
I. ΓενικάΣελ. 2125
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2126
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2126
IV. ΣυμπέρασμαΣελ. 2126
'Αρθρον 63 - [Δημόσιοι υπάλληλοι ασκούντες εποπτεία ΑΕ]Σελ. 2127
I. ΓενικάΣελ. 2128
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2130
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 2133
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροή Σελ. 2133
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2134
'Αρθρο 63α - [Πώληση κ.λπ. αξιών χωρίς συναίνεση του κυρίου]Σελ. 2135
I. Γενικά Σελ. 2136
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2136
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2137
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροή Σελ. 2137
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2137
'Αρθρο 63β - [Θεώρηση παράνομου ισολογισμού]Σελ. 2139
I. ΓενικάΣελ. 2140
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2141
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2141
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2142
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2142
'Αρθρον 63γ - [Παρακώλυση ελέγχου επί της ΑΕ]Σελ. 2143
I. ΓενικάΣελ. 2144
II. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
1. Η περ. α'Σελ. 2145
2. Η περ. β'Σελ. 2146
3. Η περ. γ'Σελ. 2148
III. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματοςΣελ. 2148
IV. Απόπειρα, ποινική κύρωση, συρροήΣελ. 2148
V. ΣυμπέρασμαΣελ. 2149
'Αρθρο 63δ - [Διοικητικές κυρώσεις - Εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων]Σελ. 2151
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και ένταξη του άρθρου 63δ στο σύστημα του Ν 2190/1920Σελ. 2151
ΙΙ. Περιπτωσιολογία των τιμωρούμενων παραβάσεωνΣελ. 2152
ΙΙΙ. Ύψος του προστίμου και διαδικασία επιβολής τουΣελ. 2153
ΙV. Ένδικη προστασία Σελ. 2155
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον  
'Αρθρον 64 - [Καταργήθηκε]Σελ. 2157
'Αρθρον 65 - [Καταργήθηκε]Σελ. 2157
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 66, 66α και 67Σελ. 2159
Ι. Γενικά 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 2162
2. Έννοια και διακρίσεις της μετατροπής - μετασχηματισμούΣελ. 2162
3. Λόγοι μετατροπήςΣελ. 2165
4. Αποτελέσματα μετατροπήςΣελ. 2166
5. Η προστασία εταιρικών δανειστών και μειοψηφίας κατά τη μετατροπήΣελ. 2167
ΙΙ. Ειδικά θέματα 
1. Ελαττωματική μετατροπήΣελ. 2168
2. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 2169
3. Οι μετασχηματισμοί των επιχειρήσεων με τους αναπτυξιακούς - φορολογικούς νόμουςΣελ. 2172
4. Οι μετασχηματισμοί των επιχειρήσεων με ειδικά νομοθετήματα: κρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση Σελ. 2179
'Αρθρο 66 - [Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης]Σελ. 2183
Ι. ΔιαδικασίαΣελ. 2184
ΙΙ. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 2186
ΙΙΙ. Αποτελέσματα μετατροπήςΣελ. 2186
ΙV. Ειδικά θέματαΣελ. 2186
CHECK LIST 
Για τη μετατροπή AE σε ΕΠΕ (άρθρο 66 ΚΝ 2190/1920)Σελ. 2190
'Αρθρο 66α - Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρείαΣελ. 2193
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 2194
ΙΙ. ΔιαδικασίαΣελ. 2194
ΙΙΙ. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 2195
IV. Αποτελέσματα μετατροπήςΣελ. 2196
V. Ειδικά θέματαΣελ. 2196
CHECK LISTS 
Για τη διαδικασία μετατροπής ΑΕ σε ΟΕΣελ. 2198
'Αρθρο 67 - [Μετατροπή ΕΠΕ και ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ]Σελ. 2201
Ι. Μετατροπή επε σε αε (67 παρ. 1) 
1. ΔιαδικασίαΣελ. 2203
2. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 2204
3. Αποτελέσματα μετατροπήςΣελ. 2205
ΙΙ. Μετατροπή οε ή εε σε αε (67 παρ. 2)Σελ. 2205
1. ΔιαδικασίαΣελ. 2206
2. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 2207
3. Αποτελέσματα μετατροπήςΣελ. 2208
4. Ειδικά θέματαΣελ. 2209
CHECK LISTS 
Για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης/προσωπικής εταιρίας/ΕΠΕ σε ΑΕ (άρθρο 67 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΝΔ 1297/1972 ή τα άρθρα 1-5, Ν 2166/19931)Σελ. 2211
Για τη μετατροπή ΟΕ σε ΑΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΚΝ 2190/1920)Σελ. 2214
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 68-89Σελ. 2219
I. Εταιρικός μετασχηματισμόςΣελ. 2220
II. Προστασία μετόχων μειοψηφίαςΣελ. 2223
III. Προστασία εταιρικών δανειστώνΣελ. 2224
IV. Προστασία ασφάλειας δικαίουΣελ. 2224
V. Ειδική νομοθεσία μετασχηματισμώνΣελ. 2224
VI. Λοιπά νομοθετήματαΣελ. 2226
VII. Εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 2226
VIII. Φορολογικό καθεστώς μετασχηματισμώνΣελ. 2228
IX. Απόσχιση κλάδουΣελ. 2229
X. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2229
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον: ΣυγχΩνευση ΑνΩνυμων ΕταιρειΩν  
'Αρθρον 68 - [Μορφές συγχώνευσης]Σελ. 2231
I. Μορφές συγχώνευσηςΣελ. 2232
ΙΙ. Νομική φύση συγχώνευσηςΣελ. 2232
IΙI. Σχέση με άλλες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920Σελ. 2233
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α: ΣυγχΩνευση με απορρΟφηση  
'Αρθρον 69 - Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσηςΣελ. 2235
I. Κοινοτικό δίκαιοΣελ. 2236
II. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2236
III. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2237
IV. Σχέδιο Σύμβασης ΣυγχώνευσηςΣελ. 2237
'Αρθρον 70 - [Δημοσιότητα σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης]Σελ. 2239
I. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2240
II. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2241
III. ΔημοσιεύσειςΣελ. 2241
IV. Προστασία δανειστώνΣελ. 2242
V. Προστασία ομολογιούχων με μετατρέψιμες ομολογίεςΣελ. 2243
VI. Προστασία των κατόχων άλλων τίτλωνΣελ. 2244
'Αρθρον 71 - Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειώνΣελ. 2245
I. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2246
II. Σχέσεις με άλλες διατάξειςΣελ. 2246
III. Έκθεση εκτίμησηςΣελ. 2247
IV. Σχέση ανταλλαγήςΣελ. 2247
V. Επιτροπή εμπειρογνωμόνωνΣελ. 2249
'Αρθρον 72 - Απόφαση γενικής συνέλευσηςΣελ. 2251
I. Σχέσεις με άλλες διατάξειςΣελ. 2252
II. Διαδικασία συγχώνευσηςΣελ. 2252
ΙΙΙ. Απόφαση γενικής συνέλευσηςΣελ. 2252
'Αρθρον 73 - [Προστασία μετόχων]Σελ. 2255
I. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2256
II. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2257
III. Πληροφόρηση μετόχωνΣελ. 2257
'Αρθρο 74 - [Δημοσιότητα συγχώνευσης]Σελ. 2259
I. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2259
II. Έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 2260
'Αρθρον 75 - Αποτελέσματα της συγχώνευσηςΣελ. 2261
I. Ν 3604/2007Σελ. 2262
II. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2263
III. Αποτελέσματα συγχώνευσηςΣελ. 2263
'Αρθρο 76 - [Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου]Σελ. 2267
I. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2267
II. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίουΣελ. 2267
'Αρθρον 77 - Ακυρότητα της συγχώνευσηςΣελ. 2271
I. Ν 3604/2007Σελ. 2272
II. Κοινοτικό δίκαιοΣελ. 2273
III. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2273
IV. Ratio legis του άρθρου 77Σελ. 2273
V. Ελαττώματα πριν και μετά την καταχώριση στο μητρώοΣελ. 2274
VI. Λόγοι ακύρωσης του άρθρου 77Σελ. 2274
1. Η παραπομπή στο άρθρο 74Σελ. 2275
2. Η παραπομπή στα άρθρα 35α και 35βΣελ. 2275
VII. ΔικονομικάΣελ. 2279
VIII. Συνέπειες της ακύρωσης της συγχώνευσηςΣελ. 2280
IX. ΝομολογίαΣελ. 2280
'Αρθρο 77α - Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής Σελ. 2281
I. Ν 3604/2007Σελ. 2282
II. Σχέση με άλλες διατάξειςΣελ. 2282
III. Σχέση ανταλλαγήςΣελ. 2282
IV. Όχι λόγος ακύρωσηςΣελ. 2283
V. Αδικαιολόγητα χαμηλή σχέση ανταλλαγήςΣελ. 2284
VI. Δικαιούχος και υπόχρεος της αποζημίωσηςΣελ. 2285
VII. Χρόνος γέννησης της αξίωσηςΣελ. 2285
VIII. ΠαραγραφήΣελ. 2286
IX. Συρροή με αξιώσεις από το άρθρο 76Σελ. 2286
X. Αναιρετικός έλεγχοςΣελ. 2286
XI. ΝομολογίαΣελ. 2287
XII. Εξαγορά μετοχών της παρ. 3Σελ. 2287
'Αρθρον 78 - Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών τηςΣελ. 2289
I. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2290
II. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2290
III. Συγχώνευση μητρικής - θυγατρικήςΣελ. 2291
'Αρθρον 79 - Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 2295
I. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2295
II. ΕξαγοράΣελ. 2296
'Αρθρο 79α - Μη δίκαιο αντάλλαγμα Σελ. 2299
Ι. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2299
ΙΙ. ΕρμηνείαΣελ. 2299
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β: ΣυγχΩνευση με σΥσταση νΕας ΑνΩνυμης ΕταιρεΙας  
'Αρθρον 80 - Εφαρμογή διατάξεωνΣελ. 2301
I. Επικείμενες νομοθετικές μεταβολέςΣελ. 2302
II. Σχετικές διατάξειςΣελ. 2302
III. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίαςΣελ. 2302
 
CHECK LISTS 
Για τη συγχώνευση με απορρόφηση ΑΕ από ΑΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72-77 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993)Σελ. 2304
Για τη συγχώνευση με απορρόφηση ΑΕ από ΑΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων του ΝΔ 1297/1972)Σελ. 2310
Για απόσχιση κλάδου και απορρόφηση από λειτουργούσα ΑΕ1 (ΝΔ 1297/1972 ή Ν 2166/1993)Σελ. 2317
Για την απορρόφηση ΑΕ από ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ΚN 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Ν 2166/1993)Σελ. 2320
Για τη συγχώνευση δύο ΑΕ με εξαγορά της μίας από την άλλη (άρθρο 79 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΝΔ 1297/1972 ή τα άρθρα 1-5, Ν 2166/1993)Σελ. 2325
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
'Αρθρον 81 - [Γενική διάταξη - Μορφές διάσπασης ανωνύμων εταιριών]Σελ. 2329
Ι. Το νομικό καθεστώς της διάσπασης: επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου και νεότερες εξελίξειςΣελ. 2331
ΙΙ. Συσχέτιση των νομικών καθεστώτων διάσπασης και συγχώνευσης και η ιδιαιτερότητα των ρυθμίσεων του πρώτουΣελ. 2335
ΙΙΙ. Η απόσχιση/απόσπαση επιχειρηματικού κλάδου/τμήματος ως συναλλαγή διακρινόμενη από τη διάσπασηΣελ. 2336
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α: ΔιΑσπαση με απορρΟφηση  
'Αρθρον 82 - Σχέδιο σύμβασης διάσπασηςΣελ. 2339
'Αρθρον 83 - [Προστασία πιστωτών και ομολογιούχων δανειστών]Σελ. 2345
'Αρθρον 84 - [Διαδικασία διάσπασης και εφαρμοστέες διοατάξεις]Σελ. 2349
'Αρθρον 85 - Αποτελέσματα της διάσπασηςΣελ. 2355
'Αρθρον 86 - Ακυρότητα της διάσπασηςΣελ. 2361
'Αρθρον 87 - Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενεςΣελ. 2365
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β: Διaσπαση με σyσταση νeων Ανωνυμων Εταιρειων  
'Αρθρον 88 - [Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιριών]Σελ. 2367
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ: Διaσπαση με απορρoφηση και σyσταση νeων ΑΕ  
'Αρθρον 89 - [Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ]Σελ. 2369
CHECK LISTS 
Για τη διάσπαση ΑΕ σε δύο τμήματα με απορρόφησή τους από δύο υφιστάμενες ΑΕ (άρθρα 82-86 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΝΔ 1297/1972 ή τον Ν 2166/1993)Σελ. 2370
Για τη διάσπαση ΑΕ με σύσταση δύο νέων ΑΕ (άρθρο 88 ΚΝ 2190/1920 και ΝΔ 1297/1972)Σελ. 2374
Για την απόσπαση κλάδου και εισφορά του για σύσταση νέας ΑΕ (άρθρο 7 ΝΔ 1297/1972)Σελ. 2378
Για τη διάσπαση ΑΕ σε δύο τμήματα με απορρόφηση του ενός από υφιστάμενη ΑΕ και εισφορά του άλλου για σύσταση νέας ΑΕ (άρθρο 89 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΝΔ 1297/1972 ή τα άρθρα 1-5 Ν 2166/1993)Σελ. 2381
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13ον: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)  
'Αρθρον 90 - [Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2387
I. ΕισαγωγήΣελ. 2388
II. Υπόχρεος προς ενοποίηση 
1. Μορφές σύνδεσηςΣελ. 2389
α. Πλειοψηφική συμμετοχήΣελ. 2389
β. Συμβατικός έλεγχος της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφουΣελ. 2390
γ. Διορισμός των μελών της διοίκησηςΣελ. 2390
δ. Κυριαρχική επιρροή, έλεγχος ή ενιαία διεύθυνσηΣελ. 2390
2. Νομική μορφή των ενοποιούμενων επιχειρήσεων και περίμετρος ενοποίησηςΣελ. 2391
3. Η έννοια της επιχείρησηςΣελ. 2392
'Αρθρον 91 - [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2393
'Αρθρον 92 - [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2395
I. ΕισαγωγήΣελ. 2396
II. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης 
1. Τα κριτήριαΣελ. 2396
2. Η εφαρμογή των κριτηρίωνΣελ. 2397
'Αρθρα 93, 94 και 95 - [Απαλλαγή από υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2399
I. Η προβληματική των πολυβαθμικών ομίλωνΣελ. 2401
II. Η ρύθμιση του νόμουΣελ. 2402
1. Η μητρική της απαλλασσόμενης θυγατρικής έχει την έδρα της στην ΕΕ 
α. Ο ρόλος της μειοψηφίας Σελ. 2402
β. Λοιπές προϋποθέσειςΣελ. 2403
γ. Εξαίρεση για τις εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες στο χρηματιστήριοΣελ. 2403
2. Η μητρική της απαλλασσόμενης θυγατρικής έχει την έδρα της εκτός ΕΕΣελ. 2403
'Αρθρον 96 - [Οριζόντιοι όμιλοι]Σελ. 2405
I. ΕισαγωγήΣελ. 2406
II. Προϋποθέσεις ενοποίησηςΣελ. 2406
III. Εφαρμοζόμενες διατάξεις κατά την ενοποίηση του οριζοντίου ομίλουΣελ. 2407
'Αρθρον 97 - [Εξαίρεση επιχείρησης από ενοποίηση]Σελ. 2409
I. ΕισαγωγήΣελ. 2410
II. Περιπτώσεις εξαίρεσης 
1. Θυγατρικές ήσσονος σημασίαςΣελ. 2410
2. Διαρκείς περιορισμοί στην άσκηση ελέγχου ή ενιαίας διεύθυνσηςΣελ. 2411
3. Δυσανάλογο κόστος ή αδικαιολόγητη καθυστέρησηΣελ. 2411
4. Προσωρινή κατοχή τίτλωνΣελ. 2411
III. Πληροφορίες στο ενοποιημένο προσάρτημαΣελ. 2412
'Αρθρον 98 - [Ενοποιημένοι λογαριασμοί - Καταργήθηκε]Σελ. 2413
'Αρθρον 99 - [Μη περίληψη μητρικής επιχείρησης σε ενοποίηση]Σελ. 2415
'Αρθρον 100 - [Περιεχόμενο και αρχές που διέπουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς]Σελ. 2417
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 2418
ΙΙ. Αρχές που διέπουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς 
1. Αρχή του ενιαίου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 2418
2. Αρχή της σαφήνειας και της νομιμότηταςΣελ. 2418
3. Αρχή της πραγματικής εικόναςΣελ. 2419
'Αρθρον 101 - [Διατάξεις εφαρμοζόμενες στη διάρθρωση των ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2421
'Αρθρον 102 - [Ολική ενοποίηση]Σελ. 2423
I. ΕισαγωγήΣελ. 2423
II. Μέθοδος της ολικής ενοποίησηςΣελ. 2423
'Αρθρον 103 - [Εφαρμογή της ολικής ενοποίησης]Σελ. 2425
I. ΕισαγωγήΣελ. 2426
II. Μηχανισμός του αρχικού συμψηφισμούΣελ. 2427
III. Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 2429
'Αρθρον 104 - [Αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2431
I. ΕισαγωγήΣελ. 2433
II. Αρχές, που διέπουν την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
1. Αρχή της πάγιας εφαρμογής των μεθόδων ενοποίησηςΣελ. 2433
2. Αρχή θεώρησης του ομίλου ως ενιαίας επιχείρησης 
α. Περιεχόμενο της αρχήςΣελ. 2434
β. Υποχρέωση απαλείψεωνΣελ. 2434
3. Αρχή του ενιαίου της ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 2435
4. Αρχή του συγκρίσιμου των ενοποιημένων λογαριασμώνΣελ. 2436
'Αρθρον 105 - [Μέθοδοι αποτίμησης]Σελ. 2437
I. ΕισαγωγήΣελ. 2438
II. Μέθοδοι αποτίμησηςΣελ. 2438
III. Αναβαλλόμενοι φόροιΣελ. 2439
IV. Απάλειψη πρόσθετων αποσβέσεων και προβλέψεωνΣελ. 2440
'Αρθρον 106 - [Συγγενείς επιχειρήσεις]Σελ. 2441
I. Η έννοια της «συγγενούς επιχείρησης»Σελ. 2442
II. Η μέθοδος της καθαρής θέσηςΣελ. 2444
 
'Αρθρον 107 - [Ενοποιημένο προσάρτημα - Ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης]Σελ. 2447
I. Ενοποιημένο προσάρτημαΣελ. 2453
II. Η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισηςΣελ. 2454
'Αρθρον 108 - Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 2455
'Αρθρον 109 - [Δημοσιότητα ενοποιημένων λογαριασμών]Σελ. 2457
I. ΕισαγωγήΣελ. 2458
II. ΥπογραφήΣελ. 2458
III. ΔημοσιότηταΣελ. 2459
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14ο: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 110-131Σελ. 2461
Ι. Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο 
1. Η Οδηγία 86/635/ΕΟΚ 
α. Σκοπός Σελ. 2462
β. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 2463
2. Η Σύσταση 2000/408/ΕΚ 
α. Οι δικαιολογητικές βάσειςΣελ. 2465
β. Οι διατάξειςΣελ. 2465
ΙΙ. Το Προεδρικό Διάταγμα 367/94 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 2466
2. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 111-131Σελ. 2466
α. Η έννοια του πιστωτικού ιδρύματοςΣελ. 2467
β. Η έννοια του χρηματοδοτικού ιδρύματοςΣελ. 2467
ΤΜΗΜΑ Ι: Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής  
'Αρθρο 110 - ('Αρθρο 2 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2469
'Αρθρο 111 - ('Αρθρο 2 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2469
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Γενικές διατάξεις για τη δομή και διάρθρωση του ισολογισμού  
'Αρθρο 112 - (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2470
'Αρθρο 113 - (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2470
'Αρθρο 114 - (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2471
'Αρθρο 115 - (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2471
'Αρθρο 116 - (άρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2472
'Αρθρο 117 - (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2472
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113  
'Αρθρο 118 - (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2473
'Αρθρο 119 - (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2474
'Αρθρο 120 - (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2475
'Αρθρο 121 - (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2475
'Αρθρο 122 - (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2476
'Αρθρο 123 - (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2477
ΤΜΗΜΑ IV: Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματος χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»  
'Αρθρο 124 - (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2478
ΤΜΗΜΑ V: Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124  
'Αρθρο 125 - (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγία 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2478
'Αρθρο 126 - (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2480
ΤΜΗΜΑ VI: Κανόνες Αποτιμήσεως  
'Αρθρο 127 - (άρθρα 35, 36, 37, και 38 οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2481
'Αρθρο 128 - (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2482
ΤΜΗΜΑ VII: Περιεχόμενο του Προσαρτήματος  
'Αρθρο 129 - (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2482
ΤΜΗΜΑ VII: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων  
'Αρθρο 130 - (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2485
ΤΜΗΜΑ IX: Δημοσιότητα  
'Αρθρο 131 - (άρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)Σελ. 2486
'Αρθρον 132 - Τελικές διατάξειςΣελ. 2489
'Αρθρο 133 - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 2489
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 134 έως 143Σελ. 2493
I. Νομική φύση των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 2496
II. Δομή και ειδικότερα χαρακτηριστικά των ΔΛΠ/ΔΠΧΠΣελ. 2497
III. Η εισαγωγή των ΔΛΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΕλλάδαΣελ. 2499
IV. Σχέση Λογιστικών Οδηγιών και ΔΛΠΣελ. 2500
V. ΔΛΠ και συντεταγμένες νομοθετικές αρχέςΣελ. 2502
VI. Ερμηνευτική αρμοδιότηταΣελ. 2503
VI. Συνολική θεώρηση των ΔΛΠΣελ. 2505
'Αρθρο 134 - Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπωνΣελ. 2509
Ι. Εφαρμογή των ΔΛΠ για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 2511
2. Ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 2512
3. Υποχρεωτική κατάρτιση των ετήσιων εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ για τις εισηγμένες επιχειρήσειςΣελ. 2514
II. Εφαρμογή των ΔΛΠ σε μη εισηγμένες επιχειρήσειςΣελ. 2515
1. Περιπτώσεις υποχρεωτικής εφαρμογήςΣελ. 2516
2. Περιπτώσεις προαιρετικής εφαρμογήςΣελ. 2517
III. Καταρτιζόμενες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 2518
'Αρθρο 135 - Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 2519
I. Εφαρμοζόμενοι κανόνες δικαίουΣελ. 2521
II. Οι επιμέρους υποχρεώσεις δημοσιότηταςΣελ. 2521
'Αρθρο 136 - Έκθεση του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 2523
Ι. Ερμηνεία της διάταξηςΣελ. 2523
'Αρθρο 137 - Ελεγκτές και Πιστοποιητικά ΕλέγχουΣελ. 2525
Ι. Συμβατότητα της ρύθμισης με το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 2526
'Αρθρο 138 - Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθώνΣελ. 2527
I. Η δικαιοπολιτική σημασία της διάταξηςΣελ. 2529
II. Οι ιδιαιτερότητες των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ ως λογιστικών μεγεθών αναφοράςΣελ. 2530
III. Διαφορές μεταξύ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και κοινού λογιστικού δικαίου, ως προς το ζήτημα της προστασίας των τρίτωνΣελ. 2531
IV. Οι επηρεαζόμενες διατάξειςΣελ. 2535
1. Οι διατάξεις περί προστασίας του κεφαλαίου της επιχείρησηςΣελ. 2535
2. Κέρδη της εταιρίας και άλλα λογιστικά μεγέθηΣελ. 2536
'Αρθρο 139 - Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλίαΣελ. 2539
Ι. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠΣελ. 2540
II. Η μη εφαρμογή των λογιστικού δικαίου διατάξεων του ΚΝ 2190/1920Σελ. 2542
IΙΙ. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα ΔΛΠΣελ. 2543
'Αρθρο 140 - Φορολογητέα κέρδη ή ζημιέςΣελ. 2545
I. Ερμηνεία της διάταξηςΣελ. 2546
'Αρθρο 141 - Χρηματοδοτικές μισθώσειςΣελ. 2549
I. Φύση και εννοιολογικά στοιχεία της ρύθμισηςΣελ. 2550
II. Λειτουργία της ρύθμισηςΣελ. 2552
 
'Αρθρο 142 - Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπωνΣελ. 2555
I. Γενικοί κανόνεςΣελ. 2556
II. Εξαιρέσεις από την αρχή της αναδρομικής εφαρμογήςΣελ. 2558
III. Ζητήματα τιθέμενα από τις διατάξεις του άρθρου 142Σελ. 2559
'Αρθρο 143 - Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπωνΣελ. 2561
I. Χρόνος πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠΣελ. 2562
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 'Αρθρα ΚΝ 2190/1920 τροποποιηθέντα με τα ΠΔ 20/2011, 86/2011 και τους Ν 3867/2010, 3873/2010, 3884/2010, 4013/2011, 4111/2013 και 4156/2013Σελ. 2563
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Των ετών 2010 - 2013Σελ. 2623
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 2685
Back to Top