ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12801
Κιούπης Δ., Μουζάκης Δ., Παπαδοπούλου Ρ. Ε.
  • Έκδοση: 2011
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 216
  • ISBN: 978-960-272-855-0
  • ISBN: 978-960-272-855-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η Συνθήκη της Λισαβόνας που, μετά από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009 αποτελεί το τελευταίο σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον μεγαλεπήβολο στόχο ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος και τη μετριοπαθέστερη επιδίωξη ενός ενιαίου κωδικοποιημένου κειμένου κατέληξε στη σύζευξη τριών ισότιμων νομικών κειμένων, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το ποινικό δίκαιο, που ήταν ήδη ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, οι αλλαγές ήταν καίριες, ενώ στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου, κατοχυρώνεται για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, ενώ παράλληλα και συμπληρωματικά προβλέπεται και η προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών-μελών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθορίζει επίσης σαφέστερα τους τομείς ποινικής νομοθεσίας στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επέκτασης, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι ποινικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

Με το βιβλίο «Το Ποινικό Δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας» επιχειρείται μια διατομεακή προσέγγιση του ποινικού δικαίου μετά τη Συνθήκη. Έτσι, προηγείται ένα εκτεταμένο, γενικό κεφάλαιο για τη νέα θεσμική ταυτότητα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (Συνθήκη Μάαστριχτ, Συνθήκη Άμστερνταμ, Όργανα και Οργανισμοί, προσφυγή, δικαιοδοτικός έλεγχος) και ακολουθούν δύο ειδικότερα κεφάλαια που αναφέρονται στην επίδραση της Συνθήκης στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο (Οδηγίες: περιεχόμενο και προβλήματα μεταφοράς, δικαστικός έλεγχος, ποινική δογματική) και στο δικονομικό ποινικό δίκαιο (Πρόγραμμα Στοκχόλμης, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ενώ το Παράρτημα, που παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου, και στο οποίο περιέχονται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Πρωτόκολλα και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο, που συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο και πίνακα συντομογραφιών, αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους ενασχολούμενους με το ευρωπαϊκό ποινικό - ποινικό δικονομικό  δίκαιο όσο και για τους μελετητές του ποινικού δικαίου εν γένει.
Α. Η ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου 
Ι. Εισαγωγικά: απαρχές και εξέλιξη της συλλειτουργίας των κρατών μελών στον ποινικό τομέαΣελ. 1
1. Η εισαγωγή της Συνεργασίας στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων με τη Συνθήκη του ΜάαστριχτΣελ. 2
2. Η οργάνωση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης με τη Συνθήκη του 'ΑμστερνταμΣελ. 8
α. Η αναδιάρθρωση του τρίτου πυλώναΣελ. 9
β. Η θεσμική λειτουργία του τρίτου πυλώναΣελ. 11
ΙΙ. Η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις εντός της ενωσιακής έννομης τάξηςΣελ. 21
1. Ο ΧΕΑΔ ως εσωτερική πολιτική της ΕΕΣελ. 21
2. Η Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις ως συνιστώσα του ΧΕΑΔΣελ. 25
α. Γενικές αρχές και στόχοιΣελ. 26
β. Θεματικό αντικείμενο και μέθοδοι δράσηςΣελ. 28
ΙΙΙ. Οι νέοι κανόνες λειτουργίας της Δικαστικής Συνεργασίας στις Ποινικές ΥποθέσειςΣελ. 33
1. Όργανα και οργανισμοί: η ανακατανομή των ρόλωνΣελ. 34
α. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης: η σαφής αναβάθμιση του μεταεθνικού στοιχείουΣελ. 35
β. Οι ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί: έμφαση στη διαρκώς αυτονομούμενη «δικτύωση» των εθνικών αρχώνΣελ. 38
γ. Τα εθνικά κοινοβούλια: η ενίσχυση του στοιχείου της δημοκρατικής νομιμοποίησηςΣελ. 40
2. Τα νομικά μέσα δράσης και οι διαδικασίες υιοθέτησής τουςΣελ. 45
α. Η προσφυγή στα «παραδοσιακά» μέσα δράσης της ενωσιακής έννομης τάξηςΣελ. 45
β. Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων: μεταεθνικά και διακυβερνητικά στοιχεία στην υπηρεσία της αποτελεσματικής δράσηςΣελ. 51
i. Η «συνήθης» και οι «ειδικές» νομοθετικές διαδικασίεςΣελ. 51
ii. Το ανασταλτικό βέτο: μια δικλείδα ασφαλείας με διττή λειτουργίαΣελ. 54
3. Ο διάχυτος δικαιοδοτικός έλεγχοςΣελ. 58
α. Το ενοποιητικό άλμαΣελ. 58
β. Οι διακυβερνητικές «εστίες αντίστασης»Σελ. 64
i. Οι μεταβατικές διατάξειςΣελ. 64
ii.Τα ειδικά καθεστώτα παρέκκλισηςΣελ. 66
ΣυμπέρασμαΣελ. 71
Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Δημήτριος Κιούπης 
I. Γενικά - Πριν από τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 75
II. Το νέο τοπίο - Η Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 81
III. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίουΣελ. 88
IV. Περιεχόμενο των οδηγιώνΣελ. 96
V. Προβλήματα μεταφοράς των οδηγιώνΣελ. 199
VI. Ο δικαστικός έλεγχοςΣελ. 101
VII. Ο ρόλος της ποινικής δογματικής μετά τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 103
VIII. Μια τελική παρατήρησηΣελ. 108
Γ. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
Διονύσιος Μουζάκης 
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 109
ΙΙ. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 115
IIΙ. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχετικό Σχέδιο δράσης της ΕπιτροπήςΣελ. 119
ΙV. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στη Συνθήκη της Λισαβόνας, με ειδικότερη αναφορά στο ποινικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 120
1. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών (άρθρ. 82 παρ. 1 ΣΛΕΕ)Σελ. 123
2. Η θέσπιση «ελάχιστων κανόνων» για το ποινικό δικονομικό δίκαιο (άρθρ. 82 παρ. 2 ΣΛΕΕ)Σελ. 131
V. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (άρθρ. 86 ΣΛΕΕ)Σελ. 138
VI. Το άρθρο 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 140
VII. Επιλογικές σκέψειςΣελ. 145
Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Ι. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 147
ΙI. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 151
ΙΙI. ΠρωτόκολλαΣελ. 169
ΙV. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 193
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 197
Back to Top