ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12422
Ράλλης Ι.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 272
  • ISBN: 978-960-272-635-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις δημοτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το νομικό καθεστώς που τις διέπει μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006). Η ύλη χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλα τα είδη των δημοτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: Είδη και χαρακτηριστικά, Σκοποί και σύσταση, Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση, Χρηματοδότηση, Προγραμματικές συμβάσεις, Προσωπικό, Αύξηση κεφαλαίου, Λύση και συγχώνευση, Λοιπά θέματα λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων, Συνέπειες και επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΛΠ. Η ανάπτυξη των ανωτέρω θεμάτων συνοδεύεται σε αρκετές περιπτώσεις με αντίστοιχα στοιχεία από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας, συνοδευόμενη από σχετικούς πίνακες. Τέλος, παρατίθενται χρηστικά υποδείγματα που αφορούν: Καταστατική πράξη κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, Συμφωνητικό διετούς προγράμματος με τον οικείο Δήμο, Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, Κανονισμό Διαχείρισης και Κανονισμό Προσωπικού, ενώ περιλαμβάνεται αυτούσιο όλο το νομοθετικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τον νέο ΔΚΚ. Το έργο συμπληρώνεται με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
1. ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 1
Ο θεσμός των δημοτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικόΣελ. 4
2. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 7
Α. Δημοτικές - κοινοτικές κοινωφελείς εταιρείεςΣελ. 7
1. Σκοποί και σύστασηΣελ. 7
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 9
Β. Λοιπές δημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 12
1. Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 12
2. Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑΣελ. 16
3. Δημοτικές και Κοινοτικές Ανώνυμες Εταιρείες (μονομετοχικες)Σελ. 19
4. Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπούΣελ. 20
5. Αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού σκοπούΣελ. 21
6. Διαδικασία σύστασης εταιρειών ΟΤΑΣελ. 21
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 23
Α. Διοίκηση κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 23
1. Διοίκηση δημοτικών - κοινοτικών επιχειρήσεωνΣελ. 23
2. Θητεία - Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 24
3. Αποζημίωση μελών του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 25
4. Αποφάσεις Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 27
5. Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τα μέλη του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 28
6. Διαδικασία διορισμού, θητεία και αντικατάσταση μελών Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 29
7. Σύγκληση και λειτουργία Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 30
8. Απαρτία και λήψη αποφάσεωνΣελ. 30
9. Πρακτικά συνεδρίασηςΣελ. 31
10. Αρμοδιότητες του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 31
11. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 33
Β. Η Διοίκηση των λοιπών μορφών δημοτικών επιχειρήσεωνΣελ. 33
1. Διοίκηση Δημοτικών και κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών (κοινές) ΟΤΑΣελ. 33
2. Διοίκηση αστικών εταιρειών ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 36
3. Διοίκηση αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 36
4. Διοίκηση Δημοτικών και Κοινοτικών Ανωνύμων Εταιρειών (μονομετοχικών)Σελ. 36
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 39
A. Θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 39
1. Οικονομική διαχείριση Δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 39
B. Θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των Λοιπών μορφών Δημοτικών επιχειρήσεωνΣελ. 44
Γ. Φορολογικές διατάξεις σχετικά με τις Δημοτικές ΕπιχειρήσειςΣελ. 45
1. Απαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματοςΣελ. 45
2. Ρύθμιση χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο τους ασφαλιστικούς οργανισμούςΣελ. 47
3. Ρύθμιση των χρεών των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Ελληνικό ΔημόσιοΣελ. 47
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 49
Α. Χρηματοδότηση δημοτικών - κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 49
1. Γενικά περί χρηματοδότησηςΣελ. 49
2. Αποζημιωση από χρήστες υπηρεσιώνΣελ. 50
3. Τραπεζικός ΔανεισμόςΣελ. 52
Β. Χρηματοδότηση λοιπών δημοτικών επιχειρήσεωνΣελ. 52
1. Χρηματοδοτηση αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεωνΣελ. 52
2. Χρηματοδότηση κοινών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 53
3. Χρηματοδότηση αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 53
4. Χρηματοδότηση μονομετοχικων δημοτικών η κοινοτικών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 53
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΣελ. 55
Α. Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις των Δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 55
Β. Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις των λοιπών εταιρειών ΟΤΑΣελ. 57
1. Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις των Ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 57
2. Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις των Αναπτυξιακών Ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 58
3. Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις των Δημοτικών και κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών (μονομετοχικων)Σελ. 59
4. Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 60
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 61
Α. Κοινωφελείς δημοτικές - κοινοτικέςΣελ. 61
Β. Λοιπές δημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 62
1. Μονομετοχικές δημοτικές - κοινοτικέςΣελ. 62
2. Κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 62
3. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 63
4. Επιχειρήσεις ραδιοφωνίαςΣελ. 63
5. Αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσειςΣελ. 64
6. Ρύθμιση θεμάτων πλεονάζοντος προσωπικού (άρθρο 269 παρ. 3-6 ΔΚΚ)Σελ. 65
7. Απασχολούμενοι Α.Μ.Ε.Α. σε δημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 70
8. Προσωπικό που απασχολείται με προγράμματα Γ' ΚΠΣΣελ. 70
8. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 73
Α. Αύξηση κεφαλαίου σε Δημοτικές-κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσειςΣελ. 75
Β. Αύξηση κεφαλαίου σε λοιπές Δημοτικές-κοινοτικές επιχειρήσειςΣελ. 75
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 75
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε Ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑΣελ. 76
3. Αποφάσεις ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με αυξήσεις κεφαλαίου σε Δημοτικές-κοινοτικές επιχειρήσειςΣελ. 76
4. Αύξηση κεφαλαίου σε Δημοτικές-κοινοτικές επιχειρήσεις λόγω κάλυψης ζημιών προηγούμενων χρήσεωνΣελ. 81
5. Αύξηση κεφαλαίου σε Αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 82
9. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 83
Α. Κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 83
1. Επιχορήγηση κοινών ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 265 παρ. 3 ΔΚΚ)Σελ. 83
2. Εμπράγματα βάρη κοινών ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 265 παρ. 5 ΔΚΚ)Σελ. 83
Β. Μονομετοχικές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσειςΣελ. 84
Γ. Αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού σκοπούΣελ. 84
1. Διαχειριστικά θέματαΣελ. 84
2. Λοιπά θέματαΣελ. 84
Δ. Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΟΤΑΣελ. 85
1. Απ' ευθείας αναθέσεις υπηρεσιών προς εταιρείες ΟΤΑΣελ. 85
2. Μητρώο επιχειρήσεων ΟΤΑΣελ. 86
3. Λειτουργία Κ.Ε.Κ. που συστήνονται από ΟΤΑΣελ. 87
4. Παροχή νομικών συμβουλών προς εταιρείες ΟΤΑΣελ. 87
Ε. Παραχώρηση περιουσιακών στοιχειών σε Δημοτικές - κοινοτικές επιχειρήσειςΣελ. 87
Ζ. Υλοποίηση Κοινωνικών ΠρογραμμάτωνΣελ. 88
10. ΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 91
Α. Λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 91
Β. Λύση δημοτικών κοινών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 92
Γ. ΝομοθεσίαΣελ. 93
1. 'Αρθρο 47 Ν 2190/1920Σελ. 93
2. 'Αρθρο 47α Ν 2190/1920Σελ. 93
Δ. Μετατροπή αμιγών επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑΣελ. 94
11. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 97
Α. Συγχώνευση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεωνΣελ. 97
Β. Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑΣελ. 98
12. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣελ. 111
Α. ΕισαγωγήΣελ. 111
Β. Σκοπός των οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 112
Γ. Στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσειςΣελ. 113
Δ. Οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 1Σελ. 114
1. ΙσολογισμόςΣελ. 114
2. Πίνακας Αποτελεσμάτων ΧρήσηςΣελ. 115
3. Πίνακας μεταβολών Ιδίων ΚεφαλαίωνΣελ. 116
4. Κατάσταση ταμειακών ροώνΣελ. 116
5. Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 118
Ε. Παρουσίαση των εν ισχύ ΔΛΠ και των Δ.Π.Χ.Α.Σελ. 119
Στ. Οι οικονομικές καταστάσεις των δημοτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικόΣελ. 120
13. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 123
Α. Στάδιο πρώτοΣελ. 123
1. ΕισαγωγήΣελ. 123
2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασηςΣελ. 123
3. Στόχοι της έρευναςΣελ. 124
Β. Στάδιο δεύτεροΣελ. 127
1. ΕισαγωγήΣελ. 127
2. Στοιχεία ΑγοράςΣελ. 129
3. Στοιχεία τόπου πραγματοποίησης της επένδυσης (όπου απαιτείται) (αφορούν κυρίως κοινή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με παραγωγικό η εμπορικό σκοπό)Σελ. 129
4. Οργάνωση - λειτουργία - στελέχωσηΣελ. 130
5. Τεχνικά και οικονομικά στοιχείαΣελ. 131
6. Κοινωνική-οικονομική- αναπτυξιακή αξιολόγησηΣελ. 135
7. Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικοί δείκτεςΣελ. 135
8. ΣυμπεράσματαΣελ. 136
9. Τα αναγκαία βήματα για τον προσδιορισμό του ποσού χρηματοδότησης μιας μετατρεπόμενης (από Αμιγή) η ιδρυόμενης κοινωφελούς Δημοτικής ΕπιχείρησηςΣελ. 138
10. Συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης της οικονομοτεχνικής μελέτης για σύσταση-ίδρυση δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησηςΣελ. 140
11. Συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης της οικονομοτεχνικής μελέτης προσαρμογής αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης σε κοινωφελή επιχείρηση ΟΤΑΣελ. 143
12. Συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης της οικονομοτεχνικής μελέτης σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑΣελ. 146
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣελ. 150
ΠΙΝΑΚΕΣΣελ. 151
14. ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ....... ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔ 410/1995 ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣελ. 157
15. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.......» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΚΕ.......» ΕΤΩΝ 2009-2010Σελ. 163
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣελ. 166
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΩΝ 2009 & 2010Σελ. 166
16. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ....... (ΔΚΕ.......)Σελ. 179
17. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣελ. 193
18. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣελ. 203
19. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣελ. 221
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 241
I. ΕλληνικήΣελ. 241
II. ΞένηΣελ. 241
III. Νόμοι και ΔιατάγματαΣελ. 242
IV. Δικτυακοί τόποιΣελ. 243
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 245
 
Back to Top