ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15974
Σαμαρά Ν. Χ.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 120
  • ISBN: 978-960-562-688-4
  • ISBN: 978-960-562-688-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο «Το Επώνυμο του Τέκνου στο Ελληνικό Δίκαιο» αποτελεί την πρώτη μονογραφία που προσεγγίζει ερμηνευτικά και με πληρότητα το ζήτημα του επωνύμου του τέκνου στην ελληνική βιβλιογραφία.

Η μονογραφία πραγματεύεται τα ζητήματα που αναφύονται ως προς τον προσδιορισμό του επωνύμου τέκνου υιοθετημένου, γεννημένου σε γάμο, εκτός γάμου, σε σύμφωνο συμβίωσης.

Επίσης, αναφέρεται στο θέμα της μεταβολής του επωνύμου του τέκνου διά της διοικητικής διαδικασίας και αναδεικνύει τα δικονομικά ζητήματα ως προς τη διόρθωση του επωνύμου τέκνου στη ληξιαρχική πράξη γέννησης με δικαστική απόφαση.

Παρέχει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα και αποτελεσματικές λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και, ταυτόχρονα, προσφέρει πρωτότυπες προτάσεις για μία de lege ferenda αντιμετώπιση των αδυναμιών του ισχύοντος συστήματος προσδιορισμού του επωνύμου του τέκνου.

Το έργο ικανοποιεί όχι μόνο ακαδημαϊκούς, αλλά και πρακτικούς σκοπούς και συνοδεύεται από πλούσια νομολογία, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α. ΑΠΕΣΣΟΥ Σελ. 9
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. 11
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ Σελ. 19
IΙ. ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΓΑΜΟ
1. Η δήλωση των γονέων – Ο αμετάκλητος χαρακτήρας αυτής Σελ. 23
2. Δικαιοπρακτική ικανότητα των γονέων Σελ. 25
3. Περιεχόμενο της δήλωσης των γονέων Σελ. 27
i. Όροι και περιορισμοί του περιεχομένου της δήλωσης Σελ. 27
ii. Ακυρότητα της δήλωσης, λόγω αντίθεσής της προς την αναγκαστικού δικαίου διάταξη της ΑΚ 1505 παρ. 2 Σελ. 31
4. Ακύρωση της δήλωσης λόγω πλάνης – απάτης – απειλής Σελ. 33
i. Ο ακυρώσιμος χαρακτήρας της δήλωσης Σελ. 33
ii. Δικονομικά θέματα περί την ακύρωση Σελ. 35
iii. Επώνυμο των τέκνων μετά την ακύρωση Σελ. 36
5. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα και επίπτωση αυτής στο επώνυμο των τέκνων Σελ. 37
i. Διοικητική μεταβολή του επωνύμου του γονέα Σελ. 37
ii. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητάς του Σελ. 38
iii. Μεταβολή του επωνύμου του γονέα λόγω υιοθεσίας Σελ. 39
6. Το επώνυμο του γεννημένου σε γάμο τέκνου, μετά την επιτυχή προσβολή της πατρότητάς του Σελ. 39
7. Παράλειψη της δήλωσης – Πώς προσδιορίζεται το επώνυμο του τέκνου χωρίς τη δήλωση Σελ. 41
i. Εκούσια παράλειψη των γονέων Σελ. 41
ii. Παράλειψη δήλωσης λόγω διαφωνίας των γονέων ως προς το περιεχόμενο αυτής Σελ. 46
Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ Σελ. 48
1. Τέκνο χωρίς αναγνώριση της πατρότητάς του Σελ. 49
i. Υποχρεωτική λήψη του επωνύμου της μητέρας Σελ. 49
ii. Προσθήκη του επωνύμου του συζύγου της μητέρας στο επώνυμο του τέκνου Σελ. 50
2. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, με επιγενόμενο γάμο των γονέων του Σελ. 51
i. Τέκνα ανήλικα Σελ. 51
ii. Τέκνα ενήλικα Σελ. 54
3. Τέκνο με εκούσια ή δικαστική αναγνώριση της πατρότητάς του Σελ. 54
i. Μονομερής προσθήκη του επωνύμου του πατέρα Σελ. 54
α. Χρόνος δήλωσης Σελ. 55
β. Τύπος δήλωσης Σελ. 56
γ. Αμετάκλητος χαρακτήρας της δήλωσης Σελ. 57
δ. Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 58
ε. Περιεχόμενο της δήλωσης Σελ. 59
ii. Σύμπραξη γονέων στον προσδιορισμό του επωνύμου του τέκνου Σελ. 61
4. Τέκνο έκθετο Σελ. 62
i. Απόδοση επωνύμου από τον ληξίαρχο Σελ. 62
ii. Πρωτότυπη κτήση επωνύμου κατά τη διοικητική διαδικασία με απόφαση του Δημάρχου Σελ. 63
Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ
1. Η υποχρέωση λήψης του επωνύμου του θετού γονέα από το θετό τέκνο Σελ. 64
2. Το δικαίωμα προσθήκης του επωνύμου της βιολογικής οικογένειας του ενηλικιωθέντος θετού τέκνου – Κριτική της ρύθμισης Σελ. 67
3. Το επώνυμο του τέκνου μετά τη λύση της υιοθεσίας Σελ. 70
Δ. ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
1. Εισαγωγικά Σελ. 72
2. Νομική φύση της δήλωσης - αμετάκλητος χαρακτήρας αυτής Σελ. 75
3. Δικαιοπρακτική ικανότητα των μερών Σελ. 77
4. Τύπος, χρόνος και περιεχόμενο της δήλωσης Σελ. 79
i. Τύπος δήλωσης Σελ. 79
ii. Χρόνος δήλωσης Σελ. 80
iii. Περιεχόμενο της δήλωσης Σελ. 81
5. Παράλειψη δήλωσης Σελ. 82
Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Νομικό πλαίσιο διοικητικής μεταβολής επωνύμου Σελ. 84
2. Συσχετισμός των διατάξεων περί διοικητικής μεταβολής του επωνύμου με τις διατάξεις περί επωνύμου του Α.Κ. και του Ν 4356/2015 Σελ. 87
ΣΤ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Δικονομικά θέματα Σελ. 94
2. Περιεχόμενο της αίτησης και αποτελέσματα της εκδοθησομένης δικαστικής αποφάσεως Σελ. 95
ΙΙΙ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Οι αδυναμίες των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα Σελ. 99
2. Προτεινόμενες λύσεις de lege ferenda Σελ. 101
i. Πρόταση προσδιορισμού σύνθετου επωνύμου του τέκνου Σελ. 102
ii. Πρόταση προσδιορισμού απλού επωνύμου του τέκνου Σελ. 104
IV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 106
V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Σελ. 111
Β. ΞΕΝΗ Σελ. 114
Back to Top