ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ στη θεωρία και στην πράξη

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12882
Παντελίδου Κ.
Το σύγγραμμα υπό τον τίτλο «Το προσύμφωνο στη θεωρία και στην πράξη» αποτελεί μία εμπεριστατωμένη προσέγγιση των ζητημάτων για το προσύμφωνο, όπως αντιμετωπίζονται στη θεωρία και τη νομολογία. Ειδικότερα, στο έργο αυτό παρουσιάζεται η σχέση των συμβαλλομένων που καταρτίζουν προσύμφωνο, όπως εξελίσσεται μέχρι τη σύναψη της οριστικής σύμβασης ή τη ματαίωσή της, και τα εντεύθεν θέματα που ανακύπτουν. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, στην Εισαγωγή και στα Συμπεράσματα. Στην Εισαγωγή γίνεται μία πρώτη παρουσίαση της έννοιας και του σκοπού του προσυμφώνου, καθώς και μία συγκριτική επισκόπηση του θεσμού σε αλλοδαπά δίκαια. Στο Α΄ Μέρος αναλύεται η νομική φύση του προσυμφώνου και οι συνέπειές της σε σύγκριση με συγγενείς θεσμούς. Στο Β΄ Μέρος αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του προσυμφώνου. Στο Γ΄ Μέρος θίγονται τα θέματα της ρήξης στις σχέσεις των συμβαλλομένων στο προσύμφωνο και της ανώμαλης εξέλιξης της παροχής. Στο Δ΄ Μέρος γίνεται μία διεξοδική αναφορά στα επώνυμα προσύμφωνα, όπως το εργολαβικό, το προσύμφωνο για τη λύση της κοινωνίας, για τη μίσθωση πράγματος, για τη μεσιτεία, για τη μεταβίβαση γεωργικού κλήρου και για τη δικαιοπραξία από ελευθεριότητα. Στα Συμπεράσματα, η συγγραφέας, αφού κάνει μία εκτενή επισκόπηση των πορισμάτων από την έρευνά της για το προσύμφωνο, καταλήγει ότι το προσύμφωνο αποτελεί μία ζωντανή σύμβαση, η οποία έχει στενό σύνδεσμο προς την οριστική σύμβαση την οποία προετοιμάζει, αλλά και ανεξαρτησία από αυτή και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής σύμβαση. Τέλος, η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται με διάγραμμα υποδειγμάτων, συνοδευόμενα και με παρατηρήσεις, ενώ επιπλέον παρατίθεται και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς και ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων. Στη συμπλήρωση της νομολογίας, στη σύνταξη των ευρετηρίων και στην παράθεση υποδειγμάτων συνέβαλαν και οι δικηγόροι κκ Μ. Γεωργιάδου και Ν. Τριάντος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
§ 1. Έννοια και σκοπός του προσυμφώνουΣελ. 1
§ 2. Προβλήματα και ερωτήματαΣελ. 2
§ 3. Συγκριτική επισκόπησηΣελ. 4
Ι. Αγγλοαμερικανικό δίκαιοΣελ. 4
ΙΙ. Αυστριακό δίκαιοΣελ. 4
III. Γαλλικό δίκαιοΣελ. 5
ΙV. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 6
V. Ελβετικό δίκαιοΣελ. 6
VI. ΣυμπέρασμαΣελ. 7
Μέρος Α'  
Η νομική φύση του προσυμφώνου και οι συνέπειές της σε σύγκριση με συγγενείς θεσμούς  
§ 4. Το προσύμφωνο ως ενοχική σύμβασηΣελ. 9
§ 5. Έχει σημασία η διάκριση σε αμφιμερώς και ετερομερώς δεσμευτικό προσύμφωνο;Σελ. 10
§ 6. Το μεταβιβαστό και κληρονομητό του δικαιώματοςΣελ. 13
§ 7. Προσύμφωνο και επιβολή κατασχέσεωςΣελ. 13
§ 8. Προσύμφωνο και καταδολίευση δανειστώνΣελ. 15
§ 9. Το προσύμφωνο στην πτώχευσηΣελ. 16
§ 10. Προσύμφωνο και φορολογικά ζητήματαΣελ. 18
§ 11. Σύγκριση με άλλα δικαιώματα και θεσμούςΣελ. 23
Ι. Διάκριση με βάση την έλλειψη δεσμευτικότηταςΣελ. 24
1. Διαπραγματεύσεις Σελ. 24
2. Σχέδιο για κατάρτιση της συμβάσεωςΣελ. 25
3. Προσδιορισμός της αόριστης παροχής Σελ. 26
4. Συμφωνία περί τηρήσεως τύπου (ΑΚ 165)Σελ. 26
5. Μνημόνιο (Memorandum)Σελ. 27
6. Επιστολή προθέσεωνΣελ. 29
7. Σύμβαση - πλαίσιοΣελ. 30
ΙΙ. Διάκριση με βάση το περιεχόμενο ή τη μορφή της δεσμευτικότηταςΣελ. 30
1. Σύμφωνο προαιρέσεως Σελ. 30
2. Σύμφωνο προτιμήσεωςΣελ. 32
3. Προσύμφωνο και υποσχετική σύμβαση η οποία είναι αιτία της εκποιητικήςΣελ. 33
4. Προσύμφωνο και ενοχική σύμβασηΣελ. 35
5. Προσύμφωνο και δικαιοπραξία υπό αίρεσηΣελ. 38
ΙΙΙ. Η σημασία της διακρίσεως (αιτία - τύπος - 949 ΚΠολΔ)Σελ. 39
IV. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 41
Μέρος Β'  
Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα του προσυμφώνου  
§ 12. Οι προϋποθέσεις συνάψεως έγκυρου προσυμφώνουΣελ. 43
Ι. Το περιεχόμενο της συμβάσεωςΣελ. 43
1. Oρισμένο και οριστό περιεχόμενοΣελ. 43
2. Η αοριστία στο πρόσωπο του δικαιούχου της οριστικής παροχήςΣελ. 44
3. Η αοριστία ως προς το αντικείμενο της παροχής και το τίμημαΣελ. 47
4. Το πρόβλημα της ασυμφωνίαςΣελ. 49
5. Ενίσχυση της θέσης του δικαιούχου από το προσύμφωνοΣελ. 51
ΙΙ. Η τήρηση του τύπουΣελ. 54
1. Η ταύτιση με τον τύπο της οριστικής συμβάσεωςΣελ. 54
2. Προσύμφωνο και εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητοΣελ. 55
3. Προσύμφωνο προς σύσταση εταιρειώνΣελ. 56
4. Τυπικό προσύμφωνο και δημοσιότηταΣελ. 58
5. Το άτυπο προσύμφωνοΣελ. 58
6. Τροποποίηση και κατάργηση του προσυμφώνουΣελ. 61
7. Υποβολή προσυμφώνου σε άδειαΣελ. 63
α. Δικαστική άδειαΣελ. 63
β. Διοικητική άδειαΣελ. 69
§ 13. Τα αποτελέσματα συνάψεως έγκυρου προσυμφώνουΣελ. 71
Ι. Οι υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 71
ΙΙ. Παρεπόμενες υποχρεώσειςΣελ. 72
ΙΙΙ. Η μεταβίβαση της νομής ή κατοχήςΣελ. 73
IV. Η άδεια για την αυτοσύμβαση Σελ. 76
Μέρος Γ'  
Η ρήξη στη σχέση των συμβαλλομένων στο προσύμφωνο  
§ 14. Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεωςΣελ. 79
Ι. Προϋποθέσεις και αποτελέσματαΣελ. 79
ΙΙ. Η παραγραφή της αξιώσεωςΣελ. 83
ΙΙΙ. Η αποδυνάμωση της αξιώσεωςΣελ. 84
IV. Ο συμβατικός αποκλεισμός της ΚΠολΔ 949Σελ. 85
V. Καταδίκη και έλλειψη κυριότηταςΣελ. 86
VI. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και αυτοσύμβασηΣελ. 88
VII. H πλαγιαστική άσκηση της αξιώσεωςΣελ. 89
VIII. Προσύμφωνο και σύμβαση υπέρ τρίτουΣελ. 90
IX. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως και διαιτησίαΣελ. 95
§ 15. Η ανώμαλη εξέλιξη της παροχήςΣελ. 96
Ι. Η ευθεία ή ανάλογος εφαρμογή των γενικών διατάξεωνΣελ. 96
ΙΙ. Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της οριστικής συμβάσεως - Το παράδειγμα της πωλήσεωςΣελ. 97
ΙΙΙ. Η σχέση των διατάξεων της οριστικής συμβάσεως με τις γενικές διατάξεις για την ανώμαλη εξέλιξη της παροχής.Σελ. 101
IV. Η εφαρμογή των λόγων αποδεσμεύσεως της οριστικής συμβάσεωςΣελ. 103
V. Η επίκληση της ΑΚ 380Σελ. 104
VI. Η αξίωση αποζημιώσεωςΣελ. 106
VII. Το μέτρο ευθύνης σε σχέση με την οριστική σύμβασηΣελ. 108
VIII. Η άμυνα του εναγομένου (κυρίως η ΑΚ 374) Σελ. 109
IX. Η υπερημερία του οφειλέτη - υποχρέουΣελ. 110
X. Η μεταβίβαση του προσυμφωνηθέντος σε τρίτοΣελ. 114
§ 16. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 388)Σελ. 115
§ 17. Η σημασία της προθεσμίας για τη σύναψη της συμβάσεωςΣελ. 118
I. Ο τύπος της προθεσμίαςΣελ. 118
II. Η προθεσμία ως χρόνος εκπληρώσεωςΣελ. 119
III. Η έναρξη και ο χρόνος της παραγραφήςΣελ. 121
ΙV. Η διαλυτική προθεσμία Σελ. 122
§ 18. Το άκυρο προσύμφωνοΣελ. 124
I. Η σχέση με τη σύναψη έγκυρης οριστικής συμβάσεωςΣελ. 124
II. Προσύμφωνο για απαγορευμένη σύμβασηΣελ. 126
III. Το καταπλεονεκτικό προσύμφωνοΣελ. 128
IV. Το εικονικό προσύμφωνοΣελ. 131
1. Προσύμφωνο με μικρότερο τίμημαΣελ. 131
2. Προσύμφωνο με φαινομενικό αγοραστήΣελ. 133
V. Συνέπειες της ακυρότητας του προσυμφώνουΣελ. 135
 
Μέρος Δ'  
Επώνυμα προσύμφωνα  
§ 19. Το εργολαβικό προσύμφωνοΣελ. 141
Ι. Προσύμφωνο εργολάβου - τρίτουΣελ. 141
ΙΙ. Πληρεξουσιότητα για τη μεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδουΣελ. 142
ΙΙΙ. Η κήρυξη του εργολάβου εκπτώτουΣελ. 144
IV. Το δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότηΣελ. 145
V. Η ένσταση της μη προσήκουσας εκπληρώσεως της συμβάσεωςΣελ. 148
VI. Απαγόρευση κατασχέσεωςΣελ. 149
§ 20. Προσύμφωνο για τη λύση της κοινωνίαςΣελ. 150
§ 21. Προσύμφωνο μισθώσεως πράγματοςΣελ. 151
§ 22. Προσύμφωνο μεσιτείας Σελ. 154
§ 23. Προσύμφωνο μεταβιβάσεως γεωργικού κλήρου Σελ. 155
§ 24. Προσύμφωνο δικαιοπραξίας από ελευθεριότητα Σελ. 157
 
ΣYMΠEΡAΣMATAΣελ. 161
 
YΠΟΔΕΙΓMATAΣελ. 171
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 205
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 211
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 217
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 227
Back to Top