ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12108
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 576
  • ISBN: 978-960-272-528-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα πορίσματα του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα: «Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στις 2-4 Νοεμβρίου 2007. Στο ανωτέρω Συνέδριο, μετά τις γενικές εισηγήσεις σχετικά με την «Επιλογή δικαίου από τα μέρη και τη δημόσια τάξη στο Εμπορικό Διεθνές Δίκαιο» καθώς και τον «Ανταγωνισμό ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ομοιόμορφου ουσιαστικού δικαίου» (Σ Βρέλλης, Ε. Βασιλακάκης), αναπτύχθηκαν τα εξής ζητήματα: «Εταιρικό δίκαιο και Πτώχευση» (Ε. Μαστρομανώλης, Χ. Παμπούκης, Α. Μεταλληνός, Α. Καραγκουνίδης, Ε. Μουσταΐρα), «Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός και Δίκαιο του Καταναλωτή» (Μ.-Θ. Μαρίνος, Ε. Σταματούδη, Θ. Νικάκη) και «Διεθνές Χρηματοοικονομικό Δίκαιο» (Ν. Πιμπλής, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Σ. Μούζουλας, Χ. Λιβαδά).
I. Γενικές εισηγήσεις  
Επιλογή δικαίου από τα μέρη και δημόσια τάξη στο εμπορικό διεθνές δίκαιο Σελ. 3
Σπυρίδων Βρέλλης  
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  
Ανταγωνισμός ιδ.δ.δ. και ομοιόμορφου ουσιαστικού δικαίου στο εμπορικό δίκαιο Σελ. 31
Ευάγγελος Βασιλακάκης  
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Εταιρικό Δίκαιο και Πτώχευση  
Το δίκαιο της καταστατικής έδρας: σύγχρονες εξελίξεις Σελ. 55
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης  
Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος  
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κάμψη της νομικής προσωπικότητας Σελ. 91
Χάρης Παμπούκης  
Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Τα ομολογιακά δάνεια κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 115
Αλέξανδρος Μεταλληνός  
Δ.Ν., Δικηγόρος  
H μεταχείριση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Η αλληλεπίδραση διεθνούς εταιρικού δικαίου και διεθνούς δικαίου κεφαλαιαγοράς) Σελ. 137
Απόστολος Καραγκουνίδης  
Λέκτορας Νομικής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος, Δ.Ν.  
Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της πτώχευσης Σελ. 161
Ελίνα Μουσταΐρα  
Αν. Καθηγήτρια Τμ. Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, Δίκαιο του Καταναλωτή  
Η αρχή της εδαφικότητας στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας- μερικές παρατηρήσεις σε σχέση προς το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σελ. 183
Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος  
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ  
Η εξωεδαφική εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 211
Ειρήνη Σταματούδη  
LL.M, Ph.D  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Διεθνές Χρηματοοικονομικό Δίκαιο  
Οι διασυνοριακές συναλλαγές επί τίτλων Σελ. 235
Νικόλαος Πιμπλής  
Δ.Ν., Δικηγόρος  
Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου Σελ. 269
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη  
Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος  
Η διεθνής παρακαταθήκη τίτλων Σελ. 287
Σπήλιος Μούζουλας  
Δ.Ν., Δικηγόρος  
Διεθνείς τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 301
Χριστίνα Λιβαδά  
Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδική Νομική Σύμβουλος ΕΕΤ  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
Η εξωεδαφική εφαρμογή του αμερικανικού δικαίου σημάτων κατά τη νομολογία των δικαστηρίων των ΗΠΑ - Αναφορές σε αντίστοιχες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων στην Ευρώπη Σελ. 347
Xάρης Αποστολόπουλος  
Διδάκτωρ Νομικής (Dr. jur.) Πανεπιστημίου Μονάχου, LLM mult. (Mόναχο, Σικάγο), Δικηγόρος  
Το εφαρμοστέο δίκαιο σε δικαιώματα επί μετοχών που τηρούνται μέσω ενδιάμεσων (Indirect holding system)Σελ. 357
Ιωάννα Θωμά  
Δ.Ν (Hamburg), LLM (HLS), MST (OXON), ΜΤΣ Δικηγόρος, Ειδική επιστήμονας ΙΔΔ Νομική Σχολή Αθηνών  
Κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και διεθνές δίκαιο: μιά ασύμμετρη σχέση;Σελ. 365
Βασίλης Καραγιάννης  
ΔΝ, Lic.Sp., Δικηγόρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού  
Η Mareva Injunction από τη σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η πρακτική της χρησιμότητα στις διεθνείς συναλλαγές Σελ. 375
Ευάγγελος Κουράκης Δικηγόρος, LL.M. (Cambridge), Υπ. ΔΝ (Παν. Αθηνών) και  
Προκόπης Δημητριάδης, Δικηγόρος, LL.M. (Cambridge), ΜΔΕ Αστικού Δικαίου (Παν. Αθηνών)  
Ορισμένες παρατηρήσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της Πρότασης Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών αγορών Σελ. 389
Αλεξάνδρα Πέτσα  
Δικηγόρος, LL.M.  
Η εταιρική μορφή λειτουργίαςτου Franchising στον διεθνή χώρο Σελ. 409
Αλέξανδρος Σπυρίδωνος  
Δ.Ν., LL.M.  
Το ιδ.δ.δ. του αθέμιτου ανταγωνισμού Σελ. 443
Δημήτριος Σταματιάδης  
Λέκτορας Νομικής Δ.Π.Θ  
Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου σε διαφορές εκ συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 471
Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας  
Δικηγόρος, LL.M. (Hamburg)  
Εφαρμοστέο δίκαιο στις αδικοπρακτικές αξιώσεις στο πλαίσιο συμβάσεων διανομής και ο Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) Σελ. 495
Εμμανουέλα Τρούλη  
Δ.Ν. (LMU, Μόναχο), LL.M. (Columbia, Νέα Υόρκη) Δικηγόρος Αθηνών και Νέας Υόρκης  
Η πρόσφατη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων για τη σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών - ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 509
Διονύσιος Φλάμπουρας  
Δ.Ν., Δικηγόρος  
Ηλεκτρονικό Διακοινοτικό Εμπόριο και Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές Σελ. 521
Στέφανος Χαρακτινιώτης  
Δικηγόρος, Δ.Ν.  
Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου στις ασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 545
Μάριος Χατζηβασιλείου  
Δικηγόρος, LLM, Υπ. Δ.Ν.  
 
Back to Top