ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Νομοθετικά και ερμηνευτικά προβλήματα της αναθεώρησης με το Ν 4072/12

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14513
Παναγιώτου Π.

H μελέτη «Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης Εταιρίας» αναφέρεται σε ζητήματα που ανέκυψαν από την αναθεώρηση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών με το έβδομο μέρος του Ν 4072/2012 και ερευνά ουσιώδη θέματα της ομόρρυθμης εταιρίας και της ετερόρρυθμης εταιρίας (απλής και κατά μετοχές), τα οποία απασχολούν τη θεωρητική, νομολογιακή και πρακτική επιστημονική σκέψη.

Με δεδομένη την ανεπάρκεια του αστικού δικαίου περί εταιριών να καλύψει αρκετά ζητήματα των προσωπικών εμπορικών εταιριών και να εξυπηρετήσει τη σύγχρονη δράση των επιχειρήσεων, η αναμόρφωση του δικαίου ήταν πέρα από απαραίτητη και αναγκαία στο μέχρι πρότινος απηρχαιωμένο αυτό δίκαιο. Ο νομοθέτης επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εμπορικών εταιριών αντιμετωπίζοντας τα θέματά του σε νέες βάσεις, με στόχο τη συνέχιση και μη διάλυση της επιχείρησης. Με τις νέες ρυθμίσεις η έννοια της προσωπικής εμπορικής εταιρίας υφίσταται σημαντικές αποκλίσεις έναντι της κλασικής έννοιας της εταιρίας του αστικού κώδικα, που συνίσταται στη διατήρηση του εταιρικού δεσμού χωρίς καμία μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων και στην ταύτιση της εταιρικής τύχης με αυτής των εταίρων από άποψη θανάτου, πτώχευσης ή απαγόρευσης. Ζητήματα τα οποία είχαν επιλυθεί από τη θεωρία και νομολογία τίθενται από την αρχή υπό το κράτος των νέων ρυθμίσεων και δημιουργούν νέους προβληματισμούς. Σε πολλά σημεία οι αναθεωρημένες νομοθετικές διατάξεις ανατρέπουν τις μέχρι τώρα κρατούσες θέσεις και απόψεις που είχαν διατυπωθεί σε πολλά θέματα.

Έτσι με τις νέες ρυθμίσεις υποχωρεί η προσωπικότητα των συνεταίρων, το λεγόμενο προσωπικό στοιχείο (intuitus personae) που έχει προέχουσα θέση στις προσωπικές εταιρίες. Η διαμόρφωση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να αφίσταται ουσιωδώς από κανόνες του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών, ώστε να ομιλούμε για δημιουργία οιονεί κεφαλαιουχικής εταιρίας, που απλά περιβάλλεται τον τύπο της προσωπικής εταιρίας. Χάνεται δηλαδή ο σύνδεσμος των ολιγάριθμων μελών, αφού στην εταιρία μπορεί να συμμετέχει απεριόριστος αριθμός εταίρων αντί του μικρού αριθμού των εταίρων που αντιστοιχεί στην κλασική έννοια της εταιρίας, με συνέπεια να υπάρχει εταιρία τυπικά προσωπική αλλά κατʼ ουσία κεφαλαιουχικής προέλευσης. Ακόμα, ιδιαίτερα ζητήματα υπό τις νέες ρυθμίσεις θέτουν η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής (συμβατική και κληρονομική), η ευθύνη των εταίρων, η έξοδος και ο αποκλεισμός του εταίρου, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Επίσης καίριο είναι το ζήτημα της ατομικής έγερσης των εταιρικών αξιώσεων, το οποίο άφησε ατυχώς αρρύθμιστο ο νομοθέτης (actio pro socio), του μετασχηματισμού των προσωπικών εταιριών που δε ρυθμίσθηκε σε ευρεία έκταση καθώς και του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ετερόρρυθμες εταιρίες κατά μετοχές. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών επιχειρείται με βάση τη στάθμιση των αντικρουόμενων συμφερόντων και τον επιδιωκόμενο από το νομοθέτη σκοπό.

Η μελέτη «Το νέο δίκαιο της Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης Εταιρίας» αποτελεί ένα ευσύνοπτο και περιεκτικό βοήθημα, χρήσιμο για κάθε μελετητή του δικαίου των εμπορικών εταιριών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXVII
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΣελ. XXXVII
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣΣελ. XL
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
§ 1. Αντικείμενο της έρευναςΣελ. 7
§ 2. Διάρθρωση της έρευναςΣελ. 10
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ENNOIΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
§ 1. Η έννοια της εταιρίας, κοινωνίας, επιχείρησης και οι διαφορές τουςΣελ. 33
Ι. Η έννοια της εταιρίαςΣελ. 33
II. Η κοινωνία δικαίουΣελ. 35
1. H νομοθετική ρύθμισηΣελ. 35
2. Η έννοια της απλής κοινωνίαςΣελ. 35
3. Η έννοια και η λειτουργία της κληρονομικής κοινωνίαςΣελ. 36
3.1. ΓενικάΣελ. 36
3.2. Η κληρονομική επιχείρησηΣελ. 36
3.3. Η σύσταση εξωτερικής προσωπικής εταιρίαςΣελ. 36
4. Οι διαφορές κοινωνίας δικαίου και εταιρίαςΣελ. 37
III. Η επιχείρησηΣελ. 38
1. Η έννοιαΣελ. 38
2. Οι διαφορές εταιρίας και επιχείρησηςΣελ. 38
§ 2. Η εταιρική σύμβασηΣελ. 39
Ι. Η έννοια και η αποστολή τηςΣελ. 39
ΙΙ. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 39
ΙΙΙ. Η νομική φύση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 40
ΙV. Οι όροι της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 41
Α. Οι γενικοί όροιΣελ. 41
Β. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροι της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 41
1. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς των εταίρωνΣελ. 41
2. Ο κοινός εταιρικός σκοπόςΣελ. 42
3. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρίαςΣελ. 43
4. Η απαγόρευση πράξεων που αντιτίθενται στα συμφέροντα της εταιρίαςΣελ. 43
5. Το δικαίωμα ελέγχου και ενημέρωσης των συνεταίρων για την οικονομική κατάσταση και των υποθέσεων της εταιρίαςΣελ. 44
6. Η τήρηση τύπουΣελ. 44
7. Η δημοσιότηταΣελ. 44
§ 3. Η ταξινόμηση των εταιριώνΣελ. 45
Ι. Η βασική διάκριση των εταιριώνΣελ. 45
ΙΙ. Οι εταιρίες εκτός εμπορικού δικαίου με νομική προσωπικότηταΣελ. 45
1. Το σωματείοΣελ. 45
2. Η αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα ή αστική εταιρία κέρδουςΣελ. 46
3. Η αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 47
ΙΙΙ. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίουΣελ. 48
1. Με νομική προσωπικότηταΣελ. 48
2. Χωρίς νομική προσωπικότηταΣελ. 48
2.1. Η αφανής εταιρίαΣελ. 49
2.2. Η συμπλοιοκτησίαΣελ. 49
ΙV. Οι προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 49
1. Η σωματειακή οργάνωση του νομικού προσώπουΣελ. 50
2. Οι διαφορές προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριώνΣελ. 50
3. Η νόθευση των εταιρικών τύπωνΣελ. 51
V. Ο εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό και ουσιαστικό σύστημαΣελ. 52
1. Η εμπορικότητα των εταιριώνΣελ. 52
2. Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μίας εταιρίας ως εμπορικής / συνέπειες της εμπορικότηταςΣελ. 54
§ 4. Oι εταιρικοί τύποι στο αλλοδαπό δίκαιοΣελ. 55
I. Στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 55
II. Στο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 56
1. Oι ομοσπονδιακοί νόμοιΣελ. 56
2. Το δίκαιο των πολιτειώνΣελ. 57
3. Τα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπουΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ, Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝUMERUS CLAUSUS ΚΑΙ TΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ν.Π. ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
§ 5. H ιστορία του όρου προσωπικότηταΣελ. 59
§ 6. Η θέση του ζητήματοςΣελ. 61
Ι. Η θεμελίωση του ζητήματοςΣελ. 61
ΙΙ. Η έννοια της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 62
ΙΙΙ. Η δημιουργία της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 63
1. ΓενικάΣελ. 63
2. Η απόκτηση νομικής προσωπικότηταςΣελ. 63
3. Η έλλειψη της νομικής προσωπικότητας και η ένσταση νομιμοποίησης της εταιρίαςΣελ. 64
ΙV. Ο κλειστός αριθμός των νομικών προσώπων και τα προβλήματα στο νέο δίκαιο των εμπορικών προσωπικών εταιρώνΣελ. 66
1. ΓενικάΣελ. 66
2. H αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών κατά της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας και αντίστροφαΣελ. 66
V. Οι θεωρίες της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 69
1. Το ζήτημαΣελ. 69
2. Η θεωρία του πλάσματος και η οργανική θεωρίαΣελ. 69
3. Η αρχή του χωρισμού των περιουσιών / Η περιουσιακή αυτοτέλεια του νομικού προσώπουΣελ. 70
4. Η αρχή της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 71
5. Η θεωρία Ultra Vires και Objects - ClauseΣελ. 72
VI. Τα ατελή νομικά πρόσωπαΣελ. 73
VII. Η λήξη της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 75
VIII. Συνέπειες της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 76
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ TΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ, Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ο.Ε., Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ, Η ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ 
§ 7. H ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 81
Ι. Η έννοια και τα χαρακτηριστικάΣελ. 81
ΙΙ. Η νομική φύσηΣελ. 82
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 82
ΙV. Οι εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 83
§ 8. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 84
I. Οι προϋποθέσεις κατάρτισης της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 84
Α. Οι γενικοί όροιΣελ. 84
Β. Οι ειδικοί / ουσιώδεις όροιΣελ. 84
1. ΤύποςΣελ. 84
2. ΔημοσίευσηΣελ. 85
2.1. ΓενικάΣελ. 85
2.2. Η συστατική δημοσιότηταΣελ. 85
2.3. Οι συνέπειες της δημοσιότηταςΣελ. 87
ΙΙ. Η απλή σύστασηΣελ. 88
ΙΙΙ. Η σύσταση με την απλοποιημένη διαδικασία μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης (Υ.Μ.Σ)Σελ. 88
ΙV. Η επιλογή της διαδικασίας σύστασηςΣελ. 90
§ 9. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική ομόρρυθμη εταιρία (πρώην de facto)Σελ. 91
Ι. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 91
ΙΙ. Η θέση των ζητημάτωνΣελ. 92
1. Στο προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 92
2. Στο ισχύον δίκαιοΣελ. 93
ΙΙΙ. Η αδημοσίευτη / ελαττωματική εταιρία με τυπικό ελάττωμαΣελ. 94
ΙV. Η αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη / ελαττωματική εταιρία με ουσιαστικό ελάττωμαΣελ. 97
V. Φαινομενική εταιρίαΣελ. 99
VI. Η ελαττωματική εταιρία στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 99
VII. Ιδία θέσηΣελ. 101
§ 10. Η υπό ίδρυση ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 101
§ 11. Η εταιρική επωνυμίαΣελ. 102
Ι. Έννοια και λειτουργία της εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 102
ΙΙ. Αντικείμενο της επωνυμίαςΣελ. 103
ΙΙΙ. Aρχές σχηματισμού εμπορικής επωνυμίαςΣελ. 103
ΙV. Ο σχηματισμός της επωνυμίας ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 104
V. H μεταβίβαση της επωνυμίαςΣελ. 104
1. ΓενικάΣελ. 104
2. Συμμεταβίβαση της επωνυμίας με την επιχείρηση ή αυτοτελής μεταβίβασή της;Σελ. 104
3. Η μεταβίβαση της επωνυμίας των προσωπικών εταιριώνΣελ. 106
VI. Η κατάσχεση και εκποίηση της επωνυμίας στην ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεσηΣελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΕΡΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (Actio Pro Socio) 
§ 12. Η διαχείριση και εκπροσώπηση στην ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 107
Ι. Η θέση των ζητημάτωνΣελ. 107
ΙΙ. Η διαχείριση στην ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 108
1. ΓενικάΣελ. 108
2. Η διαχείριση ως δικαίωμα και υποχρέωσηΣελ. 108
3. O διορισμός διαχειριστώνΣελ. 109
3.1. Ο διορισμός διαχειριστών εταίρωνΣελ. 109
3.2. Η διαχείριση από μη εταίροΣελ. 110
3.3. Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης (ΑΚ 69)Σελ. 111
4. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστήΣελ. 113
5. Η ευθύνη του διαχειριστήΣελ. 114
6. Η ανάκληση διαχειριστήΣελ. 115
6.1. Οι προϋποθέσεις ανάκλησηςΣελ. 115
6.2. Η ανάκληση διαχειριστή σε διμελή εταιρίαΣελ. 115
6.3. Η απόφαση ανάκλησηςΣελ. 115
6.4. Η λήξη του διαχειριστικού αξιώματοςΣελ. 116
ΙΙΙ. Η εσωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό στενή έννοιαΣελ. 116
1. Η έννοια της έσω διαχείρισηςΣελ. 116
2. Το περιεχόμενο της διαχείρισηςΣελ. 117
3. Η οργάνωση και η διάκριση της διαχείρισηςΣελ. 117
3.1. Η ατομική διαχείρισηΣελ. 117
3.2. Η καταστατική διαχείρισηΣελ. 118
4. Η έκταση της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 118
5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην ατομική διαχειριστική εξουσίαΣελ. 120
5.1. Η νομοθετική ρύθμιση και το πρόβλημαΣελ. 120
5.2. Οι απόψεις στη θεωρίαΣελ. 122
5.3. Η καταχρηστική εναντίωσηΣελ. 123
ΙV. Η εκπροσωπευτική διαχείριση / εξωτερική διαχείριση ή διαχείριση υπό ευρεία έννοιαΣελ. 123
1. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 123
2. Ο εκπρόσωπος της εταιρίαςΣελ. 123
3. Η έννοια της εκπροσώπησηςΣελ. 124
4. Το περιεχόμενο της εκπροσώπησηςΣελ. 124
5. Οι εφαρμοστέες διατάξειςΣελ. 125
6. Η λειτουργία της εκπροσώπησηςΣελ. 125
6.1. Η ατομική εκπροσώπησηΣελ. 125
6.2. Η συλλογική εκπροσώπησηΣελ. 126
6.3. Η εκπροσώπηση από μη εταίροΣελ. 126
6.4. Η αγωγή περί της ανάθεσης εκπροσωπευτικής διαχείρισηςΣελ. 127
7. Τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 127
7.1. Η θεωρία της ProkuraΣελ. 127
7.2. Η θεωρία της Ultra ViresΣελ. 128
7.3. Οι διαφορές των θεωριώνΣελ. 128
7.4. H έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας στο αστικό δίκαιοΣελ. 129
7.5. Η έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας στην ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 129
7.5.1. Το απεριόριστο της εκπροσώπησηςΣελ. 129
7.5.2. Η καταχρηστική άσκηση της εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 131
7.5.3. H δέσμευση έναντι των τρίτωνΣελ. 132
7.6. Η κοινοτική ρύθμισηΣελ. 133
V. Διαφορές της εσωτερικής (Εσ.Δ) και της εκπροσωπευτικής διαχείρισης (Εκ.Δ)Σελ. 134
§ 13. Η ατομική άσκηση εταιρικών αξιώσεων (actio pro socio)Σελ. 135
Ι. H θέση των ζητημάτωνΣελ. 135
II. Η βάση επίλυσης των ζητημάτωνΣελ. 137
III. Η έννοια της actio pro socioΣελ. 137
IV. H έκταση του προβλήματος - Η οριοθέτηση της ατομικής εταιρικής αγωγήςΣελ. 138
V. Η θέση του εταίρου στην εταιρία στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιοΣελ. 139
Α. Στο ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 139
1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρίαΣελ. 139
2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπουΣελ. 140
Β. Στο δικονομικό δίκαιοΣελ. 142
1. Η νομιμοποίηση για την άσκηση των εταιρικών αξιώσεωνΣελ. 142
2. H νομιμοποίηση του εταίρου προς άσκηση της εταιρικής αγωγής. Το είδος της αγωγήςΣελ. 143
2.1. Ο εταίρος ως μη δικαιούχος διάδικοςΣελ. 143
2.2. Ο εταίρος ως διάδικοςΣελ. 144
3. Ο χρόνος της άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγήςΣελ. 146
4. Συμπερασματική θέσηΣελ. 147
VI. Η εφαρμογή της actio pro socio στις κεφαλαιουχικές εταιρίεςΣελ. 148
Α. Στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρίαΣελ. 148
Β. Στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 148
VII. Ο αποκλεισμός ή περιορισμός της actio pro socio με καταστατικές ή εξωεταιρικές συμφωνίεςΣελ. 150
VIIΙ. Γενικοί περιορισμοί της actio pro socioΣελ. 151
1. Η γενική ρήτρα της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 153
1.1 Προέλευση της αρχήςΣελ. 153
1.2. Περιεχόμενο της αρχήςΣελ. 153
2. Η αναγνώριση της αρχής στη θεωρία και νομολογίαΣελ. 154
3. Συρροή νομικών θεμελιώσεων λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 155
4. Συμπερασματική θέσηΣελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΕΞΟΔΟΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
§ 14. Η μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρωνΣελ. 159
Α. Η αποχώρηση του εταίρουΣελ. 159
Α.1. Η έξοδος του εταίρουΣελ. 160
Ι. Η έννοιαΣελ. 160
ΙΙ. Η εκούσια έξοδος του εταίρουΣελ. 160
1. H καταγγελία της εταιρικής συμμετοχήςΣελ. 160
2. Η διατήρηση της καταγγελίας αντί της εξόδου του εταίρουΣελ. 161
3. Έξοδος εταίρου με συνδρομή σπουδαίου λόγου;Σελ. 162
ΙΙΙ. Η ακούσια έξοδοςΣελ. 162
1. Η έξοδος του εταίρου προκαλούμενη από ατομικό πιστωτήΣελ. 163
1.1. Το κενό στο δίκαιο των προσωπικών εταιριώνΣελ. 163
1.2. Η κάλυψη του κενού του νόμου - ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας υπέρ των ατομικών δανειστών στην ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 164
2. Ο αποκλεισμός του εταίρουΣελ. 165
IV. Η ευθύνη για τα χρέη αποχωρούντος εταίρουΣελ. 165
V. Η αποζημίωση του εξερχόμενου εταίρου και ο τρόπος υπολογισμού αυτήςΣελ. 166
VΙ. Η δημοσίευση της αποχώρησης του εταίρουΣελ. 166
A.2. Ο αποκλεισμός του εταίρου στο ουσιαστικό δίκαιοΣελ. 166
I. ΕισαγωγήΣελ. 166
II. Η θέση των ζητημάτωνΣελ. 167
1. Ζητήματα του ουσιαστικού δικαίουΣελ. 168
2. Ζητήματα του δικονομικού δικαίουΣελ. 168
ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 169
1. Το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 169
2. Το ισχύον δίκαιοΣελ. 169
ΙV. Το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 170
V. Οι προϋποθέσεις αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 170
1. Οι τυπικές προϋποθέσειςΣελ. 170
2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσειςΣελ. 171
2.1 Η υπαιτιότηταΣελ. 171
2.2. Ο σπουδαίος λόγοςΣελ. 171
VI. Νομική φύση του δικαιώματος αποκλεισμούΣελ. 172
VII. Αναγκαστικός ή ενδοτικός ο κανόνας του αποκλεισμού του εταίρου;Σελ. 173
1. Στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 173
2. Στο γερμανικό δίκαιοΣελ. 174
VIII. Η καταστατική ρύθμιση του αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 175
1. Ο αποκλεισμός του εταίρου χωρίς σπουδαίο λόγοΣελ. 175
2. Ο περιορισμός και η άρση του δικαιώματος αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 176
3. Η διευκόλυνση του αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 177
4. Τα όρια στη διευκόλυνση του αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 177
5. Ο αποκλεισμός του εταίρου χωρίς δικαστική απόφασηΣελ. 178
6. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 178
IX. Καταγγελία της εταιρίας από τον υπό αποκλεισμό εταίρο;Σελ. 179
X. Ο αποκλεισμός του εταίρου σε διμελή εταιρίαΣελ. 179
XI. Η δημοσίευση του αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 180
XII. Οι νομικές συνέπειες του αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 181
1. Ως προς τις έσω σχέσειςΣελ. 181
1.1. Η προσαύξηση του εταιρικού μεριδίου των λοιπών εταίρωνΣελ. 181
1.2. Η αποζημίωση του αποκλεισμένου εταίρουΣελ. 181
1.3. Ο υπολογισμός της αξίας της εταιρικής μερίδαςΣελ. 182
1.4. Η απόδοση των αντικειμένωνΣελ. 183
1.5. Η συμμετοχή σε συμβάσεις υπό αίρεσηΣελ. 183
1.6. Η απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 183
2. Ως προς τις έξω σχέσειςΣελ. 184
2.1. Η ευθύνη του αποκλεισμένου εταίρου για τα χρέηΣελ. 184
2.1.1. Για τα παλιά χρέηΣελ. 184
2.1.2. Η εφαρμογή της ΑΚ 479Σελ. 185
2.1.3. Για τα νέα χρέηΣελ. 185
2.2. Η απαλλαγή του αποκλεισμένου εταίρου για τα εταιρικά χρέηΣελ. 185
XIII. O αποκλεισμός του εταίρου στο γερμανικό δίκαιο (OHG/KG)Σελ. 186
XIV. H αποχώρηση του εταίρου στο ελβετικό δίκαιοΣελ. 187
Α3. O αποκλεισμός του εταίρου στο δικονομικό δίκαιοΣελ. 188
Ι. Η νομοθετική ρύθμισηΣελ. 188
ΙΙ. H νομιμοποίηση διαδίκου στη δίκη αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 188
1. Η ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 188
1.1. Στο προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 188
1.2. Στο ισχύον δίκαιοΣελ. 189
1.2.1. Η ελαστική εκούσια δικαιοδοσίαΣελ. 189
1.2.2. Τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα για την αγωγή αποκλεισμούΣελ. 190
1.2.3. Το περιορισμένο δεδικασμένοΣελ. 190
2. Η παθητική νομιμοποίησηΣελ. 191
ΙΙΙ. Η διαδικασία στην εκούσια δικαιοδοσίαΣελ. 192
1. Η αίτηση /αγωγή αποκλεισμού του εταίρουΣελ. 192
2. Η άσκηση έφεσηςΣελ. 192
3. Η προθεσμία έφεσηςΣελ. 193
4. Το ρυθμιστικό μέτρο της προσωρινής διαταγήςΣελ. 193
IV. Η διαπλαστική απόφαση αποκλεισμού του εταίρο
Back to Top